Церковный календарь
Новости


2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 30-я (1922)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 29-я (1922)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 28-я (1922)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 27-я (1922)
2019-07-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 72-я (1956)
2019-07-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 71-я (1956)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 46-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 45-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 44-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 43-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 30-я (1921)
2019-07-21 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 29-я (1921)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 26-я (1922)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 25-я (1922)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 24-я (1922)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 23-я (1922)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - понедѣльникъ, 22 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.

АКАѲИСТЫ

Акаѳистъ святому великомученику и цѣлителю Пантелеимону.

Тропарь, гласъ 3-й:

Страстоте́рпче святы́й и цѣле́бниче Пантелеи́моне, моли́ ми́лостиваго Бо́га, да прегрѣше́ній оставле́ніе пода́стъ душа́мъ на́шимъ.

Слава, и нынѣ, Богородиченъ: Тя, хода́тайствовавшую спасе́ніе ро́да на́шего, воспѣва́емъ, Богоро́дице Дѣ́во: пло́тію бо, отъ Тебе́ воспрія́тою, Сынъ Твой и Богъ нашъ, Кресто́мъ воспріи́мъ стра́сть, изба́ви насъ отъ тли я́ко Человѣколю́бецъ.


Акаѳистъ.

Кондакъ 1.

Избра́нный страстоте́рпче Христо́въ и врачу благода́тный, ту́не подая́й недугу́ющимъ исцѣле́нія, пѣ́сньми восхваля́емъ тя, засту́пника на́шего. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду отъ вся́кихъ бѣдъ и болѣ́зней свобожда́й насъ, любо́вію тебѣ́ зову́щихъ: Ра́дуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Икосъ 1.

Ангела земна́го и небе́снаго человѣ́ка вѣ́мы тя, сла́вный Пантелеи́моне: а́нгельскою бо непоро́чностію и му́ченичествомъ укра́шенъ, пресели́лся еси́ отъ земли́ на Не́бо, идѣ́же со Ангелы и всѣ́ми святы́ми предстоя́ Престо́лу Го́спода сла́вы, моли́ся о насъ, земны́хъ, почита́ющихъ тя зва́ніи си́ми:

Радуйся, свѣ́тлосте благоче́стія; радуйся, пресла́вный свѣти́льниче Це́ркви.

Радуйся, му́чениковъ пречестны́хъ украше́ніе; радуйся, вѣ́рныхъ въ непоколеби́момъ терпѣ́ніи утвержде́ніе.

Радуйся, ю́ности преизря́дная похвало́; радуйся, побо́рниче Христо́въ, въ му́жествѣ неодолѣ́нный.

Радуйся, произра́стшій въ мі́рѣ, премі́рнымъ яви́выйся; радуйся, а́нгеле во пло́ти, превосходя́й сме́ртныхъ.

Радуйся, небожи́телю всеблаже́нный; радуйся, Боже́ственнаго ра́зума вмѣсти́лище.

Радуйся, и́мъ же вѣ́ра возвы́сися; радуйся, и́мъ же пре́лесть низложи́ся.

Радуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Кондакъ 2.

Ви́дя тя Влады́ка сосу́дъ избра́нъ, возлюби́ души́ твоея́ добро́ту. Ты́ бо земну́ю вся́кую сла́дость и сла́ву презрѣ́въ, вѣнце́мъ му́ченическимъ возжелѣ́лъ еси́ украси́тися, уязвле́нъ Боже́ственною любо́вію, и вдохнове́нно поя́: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ богодухнове́нъ имѣ́я, о до́блій вои́телю Пантелеи́моне, изуми́лъ еси́ царя́ Максиміа́на му́жествомъ души́ твоея́ и словесы́, и́ми же дерзнове́нно проповѣ́далъ еси́ Христа́. Тѣ́мже похваля́юще дерзнове́ніе твое́, глаго́лемъ ти си́це:

Радуйся, угро́зы Максиміа́на презрѣ́вый; радуйся, совѣ́томъ нечести́выхъ не покори́выйся.

