Церковный календарь
Новости


2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 126-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 125-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 124-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 123-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 122-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 121-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 4-е, о мірѣ (1844)
2019-06-18 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 3-е, о Святомъ Духѣ (1844)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 30-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 29-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 28-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 27-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 26-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 25-я (1956)
2019-06-17 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Посланіе къ Руфиніану (1903)
2019-06-17 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Изъ 39-го праздничнаго посланія (1903)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 17.
Церковно-богослужебныя книги

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

СЛУЖБА ВЪ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ ПЯТЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКАГО ПОСТА.

ВЪ НЕДѢЛЮ ВЕЧЕРА,
По предначина́тельномъ псалмѣ́, на Го́споди воззва́хъ.., поста́вимъ стихо́въ 10 и пое́мъ стихи́ры умили́тельныя осмогла́сника 4 и трипѣ́снца подо́бны господи́на Іо́сифа, гла́съ 3. Подо́бенъ: Ве́лія Креста́.

Вели́кія, вѣ́рніи, во вре́мя пока́жемъ воздержа́нія труды́, я́ко да сла́ву вели́кую получи́мъ, ми́лостію вели́каго Бо́га избавля́еми пла́мене гее́нскаго.

Вре́мя поще́нія ны́нѣ преполови́вше, нача́ло боже́ственнаго житія́ я́вѣ пока́жемъ, и въ коне́цъ добродѣ́тельнаго жи́тельства дости́гнути те́плѣ потщи́мся, я́ко да пріи́мемъ сла́дость нестарѣ́емую.

Иный, господи́на Ѳео́дора, гла́съ 7. Подо́бенъ: Подъ кро́въ Тво́й.

Преполови́вше се́й свяще́нный поще́нія пу́ть, къ бу́дущему ра́достію потеце́мъ, благотворе́нія еле́емъ ду́ши пома́завше, я́ко да сподо́бимся Христа́ Бо́га на́шего и Боже́ственнымъ Страсте́мъ поклони́тися, предвари́ти и стра́шное, и свято́е Воскресе́ніе.

И мине́и 3. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

Вхо́дъ. Проки́менъ, гла́съ 8: Не отврати́ лица́ Твоего́... [Листъ 65].

На стихо́внѣ самогла́сенъ дне́, гла́съ 7:

Виногра́дъ насади́вый и дѣ́латели призва́вый, бли́зъ е́сть Спа́съ. Пріиди́те, поще́нія подви́жницы, мзду́ воспріи́мемъ, я́ко бога́тъ е́сть Да́вецъ и ми́лостивъ: ма́ло дѣ́лавше, пріи́мемъ душе́вную ми́лость.

Инъ самогла́сенъ, гла́съ 6:

Въ разбо́йническія по́мыслы впа́дъ Ада́мъ, прельсти́ся умо́мъ и уязви́вся душе́ю, лежа́ше на́гъ заступле́нія. Ни свяще́нникъ же, пре́жде зако́на, вня́тъ ему́, ниже́ леви́тъ, по зако́нѣ, воззрѣ́въ на́нь, то́кмо Ты́, прише́дый Бо́же, не отъ Самарíи, но отъ Богоро́дицы, Го́споди, сла́ва Тебѣ́!

Му́чениченъ: Му́ченицы Твои́, Го́споди, не отверго́шася Тебе́, ни отступи́ша отъ за́повѣдей Твои́хъ, тѣ́хъ моли́твами поми́луй на́съ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гласъ 6:

Арха́нгельски воспои́мъ, вѣ́рніи, небе́сный черто́гъ и две́рь запеча́танну вои́стинну: ра́дуйся, Ея́же ра́ди отрасте́ на́мъ Спа́съ всѣ́хъ Христо́съ, Жизнода́вецъ и Бо́гъ; низложи́, Влады́чице, мучи́тели, безбо́жныя враги́ на́ша, руко́ю Твое́ю, Пречи́стая, упова́ніе христіа́нъ.

И про́чее послѣ́дованіе, по обы́чаю.

[Зри́:] На повече́ріи пое́мъ слу́жбу прилучи́вшагося свята́го въ четверто́къ Вели́каго кано́на.


ВЪ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ ПЯТЫЯ СЕДМИЦЫ, НА УТРЕНИ,
Тро́ичны случи́вшагося гла́са.

