Церковный календарь
Новости


2019-07-19 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 22-я (1922)
2019-07-19 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 21-я (1922)
2019-07-19 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 20-я (1922)
2019-07-19 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 19-я (1922)
2019-07-19 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 40-е (1975)
2019-07-19 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 39-е (1975)
2019-07-19 / russportal
В. О. Ключевскій. "Курсъ Русской Исторіи". Лекція 36-я (1908)
2019-07-19 / russportal
В. О. Ключевскій. "Курсъ Русской Исторіи". Лекція 35-я (1908)
2019-07-18 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 18-я (1922)
2019-07-18 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 17-я (1922)
2019-07-18 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 16-я (1922)
2019-07-18 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 15-я (1922)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 66-я (1956)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 65-я (1956)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 64-я (1956)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 63-я (1956)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - суббота, 20 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 5.
Церковно-богослужебныя книги

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

СЛУЖБА ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ ШЕСТЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКАГО ПОСТА (ВАІЙ).

ВЪ СРЕДУ ВЕЧЕРА,
Обы́чное стихосло́віе. На Го́споди воззва́хъ.., поста́вимъ стихо́въ 10 и пое́мъ настоя́щій самогла́сенъ дне́, два́жды, гла́съ 5:

Бога́тый въ страсте́хъ сы́й, преле́стною лицемѣ́рія обложе́нъ е́смь оде́ждою, веселя́ся въ злы́хъ невоздержа́нія и безмѣ́рное немилосе́рдіе показу́ю, презира́я мо́й у́мъ, предъ две́рьми пове́рженный покая́нія, а́лчущій вся́каго бла́га и боля́щій невнима́ніемъ мои́мъ. Но Ты́, Го́споди, Ла́заря мя́ сотвори́, ни́щаго грѣха́ми, да не ка́ко тре́буяй, не получу́ пе́рста ороша́юща, болѣ́знующу моему́ язы́ку въ негаси́момъ огни́. Въ нѣ́дрѣхъ же патріа́рха Авраа́ма всели́ мене́, я́ко Человѣколю́бецъ.

Му́чениченъ: Несы́тною любо́вію души́ Христа́ не отверго́стеся, святíи му́ченицы, и́же разли́чныя ра́ны страсте́й претерпѣ́вше, мучи́телей де́рзость низложи́сте, непрекло́нну и невреди́му вѣ́ру сохра́нше, на небеса́ преста́вистеся. Тѣ́мже и дерзнове́ніе получи́вше къ Нему́, проси́те дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

Ины стихи́ры господи́на Іо́сифа, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся, по́стникомъ.

Объ ону́ страну́ Іорда́на пло́тію ходя́, Іису́се, съ Тобо́ю су́щимъ вопи́лъ еси́: дру́гъ Ла́зарь уже́ у́мре и погребе́нію ны́нѣ предаде́ся. Тѣ́мже ра́дуюся, дру́зи Мои́, ва́съ ра́ди, да вѣ́сте, я́ко вся́ вѣ́мъ, Бо́гъ Сы́й непрело́жный, а́ще и явля́юся ви́димый Человѣ́къ. Идемъ у́бо оживи́ти его́, я́ко да сме́рть ощути́тъ сего́ побѣ́ду и соверше́нное разруше́ніе, я́вѣ е́ сотворю́, подая́ мíрови ве́лію ми́лость.

Ма́рѳу и Марíю, вѣ́рніи, подража́юще, ко Го́споду по́слемъ боже́ственная дѣя́нія, я́ко моли́твы, я́ко да прише́дъ, на́шъ у́мъ воскреси́тъ, ме́ртвъ лежа́щій лю́тѣ во гро́бѣ лѣ́ности нечу́вственный, стра́ха Боже́ственнаго ника́коже ощуща́ющій, и дѣ́йствъ живо́тныхъ ны́нѣ не иму́щій, зову́ще: ви́ждь, Го́споди, и я́коже дру́га Твоего́ Ла́заря дре́вле, Ще́дре, предста́ніемъ воздви́глъ еси́ стра́шнымъ, си́це всѣ́хъ оживи́, подая́й ве́лію ми́лость.

