Церковный календарь
Новости


2019-07-19 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 22-я (1922)
2019-07-19 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 21-я (1922)
2019-07-19 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 20-я (1922)
2019-07-19 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 19-я (1922)
2019-07-19 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 40-е (1975)
2019-07-19 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 39-е (1975)
2019-07-19 / russportal
В. О. Ключевскій. "Курсъ Русской Исторіи". Лекція 36-я (1908)
2019-07-19 / russportal
В. О. Ключевскій. "Курсъ Русской Исторіи". Лекція 35-я (1908)
2019-07-18 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 18-я (1922)
2019-07-18 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 17-я (1922)
2019-07-18 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 16-я (1922)
2019-07-18 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 15-я (1922)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 66-я (1956)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 65-я (1956)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 64-я (1956)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 63-я (1956)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - пятница, 19 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 13.
Церковно-богослужебныя книги

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

СЛУЖБА ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ ТРЕТІЯ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКАГО ПОСТА.

ВЪ СРЕДУ 3-Я СЕДМИЦЫ ВЕЧЕРА,
На Го́споди воззва́хъ... поста́вимъ стихо́въ 10 и пое́мъ самогла́сенъ, два́жды, и му́чениченъ, и три́ подо́бны трипѣ́снца.
Самогла́сенъ, гла́съ 4:

Блу́дно расточи́хъ оте́ческое мое́ бога́тство, пу́стъ бы́хъ, во странѣ́ всели́хся лука́выхъ гра́жданъ, и безслове́снымъ уподо́бихся несмы́сленнымъ ското́мъ, и вся́кія обнажи́хся Боже́ственныя благода́ти. Тѣ́мже обра́щся, вопію́ Тебѣ́, Благоутро́бному и Ще́дрому Отцу́: согрѣши́хъ, пріими́ мя́ ка́ющася, Бо́же, и поми́луй мя́.

Му́чениченъ: Же́ртвы одушевле́нныя, всесожже́нія слове́сная, му́ченицы Госпо́дни, заколе́нія соверше́нная Бо́жія, Бо́га зна́ющая и Бо́гомъ зна́емая овча́та, и́хже огра́да волко́мъ невхо́дна, моли́теся и на́мъ упасе́ннымъ бы́ти съ ва́ми на водѣ́ поко́я.

Другíя стихи́ры, господи́на Іо́сифа, гла́съ 6. Подо́бенъ: Все́ отло́жше.

Со́лнца мы́сленнаго зари́ я́вльшеся, богови́дцы апо́столи, просвѣще́ніе испроси́те душа́мъ на́шимъ, и страсте́й изба́витися мра́чныя тмы́, и де́нь спаси́тельный ви́дѣти помоли́теся, посто́мъ и моле́нми сердца́ очи́стившимъ, я́же лука́вый уязви́, я́ко да ва́съ, вѣ́рою спаса́еми, чти́мъ при́сно, всему́дрымъ проповѣ́даніемъ мíръ спа́сшія.

Подо́бенъ:

Въ страну́ блу́дный отше́дъ зло́бы, злѣ́ ижди́хъ е́же ми́, Отче Благоутро́бне, бога́тство да́лъ еси́, и гла́домъ та́ю благи́хъ дѣ́лъ, и студо́мъ преступле́нія се́ одѣ́яхся, благода́ти Бо́жія обнажа́яся, и зову́ Ти́: согрѣши́хъ, вѣ́мъ бо Твою́ бла́гость, пріими́ мя́ я́ко еди́наго, Ще́дре, отъ нае́мниковъ Твои́хъ, Христе́, апо́столъ моле́нми возлю́бльшихъ Тя́.

Ина стихи́ра подо́бна, господи́на Ѳео́дора, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Одесну́ю Спа́са.

Апо́столи Спа́совы, свѣти́ла вселе́нныя, и благодѣ́теліе и спаси́теліе, Бо́жія сла́вы я́ко небеса́ повѣ́дателіе, и преукраше́нніи звѣзда́ми чуде́съ и зна́менми исцѣле́ній, прилѣ́жно о на́съ моли́твы Го́сподеви принеси́те, въ воню́ чи́стую моли́твы прія́ти на́ша, и сподо́битися всѣ́мъ Живоно́снаго Креста́ и цѣлова́ти, и ви́дѣти стра́хомъ. Того́ поклоне́ніемъ низпосли́ на́мъ ми́лости Твоя́, Спа́се, я́ко Человѣколю́бецъ.

