Церковный календарь
Новости


2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 126-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 125-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 124-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 123-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 122-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 121-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 4-е, о мірѣ (1844)
2019-06-18 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 3-е, о Святомъ Духѣ (1844)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 30-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 29-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 28-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 27-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 26-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 25-я (1956)
2019-06-17 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Посланіе къ Руфиніану (1903)
2019-06-17 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Изъ 39-го праздничнаго посланія (1903)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 19.
Церковно-богослужебныя книги

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

СЛУЖБА ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКАГО ПОСТА.

ВЪ СРЕДУ ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЧЕРА,
Егда́ быва́етъ Преждеосвяще́нная, твори́тъ свяще́нникъ на еди́номъ ко́емждо антифо́нѣ стихосло́вія ма́лую ектенію́.

На Го́споди воззва́хъ.., поста́вимъ стихо́въ 10, отъ Изведи́ изъ темни́цы ду́шу мою́.., на гла́съ самогла́сна дне́, повторя́юще то́йжде, та́же му́чениченъ въ то́йже гла́съ, та́же 3 подо́бны тріо́ди и 3 мине́и, повторя́юще еди́нъ.
Самогла́сенъ дне́, гла́съ 8:

Постя́щеся, бра́тіе, тѣле́снѣ, пости́мся и духо́внѣ: разрѣши́мъ вся́кій сою́зъ непра́вды, расто́ргнемъ стропо́тная ну́ждныхъ измѣне́ній, вся́кое списа́ніе непра́ведное раздере́мъ, дади́мъ а́лчущимъ хлѣ́бъ и ни́щія безкро́вныя введе́мъ въ до́мы, да пріи́мемъ отъ Христа́ Бо́га ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Та́же му́чениченъ: Аще ка́я добродѣ́тель и а́ще ка́я похвала́ подоба́етъ святы́мъ? Мече́мъ бо преклони́ша вы́и, Тебе́ ра́ди прекло́ншаго небеса́ и соше́дшаго; излія́ша кро́ви Своя́, Тебе́ ра́ди истощи́вшаго Себе́ и зра́къ ра́бій пріи́мша; смири́шася да́же до сме́рти, нищету́ Твою́ подража́юще. Ихже моли́твами, по мно́жеству щедро́тъ Твои́хъ, Бо́же, поми́луй на́съ.

Та́же господи́на Іо́сифа, гла́съ 2. Подо́бенъ: Яко яви́ся.

Свѣтолу́чныя ва́съ, я́ко мо́лніи, въ ве́сь мíръ Іису́съ — мы́сленное вои́стинну Со́лнце, посла́въ, отгна́лъ е́сть свѣтлостьми́ ва́шея Боже́ственныя про́повѣди пре́лести тму́, богови́дцы апо́столи, и просвѣти́ во мра́цѣ невѣ́дѣнія держи́мыя лю́тѣ. Его́же у́бо моли́те низпосла́ти и на́мъ просвѣще́ніе и ве́лію ми́лость.

Другíй, того́же. Подо́бенъ:

Добродѣ́тельми Илія́ возше́дъ на колесни́цу боже́ственную, посто́мъ просвѣти́вся, возноша́шеся на высоту́ небе́сную. Сему́ поревну́й, смире́нная душе́ моя́, и пости́ся отъ вся́кія зло́бы, и за́висти, и сва́ра, и сла́дости теку́щія и сла́стныя, я́ко да болѣ́зни лю́тыя избѣ́гнеши, вѣ́чнующія гее́нны, вопію́щи Христу́: Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

Другíй, господи́на Ѳео́дора, гла́съ 5: Подо́бенъ: Преподо́бне о́тче.

Апо́столи боже́ственніи, мíру теплѣ́йшіи моли́твенницы и правосла́внымъ защити́теліе, иму́ще дерзнове́нія держа́ву ко Христу́ Бо́гу на́шему, о на́съ моли́теся, мо́лимъ вы́, всечестнíи, да посто́въ благо́е вре́мя свѣ́тло сотвори́мъ и Единосу́щныя Тро́ицы благода́ть пріи́мемъ. Великопроповѣ́дницы сла́вніи, моли́теся о душа́хъ на́шихъ.

И мине́и 4. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.
И быва́етъ вхо́дъ съ кади́льницею, безъ Ева́нгелія. [Егда́ же и́мать чести́ся Ева́нгеліе, тогда́ и со Ева́нгеліемъ.] Свѣ́те Ти́хій...

Проки́менъ, псало́мъ 11-й, гла́съ 5: Ты́, Го́споди, сохрани́ши ны́* и соблюде́ши ны́ отъ ро́да сего́ и во вѣ́къ. Сти́хъ: Спаси́ мя́, Го́споди, я́ко оскудѣ́ преподо́бный.

Бытія чтеніе. [Глава 1.]

Рече́ Бо́гъ: да изведе́тъ земля́ ду́шу жи́ву по ро́ду, четвероно́гая, и га́ды, и звѣ́ри земли́ по ро́ду. И бы́сть та́ко. И сотвори́ Бо́гъ звѣ́ри земли́ по ро́ду, и скоты́ по ро́ду и́хъ, и вся́ га́ды земли́ по ро́ду и́хъ. И ви́дѣ Бо́гъ, я́ко добра́. И рече́ Бо́гъ: сотвори́мъ человѣ́ка по о́бразу На́шему и по подо́бію, и да облада́етъ ры́бами морски́ми, и пти́цами небе́сными, (и звѣрьми́,) и скота́ми, и все́ю земле́ю, и всѣ́ми га́ды, пресмыка́ющимися по земли́. И сотвори́ Бо́гъ человѣ́ка, по о́бразу Бо́жію сотвори́ его́; му́жа и жену́ сотвори́ и́хъ. И благослови́ и́хъ Бо́гъ, глаго́ля: расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю, и госпо́дствуйте е́ю, и облада́йте ры́бами морски́ми, (и звѣрьми́,) и пти́цами небе́сными, и всѣ́ми скота́ми, и все́ю земле́ю, и всѣ́ми га́дами, пресмыка́ющимися по земли́. И рече́ Бо́гъ: се́ да́хъ ва́мъ вся́кую траву́ сѣ́менную, сѣ́ющую сѣ́мя, е́же е́сть верху́ земли́ всея́, и вся́кое дре́во, е́же и́мать въ себѣ́ пло́дъ сѣ́мене сѣ́меннаго; — ва́мъ бу́детъ въ снѣ́дь. И всѣ́мъ звѣре́мъ земны́мъ, и всѣ́мъ пти́цамъ небе́снымъ, и вся́кому га́ду, пресмыка́ющемуся по земли́, и́же и́мать въ себѣ́ ду́шу живота́, и вся́ку траву́ зеле́ную въ снѣ́дь. И бы́сть та́ко. И ви́дѣ Бо́гъ вся́, ели́ка сотвори́, и се́ добра́ зѣло́. И бы́сть ве́черъ, и бы́сть у́тро, де́нь шесты́й. И соверши́шася не́бо и земля́ и все́ украше́ніе и́хъ. И соверши́ Бо́гъ въ де́нь шесты́й дѣла́ Своя́, я́же сотвори́, и почи́ въ де́нь седьмы́й отъ всѣ́хъ дѣ́лъ Свои́хъ, я́же сотвори́. И благослови́ Бо́гъ де́нь седьмы́й и освяти́ его́, я́ко въ то́й почи́ отъ всѣ́хъ дѣ́лъ Свои́хъ, я́же нача́тъ Бо́гъ твори́ти.