Ина стихи́ра господи́на Ѳео́дора, гла́съ 6. Подо́бенъ: Го́споди, на гро́бъ.

Двоеде́нствуетъ Ла́зарь во гро́бѣ, су́щія отъ вѣ́ка ви́дитъ уме́ршія, та́мо зри́тъ стра́хи стра́нныя, мно́жество неисче́тное а́довыми держи́мое у́зами, тѣ́мже сро́дницы рыда́ютъ го́рько, предви́дяще гро́бъ его́. Христо́съ же и́детъ оживи́ти дру́га Своего́, еди́но отъ всѣ́хъ соверши́ти согла́сіе. Благослове́нъ еси́, Спа́се, поми́луй на́съ.

И въ мине́и 4.

Проки́менъ, псало́мъ 114, гла́съ 4: Благоугожду́ предъ Го́сподемъ во странѣ́ живы́хъ. Сти́хъ: Возлюби́хъ, я́ко услы́шитъ Госпо́дь гла́съ моле́нія моего́.

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 43.]

Принесо́ша Іо́сифу бра́тія его́ да́ры, я́же имя́ху въ рука́хъ свои́хъ, въ до́мъ и поклони́шася ему́ лице́мъ до земли́. И вопроси́ и́хъ: здра́ви ли есте́? И рече́ и́мъ: здра́въ ли е́сть оте́цъ ва́шъ ста́рецъ, его́же реко́сте, еще́ ли жи́въ е́сть? Они́ же реко́ша: здра́въ е́сть ра́бъ тво́й, оте́цъ на́шъ, еще́ жи́въ е́сть. И рече́: благослове́нъ человѣ́къ о́ный Бо́гу. И прини́кше, поклони́шася ему́. Воззрѣ́въ же очи́ма свои́ма Іо́сифъ, ви́дѣ Веніами́на, бра́та своего́ единома́терня, и рече́: се́й ли е́сть бра́тъ ва́шъ юнѣ́йшій, его́же реко́сте ко мнѣ́ привести́? И рече́: Бо́гъ да поми́луетъ тя́, ча́до! Возмути́ся же Іо́сифъ, подви́жеся бо утро́ба его́ о бра́тѣ свое́мъ, и иска́ше пла́кати; вше́дъ же въ ло́жницу, пла́кася та́мо. И умы́въ лице́, изше́дъ удержа́ся. И не можа́ше Іо́сифъ удержа́тися всѣ́мъ предстоя́щимъ ему́, но рече́: отосли́те всѣ́хъ отъ мене́. И не предстоя́ше ни еди́нъ Іо́сифу, егда́ познава́шеся бра́тіи свое́й. И испусти́ гла́съ съ пла́чемъ: слы́шаша же вси́ еги́птяне, и слы́шано бы́сть въ дому́ фарао́новѣ. Рече́ же Іо́сифъ бра́тіи свое́й: а́зъ е́смь Іо́сифъ, еще́ ли оте́цъ мо́й жи́въ е́сть? И не мого́ша бра́тія отвѣща́ти ему́: смути́шася бо. Рече́ же Іо́сифъ бра́тіи свое́й: прибли́житеся ко мнѣ́. И прибли́жишася. И рече́: а́зъ е́смь Іо́сифъ, бра́тъ ва́шъ, его́же прода́сте во Еги́петъ. Ны́нѣ у́бо не скорби́те, ниже́ же́стоко ва́мъ да яви́тся, я́ко прода́сте мя́ сѣ́мо: на жи́знь бо посла́ мя́ Бо́гъ предъ ва́ми. Сіе́ бо второ́е лѣ́то гла́дъ на земли́, и еще́ пя́ть лѣ́тъ оста́, въ ни́хже не бу́детъ ора́нія, ни жа́твы. Посла́ бо мя́ Бо́гъ предъ ва́ми оста́вити ва́мъ оста́нокъ на земли́ и препита́ти ва́шъ оста́нокъ ве́лій. Ны́нѣ у́бо, не вы́ посла́сте мя́ сѣ́мо, но Бо́гъ, и сотвори́ мя́, я́ко отца́ фарао́ну и господи́на всему́ до́му его́ и кня́зя все́й земли́ Еги́петстѣй. Потща́вшеся у́бо, взы́дите ко отцу́ моему́ и рцы́те ему́: сія́ глаго́летъ сы́нъ тво́й Іо́сифъ: сотвори́ мя́ Бо́гъ господи́на все́й земли́ Еги́петстѣй; сни́ди у́бо ко мнѣ́ и не уме́дли; и всели́шися въ земли́ Гесе́мли Аравíйстѣй; и бу́деши близъ мене́ ты́, и сы́нове твои́, и сы́нове сыно́въ твои́хъ, о́вцы твоя́ и воло́ве твои́ и ели́ка су́ть твоя́; и препита́ю тя́ та́мо, еще́ бо пя́ть лѣ́тъ бу́детъ гла́дъ на земли́, да не поги́бнеши ты́ и сы́нове твои́ и вся́ имѣ́нія твоя́. Се́, о́чи ва́ши ви́дятъ и о́чи Веніами́на, бра́та моего́, я́ко уста́ моя́ глаго́лющая къ ва́мъ. Возвѣсти́те у́бо отцу́ моему́ всю́ сла́ву мою́, су́щую во Еги́птѣ, и ели́ка ви́дите, и ускори́вше, приведи́те отца́ моего́ сѣ́мо. И напа́дъ на вы́ю Веніами́на, бра́та своего́, пла́кася надъ ни́мъ; и Веніами́нъ пла́кася на вы́и его́. И облобыза́въ всю́ бра́тію свою́, пла́кася надъ ни́ми. И по си́хъ глаго́лаша къ нему́ бра́тія его́. И пронесе́ся гла́съ въ дому́ фарао́новѣ, глаго́люще: пріидо́ша бра́тія Іо́сифова; возра́довася же фарао́нъ и раби́ его́.

