Церковный календарь
Новости


2019-06-26 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 130-е (1895)
2019-06-26 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 129-е (1895)
2019-06-25 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ II-й, Ч. 4-я, Гл. 11-15 (1922)
2019-06-25 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ II-й, Ч. 4-я, Гл. 6-10 (1922)
2019-06-24 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 6-е, объ умныхъ сущностяхъ (1844)
2019-06-24 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 5-е, о Промыслѣ (1844)
2019-06-23 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 128-е (1895)
2019-06-23 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 127-е (1895)
2019-06-22 / russportal
Преп. Антоній Великій. Письмо 18-е къ монахамъ (1829)
2019-06-22 / russportal
Преп. Антоній Великій. Письмо 17-е къ монахамъ (1829)
2019-06-21 / russportal
"Церковная Жизнь" №1 (Январь) 1948 г.
2019-06-20 / russportal
"Церковная Жизнь" №3-4 (Октябрь-Ноябрь) 1947 г.
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 126-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 125-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 124-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 123-е (1895)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 27 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 3.
Церковно-богослужебныя книги

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

СЛУЖБА ВЪ ПЯТОКЪ ТРЕТІЯ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКАГО ПОСТА.

ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ ТРЕТІЯ СЕДМИЦЫ ВЕЧЕРА,
На Го́споди воззва́хъ... поста́вимъ стихо́въ 6 и пое́мъ настоя́щія подо́бны 3 трипѣ́снца и мине́и 3.
Стихи́ры господи́на Іо́сифа, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся, по́стниковъ.

Спа́се, и́стинная Сла́досте, го́рькія Ме́рры дре́вле во́ды услади́вый о́бразомъ тогда́ дре́ва, Боже́ственнаго Креста́, просте́рся на не́мъ, я́коже благоволи́лъ еси́, же́лчи же вкуси́лъ еси́, въ ре́бра прободе́нъ, изъ ни́хже мíру вода́ излія́ся оставле́нія на обновле́ніе земна́го смѣше́нія. Тѣ́мже славосло́вимъ Твою́ неизрече́нную си́лу и мо́лимся: пода́ждь на́мъ стра́хъ Тво́й, Го́споди, во вре́мя поще́нія, и проще́ніе согрѣше́ній, и ве́лію ми́лость.

Сло́ве, простры́йся на Крестѣ́, собира́я дале́че отстоя́щія отъ Тебе́, возне́съ помышле́ніе мое́ отъ гно́я страсте́й, добродѣ́тельми вся́ческими обогати́, подава́я се́рдцу моему́ чистѣ́йшій стра́хъ Тво́й и души́ мое́й соверше́нную любо́вь, плотскíя мя́ любве́ отсѣца́ющую, я́ко да воздержа́ніемъ Тебѣ́, моли́твою и моле́ніемъ въ настоя́щія дни́ угожду́ и узрю́ Тво́й свѣ́тлый де́нь Воскресе́нія, пріе́мля ве́лію ми́лость.

Ина стихи́ра, господи́на Ѳео́дора, гла́съ 1. Подо́бенъ: Облакъ Тя́ свѣ́тлый.

Тре́тію честны́хъ посто́въ седми́цу, Христе́ Сло́ве, преше́дшихъ, дре́во Живоно́снаго Креста́ Твоего́ ви́дѣти сподо́би на́съ, и че́стнѣ поклони́тися, и пѣ́ти по достоя́нію, и сла́вити держа́ву Твою́, воспѣ́ти Стра́сти Твоя́, предвари́ти сла́вное чи́стѣ и свято́е Воскресе́ніе, Па́сху та́йную, е́юже Ада́мъ па́ки вни́де въ ра́й.

И въ мине́и 3. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

Проки́менъ, псало́мъ 55-й, гла́съ 6: Поми́луй мя́, Бо́же,* я́ко попра́ мя́ человѣ́къ. Сти́хъ: Попра́ша мя́ врази́ мои́ ве́сь де́нь.

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 7.]

