Церковный календарь
Новости


2019-08-26 / russportal
П. Н. Красновъ. "Въ житейскомъ морѣ". (Редакція 1-я). Ч. 1-я, Гл. 4-я (1915)
2019-08-26 / russportal
П. Н. Красновъ. "Въ житейскомъ морѣ". (Редакція 1-я). Ч. 1-я, Гл. 3-я (1915)
2019-08-26 / russportal
П. Н. Красновъ. "Въ житейскомъ морѣ". (Редакція 1-я). Ч. 1-я, Гл. 2-я (1915)
2019-08-26 / russportal
П. Н. Красновъ. "Въ житейскомъ морѣ". (Редакція 1-я). Ч. 1-я, Гл. 1-я (1915)
2019-08-25 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 2-й. Статья 138-я (1956)
2019-08-25 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 137-я (1956)
2019-08-25 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 10-е (1976)
2019-08-25 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 9-е (1976)
2019-08-25 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 16-я (1924)
2019-08-25 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 15-я (1924)
2019-08-24 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 14-я (1924)
2019-08-24 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 13-я (1924)
2019-08-23 / russportal
А. С. Пушкинъ. Исторія села Горюхина (1921)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 36-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 35-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 34-я (1922)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - понедѣльникъ, 26 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.

АКАѲИСТЫ

Акаѳистъ Сладчайшему Господу нашему Іисусу Христу.

Тропари, гласъ 6:

Поми́луй насъ, Го́споди, поми́луй насъ: вся́каго бо отвѣ́та недоумѣ́юще, сію́ Ти моли́тву я́ко Влады́цѣ грѣ́шніи прино́симъ: поми́луй насъ.

Слава: Го́споди, поми́луй насъ, на Тя́ бо упова́хомъ, не прогнѣ́вайся на ны́ зѣло́, ниже́ помяни́ беззако́ній на́шихъ: но при́зри и ны́нѣ я́ко благоутро́бенъ, и изба́ви ны́ отъ врагъ на́шихъ. Ты́ бо еси́ Богъ нашъ, и мы лю́діе Твои́, вси дѣла́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́емъ.

И нынѣ: Милосе́рдія две́ри отве́рзи намъ, Благослове́нная Богоро́дице, надѣ́ющіися на Тя да не поги́бнемъ, но да изба́вимся Тобо́ю отъ бѣдъ: Ты́ бо еси́ спасе́ніе ро́да Христіа́нскаго.


Акаѳистъ.

Кондакъ 1.

Возбра́нный Воево́до и Го́споди, а́да побѣди́телю, я́ко изба́влься отъ вѣ́чныя сме́рти, похва́льная воспису́ю Ти, созда́ніе и рабъ Твой; но, я́ко имѣ́яй милосе́рдіе неизрече́нное, отъ вся́кихъ мя бѣдъ свободи́, зову́ща: Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Икосъ 1.

Ангеловъ Тво́рче и Го́споди cилъ, отве́рзи ми недоумѣ́нный умъ и языкъ на похвалу́ пречи́стаго Твоего́ и́мене, я́коже глухо́му и гугни́вому дре́вле слухъ и языкъ отве́рзлъ еси, и, глаго́лаше зовы́й тако́вая:

Іисусе пречу́дный, áнгеловъ удивле́ніе; Іисусе преси́льный, прароди́телей избавле́ніе.

Іисусе пресла́дкій, патріа́рховъ велича́ніе; Іисусе пресла́вный, царе́й укрѣпле́ніе.

Іисусе прелюби́мый, проро́ковъ исполне́ніе; Іисусе преди́вный, му́чениковъ крѣ́посте.

Іисусе прети́хій, мона́ховъ ра́досте; Іисусе преми́лостивый, пресви́теровъ сла́досте.

Іисусе премилосе́рдый, по́стниковъ воздержа́ніе; Іисусе пресла́достный, преподо́бныхъ ра́дованіе.