Радуйся, насажде́ніе и́стиннаго Богопочте́нія; радуйся, искорене́ніе де́монскаго служе́нія.

Радуйся, неи́стовства мучи́телей изобличи́телю; радуйся, и́дольскія пре́лести низложи́телю.

Радуйся, разгна́вый нечести́выхъ собо́рища; páдуйся, премѣни́вый тлѣ́нная на небе́сная.

Радуйся собесѣ́дниче невеще́ственныхъ Ангеловъ; ра́дуйся сликовствова́телю многострада́льныхъ святы́хъ.

Радуйся, и́мъ же сатана́ посрами́ся; ра́дуйся, и́мъ же Христо́съ просла́вися.

Радуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Кондакъ 3.

Си́лою Вы́шняго, дарова́нною тебѣ́, и крѣ́пкимъ терпѣ́ніемъ твои́мъ обезси́лилъ еси́ мучи́телеву де́рзость, му́жественный побѣдоно́сче: огня́, звѣре́й, колеса́ не убоя́вся и мече́мъ усѣ́ченъ во главу́, вѣне́цъ побѣ́ды прія́лъ еси́ отъ Христа́ Бо́га, взыва́я Ему: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Иму́щи оби́тель твоя́ вседрагу́ю главу́ твою́, богому́дрый страстоте́рпче, я́ко превели́кое сокро́вище, ра́дости исполня́ется о се́мъ и, любо́вію воспѣва́я да́нную тебѣ́ отъ Бо́га благода́ть исцѣле́ній, благода́рно зове́тъ ти:

Радуйся, Никомиді́и свѣти́льниче всесвѣ́тлый; ра́дуйся, чту́щей тя оби́тели стра́же неусы́пный.

Радуйся, и́мъ же охладѣ́ безбо́жіе; радуйся, и́мъ же возрасте́ богопозна́ніе.

Ра́дуйся, свѣ́тлая страстоте́рпцевъ сла́во; ра́дуйся, ра́достное правосла́вныхъ слы́шаніе.

Радуйся, исцѣле́ній благода́тный исто́чниче; радуйся, дарова́ній вели́кихъ вмѣсти́лище.

Радуйся, благово́нное мѵ́ро, облагоуха́ющее ду́ши; радуйся, яко помога́еши призыва́ющимъ тя.

Радуйся, слѣпы́мъ зрѣ́ніе дарова́вый; радуйся, хромы́мъ благоше́ствіе устро́ивый.

Радуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Кондакъ 4.

Бу́рею помышле́ній многобо́жія одержи́мъ нечести́вый царь смути́ся, увѣ́дѣвъ отъ зави́ствовавшихъ тебѣ́ враче́въ, я́ко вся́кія неисцѣ́льныя неду́ги цѣли́ши ты и́менемъ Христа́. Мы́ же съ весе́ліемъ сла́вя ди́внаго въ тебѣ́ Бо́га, вопіе́мъ Ему: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавше никомиді́йстіи лю́діе о вели́комъ сострада́ніи твое́мъ къ стра́ждущимъ и о безме́здномъ врачева́ніи отъ вся́кихъ болѣ́зней, устреми́шася вси къ тебѣ́, съ вѣ́рою во врачу́ющую благода́ть, въ тебѣ́ су́щую, и, пріе́млюще ско́рая исцѣле́нія отъ вся́кихъ болѣ́зней, прославля́ху Бо́га, и тебе́ велича́ху, всеми́лостиваго цѣли́теля своего́, зову́ще ти:

Радуйся, пома́занный мѵ́ромъ благода́ти; радуйся, хра́ме Бо́га освяще́нный.

Радуйся, вели́кая благочести́выхъ сла́во; радуйся, тве́рдая озлобля́емыхъ стѣно́.

Радуйся, му́дрыхъ превосходя́й разумомъ; радуйся, вѣ́рныхъ осіява́яй мы́сли.

Радуйся, Боже́ственныхъ даро́въ прія́телище и многообра́зныхъ намъ ми́лостей Госпо́днихъ исто́чниче; радуйся, ско́рый помо́щниче стра́ждущимъ.