Бы́сть въ шестьсо́тное лѣ́то въ житіи́ Но́евѣ, втора́го мѣ́сяца, въ два́десять седмы́й де́нь мѣ́сяца, въ де́нь то́й разверзо́шася вси́ исто́чницы бе́здны и хля́би небе́сныя отверзо́шася. И бы́сть до́ждь на зе́млю четы́редесять дне́й и четы́редесять ноще́й. Въ де́нь то́й вни́де Но́е, Си́мъ, Ха́мъ, Іа́феѳъ, сы́нове Но́евы, и жена́ Но́ева, и три́ жены́ сыно́въ его́, съ ни́мъ въ ковче́гъ. И вси́ звѣ́ріе земнíи по ро́ду и вси́ ско́ти по ро́ду, и вся́кій га́дъ, дви́жущійся на земли́, по ро́ду и вся́кая пти́ца перна́тая, по ро́ду своему́. Внидо́ша къ Но́ю въ ковче́гъ два́ два́, му́жескій по́лъ и же́нскій, отъ вся́кія пло́ти, въ не́йже е́сть ду́хъ живо́тный. И входя́щая, му́жескій по́лъ и же́нскій отъ вся́кія пло́ти, внидо́ша къ Но́ю въ ковче́гъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Бо́гъ Но́ю. И затвори́ Госпо́дь Бо́гъ ковче́гъ отвнѣ́ его́. И бы́сть пото́пъ четы́редесять дне́й и четы́редесять ноще́й на земли́, и умно́жися вода́, и взя́ ковче́гъ, и возвы́сися отъ земли́. И возмога́ше вода́ и умножа́шеся зѣло́ на земли́, и ноша́шеся ковче́гъ верху́ воды́. Вода́ же возмога́ше зѣло́ зѣло́ на земли́, и покры́ вся́ го́ры высо́кія, я́же бя́ху подъ небесе́мъ. Пятьна́десять лакте́й горѣ́ возвы́сися вода́ и покры́ вся́ го́ры высо́кія. И у́мре вся́кая пло́ть, дви́жущаяся по земли́, пти́цъ, и ското́въ, и звѣре́й, и вся́кій га́дъ дви́жущійся на земли́, и вся́кій человѣ́къ. И вся́ ели́ка и́мутъ дыха́ніе жи́зни и все́, е́же бѣ́ на су́ши, у́мре. И потреби́ся вся́кое воста́ніе, е́же бя́ше на лицѣ́ всея́ земли́, отъ человѣ́ка да́же до скота́, и гадо́въ, и пти́цъ небе́сныхъ, — и потреби́шася отъ земли́. И оста́ Но́е еди́нъ и и́же съ ни́мъ въ ковче́зѣ. И возвы́сися вода́ надъ земле́ю дне́й сто́ пятьдеся́тъ. И помяну́ Бо́гъ Но́я, и вся́ звѣ́ри, и вся́ скоты́, и вся́ пти́цы, и вся́ га́ды пресмы́кающіяся, ели́ка бѣ́ху съ ни́мъ въ ковче́зѣ, и наведе́ Бо́гъ ду́хъ на зе́млю и преста́ вода́. И заключи́шася исто́чницы бе́здны и хля́би небе́сныя и удержа́ся до́ждь отъ небесе́. И вспя́ть по́йде вода́, иду́щая отъ земли́, и умаля́шеся вода́ по стѣ́ пяти́десятихъ дне́хъ.

Проки́менъ псало́мъ 56-й, гла́съ 7: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́,* я́ко на Тя́ упова́ душа́ моя́. Сти́хъ: И на сѣ́нь крилу́ Твое́ю надѣ́юся.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 10.]