Проки́менъ, псало́мъ 12-й, гла́съ 6: При́зри и услы́ши мя́,* Го́споди Бо́же мо́й. Сти́хъ: Доко́лѣ, Го́споди, забу́деши мя́ до конца́, доко́лѣ отвраща́еши лице́ Твое́ отъ мене́?

И посе́мъ возглаша́етъ діа́конъ: Повели́те. Свяще́нникъ же, взе́мъ обѣ́ма рука́ма кади́льницу и свѣ́щникъ со свѣще́ю, стои́тъ предъ свято́ю трапе́зою, зря́ къ восто́комъ и, назна́менуя Кре́стъ, глаго́летъ: Прему́дрость про́сти. Та́же обратя́ся на за́падъ къ наро́ду, глаго́летъ: Свѣ́тъ Христо́въ просвѣща́етъ всѣ́хъ.

Чте́цъ: При́тчей чте́ніе. Діа́конъ: Во́нмемъ.
Глава́ 2.

Сы́не, а́ще пріи́мъ глаго́лъ моея́ за́повѣди, скры́еши въ себѣ́, послу́шаетъ прему́дрости твое́ у́хо и приложи́ши се́рдце твое́ къ ра́зуму, приложи́ши же е́ въ наказа́ніе сы́ну твоему́. Аще бо прему́дрость призове́ши и ра́зуму да́си гла́съ тво́й, чу́вство же взы́щеши вели́кимъ гла́сомъ. И а́ще взы́щеши ея́, я́ко сребра́ и, я́коже сокро́вища, испыта́еши ю́, тогда́ уразумѣ́еши стра́хъ Госпо́день и позна́ніе Бо́жіе обря́щеши. Яко Госпо́дь дае́тъ прему́дрость и отъ лица́ Его́ позна́ніе и ра́зумъ; и сокро́виществуетъ исправля́ющимъ спасе́ніе, защища́етъ же ше́ствіе и́хъ, е́же сохрани́ти пути́ оправда́ній, и пу́ть благоговѣ́инствующихъ Его́ сохрани́тъ. Тогда́ уразумѣ́еши пра́вду и су́дъ и испра́виши вся́ стези́ благíя. Аще бо пріи́детъ прему́дрость въ твою́ мы́сль, чу́вство же твое́й ду́ши добро́ бы́ти возмни́тся, совѣ́тъ до́бръ сохрани́тъ тя́, помышле́ніе же преподо́бное соблюде́тъ тя́, да изба́витъ тя́ отъ пути́ зла́го и отъ му́жа, глаго́люща ничто́же вѣ́рно. О, оста́вившіи пути́ пра́выя, е́же ходи́ти въ путе́хъ тмы́! О, веселя́щіися о злы́хъ и ра́дующіися о развраще́ніи злѣ́мъ! Ихже стези́ стро́потни и кри́ва тече́нія и́хъ. Еже дале́че тя́ сотвори́ти отъ пути́ пра́ваго и чу́жда отъ пра́веднаго ра́зума. Сы́не, да тя́ не пости́гнетъ совѣ́тъ злы́й, оставля́ющій уче́ніе ю́ности и завѣ́та Боже́ственнаго забы́вшій. Поста́ви бо при сме́рти до́мъ сво́й и при а́дѣ съ земны́ми дѣя́нія своя́. Вси ходя́щіи по нему́ не возвратя́тся, ниже́ пости́гнутъ сте́зь пра́выхъ, ни бо дости́гнутъ лѣ́тъ жи́зни. Аще бо бы́ша ходи́ли въ стези́ благíя, обрѣли́ у́бо бы́ша стези́ пра́вы гла́дки: бла́зи бу́дутъ жи́тели на земли́, незло́бивіи же оста́нутъ на не́й; я́ко пра́віи вселя́тся на земли́ и преподо́бніи оста́нутъ на не́й. Путіе́ нечести́выхъ отъ земли́ поги́бнутъ, пребеззако́нніи же изри́нутся отъ нея́.

И по исполне́ніи паремíй, глаго́летъ свяще́нникъ: Ми́ръ ти́. И діа́конъ: Прему́дрость. Чте́цъ: Да испра́вится моли́тва моя́... Тогда́ пра́ваго и лѣ́ваго кли́росовъ и предстоя́щій наро́дъ, о́бѣ страны́ во все́й це́ркви стоя́тъ на колѣ́нахъ, моля́щеся. И по пѣ́ніи чтеца́, пе́рвый ли́къ пое́тъ то́жде: Да испра́вится моли́тва моя́... И чте́цъ, и друга́я страна́ ли́ка, и предстоя́щій наро́дъ, стоя́тъ на колѣ́нахъ, до́ндеже пропою́тъ. Та́же чте́цъ пое́тъ 1-й сти́хъ: Го́споди, воззва́хъ къ Тебѣ́, услы́ши мя́... И по пропѣ́тіи стиха́, пое́тъ вторы́й ли́къ: Да испра́вится моли́тва моя́... Тогда́ чте́цъ, и пе́рвый ли́къ, и тоя́ страны́ предстоя́щій наро́дъ, припа́даютъ на колѣ́на. Та́же чте́цъ пое́тъ вторы́й сти́хъ: Положи́, Го́споди, хране́ніе... И пе́рвый ли́къ па́ки пое́тъ: Да испра́вится моли́тва моя́... И чте́цъ, и вторы́й ли́къ, и предстоя́щій наро́дъ па́ки приклоня́ютъ колѣ́на. И па́ки чте́цъ пое́тъ тре́тій сти́хъ: Не уклони́ се́рдце мое́... И вторы́й ли́къ пое́тъ: Да испра́вится моли́тва моя́... И приклоня́етъ колѣ́на чте́цъ, и пе́рвый ли́къ, и наро́дъ. И па́ки чте́цъ пое́тъ: Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло предъ Тобо́ю... И тогда́ о́ба ли́ка и въ це́ркви предстоя́щій ве́сь наро́дъ припа́даютъ на колѣ́на и стоя́тъ, до́ндеже чте́цъ пое́тъ и, воста́вше, допѣва́ютъ на кли́росѣ: Воздѣя́ніе руку́ мое́ю же́ртва вече́рняя... И по исполне́ніи твори́мъ покло́ны 3.