Проки́менъ, псало́мъ 115, гла́съ 4: Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́мъ предъ всѣ́ми людьми́ Его́. Сти́хъ: Вѣ́ровахъ, тѣ́мже возглаго́лахъ, а́зъ же смири́хся зѣло́.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 21.]

Иже храни́тъ своя́ уста́ и язы́къ — соблюда́етъ отъ печа́ли ду́шу свою́. Проде́рзый, и велича́вый и гордели́вый губи́тель нарица́ется, а и́же памятозло́бствуетъ — беззако́ненъ. По́хоти лѣни́ваго убива́ютъ: не произволя́ютъ бо ру́цѣ его́ твори́ти что́. Нечести́вый жела́етъ ве́сь де́нь по́хоти злы́я, пра́ведный же ми́луетъ и ще́дритъ неща́дно. Же́ртвы нечести́выхъ — ме́рзость Го́сподеви, и́бо беззако́нно прино́сятъ я́. Свидѣ́тель ло́жный поги́бнетъ, му́жъ же послушли́въ сохраня́емь, возглаго́летъ. Нечести́въ му́жъ безсту́дно стои́тъ лице́мъ, пра́вый же са́мъ разумѣва́етъ пути́ своя́. Нѣ́сть прему́дрости, нѣ́сть му́жества, нѣ́сть совѣ́та у нечести́ваго. Ко́нь уготовля́ется на де́нь бра́ни: отъ Го́спода же по́мощь. Лу́чше и́мя до́брое, не́же бога́тство мно́го, па́че же сребра́ и зла́та благода́ть блага́я. Бога́тъ и ни́щъ срѣто́ста дру́гъ дру́га: обои́хъ же Госпо́дь сотвори́. Худо́гъ, ви́дѣвъ лука́ваго му́чима крѣ́пко, са́мъ наказу́ется, безу́мніи же, мимоше́дше, оттщети́шася. Ро́дъ прему́дрости — стра́хъ Госпо́день, и бога́тство, и сла́ва и живо́тъ.

И про́чее возслѣ́дованіе Преждеосвяще́нныхъ.
[НА УТРЕНИ,]
Въ четверто́къ ва́ій, на у́трени, тро́ичны гла́са.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́льны апо́стольскія осмогла́сника.

