Церковный календарь
Новости


2019-06-26 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 130-е (1895)
2019-06-26 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 129-е (1895)
2019-06-25 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ II-й, Ч. 4-я, Гл. 11-15 (1922)
2019-06-25 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ II-й, Ч. 4-я, Гл. 6-10 (1922)
2019-06-24 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 6-е, объ умныхъ сущностяхъ (1844)
2019-06-24 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 5-е, о Промыслѣ (1844)
2019-06-23 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 128-е (1895)
2019-06-23 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 127-е (1895)
2019-06-22 / russportal
Преп. Антоній Великій. Письмо 18-е къ монахамъ (1829)
2019-06-22 / russportal
Преп. Антоній Великій. Письмо 17-е къ монахамъ (1829)
2019-06-21 / russportal
"Церковная Жизнь" №1 (Январь) 1948 г.
2019-06-20 / russportal
"Церковная Жизнь" №3-4 (Октябрь-Ноябрь) 1947 г.
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 126-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 125-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 124-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 123-е (1895)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 27 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Церковно-учительная литература

КНИГА, ГЛАГОЛЕМАЯ «ЗЛАТОУСТЪ»,
Въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́.

СЛОВО 75.
Въ недѣ́лю 7-ю по Па́сцѣ, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго на Собо́ръ святы́хъ оте́цъ 318, сше́дшихся на Арія еретика́.

