Церковный календарь
Новости


2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 126-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 125-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 124-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 123-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 122-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 121-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 4-е, о мірѣ (1844)
2019-06-18 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 3-е, о Святомъ Духѣ (1844)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 30-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 29-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 28-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 27-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 26-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 25-я (1956)
2019-06-17 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Посланіе къ Руфиніану (1903)
2019-06-17 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Изъ 39-го праздничнаго посланія (1903)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 20.
Церковно-богослужебныя книги

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

СЛУЖБА ВО ВТОРНИКЪ ПЯТЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКАГО ПОСТА.

ВЪ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ ПЯТЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЧЕРА,
Стихосло́вимъ вмѣ́сто: Ко Го́споду... рядову́ю каѳи́сму Псалти́ра, сíесть 10-ю.
На Го́споди воззва́хъ... поста́вимъ стихо́въ 6 и пое́мъ настоя́щія подо́бны 3 и мине́и 3.
Стихи́ры подо́бны трипѣ́снца, господи́на Іо́сифа, гла́съ 3. Подо́бенъ: Крестоявле́нно.

Да́вый на́мъ поще́нія вре́мя обрати́тися, и живы́мъ бы́ти, и ника́коже поги́бнути, Сло́ве Бо́жій, сподо́би всѣ́хъ благоугоди́ти Тебѣ́ до́брѣ и те́плымъ умиле́ніемъ послужи́ти Тебѣ́, Христе́, я́коже блудни́ца о́ная, цѣлому́дренная и честна́я, иногда́ мѵ́ромъ и излія́ньми те́плыхъ сле́зъ прегрѣше́ній пріи́мши оставле́ніе.

Якоже слѣпы́й отъ се́рдца зову́ Ти́: Сы́не Бо́жій, просвѣти́ мои́ о́чи серде́чныя! Якоже вѣ́рная ханане́я вопію́ Ти́: поми́луй мя́, Ще́дре, и́бо ду́шу бѣсну́ющуюся и́мамъ въ сласте́хъ! Юже премѣни́въ отъ тмы́ страсте́й, про́чее жи́ти чи́стѣ сотвори́, да сла́влю Твою́ мно́гую благосты́ню.

Иный, господи́на Ѳео́дора, гла́съ 8. Подо́бенъ: Богозва́нный му́ченикъ.

Богосвѣ́тлая благода́ть воздержа́нія возсія́вши на́мъ дне́сь со́лнца свѣтлѣ́е, ду́ши на́ша просвѣща́етъ, я́коже о́блаки стра́сти грѣхо́вныя отгоня́ющи. Сего́ ра́ди вси́ притеце́мъ, благоду́шно сію́ лобыза́юще, ра́дующеся соверша́емъ боже́ственное по́прище того́, его́же въ весе́ліихъ учрежда́ющеся, возопіи́мъ Христу́: освяти́, Бла́же, сіе́ соверша́ющія вѣ́рно.

И мине́и 3. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

Проки́менъ, псало́мъ 85-й, гла́съ 4: Наста́ви мя́, Го́споди, на пу́ть Тво́й* и пойду́ во и́стинѣ Твое́й. Сти́хъ: Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ [и услы́ши мя́].

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 13.]

Авра́мъ же всели́ся въ земли́ Ханаа́нстѣй, Ло́тъ же всели́ся во гра́дѣ окре́стныхъ стра́нъ и всели́ся въ Содо́мѣ. Человѣ́цы же, су́щіи въ Содо́мѣ, зли́ и грѣ́шни предъ Бо́гомъ зѣло́. Бо́гъ же рече́ Авра́му, повнегда́ разлучи́тися Ло́ту отъ него́: воззри́ очи́ма твои́ма и ви́ждь отъ мѣ́ста, идѣ́же ты́ ны́нѣ еси́, къ сѣ́веру, и ли́вѣ [на по́лѣ: ю́гу], и къ восто́ку, и мо́рю. Яко всю́ зе́млю, ю́же ты́ ви́диши, тебѣ́ да́мъ ю́ и сѣ́мени твоему́ во вѣ́ки. И сотворю́ сѣ́мя твое́, я́ко песо́къ земны́й: а́ще кто́ мо́жетъ исчести́ песо́къ земны́й, то и сѣ́мя твое́ изочте́тъ. Воста́въ, пройди́ зе́млю въ долготу́ ея́ и въ широту́, я́ко тебѣ́ да́мъ ю́ и сѣ́мени твоему́ во вѣ́къ. И отсели́вся Авра́мъ, прише́дъ всели́ся у ду́ба Мамврíйскаго, и́же бя́ше въ Хевро́нѣ, и созда́ ту́ же́ртвенникъ Го́споду.