Радуйся, обурева́емыхъ приста́нище; радуйся, заблу́ждшихъ наста́вниче.

Радуйся, боля́щихъ ту́не врачу́яй; радуйся, оби́льно исцѣле́нія источа́яй.

Радуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Кондакъ 5.

Чу́до пресла́вное сотвори́ тобо́ю Госпо́дь, егда́ чрезъ служи́теля Своего́ Ермола́я призыва́ше тя въ чу́дный Сво́й свѣ́тъ. Ехи́дною бо ве́ліею угрызе́нно уме́ршее отроча́ по моли́твѣ твое́й ко Христу́, а́біе оживе́ и воста́ здра́во. Позна́въ у́бо Жизнода́вца всѣхъ Истиннаго Бо́га, съ тве́рдою вѣ́рою воззва́лъ еси́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Узрѣ́ свѣ́тъ слѣпы́й, ему́же съ призыва́ніемъ Имене Христо́ва прикосну́лся еси́ ты, сла́вне. Ермола́емъ бо пресви́теромъ просвѣще́нъ, отри́нувъ оте́ческое многобо́жіе, воспрія́лъ еси́ ма́тернее благоче́стіе, и́мъ же и отца́ просвѣти́лъ еси́. Сего́ ра́ди тебѣ́, сла́вному уго́днику Бо́жію и чу́дному врачу́, взыва́емъ:

Радуйся, къ Бо́гу ве́ліе раче́ніе имѣ́яй; радуйся, присногоря́щій огню́ Боже́ственныя любве́.

Ра́дуйся, дѣ́ятельный послу́шателю свяще́нныхъ поуче́ній Ермола́я; радуйся, послѣ́довавый совѣ́тамъ ма́тере твое́я Евву́лы.

Радуйся я́ко вся розда́лъ еси́, да пріобря́щеши Христа́; радуйся, любо́вь къ мі́ру любо́вію Бо́жіею побѣди́вый.

Радуйся, я́ко вмѣ́сто сла́дкихъ мі́ра за Христа́ лю́тая страда́нія прія́лъ еси́; радуйся я́ко о́бщникъ сотвори́лся еси́ Страсте́мъ Христо́вымъ.

Радуйся, восторжествова́вый надъ всѣ́ми страстьми́; радуйся, украси́выйся благода́тнымъ безстрастіемъ.

Радуйся, исполня́яй ра́дости притека́ющія къ тебѣ́; радуйся, ту́не исцѣля́яй всѣ́хъ благода́тію Христо́вою.

Радуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Кондакъ 6.

Проповѣ́дникъ и́стины яви́ся просвѣще́нный тобо́ю тѣле́снѣ и душе́внѣ слѣпе́цъ: подо́бно бо ева́нгельскому слѣпцу́, дерзнове́нно предъ всѣ́ми исповѣ́да Свѣ́та Истиннаго, Христа́, просвѣща́юща вся́каго человѣ́ка, нечести́ваго же царя́ и бо́ги язы́ческія укори́въ, чрезъ ме́чное усѣче́ніе взы́де къ немерца́ющему Свѣ́ту на Небеси́ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Съ свѣ́тлымъ лице́мъ предста́въ суди́лищу царе́ву, дерзнове́нно взыва́лъ еси́, преблаже́нне, во услы́шаніе всѣ́хъ: всецѣле́бная си́ла моя́ и сла́ва Христо́съ есть, Истинный Богъ, Влады́ка всѣхъ, ме́ртвыя воскреша́яй и всякъ неду́гъ отгоня́яй. За таково́е исповѣ́даніе ублажа́юще тя, глаго́лемъ:

Радуйся, уста́ громогла́сная Божества́ Христо́ва; ра́дуйся, язы́че медото́чный, вѣща́яй Его́ домострои́тельство.

Радуйся, веті́е превы́сшаго Богосло́вія; радуйся, сѣ́ятелю му́дрый благоче́стія.

