Церковный календарь
Новости


2019-07-16 / russportal
И. П. Якобій. "Имп. Николай II и революція". Первые безпорядки (1938)
2019-07-16 / russportal
И. П. Якобій. "Имп. Николай II и революція". Наканунѣ катастрофы (1938)
2019-07-16 / russportal
И. П. Якобій. "Имп. Николай II и революція". Военный заговоръ (1938)
2019-07-16 / russportal
И. П. Якобій. "Имп. Николай II и революція". Штурмъ власти (1938)
2019-07-16 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 22-я (1921)
2019-07-16 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 21-я (1921)
2019-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 14-я (1922)
2019-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 13-я (1922)
2019-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 12-я (1922)
2019-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 11-я (1922)
2019-07-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 60-я (1956)
2019-07-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 59-я (1956)
2019-07-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 58-я (1956)
2019-07-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 57-я (1956)
2019-07-15 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 34-е (1975)
2019-07-15 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 33-е (1975)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - среда, 17 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Церковно-богослужебныя книги

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

СЛУЖБА ВЪ НЕДѢЛЮ СЫРОПУСТНУЮ.

Въ недѣ́лю сыропу́стную изгна́ніе Ада́мово. Бдѣ́ніе обы́чное.

ВЪ СУББОТУ ВЕЧЕРА,
Во свѣти́льничное, по предначина́тельномъ псалмѣ́, стихосло́вимъ: Блаже́нъ му́жъ.., каѳи́сму всю́. На Го́споди воззва́хъ.., поста́вимъ стихо́въ 10, и пое́мъ осмогла́сника воскре́сны 3, и восто́чны [Анато́ліевы3, и тріо́ди 4, гла́съ 6. Подо́бенъ: Все́ отло́жше.

Созда́тель мо́й Госпо́дь, пе́рсть отъ земли́ пріе́мь мя́, живоно́снымъ дунове́ніемъ вдуши́въ, оживи́, и почте́ на земли́ нача́льствующа ви́димыми всѣ́ми, и а́нгеломъ купножи́теля. Сатана́ же льсти́вый, сосу́дъ змíя употреби́въ, снѣ́дію прельсти́, и Бо́жія сла́вы разлучи́, и преиспо́днѣйшей сме́рти предаде́ въ зе́млю, но, я́ко Влады́ка и Благоутро́бенъ, па́ки воззови́.

Оде́жды боготка́нныя совлеко́хся окая́нный, Твое́ Боже́ственное повелѣ́ніе преслу́шавъ, Го́споди, совѣ́томъ врага́, и смоко́внымъ ли́ствіемъ, и ко́жными ри́зами ны́нѣ облеко́хся; по́томъ бо осужде́нъ бы́хъ хлѣ́бъ тру́дный снѣ́сти; те́рніе же и волче́цъ мнѣ́ принести́, земля́ проклята́ бы́сть. Но въ послѣ́дняя лѣ́та Воплоти́выйся отъ Дѣ́вы, воззва́въ мя́, введи́ па́ки въ ра́й.

Раю́ всечестны́й, краснѣ́йшая добро́то, богозда́нное селе́ніе, весе́ліе неконча́емое и наслажде́ніе, сла́во пра́ведныхъ, проро́ковъ красото́, и святы́хъ жили́ще, шу́момъ ли́ствій твои́хъ Содѣ́теля всѣ́хъ моли́, врата́ отве́рсти ми́, я́же преступле́ніемъ затвори́хъ, и сподо́битися дре́ва живо́тнаго прія́ти, и ра́дости, ея́же пре́жде въ тебѣ́ наслади́хся.

Ада́мъ изгна́нъ бы́сть изъ рая́ преслуша́ніемъ, и сла́дости изве́рженъ, же́нскими глаго́лы прельще́нный, и на́гъ сѣди́тъ, села́, — увы́ мнѣ́, — пря́мо рыда́я. Тѣ́мже потщи́мся вси́ вре́мя подъя́ти поста́, послу́шающе ева́нгельскихъ преда́ній, да си́ми благоуго́дни бы́вше Христу́, рая́ жили́ще па́ки воспріи́мемъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Сѣ́де Ада́мъ пря́мо рая́ и свою́ наготу́ рыда́я, пла́каше: Увы́ мнѣ́, пре́лестію лука́вою увѣща́нну бы́вшу, и окра́дену, и сла́вы удале́ну! Увы́ мнѣ́, простото́ю на́гу, ны́нѣ же недоумѣ́нну! Но, о раю́, ктому́ твоея́ сла́дости не наслажду́ся, ктому́ не узрю́ Го́спода и Бо́га моего́ и Созда́теля, въ зе́млю бо пойду́, отъ нея́же и взя́тъ бы́хъ. Ми́лостиве Ще́дрый, вопію́ Ти: поми́луй мя́ па́дшаго!

И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й, гла́са.

Свѣ́те ти́хій... Вхо́дъ. Проки́менъ: Госпо́дь воцари́ся...

На литíи, я́ко обы́чно, самогла́сенъ свята́го оби́тели. Сла́ва, гла́съ 6:

Со́лнце лучи́ скры́, луна́ со звѣзда́ми въ кро́вь преложи́ся, го́ры ужасо́шася, хо́лми вострепета́ша, егда́ ра́й заключи́ся. Исходя́ Ада́мъ, рука́ма бія́ въ лице́, глаго́лаше: Ми́лостиве, поми́луй мя́ па́дшаго.