Сы́нъ прему́дръ весели́тъ отца́, сы́нъ же безу́менъ — печа́ль ма́тери. Не по́льзуютъ сокро́вища беззако́нныхъ, пра́вда же изба́витъ отъ сме́рти. Не убіе́тъ гла́домъ Госпо́дь ду́шу пра́ведную, живо́тъ же нечести́выхъ низврати́тъ. Нищета́ му́жа смиря́етъ, ру́цѣ же му́жественныхъ обогаща́ются. Сы́нъ нака́занъ прему́дръ бу́детъ, безу́мный же слуго́ю употреби́тся. Спасе́тся отъ зно́я сы́нъ разу́мный, вѣтротлѣ́ненъ же быва́етъ на жа́твѣ сы́нъ беззако́нный. Благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ пра́веднаго, уста́ же нечести́выхъ покры́етъ пла́чь безвре́менный. Па́мять пра́ведныхъ съ похвала́ми, и́мя же нечести́выхъ угаса́етъ. Прему́дръ се́рдцемъ пріи́метъ за́повѣди, непокрове́нный же устна́ма, остроптѣва́я, запне́тся. Иже хо́дитъ про́сто, хо́дитъ надѣ́яся, развраща́я же пути́ своя́, позна́нъ бу́детъ. Намиза́яй о́комъ съ ле́стію, собира́етъ муже́мъ печа́ли, облича́яй же со дерзнове́ніемъ миротвори́тъ. Исто́чникъ жи́зни въ руцѣ́ пра́веднаго, уста́ же нечести́ваго покры́етъ па́губа. Не́нависть воздвиза́етъ ра́спрю, всѣ́хъ же нелюбопри́тельныхъ покрыва́етъ любо́вь. Иже отъ усте́нъ произно́ситъ прему́дрость, жезло́мъ біе́тъ му́жа безсерде́чна. Прему́дріи скры́ютъ чу́вство, уста́ же проде́рзаго приближа́ются сокруше́нію. Стяжа́ніе бога́тыхъ — гра́дъ тве́рдъ, сокруше́ніе же нечести́выхъ — нищета́. Дѣла́ пра́ведныхъ живо́тъ творя́тъ, пло́дове же нечести́выхъ — грѣхи́. Пути́ жи́зни храни́тъ наказа́ніе, наказа́ніемъ же не обличе́нный заблужда́етъ. Покрыва́ютъ вражду́ устнѣ́ пра́выя, износя́щіи же укори́зну безу́мнѣйшіи су́ть. Отъ многосло́вія не избѣжи́ши грѣха́, щадя́й же устнѣ́ разу́менъ бу́деши. Сребро́ разжже́нное — язы́къ пра́веднаго, се́рдце же нечести́ваго исче́знетъ. Устнѣ́ пра́ведныхъ вѣ́дятъ высо́кая, безу́мніи же въ ску́дости скончава́ются. Благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ пра́веднаго; сіе́ обогаща́етъ, и не и́мать приложи́тися ему́ печа́ль въ се́рдцы.

На стихо́внѣ самогла́сенъ дне́, два́жды, гла́съ 6:

На дре́вѣ Кре́стнѣмъ обѣ́шена Жи́знь всѣ́хъ, Христе́ Бо́же, оживи́ мою́ ду́шу, умерщвле́нную прегрѣше́ньми, и да не всеконе́чно поги́бнути оста́виши Твое́ овча́, Па́стырю До́брый. Отступи́хъ отъ Твои́хъ за́повѣдей, и безгрѣ́шія бога́тство, е́же дарова́лъ ми́ еси́, расточи́хъ грѣхолю́бнымъ произволе́ніемъ, растлѣ́хъ же и омерзи́хся въ блу́дныхъ начина́ніихъ, но обнови́ мя́, къ покая́нію привле́къ, еди́не Многоми́лостиве.

Му́чениченъ: Му́ченицы Твои́, Го́споди, не отверго́шася Тебе́, ни отступи́ша отъ за́повѣдей Твои́хъ, тѣ́хъ моли́твами поми́луй на́съ.

Сла́ва, и ны́нѣ, крестобогоро́диченъ. Подо́бенъ: Тридне́вный.

Ви́дящи Тя́ распина́ема, Христе́, Тебе́ Ро́ждшая вопія́ше: что́ стра́нное е́же ви́жду та́инство, Сы́не Мо́й? ка́ко на Дре́вѣ умира́еши пло́тію повѣ́шенъ, жи́зни Пода́телю?


ВЪ ПЯТОКЪ 3-Я СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ,
Тро́ичны гла́са.

По 1-мъ стихосло́віи глаго́лемъ сѣда́льны кре́стны осмогла́сника.

По 2-мъ же стихосло́віи глаго́лемъ настоя́щій сѣда́ленъ господи́на Іо́сифа, гла́съ 5. Подо́бенъ: Собезнача́льное.

Снѣ́ди дре́вомъ дре́вле уме́ршіи человѣ́цы, Кресто́мъ Твои́мъ, Ще́дре, ожи́хомъ. Его́же си́лою, Бла́же, на́съ укрѣпи́ воздержа́нія вре́мя во умиле́ніи преити́, творя́щія во́лю Твою́, и де́нь ви́дѣти свѣтоно́снаго Воскресе́нія.