По 1-мъ стихосло́віи пое́мъ сѣда́льны умили́тельныя осмогла́сника два́ съ богоро́дичнымъ.

По 2-мъ же стихосло́віи сѣда́ленъ господи́на Іо́сифа, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Краснѣ́йшее вре́мя наста́, достохва́льный де́нь возсія́ воздержа́нія, бра́тіе, потщи́мся очи́ститися, я́ко да яви́мся чи́сти Сотво́ршему и красоту́ Его́ получи́мъ моли́твами Того́ Роди́вшія, еди́ныя Чи́стыя Богома́тере.

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Красотѣ́ дѣ́вства Твоего́ и пресвѣ́тлой чистотѣ́ Твое́й Гавріи́лъ удиви́вся, вопія́ше Ти́, Богоро́дице: ку́ю Ти́ похвалу́ принесу́ досто́йную? Что́ же возымену́ю Тя́? Недоумѣва́ю и ужаса́юся. Тѣ́мже, я́ко повелѣ́нъ бы́хъ, вопію́ Ти: ра́дуйся, Благода́тная.

По 3-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ господи́на Ѳео́дора, гла́съ 7. Подо́бенъ: Го́споди, мы́ есмы́.

Го́споди, да́вый на́мъ предвари́ти дне́шній де́нь, седми́цу святу́ю предсія́ющую свѣ́тло, Ла́зарево отъ ме́ртвыхъ воста́ніе стра́шное, сподо́би рабы́ Твоя́ стра́хомъ Твои́мъ преити́ по́прище поще́нія все́ соверша́ющія. [Два́жды.]

[Сла́ва, и ны́нѣ,] богоро́диченъ:

Честнѣ́йшая пресла́вныхъ херуви́мовъ еси́, Всечи́стая Дѣ́во: они́ бо, Боже́ственныя не терпя́ще си́лы, крила́ми покры́вше ли́ца, слу́жбу соверша́ютъ; Ты́ же воплоще́нна Сло́ва, самозри́тельно ви́дящи, но́сиши. Его́же непреста́нно моли́ о душа́хъ на́шихъ.

Кано́нъ въ мине́и и трипѣ́снецъ господи́на Іо́сифа. И стихосло́вится пѣ́снь.

Пѣ́снь 1, гла́съ 3.

Ирмо́съ: Во́ды дре́вле, [ма́ніемъ Боже́ственнымъ, во еди́но со́нмище совокупи́вый, и раздѣли́вый мо́ре Изра́ильтескимъ лю́демъ, Се́й Бо́гъ на́шъ, препросла́вленъ е́сть, Тому́ Еди́ному пои́мъ, я́ко просла́вися].

На́ша помышле́нія боже́ственнымъ ра́ломъ воздѣ́лавше боже́ственнаго поще́нія, добродѣ́телей кла́съ плодопринесе́мъ, я́ко да не вза́лчемъ во вѣ́ки, наслажда́ющеся сла́достію неиждива́емою, ра́дующеся.

Многолѣ́тныя стра́сти вну́трь ношу́, омрача́ющія окая́нную ду́шу мою́, къ Твое́й, Безлѣ́тне Сло́ве, Безнача́льнаго Отца́ си́лѣ непобѣди́мѣй, сокруше́ннымъ се́рдцемъ припа́даю и молю́ся: уще́дри и спаси́ мя́.

До́брое поще́ніе пита́етъ сердца́, умаща́ющее помышле́нія богоуго́дная и страсте́й бе́здну изсуша́ющее, ту́чами умиле́нія очища́етъ, вѣ́рою хвалу́ принося́щихъ Вседержи́телю.

Богоро́диченъ: Многоимени́тая Отрокови́це, ра́дуйся, Свята́я Дѣ́во, Богороди́тельнице Марíе, вѣ́рныхъ похвало́, кля́твы избавле́ніе, лѣ́ствице небе́сная, недомы́сленное чу́до, купино́ неопали́мая, земле́ недѣ́ланная.

Иный, господи́на Ѳео́дора, гла́съ 7.

Ирмо́съ: Пои́мъ Го́сподеви, [погрузи́вшему всю́ си́лу фарао́нову въ мо́ри, побѣ́дную пѣ́снь, я́ко просла́вися].

Живоно́сному Дре́ву поклони́вшеся, отсю́ду и́демъ путе́мъ поще́нія къ Стра́сти Христо́вой, ра́дующеся.

