Церковный календарь
Новости


2019-08-25 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 2-й. Статья 138-я (1956)
2019-08-25 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 137-я (1956)
2019-08-25 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 10-е (1976)
2019-08-25 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 9-е (1976)
2019-08-25 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 16-я (1924)
2019-08-25 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 15-я (1924)
2019-08-24 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 14-я (1924)
2019-08-24 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 13-я (1924)
2019-08-23 / russportal
А. С. Пушкинъ. Исторія села Горюхина (1921)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 36-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 35-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 34-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 33-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 32-я (1922)
2019-08-23 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 136-я (1956)
2019-08-23 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 135-я (1956)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - понедѣльникъ, 26 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Церковно-богослужебныя книги

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

СЛУЖБА ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКІЙ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ.

ВЪ НЕДѢЛЮ ВАІЙ ВЕЧЕРА,
На Го́споди воззва́хъ.., поста́вимъ стихо́въ 6 и пое́мъ самогла́сны три́, повторя́юще сія́, гла́съ 8:

Ра́дуйся и весели́ся, гра́де Сіо́не, красу́йся и ра́дуйся, Це́ркве Бо́жія, се́ бо Ца́рь тво́й пріи́де въ пра́вдѣ, на жребя́ти сѣдя́, отъ дѣте́й воспѣва́емый: оса́нна въ вы́шнихъ, благослове́нъ еси́, Имѣ́яй мно́жество щедро́тъ, поми́луй на́съ.

Пріи́де Спа́съ дне́сь во гра́дъ Іерусали́мъ, испо́лнити Писа́ніе, и вси́ прія́ша въ ру́ки ва́ія, ри́зы же подстила́ху Ему́, вѣ́дуще, я́ко То́й е́сть Бо́гъ на́шъ, Ему́же херуви́ми вопію́тъ непреста́нно: оса́нна въ вы́шнихъ, благослове́нъ еси́, Имѣ́яй мно́жество щедро́тъ, поми́луй на́съ.

На херуви́мѣхъ носи́мый и пѣва́емый отъ серафи́мъ, возсѣ́лъ еси́ на жребя́ Дави́дски, Бла́же, и дѣ́ти Тя́ воспѣва́ху боголѣ́пно, іуде́е же ху́ляху беззако́нно, стро́потное язы́ковъ, сѣда́лище жребца́ прообразова́ше, изъ невѣ́рія въ вѣ́ру претворя́емое. Сла́ва Тебѣ́, Христе́, еди́не Ми́лостиве и Человѣколю́бче.

Сла́ва: Ра́дуйся и весели́ся... И ны́нѣ: На херуви́мѣхъ носи́мый...
Вхо́дъ. Проки́менъ обы́чный: Се́ ны́нѣ благослови́те...

На стихо́внѣ стихи́ры самогла́сны, гла́съ 2:

Отъ вѣ́твій и ва́ій, я́ко отъ Боже́ственна пра́здника въ Боже́ственный преше́дше пра́здникъ, къ честно́му Христо́выхъ Страсте́й, вѣ́рніи, стеце́мся та́инству спаси́тельному, и Сего́ ви́димъ, за на́съ Стра́сть терпя́ща во́льную. Тому́ же пѣ́ніе подо́бное, благодаря́ще, воспои́мъ, уми́льно зову́ще: благоутро́бія Исто́чниче и спасе́нія Приста́нище, Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

Сти́хъ: Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, [воспо́йте Го́сподеви, вся́ земля́].

Гла́съ 3:

Стра́шно, е́же впа́сти въ ру́цѣ Бо́га Жи́ва: Се́й Судія́ е́сть помышле́ній и мы́слей серде́чныхъ. Никто́же да вни́детъ искуша́яй вѣ́ру непоро́чную, но въ кро́тости и стра́сѣ Христу́ присту́пимъ, да пріи́мемъ ми́лость и благода́ть обря́щемъ, во благовре́менную по́мощь.

Сти́хъ: Ви́дѣша вси́ концы́ земли́ спасе́ніе Бо́га на́шего.

Гла́съ 7:

Со́нмице лука́вая и прелюбодѣ́йная, своему́ му́жу не сохра́ншая вѣ́ру, что́ держи́ши завѣ́тъ, его́же не была́ еси́ наслѣ́дница? Что́ хва́лишися о Отцѣ́, Сы́на отве́ргшаяся? Проро́ки не прія́ла еси́, Сы́на возвѣсти́вшія. Поне́ свои́хъ ча́дъ усрами́ся, си́це вопію́щихъ: оса́нна Сы́ну Дави́дову, благослове́нъ Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Сла́ва, гла́съ 2: Отъ вѣ́твій и ва́ій... И ны́нѣ, гла́съ 3: Стра́шно, е́же впа́сти въ ру́цѣ Бо́га Жи́ва...

Ны́нѣ отпуща́еши... [Трисвято́е,] и по Отче на́шъ... Тропа́рь: Богоро́дице Дѣ́во, ра́дуйся... И про́чая, я́ко обы́чно. И обы́чныя покло́ны.

[Зри́:] Вѣ́стно бу́ди, я́ко Богоро́дице Дѣ́во... и про́чая, со сладкопѣ́ніемъ пою́тся, во святы́я Четыредеся́тницы недѣ́ли, та́кожде и въ настоя́щую. Въ про́чія же дни́ Вели́кія седми́цы поско́ру глаго́лются.НА МАЛѢМЪ ПОВЕЧЕРІИ.

Въ недѣ́лю ве́чера повече́ріе глаго́лемъ ма́лое, на не́мже пое́мъ трипѣ́снецъ господи́на Андре́я Кри́тскаго: ирмо́съ по два́жды, тропари́ коли́ко и́хъ е́сть. И послѣди́ ирмо́съ, о́ба ли́ка вку́пѣ. Та́кожде твори́мъ и въ про́чія Вели́кія седми́цы ве́черы, на повече́ріи. Гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю и прове́дшему Изра́иля сквозѣ́ Чермно́е мо́ре, пои́мъ Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу, я́ко просла́вися.