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, крестобогоро́диченъ:

На Крестѣ́ Тя́ ви́дящи, Христе́, Ма́ти Твоя́, во́лею посредѣ́ разбо́йниковъ ви́сяща, и бію́щи Ма́терски утро́бу, глаго́лаше: Безгрѣ́шный Сы́не, ка́ко непра́ведно на Крестѣ́, я́ко злодѣ́й, водруже́нъ еси́, человѣ́ческій хотя́ оживи́ти ро́дъ, я́ко Благоутро́бенъ?

По 3-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ господи́на Ѳео́дора, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́тану.

Пло́ть очи́стившихъ отъ воздержа́нія и въ моли́твахъ просвѣти́вшихъ ду́ши на́ша, Го́споди, Честны́й Кре́стъ Тво́й и святы́й сподо́би на́съ ви́дѣти и со стра́хомъ поклони́тися, въ пѣ́снехъ пою́щихъ и глаго́лющихъ: сла́ва Живоно́сному Кресту́, сла́ва боже́ственному копію́ Твоему́, и́мже ожи́хомъ, еди́не Человѣколю́бче.

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, крестобогоро́диченъ:

Агнца на Дре́вѣ Агница ви́дящи съ разбо́йники, Долготерпѣли́ве, распина́ема Тя́, Сло́ве, и копіе́мъ въ ре́бра пробода́ема, рыда́ше, вопію́щи Ма́терски: что́ стра́нное и ужа́сное, Іису́се Мо́й, та́инство? ка́ко покрыва́ется гро́бомъ Неопи́санный Бо́гъ? Несказа́нно е́сть содѣва́емое! Не оста́ви Мя́ еди́ну, Тя́ ро́ждшую, Іису́се Мо́й сладча́йшій.

Кано́нъ мине́и и настоя́щія трипѣ́снцы господи́на Іо́сифа. И стихосло́вится пѣ́снь.

Пѣ́снь 5, гла́съ 5.

Ирмо́съ: Одѣя́йся свѣ́томъ, я́ко ри́зою, [къ Тебѣ́ у́тренюю и Тебѣ́ зову́: ду́шу мою́ просвѣти́ омраче́нную, Христе́, я́ко Еди́нъ Благоутро́бенъ].

Исцѣли́ мя́, Го́споди, и исцѣлю́ся я́звою Твое́ю, души́ моея́ очи́стивъ я́звы, пло́тію Стра́сти, Христе́, пріе́мый.

Тебе́, я́коже ви́дѣ пло́тію ви́сима, Христе́, на Дре́вѣ, свѣ́тъ во тму́ прелага́ше со́лнце, и земля́ подви́жеся, и ка́меніе распадо́шася.

Те́рніемъ обра́стшую и оляденѣ́вшую мою́ ду́шу, вся́кихъ страсте́й ви́ды, Го́споди, очи́сти, вѣнча́выйся те́рніемъ за кра́йнюю бла́гость.

Богоро́диченъ: Но́во породила́ еси́, я́ко Младе́нца, Всечи́стая, Содѣ́теля моего́. Его́же моли́, обетша́вшаго мя́ во мно́зѣ зло́бѣ обнови́ти, Влады́чице.

Иный, господи́на Ѳео́дора, гла́съ 1.

Ирмо́съ: Отъ но́щи у́тренююще, [воспѣва́емъ Тя́, Христе́ Бо́же, обнища́вшаго на́съ ра́ди, и кре́стъ и сме́рть пло́тію претерпѣ́вшаго].

На мѣ́стѣ Ло́бнѣмъ іуде́и Тебе́ распя́ша, Христе́, покива́ша глава́ми свои́ми, смѣю́щеся и руга́ющеся. Ты́ же терпѣ́лъ еси́, во е́же спасти́ на́съ.

На ти́тлѣ Креста́ Твоего́ написа́въ Пила́тъ трегу́бо, Еди́наго отъ Тро́ицы Тя́, во́лею пострада́вша, явля́ше за всѣ́хъ спасе́ніе, Христе́.