Но 2-мъ же стихосло́віи глаго́лемъ сѣда́ленъ господи́на Іо́сифа, гла́съ 5. Подо́бенъ: Собезнача́льное.

Видѣ́ніе и дѣя́ніе, я́ко сопря́гшеся, на Христо́ву мольбу́ посла́ти потщи́мся, уме́ршій на́шъ у́мъ, я́коже ина́го Ла́заря, я́ко да оживи́тъ Свои́мъ предста́ніемъ стра́шнымъ, вѣ́тви пра́вды Тому́ принести́ и зва́ти: благослове́нъ Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Души́ моея́ стра́сти многоболѣ́зненныя и пло́ти моея́ неду́ги вско́рѣ исцѣли́, ума́ моего́ извраще́нія поста́ви, Всенепоро́чная, и въ тишинѣ́ помышле́нія моли́твы приноси́ти чи́стыя Царю́ всѣ́хъ сподо́би, Богоро́дице, и испроси́ти грѣхо́въ оставле́ніе.

По 3-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ господи́на Ѳео́дора, гла́съ 6. Подо́бенъ: Ангельскія.

Двоеде́нствуетъ дне́сь Ла́зарь уме́рый и о се́мъ пролива́ютъ печа́ли сле́зы сро́дницы Марíя съ Ма́рѳою, ка́мень предви́дящи гро́бный. Предста́ Зижди́тель съ Свои́ми ученики́ сме́рть плѣни́ти, Да́руяй живо́тъ. Тѣ́мже вопіе́мъ Ему́: Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Свята́я Влады́чице Чи́стая, Бо́га на́шего Ма́ти, всѣ́хъ Творца́ неизрече́нно ро́ждшая, моли́ со апо́столы свяще́нными всегда́ бла́гость Его́, страсте́й на́съ изба́вити и оставле́ніе на́мъ да́ти грѣхо́въ.

Кано́нъ въ мине́и и трипѣ́снецъ господи́на Іо́сифа, гла́съ 5. И стихосло́вится пѣ́снь.

Пѣ́снь 4. Ирмо́съ: Боже́ственное Твое́ разумѣ́въ...

Заре́ю ва́шего утѣше́нія, затворе́нныхъ въ сѣ́ни грѣхо́внѣй просвѣти́те, благоче́стно, свѣтоно́сніи, ва́съ восхваля́ющихъ, апо́столи.

Любо́вь съ милосе́рдіемъ спря́гше и на умоле́ніе Христу́, вѣ́рніи, посла́ти потщи́мся, я́ко да и на́съ воскреси́тъ отъ гро́ба та́йныхъ страсте́й на́шихъ.

Любве́ плотскíя не пощади́мъ, умерщвле́ни душе́ю, и любо́вію прилѣпи́мся Изба́вителю, я́ко да отъ а́дова на́съ изба́витъ стра́шнаго осужде́нія.

Проре́клъ еси́ Ла́зарево успѣ́ніе, его́же по ма́лѣ воздви́гъ, отъ ссу́щихъ цвѣтонося́щихъ прія́лъ еси́ хвалу́, Стра́сти Твоея́, Спа́се мо́й, о́бразы.

Богоро́диченъ: Изъ Тебе́ Боже́ственная вода́ истече́ безсме́ртія и жи́зни, Богороди́тельнице Всенепоро́чная, ю́же вкуша́ющіи, жа́жды, Чи́стая, смертоно́сныя избавля́ются.

Иный, господи́на Ѳео́дора, гла́съ 6. Ирмо́съ: Услы́шахъ...

Погреба́ется Ла́зарь и на гро́бѣ, я́же о Ма́рѳѣ, ны́нѣ рыда́ютъ и пла́чутъ, предста́ти Тебѣ́, Животода́вцу, жела́ющія.

Сме́рть начина́етъ трепета́ти, е́же къ не́й сни́тія Твоего́, Христе́, ощуща́ющи, я́ко Жи́знь бо, тще́тну сію́ показа́лъ еси́ конце́мъ.