Іисусе пречестны́й, дѣ́вственныхъ цѣлому́дріе; Іисусе предвѣ́чный, грѣ́шниковъ спасе́ніе.

Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Кондакъ 2.

Ви́дя вдови́цу зѣ́льне пла́чущу, Го́споди, я́коже бо тогда́ умилосе́рдився, сы́на ея на погребе́ніе несо́ма воскреси́лъ еси́; си́це и о мнѣ умилосе́рдися, Человѣколю́бче, и грѣхми́ умерщвле́нную мою ду́шу воскреси́, зову́щу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ неуразумѣ́нный разумѣ́ти Фили́ппъ ища́, Го́споди, покажи́ намъ Отца́, глаго́лаше; Ты́ же къ нему: толи́кое вре́мя сый со Мно́ю, не позна́лъ ли еси́, я́ко Оте́цъ во Мнѣ́, и Азъ во Отцѣ́ есмь? Тѣ́мже, Неизслѣ́дованне, со стра́хомъ зову́ Ти:

Іисусе, Бо́же предвѣ́чный; Іисусе, Царю́ преси́льный.

Іисусе, Влады́ко долготерпѣли́вый; Іисусе, Спа́се преми́лостивый.

Іисусе, храни́телю мой преблагі́й; Іисусе, очи́сти грѣхи́ моя́.

Іисусе, отъими́ беззако́нія моя́; Іисусе, отпусти́ непра́вды моя́.

Іисусе, наде́ждо моя́, не оста́ви мене́; Іисусе, помо́щниче мо́й, не отри́ни мене́.

Іисусе, Созда́телю мо́й, не забу́ди мене́; Іисусе, Па́стырю мо́й, не погуби́ мене́.

Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Кондакъ 3.

Си́лою свы́ше апо́столы облекі́й, Іису́се, во Іерусали́мѣ сѣдя́щія, облецы́ и мене́, обнаже́ннаго отъ вся́каго благотворе́нія, теплото́ю Ду́ха Свята́го Твоего́ и да́ждь ми съ любо́вію пѣ́ти Тебѣ́: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́яй бога́тство милосе́рдія, мытари́ и грѣ́шники, и невѣ́рныя призва́лъ еси́, Іису́се; не пре́зри и мене́ ны́нѣ, подо́бнаго имъ, но, я́ко многоцѣ́нное мѵ́ро, пріими́ пѣ́снь сію́:

Іисусе, си́ло непобѣди́мая; Іисусе, ми́лосте безконе́чная.

Іисусе, красото́ пресвѣ́тлая; Іисусе, любы́ неизрече́нная.

Іисусе, Сы́не Бо́га Жива́го; Іисусе, поми́луй мя грѣ́шнаго.

Іисусе, услы́ши мя въ беззако́ніихъ зача́таго; Іисусе, очи́сти мя во грѣсѣ́хъ рожде́ннаго.

Іисусе, научи́ мя непотре́бнаго; Іисусе, освѣти́ мя те́мнаго.

Іисусе, очи́сти мя скве́рнаго; Іисусе, возведи́ мя блу́днаго.

Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Кондакъ 4.

Бу́рю вну́трь имѣ́яй помышле́ній сумни́тельныхъ, Пе́тръ утопа́ше; узрѣ́въ же во пло́ти Тя су́ща, Іису́се, и по вода́мъ ходя́ща, позна́ Тя Бо́га и́стиннаго и, ру́ку спасе́нія получи́въ, рече́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́ша слѣпы́й, Го́споди, мимоходя́ща Тя путе́мъ, вопія́ше: Іису́се, Сы́не Дави́довъ, поми́луй мя! И, призва́въ, отве́рзлъ еси́ о́чи его́. Просвѣти́ у́бо ми́лостію Твое́ю о́чи мы́сленныя се́рдца и мене́, вопію́ща Ти и глаго́люща:

Іисусе, вы́шнихъ Созда́телю; Іисусе, ни́жнихъ Искупи́телю.