Радуйся, сладкозву́чная Вѣ́ры свирѣ́ль; радуйся, сла́вный проповѣ́дниче Правосла́вія.

Радуйся, пре́жде сме́рти яви́вый ди́вная; радуйся, по сме́рти соверша́яй чу́дная.

Радуйся, зри́телю сла́вы Христо́вой; радуйся, послу́шателю моля́щихся тебѣ́.

Радуйся, пода́телю ми́лости тоя́ тре́бующимъ; радуйся, хода́таю благъ почита́ющимъ па́мять твою.

Радуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Кондакъ 7.

Мѵ́ро излія́ся на ду́шу твою́, богому́дрый цѣле́бниче, отъ Утѣ́шителя Ду́ха; тѣ́мъ же по сме́рти честны́я оста́нки твоя́, благоуха́ніемъ свои́мъ страсте́й злосмра́діе отгоня́я, исцѣле́ніе подаю́тъ вопію́щимъ вѣ́рою Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Егда́ узрѣ́ша и́дольстіи чти́тели многолѣ́тна разсла́бленна, моли́твою твое́ю, свя́те, воздви́гнута и ходя́ща, мно́зи увѣ́роваша во Христа́; жре́цы же бѣсо́встіи, за́вистію снѣда́еми подвиго́ша царя́ на я́рость. Тебѣ́ у́бо неща́дно за Христа́ стру́жему и опаля́ему бы́вшу, со yмиле́ніемъ зове́мъ:

Радуйся, наслажде́нія земна́я презрѣ́вый; ра́дуйся, благъ веще́ственныхъ превы́сшій.

Радуйся, я́ко вся кра́сная мі́ра сего́ ни во что́ же вмѣни́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко сла́ву скоротеку́щую съ себе́ отря́слъ еси.

Радуйся, неулови́мъ пребы́вый ловле́ніи веліа́ра; радуйся, побѣди́вый мучи́телей кова́рства.

Радуйся, не пощадѣ́вшій за Христа́ жи́зни своея́; радуйся, яви́выйся враго́мъ вражде́бныя пло́ти.

Радуйся, многобо́жія широту́ утѣсни́вый; радуйся, Боже́ственною си́лою и́долы попра́вый.

Радуйся, остре́йшая стрѣло́, язвя́щая враги́; радуйся, предста́телю, заступа́яй вѣ́рующія.

Радуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Кондакъ 8.

Страннолѣ́пно явля́шеся тебѣ́ Госпо́дь, ободря́я и соблюда́я въ муче́ніяхъ за и́мя Его́: во о́бразѣ бо пресви́тера Ермола́я, клоко́чущее о́лово, въ не́же вве́рженъ былъ еси́, охлади́, и въ мо́ри отрѣши́въ ве́лій ка́мень отъ вы́и твоея́, изведе́ неврежде́нна на зе́млю. Ты́ же, па́ки предста́въ предъ царя́, торже́ственно пѣлъ еси́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Весь у́мнѣ на небеси́ водворя́яся, и ни́зу на земли́ су́щихъ не оставля́еши, сопребыва́я съ на́ми всечестно́ю главо́ю твое́ю, вели́кій страстоте́рпче Христо́въ, пріе́мля отъ Го́спода и подая́ просвѣще́ніе и освяще́ніе вопію́щимъ тебѣ́ такова́я:

Радуйся, прему́дрости Боже́ственныя испо́лненный; радуйся, промышле́нія Бо́жія о насъ таи́нниче.

Радуйся, богому́дренныхъ умо́въ услажде́ніе; радуйся, боголюби́выхъ душъ увеселе́ніе.

Радуйся, пресвѣ́тлый Христо́въ би́сере; радуйся, освяще́нный душе́ю и тѣ́ломъ.

Радуйся, во дво́рѣхъ перворожде́нныхъ на небеси́ всели́выйся; радуйся, въ присноблаже́нныхъ обита́яй черто́зѣхъ.

Радуйся, свѣ́та Тро́ическаго зри́телю; радуйся, въ моли́твахъ къ Бо́гу те́плый о насъ предстоя́телю.

