Церковный календарь
Новости


2019-08-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 29-я (1922)
2019-08-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 28-я (1922)
2019-08-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 4-е (1976)
2019-08-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 3-е (1976)
2019-08-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 132-я (1956)
2019-08-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 131-я (1956)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 27-я (1922)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 26-я (1922)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 25-я (1922)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 24-я (1922)
2019-08-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 2-е (1976)
2019-08-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 1-е (1976)
2019-08-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Собесѣдованіе о Псалмахъ (1899)
2019-08-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Предисловіе къ бесѣдамъ на Псалмы (1899)
2019-08-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда о Давидѣ царѣ и Павлѣ апостолѣ (1899)
2019-08-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда, сказанная въ великую седмицу (1899)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 22 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Церковно-учительная литература

КНИГА, ГЛАГОЛЕМАЯ «ЗЛАТОУСТЪ»,
Въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́.

СЛОВО 54.
Въ сре́ду 6-я недѣ́ли поста́, сти́хъ Отче на́шъ, истолко́ванъ святы́мъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ.

Отче на́шъ, Иже еси́ на́ небесѣхъ. Толкова́ніе. Отца́ нарица́еши Бо́га, добрѣ глаго́леши, и́бо Оте́цъ е́сть и Творе́цъ всѣ́мъ на́мъ. Но блюди́ся, человѣ́че, дѣла́ уго́дна дѣ́лай Бо́гу и Отцу́, я́же заповѣ́дана су́ть во свято́мъ Ева́нгеліи. Аще же у́бо си́хъ пре́зриши, а нечи́стыми дѣ́лы упражня́ешися, то́ я́вѣ е́сть, я́ко не Бо́га призыва́еши, но отца́ свое́го дія́вола, его́ же во́лю твори́ши. Тѣ́мъ потщи́ся убѣжа́ти си́хъ, и угоди́ти и́стинному Отцу́ твоему́ и Творцу́. И па́ки, а́ще Бо́га нарица́еши Отца́, о ча́до, живи́ до́брѣ, и угоди́ши Отцу́ твоему́, Иже е́сть на́ небесѣхъ. — Да святи́тся и́мя Твое́. Толкова́ніе. /л. 150Что́ у́бо, не свя́тъ ли Бо́гъ? Ей свя́тъ и пресвя́тъ е́сть, нѣ́сть бо свя́та, я́ко же Бо́гъ на́шъ; но се́ глаго́лю, я́ко о мнѣ́ да освяти́тся и́мя Твое́. Поне́же Христо́съ, и мы́ имену́емся христія́не Его́ ра́ди, и и́менемъ Его́ освяща́емся. И а́ще святосло́виши пресвято́е Его́ и́мя, то́ ду́шу свою́ чи́сту соблюди́ отъ грѣ́хъ и испра́вися въ до́брыхъ дѣ́лѣхъ сыно́внихъ, и просла́вится и́мя Его́ въ твое́й чистотѣ́. Рече́ бо Госпо́дь: у́зрятъ человѣ́цы до́брая ва́ша дѣ́ла, и просла́вятъ Отца́ ва́шего Небе́снаго. — Да пріи́детъ Ца́рствіе Твое́. Толкова́ніе. Бо́гъ Ца́рь е́сть; рече́ бо проро́къ: воцари́ся Бо́гъ надъ язы́ки, и ца́рствуетъ во все́й тва́ри ви́димѣй и неви́димѣй. Яко же гра́дъ плѣня́емъ отъ враго́въ, про́ситъ у вре́меннаго царя́ по́мощи, та́ко и мы́, обступле́ни отъ грѣхо́вныхъ си́лъ и лука́выхъ по́мыслъ, мо́лимся пріити́ на ны́ благода́ти Бо́жіи, и изъя́ти на́съ отъ злы́хъ, и ца́рствовати въ на́съ и суди́ти всѣ́мъ; творя́ще бо до́брая дѣ́ла вни́демъ въ Ца́рство Его́. — Да бу́детъ во́ля Твоя́, я́ко на небеси́. Толкова́ніе. По