Церковный календарь
Новости


2019-08-22 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 134-я (1956)
2019-08-22 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 133-я (1956)
2019-08-22 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 6-е (1976)
2019-08-22 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 5-е (1976)
2019-08-22 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 12-я (1924)
2019-08-22 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 11-я (1924)
2019-08-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 29-я (1922)
2019-08-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 28-я (1922)
2019-08-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 4-е (1976)
2019-08-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 3-е (1976)
2019-08-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 132-я (1956)
2019-08-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 131-я (1956)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 27-я (1922)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 26-я (1922)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 25-я (1922)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 24-я (1922)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 22 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 17.
Молитвы о Россіи

ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА,
читаемая въ день убіенія Царской Семьи 4/17 іюля на Литургіи.
(Montreal: Monastery Press, 1982).

Благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же оте́цъ на́шихъ, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во вѣ́ки, я́ко пра́веденъ еси́ о всѣ́хъ, я́же сотвори́лъ еси́ на́мъ, и вся́ дѣла́ Твоя́ и́стинна и пра́ви путіе́ Твои́, и вси́ суди́ Твои́ и́стинни: и судьбы́ и́стинны сотвори́лъ еси́ по всѣ́мъ, я́же наве́лъ еси́ на ны́. Яко согрѣши́хомъ и беззако́нновахомъ отступи́вше отъ Тебе́, и прегрѣши́хомъ во всѣ́хъ, и за́повѣдей Твои́хъ не послу́шахомъ, ниже́ соблюдо́хомъ, ниже́ сотвори́хомъ, я́коже заповѣ́далъ еси́ на́мъ, да бла́го на́мъ бу́детъ. И пре́далъ еси́ на́съ въ ру́ки враго́въ беззако́нныхъ, ме́рзкихъ отсту́пниковъ, и человѣ́комъ непра́веднымъ и лука́внѣйшимъ па́че всея́ земли́. И ны́нѣ нѣ́сть на́мъ отве́рзти у́стъ: сту́дъ и поноше́ніе бы́хомъ рабо́мъ Твои́мъ и чту́щимъ Тя́. Не преда́ждь же на́съ до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ завѣ́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ отъ на́съ. Яко, Влады́ко, ума́лихомся па́че всѣ́хъ язы́къ и есмы́ смире́ни по все́й земли́ дне́сь, грѣ́хъ ра́ди на́шихъ. И нѣ́сть во вре́мя сіе́ нача́льника, проро́ка и вожда́. И ны́нѣ, возслѣ́дуемъ всѣ́мъ се́рдцемъ и бои́мся Тебе́ и и́щемъ лица́ Твоего́. Не посрами́ на́съ, но сотвори́ съ на́ми по кро́тости Твое́й, и по мно́жеству ми́лости Твоея́, и моли́твъ ра́ди Пречи́стыя Ма́тере Твоея́ и всѣ́хъ святы́хъ Твои́хъ изми́ на́съ по чудесе́мъ Твои́мъ, и да́ждь сла́ву и́мени Твоему́, Го́споди. И да посра́мятся вси́ явля́ющіи рабо́мъ Твои́мъ зла́я, и да постыдя́тся отъ вся́кія си́лы и крѣ́пость и́хъ да сокруши́тся. И да разумѣ́ютъ вси́, я́ко Ты́ еси́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, еди́нъ и сла́венъ по все́й вселе́ннѣй, ами́нь.

Источникъ: Служба Святымъ Царственнымъ Мученикамъ. — Montreal: Monastery Press, 1982. — С. 26-27.

// Къ оглавленію раздѣла //


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.