Церковный календарь
Новости


2019-07-22 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 32-я (1921)
2019-07-22 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 31-я (1921)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 30-я (1922)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 29-я (1922)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 28-я (1922)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 27-я (1922)
2019-07-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 72-я (1956)
2019-07-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 71-я (1956)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 46-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 45-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 44-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 43-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 30-я (1921)
2019-07-21 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 29-я (1921)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 26-я (1922)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 25-я (1922)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - понедѣльникъ, 22 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 16.
Церковно-учительная литература

КНИГА, ГЛАГОЛЕМАЯ «ЗЛАТОУСТЪ»,
Въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́.

СЛОВО 8.
Въ недѣ́лю сыропу́стную, поуче́ніе Іоа́нна Златоу́стаго о святѣ́мъ постѣ́.

Разу́мно и смы́сленно послу́шайте, бра́тіе, о святѣ́мъ се́мъ постѣ́. Проро́къ бо глаго́летъ о поще́ніи: во́ время прія́тно послу́шахъ тебе́, и въ де́нь спасе́нія помого́хъ ти́. Се́ ны́нѣ наста́ вре́мя прія́тно, се́ прибли́жися де́нь спасе́нія, святы́й се́й вели́кій по́стъ честны́й, прообразова́нный отъ Бо́га, въ о́ньже входя́ще очи́стимъ душа́ и тѣлеса́ отъ вся́каго зла́. Сíи бо дни́ очище́нія су́ть: отъ сва́ра и гнѣ́ва, лжи́ и клеветы́, за́висти и татьбы́, осужде́нія и пія́нства, блуда́ и объяде́нія. Вся́ та́, бра́тіе, зла́я сотворе́нія отве́ргше, воспріи́мемъ и́стинное покая́ніе, да прибли́жимся къ Бо́гу, ча́стыми моли́твами, слеза́ми и ми́лостынею; да омы́емъ прегрѣше́нія на́ша, не человѣ́комъ похвалу́ явля́юще поще́нія на́шего, но Бо́гу вѣ́дущему вся́. Десяти́на бо всего́ лѣ́та се́й по́стъ е́сть, да поне́ ту́ ча́сть отдади́мъ Бо́гу. Аще ли питія́ и яде́нія мно́га, и всегда́ сва́ра, и тя́жбы, и гнѣ́ва, /л. 18 об/ и всея́ про́чія зло́бы, не оста́немся, то́ ка́ко мо́жемъ отда́ніе грѣхо́мъ прія́ти? Но слы́шимъ, что́ рече́ евангели́стъ? Рече́ Госпо́дь: а́ще отпу́стите человѣ́комъ согрѣше́нія и́хъ, отпу́ститъ и ва́мъ Оте́цъ ва́шъ Небе́сный прегрѣше́нія ва́ша. Высо́ко и стра́шно сло́во: на самѣ́хъ на́съ вла́сть полага́етъ: а́ще, рече́, отпу́стите, и отпу́стится ва́мъ; и а́ще поми́луеши, поми́лованъ бу́деши; не осужда́й, не осужде́нъ бу́деши. Бо́гъ сотвори́лъ тебе́ самовла́стна, о человѣ́че, оправда́тися, или́ осуди́тися, я́коже изво́лиши. Егда́ же постите́ся, не бу́дите дря́хли, я́коже лицемѣ́ри, и не осужда́йте никого́ же: мно́зи бо я́вѣ согрѣши́ша, а о́тай вельми́ пока́яшася. И ты́ у́бо, люби́миче, постя́ся, печа́луй о себѣ́, и то́кмо свои́ грѣхи́ во умѣ́ имѣ́й. Не уныва́й, но умы́й лице́ свое́, да не яви́шися человѣ́комъ постя́ся. А егда́ ми́лостыню