во́ли бо Его́ на́ небесѣхъ а́нгели безъ за́висти, во смире́ніи и въ ти́хости /л. 150 об./ глубо́цѣ Бо́га сла́вятъ. — Та́ко и на земли́. Толкова́ніе. На земли́ человѣ́цы, до́брая дѣ́ла творя́ще, я́ко же Ева́нгеліе учи́тъ, сла́вятъ Бо́га. — Хлѣ́бъ на́шъ насу́щный. Толкова́ніе. Се́ е́сть небе́снаго, и здѣ́ лежа́щаго: отъ души́ бо и тѣ́ла соста́вленъ человѣ́къ. Хлѣ́бъ тѣле́сный — ядо́мый, а хлѣ́бъ душе́вный — сло́во Бо́жіе; рече́ бо проро́къ: хлѣ́бъ а́нгельскій яде́ человѣ́къ; то́ е́сть непреста́нное славосло́віе. — Да́ждь на́мъ дне́сь. Толкова́ніе. Аще хлѣ́ба про́сиши, моли́ Бо́га не о бога́тствѣ, ни о у́треннемъ яде́ніи и питіи́. Но е́же дне́сь изъя́сти, а оста́нокъ убо́гимъ разда́й, тѣ́мъ бо на бу́дущемъ судѣ́ Судію́ обря́щеши ми́лостива. — И оста́ви на́мъ до́лги на́ша, я́ко же и мы́ оставля́емъ должнико́мъ на́шимъ. Толкова́ніе. Сія́ моли́тва съ кля́твою спражена́. Рече́ бо Госпо́дь: а́ще принесе́ши да́ръ тво́й ко олтарю́, и ту́ помяне́ши, я́ко бра́тъ тво́й нѣ́что и́мать на тя́, оста́ви да́ръ тво́й, иди́ и смири́ся съ ни́мъ, и пото́мъ принесе́ши да́ръ тво́й. Ни ко́его же бо грѣха́, рече́, помяну́ти въ то́й ча́съ, ра́звѣ гнѣ́ва и злопомнѣ́нія. Аще вои́стину въ се́рдцы не и́маши ни на кого́ же вражды́, /л. 151/ и прости́лъ бу́деши оби́дящимъ, и подъ руко́ю твое́ю всѣ́мъ, кото́рыя отпуще́нія про́сятъ, подобостра́стнымъ ти человѣ́комъ, и а́лчныя напита́лъ, и вся́, я́же во Ева́нгеліи Госпо́дь заповѣ́да, или́ нѣ́кія отъ бѣ́дъ изба́вилъ еси́, или́ и́но что́ добро́ сотвори́лъ, то́ до́брѣ помоли́лся еси́ и до́брѣ отпуще́нія про́сиши. Аще ли па́мять злу́ имѣ́еши въ мы́сли, то́ кля́тву себѣ́ стяжа́лъ еси́. О го́ре, лжу́ нача́лъ еси́ глаго́лати, а лжа́ отъ дія́вола е́сть: то́й бо лжи́ оте́цъ е́сть. И погуби́тъ Госпо́дь вся́ глаго́лющія лжу́, по проро́честву. Аще ты́ не оста́нешися гнѣ́ва, и за́висти, и вся́каго злопомнѣ́нія, ни прости́ши должнико́мъ до́лги, или́ удержи́ши мзды́ нае́мникомъ, ни лиши́шися сра́мнаго при́купа и корче́мнаго прибы́тка, и непра́веднаго суда́ мзды́, и вся́каго грабле́нія — ни тебѣ́ оста́вятся грѣхо́вніи до́лги: уста́ бо твоя́ на тя́ глаго́лютъ. — И не введи́ на́съ во искуше́ніе, или́ въ напа́сть. Толкова́ніе. Рече́ бо Госпо́дь: а́ще кто́ твори́тъ во́лю Мою́ и инѣ́мъ въ напа́стехъ ру́цѣ простира́етъ — то́й е́сть сы́нъ Мо́й, и тому́ напа́сть не прибли́жится, ни му́ка бу́дущаго вѣ́ка. Не Азъ, рече́, ва́съ ввожу́ въ напа́сть, но оте́цъ ва́шъ /л. 151 об./ дія́волъ, его́ же вы́ дѣла́ творите́. Дѣ́ла же его́ сія́ су́ть: хула́, клевета́, осужде́ніе, сва́ръ, бо́й, и про́чая. Аще на́чнеши до́брая страда́ти, моли́ся Бо́гу, и ви́димыя и неви́димыя напа́сти отбѣ́гнутъ отъ тебе́, и я́ко сы́нъ ми́лый бу́деши Ему́, и наслѣ́дникъ Ца́рствію Его́ небе́сному. — Но изба́ви на́съ отъ непрія́зни. Толкова́ніе. Аще ли про́ситъ сатана́ на́съ разсѣ́яти, я́ко же дре́вле святы́я Твоя́ ученики́, или́ я́ко Іова пра́веднаго, не да́ждь ему́ вла́сти на на́съ. Но а́ще и лука́въ человѣ́къ хо́щетъ искуси́ти, или́ оби́дѣти на́съ, не да́ждь ему́ на́съ въ ру́цѣ его́, но покры́й на́съ обы́чнымъ Си́ человѣколю́біемъ.

Источникъ: Кни́га, глаго́лемая «Златоу́стъ», въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́. — М.: При Свя́то-Тро́ицко-Введе́нской це́ркви, въ тѵпогра́фіи единовѣ́рцевъ, 1910. — Л. 149 об. – 151 об.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.