Церковный календарь
Новости


2019-07-22 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 34-я (1922)
2019-07-22 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 33-я (1922)
2019-07-22 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 32-я (1922)
2019-07-22 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 31-я (1922)
2019-07-22 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 76-я (1956)
2019-07-22 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 75-я (1956)
2019-07-22 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 74-я (1956)
2019-07-22 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 73-я (1956)
2019-07-22 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 32-я (1921)
2019-07-22 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 31-я (1921)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 30-я (1922)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 29-я (1922)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 28-я (1922)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 27-я (1922)
2019-07-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 72-я (1956)
2019-07-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 71-я (1956)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 23 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Церковно-учительная литература

КНИГА, ГЛАГОЛЕМАЯ «ЗЛАТОУСТЪ»,
Въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́.

ОГЛАВЛЕНІЕ ПОУЧЕНІЙ, ОБРѢТАЮЩИХСЯ ВО СВЯТѢЙ КНИЗѢ СЕЙ.
     Недѣля о мытарѣ и фарисеѣ.
 • Сло́во 1-е. Недѣ́ля, въ ню́же чте́тся при́тча ева́нгельская о мытарѣ́ и фарисе́и, истолко́вана святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ [М., 1910].

  Недѣля о блудномъ сынѣ.
 • Сло́во 2-е. Поуче́ніе въ недѣ́лю, въ ню́же чте́тся при́тча ева́нгельская о блу́дномъ сы́нѣ [М., 1910].

  Недѣля мясопустная.
 • Сло́во 3-е. Въ суббо́ту мясопу́стную, сло́во Іоа́нна Златоу́стаго, е́же не пла́катися по уме́ршихъ [М., 1910].
 • Сло́во 4-е. Въ недѣ́лю мясопу́стную о второ́мъ прише́ствіи Христо́вѣ, поуче́ніе Іоа́нна Златоу́стаго [М., 1910].

  Недѣля сыропустная.
 • Сло́во 5-е. Въ сре́ду сыропу́стныя недѣ́ли, поуче́ніе отца́ духо́внаго къ дѣ́темъ духо́внымъ, отъ слове́съ свята́го Іоа́нна Златоу́стаго [М., 1910].
 • Сло́во 6-е. Въ пято́къ сыропу́стныя недѣ́ли, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о чистотѣ́ душе́внѣй [М., 1910].
 • Сло́во 7-е. Въ суббо́ту сыропу́стную, поуче́ніе Іоа́нна Златоу́стаго о по́льзѣ душе́внѣй [М., 1910].
 • Сло́во 8-е. Въ недѣ́лю сыропу́стную, поуче́ніе Іоа́нна Златоу́стаго о святѣ́мъ постѣ́ [М., 1910].

  Недѣля 1-я Великаго поста.
 • Сло́во 9-е. Въ понедѣ́льникъ 1-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго [М., 1910].
 • Сло́во 10-е. Во вто́рникъ 1-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго «да преста́немъ отъ грѣ́хъ на́шихъ» [М., 1910].
 • Сло́во 11-е. Въ сре́ду 1-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о средѣ́ и о пяткѣ́ [М., 1910].
 • Сло́во 12-е. Въ четверто́къ 1-я недѣ́ли поста́, на слова́ изъ кни́ги проро́ка Агге́я: «Мое́ зла́то, и Мое́ е́сть сребро́» [М., 1910].
 • Сло́во 13-е. Въ пято́къ 1-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго, отъ ева́нгельскихъ святы́хъ указа́ній [М., 1910].
 • Сло́во 14-е. Сказа́ніе архіепи́скопа Некта́рія, чесо́ ра́ди въ суббо́ту 1-я недѣ́ли поста́ твори́мъ па́мять свята́го великому́ченика Ѳео́дора Ти́рона [М., 1910].