Іисусе, преиспо́днихъ потреби́телю; Іисусе, всея́ тва́ри украси́телю.

Іисусе, души́ моея́ утѣ́шителю; Іисусе, ума́ моего́ просвѣти́телю.

Іисусе, се́рдца моего́ весе́ліе; Іисусе, тѣ́ла моего́ здра́віе.

Іисусе, Спа́се мо́й, спаси́ мя; Іисусе, свѣ́те мой, просвѣти́ мя.

Іисусе, му́ки вся́кія изба́ви мя; Іисусе, спаси́ мя, недосто́йнаго.

Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Кондакъ 5.

Богото́чною Кро́вію я́коже искупи́лъ еси́ насъ дре́вле отъ зако́нныя кля́твы, Іису́се, си́це изми́ насъ отъ сѣ́ти, е́юже змі́й запя́тъ ны страстьми́ плотски́ми, и блу́днымъ наважде́ніемъ, и злы́мъ уны́ніемъ, вопію́щія Ти: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше о́троцы евре́йстіи во о́бразѣ человѣ́честѣмъ Созда́вшаго руко́ю человѣ́ка, и Влады́ку разумѣ́вше Его́, потща́шася вѣ́твьми угоди́ти Ему́, оса́нна вопію́ще. Мы́ же пѣ́снь прино́симъ Ти, глаго́люще:

Іисусе, Бо́же и́стинный; Іисусе, Сы́не Дави́довъ.

Іисусе, Царю́ пресла́вный; Іисусе, Агнче непоро́чный.

Іисусе, Па́стырю преди́вный; Іисусе, храни́телю во мла́дости мое́й.

Іисусе, корми́телю во ю́ности мое́й; Іисусе, похвало́ въ ста́рости мое́й.

Іисусе, наде́ждо въ сме́рти мое́й; Іисусе, животе́ по сме́рти мое́й.

Іисусе, утѣше́ніе мое́ на судѣ́ Твое́мъ; Іисусе, жела́ніе мое́, не посрами́ мене́ тогда́.

Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Кондакъ 6.

Проповѣ́дникъ богоно́сныхъ вѣща́ніе и глаго́лы исполня́я, Іису́се, на земли́ я́влься и съ человѣ́ки Невмѣсти́мый пожи́лъ еси́, и болѣ́зни на́ша подъя́лъ еси́, отню́дуже ра́нами Твои́ми мы исцѣлѣ́вше, пѣ́ти навыко́хомъ: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́ вселе́ннѣй просвѣще́ніе и́стины Твоея́, и отгна́ся ле́сть бѣсо́вская: и́доли бо, Спа́се нашъ, не терпя́ще Твоея́ крѣ́пости, падо́ша. Мы́ же, спасе́ніе получи́вше, вопіе́мъ Ти:

Іисусе, и́стино, ле́сть отгоня́щая; Іисусе, свѣ́те, превы́шшій всѣ́хъ свѣ́тлостей.

Іисусе, Царю́, премога́яй всѣ́хъ крѣ́пости; Іису́се, Бо́же, пребыва́яй въ ми́лости.

Іисусе, Хлѣ́бе Живо́тный, насы́ти мя а́лчущаго; Іисусе, исто́чниче ра́зума, напо́й мя жа́ждущаго.

Іисусе, оде́ждо весе́лія, одѣ́й мя тлѣ́ннаго; Іисусе, покро́ве ра́дости, покры́й мя недосто́йнаго.

Іисусе, пода́телю прося́щимъ, да́ждь ми пла́чь за грѣхи́ моя́; Іисусе, обрѣ́теніе и́щущихъ, обря́щи ду́шу мою́.

Іисусе, отве́рзителю толку́щимъ, отве́рзи се́рдце мое́ окая́нное; Іисусе, Искупи́телю грѣ́шныхъ, очи́сти беззако́нія моя́.

Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Кондакъ 7.