Тро́иченъ: Еди́нице про́стая, несозда́нная, безнача́льное Естество́, въ Тро́ицѣ пѣва́емое Ѵпоста́сьми, спаси́ ны́ вѣ́рою покланя́ющіяся держа́вѣ Твое́й.

Богоро́диченъ: Изъ Отца́ безлѣ́тна Сы́на, въ лѣ́то, Богороди́тельнице, неискусому́жно родила́ еси́, стра́нно чу́до, пребы́вши Дѣ́ва доя́щи.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Сни́дитеся, пріиди́те, и́же въ пусты́няхъ и пеще́рахъ, срѣ́сти гряду́щаго на жребя́ти, Го́спода сла́вы въ пѣ́снехъ.

Ирмо́съ: Услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и ужасо́хся: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Пѣ́снь 8. Ирмо́съ: Тебѣ́, Вседѣ́телю...

Ка́мень тя́жкій отъ се́рдца моего́ отъя́ти моли́те Всеще́драго, ка́меніе яви́вшеся Краеуго́льнаго Ка́мене, богоглаго́ливіи апо́столи Госпо́дни.

Идемъ, — Твои́мъ провозгла́шалъ еси́ друго́мъ, — дру́гъ Мо́й Ла́зарь уже́ у́спе; сего́ воздвиза́я, усплю́ сме́рти всепа́губную зло́бу во вѣ́ки.

Кро́тцы душе́ю и смире́ни нра́вомъ бы́вше, благода́тію пріи́мемъ Кро́ткаго всѣ́хъ гряду́щаго Влады́ку, горды́ню сокруши́ти лука́ваго.

Богоро́диченъ: Две́рь Тя́ Свѣ́та просвѣще́нную ви́дитъ проро́къ, Всенепоро́чная, Свѣтода́вца бо ражда́еши несказа́нно, на́мъ уподо́бившася, Его́же превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Иный. Ирмо́съ: Преподо́бніи Твои́...

Марíя же и Ма́рѳа ны́нѣ рыда́ютъ, во гро́бѣ лежа́ща ви́дяще Ла́заря, и болѣ́зненно вопію́тъ: а́ще бы бы́лъ Христо́съ здѣ́, сро́дникъ на́шъ не бы́ у́мерлъ.

Адъ да ча́етъ погуби́тися, и́бо Жи́знь прихо́дитъ Ла́заря воздви́гнути, вопію́ща: благослови́те, по́йте, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́иченъ: Безнача́льнымъ и рождество́мъ же и происхожде́ніемъ, Отцу́ покланя́юся ро́ждшему, Сы́на прославля́ю ро́ждшася, воспѣва́ю совозсія́вша Отцу́ же и Сы́ну, Ду́ха Свята́го.

Богоро́диченъ: Его́же родила́ еси́, Дѣ́во, несказа́нно, всегда́, я́ко Человѣколю́бца не преста́й моля́щи, да отъ бѣ́дъ спасе́тъ къ Тебѣ́ прибѣга́ющія.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Добродѣ́тели, я́ко вѣ́тви и я́ко ва́ія, ко срѣ́тенію угото́вимъ и Царю́ Христу́, вѣ́рніи, возопіе́мъ: благослови́те, по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, [пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки].

Ирмо́съ: Преподо́бніи Твои́ о́троцы въ пещи́ херуви́мы подража́ху, трисвяту́ю пѣ́снь воспѣва́юще: благослови́те, по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9. Ирмо́съ: Иса́іе, лику́й...

Дру́жбы изба́ви мя́ льсти́ваго, Влады́ко Христе́, дру́ги Твоя́ му́дрыя ученики́ показа́вый, съ ни́миже ше́дъ, возста́вилъ еси́ дру́га Твоего́ вѣ́рнаго, Спа́се, Ла́заря, благода́рно воспѣва́юща Тя́.

Исполне́ніемъ, Го́споди, поста́, испо́лни на́ша сердца́ же и у́мъ, Благоутро́бне, ра́дости, а́постолъ Твои́хъ мольба́ми, чи́стѣ возлюби́вшихъ Тя́, Спа́са ду́шъ на́шихъ.