  Недѣля 2-я Великаго поста.
 • Сло́во 15-е. Въ недѣ́лю пе́рвую поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о по́льзѣ душе́внѣй [М., 1910].
 • Сло́во 16-е. Въ понедѣ́льникъ 2-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о бога́тыхъ и неми́лостивыхъ [М., 1910].
 • Сло́во 17-е. Въ то́йже де́нь, сло́во свята́го Кири́лла мни́ха о стра́сѣ Бо́жіи [М., 1910].
 • Сло́во 18-е. Во вто́рникъ вторы́я недѣ́ли поста́, поуче́ніе святы́хъ оте́цъ о тва́ри небе́снѣй [М., 1910].
 • Сло́во 19-е. Въ то́йже де́нь, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о лѣча́щихся отъ болѣ́зней волхвова́ніемъ [М., 1910].
 • Сло́во 20-е. Въ сре́ду 2-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе святы́хъ оте́цъ ка́ко жи́ти правосла́внымъ христіа́номъ [М., 1910].
 • Сло́во 21-е. Въ четверто́къ 2-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе нѣ́коего боголю́бца къ духо́внымъ бра́тіямъ. Избра́но отъ посла́ній апо́стольскихъ [М., 1910].
 • Сло́во 22-е. Въ пято́къ 2-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе нѣ́коего къ духо́внымъ бра́тіямъ, отъ при́точника [М., 1910].
 • Сло́во 23-е. Въ суббо́ту 2-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о Святѣ́мъ Прича́стіи [М., 1910].
 • Сло́во 24-е. Въ недѣ́лю 2-ю поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго отъ Боже́ственныхъ Писа́ній о святѣ́мъ постѣ́ [М., 1910].

  Недѣля 3-я Великаго поста.
 • Сло́во 25-е. Въ понедѣльникъ 3-я недѣли поста, поученіе святаго Іоанна Златоустаго о уставѣ житія христіанскаго [М., 1910].
 • Сло́во 26-е. Во вто́рникъ 3-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе нѣ́коего свята́го ста́рца къ дѣ́темъ духо́внымъ [М., 1910].
 • Сло́во 27-е. Въ то́йже де́нь, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о глаго́лющихъ въ це́ркви [М., 1910].
 • Сло́во 28-е. Въ сре́ду 3-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Ефре́ма о судѣ́ и о покая́ніи [М., 1910].
 • Сло́во 29-е. Въ четверто́къ 3-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о умиле́ніи души́ [М., 1910].
 • Сло́во 30-е. Въ пято́къ 3-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о бога́тыхъ и убо́гихъ [М., 1910].
 • Сло́во 31-е. Въ то́йже де́нь, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о почита́ніи кни́жнѣмъ [М., 1910].
 • Сло́во 32-е. Въ суббо́ту 3-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе и́же во святы́хъ отца́ на́шего Григо́рія Богосло́ва о святѣ́й Боже́ственнѣй Литургíи [М., 1910].
 • Сло́во 33-е. Въ недѣ́лю 3-ю поста́, сказа́ніе святы́хъ оте́цъ о Вели́цѣмъ постѣ́ и о про́чихъ постѣ́хъ [М., 1910].

  Недѣля 4-я Великаго поста.
 • Сло́во 34-е. Въ понедѣ́льникъ 4-я недѣ́ли поста́, свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о тва́ри Бо́жіи [М., 1910].
 • Сло́во 35-е. Во вто́рникъ 4-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о моли́твѣ [М., 1910].
 • Сло́во 36-е. Въ то́й же де́нь вопро́съ: «Вся́ ли зла́я, ели́ко творя́тъ на́мъ чуждíи страны́, по повелѣ́нію Бо́жію творя́тъ?» [М., 1910].
 • Сло́во 37-е. Въ сре́ду 4-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго на поклоне́ніе Честна́го и Животворя́щаго Креста́ [М., 1910].
 • Сло́во 38-е. Въ четверто́къ 4-я недѣ́ли поста́, за́повѣдь святы́хъ оте́цъ на́шихъ, обрѣ́тена въ ра́зумѣ свята́го отца́ Васи́лія, о смире́ніи [М., 1910].
 • Сло́во 39-е. Въ то́йже де́нь, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго [М., 1910].
 • Сло́во 40-е. Въ пято́къ 4-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о стра́сѣ Бо́жіи [М., 1910].
 • Сло́во 41-е. Въ суббо́ту 4-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го Васи́лія и сказа́ніе а́нгеловы по́вѣсти къ вѣ́рнымъ [М., 1910].
 • Сло́во 42-е. Въ то́йже де́нь, сло́во свята́го отца́ на́шего Ни́фонта, ка́ко подоба́етъ правосла́внымъ христіа́номъ на трапе́зѣ я́сти съ молча́ніемъ [М., 1910].
 • Сло́во 43-е. Въ недѣ́лю 4-ю поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о постѣ́, и о моли́твѣ, и о ми́лостыни [М., 1910].