Хотя́ сокрове́нную та́йну отъ вѣ́ка откры́ти, я́ко овча́ на заколе́ніе веде́нъ былъ еси́, Іису́се, и я́ко а́гнецъ пря́мо стригу́щаго его́ безгла́сенъ, и я́ко Богъ изъ ме́ртвыхъ воскре́слъ еси́, и со сла́вою на небеса́ возне́слся еси́, и насъ совоздви́глъ еси́, зову́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Ди́вную показа́ тварь, явле́йся Творе́цъ намъ: безъ сѣ́мене отъ Дѣ́вы воплоти́ся, изъ гро́ба, печа́ти не руши́въ, воскре́се, и ко апо́столомъ, две́ремъ затворе́ннымъ, съ пло́тію вни́де. Тѣ́мже чудя́щеся, воспои́мъ:

Іисусе, Сло́ве необыме́нный; Іисусе, Сло́ве несогляда́емый.

Іисусе, си́ло непостижи́мая; Іисусе, му́дросте недомы́слимая.

Іисусе, Божество́ неопи́санное; Іисусе, госпо́дьство неисче́тное.

Іисусе, ца́рство непобѣди́мое; Іисусе, влады́чество безконе́чное.

Іисусе, крѣ́посте высоча́йшая; Іисусе, вла́сте вѣ́чная.

Іисусе, Тво́рче мо́й, уще́дри мя; Іисусе, Спа́се мо́й, спаси́ мя.

Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Кондакъ 8.

Стра́нно Бо́га вочеловѣ́чшася ви́дяще, устрани́мся су́етнаго мі́ра и умъ на Боже́ственная возложи́мъ. Сего́ бо ра́ди Богъ на зе́млю сни́де, да насъ на небеса́ возведе́тъ, вопію́щихъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Весь бѣ́ въ ни́жнихъ, и вы́шнихъ ника́коже отступи́ Неисче́тный, егда́ во́лею насъ ра́ди пострада́, и сме́ртію Свое́ю на́шу смерть умертви́, и воскресе́ніемъ живо́тъ дарова́ пою́щимъ:

Іисусе, сла́досте серде́чная; Іисусе, крѣ́посте тѣле́сная.

Іисусе, свѣ́тлосте душе́вная; Іисусе, быстрото́ у́мная.

Іисусе, ра́досте со́вѣстная; Іисусе, наде́ждо извѣ́стная.

Іисусе, па́мяте предвѣ́чная; Іисусе, похвало́ высо́кая.

Іисусе, сла́во моя́ превознесе́нная; Іисусе, жела́ніе мое́, не отри́ни мене́.

Іисусе, Па́стырю мой, взыщи́ мене́; Іисусе, Спа́се мо́й, спаси́ мене́.

Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Кондакъ 9.

Все естество́ а́нгельское безпреста́ни сла́витъ пресвято́е Имя Твое́, Іису́се, на небеси́: Святъ, Святъ, Святъ, вопію́ще; мы́ же, грѣ́шніи на земли́ бре́нными устна́ми вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Виті́и многовѣща́нныя, я́коже ры́бы безгла́сныя ви́димъ о Тебѣ́, Іису́се, Спа́се нашъ: недоумѣ́ютъ бо глаго́лати, ка́ко Богъ непрело́жный и человѣ́къ соверше́нный пребыва́еши? Мы́ же та́инству дивя́щеся, вопіе́мъ вѣ́рно:

Іисусе, Бо́же предвѣ́чный; Іисусе, Царю́ ца́рствующихъ.

Іисусе, Влады́ко владѣ́ющихъ; Іисусе, Судіе́ живы́хъ и ме́ртвыхъ.

Іисусе, наде́ждо ненаде́жныхъ; Іисусе, утѣше́ніе пла́чущихъ.

Іисусе, сла́во ни́щихъ; Іисусе, не осуди́ мя по дѣло́мъ мои́мъ.

Іисусе, очи́сти мя по ми́лости Твое́й; Іисусе, отжени́ отъ мене́ уны́ніе.