И въ мине́и 4. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

Проки́менъ, псало́мъ 51-й, гла́съ 4: Упова́хъ на ми́лость Бо́жію* во вѣ́ки и въ вѣ́къ вѣ́ка. Сти́хъ: Что́ хва́лишися во зло́бѣ, си́льне?

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 7.]

Но́е бѣ́ лѣ́тъ шести́ со́тъ, и пото́пъ во́дный бы́сть на земли́. Вни́де же Но́е, и сы́нове его́, и жена́ его́, и жены́ сыно́въ его́ съ ни́мъ въ ковче́гъ, воды́ ра́ди пото́па. И отъ пти́цъ чи́стыхъ и отъ пти́цъ нечи́стыхъ, и отъ ско́тъ чи́стыхъ и отъ ско́тъ нечи́стыхъ, (и отъ звѣре́й,) и отъ всѣ́хъ гадо́въ, пресмыка́ющихся по земли́. Два́ два́ внидо́ша къ Но́ю въ ковче́гъ, му́жескій по́лъ и же́нскій, я́коже заповѣ́да (Госпо́дь) Бо́гъ Но́ю.

Проки́менъ, псало́мъ 52-й, гла́съ 4: Внегда́ возврати́тъ Госпо́дь* плѣне́ніе люде́й Свои́хъ. Сти́хъ: Рече́ безу́мный въ се́рдцѣ свое́мъ: нѣ́сть Бо́гъ.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 9.]

Сы́не, а́ще прему́дръ бу́деши, себѣ́ прему́дръ бу́деши и и́скреннимъ твои́мъ, а́ще же зо́лъ бу́деши, еди́нъ почерпне́ши зла́я. Сы́нъ нака́занъ прему́дръ бу́детъ, безу́мный же слуго́ю употреби́тся. Иже утвержда́ется на лжа́хъ, се́й пасе́тъ вѣ́тры, то́й же пожене́тъ пти́цы паря́щія. Оста́ви бо пути́ своего́ виногра́да, въ стезя́хъ же своего́ земледѣ́ланія заблуди́; прохо́дитъ же сквозѣ́ пусты́ню безво́дную и зе́млю, опредѣле́нную въ жа́ждѣхъ, собира́етъ же рука́ма непло́діе. Жена́ безу́мная и проде́рзая скудна́ хлѣ́бомъ быва́етъ, — я́же не вѣ́сть стыдѣ́нія; сѣ́де при две́рехъ до́му своего́, на столцѣ́ я́вѣ на сто́гнахъ, призыва́ющая мимоходя́щихъ и исправля́ющихъ пути́ своя́: «и́же е́сть отъ ва́съ безу́мнѣйшій, да уклони́тся ко мнѣ́ и лише́ннымъ ра́зума повелѣва́ю, глаго́лющи: хлѣ́бомъ сокрове́ннымъ въ сла́дость прикосни́теся и во́ду татьбы́ сла́дкую пíйте». Онъ же не вѣ́сть, я́ко земноро́дніи у нея́ погиба́ютъ и во днѣ́ а́да обрѣта́ются. Но отскочи́, не заме́дли на мѣ́стѣ ея́, ниже́ наста́ви о́ка своего́ къ не́й; та́ко бо про́йдеши во́ду чужду́ю и пре́йдеши рѣку́ чужду́ю. Отъ воды́ же чуждíя оша́йся и отъ исто́чника чужда́го не пíй, да мно́гое вре́мя поживе́ши и приложа́тся тебѣ́ лѣ́та живота́.

И а́біе Боже́ственная слу́жба Преждесвяще́нныхъ.


ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ 3-Я СЕДМИЦЫ, НА УТРЕНИ,
Тро́ичны.

По 1-мъ стихосло́віи глаго́лемъ сѣда́льны апо́стольскія осмогла́сника.