Христу́ послѣ́дующе, отве́ржемся мíра и во́змемъ Кре́стъ на ра́мо, сообража́ющеся Его́ Боже́ственнымъ Страсте́мъ.

[Сла́ва,] тро́иченъ: Въ Тре́хъ Ли́цѣхъ пресу́щное Еди́но Божество́, воспои́мъ вси́ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Его́же родила́ еси́ недомы́сленно, тлѣ́нія не разумѣ́вши, Чи́стая, Іису́са Спа́са уми́лостиви ны́нѣ о рабѣ́хъ Твои́хъ.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Егда́ въ сла́вѣ пріи́деши со а́нгелы суди́ти вся́ческимъ, до́брый отвѣ́тъ да́ти Тебѣ́, Христе́, на́съ сподо́би.

Ирмо́съ: Пои́мъ Го́сподеви, погрузи́вшему всю́ си́лу фарао́нову въ мо́ри, побѣ́дную пѣ́снь, я́ко просла́вися.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Вавило́нская пе́щь [о́троки не опали́, ниже́ Божества́ о́гнь Дѣ́ву растли́. Тѣ́мъ со о́троки, вѣ́рніи, возопіе́мъ: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода].

Вре́дными змíя пре́лестьми извлачи́мь и прельща́емь умо́мъ по вся́ дни́, я́звѣ мое́й прилага́я я́зву, Спа́се, зову́ Ти́: Врачу́ боля́щихъ, обрати́ и спаси́ мя́!

Пости́вся, воскреси́ отроча́ сомани́тиды дре́вле, укрѣпля́емь Елиссе́й я́вѣ Ду́хомъ. Мы́ же, умертви́вшеся сладостра́стіемъ, живоно́снымъ посто́мъ, вѣ́рніи, оживи́мся.

Ниневи́тяны спа́слъ еси́, Го́споди Человѣколю́бче, дре́вле пока́явшіяся въ пла́чи и постѣ́, я́ко Благоутро́бный. На́съ же ми́лостію Твое́ю уще́дри, недоумѣ́ющихъ дѣ́лы исповѣ́датися Тебѣ́.

Богоро́диченъ: По рождествѣ́ нетлѣ́нно пребы́вшая, Всенепоро́чная, изба́ви, мо́лимся, Чи́стая, отъ тли́ рабы́ Твоя́, вѣ́рно пою́щія единомышле́ніемъ души́: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Иный.

Ирмо́съ: Стра́шнаго херуви́момъ, [и чу́днаго серафи́момъ, и мíру Творца́, свяще́нницы, и раби́, и ду́си пра́ведныхъ, по́йте, благослови́те и превозноси́те Его́ во вѣ́ки].

Воздержа́нія съ Бо́гомъ крѣ́пость иму́ще, вѣ́рніи, про́чее ю́ношески теце́мъ свято́е по́прище и вѣнцы́ пріи́мемъ.

Безпло́діе зря́ многоболѣ́зненныя моея́ души́, еще́ потерпи́, Христе́, и не посѣцы́ мене́, я́коже смоко́вницу о́ную прокля́тую.

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́иченъ: Единонача́льная Тро́ице и Тріѵпоста́сная Еди́нице, Отче, Сы́не и Ду́ше, отъ вся́кихъ изба́ви искуше́ній и бѣ́дъ Тя́ воспѣва́ющія.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Ра́дуйся, горо́ Бо́жія; ра́дуйся, присносвѣ́тлая свѣще́; ра́дуйся, но́вое не́бо; ра́дуйся, у́ме блиста́яйся; ра́дуйся, хра́ме Госпо́день; ра́дуйся, Всепѣ́тая.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Стра́шное Твое́ испыта́ніе помышля́я, Христе́, ужаса́юся, трепе́щу и вопію́: неизмѣ́рную имѣ́яй ве́лію ми́лость, спаси́ мя́, окая́ннаго.

Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки.

Ирмо́съ: Стра́шнаго херуви́момъ, и чу́днаго серафи́момъ, и мíру Творца́, свяще́нницы, и раби́, и ду́си пра́ведныхъ, по́йте, благослови́те и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Но́вое чу́до [и боголѣ́пное, дѣви́ческую бо две́рь затворе́нную я́вѣ прохо́дитъ Госпо́дь, на́гъ во вхо́дѣ, и плотоно́сецъ яви́ся во исхо́дѣ Бо́гъ, и пребыва́етъ две́рь затворе́на; Сію́ неизрече́нно, я́ко Богома́терь велича́емъ].

