Церковный календарь
Новости


2019-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 14-я (1922)
2019-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 13-я (1922)
2019-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 12-я (1922)
2019-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 11-я (1922)
2019-07-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 60-я (1956)
2019-07-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 59-я (1956)
2019-07-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 58-я (1956)
2019-07-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 57-я (1956)
2019-07-15 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 34-е (1975)
2019-07-15 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 33-е (1975)
2019-07-15 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 32-е (1975)
2019-07-15 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 31-е (1975)
2019-07-14 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 10-я (1922)
2019-07-14 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 9-я (1922)
2019-07-14 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 56-я (1956)
2019-07-14 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 55-я (1956)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 16 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 13.
Церковно-учительная литература

КНИГА, ГЛАГОЛЕМАЯ «ЗЛАТОУСТЪ»,
Въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́.

СЛОВО 70.
Въ недѣ́лю 4-ю по Па́сцѣ, поуче́ніе блаже́ннаго Кири́лла о разсла́бленнѣмъ, и́же на Овчей купѣ́ли, ка́ко исцѣли́ его́ сло́вомъ Госпо́дь на́шъ Іису́съ Христо́съ.

Неизмѣ́рима е́сть небе́сная высота́, неиспы́танна преиспо́дняя глубина́, ниже́ свѣ́домо Бо́жія смотре́нія та́инство: вели́ка бо и неизрече́нна ми́лость Его́ на ро́дѣ человѣ́честѣмъ, ею́же поми́ловани бы́хомъ. Тѣ́мже до́лжни есмы́, бра́тіе, хвали́ти, пѣ́ти и прославля́ти Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́, /л. 215/ исповѣ́дающе вели́кая Его́ чудеса́: не вся́ же ели́ка и́хъ сотвори́, неисповѣди́ма бо су́ть ни а́нгеломъ, ни человѣ́комъ. Ны́нѣ же о разсла́бленнѣмъ побесѣ́дуемъ, его́же дне́сь Са́мъ воспомяну́ и не презрѣ́, но поми́лова. Его́же вра́чеве небрего́ма сотвори́ша, его́же презрѣ́ша вмета́ющіи въ купѣ́ль. Егда́ бо возмуща́шеся вода́, вси́ о бога́тыхъ пеку́щеся здра́віи, сего́ отрѣ́яху. Его́же ны́нѣ Христо́съ, благíй Человѣколю́бецъ, сло́вомъ исцѣли́: Вра́чь бо е́сть душа́мъ и тѣ́ломъ, и сло́во Его́ дѣ́ло бы́сть. Глаго́летъ бо евангели́стъ: взы́де Іису́съ во Іерусали́мъ въ преполове́ніе пра́здника жидо́вска, егда́ мно́жество наро́да отъ всѣ́хъ градо́въ по обы́чаю собира́хуся во Іерусали́мъ. Тогда́ и Госпо́дь пріи́де, вся́чески угожда́я Свои́мъ рабо́мъ и неи́стовство облича́я проти́вныхъ іюде́й. Пои́стиннѣ бо пріи́де взыска́ти заблу́ждьшихъ и спасти́ поги́бшихъ. Мно́га бо по все́й Палести́нѣ сотвори́ чудеса́, и не вѣ́роваху Ему́, но проти́ву Благода́теля ху́ляще, лестца́ Его́ и блазни́теля нарица́ху. Госпо́дь же тогда́ во мно́зѣ наро́дѣ пріи́де къ Соло́мони вододе́ржнѣ, я́же глаго́лется Виѳе́зда, си́рѣчь Овчая купѣ́ль, /л. 215 об./ поне́же ту́ измыва́ху отъ же́ртвенныхъ ове́цъ утро́бы. Надъ се́ю же бѣ́ и хра́мъ, пя́ть притво́ръ иму́щій, и ту́ лежа́ше мно́жество боля́щихъ, хромы́хъ же и слѣпы́хъ, и инѣ́ми неду́ги одержи́мыхъ, ча́ющихъ возмуще́нія водѣ́: а́нгелъ бо Госпо́день на вся́ко лѣ́то еди́ною приходя́, возмуща́ше во́ду, и и́же по возмуще́ніи пе́рвѣе вла́зяй, цѣ́лъ быва́ше. Сіе́ же бѣ́ о́бразъ свята́го креще́нія. Поне́же не всегда́ вода́ та́ исцѣля́ше, но егда́ а́нгелъ возмуща́ше ю́. Ны́нѣ же креще́нія купѣ́ль Са́мъ а́нгельскій Влады́ка, Святы́й Ду́хъ, приходя́, освяща́етъ ю́ и грѣхо́мъ очище́ніе да́руетъ. Аще кто́ слѣ́пъ е́сть ра́зумомъ, или́ хро́мъ невѣ́ріемъ, или́ су́хъ мно́гими беззако́ніи, и отча́яніемъ, или́ разсла́бленъ ерети́ческими уче́ніи, всѣ́хъ вода́ креще́нія здра́вы твори́тъ. Она купѣ́ль, мно́ги пріе́млющи, еди́наго исцѣля́ше, и то́ не всегда́, но еди́ною лѣ́томъ; а креще́нія купѣ́ль по вся́ дни́ оживля́ющи, здра́вы твори́тъ. Ко креще́нію бо а́ще и всея́ земли́ пріи́дутъ человѣ́цы, не ума́лится Бо́жія благода́ть, но всѣ́мъ дае́тъ исцѣле́ніе отъ грѣхо́вныхъ неду́гъ. Рце́мъ же о Госпо́дни благода́ти, ка́ко пріи́де ко Овчей /л. 216/ купѣ́ли и ви́дѣ человѣ́ка разсла́блена, до́лго вре́мя на одрѣ́ въ неду́зѣ слежа́ща, и вопроси́ его́, глаго́ля: хо́щеши ли здра́въ бы́ти? Онъ же рече́: е́й, Го́споди, хотѣ́лъ бы́хъ, но не и́мамъ человѣ́ка, да бы́ по возмуще́ніи а́нгеловѣ, вве́рглъ мя́ въ купѣ́ль. Но а́ще мя́ еси́ о здра́віи вопроси́лъ, Влады́ко, то кро́тцѣ послу́шай моего́ отвѣ́та, да Ти́ своея́ болѣ́зни напа́сть исповѣ́мъ. Три́десять и о́смь лѣ́тъ на одрѣ́ се́мъ неду́гомъ пригвожде́нъ лежу́, грѣхи́ мои́ми вся́ у́ды тѣлесе́ моего́ разслабѣ́ша, и душа́ моя́ пре́жде сме́рти отъ поноше́нія бодо́ма бы́сть. Бо́гови молю́ся, и не послу́шаетъ мене́, зане́ превзыдо́ша беззако́нія моя́ главу́ мою́. Враче́мъ разда́хъ все́ имѣ́ніе мое́, и по́мощи улучи́ти не возмого́хъ: нѣ́сть бо зе́лія, могу́ща Бо́жію ка́знь премѣни́ти. Зна́еміи