По 2-мъ же стихосло́віи глаго́лемъ настоя́щій сѣда́ленъ господи́на Іо́сифа, гла́съ 6. Подо́бенъ: Наде́ждо мíра.

Свѣти́ла мíра непреле́стная, ученицы́ Спа́совы, просвѣти́те мою́ ду́шу, грѣхо́мъ ослѣ́пшую, и покажи́те Боже́ственнаго дне́ о́бщника, храня́ща спаси́тельныя за́повѣди, и тмы́ мя́ изба́вите о́ныя несвѣти́мыя, я́ко да ва́съ прославля́ю.

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Свята́я Влады́чице Богоро́дице, Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, я́ко всѣ́хъ Творца́ неизрече́нно ро́ждшая, моли́ся со апо́столы свяще́нными всегда́ бла́гости Его́, страсте́й на́съ изба́вити и оставле́ніе на́мъ да́ти грѣхо́въ.

По 3-мъ же стихосло́віи другíй сѣда́ленъ господи́на Ѳео́дора, гла́съ 6. Подо́бенъ: Ангельскія.

Міросвѣ́тлая свѣти́ла, боже́ственніи апо́столи, просвѣти́те пѣвцы́ ва́ша, возме́здіе творя́ще вре́мени поста́, досто́йно моля́щеся, всѣ́мъ ви́дѣти дре́во Живоно́снаго Креста́ и лобыза́ти нескве́рныма устна́ма и очи́ма, вопію́щимъ псало́мски: Го́споди, сла́ва Тебѣ́!

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Наде́жде мíра, Блага́я Богоро́дице Дѣ́во, Твое́ и еди́но стра́шное предста́тельство дви́жемъ: умилосе́рдися на безпомо́щныя лю́ди, умоли́ Ми́лостивнаго Бо́га изба́витися душа́мъ на́шимъ отъ вся́каго преще́нія, еди́на Благослове́нная.

Кано́нъ мине́и и настоя́щій трипѣ́снецъ господи́на Іо́сифа. И стихосло́вится пѣ́снь.

Пѣ́снь 4, гла́съ 6.

Ирмо́съ: Христо́съ моя́ си́ла, [Бо́гъ и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголѣ́пно пое́тъ, взыва́ющи, отъ смы́сла чи́ста, о Го́сподѣ пра́зднующи].

По́стъ, сле́зы, моли́твы, ми́лостыню, благоумиле́нный нра́въ, мы́сль пра́вую, житія́ чистоту́, пока́жемъ, вѣ́рніи, я́ко да сла́вы наслади́мся.

Свѣти́льницы, свѣтя́щіи на тве́рди честны́я Це́ркве, пресвѣ́тло яви́стеся, апо́столи, тѣ́мже просвѣти́те на́ша сердца́ Боже́ственнымъ Ду́хомъ.

Яко боже́ственное у́гліе, вже́гшеся Огне́мъ невеще́ственнымъ, страстна́я вещества́ попали́те серде́цъ на́шихъ, му́дріи Бо́га на́шего апо́столи.

Богоро́диченъ: Свѣ́щниче негаси́мый, черто́же всесвѣ́тлый, серафи́мъ превы́шшая, херуви́мская колесни́це, Всенепоро́чная, грѣхо́въ мя́ лю́тыхъ и бѣ́дъ свободи́.

Иный, господи́на Ѳео́дора, гла́съ то́йже.

Ирмо́съ: Услы́ша проро́къ [прише́ствіе Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши отъ Дѣ́вы роди́тися и человѣ́комъ яви́тися, и глаго́лаше: услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся, сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди].

Свѣти́льницы Богоявле́нія, апо́столи Спа́совы, яви́вшеся, невѣ́дѣнія но́щь разруши́сте, и Це́рковь уясни́вше, просвѣща́ете вселе́нную огневѣща́нными уче́ньми ва́шими.

Мíръ проте́кше, и́ный у́бо во и́ную страну́, во еди́ну вѣ́ру вся́ собра́сте, апо́столи, и улучи́вше небе́сная, лику́ете, Христа́ непреста́нно моля́ще, спасти́ся всѣ́мъ на́мъ.