Іо́сифово цѣлому́дріе подража́имъ, вѣ́рніи, разумѣ́имъ Поче́тшаго человѣ́ческое слове́сное существо́, вся́цѣмъ хране́ніемъ пожи́вше добродѣ́телію дѣйстви́тельною.

До́брыхъ недѣ́ланіе уподо́бися смоко́вницѣ: сего́ у́бо уклони́мся, да не и́зсхнемъ, я́коже она́ тогда́, собо́рище ли́ствіемъ покрыва́ющееся преднапису́ющая.

Образъ Влады́чень подпису́я Іо́сифъ, въ ро́въ вве́рженъ быва́етъ, продае́тся отъ сро́дникъ, вся́ терпи́тъ приснопа́мятный, во о́бразъ пои́стиннѣ Христо́въ.

Смоко́вницы безпло́дствія убѣжа́вше, бра́тіе, разумѣ́имъ о́бразъ, да не и́зсхнемъ, я́коже она́ тогда́, егда́ возвраща́яся, Человѣколю́бецъ пріи́де къ не́й а́лча.

Іису́съ за мíръ тща́ся пострада́ти во́лею, и́детъ со ученики́ Свои́ми во гра́дъ Іерусали́мъ къ во́льнѣй стра́сти, ю́же пріи́де пострада́ти.

Прилѣпи́вшеся Го́сподеви, вся́ тща́щемуся пострада́ти, гото́ви бу́демъ на оплева́ніе, на поруга́нія, и на уничиже́нія, я́ко да пречи́стыми Его́ страстьми́ спросла́вимся, вѣ́рніи.

Страстьми́ стра́сти исцѣля́етъ Пострада́вый о на́съ: хотя́ бо произво́дитъ на на́ше существо́ человѣ́ческое животво́рная Своя́ страда́нія, да мы́ спасе́мся.

Сла́ва, [тро́иченъ]: Три́ Безнача́льна прославля́ю, Три́ Свя́та пою́, Три́ Соприсносу́щна во Еди́номъ Существѣ́ проповѣ́даю: Еди́нъ бо во Отцѣ́, Сы́нѣ и Ду́сѣ славосло́вится Бо́гъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Жезлъ у́бо Моисе́овъ и же́злъ Ааро́новъ, стра́нное претворе́ніе и па́че ума́ смотре́ніе имѣ́ша: Твое́ же чре́во, Богороди́тельнице, рождество́ обновля́етъ но́вое.

[Ирмо́съ: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю и прове́дшему Изра́иля сквозѣ́ Чермно́е мо́ре, пои́мъ Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу, я́ко просла́вися.]

[Го́споди, поми́луй, три́жды. Сла́ва, и ны́нѣ.]

Сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́.

Смоко́вницы осужде́ніе да не предвари́тъ тя́, но благíя плоды́ потщи́ся се́рдца брозда́ми, душе́, Творцу́ твоему́, Христу́, возвести́, въ покая́ніи Ему́ принося́щи.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: На горѣ́ святѣ́й просла́вльшася и въ купинѣ́ огне́мъ Приснодѣ́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Цѣлому́дріемъ украси́вше житіе́ и му́дростію сохрани́вше вѣ́ру, пра́вды нра́вы взы́щемъ, да въ му́жествѣ спослѣ́дующе, Христо́ви сраспне́мся.

Другу́ю Еву обрѣ́тъ еги́птяныню, не побѣди́ся къ неподо́бному дѣя́нію патріа́рхъ Іо́сифъ, но ста́, я́коже нѣ́кій адама́нтъ, отъ страсте́й не я́тъ грѣхо́вныхъ.

Преходя́ жите́йская ше́ствія, Спа́се мо́й, взалка́лъ еси́ во́лею, спасе́нія всѣ́хъ жела́я: сего́ бо взалка́лъ еси́, обраще́нія отъ Тебе́ удале́нныхъ.

Пра́отецъ вку́шъ отъ дре́ва, я́ко позна́ся на́гъ и посра́мленъ, ли́ствіе смоко́вное взе́мъ, препоя́сася: собо́рище бо обнаже́нное Христа́ прообража́шеся.

Гото́вися, душе́, пре́жде исхо́да, устро́й себе́ ко о́ному житію́: и Христу́, тебе́ ра́ди пострада́ти тща́щемуся, да тя́ просла́витъ, потщи́ся спострада́ти, и сраспя́тися, и умре́ти.

Ка́ко не ужа́снется смерть, Спа́се мо́й? Ка́ко не убои́тся а́дъ, срѣты́й Тя́, по благоизволе́нію къ стра́сти тща́щагося, и о непра́ведныхъ, Пра́ведна Тя́ зря́, пострада́ти прише́дша?

Ла́зарево воста́ніе ви́дѣвше іуде́и, свяще́нницы и леви́ти, кля́твенное согла́сіе за́вистію угото́вльше, ле́стію преда́тельства, Христа́ преда́ша на сме́рть Пила́ту.

Агница Твоя́, и Раба́, и Дѣ́ва, къ стра́сти Тя́ устремля́ющася ви́дящи и ду́шу о на́съ полага́юща, До́браго Па́стыря, утро́бою Ма́тернею по Тебѣ́ рыда́ше.

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́иченъ: Яко Еди́ницу Существо́мъ пою́ Тя́, я́ко Тро́ицу Ли́цы Тя́ чту́: Отче и Сы́не и Ду́ше Пресвяты́й, безнача́льную держа́ву Твоего́ Ца́рствія сла́влю во вѣ́ки.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Мо́литъ Тя́, Христе́, Богоро́дица, мо́литъ учени́къ Твои́хъ собо́ръ: Тво́й ми́ръ да́руй мíрови Твоему́, и щедро́ты Твоя́ пода́ждь на́мъ бога́тно во вѣ́ки.

Хва́лимъ, благослови́мъ, [покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки].

Ирмо́съ: На горѣ́ святѣ́й просла́вльшася [и въ купинѣ́ огне́мъ Приснодѣ́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки].