Прокименъ, псало́мъ 86-й, гла́съ 4: Лю́битъ Госпо́дь врата́ Сіо́ня* па́че всѣ́хъ селе́ній Іа́ковлихъ. Сти́хъ: Основа́нія его́ на гора́хъ святы́хъ.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 14.]

Стра́хъ Госпо́день — исто́чникъ жи́зни, твори́тъ же уклоня́тися отъ сѣ́ти сме́ртныя. Во мно́зѣ язы́цѣ сла́ва ца́рю, во оскудѣ́ніи же лю́дстѣ сокруше́ніе си́льному. Долготерпѣли́въ му́жъ мно́гъ въ ра́зумѣ, малоду́шный же крѣ́пко безу́менъ. Кро́ткій му́жъ — се́рдцу вра́чь, мо́ль же косте́мъ се́рдце чу́вственно. Оклевета́яй убо́гаго раздража́етъ Сотво́ршаго и́, почита́яй же Его́ ми́луетъ ни́щаго. Во зло́бѣ свое́й отри́нется нечести́вый, надѣ́яйжеся на Го́спода свои́мъ преподо́біемъ пра́веденъ. Въ се́рдцѣ бла́зѣ му́жа почíетъ прему́дрость, въ се́рдцы же безу́мныхъ не познава́ется. Пра́вда возвыша́етъ язы́къ, умаля́ютъ же племена́ грѣси́. Прія́тенъ царе́ви слуга́ разу́мный, свои́мъ же благообраще́ніемъ отъе́млетъ безче́стіе. Гнѣ́въ губи́тъ и разу́мныя, отвѣ́тъ же смире́нъ отвраща́етъ я́рость, а сло́во же́стоко воздвиза́етъ гнѣ́вы. Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть, уста́ же безу́мныхъ возвѣща́ютъ зла́я. На вся́комъ мѣ́стѣ о́чи Госпо́дни сматря́ютъ злы́я же и благíя. Исцѣле́ніе язы́ка — дре́во жи́зни, храня́й же его́ испо́лнится ду́ха.

На стихо́внѣ самогла́сенъ, гла́съ 7, еди́ножды:

Якоже впады́й въ разбо́йники и уя́звенъ, та́ко и а́зъ впадо́хъ отъ мои́хъ грѣхо́въ и уя́звена е́сть душа́ моя́. Къ кому́ прибѣ́гну исцѣли́тися? То́кмо къ Тебѣ́, ду́шъ же и тѣле́съ Врачу́. Изле́й на мя́, Бо́же, вели́кую Твою́ ми́лость.

Иный самогла́сенъ, еди́ножды, гла́съ 4:

Прегрѣши́вше отъ преступле́нія пе́рваго, отъ ра́йскія сла́дости и наслажде́нія веде́ни бы́хомъ въ безче́стнѣйшую жи́знь, добродѣ́телей бо подоба́ющаго и хва́льнаго житія́ совле́кшеся прегрѣше́ньми, я́ко въ разбо́йники впадо́хомъ, и́сполу же ме́ртвы есмы́, прегрѣши́вше отъ спаси́тельныхъ уче́ній Твои́хъ. Но мо́лимъ Тя́, отъ Марíи яви́вшагося и безстра́стно Страсте́мъ прибли́жившагося Влады́ку: обяжи́ на́ша я́же отъ грѣха́ прибы́вшія стру́пы и безмѣ́рное Твое́ милосе́рдіе излива́й на ны́, Твое́ исцѣли́тельное попече́ніе, я́ко Человѣколю́бецъ.

Му́чениченъ:

Святы́хъ му́ченикъ пріе́мый терпѣ́ніе, и отъ на́съ пріими́ пѣ́ніе, Человѣколю́бче, да́руя на́мъ тѣ́хъ моли́твами ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Отъ всѣ́хъ бѣ́дъ рабы́ Твоя́ сохраня́й, Благослове́нная Богоро́дице, да Тя́ сла́вимъ, Наде́жду ду́шъ на́шихъ.


ВО ВТОРНИКЪ 5-Я СЕДМИЦЫ, НА УТРЕНИ,
Тро́ичны. Та́же стихологису́емъ каѳи́сму 11-ю, 12-ю, 13-ю.

По 1-мъ стихосло́віи глаго́лемъ сѣда́льны умили́тельныя осмогла́сника 2 съ богоро́дичнымъ.

По 2-мъ же стихосло́віи сѣда́ленъ господи́на Іо́сифа, гла́съ 3. Подо́бенъ: Боже́ственныя вѣ́ры.

Теплото́ю вѣ́ры, воздержа́ніемъ стра́сти попали́мъ невоздержа́нія, и про́пасти грѣха́ убѣжи́мъ, и сле́зными то́ки погаси́мъ вѣ́чнующій пла́мень, зову́ще: Преблагíй, согрѣши́хомъ Ти́, очи́сти и да́руй на́мъ ве́лію ми́лость! [Два́жды.]

[Сла́ва, и ны́нѣ,] богоро́диченъ. Подо́бенъ:

Боже́ственная была́ еси́ ски́нія Сло́ва, еди́на Всечи́стая Дѣ́во Ма́ти, чистото́ю а́нгелы превозше́дшая, мене́, па́че всѣ́хъ пе́рсть бы́вша, оскверне́на плотски́ми согрѣше́ньми, очи́сти моли́твами Твои́ми Боже́ственною водо́ю, подаю́щи, Чи́стая, ве́лію ми́лость.

По 3-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ господи́на Ѳео́дора, гла́съ 2. Подо́бенъ: Преблагослове́нна еси́.

Препросла́вленная благода́ть всечестна́го поста́, и́мже Илія́ проро́къ обрѣта́етъ колесни́цу о́гненную и Моисе́й скрижа́ли пріе́млетъ, Даніи́лъ же чу́дный бы́сть, Елиссе́й ме́ртваго воздви́же, о́троцы же о́гнь угаси́ша и вся́къ, кто́ къ Бо́гу присво́ися. Тѣ́мъ пита́ющеся, возопіи́мъ: благослове́нъ Христо́съ Бо́гъ на́шъ, та́ко благоволи́вый, сла́ва Тебѣ́! [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ. Подо́бенъ: Пречи́стому.

Необори́мую моли́тву Твою́ стяжа́въ въ лю́тыхъ, избавля́юся отъ оскорбля́ющихъ мя́ па́че наде́жды чу́дно. О, Ма́ти Бо́жія, ускоря́еши бо всегда́ прося́щимъ Тя́ вѣ́рно и разрѣша́еши содержи́мая искуше́нія! Тѣ́мъ благода́рственно вопію́ Ти́: пріими́, Влады́чице, кра́ткая благода́рственная, вмѣ́сто и́хъ еси́ мнѣ́ во всѣ́хъ, Дѣ́во, по́моще.

Кано́нъ въ мине́и и настоя́щій трипѣ́снецъ господи́на Іо́сифа. И стихосло́вится пѣ́снь.

Пѣ́снь 2, гла́съ 3.

Ирмо́съ: Вонми́, земле́ и не́бо, и внуши́ глаго́лы моя́, возглаго́лю бо на земли́ Бо́жія чудеса́.

Непреста́нными моли́твами, и воздержа́ніемъ, и видѣ́ніемъ впери́мъ ду́ши къ Боже́ственному жела́нію.

Невоздержа́нія стремни́ны убѣжа́вше, уясни́мся вси́ воздержа́нія свѣ́томъ въ Боже́ственномъ Ду́сѣ.

Со́лію боже́ственныхъ добродѣ́телей гное́ніе грѣхо́вное отложи́вши, душе́, Бо́гу прилѣпи́ся.

Богоро́диченъ: Упоко́ися Христо́съ въ Тебѣ́, еди́ной Благослове́нной, и пло́ть Свою́ отъ Тебе́ понесе́.

Иный, гла́съ 2.

Ирмо́съ: Внемли́те, лю́діе, [зна́меніемъ дѣ́лъ Боже́ственныя Моея́ си́лы и о се́мъ уразумѣ́йте, я́ко Еди́нъ Азъ Бо́гъ е́смь всѣ́хъ].