[Зри́:] Аще пра́здникъ обрѣ́тенія честны́я главы́ или святы́хъ 40 му́чениковъ, тогда́ по сконча́ніи Да испра́вится моли́тва моя́.., а́біе святы́мъ врато́мъ отве́рзстымъ, пое́мъ проки́менъ, Апо́столъ, Аллилу́ія, Ева́нгеліе и про́чее, по обы́чаю. Кромѣ́ же пра́здника, по Да испра́вится... діа́конъ [глаго́летъ] ектенію́ и свяще́нникъ моли́твы прилѣ́жныя, мы́ же твори́мъ покло́ны 3. И про́чее быва́етъ послѣ́дованіе Преждеосвяще́нныхъ, по чи́ну, я́коже въ служе́бникахъ изъяви́ся.

[Зри́:] Вѣ́дати подоба́етъ, я́ко по происхожде́ніи Святы́хъ Даро́въ, исполня́ему Ны́нѣ си́лы небе́сныя.., твори́мъ покло́ны три́, непокрове́ни су́ще.

[Зри́:] Вѣ́стно же бу́ди, я́ко егда́ Боже́ственныя прено́сятся Та́йны, вси́ лю́діе поклоне́ніе богоподо́бное и пѣвцы́, ни́цъ па́дше, Христу́ Бо́гу, въ Та́йнахъ Су́щему, творя́тъ, поне́же соверше́нно предосвяще́нны су́ть.

Кинони́къ: Вкуси́те и ви́дите, я́ко бла́гъ Госпо́дь. Аллилу́ія.., три́жды. По отверзе́ніи же вра́тъ, рече́тъ діа́конъ: Со стра́хомъ Бо́жіимъ и вѣ́рою приступи́те. Мы́ же, покло́нъ еди́нъ и пое́мъ: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, хвала́ Его́ во устѣ́хъ мои́хъ. Аллилу́ія.., три́жды. По возглаше́ніи же отъ іере́я: Всегда́, ны́нѣ и при́сно... Ли́къ: Да испо́лнятся уста́ на́ша... Аллилу́ія.., три́жды. По заамво́нной же моли́твѣ: Бу́ди и́мя Госпо́дне.., и мета́нія три́. Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя... И подае́тся на́мъ анти́доръ. И соверше́нный отпу́стъ.

Сіе́ послѣ́дованіе быва́етъ во всю́ Четыредеся́тницу, Преждесвяще́ннѣй су́щей. А идѣ́же нѣ́сть Преждесвяще́нныя, пою́тся на вече́рни стихи́ры на 6: подо́бенъ въ тріо́ди и въ мине́и. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, по гла́су мине́и. На стихо́внѣ: въ тріо́ди самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ, и́же е́сть на Го́споди воззва́хъ... Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ того́же гла́са. И обы́чное конча́ніе.

Входя́ще же въ трапе́зу, яди́мъ сухояде́ніе, піе́мъ и со́къ съ ме́домъ. Въ четверто́къ же тоя́ седми́цы трапе́зы не представля́емъ, но быва́емъ постя́щеся да́же до пятка́, тогда́ бо яди́мъ, входя́ще въ трапе́зу.ВЪ СРЕДУ 1-Я СЕДМИЦЫ, НА ПОВЕЧЕРІИ,
Нача́ло, я́коже въ мимоше́дшихъ дне́хъ, и пое́мъ настоя́щій Вели́кій кано́нъ преподо́бнаго отца́ на́шего Андре́я Кри́тскаго, Іерусали́мскаго.
Твори́мъ же на ко́емждо тропарѣ́ мета́нія три́, глаго́люще и сти́хъ: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́. Гла́съ 6. Ирмосы́ по два́жды.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Помо́щникъ и Покрови́тель [бы́стъ мнѣ́ во спасе́ніе, Се́й мо́й Бо́гъ, и просла́влю Его́, Бо́гъ отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися].

Отъ ю́ности, Христе́, за́повѣди Твоя́ преступи́хъ, всестра́стно небрегíй, уны́ніемъ преидо́хъ житіе́. Тѣ́мже зову́ Ти, Спа́се: поне́ на коне́цъ спаси́ мя.

Пове́ржена мя́, Спа́се, предъ враты́ Твои́ми, поне́ на ста́рость не отри́ни мене́ во а́дъ тща́, но пре́жде конца́, я́ко Человѣколю́бецъ, да́ждь ми́ прегрѣше́ній оставле́ніе.

Бога́тство мое́, Спа́се, изнури́въ въ блудѣ́, пу́стъ е́смь плодо́въ благочести́выхъ, а́лченъ же зову́: Отче щедро́тъ, предвари́въ, Ты́ мя́ уще́дри.

Въ разбо́йники впады́й а́зъ е́смь помышле́ньми мои́ми, ве́сь отъ ни́хъ уязви́хся ны́нѣ и испо́лнихся ра́нъ, но Са́мъ ми́ предста́въ, Христе́ Спа́се, исцѣли́.

Свяще́нникъ, мя́ предви́дѣвъ, ми́мо и́де, и леви́тъ, ви́дя въ лю́тыхъ, на́га, презрѣ́. Но изъ Марíи возсія́вый Іису́се, Ты́ предста́въ, уще́дри мя́.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Преподо́бныя: Ты́ ми да́ждь свѣтоза́рную благода́ть отъ Боже́ственнаго свы́ше промышле́нія, избѣжа́ти страсте́й омраче́нія и пѣ́ти усе́рдно твоего́, Марíе, житія́ кра́сная исправле́нія.

Сла́ва, тро́иченъ: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́ницѣ покланя́емая, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко благоутро́бна, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Богоро́дице, наде́жде и предста́телство Тебе́ пою́щихъ, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Влады́чица Чи́стая, ка́ющася пріими́ мя.

Пѣ́снь 2.

Ирмо́съ: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, и воспою́ Христа́, отъ Дѣ́вы пло́тію прише́дшаго.

Поползо́хся, я́ко Дави́дъ, блу́дно и оскверни́хся, но омы́й и мене́, Спа́се, слеза́ми.

Ни сле́зъ, ниже́ покая́нія и́мамъ, ниже́ умиле́нія: Са́мъ ми́ сія́, Спа́се, я́ко Бо́гъ, да́руй.