Радуйся, просвѣще́ніе душа́мъ подава́яй; радуйся скорбя́щимъ утѣше́ніе ниспосыла́яй.

Радуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Кондакъ 9.

Вся́кое естество́ удиви́ся, Пантелеи́моне, сія́нію въ тебѣ́ благода́ти и бога́тству добродѣ́телей: ангелоподо́бной чистотѣ́ твое́й, вели́кому му́жеству въ лю́тыхъ страда́ніихъ, крѣ́пкой любви́ ко Христу́ и мно́гому сострада́нію къ лю́демъ, въ ни́хъ же твори́ши пресла́вная, во е́же пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Виті́и многовѣща́нніи не возмо́гутъ по достоя́нію восхвали́ти боре́нія твоя́, сла́вный добропобѣ́дниче, ка́ко непобѣди́мою си́лою Бо́жіею ю́ный лѣ́ты побѣди́ дре́вняго иско́ннаго врага́ и посрами́ и́дольскую пре́лесть. Мы́ же, удивле́нія испо́лненніи, зове́мъ ти:

Радуйся, ра́достное зрѣ́лище Ангеловъ; радуйся, благоговѣ́йное удивле́ніе человѣ́ковъ.

Радуйся, кро́вь за Христа́ излія́вый и въ сме́рти млеко́ источи́вый; радуйся, тѣ́ло за Него́ му́ченической сме́рти преда́вый.

Радуйся, исповѣ́дничества пра́вило; радуйся, до́блій во́ине Царя́ царе́й.

Радуйся, тмы́ держа́вца побѣди́вый; радуйся, побѣ́дою твое́ю небе́сныхъ и земны́хъ обвесели́вый.

Радуйся, го́рняго мі́ра обита́телю блаже́нный; радуйся, до́льняго мі́ра му́дрый стра́нниче.

Радуйся, дре́во, укра́шенное плода́ми благода́тныхъ дарова́ній; радуйся, нося́й добропобѣ́дныя вѣ́тви.

Радуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Кондакъ 10.

Сострада́нія испо́лненъ, я́ко и́стинный подража́тель Пода́теля ми́лости Го́спода, честны́й страда́льче, Пантелеи́моне (си́есть, всеми́лостивымъ отъ Него́ преимено́ванъ еси́), на вся́ притека́ющія къ тебѣ́ ми́лость излива́я, ю́же и намъ неоску́дно источа́й, о тебѣ вопію́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣ́ну тя тве́рду обрѣ́тъ мучи́тель, никі́ими же му́ками побѣди́му, покуси́ся сокруши́ти крѣ́пость твою́ зубы́ звѣре́й и о́стріями мучи́лищнаго колеса́, оба́че и въ се́мъ ничто́же успѣ́: си́ла бо Христо́ва лю́тость звѣре́й укроти́, а стра́шнoe ко́ло, на не́мъ же и обраща́емо бѣ́ тѣ́ло твое́, а́біе сокруши́ся. Тебѣ́ у́бо непобѣди́мому страстоте́рпцу зове́мъ:

Радуйся, честно́е Христо́во избра́ніе; радуйся, непоро́чное Бо́гови благоуха́ніе.

Радуйся тве́рдый адама́нте Це́ркве; радуйся, непоколеби́мый сто́лпе, досяза́яй небеси́.

Радуйся, звѣ́ри ви́димыя укроща́яй; радуйся, драко́новъ неви́димыхъ сокруша́яй.

Радуйся, обагре́нный твое́ю за Христа́ кро́вію, срастворе́нною млеко́мъ; радуйся, неувяда́емые пріе́мый вѣнцы́.

Радуйся, ра́дость причини́вый Ангеломъ и человѣ́комъ; радуйся, просла́вленный Бо́гомъ на небеси́ и на земли́.

Радуйся, небожи́телю, ликовству́яй съ му́чениками; радуйся, насыща́яйся лицезрѣ́ніемъ Христа́ пресла́дкимъ.

Радуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Кондакъ 11.