И ны́нѣ, богоро́диченъ. Подо́бенъ:

Та́инственно воспѣва́емъ Тя́, Богоро́дице Марíе, яви́лася бо еси́ престо́лъ Вели́каго Царя́, сѣ́нь всесвята́я, небе́съ ши́ршая, херуви́мская колесни́ца, вы́шшая же серафи́мовъ, черто́гъ сла́вы: изъ Тебе́ бо про́йде воплоти́выйся всѣ́хъ Бо́гъ. Того́ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

На стихо́внѣ осмогла́сника. Сла́ва, гла́съ 6:

Изгна́нъ бы́сть Ада́мъ изъ рая́ снѣ́дію, тѣ́мже и сѣдя́ пря́мо сего́, рыда́ше, стеня́ умили́тельнымъ гла́сомъ и глаго́лаше: Увы́ мнѣ́, что́ пострада́хъ, окая́нный а́зъ! Еди́ну за́повѣдь преступи́хъ Влады́чню и благи́хъ вся́ческихъ лиши́хся! Раю́ святѣ́йшій, мене́ ра́ди насажде́нный бы́въ, и Евы ра́ди затворе́нный, моли́ тебе́ Сотво́ршаго и мене́ Созда́вшаго, я́ко да твои́хъ цвѣто́въ испо́лнюся! Тѣ́мже и къ нему́ Спа́съ: Моему́ созда́нію не хощу́ поги́бнути, но хощу́ сему́ спасти́ся и въ позна́ніе и́стины пріити́, я́ко гряду́щаго ко Мнѣ́ не изгоня́ю во́нъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ. Подо́бенъ:

Творе́цъ и Изба́витель [мо́й, Пречи́стая, Христо́съ Госпо́дь, изъ Твои́хъ ложе́снъ проше́дъ, въ мя́ оболкíйся, пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. Тѣ́мже Ти́, Всечи́стая, я́ко Бо́жіи Ма́тери же и Дѣ́вѣ, вои́стинну вопіе́мъ немо́лчно: ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, предста́тельство, и покро́ве, и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ].

Ны́нѣ отпуща́еши... По трисвято́мъ: [тропа́рь] отпусти́тельный Богоро́дице Дѣ́во.., три́жды. И про́чее послѣ́дованіе бдѣ́нія. Рядово́му же свято́му пое́мъ на повече́ріи.НА УТРЕНИ,

На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь воскре́сенъ, два́жды, и богоро́диченъ. Обы́чное стихосло́віе. И поліеле́й, я́коже указа́ся въ недѣ́лю о блу́дномъ сы́нѣ. И Благослове́нъ еси́ Го́споди... Начина́емъ же чести́ пе́рвую кни́гу Шестодне́вца Златоу́стаго. И степе́нны гла́са. Вся́кое дыха́ніе... и у́треннее Ева́нгеліе. Воскресе́ніе Христо́во... и псало́мъ 50-й. Сла́ва, гла́съ 8: Покая́нія отве́рзи ми́ две́ри... И ны́нѣ, подо́бенъ: На спасе́нія стези́... Та́же, гла́съ 6: Поми́луй мя́, Бо́же... Та́же: Мно́жества содѣ́янныхъ мно́ю лю́тыхъ...

Кано́ны осмогла́сника: воскре́сенъ, крестовоскре́сенъ и Богоро́дицы на 8, и тріо́ди на 6.
Творе́ніе Христофо́ра Протосинкри́та. Гла́съ 6.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Яко по су́ху пѣшеше́ствовавъ Изра́иль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побѣ́дную пѣ́снь пои́мъ, вопія́ше.

Гряди́, душе́ моя́ стра́стная, пла́чи твоя́ дѣя́нія дне́сь, помина́ющи пе́рвое обнаже́ніе во Еде́мѣ, и́мже изгна́на еси́ отъ сла́дости и непреста́нныя ра́дости.

Отъ мно́гаго благоутро́бія и щедро́тъ, Созда́телю тва́ри и Тво́рче всѣ́хъ, отъ пе́рсти оживи́въ мя́ пре́жде, заповѣ́далъ еси́ пѣ́ти Тя́ со а́нгелы Твои́ми.

Ра́ди бога́тства бла́гости Ты́ сади́ши, Созда́телю и Го́споди, ра́йскую сла́дость во Еде́мѣ, повелѣва́я ми́ наслажда́тися кра́сныхъ, и сла́дкихъ, и немимотеку́щихъ плодо́въ.

Сла́ва: Увы́ мнѣ́, душе́ моя́ окая́нная! Су́щихъ во Еде́мѣ наслажда́тися прія́ла еси́ вла́сть отъ Бо́га, не я́сти же вѣ́дѣнія плода́ повелѣ́на была́ еси́; вску́ю преступи́ла еси́ зако́нъ Бо́жій?

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Богороди́тельнице Дѣ́во, я́ко Ада́мова дщи́ по ро́ду, по благода́ти же Христу́ Бо́гу Роди́тельница, мене́, изгна́ннаго отъ Еде́ма, ны́нѣ воззови́.

Катава́сію же пое́мъ ирмосы́ настоя́щаго кано́на: Яко по су́ху пѣшеше́ствовавъ Изра́иль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побѣ́дную пѣ́снь пои́мъ, вопія́ше.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ Твои́хъ, Бла́же, и утверди́вый на́съ на ка́мени исповѣ́данія Твоего́.