[Сла́ва,] тро́иченъ: Сы́на отъ Отца́, и Ду́ха сла́влю, я́ко отъ Со́лнца Свѣ́тъ и Лучу́. Оваго у́бо рожде́ственнѣ, зане́ и рожде́ніе; Оваго же происхо́днѣ, зане́ и происхожде́ніе: Собезнача́льную Боже́ственную Тро́ицу, покланя́емую отъ вся́кія тва́ри.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Дѣ́ва, Младе́нца роди́вшая и чистоту́ соблю́дшая, Чи́стая, Ты́ яви́лася еси́, Бо́га ро́ждши и Человѣ́ка, Еди́наго Того́ во обою́ зра́ку. Чу́до Твое́, Дѣ́во Ма́ти, ужаса́етъ вся́кій слу́хъ и по́мыслъ.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Моли́твами ва́шими святы́ми, апо́столи Госпо́дни, да сподо́бимся Животворя́щій Кре́стъ облобыза́ти чи́стыми устна́ми и очи́ма, предлежа́щій су́щимъ въ мíрѣ и покланя́емый.

Ирмо́съ: Услы́ша проро́къ прише́ствіе Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши отъ Дѣ́вы роди́тися и человѣ́комъ яви́тися, и глаго́лаше: услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся, сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Изъ пла́мене преподо́бнымъ [ро́су источи́лъ еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́лъ еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хотѣ́ти. Тя́ превозно́симъ во вся́ вѣ́ки].

Моисе́я по́стъ Богови́дца показа́ и Илію́ о́гненною колесни́цею взя́тъ. Потщи́ся, помышле́ній вре́дныхъ удержи́ся, я́ко да долувлеку́щія, душе́, изба́вишися пре́лести.

Поползну́вся, въ го́ршая впадо́хъ, и я́звѣ стру́пъ прилага́ю. Исцѣли́, Христе́, окамене́нное моего́ се́рдца ожесточе́ніе, апо́стольскими, Ще́дре, моли́твами.

Мíра свѣти́ла богоза́рная, страсте́й на́шихъ о́блаки разори́те и покло́нники свѣ́тлаго Воскресе́нія покажи́те, пою́щія Со́лнца Сла́вы.

Богоро́диченъ: Ро́дове родо́въ Тя́, Богоблаже́нная, ублажа́ютъ, я́коже дре́вле прорекла́ еси́, еди́на бо человѣ́комъ блаже́нное родила́ еси́ Сло́во несказа́нно, изъ Тебе́ воплоще́нное.

Иный.

Ирмо́съ: Преподо́бніи Твои́ о́троцы [въ пещи́ херуви́мы подража́ху, трисвяту́ю пѣ́снь воспѣва́юще: благослови́те, по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки].

Во глубинѣ́ пре́лести пла́вающія улови́вше тро́стію вѣ́ры, апо́столи, Го́сподеви приведо́сте сія́, благословя́щія, пою́щія и превознося́щія Го́спода во вѣ́ки.

Ве́лія крѣ́пость Твоя́ во апо́столѣхъ, я́ко сѣ́ни и суда́рія и́хъ исцѣлева́ютъ боля́щія, благословя́щія, пою́щія и превознося́щія Го́спода во вѣ́ки.

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́иченъ: Безнача́льнымъ и рождество́мъ же и происхожде́ніемъ, Отцу́ покланя́юся ро́ждшему, Сы́на прославля́ю ро́ждшася, и воспѣва́ю совозсія́вша Отцу́ же и Сы́ну, Ду́ха Свята́го.

[И нынѣ,] богоро́диченъ: Его́же родила́ еси́, Дѣ́во, несказа́нно, всегда́, я́ко Человѣколю́бца не преста́й моля́щи, да бѣ́дъ спасе́тъ къ Тебѣ́ прибѣга́ющія.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Двоенадеся́тице святы́хъ апо́столъ, Честно́му Кресту́ сподо́би неосужде́нно поклони́тися мя́, благословя́ща, пою́ща и превознося́ща во вся́ вѣ́ки.

Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, [пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки].