Погуби́хъ первозда́нную добро́ту и благолѣ́піе мое́, и ны́нѣ лежу́ на́гъ и стыжду́ся.

Две́рь Твою́ не затвори́ мнѣ́ тогда́, Го́споди, Го́споди, но отве́рзи ми́ сію́, ка́ющемуся Тебѣ́.

Внуши́ воздыха́нія души́ моея́, и о́чію мое́ю пріими́ ка́пли, Спа́се, и спаси́ мя.

Человѣколю́бче, хотя́й всѣ́мъ спасти́ся, Ты́ воззови́ мя, и пріими́, я́ко Бла́гъ, ка́ющагося.

[Припѣ́въ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́съ.]

Богоро́диченъ: Пречи́стая Богоро́дице Дѣ́во, еди́на Всепѣ́тая, моли́ прилѣ́жно, во е́же спасти́ся на́мъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Ви́дите, ви́дите, я́ко Азъ е́смь Бо́гъ, ма́нну одожди́вый и во́ду изъ ка́мене источи́вый дре́вле въ пусты́ни лю́демъ Мои́мъ десни́цею еди́ною и крѣ́постію Мое́ю.

Ви́дите, ви́дите, я́ко Азъ е́смь Бо́гъ! — Внуша́й, душе́ моя́, Го́спода вопію́ща, и удали́ся пре́ждняго грѣха́, и бо́йся, я́ко Неумы́тнаго, и я́ко Судіи́ и Бо́га.

Кому́ уподо́билася еси́, многогрѣ́шная душе́? То́кмо пе́рвому Ка́ину и Ламе́ху о́ному, каменова́вшая тѣ́ло злодѣ́йствы и уби́вшая у́мъ безслове́сными стремле́ньми.

Вся́ пре́жде зако́на прете́кши, о душе́, Си́ѳу не уподо́билася еси́, ни Ено́са подража́ла еси́, ни Ено́ха преложе́ніемъ, ни Но́я, но яви́лася еси́ убо́га пра́ведныхъ жи́зни.

Еди́на отве́рзла еси́ хля́би гнѣ́ва Бо́га твоего́, душе́ моя́, и потопи́ла еси́ всю́, я́коже зе́млю, пло́ть, и дѣя́нія, и житіе́, и пребыла́ еси́ внѣ́ спаси́тельнаго ковче́га.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Преподо́бныя: Всѣ́мъ усе́рдіемъ и любо́вію притекла́ еси́ Христу́, пе́рвый грѣха́ пу́ть отвра́щши, и въ пусты́няхъ непроходи́мыхъ пита́ющися, и Того́ чи́стѣ соверша́ющи Боже́ственныя за́повѣди.

Сла́ва, тро́иченъ: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, нераздѣ́льная Еди́нице, ка́ющася мя́ пріими́, согрѣши́вша спаси́, Твое́ е́смь созда́ніе — не пре́зри, но пощади́ и изба́ви о́гненнаго мя́ осужде́нія.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Пречи́стая Влады́чице, Богороди́тельнице, наде́ждо къ Тебѣ́ притека́ющихъ и приста́нище су́щихъ въ бу́ри, ми́лостиваго и Созда́теля и Сы́на Твоего́ уми́лостиви и мнѣ́ моли́твами Твои́ми.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́, Го́споди, на ка́мени [за́повѣдей Твои́хъ подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко еди́нъ Свя́тъ еси́ и Госпо́дь].

Благослове́нія Си́мова не наслѣ́довала еси́, душе́ окая́нная, ни простра́нное одержа́ніе, я́коже Іа́феѳъ, имѣ́ла еси́ на земли́ оставле́нія.

Отъ земли́ Харра́нъ изы́ди — отъ грѣха́, душе́ моя́, гряди́ въ зе́млю, точа́щую присноживо́тное нетлѣ́ніе, е́же Авраа́мъ наслѣ́дствова.

Авраа́ма слы́шала еси́, душе́ моя́, дре́вле оста́вльша зе́млю оте́чества, и бы́вша прише́лца. Сего́ произволе́нію подража́й.

У ду́ба Мамврíйскаго учреди́въ патріа́рхъ Ангелы, наслѣ́дствова по ста́рости обѣтова́нія лови́тву.

Исаа́ка, окая́нная душе́ моя́, разумѣ́вши но́вую же́ртву, та́йно всесожже́нную Го́сподеви, подража́й его́ произволе́нію.

Исма́ила слы́шала еси́, трезви́ся, душе́ моя́, изгна́на я́ко рабы́нино отрожде́ніе. Ви́ждь, да не ка́ко подо́бно что́ постра́ждеши ласкосе́рдствующи.

[Припѣ́въ:] Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.

[Марíи:] Содержи́мь е́смь бу́рею и треволне́ніемъ согрѣше́ній, но сама́ мя, ма́ти, ны́нѣ спаси́ и къ приста́нищу Боже́ственнаго покая́нія возведи́.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Ра́бское моле́ніе и ны́нѣ, преподо́бная, прине́сши ко благоутро́бнѣй моли́твами твои́ми Богоро́дицѣ, отве́рзи ми́ Боже́ственныя вхо́ды.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице про́стая, несозда́нная, безнача́льное Естество́, въ Тро́ицѣ пѣва́емая Ѵпоста́сей, спаси́ ны, вѣ́рою покланя́ющіяся держа́вѣ Твое́й.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Отъ Отца́ безлѣ́тна Сы́на въ лѣ́то, Богороди́телнице, неискусому́жно родила́ еси́, — стра́нное чу́до! — пребы́вши Дѣ́ва доя́щи.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́ша проро́къ [прише́ствіе Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши отъ Дѣ́вы роди́тися и человѣ́комъ яви́тися, и глаго́лаше: услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся, сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди].

Тѣ́ло оскверни́ся, ду́хъ окаля́ся, ве́сь острупи́хся, но, я́ко вра́чь, Христе́, обоя́ покая́ніемъ мои́мъ уврачу́й, омы́й, очи́сти, покажи́, Спа́се мо́й, па́че снѣ́га чистѣ́йша.

Тѣ́ло Твое́ и Кро́вь, распина́емый о всѣ́хъ, положи́лъ еси́, Сло́ве: Тѣ́ло у́бо — да мя́ обнови́ши, Кро́вь — да омы́еши мя́. Ду́хъ же пре́далъ еси́, да мя́ приведе́ши, Христе́, Твоему́ Роди́телю.

Содѣ́лалъ еси́ спасе́ніе посредѣ́ земли́, Ще́дре, да спасе́мся: во́лею на дре́вѣ распя́лся еси́; Еде́мъ затворе́нный отве́рзеся; го́рняя и до́льняя тва́рь, язы́цы вси́ спасе́ни, покланя́ются Тебѣ́.