Іисусе, просвѣти́ моя́ мы́сли серде́чныя; Іисусе, да́ждь ми па́мять сме́ртную.

Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Кондакъ 10.

Спасти́ хотя́ мі́ръ, Восто́че восто́комъ, къ те́мному за́паду — естеству́ на́шему прише́дъ, смири́лся еси́ до сме́рти; тѣ́мже превознесе́ся Имя Твое́ па́че вся́каго и́мене, и отъ всѣхъ колѣ́нъ небе́сныхъ и земны́хъ слы́шиши: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Царю́ Превѣ́чный, Утѣ́шителю, Христе́ и́стинный, очи́сти ны отъ вся́кія скве́рны, я́коже очи́стилъ еси́ де́сять прокаже́нныхъ, и исцѣли́ ны, я́коже исцѣли́лъ еси́ сребролюби́вую ду́шу Закхе́я мытаря́, да вопіе́мъ Ти, во умиле́ніи зову́ще:

Іисусе, сокро́вище нетлѣ́нное; Іисусе, бога́тство неистощи́мое.

Іисусе, пи́ще крѣ́пкая; Іисусе, питіе́ неисчерпа́емое.

Іисусе, ни́щихъ одѣя́ніе; Іисусе, вдо́въ заступле́ніе.

Іисусе, си́рыхъ защи́тниче; Іисусе, тружда́ющихся по́моще.

Іисусе, стра́нныхъ наста́вниче; Іисусе, пла́вающихъ ко́рмчій.

Іисусе, бу́рныхъ оти́шіе; Іисусе Бо́же, воздви́гни мя па́дшаго.

Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Кондакъ 11.

Пѣ́ніе всеумиле́нное приношу́ Ти недосто́йный, вопію́ Ти я́ко ханане́я: Іису́се, поми́луй мя; не дщерь бо, но плоть и́мамъ страстьми́ лю́тѣ бѣся́щуюся и я́ростію пали́мую, и исцѣле́ніе даждь вопію́щу Ти: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтопода́тельна свѣти́льника су́щимъ во тьмѣ́ неразу́мія, пре́жде гоня́й Тя Па́велъ, богоразу́мнаго гла́са си́лу внуши́ и душе́вную быстроту́ уясни́; си́це и мене́ те́мныя зѣ́ницы душе́вныя просвѣти́, зову́ща:

Іисусе, Царю́ мой прекрѣ́пкій; Іисусе, Бо́же мой преси́льный.

Іисусе, Го́споди мой пребезсме́ртный; Іисусе, Созда́телю мой пресла́вный.

Іисусе, Наста́вниче мой предо́брый; Іисусе, Па́стырю мой преще́дрый.

Іисусе, Влады́ко мой преми́лостивый; Іисусе, Спа́се мой премилосе́рдый.

Іисусе, просвѣти́ моя́ чу́вствія, потемне́нная страстьми́; Іисусе, исцѣли́ мое тѣ́ло, острупле́нное грѣхми́.

Іисусе, очи́сти мой умъ отъ по́мысловъ су́етныхъ; Іисусе, сохрани́ се́рдце мое отъ по́хотей лука́выхъ.

Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Кондакъ 12.

Благода́ть пода́ждь ми, всѣхъ долго́въ рѣши́телю, Іису́се, и пріими́ мя ка́ющася, я́коже прія́лъ еси́ Петра́, отве́ргшагося Тебе́, и призови́ мя уныва́ющаго, я́коже дре́вле Па́вла, гоня́ща Тя, и услы́ши мя, вопію́ща Ти: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще Твое́ вочеловѣ́ченіе, восхваля́емъ Тя вси, и вѣ́руемъ со Ѳомо́ю, я́ко Госпо́дь и Богъ еси́, сѣдя́й со Отце́мъ и хотя́й суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ. Тогда́ у́бо сподо́би мя десна́го стоя́нія, вопію́щаго:

Іисусе, Царю́ предвѣ́чный, поми́луй мя; Іисусе, цвѣ́те благово́нный, облагоуха́й мя.