Ирмо́съ: Преподо́бніи Твои́ о́троцы въ пещи́ херуви́мы подража́ху, трисвяту́ю пѣ́снь воспѣва́юще: благослови́те, по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Бо́га человѣ́комъ [невозмо́жно ви́дѣти, на Него́же не смѣ́ютъ чи́ни а́нгельстіи взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся человѣ́комъ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, съ небе́сными во́и, Тя́ ублажа́емъ].

Бо́же и Го́споди Многоми́лостиве, моего́ се́рдца очи́сти я́звы, покая́нія мнѣ́ прилага́я лѣчбы́; согрѣши́хъ, согрѣши́хъ Тебѣ́, уще́дри, спаси́ мя́ апо́столъ Твои́хъ моли́твами, я́ко Многоми́лостивъ.

Стремле́ніемъ безмѣ́стнымъ послѣ́довахъ умовре́дно и внѣ́ себе́ ве́сь бы́хъ, сластьми́ жесто́кими пита́емь и спаси́тельныя лиша́емь снѣ́ди блу́дный, Христе́, уще́дри и спаси́ мя́.

Душе́, зло́бы не очи́стившаяся и сласте́й тлетво́рныхъ себе́ не удали́вшая, что́ безвре́менно ра́дуешися, постя́щися? Сего́ бо поста́ не избра́ Госпо́дь, Еди́нъ на́шего хотя́й исправле́нія.

Богоро́диченъ: Свѣ́томъ Боже́ственнымъ мене́ просвѣти́, Дѣ́во Богоро́дице, Свѣ́та Роди́тельнице, и души́ моея́ мглу́ отжени́, я́ко да блажу́ Тя́, Юже блажа́тъ вси́ человѣ́честіи ро́ди, я́коже предрекла́ еси́.

Иный.

Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія [Рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ].

Сло́вомъ невѣ́жи, прему́дріи яви́стеся ра́зумомъ, плете́нія слове́съ мудрецо́въ разруши́вше, вѣтíямъ сугу́бствія и число́ звѣздоче́тцовъ. Тѣ́мъ, апо́столи Христо́вы, еди́ни всея́ вселе́нныя показа́стеся учи́теліе.

Пе́тръ вѣтíйствуетъ и Плато́нъ умолче́; учи́тъ Па́велъ, Пиѳаго́ръ постыдѣ́ся; про́чій апо́стольскій богосло́вяй собо́ръ, е́ллинское ме́ртвое вѣща́ніе погреба́етъ и мíръ совозставля́етъ къ слу́жбѣ Христо́вѣ.

Сла́ва, тро́иченъ: Еди́наго Единороди́телю, Единоро́днаго Сы́на, Отче; и Еди́не Еди́наго, Свѣ́те, Свѣ́та сія́ніе; и Еди́ный, Еди́не, Еди́наго Бо́га, Святы́й Ду́ше, Го́спода Госпо́дь, вои́стинну Сы́й. О, Тро́ице Еди́нице Свята́я, спаси́ мя́ богосло́вяща Тя́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Чу́до Рождества́ Твоего́ ужаса́етъ мя́, Всенепоро́чная, ка́ко зачина́еши безсѣ́менно Необыме́ннаго? Рцы́, ка́ко дѣ́вствуеши, ро́ждши, я́ко Ма́ти? — Еже па́че естества́ вѣ́рою пріе́мъ, Рожде́нному поклони́ся, ели́ка хо́щетъ бо и мо́жетъ.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Кре́стъ Честны́й, Дре́во Всесвято́е, е́же мíру спасе́ніе процвѣте́, ви́дѣти и поклони́тися вси́ да сподо́бимся чи́стыми устна́ми и душе́ю, моли́твами всѣ́хъ ва́съ святы́хъ апо́столъ Христо́выхъ.

Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія Рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ.

Свѣти́ленъ гла́са.