Да бу́детъ ми́ купѣ́ль, Кро́вь изъ ре́бръ Твои́хъ, вку́пѣ и питіе́, источи́вшее во́ду оставле́нія, да обою́ду очища́юся, помазу́яся и пія́, я́ко пома́заніе и питіе́, Сло́ве, живото́чная Твоя́ словеса́.

Ча́шу Це́рковь стяжа́ — ре́бра Твоя́ живоно́сная, изъ ни́хже сугу́быя на́мъ источи́ то́ки, оставле́нія и ра́зума, во о́бразъ дре́вняго и но́ваго, — двои́хъ вку́пѣ завѣ́товъ, Спа́се на́шъ.

На́гъ е́смь черто́га, на́гъ е́смь и бра́ка, ку́пно и ве́чери: свѣти́льникъ угасе́, я́ко безъеле́йный, черто́гъ заключи́ся мнѣ́ спя́щу, ве́черя снѣде́ся, а́зъ же по руку́ и но́гу свя́занъ, во́нъ низве́рженъ е́смь.

Сла́ва, тро́иченъ: Нераздѣ́льное Существо́мъ, несли́тное Ли́цы, богосло́влю Тя́, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное. Вопію́ Ти пѣ́снь вели́кую, въ вы́шнихъ трегу́бо пѣсносло́вимую.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: И ражда́еши, и дѣ́вствуеши, и пребыва́еши обою́ду естество́мъ Дѣ́ва: Рожде́йся обновля́етъ зако́ны естества́, утро́ба же ражда́етъ неражда́ющая. Бо́гъ идѣ́же хо́щетъ, побѣжда́ется естества́ чи́нъ, твори́тъ бо ели́ка хо́щетъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Отъ но́щи у́тренююща, [Человѣколю́бче, просвѣти́, молю́ся, и наста́ви и мене́ на повелѣ́нія Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́].

Яко тя́жкій нра́вомъ, фарао́ну го́рькому бы́хъ, Влады́ко, Іанни́ и Іамври́ душе́ю и тѣ́ломъ, и погруже́нь умо́мъ. Но помози́ ми.

Ка́ломъ смѣси́хся окая́нный умо́мъ: омы́й мя́, Влады́ко, ба́нею мои́хъ сле́зъ, молю́ Тя, пло́ти моея́ оде́жду убѣли́въ я́ко снѣ́гъ.

Аще испыта́ю моя́ дѣла́, Спа́се, вся́каго человѣ́ка превозше́дша грѣха́ми себе́ зрю́, я́ко ра́зумомъ му́дрствуяй согрѣши́хъ, не невѣ́дѣніемъ.

Пощади́, пощади́, Го́споди, созда́ніе Твое́! Согрѣши́хъ — осла́би ми́, я́ко естество́мъ чи́стый Са́мъ сы́й еди́нъ, и и́нъ ра́звѣ Тебе́ никто́же е́сть кромѣ́ скве́рны.

Мене́ ра́ди, Бо́гъ сы́й, вообрази́лся еси́ въ мя́, показа́лъ еси́ чудеса́, исцѣли́въ прокаже́нныя и разсла́бленнаго стягну́въ, кровоточи́выя то́къ уста́вилъ еси́, Спа́се, прикоснове́ніемъ ри́зъ.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Преподо́бныя: Струи́ Іорда́нскія преше́дши, обрѣла́ еси́ поко́й безболѣ́зненный, пло́ти сла́сти избѣжа́вши, ея́же и на́съ изми́ твои́ми моли́твами, преподо́бная.

Сла́ва, тро́иченъ: Тя́, Тро́ице, сла́вимъ Еди́наго Бо́га: свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ еси́, Отче, Сы́не и Ду́ше, — про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покланя́емая.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Изъ Тебе́ облече́ся въ мое́ смѣше́ніе, нетлѣ́нная, безму́жная Ма́ти Дѣ́во, Бо́гъ созда́вый вѣ́ки, и соедини́ Себѣ́ человѣ́ческое естество́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ [мои́мъ къ Ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя́ отъ а́да преиспо́дняго, и возведе́ отъ тли́ живо́тъ мо́й].

Воста́ни и побори́, я́ко Іису́съ Амали́ка, плотскíя стра́сти, и Гаваони́ты — ле́стныя по́мыслы при́сно побѣжда́ющи.

Преиди́ вре́мене теку́щее естество́, я́ко пре́жде ковче́гъ, и земли́ о́ныя бу́ди во одержа́ніи обѣтова́нія, душе́: Бо́гъ повелѣва́етъ.

Яко спа́слъ еси́ Петра́ возопи́вша, — спаси́! — предвари́въ мя́, Спа́се, отъ звѣ́ря мя́ изба́ви, просте́ръ Твою́ ру́ку, и возведи́ изъ глубины́ грѣхо́вныя.

Приста́нище Тя́ вѣ́мъ ути́шное, Влады́ко, Влады́ко Христе́, но отъ незаходи́мыхъ глуби́нъ грѣха́ и отча́янія мя́, предвари́въ, изба́ви.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ица е́смь проста́, нераздѣ́льна, раздѣ́льна Ли́чнѣ, и Еди́ница е́смь Естество́мъ соедине́на, — Оте́цъ глаго́летъ, и Сы́нъ, и Боже́ственный Ду́хъ.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Утро́ба Твоя́ Бо́га на́мъ роди́, воображе́на по на́мъ. Его́же, я́ко Созда́теля всѣ́хъ, моли́, Богоро́дице, да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

[Го́споди, поми́луй, три́жды. Сла́ва, и ны́нѣ.]

Конда́къ, гла́съ 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что́ спи́ши? Коне́цъ приближа́ется, и и́маши смути́тися. Воспряни́ у́бо, да пощади́тъ тя́ Христо́съ Бо́гъ, вездѣ́ сы́й и вся́ исполня́яй.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, [непра́вдовахомъ предъ Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хомъ, ниже́ сотвори́хомъ, я́коже заповѣ́далъ еси́ на́мъ, но не преда́ждь на́съ до конца́, отце́въ Бо́же].

Манассíева собрала́ еси́ согрѣше́нія изволе́ніемъ, поста́вльши я́ко ме́рзости стра́сти, и умно́живши, душе́, негодова́ніе. Но того́ покая́нію ревну́ющи те́плѣ, стяжи́ умиле́ніе.

Ахаа́вовымъ поревнова́ла еси́ скве́рнамъ, душе́ моя́, — увы́ мнѣ́! — была́ еси́ плотски́хъ скве́рнъ пребыва́лище и сосу́дъ сра́мленъ страсте́й. Но изъ глубины́ твоея́ воздохни́ и глаго́ли Бо́гу грѣхи́ твоя́.

