Церковный календарь
Новости


2019-09-15 / russportal
Преп. Антоній Великій. Письмо 20-е къ монахамъ (1829)
2019-09-15 / russportal
Преп. Антоній Великій. Письмо 19-е къ монахамъ (1829)
2019-09-15 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 34-е (1976)
2019-09-15 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 33-е (1976)
2019-09-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 2-й. Статья 154-я (1956)
2019-09-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 2-й. Статья 153-я (1956)
2019-09-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 2-й. Статья 152-я (1956)
2019-09-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 2-й. Статья 151-я (1956)
2019-09-14 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 32-е (1976)
2019-09-14 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 31-е (1976)
2019-09-14 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 30-е (1976)
2019-09-14 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 29-е (1976)
2019-09-12 / russportal
Свт. Григорій Нисскій. "О надписаніи псалмовъ". Кн. 2-я. Гл. 13-я (1861)
2019-09-12 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 133-е (1895)
2019-09-11 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 28-е (1976)
2019-09-11 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 27-е (1976)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - понедѣльникъ, 16 сентября 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Церковно-учительная литература

КНИГА, ГЛАГОЛЕМАЯ «ЗЛАТОУСТЪ»,
Въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́.

СЛОВО 52.
Въ понедѣ́льникъ 6-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го отца́ на́шего Ефре́ма Си́рина о второ́мъ прише́ствіи Христо́вѣ.

[Сло́во 102.] Егда́ житія́ человѣ́комъ урече́нная лѣ́та сконча́ются, пріити́ и́мать Бо́гъ съ небесе́, съ си́лою и сла́вою мно́гою и безчи́сленною, суди́ти всѣ́мъ, и отда́ти кому́ждо по дѣло́мъ. Пе́рвіе и́мать съ небесе́ яви́тися зна́меніе, Честны́й Кре́стъ со мно́гими а́нгельскими полки́, враги́ страша́, /л. 135 об./ и оскорбля́я я́, вѣ́рныя же веселя́ и просвѣща́я, и проявля́я Вели́каго Царя́ прише́ствіе. Посе́мъ пріиду́щая, и́хъ же нѣ́сть мо́щно изрещи́ стра́ха и грозы́, прехо́дитъ бо вся́къ у́мъ и смы́слъ, я́же нѣ́сть мо́щно повѣ́дати. Ка́ко ли слу́хъ вмѣсти́тъ се́, и́хъ же и небеса́ не мо́гутъ стерпѣ́ти? Сія́ бо стра́шная и неудо́бь сказа́емая чудеса́, нѣ́сть бы́ли отъ нача́ла мíра, я́ко же тогда́ бу́дутъ. Мно́гажды бо и ны́нѣ, а́ще мо́лнія и гро́ми бу́дутъ, не бои́млися вельми́? Тогда́ же, бра́тіе, ка́ко стерпи́мъ, егда́ гла́съ тру́бный отъ небесе́ вопію́щь услы́шимъ? Тогда́ вся́къ во́зрастъ человѣ́ческаго ро́да, кого́ждо въ свое́ тѣ́ло душа́ вни́детъ, и повелѣ́ніемъ Бо́жіимъ отъ всѣ́хъ коне́цъ земли́ соберу́тся, а земля́ тѣ́ло отда́стъ, я́ко же прія́ла е́сть. Аще ли и звѣ́рь кого́ растерза́лъ, или́ пти́цы, или́ ры́бы разнесли́, вси́ во мгнове́ніе о́ка предста́нутъ, ни вла́съ еди́нъ не поги́бнетъ. И тогда́ о́гненная рѣка́ отъ восто́ка потече́тъ, съ я́ростію вели́кою, го́ры и ка́меніе пожига́ющи. Тогда́ исто́чницы преся́кнутъ, и мо́ре вели́кое изсо́хнетъ отъ огня́ того́; во́здухъ потрясе́тся и звѣ́зды съ небесе́ спаду́тъ, /л. 136/ со́лнце и луна́ поме́ркнетъ, небесе́ совію́тся. Тогда́ не́бо и земля́ но́ва бу́дутъ, а́нгели со тща́ніемъ ходя́ще, и избра́нныя собира́юще отъ всѣ́хъ коне́цъ земли́, и Престо́лъ чю́дный Го́сподеви угото́вится. Тогда́ яви́тся зна́меніе Сы́на Человѣ́ческаго съ небесе́ — Животворя́щій Кре́стъ, просвѣща́я вся́ концы́ земны́я. Тогда́ вси́ ви́дѣвше зна́меніе Ца́рьское, вся́къ уразумѣ́етъ прихо́дъ Царя́ Небе́снаго, и вся́къ помы́слитъ, ка́ко Христа́ усрѣ́сти? Грѣ́шніи же, вельми́ ско́рбни бу́дутъ, ча́юще осужде́нія на ся́ и му́къ вѣ́чныхъ. Пра́ведніи же, кро́тцыи, и ми́лостивіи, тíи бу́дутъ ве́селы, ча́юще съ ра́достію явле́нія Сы́на Бо́жія. Гряде́тъ бо обвесели́ти труди́вшіяся Его́ ра́ди, и терпѣ́вшія ско́рби и болѣ́зни; гряде́тъ бо вѣнча́ти ми́лостивыя и ще́дрыя; гряде́тъ бо, да вознесе́тъ обнища́вшія Его́ ра́ди; гряде́тъ бо, я́ко мо́лнія отъ небесе́ и а́ки гро́мъ великъ. И бу́детъ тогда́ кли́чь мно́гъ и гла́съ стра́шенъ, глаго́лющь: се́ Судія́ гряде́тъ, се́ Ца́рь царе́мъ явля́ется и Судія́ судія́мъ гряде́тъ. Се́ Бо́гъ, Творе́цъ всѣ́хъ, гряде́тъ суди́ти все́й вселе́ннѣй и отда́ти кому́ждо по дѣ́ломъ /л. 136 об./ его́. Тогда́, бра́тіе, не́бо и земля́, и бе́здны вся́ о́тъ гласа кли́ча того́ потрясу́тся и вели́каго ра́ди зву́ка тру́бнаго, тогда́ бу́детъ на всѣ́хъ человѣ́цѣхъ вели́къ стра́хъ и тре́петъ, туга́ и у́жасъ. Тогда́, бра́тіе, си́лы небе́сныя подви́гнутся, и предтеку́тъ предъ полки́ и́хъ мо́лніи о́гненны и ви́хръ вели́къ, и сни́дутъ а́нгели и арха́нгели чи́нове стра́шніи, и вси́ небе́сніи во́и на́ землю. Тогда́ вся́ко живо́тно возопіе́тъ: благослове́нъ гряды́й Ца́рь и всѣ́хъ Творе́цъ! Тогда́ небеса́ разсту́пятся, и яви́тся Ца́рь царе́мъ и Кня́зь князе́мъ, я́ко мо́лнія стра́шна съ безчи́сленными си́лами, и у́зритъ вся́ко человѣ́ческое о́ко и тíи, и́же прободо́ша Его́. Тогда́ сбу́дется е́же Іоа́ннъ Богосло́въ рече́, глаго́ля: ви́дѣхъ Престо́лъ бѣ́лъ и вели́къ, и сѣдя́щаго на не́мъ, Ему́ же отъ лица́ бѣжа́ не́бо и земля́. Тогда́, бра́тіе, ся́детъ на Престо́лѣ Бо́гъ сла́вы, и соберу́тся предъ Ни́мъ вси́ язы́цы. Ка́ко, люби́міи, стерпи́мъ стра́хъ то́й, егда́ престо́ли поста́вятся и кни́ги разгну́тся? Тогда́ кого́ждо дѣ́ла явле́на бу́дутъ предъ а́нгелы и человѣ́ки. Тогда́ сконча́ется проро́чество Даніи́лово, я́ко же глаго́летъ: а́зъ, Даніи́лъ, /л. 137/ ви́дѣхъ, до́ндеже престо́ли поста́вишася и Ве́тхій Де́ньми сѣ́де. Одѣя́ніе Его́ бѣ́ло, а́ки снѣ́гъ, вла́си главы́ Его́, а́ки волна́ чиста́, престо́лъ Его́, а́ки пла́мень о́гненный, о́крестъ Его́ о́гнь паля́й. Рѣка́ пла́менна предъ Ни́мъ теча́ше, ты́сящи ты́сящъ предстоя́ху Ему́ и тьмы́ тьма́ми служа́ху Ему́. Судія́ сѣ́де, и кни́ги разгну́шася. Тогда́ бу́детъ вели́къ стра́хъ, люби́мицы, егда́ чю́дныя тíи кни́ги разгну́тся, идѣ́же вся́ на́ша дѣ́ла та́йная, и словеса́ и помышле́нія напи́сана су́ть, я́же на се́мъ свѣ́тѣ сотвори́хомъ, и ничто́ же, бра́тіе, утае́но пре́дъ Богомъ. Потщи́мся, люби́міи, доко́лѣ есмы́ жи́ви, въ тѣ́хъ кни́гахъ напи́санныя грѣхи́ загла́дити, слеза́ми, и покая́ніемъ и ми́лостынею, да спасе́мся. Жела́ніе, люби́міи, ну́дитъ мя́ еще́ рещи́ къ ва́шему собра́нію. Вопроси́ша же преподо́бнаго богобоя́знивіи, реку́ще: ра́бе Бо́жій, рцы́ на́мъ и про́чая, да слы́шимъ. Блаже́нный же, воздохну́въ и прослези́вся, рече́: тогда́, люби́міи, вся́къ во́зрастъ человѣ́ча ро́да пре́дъ Богомъ ста́нетъ, вси́ до́лу ли́ца своя́ покло́ньше. Тогда́ сло́во пи́санное сбу́дется: живу́ Азъ, /л. 137 об./ глаго́летъ Госпо́дь, я́ко Мнѣ́ покло́нится вся́ко колѣ́но, и вся́къ язы́къ исповѣ́сть Мя. Вси́ тогда́ бу́дутъ истя́зани о все́мъ житіи́, и тíи па́че бу́дутъ уны́ли и ско́рбни, и́же въ лѣ́ности жи́ли, предъ собо́ю ви́дяще дѣ́ла своя́ зла́я, и на́чнутъ, рыда́юще, глаго́лати: о, ка́ко мы, грѣ́шніи и несмы́сленніи есмы́, я́ко не пока́ялися, и вре́мя свое́ въ пу́стоши изгуби́хомъ, во игра́хъ и въ питіи́? Чесо́ ра́ди не пости́хомся, и ми́лостыни не твори́хомъ, и любви́ не имѣ́хомъ, и не пока́яхомся, егда́ бя́ше покая́нію вре́мя, но вся́ лѣ́та живота́ на́шего безъ ума́ пожи́хомъ? Ны́нѣ же что́ мо́жемъ сотвори́ти? Ми́мо и́де покая́нію вре́мя, и стра́шный и гро́зный приспѣ́ де́нь, его́ же въ Писа́ніи слы́шахомъ мно́гажды, и не я́хомъ вѣ́ры. Что́ сотвори́мъ уже́? Се́ бо кни́ги разгну́шася и су́дъ уже́ всѣ́мъ предлежи́тъ. Сія́ мы́слящимъ и́мъ, услы́шатъ гла́съ Судіи́ стра́шнаго, вопію́щь и глаго́лющь: яви́те дѣ́ла и пріими́те мзду́. Отъ того́ же стра́шнаго гла́са смяту́тся вси́ человѣ́цы: патріа́рхи, и архіепи́скопи, и епи́скопи, архи́мандриты, и игу́мены, ца́ріе же /л. 138/ и кня́зи, и судіи́ и вла́сти, бога́тіи же и убо́зіи, му́жіе же жены́, вдовы́ и дѣви́цы, чернцы́ и черни́цы — ко́ждо о себѣ́ отвѣ́тъ даду́тъ, и е́же кто́ что́ всѣ́ялъ, то́ и по́жнетъ. Христолю́бцы же рѣ́ша: рцы́ на́мъ, ра́бе Бо́жій, о че́мъ да́ти пе́рвіе отвѣ́тъ христіа́номъ и что́ бу́детъ прія́ти кому́ждо? Преподо́бный же отвѣща́ къ ни́мъ, уми́льно глаго́ля: о, бра́тіе люби́мая, хотѣ́лъ бы́хъ рещи́ и я́же по си́хъ, но стра́хомъ одержи́мь е́смь, и гла́съ ми престае́тъ и сле́зы ми теку́тъ, вельми́ бо е́сть стра́шно глаго́лати. Боголю́бцы же рѣ́ша: о́тче святы́й, повѣ́ждь на́мъ, да слы́шавше, пока́емся. Онъ же отвѣща́въ, рече́ и́мъ: тогда́, бра́тіе, бу́детъ пе́рвѣе истяза́ніе о свято́мъ креще́ніи, и́мъ же креще́ни есмы́, во́ имя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и е́же отрица́лися есмы́ во святѣ́й це́ркви предъ мно́гими по́слухи, глаго́люще: отрица́юся сатаны́ и всѣ́хъ дѣ́лъ его́. А не еди́наго дѣ́ла, ни двою́, ни пяти́, ни десяти́, но отъ всѣ́хъ дѣ́лъ сатанины́хъ. О се́мъ пе́рвіе всего́ да́ти отвѣ́тъ. Блаже́нъ то́й бу́детъ, и́же сво́й обѣ́тъ испо́лнилъ. Еди́нѣмъ бо сло́вомъ отрица́емся всѣ́хъ /л. 138 об./ зло́бъ, предъ по́слухи въ це́ркви: го́рдости, любодѣя́нія, ба́сней, праздносло́вія, лжи́, татьбы́, я́рости, гнѣ́ва, напра́сньства, грабле́нія, волшбы́, чародѣя́нія, глумле́нія, гудѣ́нія, сопѣ́лей, пѣ́сней бѣсо́вскихъ, пляса́нія, клеветы́, за́висти, пія́нства, памятозло́бія, зло́бы, разбо́я, дѣтогубле́нія, объяде́нія, смѣ́ха, козлогласова́нія, вражды́, бла́зновъ, красова́нія, лихоима́нія, братоненавидѣ́нія, — си́хъ, и я́же си́мъ подо́бна, отрица́ется вся́къ христія́нинъ надъ свято́ю купѣ́лію. Си́мъ бо навыко́хомъ зло́бамъ, егда́ бѣ́хомъ дія́воломъ порабоще́ни. Милосе́рдовавъ же Госпо́дь, изба́ви на́съ отъ льсти́ дія́воли, преда́въ Себе́ за ны́, и Кро́вію Свое́ю отъ и́дольскія пре́лести искупи́лъ ны́ е́сть, святы́мъ же креще́ніемъ на́съ породи́. Ма́лыми словесы́ отрекли́ся есмы́ всѣ́хъ дѣ́лъ сатанины́хъ. Аще кто́ испо́лнитъ свое́ обѣща́ніе, блаже́нъ бу́детъ. О се́мъ бо отрече́ніи вся́къ вѣ́рный да́стъ пе́рвіе отвѣ́тъ предъ Бо́гомъ въ де́нь су́дный. И вопроси́ша боголю́бцы, глаго́люще: о́тче святы́й, повѣ́ждь на́мъ, я́же хотя́тъ по си́хъ бы́ти, и кíимъ о́бразомъ вопроси́ми бу́дутъ? Преподо́бный же рече́ и́мъ: бу́дутъ вопроси́ми /л. 139/ епи́скопи о ста́дѣ свое́мъ и о житіи́. И по ни́хъ попо́ве о дѣ́техъ духо́вныхъ даду́тъ отвѣ́тъ. Та́ко же и игу́мени о чернцѣ́хъ вопроше́ни бу́дутъ, и по ни́хъ дія́кони, и вси́ вѣ́рніи, кíйждо ка́ко жи́лъ? И о душа́хъ до́му своего́, о жена́хъ и о дѣ́техъ, о рабѣ́хъ, и о рабы́няхъ да́ти и́мутъ отвѣ́тъ, а́ще не бу́дутъ и́хъ зако́ну учи́ли. Пото́мъ вопроси́ми бу́дутъ цари́ и кня́зи, судіи́ и вельмо́жи, бога́тіи и убо́зіи, ма́ліи и вели́ціи, му́жи и жены́, и́ноки и и́нокини, и вся́къ ко́ждо о дѣ́лѣхъ свои́хъ да́стъ отвѣ́тъ, и пріи́метъ ко́ждо, я́ко же сотвори́лъ бу́детъ на се́мъ свѣ́тѣ, и не бу́детъ избавля́ющаго и́хъ. Пи́шетъ бо: я́ко вси́ суди́щу Христо́ву предста́нутъ и пріи́метъ ко́ждо по дѣ́ломъ. Боголю́бцы же рѣ́ша: о́тче преподо́бне, рцы́ на́мъ бу́дущая послѣди́, да увѣ́мы до́брѣ? Преподо́бный же рече́: глаго́лю вы́ съ болѣ́знію се́рдца, я́ко не мо́жете слы́шати бу́дущаго послѣди́, но да умолчу́. Они́ же рѣ́ша: или́ страшнѣ́йша су́ть перворече́нныхъ? Преподо́бный же отвѣща́ и́мъ: вельми́ су́ть страшнѣ́йша и мно́гихъ сле́зъ досто́йна су́ть, я́же а́ще начну́ повѣ́дати, тре́петъ вы /л. 139 об./ пріи́метъ вся́. Реко́ша же боголю́бцы: о́тче преподо́бне, рцы́ на́мъ, а́ще возмо́жно е́сть, да слы́шавше, мы́ оста́немъ зла́я дѣ́яти, и пока́емся. Преподо́бный же, прослези́вся, рече́: глаго́лю ва́мъ со слеза́ми, нѣ́сть бо льзѣ́ безъ сле́зъ глаго́лати си́хъ, я́же су́ть послѣ́дняя; на́мъ бо отъ апо́столъ и святы́хъ оте́цъ заповѣ́дано сія́ вѣ́рнымъ повѣ́дати. Вы́ же, сія́ слы́шавше, ше́дше и ины́я научи́те. Тогда́, по испыта́ніи то́мъ, явле́на бу́дутъ дѣла́ всѣ́хъ предъ а́нгелы и человѣ́ки. Тогда́ разлуче́ни бу́дутъ, я́ко о́вцы отъ ко́злищь, пра́ведніи отъ грѣ́шныхъ. Пра́ведныя овца́ми нарече́, и́же въ кро́тости и во смире́ніи пожи́ли, ми́лостиви же и страннопріи́мцы бы́ша, засту́пницы вдова́мъ, и надѣля́юще сироты́, оби́димымъ посо́бницы, и боля́щимъ посѣти́тели, нагíя одѣва́юще, и миротво́рцы, — тíи а́ки со́лнце просвѣтя́тся. Тѣ́хъ поста́витъ Госпо́дь одесну́ю Себе́, а ко́злища ошу́юю. Ко́злища же грѣ́шныя нарече́, и́же бѣ́ша го́рди, уче́нія не слу́шающе, все́ вре́мя житія́ въ сы́тости и въ пія́нствѣ пожи́ша, и неми́лостиви бы́ша, я́ко же о́нъ бога́тый, та́тіе же и клеветницы́, злодѣ́и, братонена/л. 140/ви́дцы, не ка́ющеся о зло́бахъ свои́хъ, разбо́йницы, граби́теліе, и по мздѣ́ судя́щіи, сирота́мъ оби́дницы, скупíи, жестосе́рдіи, гнѣвли́віи, зави́дницы, оби́дницы, хи́щницы, блудницы́ и прелюбодѣ́и. Того́ ра́ди тíи шу́яго стоя́нія осужде́ни бу́дутъ. Тогда́ рече́тъ Ца́рь су́щимъ одесну́ю Себе́: пріиди́те, благослове́нніи Отца́ Моего́, наслѣ́дуйте угото́ванное ва́мъ Ца́рство отъ сложе́нія всего́ мíра. Яко же вы́ поми́ловасте Мене́, та́ко же и Азъ поми́лую ва́съ. Алка́вшіи, и жада́вшіи и