Змíй льсти́вый нѣ́когда че́сти мое́й позави́дѣвъ, пошепта́ ле́стію Евѣ во у́ши; отъ нея́же а́зъ прельсти́вся, изгна́нъ бы́хъ, — увы́ мнѣ́! — отъ ли́ка жи́зни.

Ру́ку просте́ръ де́рзостно, вкуси́хъ дре́ва разу́мнаго, его́же повелѣ́ мнѣ́ Бо́гъ ника́коже причасти́тися, и Боже́ственныя сла́вы отве́рженъ бы́хъ го́рцѣ.

Сла́ва: Увы́ мнѣ́, стра́стная моя́ душе́! Ка́ко не позна́ла еси́ пре́лести? Ка́ко не ощути́ла еси́ льще́нія и за́висти вра́жія, но помрачи́лася еси́ умо́мъ и преступи́ла еси́ за́повѣдь Созда́теля твоего́?

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Упова́ніе и покро́въ мо́й, Чи́стая, обнаже́ніе дре́вле покры́вшая, Еди́на, па́дшаго Ада́ма, Рождество́мъ Твои́мъ, Чи́стая, въ нетлѣ́ніе па́ки облецы́ мя.

Катава́сія: Нѣ́сть свя́тъ, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ Твои́хъ, Бла́же, и утверди́вый на́съ на ка́мени исповѣ́данія Твоего́.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Изгна́нъ бы́сть Ада́мъ отъ ра́йскія сла́дости, снѣ́дію го́рькою въ невоздержа́ніи за́повѣди не сохрани́ Влады́чни, и осуди́ся дѣ́лати зе́млю, отъ нея́же взя́тъ бы́сть са́мъ, по́томъ же мно́гимъ я́сти хлѣ́бъ сво́й. Тѣ́мже мы́ возлю́бимъ воздержа́ніе, да не внѣ́ рая́ возрыда́имъ, я́коже о́нъ, но въ него́ вни́демъ.

Сла́ва, и́ный, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся.

Ны́нѣ вре́мя добродѣ́телей яви́ся, и при две́рехъ Судія́, не скорби́мъ, но пріиди́те, постя́щеся, принесе́мъ сле́зы, умиле́ніе и ми́лостыню, зову́ще: согрѣши́хомъ па́че песка́ морска́го, но осла́би всѣ́мъ, всѣ́хъ Свободи́телю, да воспріи́мемъ нетлѣ́нный вѣне́цъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ. Подо́бенъ:

Не умолчи́мъ никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йніи. Аще бо Ты́ не бы́ предстоя́ла, моля́щи, кто́ бы на́съ изба́вилъ отъ толи́кихъ бѣ́дъ? Кто́ же бы сохрани́лъ до ны́нѣ свобо́дны? Не отсту́пимъ, Влады́чице, отъ Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно отъ вся́кихъ лю́тыхъ.

Та́же чте́ніе Богосло́ва, въ я́зву гра́да, его́же нача́ло: Что́ рѣшите́, чи́нъ похваля́емый? И твори́мъ дая́нія два́.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Христо́съ моя́ си́ла, Бо́гъ и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголѣ́пно пое́тъ, взыва́ющи, отъ смы́сла чи́ста, о Го́сподѣ пра́зднующи.

Че́сти сподо́бихся а́зъ, стра́стный, отъ Тебе́, Влады́ки, во Еде́мѣ; — увы́ мнѣ́! — ка́ко прельсти́хся, и діа́воломъ позави́дѣхся, отве́рженъ бы́хъ отъ лица́ Твоего́?

Мене́ рыда́йте, а́нгельстіи чи́нове, рая́ добро́ты и садо́въ та́мошнее благолѣ́піе, прельсти́вшагося злополу́чно и Бо́га отве́ргшагося.

Лу́же блаже́нный, са́дове богосажде́нніи, рая́ красото́, ны́нѣ о мнѣ́ сле́зы пролива́йте, отъ листо́въ, я́коже отъ о́чію, обнаже́ннѣмъ и стра́ннѣмъ сла́вы Бо́жія.

Сла́ва: Не ктому́ ви́жу тебе́, ни наслажда́юся пресла́дкія твоея́ и боже́ственныя свѣ́тлости, всечестны́й раю́: на́гъ бо поверго́хся въ зе́млю, прогнѣ́вая Сотво́ршаго.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Свята́я Влады́чице, отве́рзшая рая́ врата́ всѣ́мъ вѣ́рнымъ, я́же Ада́мъ заключи́ преступле́ніемъ иногда́, врата́ ми́лости мнѣ́ отве́рзи.

Катава́сія: Христо́съ моя́ си́ла, Бо́гъ и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголѣ́пно пое́тъ, взыва́ющи, отъ смы́сла чи́ста, о Го́сподѣ пра́зднующи.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Бо́жіимъ свѣ́томъ Твои́мъ, Бла́же, у́тренюющихъ Ти́ ду́ши любо́вію озари́, молю́ся, Тя́ вѣ́дѣти, Сло́вѣ Бо́жій, и́стиннаго Бо́га, отъ мра́ка грѣхо́внаго взыва́юща.

Позави́дѣвъ дре́вле мнѣ́ вра́гъ въ раи́ благополу́чна житія́ человѣконенави́стникъ, въ видѣ́ніи змíя мнѣ́ запя́тъ, и сла́вы присносу́щныя стра́нна мя́ показа́.

Рыда́ю и пла́чу душе́ю, и очесе́мъ ищу́ мно́жества сле́зъ прилага́ти, егда́ воззрю́ и позна́ю мою́ наготу́, ю́же имѣ́хъ отъ преступле́нія.