Дне́сь, вѣ́рніи, па́мять святы́хъ оте́цъ чте́тся. По вѣ́рованіи бо, е́же Сы́нъ Бо́жій Человѣ́къ бы́сть, во́лею пострада́, и у́мре, и погребе́нъ бы́сть, и воскре́се, и везнесе́ся на небеса́, и про́чее правовѣ́ріе утверди́ша святíи отцы́. Мно́зи же отъ ерети́къ исповѣ́даша, я́ко Христо́съ пострада́ и воскре́се. /л. 229/ А е́же подо́бенъ Сы́нъ Отцу́, то́ ника́ко же, но мно́ги хулы́ на Божество́ вѣща́ша еретицы́. Святíи же отцы́ правовѣ́рное Це́ркви уче́ніе изъясни́ша и вѣ́ру утверди́ша, тѣ́мъ по Госпо́дьскихъ пра́здницѣхъ па́мять святы́хъ оте́цъ пра́зднуется. Бѣ́ во Александрíи Еги́петстѣй презви́теръ вели́кія це́ркве и́менемъ Арій, хи́тръ сы́й кни́гамъ вельми́, ему́ же Пе́тръ архіепи́скопъ поручи́лъ бѣ́ учи́ти лю́ди въ це́ркви. Не по мно́зѣ же вре́мени нача́ Арій зла́я вѣща́ти, глаго́ля: вся́ тва́рь Сы́нъ Бо́жій е́сть. Христа́ же Іису́са глаго́лаше ни единосу́щна Бо́гу Отцу́, ни ра́вна Свято́му Ду́ху. Се́ же увѣ́дѣвъ архіепи́скопъ, повелѣ́ Арія изгна́ти изъ це́ркве. Онъ же нача́ собо́ры дѣ́яти, уча́ свое́й е́реси мно́ги. Ви́дѣвъ же ца́рь Це́рковь возмуще́ну Аріемъ, повелѣ́ созва́ти всея́ вселе́нныя епи́скопы, и ско́ро снидо́шася въ Никíю, идѣ́же Арій приведе́нъ бы́сть со единомы́сленики свои́ми. И снидо́шася отвсю́ду епи́скопи, три́ста и о́смь на́десять, и сѣдо́ша съ царе́мъ. Приведо́ша же Арія и его́ дру́ги на Собо́ръ, и повелѣ́ ца́рь Константи́нъ пе́рвѣе Арію глаго́лати. И рече́ Арій: «не искони́ Сло́во Бо́жіе бы́сть, ни Тѣ́мъ ви́димая бы́ша, ни подо́бенъ е́сть Сы́нъ /л. 229 об./ Отцу́, ни и́стиненъ естество́мъ бы́сть, но тва́рь и созда́ніе все́, Бо́гу Сы́нъ нарече́тся, а Оте́цъ неви́димъ е́сть Сы́нови». Бя́ху же со Аріемъ и филосо́фи мно́зи, въ ни́хъ же еди́нъ Ѳео́доръ зѣло́ хи́тръ, разрѣша́я Аріемъ глаго́лемая и на епи́скопы крѣ́пко по Аріи противля́шеся, бѣ́ бо язы́комъ рѣчи́стъ. Прояви́ же Госпо́дь Бо́гъ, я́ко не си́лою е́сть прія́ти кому́ Ца́рство небе́сное, но пра́вду дѣ́яй, пріи́метъ е́. Сотвори́жеся тогда́ въ Собо́рѣ чю́до: епи́скопъ бѣ́ Тримифíйскій Спиридо́нъ и́менемъ, не кни́женъ сы́й, ни рѣчи́стъ, дерза́ше, хотя́ прѣ́тися съ филосо́фомъ. Епи́скопи же, вѣ́дуще его́ некни́жна, браня́ху ему́, да не бу́детъ посра́мленъ. Онъ же непослу́ша и́хъ, но съ ра́достію рече́ къ филосо́фу: «во́ имя Іису́са Христа́, послу́шай сего́, ерети́че: Бо́гъ бо Еди́нъ е́сть, Иже не́бо и зе́млю му́дрѣ сотвори́, и человѣ́ка созда́, и всю́ тва́рь соста́ви Сло́вомъ и Ду́хомъ, ви́димую же и неви́димую, и вся́, я́же въ ни́хъ. Сего́ же и мы́ Сло́ва Сы́на Бо́жія вѣ́дуще, въ послѣ́дняя дни́ на́шего ра́ди спасе́нія отъ Дѣ́вы Ро́ждьшагося, и распя́тіемъ, и сме́ртію, и Воскресе́ніемъ свободи́вшаго ро́дъ человѣ́чь, Его́ же ча́емъ /л. 230/ хотя́ща пріити́ суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ. Вѣ́руеши ли си́мъ, филосо́фе?» И вси́, и́же со Аріемъ, ужасо́шася и умолко́ша; се́ то́кмо Ѳео́доръ филосо́фъ рече́: «и а́зъ, о́тче, вѣ́рую та́ко». Святы́й же глаго́ла: «а́ще хо́щеши ду́шу свою́ спасти́, то́ иди́ по мнѣ́ въ це́рковь, да пріи́меши зна́меніе вѣ́ры Христо́вы». Ѳео́доръ же, обрати́вся, глаго́ла ко ученико́мъ свои́мъ: «слы́шите у́бо, се́ досе́лѣ по Аріи крѣ́пко пря́хся, а егда́ нача́ ми́ ста́рецъ се́й глаго́лати, си́ла ве́лія исхожда́ше изъ у́стъ его́, и не мого́хъ проти́витися си́лѣ Бо́жіи». Вси́, и́же въ Собо́рѣ то́мъ су́щіи, ви́дѣша о́гнь изъ у́стъ Спиридо́новыхъ исходя́щь, егда́ глаго́ла къ Ѳео́дору, и та́ко вси́ бы́ша христіа́не, и́же съ Ѳео́доромъ бы́вшіи, кромѣ́ Арія христобо́рца, его́ же святíи отцы́ посрами́вше, изверго́ша, и изъ Собо́ра и отъ о́бласти изгна́ша, и утверди́ша правовѣ́ріе. Прокля́ша же Арія и его́ е́ресь, и вся́ еретики́. Бя́ху же старѣ́йшины въ Собо́рѣ святи́телемъ: Силиве́стръ, па́па Ри́мскій, и Алекса́ндръ, патріа́рхъ Александрíйскій, Евста́фій, архіепи́скопъ отъ Антіохíй, Митрофа́нъ — отъ Византíи, Мака́рій — отъ Іеросали́ма, Нико́ла — отъ Ликíи, Пафну́тій /л. 230 об./ — отъ Еги́пта. Се́й бы́сть Пе́рвый Собо́ръ въ Никíи, три́ста о́смь на́десять святы́хъ оте́цъ, въ дванадеся́тое лѣ́то ца́рства Константи́нова. Сíи же святíи отцы́, отъ всѣ́хъ коне́цъ земли́ сше́дшеся, я́ко крила́ти, безъ труда́ ше́ствоваша: и́мъ же ни зно́й, ни ва́ръ, ни широта́ мо́ря, ни пучи́на стра́шная, ни бу́ря ве́лія, ни дале́чество пути́ возбрани́, но вся́ любве́ ра́ди Христо́вы презрѣ́вше, снидо́шася и вѣ́ру утверди́ша блаже́нніи отцы́. Тѣ́мъ же похва́лимъ и́хъ, глаго́люще: ра́дуйтеся, о преблаже́нніи, боже́ственніи, сла́вніи учи́теліе, и Христа́ моли́те за́ міръ, и за правовѣ́рнаго царя́ на́шего, и за вся́ христіа́ны, всѣ́хъ на́съ изба́вити отъ бѣ́дъ и скорбе́й, находя́щихъ на ны́, и вѣ́ру пра́ву и невре́дну отъ ересе́й сохрани́ти на́мъ, да наслѣ́діе въ Ца́рствіи небе́снѣмъ со святы́ми пріи́мемъ, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно и во́ вѣки вѣко́мъ, ами́нь.

Источникъ: Кни́га, глаго́лемая «Златоу́стъ», въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́. — М.: При Свя́то-Тро́ицко-Введе́нской це́ркви, въ тѵпогра́фіи единовѣ́рцевъ, 1910. — Л. 228 об. – 230 об.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.