Заключи́ся тебѣ́ не́бо, душе́, и гла́дъ Бо́жій пости́же тя́, егда́ Иліи́ Ѳесви́тянина, я́коже Ахаа́въ, не покори́ся словесе́мъ иногда́. Но Сара́фѳіи уподо́бися: напита́й проро́чу ду́шу.

Попали́ Илія́ иногда́ два́щи пятьдеся́тъ Іезаве́линыхъ, егда́ сту́дныя проро́ки погуби́ во обличе́ніе Ахаа́вово. Но бѣ́гай подража́нія двою́, душе́, и укрѣпля́йся.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице Про́стая, Нераздѣ́льная, Единосу́щная и Естество́ Еди́но: Свѣ́тове и Свѣ́тъ, и Свя́та Три́ и Еди́но Свя́то, пое́тся Бо́гъ Тро́ица. Но воспо́й, просла́ви Живо́тъ и Животы́, душе́, — всѣ́хъ Бо́га.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Пое́мъ Тя́, благослови́мъ Тя́, покланя́емся Ти́, Богороди́телнице, я́ко Нераздѣ́льныя Тро́ицы породила́ еси́ Еди́наго — Христа́ Бо́га, и Сама́ отве́рзла еси́ на́мъ, су́щимъ на земли́, небе́сная.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Его́же во́инства [небе́сная сла́вятъ, и трепе́щутъ херуви́ми и серафи́ми, вся́ко дыха́ніе и тва́рь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки].

Правосу́де Спа́се, поми́луй и изба́ви мя́ огня́ и преще́нія, е́же и́мамъ на судѣ́ пра́ведно претерпѣ́ти: осла́би ми́ пре́жде конца́, добродѣ́телію и покая́ніемъ.

Яко разбо́йникъ вопію́ Ти: помяни́ мя! Яко Пе́тръ пла́чу го́рцѣ. Осла́би ми́, Спа́се, — зову́ я́ко мыта́рь, слезю́ я́ко блудни́ца. Пріими́ мое́ рыда́ніе, я́коже иногда́ ханане́ино.

Гное́ніе, Спа́се, исцѣли́ смире́нныя моея́ души́, еди́не Врачу́: пла́стырь мнѣ́ наложи́, и еле́й, и вино́ — дѣла́ покая́нія, умиле́ніе со слеза́ми.

Ханане́ю и а́зъ подража́я, — поми́луй мя́, — вопію́, — сы́не Дави́довъ! Каса́юся кра́я ри́зы, я́ко кровоточи́вая. Пла́чу, я́ко Ма́рѳа и Марíя надъ Ла́заремъ.

Сла́ва, тро́иченъ: Безнача́льне Отче, Сы́не собезнача́льне, Утѣ́шителю благíй, Ду́ше пра́вый; Сло́ва Бо́жія Роди́телю, Отца́ безнача́льна Сло́ве, Ду́ше живы́й и зи́ждяй, — Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Яко отъ оброще́нія червлени́цы, Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емману́илева, вну́трь во чре́вѣ Твое́мъ пло́ть истка́ся, тѣ́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя́ почита́емъ.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія [рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ].

Неду́ги исцѣля́я, ни́щимъ благовѣствова́ше Христо́съ сло́во, вре́дныя уврачева́, съ мытари́ ядя́ше, со грѣ́шники бесѣ́доваше, Іаи́ровы дще́ре ду́шу, предуме́ршую, возврати́ осяза́ніемъ руки́.

Мыта́рь спаса́шеся, и блудни́ца цѣлому́дрствоваше, и фарисе́й хваля́ся, осужда́шеся. Овъ у́бо: очи́сти мя́! Ова же: поми́луй мя́! Се́й же велича́шеся, вопія́: Бо́же, благодарю́ Тя! и про́чія безу́мныя глаго́лы.

Закхе́й мыта́рь бѣ́, но оба́че спаса́шеся, и фари́сей Си́монъ соблажня́шеся, и блудни́ца пріима́ше оста́вительная разрѣше́нія отъ Иму́щаго крѣ́пость оставля́ти грѣхи́. Юже, душе́, потщи́ся подража́ти.

Блудни́цѣ, о окая́нная душе́ моя́, не поревнова́ла еси́, я́же, пріи́мши мѵ́ра алава́стръ, со слеза́ми ма́заше но́зѣ Спа́совѣ, отре́ же власы́, дре́внихъ согрѣше́ній рукописа́ніе раздира́ющаго ея́.

Гра́ды, и́мже даде́ Христо́съ благовѣ́стіе, душе́ моя́, увѣ́дала еси́, ка́ко про́кляти бы́ша. Убо́йся указа́нія, да не бу́деши я́коже о́ны, и́хже содо́мляномъ Влады́ко уподо́бивъ, да́же до а́да осуди́.

Да не го́ршая, о душе́ моя́, яви́шися отча́яніемъ ханане́и, вѣ́ру слы́шавшая, ея́же дщи́ сло́вомъ Бо́жіимъ исцѣли́ся. Сы́не Дави́довъ, спаси́ и мене́! — воззови́ изъ глубины́ се́рдца, я́коже она́ Христу́.

Сла́ва, тро́иченъ: Отца́ просла́вимъ, Сы́на превознесе́мъ, Боже́ственному Ду́ху вѣ́рно поклони́мся — Тро́ицѣ нераздѣ́льнѣй, Еди́ницѣ по существу́, я́ко Свѣ́ту и Свѣ́томъ, и Животу́ и Живото́мъ, животворя́щему и просвѣща́ющему концы́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Гра́дъ Тво́й сохраня́й, Богороди́тельнице Пречи́стая. Въ Тебѣ́ бо се́й вѣ́рно ца́рствуяй, въ Тебѣ́ и утвержда́ется, и Тобо́ю побѣжда́яй, побѣжда́етъ вся́кое искуше́ніе, и плѣня́етъ ра́тники, и прохо́дитъ послуша́ніе.

[Припѣ́въ:] Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о на́съ.

[Андре́ю:] Андре́е честны́й и о́тче треблаже́ннѣйшій, па́стырю Кри́тскій! Не преста́й моля́ся о воспѣва́ющихъ тя́, да изба́вимся вси́ гнѣ́ва, и ско́рби, и тлѣ́нія, и прегрѣше́ній безмѣ́рныхъ, чту́щіи твою́ па́мять вѣ́рно.

Та́же пое́мъ о́ба ли́ка ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія [рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ].