мои́ гнуша́ются мно́ю: смра́дъ бо мо́й вся́кія утѣ́хи лиши́ мя́. Бли́жніи мои́ срамля́ются мно́ю, я́ко чю́ждь бы́хъ бра́тіи мое́й стра́сти ра́ди. Вси́ же человѣ́цы мно́ю клену́тся, а утѣша́ющаго не обрѣто́хъ. Ме́ртва ли себе́ нареку́? Но чре́во мое́ пи́щи жада́етъ, и язы́къ мо́й отъ жа́жды изсыха́етъ. Жи́ва ли /л. 216 об./ себе́ помышля́ю? Но не то́кмо воста́ти со одра́, но ни подви́гнути себе́ могу́: но́зѣ имѣ́ю непосту́пны, ру́цѣ же не то́кмо бездѣ́льны, но ни осяза́ти себе́ совладѣ́ющѣ. Тѣ́мъ непогребе́нъ мертве́цъ разумѣ́юся, и о́дръ се́й гро́бъ ми́ е́сть. Ме́ртвъ е́смь въ живы́хъ и жи́въ е́смь въ ме́ртвыхъ: и́бо, я́ко жи́въ, пита́юся, и, я́ко же ме́ртвъ, не дѣ́лаю. Му́чимъ е́смь, а́ки во а́дѣ, безсту́діемъ нося́щихъ мя́, и смѣ́хъ е́смь ю́нотамъ, укоря́ющимъ мя́, и ста́рцемъ лежу́ — при́тча къ наказа́нію. Мно́ю вси́ глумя́тся, а́зъ же сугу́бо стра́жду. Вну́трь у́бо болѣ́знь стѣсня́етъ мя́, внѣ́ у́ду же доса́да и укори́зны стужа́ютъ ми́ отъ всѣ́хъ, и поплева́ніе сли́нъ покрыва́етъ мя́. Дво́е сѣ́тованіе обдержи́тъ мя́: гла́дъ па́че неду́га преодолѣва́етъ мя́; а́ще бо и бра́шно обря́щу, но во уста́ руко́ю его́ вложи́ти не могу́. Всѣ́мъ молю́ся, да бы́ кто́ мя́ накорми́лъ, и быва́етъ дѣли́мъ мо́й бѣ́дный укру́хъ пита́ющими мя́. Стеню́ со слеза́ми, томи́мъ болѣ́знію неду́га моего́, и никто́же пріи́детъ посѣти́ти мене́, еди́нъ стражду́ ни́кимъ же ви́димъ. Егда́ же оста́нцы богобоя́зненныхъ люде́й принесе́ни бу́дутъ здѣ́, ско́ро /л. 217/ притеку́тъ приста́вницы Овчія купѣ́ли, и я́ко пси́ Ла́заревы облиза́ху стру́пы, та́ко же и сíи приноше́нія сія́ пожира́ютъ. Не имѣ́ю же и имѣ́нія, да бы́хъ еди́наго умзди́лъ о мнѣ́ пеку́щася человѣ́ка, я́ко злѣ́ расточи́хъ да́нное ми́ въ раи́ бога́тство, и змíемъ во Еде́мѣ укра́дена ми́ чистоты́ наде́жда, и злѣ́ лежу́ безъ Бо́жія покро́ва. Не и́мамъ человѣ́ка, и́же бы не гнуша́яся, послужи́лъ ми́. Ено́хъ и Илія́ не обрѣто́стася на земли́: взя́та бо бы́ста на колесни́цѣ о́гненнѣй и пребыва́ютъ, идѣ́же Бо́гъ вѣ́сть. Авраа́мъ же со Іовомъ, ма́ло послужи́вше мнѣ́ подо́бнымъ, преста́вистася въ безконе́чную жи́знь. Го́споди, человѣ́ка не и́мамъ вѣ́рна къ Бо́гу! Моѵсе́й богови́децъ и законода́вецъ, не вни́де въ зе́млю обѣтова́нную. Соломо́нъ прему́дрый, трикра́ты съ Бо́гомъ бесѣ́довавый, и на старо́сть прирази́ся къ бого́мъ чю́ждимъ, и жена́ми прельсти́вся, поги́бе. Го́споди, человѣ́ка не и́мамъ, влага́юща мя́ въ купѣ́ль! Вси́ убо уклони́шася и неключи́ми бы́ша, нѣ́сть творя́щаго бла́га ни еди́наго, и не разумѣва́ютъ вси́, творя́щіи беззако́ніе. Сія́ вся́ слы́шавъ /л. 217 об./ отъ у́стъ разсла́бленнаго, благíй на́шъ Вра́чь, Іису́съ Христо́съ, отвѣща́ къ разсла́бленному: что́ глаго́леши человѣ́ка не и́мамъ? Азъ тебе́ ра́ди Человѣ́къ бы́хъ, Ще́дръ и Ми́лостивъ, не солга́хъ бо обѣ́та Моего́ вочеловѣ́ченія. Слы́шалъ бо еси́ проро́ка глаго́люща: я́ко Отроча́ роди́тся Вы́шняго и да́стся на́мъ, и То́й болѣ́зни и неду́ги на́ша понесе́тъ. Тебе́ ра́ди го́рняго Ца́рства скѵ́петръ оста́вль, ни́жнимъ служа́ обхожу́. Не пріидо́хъ бо, да Ми́ послу́жатъ, но да послужу́. Тебе́ ра́ди, Безпло́тенъ сы́й, пло́тію обложи́хся, да всѣ́хъ душе́вныя стра́сти и тѣле́сныя неду́ги исцѣлю́. Тебе́ ра́ди, Неви́димъ сы́й а́нгельскимъ си́ламъ, всѣ́мъ человѣ́комъ ви́димъ яви́хся. Не хощу́ бо Моего́ о́браза во тлѣ́ніи презрѣ́ти лежа́ща, но хощу́ и́ спасти́ и въ ра́зумъ и́стинный пріити́. Глаго́леши: человѣ́ка не и́мамъ. Азъ бы́хъ Человѣ́къ тебе́ ра́ди, да человѣ́ки бо́ги сотворю́; рѣ́хъ бо: бо́зи бу́дете и сы́нове Вы́шняго вси́. И кто́ е́сть и́нъ, Мене́ вѣ́рнѣе служа́й тебе́? Тебе́ ра́ди всю́ тва́рь рабо́тну сотвори́хъ, не́бо и земля́ тебѣ́ слу́жатъ: о́но вла́гою, а сія́ плодо́мъ. Тебе́ ра́ди со́лнце свѣ́томъ и теплото́ю слу́житъ, и луна́ /л. 218/ со звѣ́здами но́щь уясня́етъ. Тебе́ ра́ди о́блацы дожде́мъ зе́млю напая́ютъ, и земля́ вся́ку траву́ сѣмени́ту и древа́ плодови́тая, на твою́ слу́жбу возраща́етъ. Тебе́ ра́ди рѣ́ки человѣ́ки но́сятъ, и пусты́ня звѣ́ри пита́етъ, и глаго́леши: человѣ́ка не и́мамъ? Азъ бы́хъ Человѣ́къ тебе́ ра́ди, и кто́ е́сть Мене́ вѣ́рнѣе человѣ́къ, я́ко не солга́хъ обѣ́та вочеловѣ́ченія Моего́? Кля́хся ко Авраа́мови, глаго́ля: о Сѣ́мени Твое́мъ благословя́тся язы́цы; во Исаа́цѣ же бу́детъ ти́ пле́мя, и въ то́мъ воплоти́вся, отложу́ обрѣ́заніе, сотворю́ же мре́жу — во́ду, и мно́га ча́да порожду́ креще́ніемъ. О не́мъ же глаго́летъ Иса́ія: я́ко прото́ржеся вода́ въ пусты́ни, и жа́ждущіи на во́ду жи́ву иди́те. Азъ е́смь Живо́тное Езеро, и се́ поро́дный исто́чникъ отъ у́стъ Мои́хъ на тя́ излива́ю, а ты́ Овчія купѣ́ли жада́еши, пома́лѣ пресо́хнути хотя́щія. Воста́ни и возми́ о́дръ сво́й, да услы́шавъ Мя́ Ада́мъ, ны́нѣ съ тобо́ю обнови́тся отъ истлѣ́нія, въ тебѣ́ бо пе́рваго преступле́нія Еввину кля́тву исцѣляю́. Ла́заря, у́же смердя́ща во́ гробѣ и четы́ре дни́ иму́ща въ ме́ртвыхъ, /л. 218 об./ воскреси́хъ, и тебѣ́ ны́нѣ глаго́лю: воста́ни, и возми́ о́дръ сво́й, и иди́ въ до́мъ сво́й. И ско́ро вскочи́ разсла́бленный со одра́ здра́въ, всѣ́ми у́ды тѣле́сными и си́лою мо́щенъ; и взе́мъ, понесе́ о́дръ, и посредѣ́ наро́да хожда́ше. Бѣ́ же въ то́й де́нь субо́та, и ви́дѣвше его́ жи́дове, не обра́довашася о здра́віи немощна́го, ни возда́ша хвалы́ Бо́гови, воздви́гнувшему разсла́бленнаго отъ одра́ не́мощи, ни рѣ́ша: ка́ко ти́, бра́те, жи́лы укрѣпи́шася и тѣле́сныя у́ды утверди́шася? Но, я́ко ди́віи звѣ́ріе, на ору́жника напа́дше, отбѣго́ша, и къ Бо́гу ху́льная словеса́, а́ки стрѣ́лы, къ ка́мени пуща́емы, сломля́хуся: изво́лиша бо непра́вду па́че, не́жели пра́вду глаго́лати. И нача́ша прети́ти нася́щему о́дръ: субо́та е́сть, не досто́итъ ти́ носи́ти одра́. Почто́ воста́лъ еси́ отъ не́мощи? Почто́ исцѣлѣ́лъ еси́ отъ неду́га? Почто́ премѣни́лся еси́ отъ болѣ́зни? Не лѣ́по ти́ ны́нѣ одра́ своего́ носи́ти. И рече́ и́мъ исцѣлѣ́вый отъ неду́га: что́ сіе́ глаго́лете, о фарисе́е, му́дри су́ще, зло́бою объюродѣ́сте? Не насы́тистеся ли въ три́десять и о́смь лѣ́тъ, зря́ще /л. 219/ мене́ на одрѣ́, полуме́ртва лежа́ща? Ны́нѣ же Бо́жіимъ сло́вомъ исцѣлѣ́хъ, вы́ же ослѣпо́сте умо́мъ, и о свое́й, хра́млюще, непра́вдѣ претыка́етеся. Аще не бы́сть добро́, но и зло́ нѣ́сть мое́ воста́ніе. Аще не ра́дуетеся пресла́вному чудеси́, поне́ не зави́дите мнѣ́ да́нному здра́вію, да не бу́дете, я́ко ко́нь и́мскъ, и́мже нѣ́сть ра́зума. Госпо́дь помо́же мнѣ́ на одрѣ́ болѣ́зни моея́ и ве́сь неду́гъ мо́й обрати́лъ е́сть во здра́віе. Рцы́те же, ста́рцы и судіи́ Изра́илевы, въ чіе́й клѣ́ти у ва́съ укра́дено бы́сть здра́віе, мнѣ́ да́нное, да та́ко жа́ляще, прети́те ми́? Никто́же ва́съ преоби́дѣнъ, никто́же ва́съ у́мъ мнѣ́ дарова́. Но и́же мя́ е́сть сотвори́лъ цѣ́ла, То́й мнѣ́ рече́: воста́ни, и возми́ о́дръ сво́й, и ходи́. И се́ е́смь ве́сь здра́въ. Отвѣща́ша же кни́жницы: кто́ е́сть о́нъ, и́же тя́ сотвори́лъ цѣ́ла? Нося́й же о́дръ не вѣ́даше, Іису́су бо укло́ньшуся отъ наро́да, оба́че глаго́лаше: нѣ́сть во́лхвъ, ни чародѣ́й, ни е́сть хода́тай, ни а́нгелъ, но Са́мъ Госпо́дь, Бо́гъ Изра́илевъ, поне́же не осяза́ мене́ рука́ма, ни приложи́ бы́лія ко вре́днымъ мои́мъ удо́мъ, /л. 219 об./ но сло́вомъ дѣ́ло бы́сть. Рече́ ми́: воста́ни и ходи́. И послѣ́дова сло́ву дѣ́ло и здра́віе тѣлеси́. Тѣ́мъ же не суди́те на лица́, ни ху́лите Бо́жія благода́ти, но пра́ведный су́дъ суди́те. Рцы́те Бо́гу: я́ко возвели́чишася дѣла́ Твоя́ во Изра́или, и Госпо́днимъ чудесе́мъ субо́ту почти́те, Бо́га просла́вите, пра́здникъ украси́те. Но жи́дове умолча́ху, глаго́люще: кто́ е́сть исцѣли́вый тя́ въ субо́ту? Покажи́ повелѣ́вшаго ти́ носи́ти о́дръ въ пра́здникъ. Обрѣ́те же его́ Іису́съ па́ки въ це́ркви и глаго́ла ему́: се́ здра́въ еси́, ктому́ не согрѣша́й, да не го́рѣе ти́ бу́детъ. Но да не мни́мъ, я́ко тому́ еди́ному се́ глаго́ла Христо́съ, но всѣ́мъ, пріе́мшимъ благода́ть, е́юже очи́стихомся пра́отеческія скве́рны и исцѣ́лени бы́хомъ отъ растлѣва́ющаго грѣха́. Яко се́ ре́клъ е́сть исцѣлѣ́вшему Госпо́дь: се́ въ тебѣ́ всего́ Ада́ма я́звы исцѣли́хъ, и па́дша всего́ возведо́хъ, и всеро́дную того́ кля́тву отъя́хъ, и омы́хъ вся́ку скве́рну прегрѣше́ній креще́ніемъ. Взыска́хъ и обрѣто́хъ па́дшаго въ пути́ небла́зѣ кумирослуже́нія, и облія́хъ ра́ны уя́звенаго бѣсо́вскими /л. 220/ разбо́йники, возлія́хъ на я́звы его́ вино́ и ма́сло, и взе́мъ тѣ́ло его́ на сво́й ско́тъ, и внесо́хъ въ гости́нницу, и да́хъ два́ сре́бреника гости́ннику, си́рѣчь, Но́вый и Ве́тхій Зако́нъ да́хъ святи́телемъ, да прилѣжа́тъ лю́демъ уче́ніемъ, и обѣща́хъ и́мъ мзду́ по возвраще́ніи Мое́мъ спа́сшимъ грѣ́шники. Се́ цѣ́лъ еси́, ктому́ не согрѣша́й! Го́ре бо, рече́, въ ра́зумѣ согрѣша́ющимъ. Разумѣ́йте сло́ва си́лу, я́ко по креще́ніи не вели́тъ на́мъ Госпо́дь согрѣша́ти, да не па́ки растли́мъ обновле́ннаго Бо́гомъ человѣ́ка. По прія́тіи же вся́каго свяще́ннаго са́на, го́ре согрѣша́ющимъ: реку́ же во мни́шествѣ, и во іере́йствѣ, и въ са́момъ епи́скопствѣ. Человѣ́къ же то́й вѣ́ренъ бѣ́, и по исцѣле́ніи не вдаде́ себе́ въ тѣле́сныя скве́рны, ни похули́ же Іису́са предъ іюде́и, но въ це́ркви пребыва́ше, идѣ́же обрѣ́те и́ Христо́съ, и то́й позна́ Исцѣли́вшаго и́, и глаго́ла: пра́веденъ еси́, Го́споди, и сло́во Твое́ и́стина! отны́нѣ прича́стникъ е́смь всѣ́мъ боя́щимся Тебе́ и храня́щимъ за́повѣди Твоя́. И и́де по все́й странѣ́, повѣ́дая, я́ко Іису́съ е́сть, Иже мя́ сотвори́ цѣ́ла. И мы́, /л. 220 об./ бра́тіе, Того́ же Го́спода на́шего Іису́са Христа́, Сы́на Бо́жія, просла́вимъ, исцѣли́вшаго на́съ отъ неду́гъ грѣхо́вныхъ, и къ Нему́ вѣ́рою припаде́мъ, глаго́люще: не помяни́, Го́споди, пе́рвыхъ беззако́ній на́шихъ, и ны́нѣшняя на́ша очи́сти согрѣше́нія. Ты́ бо еси́ небе́сныхъ, и земны́хъ, и человѣ́ческій Зижди́телю, а́нгельскій Тво́рче и всего́ мíра, арха́нгельскій Влады́ко, херуви́мскій Содѣ́телю, серафи́мскій Украси́телю, поми́луй на Тя́ упова́ющихъ, да спасе́ни бу́демъ Тобо́ю, и сла́вимъ Тя́ со Отце́мъ, и съ Пресвяты́мъ и Благи́мъ и Животворя́щимъ Ти́ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во́ вѣки вѣко́мъ, ами́нь.

Источникъ: Кни́га, глаго́лемая «Златоу́стъ», въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́. — М.: При Свя́то-Тро́ицко-Введе́нской це́ркви, въ тѵпогра́фіи единовѣ́рцевъ, 1910. — Л. 214 об. – 220 об.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.