Сла́ва: Отъ земли́ со́зданъ бы́хъ руко́ю Бо́жіею, па́ки же возврати́тися въ зе́млю а́зъ, стра́стный, слы́шахъ; кто́ мене́ не воспла́четъ, отринове́ннаго отъ Бо́га, и Еде́момъ а́дъ измѣни́вшаго?

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Черто́гъ сла́вы Тя́ та́йный вси́ возвѣща́емъ, вѣ́рніи, Богороди́тельнице Всенепоро́чная. Тѣ́мже молю́ Тя, Чи́стая: испа́дшаго мя́ черто́га ра́йска, сво́йственна сотвори́.

Катава́сія: Бо́жіимъ свѣ́томъ Твои́мъ, Бла́же, у́тренюющихъ Ти́ ду́ши любо́вію озари́, молю́ся, Тя́ вѣ́дѣти, Сло́вѣ Бо́жій, и́стиннаго Бо́га, отъ мра́ка грѣхо́внаго взыва́юща.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, къ ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́къ, вопію́ Ти: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Многоми́лостиве.

Оде́ждею мя́ обле́клъ еси́ боготка́нною, Спа́се, во Еде́мѣ, я́ко Благоутро́бенъ; а́зъ же Твою́ преступи́хъ за́повѣдь, вѣ́ровавъ льсти́вому, и на́гъ ви́дѣхся, окая́нный.

Душе́ всестра́стная моя́, удали́лася еси́ отъ Бо́га, невнима́ніемъ твои́мъ ра́йскаго лиши́лася еси́ наслажде́нія, отъ а́нгелъ разлучи́лася еси́, во тлю́ ввела́ся еси́. О, паде́нія!

Сла́ва: Поми́луй, уще́дри, Вседержи́телю Бо́же, Твое́ю руку́ творе́ніе; не пре́зри мене́, молю́ся, Бла́же, отлучи́вшаго себе́ самаго́ отъ ли́ка а́нгелъ Твои́хъ.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Марíе Богозва́нная, Госпоже́ вся́ческихъ, я́ко ро́ждшая Го́спода, Царя́ всѣ́хъ и Изба́вителя, плѣне́на мя́ су́ща отъ ра́йскія сла́вы, воззови́.

Катава́сія: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, къ ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́къ, вопію́ Ти: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Многоми́лостиве.

Конда́къ, гла́съ 6:

Прему́дрости Наста́вниче, смы́сла Пода́телю, нему́дрыхъ Наказа́телю, и ни́щихъ Защи́тителю, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, Влады́ко. Ты́ да́ждь ми́ сло́во, Отчее Сло́во, — се́ бо устнѣ́ мои́ не возбраню́, во е́же зва́ти Тебѣ́: Ми́лостиве, поми́луй мя́ па́дшаго!

Икосъ:

Сѣ́де Ада́мъ тогда́ и пла́кася пря́мо сла́дости рая́, рука́ма бія́ лице́, и глаго́лаше: Ми́лостиве, поми́луй мя́ па́дшаго!

Ви́дѣвъ Ада́мъ а́нгела изри́нувша и затвори́вша боже́ственнаго са́да две́рь, воздохну́въ вельми́, и глаго́ла: Ми́лостиве, поми́луй мя́ па́дшаго!

Споболи́, раю́, стяжа́телю обнища́вшему, и шу́момъ твои́хъ ли́ствій умоли́ Содѣ́теля, да не затвори́тъ тя́: Ми́лостиве, поми́луй мя́ па́дшаго!

Раю́ вседобродѣ́тельный, всесвяты́й, всебога́тый, Ада́ма ра́ди насажде́нный и ра́ди Евы заключе́нный, умоли́ Бо́га о па́дшемъ: Ми́лостиве, поми́луй мя́ па́дшаго!

Синакса́рь.

Стихи́: Мíръ съ родонача́льники го́рько да воспла́четъ:
                  Снѣ́дію сла́дкою па́дшій съ па́дшими.