Смердя́ гнойми́ зло́бы, во гро́бѣ живу́ лѣ́ности, Христе́, тѣ́мже вопію́ Ти́: воздви́гни, спаси́ мя́, я́ко да и а́зъ съ вѣ́твьми добродѣ́телей усря́щу Тя́, взыва́я оса́нна Бо́гу.

Богоро́диченъ: Во дву́ во́лю и существу́ родила́ еси́ на́мъ Сы́на, Отрокови́це, Единоро́дна Отцу́, бы́вша Человѣ́ка, да на́съ пока́жетъ о́бщники естества́, Пречи́стая, Боже́ственнѣйшаго, Пребоже́ственный.

Иный. Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія...

Въ гро́бѣ Ла́зарь двоеде́нствуетъ дне́сь и надъ ни́мъ пролива́ете сле́зы, Марíя же и Ма́рѳа, я́ко сестры́ родны́я. Христо́съ же гряде́тъ къ нему́ съ боже́ственными апо́столы, показа́ти ве́ліе чу́до.

Сме́рте всепа́губная, пріими́ разруше́ніе, вра́тницы же твои́ закле́пы да блюду́тъ, и́бо глаго́ломъ сокруши́тъ твоя́ врата́ Христо́съ, Ла́заря возста́вивъ. Пíй пе́рвое сіе́, а́де, проро́къ тебѣ́ вопіе́тъ съ на́ми.

Тро́иченъ: Еди́наго Единороди́телю, Единоро́днаго Сы́на, Отче; и Еди́не Еди́наго, Свѣ́те, Свѣ́та сія́ніе; и Еди́ный, Еди́не, Еди́наго Бо́га, Святы́й Ду́ше, Го́спода Госпо́дь, вои́стинну Сы́й. О, Тро́ице Еди́нице Свята́я, спаси́ мя́ богосло́вяща Тя́.

Богоро́диченъ: Чу́до Рождества́ Твоего́ удивля́етъ мя́, Всенепоро́чная, ка́ко зачина́еши безсѣ́менно Необыме́ннаго? Рцы́, ка́ко дѣ́вствуеши, ро́ждши, я́ко Ма́ти? Еже па́че естества́ вѣ́рою пріе́мъ, Рожде́нному поклони́ся, ели́ка хо́щетъ бо и мо́жетъ.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Госпо́дь гряде́тъ всѣ́сти, я́коже пи́сано, на жребя́. Лю́діе, гото́витеся со стра́хомъ прія́ти Царя́ всѣ́хъ съ ва́іемъ, я́ко Побѣди́теля сме́рти, изъ а́да воздви́гшаго Ла́заря.

Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія рождество́ несказа́нное, Ма́тере безму́жныя Нетлѣ́ненъ Пло́дъ, Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́, вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ.

Свѣти́ленъ гла́са.

На стихо́внѣ самогла́сенъ дне́, два́жды, гла́съ 5:

Пріиди́те пре́жде конца́ вси́, бра́тіе, чи́стымъ се́рдцемъ присту́пимъ ко Благоутро́бному Бо́гу, жите́йская обстоя́нія отри́нувше, о душа́хъ попече́ніе сотвори́мъ, бра́шенъ сласте́й воздержа́ніемъ гнуша́ющеся, о ми́лостыни попеце́мся: то́ю бо, я́коже пи́сано е́сть, прія́ша нѣ́цыи, учреди́вше Ангелы. Напита́имъ убо́гими Напита́вшаго на́съ Свое́ю пло́тію, облеце́мъ себе́ во Одѣ́ющагося свѣ́томъ, я́ко ри́зою, да моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы и Дѣ́вы Ма́тере, оставле́ніе получи́вше грѣхо́въ, со умиле́ніемъ къ Нему́ возопіи́мъ: Го́споди, изба́ви на́съ отъ шу́яго отвѣ́та и сподо́би на́съ десна́го Твоего́ предстоя́нія, я́ко Ми́лостивъ и Человѣколю́бецъ.