Подо́бнѣ и про́чее послѣ́дованіе повече́рія.
ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ, НА УТРЕНИ,

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́льны апо́стольскія осмогла́сника два́ и богоро́диченъ. Та́же чте́ніе.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Умудри́вый па́че.

Свѣти́ла въ концѣ́хъ ученики́ показа́вый проповѣ́даніемъ, Сло́ве Бо́жій, сердца́ на́ша просвѣти́ свѣ́томъ добродѣ́телей и посто́мъ очи́сти, дая́ покая́ніе обраще́нія рабо́мъ Твои́мъ, во е́же сла́вити Тя́, Спа́се, еди́не сы́й Преблагíй.

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Богоро́дице, не пре́зри мя́, тре́бующаго заступле́нія Твоего́, на Тя́ бо упова́ душа́ моя́, поми́луй мя́.

По 3-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 5. Подо́бенъ: Святѣ́йшая херуви́мъ.

Свѣтлѣ́йшее добродѣ́телей, сожи́тельницу небе́сную — воздержа́ніе, мо́лимъ тя́, апо́стольская двоенадеся́тице, моли́ся ми́рно на́мъ соверши́ти и прія́ти плоды́ спасе́нія, вы́ бо вои́стинну земны́мъ есте́ держа́ва и прибѣ́жище душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Святѣ́йшая херуви́мъ, Вы́шшая небе́съ, Всепѣ́тая Богоро́дице, Тя́ вои́стинну исповѣ́дающе, и́мамы грѣ́шніи спасе́ніе, и обрѣта́емъ во искуше́ніихъ предста́тельство. Тѣ́мже не преста́й о на́съ моля́щи, Держа́во и Прибѣ́жище ду́шъ на́шихъ.

Кано́нъ въ мине́и. И трипѣ́снецъ господи́на Іо́сифа. И стихосло́вится пѣ́снь Псалти́ри.

Пѣ́снь 4, гла́съ 2.

Ирмо́съ: Прише́лъ еси́ отъ Дѣ́вы [не хода́тай, ни а́нгелъ, но Са́мъ Го́споди вопло́щся, и спа́слъ еси́ всего́ мя человѣ́ка; тѣ́мъ зову́ ти́: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди].

Воздержа́нія зари́ пріе́млющи, облиста́йся, душе́, и отбѣ́гни грѣхо́внаго омраче́нія, я́ко да возсія́етъ ти́ оставле́нія свѣ́тъ Боже́ственнымъ Ду́хомъ.

Удицею мя́ сла́сти прельсти́въ льсти́вый, плѣ́нника восхи́ти, но мíръ, апо́столи, сло́вомъ улови́вшіи, отъ того́ мя́ зло́бы изба́вите.

Яви́стеся Со́лнца Сла́вы заре́нія, апо́столи сла́вніи, пре́лести тму́ отгоня́ще, и мене́ у́бо просвѣти́те, вся́кою зло́бою омраче́ннаго.

Богоро́диченъ: Воззову́ въ нощи́ и во дни́, оскорбля́емь, къ Тебѣ́, и спасу́ся, и сла́сти прейду́, стѣно́ и по́моще, Твое́ю, Дѣ́во, си́лою огражда́емый.

Иный, господи́на Ѳео́дора, гла́съ 5.

Ирмо́съ: Дѣла́ смотре́нія Твоего́, Го́споди, [ужаси́ша проро́ка Авваку́ма: изше́лъ бо еси́ на спасе́ніе люде́й Твои́хъ, спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́лъ еси́].

Со́лнца Пра́вды су́ще, апо́столи, свѣти́ла всесвѣ́тлая, просвѣща́ете земны́й мíръ, мра́къ пре́лести отгоня́ще.

Ли́ра су́ще Спа́сова духодви́жимая, апо́столи, позна́вшеся на земли́, доброгла́сную поете́ на́мъ пѣ́снь и мíръ къ Бо́гу обраща́ете.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ицу во еди́нственномъ Существѣ́ сла́вяще, Еди́наго Го́спода Бо́га воспои́мъ, нерожде́нна Отца́, Сы́на рожде́ннаго и Ду́ха живу́щаго.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Дѣ́ва зача́тъ во чре́вѣ, Го́споди, и роди́ Тебе́, Емману́ила, изше́лъ бо еси́ во спасе́ніе люде́й Твои́хъ спасти́ благíя Твоя́, Человѣколю́бче.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Апо́стольская двоенадеся́тице, боже́ственная и всечестна́я, моли́ Христа́ о на́съ, мо́лимся, прейти́ на́мъ благомо́щно четыредесятодне́вное по́прище.

Ирмо́съ: Дѣла́ смотре́нія Твоего́, Го́споди, ужаси́ша проро́ка Авваку́ма: изше́лъ бо еси́ на спасе́ніе люде́й Твои́хъ, спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́лъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Велѣ́нію мучи́телеву [преподо́бніи тріе́ о́троцы не повину́вшеся, въ пе́щь вве́ржени, Бо́га исповѣ́даху, пою́ще: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода].

Пости́мся отъ вся́кія сла́сти, утучня́юще чу́вства посто́мъ, и умиле́нія питіе́ те́плѣ піе́мъ, пою́ще: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Стоя́нія одесну́ю о́бщника мя́ бы́ти моли́теся, егда́ ся́дете суди́ти человѣ́комъ со Христо́мъ, апо́столи, мно́гимъ грѣхо́мъ и суду́ пови́ннаго.

На колесни́цу боже́ственныхъ добродѣ́телей, посто́мъ очи́стившеся, взы́демъ и на возду́шную высоту́ у́мъ впери́мъ, пою́ще: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́диченъ: Пребыла́ еси́ неопали́ма, Огнь ро́ждши Божества́, Дѣ́во, но попали́ стра́сти ду́шъ, вѣ́рою пою́щихъ Ти́ гла́съ а́нгеловъ, ра́дости еди́на Хода́таице.

Иный.

Ирмо́съ: Преподо́бніи Твои́ о́троцы, [въ пе́щь вве́ржени, поя́ху: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода].

Ду́ха трубы́, Христо́вы ученики́, воспѣва́юще вопіе́мъ: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Яко моли́твенники мíра и пре́лести прогони́тели, ученики́ пои́мъ Христо́вы, — благослови́те, — вопію́ще, — дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́иченъ: Тро́ицу Всесвяту́ю, во Отцѣ́ и Сы́нѣ и Ду́сѣ воспѣва́юще, пое́мъ: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Неизглаго́ланное Твое́ Рождество́ вси́ пое́мъ человѣ́цы, благоче́стно взыва́юще, Чи́стая: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Апо́столи, моли́теся въ ми́рѣ на́мъ очисти́тельныя дни́ сконча́ти, — благослови́те, — вопію́щимъ, — дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, [пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки].