Въ сíй де́нь воспомина́ніе твори́мъ отъ ра́йскія пи́щи испаде́нія первозда́ннаго Ада́ма, е́же боже́ственніи святíи отцы́ на́ши пре́жде святы́я Четыредеся́тницы вчини́ша, я́коже тѣ́ми показу́юще вещьми́, ели́ка по́стная лѣчьба́ человѣ́ческому естеству́ поле́зная, и ели́ко па́ки, е́же отъ ла́комства и непослуша́нія гну́сно. Оста́вльше у́бо отцы́, я́же по ча́сти въ мíрѣ, си́ми бы́вшая повѣствова́ти безчи́сленна су́ща, первозда́ннаго Ада́ма предлага́ютъ, ели́ко зло́ пострада́, отъ е́же ни вма́лѣ пости́тися, отону́ду и на́шему приведе́ естеству́, я́вѣ предпоказу́юще. И я́коже пе́рвое въ человѣ́цѣхъ Бо́жіе заповѣ́даніе поста́ до́брое, е́же не сохрани́въ о́нъ, но чре́ву поко́рься, па́че же преле́стнику змíю Евою, не то́кмо Бо́гъ не бы́сть, но и сме́рть привлече́ и па́губу всему́ ро́ду подаде́. Пи́щи у́бо ра́ди пе́рваго Ада́ма Госпо́дь дне́й пости́ся четы́редесять и послушли́въ бы́сть; его́же ра́ди и настоя́щая свята́я Четыредеся́тница святы́ми апо́столы умы́слися, да е́же не сохрани́въ о́нъ, пострада́, погуби́въ нетлѣ́ніе, сохрани́вше мы́ воспріи́мемъ посто́мъ. Инако же, я́коже и предреко́хомъ, намѣ́реніе святы́хъ сіе́ е́сть — да я́же изъ нача́ла да́же до конца́ дѣла́ бы́вшая Бо́гомъ, вкра́тцѣ обы́мутъ. Елма́ же всѣ́хъ по на́мъ вино́вно преступле́ніе и отъ пи́щи испаде́ніе Ада́мово, — по сему́ сло́ву сіе́ ны́нѣ предлага́ютъ, па́мять на́мъ творя́щимъ: о́наго да убѣжи́мъ, па́че же невоздержа́нію во все́мъ да не ревну́емъ. Въ шесты́й у́бо де́нь Ада́мъ созда́ся руко́ю Бо́жіею, почте́нъ бы́въ и о́бразомъ, вдуновле́ніемъ. И, взе́мъ за́повѣдь, а́біе да́же до шеста́го часа́ въ раи́ поживе́, та́же преступи́въ сію́, отту́ду изгна́ся. Евре́инъ у́бо Фи́лонъ сто́, рече́, лѣ́тъ Ада́му въ раи́ сотвори́ти, друзíи же се́дмь дне́й или́ лѣ́тъ глаго́лютъ, че́сти ра́ди седма́го числа́. И я́ко въ шесты́й ча́съ ру́цѣ просте́ръ и плода́ косну́ся, — яви́ и но́вый Ада́мъ — Христо́съ, въ шесты́й ча́съ и де́нь дла́ни просте́ръ на Крестѣ́, о́наго исцѣля́я па́губу. Посредѣ́ же тли́ и нетлѣ́нія со́зданъ бы́сть, да е́же избере́тъ произволе́ніемъ, о́но и притя́жетъ. Бѣ́ же у́бо мо́щно Бо́гу и безгрѣ́шна сего́ сотвори́ти, но да бу́детъ и того́ произволе́нія исправле́ніе. Сего́ ра́ди зако́нъ дае́тъ, всѣ́хъ у́бо каса́тися садо́въ, сего́ же ни́, — не́гли отъ всѣ́хъ созда́ній Боже́ственныя си́лы быва́емое позна́ніе помышля́ти, а е́же о естествѣ́ Бо́жіи, ника́коже. Еже у́бо и Богосло́въ Григо́рій, любопрему́дрствуяй, древесе́мъ бы́ти — мы́сли боже́ственнѣй, садо́мъ же — боговидѣ́нію. Си́рѣчь, повелѣ́ [глаго́летъ] Бо́гъ Ада́му о всѣ́хъ у́бо ины́хъ стихíяхъ и ка́чествахъ пещи́ся, и помышля́ти умо́мъ, и прославля́ти Бо́га отту́ду: сія́ бо и́стинно пи́ща, не́гли же и о свое́мъ естествѣ́; о Бо́зѣ у́бо: Кто́ же естество́мъ, и гдѣ́, и ка́ко все́ отъ не су́щаго приведе́, — ника́коже иска́ти. Онъ же друга́я у́бо оста́вль, я́же о Бо́зѣ наипа́че испыту́яй бя́ше, и Онаго естество́ опа́снѣ извѣ́доваяй. Яко у́бо еще́ несоверше́нъ сы́й, и препро́стъ, и младе́нецъ, въ сицева́я испаде́, сатанѣ́ Евою мечта́ніе ему́ вложи́вшу обоже́нія. Вели́кій же и боже́ственный Златоу́стъ, сугу́бу нѣ́кую си́лу дре́ву о́ному имѣ́ти глаго́летъ, и на земли́ глаго́летъ раю́ бы́ти, и у́мну ему́, и чу́вственну любопрему́дрствуетъ, я́коже бѣ́ Ада́мъ, и о́ба посредѣ́ тли́ и нетлѣ́нія, вку́пѣ и писа́ніе соблюда́я, и ниже́ па́ки пребыва́яй при пи́смени. Глаго́лютъ же нѣ́цыи, дре́ву о́ному преслуша́нія бы́ти смоко́вницѣ, зане́ позна́вше а́біе наготу́, ли́ствіе о́ныя употреби́вше покры́шася. Сего́ ра́ди Христо́съ, я́ко вину́ бы́вшу сію́ преслуша́нія, прокля́; и́мать бо нѣ́кое и ко грѣху́ уподобле́ніе. Пе́рвое у́бо — е́же услажда́ющее, та́же е́же отъ ли́ствія жесто́кое и прилѣпля́ющееся млеко́мъ. Су́ть же, и́же и дре́во о́но — со Евою Ада́ма бесѣ́ду и ра́зумъ, умы́слиша не до́брѣ. Преступи́въ у́бо и сме́ртною обле́кся пло́тію, и кля́тву взе́мъ изгна́нъ бы́сть рая́; и пла́менному ору́жію сего́ врата́ повелѣ́но бы́сть храни́ти. Се́й же пря́мо сѣдя́ пла́каше, коли́кихъ бла́гъ лиши́ся, за е́же не пости́тися ко вре́мени. И изъ о́наго ве́сь ро́дъ о́ному ра́вныхъ пріобщи́ся, до́ндеже Созда́вый на́съ, на́ше поми́ловавъ естество́, погиба́емое сатано́ю, отъ Дѣ́вы Святы́я ро́ждься и изря́днѣ пожи́въ, пу́ть на́мъ показа́въ, сопроти́вными о́ному, ре́кше, посто́мъ и смире́ніемъ, и побѣди́въ хи́тро на́съ прельсти́вшаго, и па́ки въ дре́внее достоя́ніе приведе́. Вся́ у́бо сія́ богоно́сніи отцы́ предста́вити хотя́ще, все́ю тріо́дію пре́жде у́бо ве́тхая предлага́ютъ; и́хже пе́рвое — созда́ніе и отъ пи́щи испаде́ніе Ада́мово, его́же ны́нѣ па́мять твори́мъ, та́же и про́чими Моисе́йскими, и проро́ческими, и вя́щши Дави́дскими словесы́, и нѣ́кая тогда́ отъ благода́ти прилага́юще. Та́же по чи́ну и я́же Но́ваго Завѣ́та, и́хже пе́рвое е́сть — Благовѣ́щеніе, смотре́ніемъ Бо́жіимъ неизглаго́ланнымъ во святѣ́й Четыредеся́тницѣ при́сно обрѣта́емо; Ла́заремъ же, и Цвѣтоно́сіемъ, и свято́ю Вели́кою седми́цею свяще́ннымъ прочита́емымъ Ева́нгеліемъ, самы́мъ же святы́мъ и спаси́тельнымъ Страсте́мъ Христо́вымъ по то́нку пѣва́емымъ. Та́же и Воскресе́ніемъ, и про́чими да́же и до соше́ствія Свята́го Ду́ха свяще́ннымъ Дѣя́ніемъ прочита́емымъ: ка́ко про́повѣдь бы́сть, и святы́хъ всѣ́хъ собра́, — Дѣя́нія бо Воскресе́ніе извѣству́ютъ чуде́съ ра́ди. Поне́же у́бо за е́же ни еди́ною Ада́му пости́тися, толи́ка пострада́хомъ, предлага́ется ны́нѣ сего́ воспомина́ніе, во вхо́дѣ святы́я Четыредеся́тницы, да помина́юще, ели́ко зло́, е́же не пости́тися введе́, потщи́мся по́стъ ра́достнѣ подъя́ти и сохрани́ти. Якоже у́бо его́же погрѣши́ Ада́мъ [си́рѣчь обоже́нія,] мы́ тѣ́мъ получи́мъ, рыда́юще, и постя́щеся, и смиря́ющеся, до́ндеже на́съ Бо́гъ посѣти́тъ, — си́хъ бо кромѣ́ неудо́бь прія́ти е́же погуби́хомъ. Вѣ́домо же бу́ди, я́ко десяти́на е́сть, сія́ свята́я и вели́кая Четыредеся́тница, всего́ лѣ́та. Поне́же бо отъ лѣ́ности при́сно пости́тися и отъ злы́хъ упраздни́тися не хо́щемъ, я́ко нѣ́кую жа́тву душа́мъ сію́ апо́столи и боже́ственніи отцы́ преда́ша, я́ко ели́ка у́бо всѣ́мъ лѣ́томъ безмѣ́стная содѣ́яхомъ, ны́нѣ сокруша́еми и посто́мъ смиря́еми, очи́стимъ. Юже и храни́ти до́лжни есмы́ опа́снѣйше. Но у́бо и про́чія три́: святы́хъ апо́столъ, глаго́лю, Богоро́дицы и Рождества́ Христо́ва, — къ четы́ремъ бо лѣ́та времено́мъ. И Четыредеся́тницу боже́ственніи апо́столи изда́ша, сію́ вя́щше поче́тше святы́хъ ра́ди Страсте́й, и я́ко Христо́съ сію́ пости́ся и просла́вися. И Моисе́й четы́редесять дне́й пости́вся, зако́нъ прія́тъ; и Илія́ са́мъ, и Даніи́лъ, и ели́цы иску́сніи у Бо́га. И я́ко добро́ е́сть по́стъ, показу́етъ отъ сопроти́внаго Ада́мъ. За сію́ у́бо вину́ Ада́мово изгна́ніе здѣ́ святы́ми отцы́ умы́слися.