Поще́ніе чи́стое, моли́твы, сле́зы, поуче́ніе Боже́ственныхъ и вся́кую ину́ю добродѣ́тель совокупи́вше, Влады́цѣ Христу́ ны́нѣ принесе́мъ.

Ева плѣне́на бы́сть плодо́мъ. Ви́ждь ты́, душе́ моя́, не прельща́йся, а́ще приложи́тъ тебѣ́ змíй когда́ совѣща́яй, я́сти тебѣ́ сла́стныя плоды́.

[Сла́ва,] тро́иченъ: Три́ Еди́наго зра́ка Ли́ца сла́влю: Отца́, Сы́на и Ду́ха, еди́ну держа́ву Божества́, ца́рство всѣ́хъ и Божество́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Рождество́ Твое́, Чи́стая, стра́шно бы́сть: Бо́гъ бо е́сть вочеловѣ́чивыйся, безнача́льно отъ Отца́ рожде́йся и изъ Тебе́ въ послѣ́дняя безъ му́жа роди́выйся.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Кровоточи́вую осяза́ніемъ оме́тъ Твои́хъ исцѣли́лъ еси́, Христе́ мо́й, и мене́, вѣ́рою ми́лости Твоея́ прикаса́ющагося, здра́ва отъ страсте́й учини́.

Ирмо́съ: Внемли́те, лю́діе, зна́меніемъ дѣ́лъ Боже́ственныя Моея́ си́лы и о се́мъ уразумѣ́йте, я́ко Еди́нъ Азъ Бо́гъ е́смь всѣ́хъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Ангельми немо́лчно [въ вы́шнихъ сла́вимаго Бо́га, небеса́ небе́съ, земля́, и го́ры, и хо́лми, и глубина́, и ве́сь ро́дъ человѣ́ческій, пѣ́сньми Того́, я́ко Созда́теля и Изба́вителя, благослови́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки].

Въ та́йнѣ ловя́ по вся́ дни́ вселука́вый, и́щетъ мя́ поя́ти и снѣ́дь сотвори́ти. Того́ мя́ зло́бы изба́ви, Спа́се, спасы́й Іо́ну отъ ки́та.

Поще́ніемъ очи́стившеся, на го́ру добродѣ́телей взы́демъ и услы́шимъ я́сно, что́ возглаго́летъ въ на́съ Бо́гъ: возглаго́летъ бо ми́ръ, и просвѣще́ніе, и исцѣле́ніе душе́вныхъ сокруше́ній.

Грѣхо́внымъ омраче́ніемъ всегда́ ослѣпля́емь, не могу́ разумѣ́ти чудеса́ Твоя́, Го́споди, тѣ́мже мои́ серде́чныя о́чи отве́рзи, Іису́се Свѣтода́вче.

Богоро́диченъ: Щедро́тъ Твои́хъ окропле́ньми, Приснодѣ́во Нескве́рная, оскверне́нія страстна́я се́рдца моего́ отмы́й, сле́зъ то́ки чистоты́ мнѣ́ пода́тельныя очище́нія душе́внаго да́рующи.

Иный.

Ирмо́съ: Дре́вле ороси́вшаго [евре́йскія о́троки въ пла́мени, и опали́вшаго, Го́спода, халде́и пресла́вно въ не́й, воспое́мъ, глаго́люще: благослови́те и превозноси́те Его́ во вѣ́ки].

Огнь не угаса́етъ и че́рвь, — рече́, — не скончи́тся. Убо́йся преще́нія, о душе́ моя́, угожда́ющи Христу́, да обря́щеши наслажде́ніе, идѣ́же всѣ́мъ е́сть веселя́щимся жили́ще!

Опале́ніемъ разжига́емую ду́шу мою́ похотѣ́ній, возста́ви, Го́споди, молю́ся, осяза́ніемъ Твои́мъ, я́коже Петро́ву те́щу, да обря́щется рабо́тати Тебѣ́ благоуго́дно, исповѣ́дающися во вся́ вѣ́ки.