[Сла́ва,] тро́иченъ: Пресвѣ́тлыя Тро́ицы Трисо́лнечное воспои́мъ, вѣ́рніи, Свѣ́тъ Отца́ чту́ще, Свѣ́тъ Сы́на сла́вяще, Свѣ́тъ и Ду́ха возвѣща́юще.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Ангелъ вы́шшую, изъ Тебе́ Рожде́йся, показа́ Тя́, Чи́стая: Его́же бо они́ трепе́щутъ, я́ко Бо́га зрѣ́ти, Ты́ на руку́ но́сиши, я́ко Сы́на Твоего́, Чи́стая.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Кре́сте Всечестны́й, спаси́тельный, мíру храни́телю, соблюди́ мя́ постя́щася и досто́йна покажи́ твоего́ честна́го поклоне́нія.

Ирмо́съ: Отъ но́щи у́тренююще, воспѣва́емъ Тя́, Христе́ Бо́же, обнища́вшаго на́съ ра́ди, и кре́стъ и сме́рть пло́тію претерпѣ́вшаго.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Тебѣ́, Вседѣ́телю, [въ пещи́ о́троцы, всемíрный ли́къ спле́тше, поя́ху: дѣла́ вся́кая, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки].

Просте́рлъ еси́ на Крестѣ́, Христе́, Твои́ дла́ни, руки́ пра́отца невоздержа́нное потребля́я; Дре́вомъ же дре́ва исцѣли́лъ еси́ кля́тву. Тѣ́мже Тя́ пое́мъ во вся́ вѣ́ки.

Тебѣ́, Воли́телю спасе́нія, Сло́ве, припа́даю, хотѣ́нія лука́вая уста́ви вско́рѣ отъ моего́ се́рдца, Кре́стъ и Страда́ніе во́лею Претерпѣ́вый.

Блу́дную жи́знь и оскверне́нное житіе́ возжела́въ, омрачи́хся а́зъ блу́дный. Осія́й ми́ лучу́ обраще́нія, Сло́ве, со́лнца сія́ніе въ Страда́ніи омрачи́вый.

Богоро́диченъ: Уста́ви мою́ многоболѣ́зненную всю́ серде́чную зло́бу, Ма́ти Христа́ Бо́га, сокруши́ стрѣ́лы и лу́ки бѣсо́въ, борю́щихъ смире́нную ду́шу мою́.

Иный.

Ирмо́съ: Пѣсносло́вцы въ пещи́ [спа́сшаго дѣ́ти и громопла́менную прело́жшаго на ро́су, Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки].

Что́ Тебѣ́, Пострада́вшему, принесе́мъ, всѣ́хъ Влады́цѣ, мы́ окая́нніи? На́съ бо ра́ди Кре́стъ претерпѣ́лъ еси́, Христе́, пое́мъ безмѣ́рныя ми́лости Твоея́ благода́ть.

На Дре́вѣ воздвиго́ша, Христе́, іуде́е, за́вистію уби́вшіи Тя́, не ума́лиша держа́вы сла́вы Твоея́ беззако́нніи, еси́ бо всѣ́хъ Влады́ка во́лею пострада́вый.

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́иченъ: Пресу́щественнаго Божества́ Три́ Ли́ца почита́ю: Отца́ Безнача́льна, Сы́на и Ду́ха Свята́го, Естество́мъ несѣко́мое Существо́ сла́влю во вѣ́ки.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Небе́съ вы́шшую и херуви́мъ превы́шшую, святопе́рвую и нескве́рную Отрокови́цу всѣ́хъ Бо́га пое́мъ и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Преблаже́нне Кре́сте Христо́въ, небопи́санная побѣ́до, отъ земли́ на́мъ прозя́блъ еси́, твоего́ поклоне́нія досто́йны покажи́ ны́ вся́, посто́мъ очи́стившіяся.

Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, [пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки].

Ирмо́съ: Пѣсносло́вцы въ пещи́ спа́сшаго дѣ́ти и громопла́менную прело́жшаго на ро́су, Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Иса́іе, лику́й, [Дѣ́ва имѣ́ во чре́вѣ и роди́ Сы́на Емману́ила, Бо́га же и Человѣ́ка, Восто́къ и́мя Ему́, Его́же велича́юще, Дѣ́ву ублажа́емъ].

Окамене́нное ожесточе́ніе души́ моея́, Благоутро́бне Спа́се, омы́й и исто́чникъ да́ждь ми́, Бла́же, боже́ственнаго умиле́нія, изъ ре́бръ Источи́вый мнѣ́ жи́знь, беззако́нія моего́ пото́ки потребля́ющую.

