Церковный календарь
Новости


2019-08-22 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 31-я (1922)
2019-08-22 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 30-я (1922)
2019-08-22 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 134-я (1956)
2019-08-22 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 133-я (1956)
2019-08-22 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 6-е (1976)
2019-08-22 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 5-е (1976)
2019-08-22 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 12-я (1924)
2019-08-22 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 11-я (1924)
2019-08-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 29-я (1922)
2019-08-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 28-я (1922)
2019-08-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 4-е (1976)
2019-08-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 3-е (1976)
2019-08-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 132-я (1956)
2019-08-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 131-я (1956)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 27-я (1922)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 26-я (1922)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 22 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 19.

Послѣдованіе молебна (съ канономъ) за болящаго (1763)

Послѣдованіе молебна (съ канономъ) за болящаго (1763)
Осанна / russportal, 2015-08-27 19:18:15
прочитано: 900

Книга молебныхъ пѣній
Послѣ́дованіе моле́бна (съ кано́номъ) за боля́щаго [М., 1763].
Господь Вседержитель«Іере́й, облече́нъ въ фело́нь, начина́етъ: Благослове́нъ Бо́гъ на́шъ, всегда́, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ли́къ: Ами́нь. Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́. Царю́ Небе́сный... Трисвято́е, И по Отче на́шъ... Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́нѣ. Пріиди́те, поклони́мся.., три́жды. И псало́мъ 142: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́... Сла́ва, и ны́нѣ. Аллилу́ія.., три́жды. Внегда́ же чте́тъ кли́рикъ предрече́нная со псалмо́мъ, іере́й та́йно чте́тъ моли́тву сію́ о себѣ́: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́ и отъ грѣхо́въ мои́хъ очи́сти мя́: согрѣши́хъ бо и беззако́нновахъ предъ Тобо́ю зрѣ́ніемъ, слы́шаніемъ, обоня́ніемъ, вку́сомъ, осяза́ніемъ, по́мысломъ и сло́вомъ, па́че же дѣ́ломъ и похотѣ́ніемъ, о ни́хже ка́яся и Тебѣ́ въ се́рдцѣ сокруше́нномъ исповѣ́даяся, смире́нно молю́: прости́ ми́ и отпусти́, и да́ждь ми́ со дерзнове́ніемъ мольбу́ мою́ непосты́дно простре́ти къ Тебѣ́ о рабѣ́ Твое́мъ [и́мярекъ]. Услы́ши мя́, Го́споди, о не́мже прошу́ Тя́, и да не грѣхо́въ мои́хъ ра́ди возбрани́ши ми́ благода́ти Свята́го Твоего́ Ду́ха, и возвращу́ся то́щъ, но при́зри ми́лостивно на раба́ Твоего́ и услы́ши въ ча́съ се́й...»

Перейти по ссылке - Осанна

2015-08-27    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.