Неизрече́ннымъ Твои́мъ благоутро́біемъ, Христе́ Бо́же на́шъ, пи́щи ра́йскія на́съ сподо́би, и поми́луй, я́ко еди́нъ Человѣколю́бецъ, ами́нь.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Росода́тельну у́бо пе́щь содѣ́ла а́нгелъ преподо́бнымъ отроко́мъ, халде́и же опаля́ющее велѣ́ніе Бо́жіе, мучи́теля увѣща́ вопи́ти: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Влады́чествуяй всѣ́ми вѣ́ки, Го́споди, созда́вый мя́ во́лею Твое́ю! Зави́дѣна мя́ льсти́вымъ змíемъ иногда́, и Тебе́ прогнѣ́вавшаго, Спа́се, не пре́зри, Бо́же, но воззови́ мя.

Сту́дными одѣ́янъ оде́ждами, — увы́ мнѣ́! — вмѣ́сто одѣя́нія свѣтоза́рнаго, пла́чу моея́ поги́бели, Спа́се, и вѣ́рою вопію́ Ти, Благíй: не пре́зри, Бо́же, но воззови́ мя!

Сла́ва: Уязви́ змíй вселука́вый всю́ мою́ ду́шу лука́вно, ра́йскія же сла́дости изгна́на сотвори́, но, о благосе́рде Спа́се, не пре́зри я́ко Бо́гъ, но воззови́ мя.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Моле́бное мое́ моле́ніе, Всенепоро́чная, пріими́ ми́лостію Твое́ю и проще́ніе прегрѣше́ній да́ждь ми́, Чи́стая, рыда́ньми вопію́щему прилѣ́жно: не пре́зри, Блага́я, но воззови́ мя!

Катава́сія: Росода́тельну у́бо пе́щь содѣ́ла а́нгелъ преподо́бнымъ отроко́мъ, халде́и же опаля́ющее велѣ́ніе Бо́жіе, мучи́теля увѣща́ вопи́ти: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Изъ пла́мене преподо́бнымъ ро́су источи́лъ еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́лъ еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хотѣ́ти. Тя́ превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Дарьми́ многообра́зными дре́вле, поче́лъ еси́ руку́ Твое́ю дѣ́ло, еди́не Человѣколю́бче; змíй же лю́тый свиста́ніемъ прельсти́, — увы́ мнѣ́! — настоя́щихъ бла́гъ обнажи́въ.

Вску́ю совѣ́та го́рькаго послу́шала еси́ и Боже́ственнаго повелѣ́нія была́ еси́ преслу́шна? Увы́ мнѣ́, смире́нная душе́, Бо́га оскорби́вшая, Его́же при́сно сла́вити учине́на еси́ со а́нгелы!

Благослови́мъ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Гадо́мъ и звѣре́мъ влады́чица бы́вши, га́ду душетлѣ́нному ка́ко собесѣ́довала еси́, совѣ́тника пріи́мши я́ко пра́ваго, льсти́ваго? О, твоего́ прельще́нія, душе́ моя́ всестра́стная!

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Свѣтоно́сное селе́ніе Тя́ Бо́жія воплоще́нія, воспѣва́емъ, Марíе Богоблагода́тная; тѣ́мже мя́, лю́тѣ омраче́на страстьми́, просвѣти́ свѣ́томъ ми́лости, Наде́жде ненаде́жныхъ.

Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, [пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки].

Катава́сія: Изъ пла́мене преподо́бнымъ ро́су источи́лъ еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́лъ еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хотѣ́ти. Тя́ превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Бо́га человѣ́комъ невозмо́жно ви́дѣти, на Него́же не смѣ́ютъ чи́ни а́нгельстіи взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся человѣ́комъ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, съ небе́сными во́и, Тя́ ублажа́емъ.

Сла́докъ вку́съ пло́дъ ра́зума во Еде́мѣ яви́ ми ся, насы́щшемуся снѣ́ди, въ же́лчь же бы́сть коне́цъ его́. Увы́ мнѣ́, душе́ стра́стная! Ка́ко невоздержа́ніе тя́ ра́йскаго яде́нія стра́нна сотвори́?

Бо́же всѣ́хъ, ми́лости Го́споди! На мое́ смире́ніе благоутро́бне при́зри, и не дале́че посли́ мя Боже́ственнаго Еде́ма, я́ко да зря́ добро́ты, отону́дуже испадо́хъ, потщу́ся па́ки рыда́ньми воспрія́ти я́же погуби́хъ.

Рыда́ю, стеню́ и пла́чу, херуви́мы съ пла́меннымъ ору́жіемъ зря́, Еде́ма вхо́дъ стрещи́ повелѣ́нныя, всѣ́мъ престу́пникомъ, — увы́! — непристу́пный, а́ще не Ты́ невозбране́нъ, Спа́се, то́й сотвори́ши ми́.

Сла́ва: Дерза́ю мно́жеству ми́лости Твоея́, Христе́ Спа́се, и Боже́ственныхъ ре́бръ Твои́хъ кро́ви, е́юже освяти́лъ еси́ естество́ человѣ́ческое, отве́рзлъ же еси́ врата́ Тебѣ́ служа́щимъ ра́йская, Бла́же, пре́жде заключе́нная Ада́му.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Жи́зни две́ре непроходи́мая, у́мная, Дѣ́во Богоро́дице Безневѣ́стная! Ра́йская врата́, заключе́нная ми́ пре́жде, отве́рзи Твои́ми моли́твами, я́ко да сла́влю Тя́, по Бо́зѣ мою́ помо́щницу и держа́вное прибѣ́жище.

Катава́сія: Бо́га человѣ́комъ невозмо́жно ви́дѣти, на Него́же не смѣ́ютъ чи́ни а́нгельстіи взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся человѣ́комъ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, съ небе́сными во́и, Тя́ ублажа́емъ.

Ексапостила́рій воскре́сный.
Сла́ва, настоя́щій. Подо́бенъ: Жены́ услы́шите.

За́повѣдь Твою́, Го́споди, преслу́шавъ окая́нный, и обнаже́нъ Твоея́ сла́вы, студа́ испо́лнихся, — увы́ мнѣ́! — и сла́дости изринове́нъ е́смь ра́йскія, Благоутро́бне. Ми́лостиве, поми́луй лиши́вшася пра́ведно бла́гости Твоея́.

И ны́нѣ, и́ный. Подо́бенъ: Со ученики́ и́демъ.

Изгна́на бы́вша, Го́споди, рая́ пе́рвѣе снѣ́дію дре́ва, вве́лъ еси́ па́ки Кресто́мъ и Стра́стію Твое́ю, Спа́се и Бо́же мо́й, и́мже на́съ утверди́ по́стъ соверши́ти чистолѣ́пно, и Боже́ственному воста́нію поклони́тися, Па́сцѣ спаси́тельнѣй, Тя́ Ро́ждшія моли́твами.