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Чу́жде ма́теремъ дѣ́вство, и стра́нно дѣ́вамъ дѣторожде́ніе; на Тебѣ́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Тѣ́мъ Тя́, вся́ племена́ земна́я, непреста́нно велича́емъ.

Чу́жде е́сть нечести́вымъ цѣлому́дріе, и стра́нно пра́ведникомъ законопреступле́ніе: Іо́сифъ же вели́кій уклони́ся грѣха́, и цѣлому́дрія бы́сть о́бразъ и подо́біе, вои́стинну, Христо́во.

Чу́жде е́сть беззако́нникомъ благозако́ніе, и стра́нно невѣ́рнымъ богоразу́міе: іуде́е же сія́ отри́нуша за беззако́ніе, тѣ́мже и еди́ни са́ми наслѣ́доваша, я́коже смоко́вница, кля́тву.

Взалка́ человѣ́ческаго спасе́нія, Хлѣ́бъ сый жи́зни, Христо́съ и Бо́гъ мо́й. Тѣ́мже смоко́вницу предвари́въ, безпло́дное собо́рище, ли́ствіемъ обра́стшую зако́нно, я́ко ви́дѣ, прокля́тъ.

Зако́нное непло́діе прокля́лъ еси́, я́ко ли́ствіе процвѣта́ющее писменосѣ́нный ра́зумъ, плодо́въ же дѣ́лъ не иму́щее за беззако́ніе: на́съ же всѣ́хъ, благода́ти сыно́въ, Спа́се, благослови́.

Же́злъ у́бо Моисе́овъ дре́вле въ змію́, Ааро́новъ же же́злъ въ зе́лено преложи́ся и процвѣте́ ли́ствіе: непло́дное же изсо́хшее собо́рище законопресту́пное въ непло́дную преложи́ся смоко́вницу.

Гото́ви, Іуде́е, свяще́нники твоя́ и устро́й ру́цѣ къ богоубíйству: се́ бо пріи́де Кро́ткій и Молчали́вый на Стра́сть, Агнецъ сы́й и Па́стырь на́шъ, Христо́съ Ца́рь Изра́илевъ.

Пріими́, Іуде́е, Царя́, се́ бо на Стра́сть прихо́дитъ во́лею, да постра́ждетъ и спасе́тъ зову́щія непреста́нно: благослове́нъ Гряды́й спасти́ Кресто́мъ вся́ческая.

Обрати́лъ е́сть, Іуде́е, пра́здники твоя́ въ пла́чь Влады́ка, по проро́честву: богоубíйца бо показа́лася еси́ Обра́щшаго дре́вле ка́мень, и несѣко́мый во исто́чники водны́я и езе́ра, я́коже пое́тъ Дави́дъ.

Сла́ва, [тро́иченъ]: Чу́жде е́сть беззако́ннымъ, е́же Тя́ сла́вити, Безнача́льное Существо́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Несозда́нное Вседержи́тельство, Имже ве́сь мíръ содѣ́лася, ма́ніемъ Боже́ственныя держа́вы Твоея́.

И ны́нѣ, [богоро́диченъ]: Приво́димъ въ моли́тву Богоро́дицу: Тоя́ моли́твами и апо́столъ Твои́хъ, о́бщники ны́ сотвори́, Влады́ко, благи́хъ Твои́хъ и свѣ́тлости сподо́би, Спа́се, Воскресе́нія Твоего́.

И па́ки ирмо́съ то́йже: Чу́жде ма́теремъ [дѣ́вство, и стра́нно дѣ́вамъ дѣторожде́ніе; на Тебѣ́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Тѣ́мъ Тя́, вся́ племена́ земна́я, непреста́нно велича́емъ].

Та́же и про́чее обы́чно. И отпу́стъ.

[Зри́:] Вѣ́домо бу́ди, я́ко въ сію́ святу́ю Вели́кую седми́цу еди́ною соверша́емъ псалти́рь, и глаго́лемъ на у́трени каѳи́смы три́, и на часѣ́хъ, 3-мъ и 6-мъ, двѣ́. И соверша́ются въ сре́ду. Въ Вели́кую же суббо́ту стихосло́вятся непоро́чны. Въ вече́рняхъ же глаго́лемъ обы́чно: Ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти ми́...ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКІЙ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ, НА УТРЕНИ.
По шестопса́лміи пое́мъ Аллилу́ія..., на гла́съ 8, велегла́сно и со сладкопѣ́ніемъ, и пое́мъ тропа́рь ко́сно и велегла́сно, и со сладкопѣ́ніемъ ра́вно.
Гла́съ 8:

Се́ Жени́хъ гряде́тъ въ полу́нощи, и блаже́нъ ра́бъ, его́же обря́щетъ бдя́ща; недосто́инъ же па́ки, его́же обря́щетъ уныва́юща. Блюди́ у́бо, душе́ моя́, не сно́мъ отяготи́ся, да не сме́рти предана́ бу́деши, и Ца́рствія внѣ́ затвори́шися; но воспряни́ зову́щи: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ еси́ Бо́же, Богоро́дицею поми́луй на́съ. [Три́жды.]

Та́же обы́чное стихосло́віе, съ покло́ны.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й.

Страда́нія честна́я настоя́щій де́нь, я́коже свѣти́ла соверше́нная, возсіява́ютъ мíру: Христо́съ бо гряде́тъ страда́ти бла́гостію, вся́ Содержа́й дла́нію, изволя́етъ простре́тися на Дре́вѣ, е́же спасти́ человѣ́ка.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ:

Неви́димый Судіе́, въ пло́ти ка́ко ви́дѣнъ бы́лъ еси́, и и́деши отъ муже́й беззако́нныхъ убіе́нъ бы́ти, на́ше осужде́ніе осужда́яй стра́стію Твое́ю? Тѣ́мже хвалу́, вели́чіе и сла́ву возсыла́юще вла́сти Твое́й, Сло́ве, согла́сно прино́симъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 3-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Страсте́й Госпо́днихъ нача́тки, настоя́щій день свѣтлоно́ситъ. Пріиди́те у́бо, празднолю́бцы, усря́щимъ пѣ́сньми: Созда́тель бо гряде́тъ Кре́стъ прія́ти, испыта́нія и ра́ны, Пила́томъ суди́мь. Тѣ́мже и отъ раба́ уда́ренъ бы́въ по главѣ́, вся́ терпи́тъ, да спасе́тъ человѣ́ка. Сего́ ра́ди возопіи́мъ Ему́: Человѣколю́бче, Христе́ Бо́же, прегрѣше́ній да́руй оставле́ніе покланя́ющимся вѣ́рою пречи́стымъ Страсте́мъ Твои́мъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