труди́вшіися Мене́ ради́, пріиди́те и пріими́те ра́дость неконча́емую и весе́ліе. Су́щимъ же ошу́юю рече́тъ Ца́рь: отыди́те отъ Мене́, прокля́тіи, во о́гнь вѣ́чный, угото́ванный дія́волу и а́ггеломъ его́. Яко же вы́ не поми́ловасте Мене́, та́ко и Азъ не поми́лую ва́съ. Яко же вы́ не послу́шасте уче́нія Моего́, та́ко же и Азъ не послу́шаю гла́са пла́ча и рыда́нія ва́шего. Во́ли Моея́ не сотвори́сте, а́лчуща Мя́ не накорми́сте, жа́ждуща не напои́сте, стра́нна не прія́сте, бо́льна не посѣти́сте, на́га Мя́ не одѣ́ясте, — дія́воли слуги́ есте́, того́ во́лю сотвори́сте. Не послу́шасте Моего́ пра́веднаго Ева́нгелія, ни Боже́ственныхъ /л. 140 об./ Мои́хъ учени́къ и апо́столъ уче́ній, ни Азъ услы́шу рыда́нія ва́шего. Напита́лися есте́ на земли́ и прія́сте блага́я въ животѣ́ свое́мъ: та́мо бо по вся́ дни́ вопія́хъ къ ва́мъ кни́гами, но вы́ не послу́шасте. Того́ ра́ди глаго́лю ва́мъ: не вѣ́мъ ва́съ, иди́те отъ Мене́, прокля́тіи, во о́гнь вѣ́чный. Тогда́ грѣ́шницы оты́дутъ въ му́ку вѣ́чную, а пра́ведницы въ жи́знь вѣ́чную. Па́ки же вопроси́ша христолю́бцы и рѣ́ша къ преподо́бному: во еди́ну ли му́ку по́йдутъ вси́ человѣ́цы, или́ разли́чни су́ть му́ки? Преподо́бный же отвѣща́, глаго́ля: о, чада, разли́чна су́ть мѣ́ста му́камъ, я́ко же и во Ева́нгеліи слы́шасте. Есть му́ка — тьма́ кромѣ́шная, и осо́бь — родство́ о́гненное, е́сть неусыпа́ющій че́рвь, и мѣ́сто друго́е — скре́жетъ зубо́мъ, и друго́е мѣ́сто — о́гненное е́зеро, и и́но мѣ́сто — нестерпи́мая сту́день, и и́но — преиспо́дняя забы́тная тьма́. Въ таковы́я му́ки грѣ́шницы раздѣля́тся, ко́ждо по дѣ́ломъ и́хъ: я́ко же бо грѣхо́мъ разли́чіе, та́ко и му́камъ. Аще кто́ гнѣ́въ имы́й на кого́, у́мретъ, неми́лостивъ су́дъ бу́детъ тому́, во тьму́ кромѣ́шнюю осу́дится. Аще ли кто́, /л. 141/ согрѣша́я, не пока́ется, лю́тъ на того́ су́дъ бу́детъ и гнѣ́въ Бо́жій, я́ко же Манасíя глаго́летъ: непостоя́ненъ гнѣ́въ, е́же на грѣ́шники преще́нія Твоего́ и я́рости. Го́ре бу́детъ любодѣ́емъ и пія́ницамъ, клеветнико́мъ, и прелюбодѣ́емъ, граби́телемъ, и чародѣ́емъ, и волхво́мъ. Горе́ всѣ́мъ, нетворя́щимъ зако́на Бо́жія, рече́наго о́тъ Господа. Го́ре пію́щимъ съ гу́сльми, и сопѣ́льми и пляса́ніемъ. Го́ре прелюбодѣ́емъ, губя́щимъ дѣ́ти своя́. Го́ре тѣ́мъ, и́же чюже́й бѣдѣ́ ра́дуются и жела́ютъ чюжа́го имѣ́нія. Го́ре не даю́щимъ мзды́ нае́мникомъ и держа́щимъ за собо́ю — тíи бо, а́ки кро́вь пролива́ютъ. Го́ре по мздѣ́ судя́щимъ, и́бо, а́ки отме́тницы вѣ́ры, съ невѣ́рными осу́дятся. Го́ре всѣ́мъ, су́щимъ ошу́юю — бу́дутъ бо омраче́ни, и го́рцѣ воспла́чутся и возрыда́ютъ, егда́ услы́шатъ лю́тъ отвѣ́тъ, и́же рече́тъ и́мъ Ца́рь: иди́те отъ Мене́, прокля́тіи, во о́гнь вѣ́чный. И смяту́тся, егда́ услы́шатъ: не вѣ́мъ ва́съ. Инѣ́мъ же рече́тъ Ца́рь: отступи́те отъ Мене́, вси́ творя́щіи беззако́ніе; и: да и́дутъ грѣ́шніи во а́дъ. Лю́тъ отвѣ́тъ, и́же рече́: отыди́те отъ Мене́ во о́гнь вѣ́чный. Инíи же /л. 141 об./ услы́шатъ: связа́вше и́мъ ру́цѣ и но́зѣ, вве́рзите и́хъ во тму́ кромѣ́шнюю. Друзíи же, я́ко пле́велы, во о́гнь вве́ргутся. Яко же у́бо спасе́нію мно́зи о́брази, та́ко и оби́тели мно́ги въ Ца́рствіи Небе́снѣиъ. И я́ко же разли́чіе грѣхо́мъ, та́ко и му́камъ мѣ́ста мно́га и разли́чна. Христолю́бцы же