Пѣ́снь исхо́дную прино́симъ твоему́ за Xриста́ заколе́нію свяще́нному, въ не́мъ же вмѣ́стѣ съ кро́вію млеко́ истече́ отъ тебе́, великому́чениче, и ма́сличина, подъ не́юже усѣ́ченъ былъ еси́, испо́лнися вся цѣли́тельныхъ плодо́въ. Тѣ́мже Христу́, ди́вно прославля́ющему сла́вящія Его́, те́плѣ вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтоза́рная луча́ былъ еси́, богому́дре, во тмѣ́ многобо́жія сѣдя́щимъ, путеводя́щая къ Со́лнцу Пра́вды Христу́ Бо́гу, Ему́же моли́ся, во свѣ́тѣ за́повѣдей Его́ при́сно пребыва́ти и намъ, сицева́я ра́достная тебѣ́ принося́щимъ:

Радуйся, пресвѣ́тлая звѣздо́, блиста́ющая на мы́сленной тве́рди; радуйся, луча́, свѣтя́щая христоимени́тымъ лю́демъ.

Радуйся, таи́нственно облистава́емь отъ Со́лнца Христа́; ра́дуйся, у́мнѣ зе́млю обтека́яй.

Радуйся, селе́ніе кра́сное Пресвята́го Ду́ха; ра́дуйся, сосу́де пречестны́й, излива́яй исцѣле́нія.

Радуйся, чистоты́ сокро́вище; радуйся, ми́лости тезоимени́те.

Радуйся, Ца́рствія Небе́снаго наслѣ́дниче; радуйся, вѣ́чныя сла́вы соприча́стниче.

Радуйся, предста́телю бѣ́дствующимъ въ мо́ри жите́йстѣмъ; ра́дуйся, безсре́бренниче, помога́яй призыва́ющимъ тя́ съ вѣ́рою.

Радуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Кондакъ 12.

Благода́ти оби́ліе прія́лъ еси́, треблаже́нне, по оби́лію любве́ твоея́ ко Христу́ Бо́гу, Иже и яви́ тя́ многоцѣле́бнымъ исто́чникомъ, безме́здно врачу́ющимъ душе́вныя и тѣле́сныя болѣ́зни притека́ющихъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою и Бо́гу вопію́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще многострада́льныя по́двиги твоя́ за Христа́, сла́вный страстоте́рпче, хва́лимъ долготерпѣ́ніе твое́, ублажа́емъ му́ченическую кончи́ну, почита́емъ и свяще́нную па́мять твою́, засту́пниче нашъ и цѣли́телю, и въ похвалу́ сицева́я тебѣ́ зове́мъ:

Радуйся, благоче́стія трубо́ благозву́чная; радуйся, мечу́, посѣка́ющій нече́стіе.

Радуйся, строга́нный на дре́вѣ за Распросте́ршего ру́цѣ Свои́ на дре́вѣ кре́стнѣмъ; ра́дуйся, я́ко опаля́емъ за Него́, пре́лести пе́щь погаси́лъ еси́.

Радуйся, я́звами твои́ми враги́ уязви́вый; ра́дуйся, кро́вію твое́ю то́ки и́дольскія кро́ве изсуши́вый.

Радуйся, въ кипя́щее о́лово вве́рженный за Xриста́; радуйся, погруже́нный за и́мя Его́ въ вода́хъ морски́хъ.

Радуйся, промышле́ніемъ Бо́жіимъ неврежде́нъ въ сихъ пребы́вый; радуйся, я́ко чрезъ о́гнь и во́ду муче́ній вшелъ еси́ въ поко́й небе́сный.

Радуйся, излива́яй неизсяка́емыя струи́ ми́лости вѣ́рнымъ; радуйся, благосострада́тельный врачу́, исцѣле́нія благода́тная подава́яй.

Радуйся, великому́чениче и цѣли́телю Пантелеи́моне.

Кондакъ 13.