И а́біе посе́мъ чте́ніе въ толкова́ніи Ева́нгелія, е́же отъ Матѳе́я. И сло́во Іоа́нна Златоу́стаго о изсо́хшей смоко́вницѣ, ему́же нача́ло: Якоже у́бо ви́дя... И сло́во Дамаски́ново о изсо́хшей смоко́вницѣ и о при́тчи виногра́да. Та́же: И о сподо́битися на́мъ... Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 84-е, безъ престу́пки: Во вре́мя о́но, возвра́щся Іису́съ во гра́дъ, взалка́... Коне́цъ въ зача́лѣ 88-мъ: И да́стся язы́ку, творя́щему плоды́ Его́. Посе́мъ псало́мъ 50-й. Та́же: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́... Го́споди поми́луй, 12.

Трипѣ́снецъ, творе́ніе господи́на Космы́, его́же краестро́чіе: Τῇ Δευτέρᾳ, си́ есть: Во вторы́й де́нь, е́же е́сть понедѣ́льникъ. Ирмо́съ по два́жды, тропари́ на 12. Припѣ́въ: Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́. [Се́й во всю́ седми́цу]. Послѣди́ ирмо́съ, о́ба ли́ка вку́пѣ. Гла́съ 2.

Пѣ́снь 1.

[Τ] Ирмо́съ: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре Бо́жіимъ Свои́мъ велѣ́ніемъ изсуши́вшему и пѣшеше́ствовати сквозѣ́ е́ изра́ильтескія лю́ди наста́вльшему, Го́сподеви пои́мъ: сла́вно бо просла́вися.

[Η] Неизрече́нное Сло́ва Бо́жія схожде́ніе, е́же Христо́съ, То́йжде е́сть Бо́гъ и Человѣ́къ, е́же Бо́гъ невосхище́ніемъ бы́ти непщева́въ, внегда́ вообража́тися рабо́мъ, показу́етъ ученико́мъ, сла́вно бо просла́вися.

[Δ] Послужи́ти Са́мъ пріидо́хъ, Его́же зра́комъ Созда́тель во́лею обложе́нъ е́смь, обнища́вшему Ада́му, бога́тствуяй Божество́мъ, положи́ти хотя́й Мою́ ду́шу избавле́ніе за́нь, Иже безстра́стный Божество́мъ.

[Ирмо́съ: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре Бо́жіимъ Свои́мъ велѣ́ніемъ изсуши́вшему и пѣшеше́ствовати сквозѣ́ е́ изра́ильтескія лю́ди наста́вльшему, Го́сподеви пои́мъ: сла́вно бо просла́вися.]

Конда́къ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Яко нача́тки.

Іа́ковъ рыда́ше Іо́сифова лише́нія, и до́блій сѣдя́ше на колесни́цѣ, я́ко ца́рь почита́емь: еги́птяныни бо тогда́ сласте́мъ не порабо́тавъ, воспрославля́шеся отъ Вѣ́дущаго человѣ́ческая сердца́ и Посыла́ющаго вѣне́цъ нетлѣ́нный.

Икосъ:

На рыда́ніе ны́нѣ приложи́мъ рыда́ніе, и изліе́мъ сле́зы со Іа́ковомъ, пла́чущеся Іо́сифа приснопа́мятнаго и цѣлому́дреннаго, порабоще́ннаго у́бо тѣ́ломъ, ду́шу же непорабоще́ну соблю́дшаго и Еги́птомъ всѣ́мъ ца́рствовавшаго: Бо́гъ бо подае́тъ рабо́мъ Свои́мъ вѣне́цъ нетлѣ́нный.

Синакса́рій.

Стихи́ на Іо́сифа Прекра́снаго:
                 Цѣлому́дренный Іо́сифъ пра́ведный держи́тель яви́ся,
                 И пшеницода́вецъ. О, до́брыхъ сто́же!

Стихи́ на изсо́хшую смоко́вницу:
                 Собо́рище смоко́вницу Христо́съ евре́йское,
                 Плодо́въ чужду́ю духо́вныхъ вообразу́яй,
                 Кля́твою усуша́етъ, ея́же бѣжи́мъ стра́сти.

Во святы́й и Вели́кій понедѣ́льникъ па́мять твори́мъ блаже́ннаго Іо́сифа Прекра́снаго и изсо́хшія смоко́вницы, зане́же нача́ло отсю́ду пріе́млютъ святы́я Стра́сти Го́спода на́шего Іису́са Христа́, Іо́сифъ же во о́бразъ Сего́ пе́рвѣе пріе́млется.

Се́й у́бо сы́нъ послѣ́дній бя́ше патріа́рха Іа́кова, отъ Рахи́ли ему́ рожде́нный. Отъ свои́хъ же бра́тій позави́дѣнъ бы́въ нѣ́кихъ ра́ди во снѣ́ видѣ́ній. Пре́жде у́бо во ископа́ніе ро́ва скрыва́ется, и оте́цъ его́ отъ дѣте́й пре́лестію, окровавле́нною ри́зою, украда́ется, я́ко отъ звѣ́ря изъя́денъ бы́сть. Та́же на три́десятихъ сре́бреницѣхъ про́данъ быва́етъ исмаили́томъ, и́же па́ки продаю́тъ его́ Пентефрíю, нача́льнику скопце́й царя́ Еги́петскаго — фарао́на. Неи́стовствовавшей же госпожѣ́ его́ на цѣлому́дріе ю́ноши, поне́же беззако́нія содѣ́яти не восхотѣ́, ри́зу оста́вль, отбѣже́, она́ же господи́ну его́ оболга́етъ его́. И у́зы, и темни́ца го́рькая сего́ пріе́млетъ. Та́же разрѣше́ніемъ сно́въ изво́дится, и царю́ явля́ется, и господи́нъ всея́ земли́ Еги́петскія поставля́ется. Па́ки же пшеницода́тельствомъ бра́тіямъ явле́нъ быва́етъ и, вся́ческое своего́ живота́ до́брѣ препроводи́въ, во Еги́птѣ умира́етъ, вели́кій о цѣлому́дріи при инѣ́хъ его́ до́брыхъ познава́емый.