Ча́шу боже́ственную испо́лнивши ны́нѣ умиле́нія, по́стная благода́ть я́вѣ созыва́етъ вся́ вѣ́рныя, вопію́щи съ весе́ліемъ: пріиди́те, наслади́теся, пія́нство страсте́й отложи́вше, да бу́дущаго сподо́битеся утѣше́нія.

Бли́зъ су́дъ, внемли́, душе́, со́вѣстію попецы́ся и дѣ́лай до́брѣ, тебе́ неосужде́на при́сно соблюда́ющая. Аще бо себе́ здѣ́ разсужда́емъ, ника́коже та́мо осу́димся безъ свидѣ́телей, идѣ́же пови́нніи осужда́ются.

Нача́ла, си́лы, престо́ли, серафи́ми, госпо́дьства, и вла́сти, и херуви́ми, а́нгели, арха́нгели, Бо́га моли́те, поще́нія вре́мя прейти́ на́мъ, Сему́ уго́дная творя́щимъ, да я́ко раби́ благоугоди́вшіи сла́ву получи́мъ.

Богоро́диченъ: Съ му́ченики, съ проро́ки, Ро́ждшую Тя́, съ преподо́бными всѣ́ми, Христе́, моля́щуюся пріими́ при́сно о рабѣ́хъ, прогнѣ́вавшихъ Тя́, еди́наго Человѣколю́бца Влады́ку, Его́же небе́сніи чи́нове трепе́щутъ.

Иный.

Ирмо́съ: Па́че естества́ [Ма́терь и по естеству́ Дѣ́ву, еди́ну въ жена́хъ Благослове́нную, пѣ́сньми, вѣ́рніи, Богоро́дицу велича́емъ].

Ти́хое пла́ваніе поще́нія духо́внымъ дыха́ніемъ преплы́вше, ко приста́нищу Страсте́й Христо́выхъ дости́гнути помо́лимся.

Ханане́и поревнова́въ, — поми́луй мя́, — вопію́ Ти́, — Сы́не Дави́довъ Бо́же, и исцѣли́ мою́ изнемо́гшую ду́шу, я́коже о́ныя дще́рь.

[Сла́ва,] тро́иченъ: Божества́ Естество́, еди́нствующее, Еди́ницу, и начерта́ньми Треми́ тро́йствующее, Отца́, и Сы́на, и Ду́ха воспои́мъ.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Во чре́вѣ Заче́ншая Непостижи́маго Сло́ва и Сего́ безъ сѣ́мене пло́ти Ро́ждшая, моли́ прилѣ́жно спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Оправда́вый мытаря́, — очи́сти мя́! — вопію́ща, и мнѣ́, грѣ́шному, ми́лостивъ бу́ди, всѣ́хъ Судіе́, проща́я моя́ согрѣше́нія.

Ирмо́съ: Па́че естества́ Ма́терь и по естеству́ Дѣ́ву, еди́ну въ жена́хъ Благослове́нную, пѣ́сньми, вѣ́рніи, Богоро́дицу велича́емъ.

Свѣти́ленъ гла́са.

На стихо́внѣ самогла́сенъ, два́жды, гла́съ 8:

Впа́дшему въ разбо́йники уподо́бихся а́зъ, Влады́ко всѣ́хъ, прегрѣше́ньми мои́ми упа́дъ, и отъ ни́хъ неми́лостивно уязви́хся, но не оста́ви мене́ неисцѣ́льна, не отъ Самарíи, но отъ Пречи́стыя Дѣ́вы прише́дый, Іису́се, спаси́тельное и́мя, поми́луй мя́.

Му́чениченъ: Что́ вы́ нарече́мъ, святíи? Херуви́мы ли? Яко на ва́съ почи́лъ е́сть Христо́съ. Серафи́мы ли? Яко непреста́нно просла́висте Его́. Ангелы ли? Тѣ́ла бо отврати́стеся. Си́лы ли? Дѣ́йствуете бо чудесы́. Мно́гая ва́ша имена́ и бо́льшая дарова́нія, моли́те спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Небе́сная пою́тъ Тя́, Обра́дованная, Ма́ти Безневѣ́стная, и мы́ славосло́вимъ неизслѣ́дованное Твое́ Рождество́, Богоро́дице, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.