Самаго́ себе́ вве́ргъ во глубины́ грѣхо́въ, высоты́ оста́вивъ добродѣ́телей, но привлецы́ и спаси́ мя́, возше́дый на Кре́стъ и человѣ́чество привлекíй къ Себѣ́, Го́споди.

Сла́дость сы́й, Го́споди, и Наслажде́ніе, я́ко Содѣ́тель, же́лчи вкуси́лъ еси́, Христе́, отъ сла́дости су́щее отпаде́ніе, е́же изъ Ада́ма, Ты́ исправля́я. Тѣ́мже Тя́ пое́мъ, спа́сшіися Твои́ми Страстьми́.

Богоро́диченъ: Всечи́стая Влады́чице, Упова́ніе мое́ и Прибѣ́жище, я́звы души́ моея́ исцѣли́, у́мъ мо́й умири́, да и а́зъ, ра́дуяся, воспою́ вели́чія Твоя́, Богоро́дице Приснодѣ́во.

Иный.

Ирмо́съ: Тя́, ю́же ви́дѣ [Моисе́й, неопали́мую купину́, и лѣ́ствицу одушевле́нную, ю́же Іа́ковъ ви́дѣ, и две́рь небе́сную, е́юже про́йде Христо́съ Бо́гъ на́шъ, пѣ́сньми, Ма́ти Чи́стая, велича́емъ].

Тебе́, Его́же беззако́нніи, Христе́, одѣ́яша руга́тельно въ порфи́ру и вѣне́цъ, я́ко Царю́ руга́ющеся, тро́стію главу́ Твою́ ударя́юще, распина́юще за́вистію и же́лчію напая́юще, пѣ́сньми, вси́ вѣ́рніи, велича́емъ.

Тя́, Его́же со́лнце ви́дящее стра́ждуща на Крестѣ́, свѣ́тъ сокры́, все́й вку́пѣ тва́ри, Влады́чнимъ досажде́ніемъ преклоня́ющейся и распада́ющимся ка́меніемъ, пѣ́сньми, Христе́ Спа́се, велича́емъ.

[Сла́ва,] тро́иченъ: Свѣ́тъ, и Жи́знь, и Вседѣ́тель, Трисо́лнечное Еди́нство, Бо́гъ же и Госпо́дь, Еди́нѣмъ Свѣ́томъ сія́я, сооблиста́я Треми́ Начерта́ньми во Еди́номъ Божествѣ́, Сего́, вси́ вѣ́рніи, велича́емъ.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Тебе́, Юже Дави́дъ пѣве́цъ проповѣ́да Сіо́нъ, въ Ню́же всели́ся небесы́ Невмѣсти́мый и созда́ отъ утро́бы Твоея́ мíру очище́ніе, пѣ́сньми, Ма́ти Чи́стая, велича́емъ.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Тво́й спаси́тельный Кре́стъ, просвѣти́теля вѣ́рныхъ, сподо́би, Го́споди, воздержа́ніемъ теку́щія предвари́ти, ви́дѣти и поклони́тися во освяще́ніе на́ше, да Тя́ и́мъ велича́емъ.

Ирмо́съ: Тя́, ю́же ви́дѣ Моисе́й, неопали́мую купину́, и лѣ́ствицу одушевле́нную, ю́же Іа́ковъ ви́дѣ, и две́рь небе́сную, е́юже про́йде Христо́съ Бо́гъ на́шъ, пѣ́сньми, Ма́ти Чи́стая, велича́емъ.

Свѣти́ленъ гла́са.

На стихо́внѣ самогла́сенъ дне́, два́жды, гла́съ 6.

Оте́ческаго да́ра расточи́хъ бога́тство, въ блудѣ́ ижди́хъ житіе́, лука́вными по́мыслы грѣха́ моего́ соотве́дся и сла́достію стра́сти наслажда́емь, несмы́сленнымъ ското́мъ уподо́бихся спаси́тельныхъ за́повѣдей преступле́ніемъ. Но благово́ливый на Крестѣ́ повѣ́ситися мене́ ра́ди, Христе́ Бо́же, не отри́ни мене́ Твоего́ сыноположе́нія, но обраща́ющася пріими́, я́ко блу́днаго сы́на, и спаси́ мя́.

Му́чениченъ: Го́споди, въ па́мять святы́хъ Твои́хъ вся́ тва́рь пра́зднуетъ, небеса́ ра́дуются со а́нгелы, и земля́ весели́тся съ человѣ́ки. Тѣ́хъ моли́твами поми́луй на́съ.