Образъ же се́й Христо́въ, зане́ и Христо́съ отъ единоплеме́нныхъ іуде́й зави́ствуемь быва́етъ, и отъ ученика́ на три́десяти сре́бреницѣхъ продае́тся, и во мра́чный и те́мный ро́въ — гро́бъ, заключа́ется, и отту́ду самовла́стно восторгну́вся, ца́рствуетъ надъ Еги́птомъ, я́вѣ на вся́кій грѣ́хъ, и до конца́ сего́ побѣжда́етъ, мíромъ же всѣ́мъ облада́етъ, и человѣколю́бно искупу́етъ на́съ та́инственнымъ пшеницода́тельствомъ, я́ко Са́мъ Себе́ за на́съ да́вый, и я́ко пита́етъ на́съ Небе́снымъ Хлѣ́бомъ — Свое́ю Живоно́сною Пло́тію. По сему́ у́бо словеси́ прекра́сный Іо́сифъ ны́нѣ пріе́млется.

Здѣ́ же и о изсо́хшей смо́ковницѣ па́мять твори́мъ, зане́же боже́ственніи евангели́сти, сíесть Матѳе́й и Ма́рко, по по́вѣсти о ва́іяхъ прино́сятъ: «во у́тріе же, изше́дшимъ и́мъ отъ Виѳа́ніи, взалка́». Другíй же: «у́тру же, возвра́щся во гра́дъ, глаго́летъ: взалка́; и ви́дѣвъ смоко́вницу», ли́ствіе то́кмо иму́щую (не бѣ́ бо вре́мя смо́квамъ), «пріи́де къ не́й, и елма́, плода́ не обрѣ́те на не́й, рече́: да не ктому́ пло́дъ отъ тебе́ бу́детъ въ вѣ́къ. И и́зсше а́біе смоко́вница». Смоко́вница у́бо е́сть со́нмище іуде́йское, на не́мже плода́ подо́бнаго Спа́съ не обрѣ́тъ, то́чію осѣня́ющее зако́на, и сіе́ отъя́тъ отъ ни́хъ, пра́здное вся́чески содѣ́явъ.

Аще ли же кто́ рече́тъ: «почто́ безду́шное дре́во су́хо бы́сть, кля́тву взе́мшее, не согрѣши́вшее?» — Да навы́кнетъ, я́ко іуде́е, ви́дяще Христа́, при́сно всѣ́хъ благодѣ́тельствующа, никому́же ключи́мое ско́рбно содѣ́лавша, непщева́ху, я́ко си́лу и́мать то́чію благодѣ́тельствовати, злотвори́ти же — ни́. Человѣколюби́въ же Влады́ка сы́й, не восхотѣ́ на человѣ́цѣ сіе́ показа́ти и сему́ бы́ти, да у́бо увѣ́ритъ неблагода́рныя лю́ди, я́ко и́мать си́лу и къ му́цѣ дово́льную; я́ко Бла́гъ же, не хо́щетъ, на безду́шномъ и нечу́вственномъ естествѣ́ муче́ніе содѣ́ловаетъ.

Вку́пѣ же нѣ́кое и неизглаго́ланное сло́во е́сть, отъ ста́рецъ прему́дрыхъ къ на́мъ прише́дшее. Якоже глаго́летъ Иси́доръ Пилусіо́тъ: «я́ко дре́во преступле́нія сіе́ бы́сть, его́же и ли́ствіе въ покро́въ престу́пльшіи употреби́ша; тѣ́мже и прокля́тся отъ Христа́ человѣколю́бно, поне́же тогда́ сіе́ не пострада́, — ктому́ плода́ не принести́ вино́вна грѣху́. А я́коже грѣ́хъ смо́кви уподобля́ется — благоявле́нно: и́мать бо услажда́ющее сла́сти, прилѣпля́емое грѣха́, и ожесточава́ющее послѣди́ и полютѣва́ющее со́вѣстію».

Оба́че, отъ оте́цъ смоко́вничная по́вѣсть здѣ́ умиле́нія ра́ди положи́ся, я́коже Іо́сифа ра́ди, за е́же носи́ти о́бразъ Христо́въ. Есть же смоко́вница — вся́ка душа́, вся́каго духо́внаго плода́ неприча́стна, въ не́йже у́тру, по настоя́щей я́вѣ жи́зни, не обрѣта́я Госпо́дь поко́я у нея́, усуша́етъ ю́ кля́твою и въ вѣ́чный посыла́етъ о́гнь, и сто́лпъ нѣ́кій стои́тъ усуше́нный, устраша́яй не дѣ́лающихъ прикла́днаго добродѣ́телей плода́.

Прекра́снаго Іо́сифа моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй на́съ. [Ами́нь.]

Пѣ́снь 8.

[Ε] Ирмо́съ: Устраши́ся отроко́въ бла́гочести́выхъ сообра́знаго души́ нескве́рнаго тѣ́ла и устрани́ся воспита́нный въ безмѣ́рномъ веществѣ́ неутружде́нъ о́гнь: присноживу́щу же изувя́дшу пла́меню вѣ́чнующая пѣ́снь воспѣва́шеся: Го́спода вся дѣла́ по́йте, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

[Υ] Ва́съ тогда́ Мои́хъ ученико́въ позна́ютъ вси́, а́ще Моя́ за́повѣди соблюдете́, — глаго́летъ Спа́съ друго́мъ, ко Стра́сти иды́й, — ми́ръ имѣ́йте въ себѣ́ и во всѣ́хъ, и смире́нная му́дрствующе, возвы́ситеся и, Го́спода зна́юще Мя́, по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

[Τ] Чи́на сопроти́вна ва́мъ язы́ческа, да е́сть держа́ва купноро́дныхъ: не жре́бій бо Мой, мучи́тельство же ра́зумъ самоизбра́нный. Иже у́бо предызя́щный въ ва́съ бы́ти хотя́й други́хъ, да е́сть всѣ́хъ послѣ́днѣйшій и, Го́спода зна́юще Мя́, по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Хва́лимъ, благослови́мъ, [покланя́емся Го́сподеви, пою́ще, и превознося́ще во вся вѣ́ки].