На стихо́внѣ самогла́сенъ, два́жды, гла́съ 6:

Сыноположе́нія отпа́дъ блу́дный а́зъ, раболѣ́пно съ свинія́ми пита́яся и ниже́ тѣ́хъ пи́щи насыща́яся, прихожду́ къ Тебѣ́, Отцу́ Благоутро́бному, отону́дуже изыдо́хъ злѣ́, возвраща́юся до́брѣ, въ покая́ніи зовы́й: согрѣши́хъ на не́бо и предъ Тобо́ю, Отче, пода́ждь ми́ во обраще́ніи вели́кую ми́лость.

Му́чениченъ: Избра́нныя удиви́ и святы́я Бо́гъ на́шъ, ра́дуйтеся и весели́теся, вси́ раби́ Его́, ва́мъ бо угото́ва вѣнцы́ и Ца́рствіе Свое́, но мо́лимъ, и на́съ не забу́дите.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы (и всѣ́ми святы́ми) поми́ловати ду́ши на́ша.


НА 6-МЪ ЧАСѢ,
Тропа́рь проро́чества, гла́съ 3:

Аще беззако́нія на́зриши, Человѣколю́бче, ка́я спасе́нія наде́жда на́мъ? Но Твою́ свы́ше по́мощь, я́ко Ще́дръ, лю́демъ Твои́мъ низпосли́, Го́споди.

Проки́менъ, псало́мъ 53-й, гла́съ 4: Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя́* и въ си́лѣ Твое́й суди́ ми́. Сти́хъ: Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы у́стъ мои́хъ.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 11.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: бу́детъ въ де́нь о́ный ко́рень Іессе́овъ, и востая́й владѣ́ти язы́ки; на того́ язы́цы упова́ти бу́дутъ и бу́детъ поко́й его́ — че́сть. И бу́детъ въ де́нь о́ный: приложи́тъ Госпо́дь показа́ти ру́ку Свою́, е́же возревнова́ти по оста́нку про́чему люде́й, и́же а́ще оста́нетъ отъ Ассирíовъ, и отъ Еги́пта, и Вавило́на, и отъ Еѳіо́піи, и отъ Елами́товъ, и отъ восто́ковъ со́лнца, и отъ Аравíи, и отъ острово́въ морски́хъ. И воздви́гнетъ зна́меніе въ язы́ки, и собере́тъ поги́бшія Изра́илевы, и расточе́нныя Іу́дины собере́тъ отъ четы́рехъ кри́лъ земли́. И оты́мется ре́вность Ефре́мова и врази́ Іу́дины поги́бнутъ. Ефре́мъ не возревну́етъ Іу́дѣ и Іу́да не оскорби́тъ Ефре́ма. И полетя́тъ въ корабля́хъ иноплеме́нничихъ, мо́ре ку́пно плѣня́тъ и су́щихъ отъ восто́къ со́лнца, и Идуме́ю, и на Моа́ва пе́рвѣе ру́ки возложа́тъ, сы́нове же Аммо́ни пе́рвіи покоря́тся. И опустоши́тъ Госпо́дь мо́ре Еги́петское и возложи́тъ ру́ку Свою́ на рѣку́ ду́хомъ преси́льнымъ и порази́тъ на се́дмь де́брій, я́коже преходи́ти ю́ во обуве́ніи. И бу́детъ проше́ствіе лю́демъ Мои́мъ, оста́вльшимъ во Еги́птѣ, и бу́детъ Изра́илю, я́коже въ де́нь, егда́ изы́де отъ земли́ Еги́петскія. И рече́ши въ де́нь о́ный: благословлю́ Тя́, Го́споди, я́ко разгнѣ́вался еси́ на мя́, и отврати́лъ еси́ я́рость Твою́ (отъ мене́) и поми́ловалъ мя́ еси́. Се́ Бо́гъ мо́й — Спа́съ мо́й; упова́я бу́ду на Него́ и не убою́ся, зане́ сла́ва моя́ и похвала́ моя́ — Госпо́дь, и бы́сть ми́ во спасе́ніе.

Проки́менъ, псало́мъ 54-й, гла́съ 7: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́* и не пре́зри моле́нія моего́. Сти́хъ: Вонми́ ми́ и услы́ши мя́.

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 178 об. – 183.

Служба въ среду 3-й недѣли поста // Къ оглавленію Постной Тріоди // Служба въ пятокъ 3-й недѣли поста


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.