  Недѣля 5-я Великаго поста.
 • Сло́во 44-е. Въ понедѣ́льникъ 5-я недѣ́ли поста́, свята́го Іоа́нна Златоу́стаго по́вѣсть душеполе́зна о настоя́щемъ се́мъ житіи́, въ чину́ при́тчи о дворѣ́ и о зміи́ [М., 1910].
 • Сло́во 45-е. Во вто́рникъ 5-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе отъ Ева́нгелія о бога́томъ и о Ла́зарѣ [М., 1910].
 • Сло́во 46-е. Въ то́йже де́нь, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о христіа́нскомъ житіи́ [М., 1910].
 • Сло́во 47-е. Въ сре́ду 5-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе нѣ́коего чернори́зца къ духо́вному бра́ту о молча́ніи [М., 1910].
 • Сло́во 48-е. Въ четверто́къ 5-я недѣ́ли поста́, о открове́ніи свято́му апо́столу Па́влу о исхо́дѣ души́ о́тъ тѣла, ему́же нача́ло: Сы́нове человѣ́честіи... [М., 1910].
 • Сло́во 49-е. Въ пято́къ 5-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе о вѣ́рѣ, и о любви́ е́же къ Бо́гу, и е́же стоя́ти въ вѣ́рѣ неподви́жимо, утвержде́нной богоно́сными отцы́ на 7-ми Собо́рѣхъ, ему́же нача́ло: Искони́ сотвори́ Бо́гъ не́бо и зе́млю... [М., 1910].
 • Сло́во 50-е. Въ суббо́ту 5-я недѣ́ли поста́, свята́го Іоа́нна Златоу́стаго сло́во похва́льно о Пресвятѣ́й и сла́внѣй Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ, ему́же нача́ло: Возсія́ на́мъ, бра́тіе, дне́сь, свѣ́тлое Пра́ведное Со́лнце... [М., 1910].
 • Сло́во 51-е. Въ недѣ́лю 5-ю поста́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о Страсте́хъ Госпо́днихъ, ему́же нача́ло: Люби́міи, по ма́лѣ по́стъ се́й... [М., 1910].

  Недѣля 6-я Великаго поста.
 • Сло́во 52-е. Въ понедѣ́льникъ 6-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе свята́го отца́ на́шего Ефре́ма Си́рина о второ́мъ прише́ствіи Христо́вѣ, ему́же нача́ло: Егда́ житія́ человѣ́комъ урече́нная лѣ́та сконча́ются... [М., 1910].
 • Сло́во 53-е. Во вто́рникъ 6-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе отъ свята́го Ева́нгелія, истолко́вано святы́ми отцы́, ему́же нача́ло: Рече́ Госпо́дь о Нафана́илѣ... [М., 1910].
 • Сло́во 54-е. Въ сре́ду 6-я недѣ́ли поста́, сти́хъ Отче на́шъ, истолко́ванъ святы́мъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ, ему́же нача́ло: Отче на́шъ... [М., 1910].
 • Сло́во 55-е. Въ то́й же де́нь, проро́чество Иса́іино истолко́вано о поставля́ющихъ трапе́зы куми́ромъ, ему́же нача́ло: Та́ко глаго́летъ Госпо́дь... [М., 1910].
 • Сло́во 56-е. Въ четверто́къ 6-я недѣ́ли поста́, при́тчи отъ проро́ческихъ рече́ній, съ толкова́ніемъ, ему́же нача́ло: Прему́дрость созда́ себѣ́ хра́мъ... [М., 1910].
 • Сло́во 57-е. Въ пято́къ 6-я недѣ́ли поста́, поуче́ніе Іоа́нна Златоу́стаго о покая́ніи, и ка́ко грѣхи́ оставля́ются, ему́же нача́ло: Сія́ у́бо и мы́ помышля́юще... [М., 1910].
 • Сло́во 58-е. Въ суббо́ту 6-я недѣ́ли поста́, на воскресе́ніе дру́га Христо́ва Ла́заря, поуче́ніе Іоа́нна Златоу́стаго, ему́же нача́ло: Се́ свѣтоза́рное предтече́ торжество́ Христо́ва Воскресе́нія... [М., 1910].
 • Сло́во 59-е. Въ недѣ́лю цвѣтоно́сную, вхо́дъ во Іерусали́мъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́ на стра́сть во́льную, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго, ему́же нача́ло: Якоже пучи́ну мо́ря... [М., 1910].