И па́ки ирмо́съ: [Устраши́ся отроко́въ бла́гочести́выхъ сообра́знаго души́ нескве́рнаго тѣ́ла и устрани́ся воспита́нный въ безмѣ́рномъ веществѣ́ неутружде́нъ о́гнь: присноживу́щу же изувя́дшу пла́меню вѣ́чнующая пѣ́снь воспѣва́шеся: Го́спода вся дѣла́ по́йте, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки].

Честнѣ́йшую... не пое́мъ.

Пѣ́снь 9.

[Ε] Ирмо́съ: Возвели́чилъ еси́, Христе́, ро́ждшую Тя́ Богоро́дицу, отъ Нея́же, Созда́телю на́шъ, въ подобостра́стное на́мъ обле́клся еси́ тѣ́ло, на́шихъ прегрѣше́ній рѣши́тельное. Сію́ ублажа́юще, вси́ ро́ди, Тебе́ велича́емъ.

[Ρ] Скве́рну всю́ страстну́ю отри́нувше, досто́йный Боже́ственнаго Ца́рствія ра́зумъ воспріи́мемъ благому́дрственный, Твои́мъ апо́столомъ предре́клъ еси́, всѣ́хъ Прему́дросте: въ не́мже просла́витеся, свѣтя́щеся со́лнца свѣтоза́рнѣе.

[Α] Взира́юще на Мя, — ре́клъ еси́, Го́споди, Твои́мъ ученико́мъ, — не му́дрствуйте высо́кая, но соотведи́теся смире́нными: Мою́, ю́же пію́, пíйте ча́шу, я́ко да во Ца́рствіи Отца́ со Мно́ю просла́витеся.

Та́же ирмо́съ: Возвели́чилъ еси́, Христе́, [ро́ждшую Тя́ Богоро́дицу, отъ Нея́же, Созда́телю на́шъ, въ подобостра́стное на́мъ обле́клся еси́ тѣ́ло, на́шихъ прегрѣше́ній рѣши́тельное. Сію́ ублажа́юще, вси́ ро́ди, Тебе́ велича́емъ].

И покло́нъ до земли́.

Ексапостила́рій глаго́лемъ три́жды, ко́сно и со сладкопѣ́ніемъ. Се́й же глаго́лется до Вели́каго четвертка́, пое́тся же посредѣ́ це́ркве отъ пѣвца́ и проти́ву глаша́ется отъ на́съ:

Черто́гъ Твой ви́жду, Спа́се мо́й, украше́нный, и оде́жды не и́мамъ, да вни́ду въ о́нь. Просвѣти́ одѣя́ніе души́ моея́, Свѣтода́вче, и спаси́ мя́.

На хвали́техъ стихи́ры самогла́сны на 4, гла́съ 1:

Гряды́й Госпо́дь къ во́льной стра́сти, апо́столомъ глаго́лаше на пути́: се́ восхо́димъ во Іерусали́мъ, и преда́стся Сы́нъ Человѣ́ческій, я́коже е́сть пи́сано о Не́мъ. Пріиди́те у́бо и мы́, очище́нными смы́слы сше́ствуимъ Ему́, и сраспне́мся, и умертви́мся Его́ ра́ди жите́йскимъ сласте́мъ, да и оживе́мъ съ Ни́мъ, и услы́шимъ вопію́ща Его́: не ктому́ въ земны́й Іерусали́мъ, за е́же страда́ти, но восхожду́ ко Отцу́ Моему́ и Отцу́ ва́шему, и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему, и совозвы́шу ва́съ въ го́рній Іерусали́мъ, въ Ца́рство небе́сное. [Два́жды.]

Гла́съ 5:

Дости́гше, вѣ́рніи, спаси́тельную Стра́сть Христа́ Бо́га, неизрече́нное Его́ долготерпѣ́ніе просла́вимъ, я́ко да благоутро́біемъ Свои́мъ совоздви́гнетъ и на́съ, умерщвле́нныхъ грѣхо́мъ, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Го́споди, гряды́й къ страда́нію, Твоя́ утвержда́я ученики́, глаго́лалъ еси́, осо́бь пріе́мъ и́хъ: ка́ко глаго́лъ Мои́хъ не по́мните, я́же пре́жде реко́хъ ва́мъ? Яко вся́кому проро́ку нѣ́сть пи́сано, то́кмо во Іерусали́мѣ убіе́ну бы́ти. Ны́нѣ у́бо вре́мя настои́тъ, е́же реко́хъ ва́мъ: се́ бо предаю́ся рука́ма грѣ́шныхъ пору́ганъ бы́ти, и́же и Кресту́ Мя́ пригвозди́вше и погребе́нію преда́вше, оме́рзена вмѣня́тъ, я́ко ме́ртва. Оба́че дерза́йте: тридне́венъ бо воста́ну въ ра́дость вѣ́рныхъ и жи́знь вѣ́чную.

На стихо́внѣ самогла́сенъ, гла́съ 5:

Го́споди, къ та́инству неизглаго́ланному Твоего́ смотре́нія, не довлѣ́ющи сыно́въ Зеведе́овыхъ ма́ти, проша́ше Тя́, вре́меннаго ца́рства по́чести дарова́тися ча́домъ ея́, но вмѣ́сто тоя́, ча́шу сме́рти обѣща́лъ еси́ пи́ти друго́мъ Твои́мъ, ю́же ча́шу пре́жде си́хъ пи́ти Са́мъ глаго́лалъ еси́, грѣхо́въ очище́ніе. Тѣ́мже Тебѣ́ вопіе́мъ: Спасе́ніе ду́шъ на́шихъ, сла́ва Тебѣ́!