Ирмо́съ: Преподо́бніи Твои́ о́троцы, въ пе́щь вве́ржени, поя́ху: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Невмѣсти́маго Бо́га [во чре́вѣ вмѣсти́вшая и ра́дость мíру роди́вшая, Тя́ пое́мъ, Богоро́дице Дѣ́во].

Отве́рженъ въ глубо́кую пучи́ну сласте́й, Твоего́ благоутро́бія бе́здну призыва́ю, Ко́рмчій, спаси́ мя́.

Благоутро́бія Исто́чниче, да́ждь ми́ ны́нѣ умиле́ніе, воздыха́ніе, я́ко да воспла́чу злы́хъ мои́хъ безмѣ́рная моря́.

Ученико́въ Твои́хъ, Іису́се, честны́ми моле́ніи честно́му да́ждь ми́ Воскресе́нію поклони́тися и Боже́ственнымъ Твои́мъ Страсте́мъ.

Богоро́диченъ: Онебеси́вшая на́ше земно́е смѣше́ніе въ Тебѣ́, Всенепоро́чная, Бо́жіимъ вселе́ніемъ, изба́ви вся́ отъ бѣ́дъ.

Иный.

Ирмо́съ: Велича́емъ, Христе́, [Твою́ Всенепоро́чную Ма́терь Чи́стую, я́ко роди́ Тя́ преесте́ственно пло́тію, отъ вся́кія льсти́ и тли́ на́съ избавля́юща].

Изъ исто́чниковъ проро́чески Спа́совыхъ поче́рпше апо́столи во́ду безсме́ртія, жа́ждущія преда́ніями жи́зни напая́ютъ всегда́.

Царя́ Небе́снаго я́вльшеся кня́зи, апо́столи, повину́сте вселе́нную всю́ Сего́ еди́наго чести́, покланя́тися и славосло́вити, я́ко Бо́га.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице нераздѣ́льная, Еди́нице вседѣ́тельная и всеси́льная, Отче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, Ты́ Бо́гъ мо́й, Госпо́дь и Свѣ́тъ, и Тебѣ́ воспѣва́я, покланя́юся.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Тя́, Ма́ти и Дѣ́во Чи́стая, ублажа́емъ ро́ди родо́въ, я́ко была́ еси́ очисти́лище мíра, Спа́са и Содѣ́теля неизглаго́ланно ро́ждши.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Апо́стольскій ли́че, воспѣва́ющія тя́ спаса́й, и сподо́би во умиле́ніи се́рдца дни́ вся́ прейти́ свѣтотво́рныхъ посто́въ.

Ирмо́съ: Велича́емъ, Христе́, Твою́ Всенепоро́чную Ма́терь Чи́стую, я́ко роди́ Тя́ преесте́ственно пло́тію, отъ вся́кія льсти́ и тли́ на́съ избавля́юща.

Свѣти́ленъ гла́са.

На стихо́внѣ самогла́сенъ дне́, два́жды, гла́съ 3:

Го́споди, мнѣ́ грѣ́шному положи́лъ еси́ покая́ніе, мене́ недосто́йнаго спасти́ хотя́ безмѣ́рною ми́лостію Твое́ю. Къ Тебѣ́ припа́даю, моля́ся: посто́мъ ду́шу мою́ приклони́, я́ко къ Тебѣ́ прибѣго́хъ, еди́ному Многоми́лостивому.

Му́чениченъ: Яко свѣти́ла въ мíрѣ сія́ете и по сме́рти, святíи му́ченицы, по́двигомъ до́брымъ подви́гшеся, иму́ще дерзнове́ніе, Христа́ моли́те, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Богоро́дице, Предста́тельнице всѣхъ моля́щихся Тебѣ́, Тобо́ю дерза́емъ, и Тобо́ю хва́лимся, и къ Тебѣ́ все упова́ніе на́ше е́сть, моли́ Ро́ждшагося изъ Тебе́ за непотре́бныя рабы́ Твоя́.НА 6-МЪ ЧАСѢ,

Тропа́рь проро́чества, гла́съ 1:

Ви́димыхъ и неви́димыхъ вра́гъ изба́ви на́съ, Го́споди, да не когда́ реку́тъ язы́цы: гдѣ́ е́сть Бо́гъ и́хъ? Да разумѣ́ютъ, Влады́ко, я́ко презира́еши грѣхи́ люде́й Твои́хъ ка́ющихся.

Проки́менъ, псало́мъ 13-й, гла́съ 1: Внегда́ возврати́тъ Госпо́дь* плѣне́ніе люде́й Свои́хъ. Сти́хъ: Рече́ безу́менъ въ се́рдцѣ свое́мъ: нѣ́сть Бо́гъ.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 2.]

Вознесе́тся Госпо́дь еди́нъ въ де́нь о́ный. Де́нь бо Го́спода Савао́ѳа — на вся́каго досади́теля, и гордели́ваго, и на вся́каго высо́каго и велича́ваго, и смиря́тся. И на вся́къ ке́дръ Лива́нскій высо́кихъ и превознесе́нныхъ, и на вся́ко дре́во же́лудя Васа́нска, и на вся́кую го́ру высо́кую, и на вся́кій хо́лмъ высо́кій, и на вся́кій сто́лпъ высо́къ, и на вся́кую стѣ́ну высо́кую, и на вся́кій кора́бль морскíй, и на вся́ко видѣ́ніе добро́ты корабле́й. И смири́тся вся́кій человѣ́къ, и паде́тся высота́ человѣ́ча, и вознесе́тся Госпо́дь еди́нъ въ де́нь о́ный. И рукотворе́нная вся́ скры́ютъ, вне́сше въ пеще́ры, и въ разсѣ́лины ка́меній, и въ верте́пы земны́я, отъ лица́ стра́ха Госпо́дня и отъ сла́вы крѣ́пости Его́, егда́ воста́нетъ сокруши́ти зе́млю. Въ де́нь бо о́ный изри́нетъ человѣ́къ ме́рзости своя́ златы́я и сре́бряныя, — я́же сотвори́ша, да покланя́ются су́етнымъ и нетопыре́мъ, е́же вни́ти въ верте́пы тве́рдаго ка́мене и въ разсѣ́лины ка́меній отъ лица́ стра́ха Госпо́дня и отъ сла́вы крѣ́пости Его́, егда́ воста́нетъ сокруши́ти зе́млю.

Проки́менъ, псало́мъ 14-й, гла́съ 4: Го́споди, кто́ обита́етъ* въ жили́щи Твое́мъ? Сти́хъ: Ходя́й безъ поро́ка и дѣ́лаяй пра́вду.

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 91 об. – 100 об.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.