  Страстная седмица.
 • Сло́во 60-е. Во святы́й и Вели́кій понедѣ́льникъ Страстны́я недѣ́ли, сло́во преподо́бнаго Ефре́ма Си́рина о прекра́сномъ Іо́сифѣ, ка́ко прода́ша его́ бра́тія изма́ильтяномъ, ему́же нача́ло: Бо́же Авраа́мовъ... [М., 1910].
 • Сло́во 61-е. Во святы́й и Вели́кій вто́рникъ Страстны́я недѣ́ли, о то́мъ же прекра́сномъ Іо́сифѣ, ка́ко прода́ша его́ изма́ильтяне Пентефрíю и ка́ко воцари́ся надъ Еги́птомъ, ему́же нача́ло: Егда́ же прода́ша Іо́сифа бра́тія его́... [М., 1910].
 • Сло́во 62-е. Во святу́ю и Вели́кую сре́ду Страстны́я недѣ́ли, о то́мъ же прекра́сномъ Іо́сифѣ, ка́ко позна́ся бра́тіи свое́й и о прише́ствіи во Еги́петъ отца́ его́ Іа́кова со всѣ́мъ пле́менемъ, ему́же нача́ло: Ви́дѣвъ же Пентефрíй... [М., 1910].
 • Сло́во 63-е. Во святы́й и Вели́кій четверто́къ, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о святѣ́мъ комка́ніи, ре́кше о прича́стіи Тѣ́ла и Кро́ве Госпо́дни, царе́мъ и князе́мъ и всѣ́мъ правосла́внымъ христіа́номъ, ему́же нача́ло: Аще кото́рый ца́рь или́ кня́зь... [М., 1910].
 • Сло́во 64-е. Во святы́й и Вели́кій пято́къ, свята́го отца́ Ефре́ма Си́рина о Стра́сти Го́спода на́шего Іису́са Христа́, ему́же нача́ло: Бою́ся глаго́лати язы́комъ... [М., 1910].
 • Сло́во 65-е. Въ то́й же Вели́кій пято́къ Страстны́я недѣ́ли, сло́во о сня́тіи Госпо́дни со Креста́, и о погребе́ніи, и о пла́чи Пресвяты́я Богоро́дицы, ему́же нача́ло: Ны́нѣ же благообра́знаго Іо́сифа... [М., 1910].
 • Сло́во 66-е. Во святу́ю Вели́кую суббо́ту, поуче́ніе свята́го отца́ Григо́рія Антіохíйскаго, ему́же нача́ло: Что́ се́ безмо́лвіе на земли́?... [М., 1910].