Сти́хъ: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, [и возра́довахомся, и возвесели́хомся. Во вся́ дни́ на́ша возвесели́хомся, за дни́ въ ня́же смири́лъ ны́ еси́, лѣ́та въ ня́же ви́дѣхомъ зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́ и на дѣла́ Твоя́, и наста́ви сы́ны и́хъ].

Го́споди, соверше́ннѣйшая му́дрствовати Твоя́ наказу́я ученики́, не уподо́битися язы́комъ глаго́лалъ еси́, во е́же облада́ти ме́ньшими: не та́ко бо бу́детъ ва́мъ, Мои́мъ ученико́мъ, я́ко ни́щій хотя́ е́смь. Пе́рвый у́бо ва́съ, да бу́детъ всѣ́мъ слуга́; нача́льствуяй же, я́ко нача́льствуемый; предызя́щный же, я́ко послѣ́днѣйшій. Ибо пріидо́хъ Са́мъ обнища́вшему Ада́му послужи́ти и избавле́ніе да́ти за мно́гихъ ду́шу Мою́, вопію́щихъ Ми́: сла́ва Тебѣ́!

Сти́хъ: И бу́ди свѣ́тлость Го́спода Бо́га на́шего на на́съ, [и дѣла́ ру́къ на́шихъ испра́ви на на́съ и дѣ́ло ру́къ на́шихъ испра́ви].

Гла́съ 8:

Изсо́хшія смоко́вницы за непло́діе, преще́нія убоя́вшеся, бра́тіе, плоды́ досто́йны покая́нія принесе́мъ Христу́, подаю́щему на́мъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Втору́ю Еву еги́птяныню обрѣ́тъ змíй глаго́лы, тща́шеся ласка́ньми запя́ти Іо́сифа, но то́й оста́вивъ ри́зу, бѣжа́ грѣха́, и на́гъ не стыдя́шеся, я́коже первозда́нный пре́жде преслуша́нія. Того́ моли́твами, Христе́, поми́луй на́съ.

Та́же: Бла́го е́сть... И про́чая по обы́чаю, съ покло́ны.

Та́же отпу́стъ: Гряды́й Госпо́дь на во́льную Стра́сть, на́шего ра́ди спасе́нія, Христо́съ, Истинный... Се́й же отпу́стъ глаго́лется во вто́рникъ и въ сре́ду.[НА ЧАСѢХЪ.]

[Зри́:] Вѣ́домо же бу́ди, я́ко на 1-мъ часѣ́ и 9-мъ псалти́рь не глаго́лемъ въ Вели́кую седми́цу, но то́чію глаго́лются трипса́лмны, по обы́чаю. Тре́тій же ча́съ и шесты́й пое́мъ со псалти́ремъ. Чте́тся же и Четвероева́нгеліе, въ понедѣ́льникъ, во вто́рникъ и въ сре́ду соверша́ется.

При часѣ́ 3-мъ дне́ ударя́етъ параекклисіа́рхъ въ би́ло, я́коже е́сть обы́чай. И, собра́вшеся въ це́рковь, пое́мъ 3-й ча́съ съ каѳи́смою, и творя́ще обы́чныя покло́ны. Та́же тропа́рь: Го́споди, Иже Пресвята́го Твоего́ Ду́ха... И: Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́... Покло́ны 3. И а́біе, укра́шену анало́гію, положа́тъ на не́мъ верху́ свято́е Четвероева́нгеліе, и двѣма́ лампа́дома возжже́ннома. Всѣ́мъ же стоя́щимъ открове́нными глава́ми. Свяще́нникъ же кади́тъ хра́мъ ве́сь и бра́тію. А на 6-мъ часѣ́ кади́тъ то́кмо Ева́нгеліе. На 9-мъ же часѣ́ Ева́нгеліе кади́тъ, и хра́мъ ве́сь, и бра́тію. И та́ко чте́тъ Ева́нгеліе. По сконча́ніи же чте́нія Ева́нгелія глаго́лемъ: Госпо́дь Бо́гъ благослове́нъ... И про́чее послѣ́дованіе. Глаго́лется и конда́къ дне́: Іа́ковъ рыда́ше... И обы́чныя покло́ны. И а́біе начина́емъ шесты́й ча́съ: Пріиди́те, поклони́мся.., три́жды, и псалмы́ обы́чныя. Каѳи́сму рядову́ю. Та́же тропа́рь: Иже въ шесты́й де́нь же и ча́съ... И богоро́диченъ: Яко не и́мамы дерзнове́нія... и покло́ны 3.

Та́же тропа́рь проро́чества, гла́съ 6:

Душе́ю сокруше́нною припа́даемъ Тебѣ́ и мо́лимъ Тя́, Спа́се мíра: Ты́ бо еси́ Бо́гъ ка́ющихся.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Проки́менъ, псало́мъ 125-й, гла́съ 4: Внегда́ возврати́ти Го́споду плѣ́нъ Сіо́нь,* [бы́хомъ, я́ко утѣ́шени]. Сти́хъ: Тогда́ испо́лнишася ра́дости уста́ на́ша [и язы́къ на́шъ весе́лія].

Проро́чества Іезекíилева чте́ніе. [Глава́ 1.]