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́иченъ: Присносу́щнаго, безнача́льнаго Отца́ воспои́мъ, вѣ́рніи, Сы́на же собезнача́льна, и Ду́ха сопросія́вша изъ Отца́, единосу́щна Ли́ца, Еди́наго су́ща Всеси́льнаго нача́ла и вла́сти.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Марíе Богозва́нная, очище́ніе вои́стинну вѣ́рныхъ, изъ Тебе́ бо оставле́ніе подава́ется всѣ́мъ бога́тно, Сы́на Твоего́ и Го́спода не преста́й умоля́ющи о пою́щихъ Тя́.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Уши отве́рзи души́ моея́ огло́хнувшія, Христе́, и язы́къ мо́й уясни́, я́коже дре́вле гугни́ваго и глуха́го, да внуша́я Твои́мъ гласово́мъ, пою́ и язы́комъ хвалю́ Тя́ во вѣ́ки.

Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки.

Ирмо́съ: Дре́вле ороси́вшаго евре́йскія о́троки въ пла́мени, и опали́вшаго, Го́спода, халде́и пресла́вно въ не́й, воспое́мъ, глаго́люще: благослови́те и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Тебе́, неопали́мую [купину́ и Святу́ю Дѣ́ву, Ма́терь Свѣ́та и Богоро́дицу, наде́жду всѣ́хъ на́съ, велича́емъ].

Пла́мень огня́ негаси́маго во умѣ́ стяжа́вше, те́плою мы́слію покая́нія огню́ ны́нѣ присту́пимъ, стра́сти опаля́юще.

Устъ постя́щихся дре́вле разжига́емое сло́во, изше́дшее ревни́тельнѣ, преклоня́етъ соста́вы; сему́ ревну́й, душе́, и до́брѣ поживи́.

Суди́ще стра́шное помышля́ющи, всеокая́нная душе́ моя́, ше́ствія твоя́ при́сно ко исполне́нію хотѣ́ній Изба́вителя уготовля́й.

Богоро́диченъ: Омраче́нную ду́шу мою́ сласте́й очерне́ніемъ просвѣти́, Чи́стая, Свѣ́тъ ро́ждшая, да любо́вію и вѣ́рою при́сно велича́ю Тя́.

Иный.

Ирмо́съ: Преесте́ственно пло́тію [заче́ншую во чре́вѣ, отъ Отца́ безлѣ́тно предвозсія́вшее Сло́во, въ пѣ́снехъ немо́лчныхъ велича́емъ, вѣ́рніи].

Удъ ве́сь пло́ти на́шея предста́вимъ Христу́, ору́жія пра́вды, ру́цѣ, рече́, воздѣ́вше преподо́бныя безъ гнѣ́ва и размышле́ній.

Ты́ иногда́ ученико́мъ въ корабли́ предста́въ, уста́вилъ еси́, Христе́ мо́й, неи́стовствующееся мо́ре, и моя́ треволне́нія утиши́ помышле́ній.

[Сла́ва,] тро́иченъ: Еди́ному Естеству́ покланя́юся, Три́ Ли́ца пою́, Еди́наго Бо́га всѣ́хъ, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, присносу́щное нача́ло.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Чи́стая — дѣтотвори́ши, Дѣ́ва — млеко́мъ пита́еши: ка́ко въ то́мже обоя́ дѣ́вствуеши, ражда́ющи? — Бо́гъ е́сть сотвори́вый; не вопроша́й Мене́, ка́ко?

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Отъ разбо́йническихъ мя́ страсте́й оскверне́на душе́ю, исцѣли́, Христе́ мо́й, излива́я Твою́ ми́лость, я́коже впа́дшему въ ру́цѣ разбо́йниковъ.

Ирмо́съ: Преесте́ственно пло́тію заче́ншую во чре́вѣ, отъ Отца́ безлѣ́тно предвозсія́вшее Сло́во, въ пѣ́снехъ немо́лчныхъ велича́емъ, вѣ́рніи.

Свѣти́ленъ гла́са.

На стихо́внѣ самогла́сенъ дне́, два́жды, гла́съ 7:

Уя́звенную мою́ ду́шу и смире́нную посѣти́, Го́споди, Врачу́ боля́щихъ и отча́янныхъ, Приста́нище необурева́емое, Ты́ бо еси́ прише́дый Изба́витель мíра, е́же воздви́гнути изъ тли́ па́дшаго, и мене́ припа́дающа возста́ви за вели́кую Твою́ ми́лость.