О, многострада́льный и преди́вный страстоте́рпче Христо́въ и цѣли́телю нашъ Пантелеи́моне! Ми́лостивно пріе́мши сіе́ ма́лое отъ на́съ приноше́ніе, отъ многообра́зныхъ неду́говъ исцѣли́ ны́ и предста́тельствомъ твои́мъ сохрани́ отъ врагъ ви́димыхъ и неви́димыхъ и вѣ́чнаго муче́нія изба́витися намъ Го́спода умоли́, да во Ца́рствіи Его́ вы́ну воспѣва́емъ: Аллилу́ія.

Сей кондакъ глаголется трижды. Таже икосъ 1: Ангела земна́го … И кондакъ 1: Избра́нный страстоте́рпче …

Молитва 1-я.

О, пресла́вный му́чениче и до́блій во́ине Небе́снаго Царя́, Пантелеи́моне всеблаже́нне, Ми́лостиваго Бо́га преизря́дный подража́телю, и́же Христа́ на земли́ дерзнове́нно исповѣ́давъ и многообра́зныя за Него́ му́ки претерпѣ́въ, неувяда́емый прія́лъ еси́ вѣне́цъ на небеси́, идѣ́же вѣ́чнаго наслажда́ешися блаже́нства и со дерзнове́ніемъ Престо́лу трисо́лнечнаго Божества́ предстои́ши! Къ твоему́ Христоподража́тельному сострада́нію по Бо́зѣ прибѣга́емъ вси́ мы грѣ́шніи и всеусе́рдно мо́лимъ тя, те́плаго засту́пника и предста́теля на́шего: не преста́й призира́ти на насъ, су́щихъ въ ну́ждахъ и ско́рбныхъ обстоя́ніяхъ, и твое́ю моли́твенною по́мощію и цѣльбопода́тельною си́лою избавля́й насъ при́сно отъ лю́тыхъ золъ, всегуби́тельства и вся́кія ины́я бѣды́ и болѣ́зни. Ты́ бо прія́лъ еси́, свя́те, неоску́дную благода́ть исцѣле́ній отъ Спа́са на́шего Іису́са Христа́ за тве́рдую твою́ къ Нему́ вѣ́ру, при чи́стомъ и непоро́чномъ житіи́, запечатлѣ́нную му́ченичествомъ и многопобѣ́дною твое́ю кончи́ною, въ не́йже по да́нной ти благода́ти и наимено́ванъ отъ Христа́ Пантелеи́мономъ, ми́лости тезоимени́тымъ, ми́лующимъ всѣ́хъ притека́ющихъ къ тебѣ́ въ ско́рбехъ и болѣ́знехъ. Сего́ ра́ди вѣ́дуще тя ми́лостиваго ко всѣ́мъ помо́щника и цѣли́теля, съ вѣ́рою взыва́емъ къ тебѣ́: услы́ши насъ и богопрія́тнымъ хода́тайствомъ твои́мъ подава́й намъ вся благопотре́бная въ житіи́ семъ и ну́жная къ вѣ́чному спасе́нію. Му́ченическимъ же дерзнове́ніемъ твои́мъ умоли́ ми́лостиваго Бо́га, да поми́луетъ насъ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ, по вели́цѣй ми́лости Свое́й, да изба́витъ отъ тру́са, пото́па, огня́, меча́ и вся́каго пра́веднаго гнѣ́ва и преще́нія, благовре́меннѣ подвиза́я насъ къ очисти́тельному и умилостиви́тельному во грѣсѣ́хъ на́шихъ покая́нію, ра́ди мно́жества щедро́тъ Свои́хъ, да пода́стъ всѣмъ намъ безбѣ́дное, ти́хое и богоуго́дное житіе́, Правосла́вному же Импера́тору на́шему (имярекъ) на вся враги́ побѣ́ду и одолѣ́ніе [1], и всѣхъ насъ отъ врагъ ви́димыхъ и неви́димыхъ да сохрани́тъ благода́тію Свое́ю и непобѣди́мымъ ополче́ніемъ А́нгелъ Свои́хъ, и́ми же огражда́еми и наставля́еми да поживе́мъ въ вѣ́цѣ семъ въ покая́ніи, чистотѣ́ и въ творе́ніи богоуго́дныхъ дѣлъ; да сподо́бимся же твои́мъ те́плымъ предста́тельствомъ христіа́нскую кончи́ну улучи́ти безболѣ́зненну, ми́рну, непосты́дну, изба́витися отъ ко́зней возду́шныхъ князе́й тмы́ и вѣчныя му́ки, и та́ко бы́ти наслѣ́дниками безконе́чнаго, всеблаже́ннаго Ца́рствія. Ей, уго́дниче Бо́жій! Не преста́й моли́тися за ны́ грѣ́шныя, да твои́мъ хода́тайствомъ вре́менныхъ и вѣ́чныхъ бѣдъ изба́влени, велича́емъ тебе́, засту́пника на́шего и моли́твенника, и вѣ́чно прославля́емъ о́бщаго Влады́ку и Го́спода на́шего Іису́са Христа́, Ему́ же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе со Безнача́льнымъ Его Отце́мъ и Пресвяты́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Молитва 2-я.