Бы́сть въ тридеся́тое лѣ́то, въ четве́ртый мѣ́сяцъ, въ пя́тый де́нь мѣ́сяца: и а́зъ бы́хъ посредѣ́ плѣне́нія при рецѣ́ Хова́ръ, и отверзо́шася небеса́ и ви́дѣхъ видѣ́нія Бо́жія. Въ пя́тый де́нь мѣ́сяца — сіе́ лѣ́то пя́тое плѣне́нія царя́ Іоаки́ма. И бы́сть сло́во Госпо́дне ко Іезекíилю, сы́ну Вузíеву, свяще́ннику, въ земли́ Халде́йстѣй при рѣцѣ́ Хова́ръ. И бы́сть на мнѣ́ рука́ Госпо́дня. И ви́дѣхъ: и се́ ду́хъ воздвиза́яйся, грядя́ше отъ сѣ́вѣра, и о́блакъ вели́кій въ не́мъ, и свѣ́тъ о́крестъ его́, и о́гнь блиста́яйся. И посредѣ́ его́, я́ко видѣ́ніе иле́ктра посредѣ́ огня́, и свѣ́тъ въ не́мъ, посредѣ́ я́ко подо́біе четы́рехъ живо́тныхъ; и сіе́ видѣ́ніе и́хъ: я́ко подо́біе человѣ́ка въ ни́хъ. И четы́ре ли́ца еди́ному, и четы́ре кри́ла еди́ному. И го́лени и́хъ пра́вы и перна́ты но́ги и́хъ, и и́скры, я́ко блиста́ющаяся мѣ́дь, и ле́гка кри́ла и́хъ. И рука́ человѣ́ча подъ кри́лами и́хъ, на четы́рехъ страна́хъ и́хъ. И ли́ца и́хъ и кри́ла и́хъ — четы́рехъ — держа́щаяся дру́гъ дру́га, ли́ца же и́хъ — четы́рехъ — не обраща́хуся, внегда́ ходи́ти и́мъ, ко́еждо пря́мо лица́ своего́ хожда́ху. И подо́біе ли́цъ и́хъ: лице́ человѣ́чее и лице́ льво́во одесну́ю четы́ремъ, и лице́ те́льчее ошу́юю четы́ремъ, и лице́ о́рлее четы́ремъ. (И ли́ца и́хъ) и кри́ла и́хъ просте́рты свы́ше четы́ремъ: коему́ждо два́ сопряже́на дру́гъ ко дру́гу и два́ покрыва́ху верху́ тѣлесе́ и́хъ, и ко́еждо пря́мо лицу́ своему́ идя́ше. Идѣ́же а́ще бя́ше ду́хъ ше́ствуяй, идя́ху, и не обраща́хуся. И посредѣ́ живо́тныхъ видѣ́ніе я́ко у́глія огня́ горя́щаго, я́ко видѣ́ніе свѣ́щъ, сообраща́ющихся посредѣ́ живо́тныхъ, и свѣ́тъ огня́, и отъ огня́ исхожда́ше я́ко мо́лнія. И живо́тная теча́ху и обраща́хуся, я́ко видѣ́ніе везе́ково [на по́лѣ: блиста́нія]. И ви́дѣхъ: и се́ ко́ло еди́но на земли́ держа́щееся живо́тныхъ четы́рехъ. И видѣ́ніе коле́съ и сотворе́ніе и́хъ, я́ко видѣ́ніе ѳарси́са, и подо́біе еди́но четы́ремъ; и дѣ́ло и́хъ бя́ше: я́коже а́ще бы бы́ло ко́ло въ колеси́. На четы́ри страны́ и́хъ ше́ствоваху, не обраща́хуся, внегда́ ше́ствовати и́мъ, ниже́ хребты́ и́хъ, и высота́ бя́ше и́мъ. И ви́дѣхъ та́: и плещи́ и́хъ испо́лнены оче́съ о́крестъ четы́ремъ. И внегда́ ше́ствовати живо́тнымъ, ше́ствоваху и коле́са, держа́щеся и́хъ, и внегда́ воздвиза́тися живо́тнымъ отъ земли́, воздвиза́хуся и коле́са. Идѣ́же а́ще бя́ше о́блакъ, та́мо бя́ше и ду́хъ, е́же ше́ствовати: ше́ствоваху и живо́тная, и коле́са воздвиза́хуся съ ни́ми, зане́ ду́хъ жи́зни бя́ше въ колесѣ́хъ.

Проки́менъ, псало́мъ 126-й, гла́съ 4: Аще не Госпо́дь сози́ждетъ до́мъ,* всу́е труди́шася зи́ждущіи. Сти́хъ: Аще не Госпо́дь сохрани́тъ гра́дъ, всу́е бдѣ́ стрегíй.

И чте́тся Ева́нгеліе по предпи́санному чи́ну. По чте́ніи же: Ско́ро да предваря́тъ ны́ щедро́ты Твоя́, Го́споди... Трисвято́е, съ покло́ны. [И] по Отче на́шъ... Конда́къ дне́. Го́споди, поми́луй, 40. И про́чее по обы́чаю, и отпу́стъ.

[Зри́:] Вѣ́домо же бу́ди, я́ко Ева́нгеліе отъ Матѳе́я все́ чте́тся, подо́бнѣ и отъ Ма́рка и отъ Луки́; отъ Іоа́нна же чте́тся до нача́ла святы́хъ Страсте́й, я́вѣ я́ко до Ны́нѣ просла́вися Сы́нъ Человѣ́ческій... Чте́тся же та́ко въ тре́хъ дне́хъ, си́рѣчь, въ понедѣ́льникъ, во вто́рникъ, въ сре́ду. И соверша́ется въ сре́ду на 9-мъ часѣ́. Быва́ютъ же отъ Луки́ чте́нія три́. Про́чая же по два́. Вку́пѣ всѣ́хъ чте́ній де́вять, и вя́щше ничто́же. Девя́тый же ча́съ тре́хъ дне́й стихосло́вія не и́мать, я́коже рече́ся. Но по трипса́лміи пое́тся отъ учине́ннаго мона́ха: Иже въ девя́тый ча́съ... Сла́ва, и ны́нѣ. Иже на́съ ра́ди Рожде́йся отъ Дѣ́вы... И быва́етъ чте́ніе въ Четвероева́нгеліи. По не́мже глаго́лемъ: Не преда́ждь на́съ до конца́... Трисвято́е съ покло́ны. [И] по Отче на́шъ... Конда́къ дне́. Во Ца́рствіи Твое́мъ... И про́чее послѣ́дованіе, я́ко обы́чно. Глаго́лемъ же и конда́къ дне́. Присовокупля́емъ же и вече́рню.

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 343 – 350.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.