Му́чениченъ: Посредѣ́ суди́ща законопресту́пныхъ, ра́дующеся, вопія́ху страстоте́рпцы: Го́споди, сла́ва Тебѣ́!

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Пое́мъ Тя́, Пречи́стая Богоро́дице, и сла́вимъ Его́же родила́ еси́, Бо́га Сло́ва, зову́ще: сла́ва Тебѣ́!

На 1-мъ часѣ́ стихологису́емъ каѳи́сму 14-ю, на 3-мъ часѣ́ — 15-ю, на 6-мъ часѣ́ — 16-ю.


НА 6-МЪ ЖЕ ЧАСѢ,
Тропа́рь проро́чества, гла́съ 3.

Засту́пникъ на́шъ Бо́гъ Іа́ковль и Защи́титель е́сть въ де́нь печа́ли.

Проки́менъ, псало́мъ 87-й, гла́съ 6: Ни́щь е́смь а́зъ* и въ трудѣ́хъ отъ ю́ности моея́. Сти́хъ: Го́споди Бо́же спасе́нія моего́, во дни́ воззва́хъ и въ нощи́ предъ Тобо́ю.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 40.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: кому́ уподо́бисте Го́спода и ко́ему подо́бію уподо́бисте Его́? Еда́ о́бразъ сотвори́ древодѣ́латель, или́ зла́тарь, слія́въ зла́то, позлати́ его́, или́ подо́біемъ сотвори́ его́? Дре́во бо негнію́щее избира́етъ древодѣ́латель, и му́дрѣ и́щетъ, ка́ко поста́витъ о́бразъ его́, и да не поколе́блется. Не разумѣ́сте ли? Не слы́шасте ли? Не возвѣсти́ся ли ва́мъ испе́рва? Не разумѣ́сте ли основа́нія земли́? Содержа́й кру́гъ земли́, и живу́щія на не́й — а́ки пру́ги; Поста́вивый не́бо, я́ко кама́ру, и просте́ръ е́, я́ко ски́нію обита́ти. Дая́й кня́зи, а́ки ничто́же владѣ́ти, и зе́млю, а́ки ничто́же сотвори́. Не насадя́тъ бо, ниже́ насѣ́ютъ, и не вкорени́тся въ земли́ коре́ніе и́хъ: дхне́ на ни́хъ вѣ́тръ и изсхо́ша, и бу́ря, а́ки сте́бліе, во́зметъ и́хъ. Ны́нѣ у́бо, кому́ Мя́ уподо́бисте, и вознесу́ся? рече́ Святы́й. Воззри́те на высоту́ очи́ма ва́шима и ви́дите, Кто́ сотвори́ сія́ вся́? Нося́й по числу́ у́тварь Свою́ и вся́ по и́мени прозове́тъ отъ мно́гія сла́вы и въ держа́вѣ крѣ́пости Своея́, ничто́же утаи́ся отъ Тебе́. Еда́ бо рече́ши, Іа́кове, и что́ глаго́лалъ еси́, Изра́илю: «утаи́ся пу́ть мо́й отъ Бо́га и Бо́гъ мо́й су́дъ отъя́, и отступи́»? И ны́нѣ не уразумѣ́лъ ли еси́, ни ли́ слы́шалъ еси́? Бо́гъ вѣ́чный, Бо́гъ, устро́ивый концы́ земли́, не вза́лчетъ, ниже́ утруди́тся, ниже́ е́сть изобрѣ́теніе прему́дрости Его́. Дая́й ал́чущимъ крѣ́пость и неболѣ́зненнымъ печа́ль. Вза́лчутъ бо юнѣ́йшіи, и утрудя́тся ю́ноты, и избра́нніи не крѣ́пцы бу́дутъ, терпя́щіи же Го́спода измѣня́тъ крѣ́пость.

Проки́менъ, псало́мъ 88-й, гла́съ 6: Блаже́ни лю́діе* вѣ́дущіи воскликнове́ніе. Сти́хъ: Го́споди, во свѣ́тѣ лица́ Твоего́ по́йдемъ.

На 9-мъ часѣ́ [стихологису́емъ] каѳи́сму 18-ю.

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 241 – 245.

Служба въ понедѣльникъ 5-й недѣли поста // Къ оглавленію Постной Тріоди // Служба въ среду 5-й недѣли поста


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.