твори́ши, то не я́вѣ человѣ́комъ дава́й, да не погуби́ши мзды́ своея́ тщесла́віемъ. Угото́вимъ у́бо себе́, бра́тіе, на прія́тіе свята́го и честна́го поста́. Якоже бо кто́ хотя́ бра́къ че́стенъ сотвори́ти, то гото́витъ до́мъ сво́й и вся́ /л. 19/ я́же въ не́мъ че́стна твори́тъ. Та́ко и мы́ угото́вимъ себе́ на прія́тіе поста́ съ ра́достію, а не уны́ніемъ опеча́лимся, да въ ма́лое се́ вре́мя омы́вше грѣхи́, чи́сти во о́номъ вѣ́цѣ яви́мся. Аще ли кто́ отъ на́съ не предвари́тъ здѣ́ очи́ститися покая́ніемъ, и поще́ніемъ, и ми́лостынею, то изгна́нъ бу́детъ во́нъ, я́коже о́нъ и́же скве́рны ри́зы нося́й, и свя́зани ру́цѣ и но́зѣ ему́. Та́мо бо никто́ же мо́жетъ помощи́ никому́ же, но ра́вно вси́ предста́немъ Судіи́ пра́ведному: ца́ріе и кня́зи, бога́тіи и ни́щіи, свобо́дніи и рабо́тніи, и вся́къ по дѣ́ломъ свои́мъ пріи́метъ. Тѣ́мъ же потщи́мся, бра́тіе, сотвори́ти на́мъ повелѣ́нное Бо́гомъ. Нѣ́сть бо тя́жко гнѣ́въ попра́ти и за́висть; нѣ́сть труда́ а́лчнаго накорми́ти, на́га одѣ́яти, стра́нна прія́ти. Са́мъ бо Госпо́дь рече́: а́ще добро́ сотвори́сте еди́ному отъ ма́лыхъ си́хъ бра́тій Мои́хъ, то́ Мнѣ́ сотвори́сте. Са́мъ бо съ небесе́ на зе́млю пріи́де, и въ нищету́ облече́ся, хотя́ устра́ншіяся отъ Него́, въ пе́рвое Ца́рство ввести́, изъ него́ же есмы́ испа́ли невоздержа́ніемъ. Проти́ву болѣ́зни /л. 19 об./ исцѣле́ніе положи́ — святы́й вели́кій се́й по́стъ. Пе́рвіе пости́ся Моисе́й со́рокъ днíй, и того́ ра́ди съ Бо́гомъ бесѣ́дова лице́мъ къ Лицу́, и просвѣти́ся лице́ его́ отъ сла́вы Бо́жія, я́ко со́лнце, и невозмо́жно бѣ́ зрѣ́ти никому́ же на́нь. И па́ки пости́ся Илія́, со́рокъ днíй, и до ны́нѣ жи́въ е́сть, на колесни́цѣ о́гненнѣй взя́тъ бы́сть на не́бо. Та́ко же инíи мно́зи пости́шася, вели́кая содѣ́яша чудеса́. Послѣди́ же Са́мъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ пости́ся со́рокъ днíй, на́мъ по́стъ прообразу́я, побѣ́ду дая́ на враги́, си́мъ показу́я очища́ти душа́ и тѣлеса́ на́ша. Тѣ́мъ и мы́, бра́тіе, потщи́мся подо́бни бы́ти святы́мъ поще́ніемъ, и моли́твами, и чистото́ю: по́стъ бо тѣ́ло очища́етъ, а ду́шу спаса́етъ, и на не́бо возво́дитъ. Не хотя́й бо сме́рти грѣ́шникомъ, но па́че спасе́нія на́шего хотя́й Христо́съ учи́тъ ны́, глаго́ля: не скрыва́йте имѣ́нія ва́шего на земли́, идѣ́же че́рвіе ядя́тъ и тля́ тли́тъ, и та́тіе кра́дутъ; но скрыва́йте сокро́вище ва́ше на небесѣ́хъ, ре́кше: изли́шняя ва́ша дади́те не иму́щимъ, то́ мни́те я́ко на́ небесѣхъ /л. 20/ скры́ете. Тѣ́мъ поревну́емъ святы́мъ, и́же посто́мъ и до́брыми дѣ́лы спасли́ся. Тѣ́ми бо и Госпо́дь Бо́гъ на́шъ и́мать осуди́ти ны́, рекíй, я́ко сíи пости́лися, и пра́вду твори́ли, вы́ же почто́ та́ко не сотвори́сте? Ни́, бра́тіе, не бу́ди на́мъ то́ слы́шати. Но да услы́шимъ гла́съ Госпо́день, глаго́лющь: пріиди́те, благослове́нніи, Отца́ Моего́. Пріиди́те, сы́нове Свѣ́та, алка́вшіи и жада́вшіи Мене́ ра́ди. Пріиди́те, пріими́те угото́ванное ва́мъ Ца́рство небе́сное искони́ вѣ́ка. Бо́гу на́шему сла́ва, ны́нѣ и при́сно и во́ вѣки вѣко́мъ, ами́нь.

Источникъ: Кни́га, глаго́лемая «Златоу́стъ», въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́. — М.: При Свя́то-Тро́ицко-Введе́нской це́ркви, въ тѵпогра́фіи единовѣ́рцевъ, 1910. — Л. 18 – 20.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.