  Отъ Свѣтлаго Христова Воскресенія до Пятдесятницы.
 • Сло́во 67-е. Во святу́ю и вели́кую Свѣ́тлую недѣ́лю Воскресе́нія Христа́ Бо́га на́шего, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго, ка́ко воскре́се Госпо́дь на́шъ Іису́съ Христо́съ отъ ме́ртвыхъ, ему́же нача́ло: Воста́ въ тре́тій де́нь Госпо́дь на́шъ... [М., 1910].
 • Сло́во 68-е. Въ недѣ́лю но́вую Антипа́схи. Кири́лла мни́ха сло́во о поновле́ніи Воскресе́нія Христо́ва, и о а́ртусѣ, и о испыта́ніи и о увѣре́ніи Ѳоминѣ́, ему́же нача́ло: Вели́ка учи́теля... [М., 1910].
 • Сло́во 69-е. Въ недѣ́лю 3-ю по Пасцѣ́, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго на па́мять свята́го Іо́сифа, и Никоди́ма, и святы́хъ же́нъ мѵроно́сицъ, ему́же нача́ло: Возлю́бленніи, со́лнце красу́яся по о́блацѣхъ... [М., 1910].
 • Сло́во 70-е. Въ недѣ́лю 4-ю по Па́сцѣ, поуче́ніе блаже́ннаго Кири́лла о разсла́бленнѣмъ, и́же на Овчей купѣ́ли, ка́ко исцѣли́ его́ сло́вомъ Госпо́дь на́шъ Іису́съ Христо́съ, ему́же нача́ло: Неизмѣ́рима е́сть небе́сная высота́... [М., 1910].
 • Сло́во 71-е. Въ сре́ду 4-я недѣ́ли по Па́сцѣ, на Преполове́ніе пра́здника Влады́чня, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго, ему́же нача́ло: Тріе́ вели́цыи бы́ша пра́здницы... [М., 1910].
 • Сло́во 72-е. Въ недѣ́лю 5-ю по Па́сцѣ, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго, отъ Ева́нгелія о самаряны́ни, ему́же нача́ло: Не чудесы́ то́кмо Госпо́дь... [М., 1910].
 • Сло́во 73-е. Въ недѣ́лю 6-ю по Па́сцѣ, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго, отъ Ева́нгелія о слѣпо́мъ, ему́же нача́ло: Христо́съ Бо́гъ на́шъ... [М., 1910].
 • Сло́во 74-е. Въ четверто́къ 6-я недѣ́ли по Па́сцѣ, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго на Вознесе́ніе Госпо́дне, ему́же нача́ло: Тріе́ пресла́вная Госпо́дня чудеса́... [М., 1910].
 • Сло́во 75-е. Въ недѣ́лю 7-ю по Па́сцѣ, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго на Собо́ръ святы́хъ оте́цъ 318, сше́дшихся на Арія еретика́, ему́же нача́ло: Дне́сь, вѣ́рніи, па́мять святы́хъ оте́цъ... [М., 1910].
 • Сло́во 76-е. Въ субо́ту Пентико́стную, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго, е́же не пла́катися о уме́ршихъ, ему́же нача́ло: Лѣ́по съ ра́зумомъ... [М., 1910].
 • Сло́во 77-е. Въ недѣ́лю Пентико́стную, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго, ему́же нача́ло: Лю́бящимъ Бо́га... [М., 1910].
 • Сло́во 78-е. Въ понедѣ́льникъ Пентико́стный, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго о сше́ствіи Свята́го Ду́ха на святы́я Христо́вы ученики́ и апо́столы, ему́же нача́ло: Вели́цыи на́мъ, люби́міи, о́тъ Бога да́ны да́рове... [М., 1910].

  Недѣли по Пятдесятницѣ.
 • Сло́во 79-е. Въ недѣ́лю 1-ю по Пентико́стіи, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго на па́мять всѣ́хъ святы́хъ, ему́же нача́ло: Отне́лѣ же Пятьдеся́тницу пра́здновахомъ... [М., 1910].
 • Сло́во 80-е. Въ недѣ́лю 2-ю по па́мяти всѣ́хъ святы́хъ, поуче́ніе свята́го Іоа́нна Златоу́стаго, ему́же нача́ло: Азъ у́бо, дру́зи и бра́тіе... [М., 1910].

  Источникъ: Кни́га, глаго́лемая «Златоу́стъ», въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́. — М.: При Свя́то-Тро́ицко-Введе́нской це́ркви, въ тѵпогра́фіи единовѣ́рцевъ, 1910. — 337 л.

  / Къ оглавленію раздѣла /


 • Наверхъ / Къ титульной страницѣ

  0  «Слава Россіи»
  Малый герб Российской империи
  Помощь Порталу
  Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
  © 2004-2019 г.