Церковный календарь
Новости


2019-08-24 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 14-я (1924)
2019-08-24 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 13-я (1924)
2019-08-23 / russportal
А. С. Пушкинъ. Исторія села Горюхина (1921)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 36-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 35-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 34-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 33-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 32-я (1922)
2019-08-23 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 136-я (1956)
2019-08-23 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 135-я (1956)
2019-08-23 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 8-е (1976)
2019-08-23 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 7-е (1976)
2019-08-22 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 31-я (1922)
2019-08-22 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 30-я (1922)
2019-08-22 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 134-я (1956)
2019-08-22 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 133-я (1956)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - суббота, 24 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 16.

ЧАСОСЛОВЪ

Предисло́віе въ Часосло́въ.

Иску́сствомъ повседне́внымъ поуча́еми есмы́, чита́телю правосла́вный, я́ко чесому́ вся́ческая живо́тная въ то́нцѣй мла́дости науча́ются, то́ до ста́рости глубо́кія, па́че же до кончи́ны са́мыя содержа́ти обыко́ша. Не то́чію же та́, но и са́мая древеса́, си́лу растѣ́нія иму́щая, ка́ко и ка́мо во мла́дости устро́ятся, та́ко и та́мо съ во́зрастомъ кло́нятся. Еще́, и́мже ту́комъ сосу́дъ но́вый умаще́нъ быва́етъ, того́ вони́ или́ благопрія́тныя, или́ злосмра́дныя, не ско́ро и неудо́бь испраздни́тся. Подо́бнѣ и въ человѣ́честѣмъ ро́дѣ, чесому́ то́нкое дѣ́тство обуче́но быва́етъ, того́ дря́хлая ста́рость неудо́бь оставля́етъ: и́бо учаще́ніемъ дѣ́ла обы́чай воспрія́тый, и мно́гимъ вре́менемъ нра́въ утвержде́йся, естества́ и́мать си́лу. Тѣ́мже всеприлѣ́жно блюсти́ подоба́етъ правосла́внымъ своя́ ча́да, да не скверносло́вію, срамоглаго́ланію и су́етному велерѣ́чію отъ младе́нства науча́ются, я́же су́ть душегуби́тельна: ниже́ во тще́тныхъ игра́ніихъ злато́е дѣ́тства вре́мя, нико́ею возврати́мое цѣно́ю, погубля́ютъ: но я́ко въ веснѣ́ жи́зни своея́, ни́вы серде́цъ свои́хъ уче́ніемъ тя́жутъ, и сѣ́мена сло́ва Бо́жія, отъ учи́телей сѣ́емая, ра́достно пріе́млютъ, е́же бы кла́сы душепита́тельныя въ жа́твы го́дъ собира́ти, и тѣ́хъ плодо́въ оби́ліемъ и здѣ́ зи́му ста́рости прежи́ти че́стно, и въ небе́сную пресла́вными жи́тницу чрезъ несконча́емое вѣ́чности вре́мя, тѣ́хъ ра́ди насыще́ннымъ бы́ти. А зане́же пе́рвѣе подоба́етъ сло́во моли́твы стяжа́ти къ Даю́щему въ трудѣ́хъ посо́біе, пото́мъ же труди́тися въ тяжа́ніи се́мъ духо́вномъ, припло́дованія ра́ди вѣ́жества, и му́дрости сло́ва. Сего́ ра́ди во о́бщую по́льзу всѣ́хъ правосла́вныхъ христіа́нъ напеча́тася сія́ кни́га, имену́емая Часосло́въ, содержа́щая въ себѣ́ моли́твы, псалмы́ и хвалы́, повседне́вно отъ це́ркве Бо́гу возсыла́емыя, и и́на во це́ркви потре́бная: да уча́щеся дѣ́ти пи́сменъ чте́нію, ку́пно обы́кнутъ моли́тися Го́споду Бо́гу о вся́ческихъ ну́ждахъ, и сла́ву Ему́ возсыла́ти о дѣя́ніи бла́гъ при́сно твори́мыхъ: и да обы́чай се́й вглуби́тъ ко́реніе свое́ въ сердца́хъ и́хъ, е́же бы о́ному пребыва́ти въ ни́хъ до кончи́ны жи́зни, со прозябе́ніемъ вѣ́твей благоговѣ́инства, и плодоноше́ніемъ добродѣ́телей христіа́нскихъ: ю́же кни́гу вы́ роди́теліе благочести́віи, я́ко началоположе́ніе житія́ христіа́нскаго стя́жуще, ча́домъ ва́шимъ вруча́йте ко уче́нію, увѣща́юще я́ неусы́пно прилѣжа́ти навыкнове́нію въ не́й содержи́мыхъ. Вы́ же ча́да христоимени́тая, ра́достно пріе́млюще ю́, тщи́теся чести́, и разумѣ́ти напеча́таная: да и чту́ще мо́литеся, и моля́щеся чте́те, и та́ко чти́те Бо́га, да та́ко вы́ съ Бо́гомъ глаго́лете, и Бо́гъ ва́мъ собесѣ́дуетъ. И́бо мо́литва е́сть глаго́ланіе къ Бо́гу, чте́ніе же, Бо́жія къ ва́мъ бесѣ́да, по еди́ному отъ учи́тель, глаго́лющу си́це: егда́ ты́ чте́ши, Бо́гъ къ тебѣ́ бесѣ́дуетъ: а егда́ мо́лишися, ты́ бесѣ́дуеши съ Бо́гомъ, и е́сть твоя́ моли́тва Ему́ же́ртва прія́тная, тебѣ́ же посо́біе си́льное въ трудѣ́хъ, и во бра́ни съ де́мономъ: и́бо тому́ она́ же́злъ нестерпи́мый, и ме́чь зѣло́ о́стрый. А́ще отъ чи́стаго горѣ́ возсыла́ется се́рдца, Небеса́ проница́етъ, и отту́ду не возвраща́ется тща́, но низво́дитъ да́ры благода́ти, умножа́ющія у́мъ и спаса́ющія ду́ши: я́же мы́ ва́мъ воспрія́ти отъ Исто́чника прему́дрости и Спаси́теля на́шего Бо́га, христіа́нски жела́емъ.

Источникъ: Часословъ. — М.: Сѵнодальная тѵпографія, 1896. — Л. 1-4 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.