Му́чениченъ: Въ му́кахъ су́ще святíи, веселя́щеся, вопія́ху: измѣне́нія на́мъ сія́ су́ть ко Влады́цѣ: вмѣ́сто настоя́щихъ ра́нъ тѣле́сныхъ свѣ́тлое одѣя́ніе въ воскресе́ніе процвѣте́тъ на́мъ, вмѣ́сто безче́стія — вѣнцы́, вмѣ́сто у́зъ темни́чныхъ — ра́й, и вмѣ́сто осужде́нія со злодѣ́и — со а́нгелы житіе́. Тѣ́мже, моли́твами и́хъ, Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ. Подо́бенъ: Благода́тная.

Предызбра́нная отъ всѣ́хъ родо́въ, услы́ши гла́съ на́шъ и да́руй проше́нія ду́шъ на́шихъ, избавле́ніе страсте́й и болѣ́зней, апо́столами, вся́ могу́щая, я́ко Ма́ти Бо́жія.НА 6-МЪ ЧАСѢ,
Тропа́рь проро́чества, гла́съ 1:

Гла́са ра́бъ Твои́хъ, Го́споди, не забу́ди, помяни́, я́ко всегда́ упова́ніе на Тя́ положи́хомъ, вся́ Могу́щаго, и помози́ на́мъ, мо́лимся.

Проки́менъ, псало́мъ 117, гла́съ 4: Сія́ врата́ Госпо́дня, пра́ведніи вни́дутъ въ ня́. Сти́хъ: Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, [я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́].

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 65.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: и́мже о́бразомъ обрѣта́ется я́года на гре́знѣ и реку́тъ: не погуби́ его́, я́ко благослове́ніе е́сть въ не́мъ, та́ко сотворю́ служа́щаго Ми́ ра́ди, не и́мамъ всѣ́хъ погуби́ти ра́ди его́. И изведу́ изъ Іа́кова сѣ́мя и изъ Іу́ды, и наслѣ́дитъ го́ру святу́ю Мою́, и наслѣ́дятъ избра́нніи Мои́ и раби́ Мои́, и вселя́тся та́мо. И бу́дутъ въ дубра́вѣ огра́ды стадо́мъ, и юдо́ль Ахо́рская въ поко́ище говя́довъ лю́демъ Мои́мъ, и́же взыска́ша Мене́. Вы́ же, оста́вившіи Мя́ и забыва́ющіи го́ру святу́ю Мою́, и уготовля́ющіи де́мону трапе́зу и исполня́ющіи ща́стію растворе́ніе! Азъ преда́мъ ва́съ подъ ме́чь, вси́ закла́ніемъ паде́те, я́ко зва́хъ ва́съ, и не послу́шасте, глаго́лахъ, и преслу́шасте, и сотвори́сте лука́вое предо Мно́ю и, я́же не хотѣ́хъ, избра́сте. Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, рабо́тающіи Ми́ я́сти бу́дутъ, вы́ же вза́лчете; се́, рабо́тающіи Ми́ пи́ти бу́дутъ, вы́ же возжа́ждете; се́, рабо́тающіи Ми́ возра́дуются, вы́ же посрамите́ся; се́, рабо́тающіи Ми́ возвеселя́тся въ весе́ліи се́рдца, вы́ же возопіе́те въ болѣ́зни се́рдца ва́шего и отъ сокруше́нія ду́ха воспла́четеся. Оста́вите бо и́мя ва́ше въ насыще́ніе избра́ннымъ Мои́мъ, ва́съ же избіе́тъ Госпо́дь. Рабо́тающимъ же Мнѣ́ нарече́тся и́мя но́вое, е́же благослови́тся на земли́, благословя́тъ бо Бо́га и́стиннаго.

Проки́менъ, псало́мъ 118, гла́съ 4: Пу́ть за́повѣдей Твои́хъ теко́хъ, егда́ разшири́лъ еси́ се́рдце мое́. Сти́хъ: Законоположи́ мнѣ́, Го́споди, пу́ть оправда́ній Твои́хъ, [и взыщу́ и́ вы́ну].

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 311 – 315 об.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.