Іисусе, теплото́ люби́мая, огрѣ́й мя; Іисусе, хра́ме предвѣ́чный, покры́й мя.

Іисусе, оде́ждо свѣ́тлая, украси́ мя; Іисусе, би́сере честны́й, осія́й мя.

Іисусе, ка́меню драгі́й, просвѣти́ мя; Іисусе, со́лнце пра́вды, освѣти́ мя.

Іисусе, свѣ́те святы́й, облиста́й мя; Іисусе, болѣ́зни душе́вныя и тѣле́сныя изба́ви мя.

Іисусе, изъ руки́ сопроти́вныя изми́ мя; Іисусе, огня́ неугаси́маго и про́чихъ вѣ́чныхъ мукъ свободи́ мя.

Іисусе, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

Кондакъ 13.

О, пресла́дкій и всеще́дрый Іису́се! Пріими́ ны́нѣ ма́лое моле́ніе сіе́ на́ше, я́коже прія́лъ еси́ вдови́цы два́ ле́пта, и сохрани́ достоя́ніе Твое́ отъ врагъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ наше́ствія иноплеме́нникъ, отъ неду́га и гла́да, отъ вся́кія ско́рби и смертоно́сныя ра́ны, и гряду́щія изми́ му́ки всѣхъ, вопію́щихъ Ти: Аллилу́ія.

Сей кондакъ глаголется трижды. Таже икосъ 1: Ангеловъ Тво́рче и Го́споди cилъ… И кондакъ 1: Возбра́нный Воево́до и Го́споди…

Молитва ко Господу нашему Іисусу Христу.

Влады́ко Го́споди Іису́се Христе́ Бо́же нашъ, Иже неизрече́ннаго ра́ди Твоего́ человѣколю́бія на коне́цъ вѣко́въ въ плоть оболкі́йся отъ Приснодѣ́вы Марі́и, сла́вимъ о насъ Твое́ спаси́тельное промышле́ніе, раби́ Твои́, Влады́ко; пѣсносло́вимъ Тя, я́ко Тебе́ ра́ди Отца́ позна́хомъ; благослови́мъ Тя, Его́же ра́ди и Духъ Святы́й въ мі́ръ вни́де; покланя́емся Твое́й по пло́ти Пречи́стѣй Ма́тери, таковѣ́й страшнѣ́й та́йнѣ послужи́вшей; восхваля́емъ Твоя́ Ангельская ликостоя́нія, я́ко воспѣва́тели и служи́тели Твоего́ вели́чествія; ублажа́емъ Предте́чу Іоа́нна, Тебе́ крести́вшаго, Го́споди; почита́емъ и провозвѣсти́вшія Тя проро́ки, прославля́емъ апо́столы Твоя́ святы́я; торжеству́емъ же и му́ченики, свяще́нники же Твоя́ сла́вимъ, и покланя́емся преподо́бнымъ Твои́мъ, и вся Твоя́ пра́ведники пѣ́стунствуемъ. Такова́го и толи́ко мно́гаго и неизрече́ннаго ли́ка Боже́ственнаго въ моли́тву приво́димъ Тебѣ́, всеще́дрому Бо́гу, раби́ Твои́, и сего́ ра́ди про́симъ на́шимъ согрѣше́ніемъ проще́нія, е́же да́руй намъ всѣхъ Твои́хъ ра́ди святы́хъ, изря́днѣе же святы́хъ Твои́хъ щедро́тъ, я́ко благослове́нъ еси́ во вѣ́ки. Ами́нь.

Источникъ: Собраніе акаѳістовъ. Томъ первый: Акаѳісты Пресвятѣй Троицѣ и Господу Іисусу. — М.: Сѵнодальная тѵпографія, 1901. — Л. 8 об.- 17, 21 об.- 22.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.