О, вели́кій Христо́въ уго́дниче и пресла́вный цѣле́бниче, великому́чениче Пантелеи́моне! Душе́ю на небеси́ Престо́лу Бо́жію предстоя́й и тріѵпоста́сныя Его́ сла́вы наслажда́яйся, тѣ́ломъ же и ли́комъ святы́мъ на земли́ въ Боже́ственныхъ хра́махъ почива́яй и да́нною ти свы́ше благода́тію разли́чная источа́яй чудеса́, при́зри ми́лостивымъ твои́мъ о́комъ на предстоя́щія лю́ди и честнѣ́й твое́й ико́нѣ уми́льно моля́щіяся и прося́щія отъ тебе́ цѣле́бныя по́мощи и заступле́нія: простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя своя́ моли́твы и испроси́ душа́мъ на́шимъ оставле́ніе согрѣше́ній. Се́ бо мы, за беззако́нія на́ша не смѣ́юще возвести́ оче́съ на́ша къ высотѣ́ небе́снѣй, ниже́ вознести́ гласъ моле́бный къ Его въ Божествѣ́ непристу́пнѣй сла́вѣ, се́рдцемъ сокруше́ннымъ и ду́хомъ смире́ннымъ тебе́, хода́тая ми́лостива ко Влады́цѣ и моли́твенника за ны, грѣ́шныя, призыва́емъ, я́ко ты прія́лъ еси́ благода́ть отъ Него́ неду́ги отгоня́ти и стра́сти исцѣля́ти. Тебе́ убо про́симъ: не пре́зри насъ, недосто́йныхъ, моля́щихся тебѣ́ и твоея́ по́мощи тре́бующихъ. Бу́ди намъ въ печа́лѣхъ утѣ́шитель, въ неду́зѣхъ лю́тыхъ стра́ждущимъ врачь, напа́ствуемымъ ско́рый покрови́тель, очеса́мъ неду́гующимъ прозрѣ́нія да́тель, ссу́щимъ и младе́нцемъ въ ско́рбехъ гото́вѣйшій предста́тель и исцѣли́тель: исхода́тайствуй всѣ́мъ вся́, я́же ко спасе́нію поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вимъ всѣх́ъ благи́хъ исто́чника и даропода́теля Бо́га, Еди́наго въ Тро́ицѣ Святѣ́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Примѣчаніе:
[1] Въ современныхъ изданіяхъ акаѳиста: …да пода́стъ всѣмъ намъ безбѣ́дное, ти́хое и богоуго́дное житіе́, и всѣхъ насъ отъ врагъ ви́димыхъ и неви́димыхъ да сохрани́тъ…

Источникъ: Служба и акаѳистъ святому великомученику и цѣлителю Пантелеимону. — Иждивеніемъ Русскаго Пантелеимонова монастыря что на Аѳонѣ. — М.: Въ Сѵнодальной Тѵпографіи, 1883. — С. 41-63, 82-91.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.