НА 6-МЪ ЧАСѢ,
Тропа́рь проро́чества, гла́съ 3:

Яко беззако́нія на́ша воста́ша на ны́, воскресни́, Го́споди, помози́ на́мъ, Ты́ бо еси́ Оте́цъ на́шъ, кромѣ́ бо Тебе́ ино́го не зна́емъ.

Проки́менъ, псало́мъ 83-й, гла́съ 4: Олтари́ Твоя́, Го́споди си́лъ,* Царю́ мо́й и Бо́же мо́й. Сти́хъ: Ко́ль возлю́бленна селе́нія Твоя́, Го́споди си́лъ.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 37.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь на царя́ Ассирíйска: не вни́детъ въ се́й гра́дъ, ниже́ пу́ститъ на́нь стрѣлу́, ниже́ возложи́тъ на́нь щита́, ниже́ огради́тъ о́крестъ его́ огражде́нія. Но путе́мъ, и́мже пріи́де, тѣ́мже возврати́тся, и въ гра́дъ се́й не вни́детъ. Сія́ глаго́летъ Госпо́дь: защищу́ гра́дъ се́й, е́же спасти́ его́ Мене́ ра́ди и ра́ди Дави́да, раба́ Моего́. И изы́де а́нгелъ Госпо́день и изби́ отъ полка́ Ассирíйска сто́ о́смьдесятъ пя́ть ты́сящь, и воста́вше зау́тра, обрѣто́ша вся́ тѣлеса́ ме́ртва. И оты́де возвра́щся Сеннахири́мъ, ца́рь Ассирíйскій, и всели́ся въ Ниневíи. И внегда́ покланя́тися ему́ въ дому́ Насара́ху, отечествонача́льнику своему́, Адрамеле́хъ и Сараса́ръ, сы́нове его́, уби́ша его́ мечми́, са́ми же убѣжа́ша во Арме́нію, и воцари́ся Асорда́нъ, сы́нъ его́, вмѣ́сто его́. Бы́сть же въ то́ вре́мя, разболѣ́ся Езекíя до сме́рти, и пріи́де къ нему́ Иса́ія проро́къ, сы́нъ Амо́совъ, и рече́ къ нему́: сія́ глаго́летъ Госпо́дь: устро́й о дому́ твое́мъ, умира́еши бо ты́ и не бу́деши жи́въ. И обрати́ Езекíя лице́ свое́ къ стѣнѣ́ и помоли́ся къ Го́сподеви, глаго́ля: «помяни́, Го́споди, ка́ко ходи́хъ предъ Тобо́ю со и́стиною, и се́рдцемъ и́стиннымъ, и уго́дная предъ Тобо́ю сотвори́хъ». И пла́кася Езекíя пла́чемъ вели́кимъ. И бы́сть сло́во Госпо́дне ко Иса́іи, глаго́ля: иди́, и рцы́ Езекíи: та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Дави́да, отца́ твоего́: услы́шахъ моли́тву твою́ и ви́дѣхъ сле́зы твоя́, се́ прилага́ю къ лѣ́томъ твои́мъ лѣ́тъ пятьна́десять. И отъ руки́ царя́ Ассирíйска изба́влю тя́ и гра́дъ се́й, и защищу́ о гра́дѣ се́мъ.

Проки́менъ, псало́мъ 84-й, гла́съ 8: Яви́ на́мъ, Го́споди, ми́лость Твою́* и спасе́ніе Твое́ да́ждь на́мъ. Сти́хъ: Благоволи́лъ еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́лъ еси́ плѣ́нъ Іа́ковль.

[Зри́:] Поне́же до́лжно е́сть вѣ́дати о каѳи́смахъ четвертка́ Вели́каго кано́на, я́же су́ть три́, я́ко да прочту́тся пре́жде и не оста́вятся, зри́ напреди́, и я́коже расположены́ су́ть на свои́хъ и́мъ мѣ́стѣхъ, си́це чти́.

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 237 – 240 об.

Служба въ недѣлю 4-ю Великаго поста // Къ оглавленію Постной Тріоди // Служба во вторникъ 5-й недѣли поста


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.