Сла́ва, и ны́нѣ, крестобогоро́диченъ, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Тридне́венъ.

Всечи́стая, я́ко ви́дѣ Тебе́ на Крестѣ́ повѣ́шена, пла́чущи, вопія́ше ма́терски: Сы́не Мо́й и Бо́же Мо́й, сладча́йшее Мое́ Ча́до, ка́ко терпи́ши Стра́сть поно́сную?


НА 6-МЪ ЧАСѢ,
Тропа́рь проро́чества, гла́съ 8:

Сло́вомъ вся́ Твое́ю соверши́лъ еси́ си́лою, Бо́же, и отъ небытія́ въ бытіе́ приве́лъ еси́ на́съ; не преда́ждь на́съ беззако́ніемъ на́шимъ, Безгрѣ́шне Го́споди, мо́лимся.

Проки́менъ, псало́мъ 57-й, гла́съ 6: Возвесели́тся пра́ведникъ,* егда́ уви́дитъ отмще́ніе. Сти́хъ: Аще вои́стинну у́бо пра́вду глаго́лете, [пра́вая суди́те, сы́нове человѣ́честіи].

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 13.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: на горѣ́ по́льнѣй воздви́гните зна́меніе, вознеси́те гла́съ и́мъ, не бо́йтеся, поуща́йте руко́ю: отве́рзите, кня́зи! Азъ повелѣва́ю; освяще́нни су́ть и Азъ веду́ и́хъ; исполи́ни и́дутъ испо́лнити я́рость Мою́, ра́дующеся вку́пѣ и укаря́юще. Гла́съ язы́ковъ мно́гихъ на гора́хъ подо́бенъ язы́ковъ мно́гихъ, гла́съ царе́й и язы́ковъ собра́вшихся. Госпо́дь Савао́ѳъ заповѣ́да язы́ку оружебо́рцу пріити́ отъ земли́ издале́ча, отъ кра́я основа́нія небесе́; [и́детъ] Госпо́дь и оружебо́рцы Его́ растли́ти всю́ вселе́нную. Рыда́йте, бли́зъ бо де́нь Госпо́день, и сокруше́ніе отъ Бо́га пріи́детъ. Сего́ ра́ди вся́ка рука́ разслабѣ́етъ и вся́ка душа́ человѣ́ча убои́тся. И смяту́тся послы́ и болѣ́зни пріи́мутъ я́, я́ко жены́ ражда́ющія; и поскорбя́тъ дру́гъ ко дру́гу, и ужа́снутся и лице́ свое́, я́ко пла́мень, измѣня́тъ. Се́ бо де́нь Госпо́день гряде́тъ неисцѣ́льный я́рости и гнѣ́ва, положи́ти вселе́нную (всю́) пу́сту и грѣ́шники погуби́ти отъ нея́. Звѣ́зды бо небе́сныя, и Орíонъ, и все́ украше́ніе небе́сное свѣ́та своего́ не дадя́тъ, и помрачи́тся со́лнце возсіява́ющее, и луна́ не да́стъ свѣ́та своего́. И заповѣ́мъ все́й вселе́ннѣй зла́я и нечести́вымъ грѣхи́ и́хъ, и погублю́ укори́зну беззако́нныхъ и укори́зну го́рдыхъ смирю́. И бу́дутъ оста́вшіи честнíи па́че, не́жели зла́то нежже́ное, и человѣ́къ че́стенъ бу́детъ па́че, не́жели ка́мень, и́же отъ Суфи́ра. Разъяри́тся бо не́бо и земля́ потрясе́тся отъ основа́ній свои́хъ за я́рость гнѣ́ва Го́спода Савао́ѳа въ де́нь, въ о́ньже пріи́детъ я́рость Его́.

Проки́менъ, псало́мъ 58-й, гла́съ 7: Бо́же, Засту́пникъ мо́й еси́ Ты́* и ми́лость Твоя́ предвари́тъ мя́. Сти́хъ: Изми́ мя́ отъ вра́гъ мои́хъ, Бо́же, [и отъ востаю́щихъ на мя́ изба́ви мя́].

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 153 – 158.

Служба въ четвертокъ 3-й недѣли поста // Къ оглавленію Постной Тріоди // Служба въ субботу 3-й недѣли поста


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.