рѣ́ша: о́тче святы́й, повѣ́ждь на́мъ, ка́ко ся на му́ки разлуча́етъ? Преподо́бный же прослези́ся и, въ пе́рси бія́, рече́: о, бра́тіе, какову́ ско́рбь хо́щете слы́шати и кто́ мо́жетъ сказа́ти? Но ели́ко ва́съ и́мате сле́зы, пла́чите со мно́ю, пріиди́те и услы́шите, люби́міи, каково́ жде́тъ грѣ́шныхъ осужде́ніе, да не бу́демъ лѣни́тися о свое́мъ спасе́ніи, и ко́ждо ва́съ, ка́яся о грѣсѣ́хъ, испуща́йте сле́зы. Азъ бо, люби́міи, воспомяну́въ стра́шное то́ разлуче́ніе, вельми́ пла́чу о то́мъ, и кто́ е́сть каменосе́рдъ, и́же не пла́четъ здѣ́ часа́ того́? Разлуча́тбося тогда́ ца́ріе, и кня́зи, и епи́скопи, и игу́мени, и попо́ве, и чернцы́ и черни́цы. Тогда́ разлуча́тся роди́тели отъ ча́дъ, и прія́тели отъ прія́телей и ро́дъ отъ ро́да своего́. Тогда́ разлуча́тся отъ себе́ му́жъ и жена́, я́же не сохрани́ста ло́жа неоскверне́на. /л. 142/ Бога́тіи же и неми́лостивіи воспла́чутся, но нѣ́сть и́мъ по́мощи: безъ ми́лости бо бу́детъ су́дъ не сотво́ршимъ ми́лости. Но у́же вкра́тцѣ реку́: тогда́ а́нгели пожену́тъ я́ отъ суди́ща бію́ще, и порѣва́юще безъ ми́лости. И по́йдутъ вси́ пла́чуще, и рыда́юще го́рцѣ, и ча́сто взира́юще вспя́ть. И егда́ у́же приближа́ющеся уви́дятъ угото́ванная себѣ́ мѣ́ста, тогда́ съ го́рькими слеза́ми пла́кати и рыда́ти начну́тъ, глаго́люще: о, коли́ко вре́мя въ лѣ́ности есмы́ пожи́ли, о душе́вномъ спасе́ніи небрегу́ще! Ка́ко ви́дяще и́ныя постя́щася и даю́ща имѣ́ніе свое́, Бо́га ра́ди, ни́щимъ и убо́гимъ, мы́ же сія́ нивочто́ вмѣни́хомъ? И святы́я кни́ги, слы́шаще что́мы, во лжу́ твори́хомъ? Го́ре на́мъ, бра́тіе, го́ре на́мъ! Та́мо Бо́гъ уча́ше на́съ кни́гами, мы́ же не слу́шахомъ; ны́нѣ же мы́ здѣ́ вопіе́мъ къ Бо́гу, но Онъ не слы́шитъ гла́са пла́ча и рыда́нія на́шего. Лю́тѣ на́мъ, лю́тѣ! Уже время́ покая́нію мину́ло е́сть, нѣ́сть на́мъ посо́бія ни отъ бога́тства, ни отъ слу́гъ, ни отъ вла́стелей. Гдѣ́ ны́нѣ оте́цъ и ма́ти ро́ждьшая? Гдѣ́ ча́да, и ро́дъ и дру́зи? Гдѣ́ ца́ріе и кня́зи, си́льніи и му́дріи? Но ни себѣ́ /л. 142 об./ мо́гутъ помощи́. О, го́ре на́мъ, грѣ́шнымъ и окая́ннымъ, у́же нѣ́сть на́мъ отъ мольбы́ по́мощи, ни покая́нія вре́мени, ни отъ сле́зъ по́льзы, у́же нѣ́сть на́мъ избавле́нія и ми́лости, у́же не у́зримъ ктому́ чино́въ святы́хъ, ни ра́йскія свѣ́тлости, ни весе́лія пра́ведныхъ. И начну́тъ, рыда́юще, глаго́лати: спаси́теся вси́ пра́ведніи, апо́столи, проро́цы и му́ченицы. Ми́ръ Ти́, Влады́чице Богоро́дице, Ма́ти Человѣколю́бца Бо́га. Ты́ бо, Госпоже́, мно́го труди́лася, да бы́хомъ спасли́ся, но мы́ са́ми ся погуби́хомъ. Спаси́теся, чи́нове и́ночестіи, святи́теліе, и по́стницы, и святы́я жены́. Ми́ръ Ти́ бу́ди, Кре́сте пречестны́й, и Раю́ жи́зни, и го́рній Іеросали́ме, и Ты́, Ца́рство Небе́сное. Ми́ръ ва́мъ бу́ди, отцы́ и ма́тери, бра́тія и сестры́, сы́нове и дще́ри. Ми́ръ ва́мъ бу́ди, ро́дъ и дру́зи, у́же никого́ же ва́съ и́мамы ви́дѣти, и́демъ у́бо въ му́ки, я́же угото́вахомъ себѣ́ злы́ми дѣ́лы. И та́ко разлуча́тся въ му́ки ко́ждо по дѣ́ломъ свои́мъ. Аще бы еще́ жи́ви су́ще пока́ялися, избы́ли бы́ша му́ки, я́же грѣ́шникомъ бу́детъ. И та́ко му́читися и́мутъ по словеси́ Госпо́дню, рече́нному: о́гнь и́хъ не уга́снетъ и че́рвь и́хъ не у́мретъ, въ лѣ́ности /л. 143/ живу́щихъ. Слы́шасте ли, христолю́бцы, е́же глаго́лахъ ва́мъ? Уже хотѣ́ніе ва́ше соверши́хъ и моле́ніе ва́ше сконча́хъ. Сія́ у́бо, бра́тіе, слы́шавше, каково́ бу́детъ грѣ́шнымъ осужде́ніе въ преступле́ніи зако́на, и въ непра́вдѣ пожи́вшимъ и святы́хъ кни́гъ уче́ній не внима́ющимъ? Никто́ же ва́съ вослѣ́дуйте по́хотемъ тѣ́мъ и сла́вѣ мíра сего́. Люби́мицы, а́ще кто́ вда́стся житію́ сему́, то́й вра́гъ Бо́жій е́сть, и па́губникъ души́ свое́й, я́ко же богосло́въ Іоа́ннъ рече́. Оста́вите, люби́міи, вся́ непра́вды и во́ли плотьскíя, и попеци́теся ко́ждо ва́съ о прише́ствіи стра́шнаго суда́ Бо́жія. То́ бо, бра́тіе, вельми́ стра́шно, идѣ́же вся́ на́шего житія́ дѣ́ла явле́на бу́дутъ. О се́мъ бо дни́ апо́столи и проро́цы провозвѣсти́ша на́мъ, и боже́ственныя кни́ги всему́ мíру глаго́лютъ: блюди́теся и внима́йте до́брѣ, не вѣ́сте у́бо дне́ и часа́, въ о́нь же Госпо́дь пріи́детъ. Отъ коне́цъ бо вселе́нныя и до коне́цъ земли́ вси́ святíи отцы́ провозвѣсти́ша ско́рбь и стра́хъ дне́ того́. О то́мъ дни́ Иса́ія проро́къ рече́: пріи́детъ Госпо́дь собра́ти зе́млю и грѣ́шники потреби́ти отъ нея́. И па́ки рече́: се́ гряде́тъ Госпо́дь и мзда́ Его́ съ Ни́мъ. Инъ проро́къ /л. 143 об./ вопіе́тъ, глаго́ля: Го́споди, услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся, и вни́де тре́петъ въ ко́сти моя́. Инъ проро́къ рече́: отъ лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́ и въ де́нь о́нъ мсти́тъ враго́мъ. О се́мъ дни́ Давы́дъ проро́къ рече́: Бо́гъ я́вѣ пріи́детъ, и о́гнь предъ Ни́мъ возгори́тся, и о́крестъ Его́ бу́ря ве́лія. О се́мъ дни́ Па́велъ апо́столъ вопіе́тъ, глаго́ля: въ де́нь въ о́ньже су́дитъ Бо́гъ та́йны человѣ́ческія. И па́ки: блюди́теся, ка́ко хо́дите, стра́шно бо впа́сти въ ру́цѣ Бо́га жи́ва. О се́мъ дни́ верхо́вный апо́столъ Пе́тръ глаго́летъ: де́нь Госпо́день, а́ки та́ть въ нощи́ пріи́детъ, въ о́нь же небеса́, жего́ма, пре́йдутъ и стихíи, горя́ще, раста́ются. И Са́мъ Госпо́дь провозвѣсти́, глаго́ля: блюди́теся, да не отягча́ютъ сердца́ ва́ша объяде́ніемъ и пія́нствомъ, и печа́льми жите́йскими, внеза́пу бо пріи́детъ де́нь то́й. Бди́те и моли́теся, да не вни́дете въ напа́сть, не вѣ́сте бо часа́ того́, въ о́нь же су́дъ бу́детъ. Всегда́ гото́витеся и подвиза́йтеся вни́ти тѣ́сными враты́ въ Ца́рствіе небе́сное, ре́кше воздержа́ніемъ отъ зло́бъ, поще́ніемъ и ми́лостынею. По сему́ блаже́нному пути́ по́йдемъ, по нему́ же лю́бящіи Бо́га и́дутъ. Сего́ пути́ ше́ствія ско́рбна, но поко́й блаже́нъ. А широ́кая /л. 144/ врата́ и простра́ненъ пу́ть въ па́губу вво́дитъ, ре́кше, въ му́ку вѣ́чную. Пу́ть широ́кій, ре́кше, во́ля плотьски́хъ сласте́й, блу́дъ, пія́нство, грабле́ніе, безъ вре́мени яде́ніе, за́висть и про́чая зло́бы, — та́ су́ть веду́щая на́съ въ па́губу. Сія́ вся́ оста́вльше, пока́йтеся, и помина́йте ча́съ сме́ртный и де́нь су́дный. Сíй де́нь на умѣ́ иму́ще святíи му́ченицы не пощади́ша тѣле́съ свои́хъ, но мно́ги стра́сти претерпѣ́ша Ца́рствія ра́ди небе́снаго. Инíи же въ пусты́няхъ и въ гора́хъ же́стоцѣ пожи́ша, не то́кмо му́жи, но и жены́ мно́ги, путе́мъ ско́рбнымъ и тѣ́снымъ въ Ца́рствіе небе́сное внидо́ша. Блюди́те же, возлю́бленніи, и не рцы́те никто́ же: мно́го сотвори́хъ зла́, не могу́ спасти́ся. Иже бо се́ глаго́летъ, то́й льсти́мъ е́сть отъ дія́вола. Кто́ бо ся похва́литъ чи́сто имѣ́ти се́рдце? Никто́ же бо безъ грѣха́, ни отъ скве́рны чи́стъ, а́ще и де́нь еди́нъ кому́ живота́, то́кмо еди́нъ Бо́гъ безъ грѣха́, Иже отъ Дѣ́вы пло́ть прія́тъ на́шего ра́ди спасе́нія. Многоми́лостивъ Бо́гъ, не хотя́й сме́рти грѣ́шникомъ, но всѣ́мъ спасти́ся и въ ра́зумъ и́стинный пріити́. То́й бо рече́: не пріидо́хъ призва́ти пра́ведныхъ, но грѣ́шныхъ на покая́ніе. /л. 144 об./ И па́ки рече́: ра́дость быва́етъ на́ небесѣхъ о еди́нѣмъ грѣ́шницѣ ка́ющемся; и: приходя́щаго ко Мнѣ́ не изжену́ во́нъ. Толми́ бо, люби́міи, Человѣколю́бецъ е́сть, я́ко вся́ на покая́ніе зове́тъ, ка́ющихся пріе́млетъ и ме́длящихъ жде́тъ. Къ сему́ вси́ притеце́мъ и не отча́емся своего́ спасе́нія. Аще и зло́ сотвори́хомъ, но, доко́лѣ есмы́ жи́ви, пока́емся. Глаго́летъ бо Госпо́дь: пріиди́те ко Мнѣ́, вси́ тружда́ющіися и обремене́нніи, и Азъ поко́ю вы́ въ вы́шнемъ гра́дѣ, идѣ́же святíи Мои́ въ ра́дости вели́цѣй; пріиди́те ко Мнѣ́ покая́ніемъ, и Азъ поко́ю вы́, идѣ́же ли́цы и чи́нове пра́ведныхъ, идѣ́же нѣ́сть ско́рби, ни печа́ли, ни мяте́жа, ни воздыха́нія, идѣ́же незаходя́й и немерца́емый свѣ́тъ, идѣ́же сме́рти, ни рыда́нія нѣ́сть, но ра́дость, и весе́ліе и поко́й вѣ́чный. Обрати́теся, и пріиди́те ко Мнѣ́, и Азъ поко́ю вы́, идѣ́же живо́тный виногра́дъ и незаходи́мое со́лнце, вода́ поко́йна, мѣ́сто весе́лія и тишины́, и ра́дость безъ конца́. Пріиди́те, и Азъ покою́ вы́, идѣ́же гла́съ пра́зднующихъ и непреста́нное а́нгельское пѣ́ніе, безконе́чное /л. 145/ Ца́рство во́ вѣки непреиду́щее, пучи́на щедро́тъ и человѣколю́бія; идѣ́же тмы́ а́нгелъ и пе́рвенецъ собо́ри, апо́столъ и проро́къ первосѣда́нія, патріа́рхъ и му́ченикъ ли́цы, преподо́бныхъ похвала́. Госпо́дь бо глаго́летъ: сія́ угото́вахъ лю́бящимъ Мя́, ми́лостивымъ, и миротво́рцемъ, и терпя́щимъ ско́рби Мене́ ра́ди, въ чистотѣ́ съ пра́вдою живу́щимъ и трезвѣ́ніи. Пріиди́те ко Мнѣ́ покая́ніемъ, оттря́сше грѣхо́вное бре́мя: никто́ же бо прише́дъ ко Мнѣ́, оста́вленъ со грѣхи́. Отве́ржите злы́я ва́ши обы́чаи и научи́теся добру́ зако́ну. Волсви́ бо, прише́дше, отвыко́ша чаро́въ и богоразу́мію навыко́ша. Мытарíе, оста́вльше мытои́мство, учи́тели бы́ша. Гони́тели прише́дше, са́ми изво́лиша укори́зны и стра́сти терпѣ́ти и пріима́ти. Блудни́цы чистоту́ возлюби́ша, и разбо́йницы убíйства преста́ша, и пока́яшася чи́стѣ, того́ ра́ди раю́ все́льники бы́ша. Пріиди́те ко Мнѣ́ ка́ющеся, и Азъ пріиму́ вы́. Слы́шасте ли, бра́тіе, милосе́рдіе и человѣколю́біе Творца́ на́шего? Слы́шасте ли, каково́ обѣщава́етъ Ца́рство Человѣколю́бецъ всѣ́мъ ка́ющимся? Слы́шасте ли, /л. 145 об./ какову́ сла́ву угото́ва Бо́гъ пра́ведникомъ и ми́лостивымъ? Кто́ ви́дѣ такова́ ми́лостива и бла́га Отца́? Пріиди́те у́бо и припаде́мъ къ Нему́, исповѣ́дающе отъ всего́ се́рдца вся́ на́ша дѣла́ и помышле́нія. Исповѣ́даемся Ему́, и́стинно ка́ющеся, да спасе́мся. Бо́гу на́шему сла́ва, ны́нѣ и при́сно, и во́ вѣки вѣко́мъ. [Ами́нь.]

Источникъ: Кни́га, глаго́лемая «Златоу́стъ», въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́. — М.: При Свя́то-Тро́ицко-Введе́нской це́ркви, въ тѵпогра́фіи единовѣ́рцевъ, 1910. — Л. 135 – 145 об.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.