На хвали́техъ стихи́ры осмогла́сника воскре́сны 4, и восто́ченъ [Анато́ліевъ] еди́нъ, и тріо́ди сія́ самогла́сны. Гла́съ 5:

Увы́ мнѣ́, — Ада́мъ рыда́ніемъ возопи́, — я́ко змíй и жена́ Боже́ственнаго дерзнове́нія изри́нуша мя́, и ра́йскія сла́дости дре́ва снѣ́дь отчужди́. Увы́ мнѣ́, не терплю́ про́чее поноше́нія: иногда́ ца́рь сы́й земны́хъ всѣ́хъ созда́ній Бо́жіихъ, ны́нѣ плѣ́нникъ яви́хся отъ еди́наго беззако́ннаго совѣ́та; и, иногда́ сла́вою безсме́ртія облече́нъ сы́й, умерщвле́нія ко́жу, я́ко сме́ртный, окая́нно обношу́. Увы́ мнѣ́, кого́ рыда́ній содѣ́йственника сотворю́? Но Ты́, Человѣколю́бче, отъ земли́ созда́вый мя́, во благоутро́біе оболкíйся, рабо́ты вра́жія свободи́ и спаси́ мя́.

Сти́хъ: Исповѣ́мся Тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ, [повѣ́мъ вся́ чудеса́ Твоя́].

По́прище добродѣ́телей отве́рзеся, хотя́щіи страда́льчествовати вни́дите, препоя́савшеся до́брымъ поста́ по́двигомъ: зако́нно бо страда́льчествующіи, пра́ведно вѣнча́ются. И, воспріи́мше всеору́жіе Креста́, врагу́ сопроти́вимся, я́ко стѣ́ну неруши́мую иму́ще вѣ́ру, и я́ко щи́тъ — моли́тву, и шле́мъ — ми́лостыню, вмѣ́сто меча́ — по́стъ, и́же отсѣка́етъ отъ се́рдца всю́ зло́бу. Творя́й сія́, и́стинный пріи́метъ вѣне́цъ отъ Всецаря́ Христа́ въ де́нь су́дный.

Сти́хъ: Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебѣ́, [пою́ и́мени Твоему́, Вы́шній].

Гла́съ 6:

Ада́мъ изъ рая́ отго́нится, пи́щи причасти́вся, я́ко преслу́шникъ; Моисе́й богови́децъ бы́сть, посто́мъ о́чи душе́вныя очи́стивъ. Тѣ́мже рая́ жи́теліе бы́ти возжелѣ́вше, измѣни́мся отъ неполе́зныя пи́щи, и Бо́га зрѣ́ти жела́юще, Моисе́йскую четвери́цу десяти́цъ пости́мся, моли́твою и моле́ніемъ чи́сто терпя́ще. Утоли́мъ душе́вныя стра́сти, отжене́мъ плотскíя сла́сти, ле́гцы къ го́рнему ше́ствію пре́йдемъ, идѣ́же а́нгельстіи ли́цы немо́лчными гла́сы Нераздѣ́льную воспѣва́ютъ Тро́ицу, зрѣ́ти недоумѣ́нную добро́ту и влады́чню. Та́мо сподо́би на́съ, Сы́не Бо́жій, Жизнода́вче, на Тя́ надѣ́ющихся, ликова́ти со а́нгельскими во́инствы, ро́ждшія Тя́ Ма́тере, Христе́, моли́твами, и апо́столъ, и му́ченикъ, и преподо́бныхъ.

Сти́хъ: Воскресни́ Го́споди Бо́же мо́й, да вознесе́тся рука́ Твоя́, [не забу́ди убо́гихъ Твои́хъ до конца́].

Приспѣ́ вре́мя, духо́вныхъ по́двиговъ нача́ло, на де́моны побѣ́да, всеору́жное воздержа́ніе, а́нгельское благолѣ́піе, къ Бо́гу дерзнове́ніе: тѣ́мъ бо Моисе́й бы́сть Зижди́телю собесѣ́дникъ и гла́съ неви́димо въ слу́хи прія́тъ. Го́споди, тѣ́мъ сподо́би и на́съ поклони́тися Твои́мъ Страсте́мъ и свято́му Воскресе́нію, я́ко Человеколю́бецъ!

Сла́ва, то́йже. И ны́нѣ, [богоро́диченъ]:

Преблагослове́нна еси́, [Богоро́дице Дѣ́во, Вопло́щшимъ бо ся изъ Тебе́ а́дъ плѣни́ся, Ада́мъ воззва́ся, кля́тва потреби́ся, Ева свободи́ся, сме́рть умертви́ся, и мы́ ожи́хомъ. Тѣ́мъ, воспѣва́юще, вопіе́мъ: благослове́нъ Христо́съ Бо́гъ, благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебѣ́].

Славосло́віе вели́кое.

И обы́чная литíя въ па́перти, въ не́йже пое́мъ, Сла́ва, и ны́нѣ, стихи́ру ева́нгельскую. Совокупля́емъ же и ча́съ 1-й. И чту́тся оглаше́нія преподо́бнаго отца́ на́шего Ѳео́дора Студи́та, и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Изобрази́тельная. Блаже́нны гла́са на 6, и кано́на тріо́ди пѣ́снь 6-я, на 4. Проки́менъ, гла́съ 8: Помоли́теся, и воздади́те* Го́сподеви Бо́гу на́шему. Сти́хъ: Вѣ́домъ во Іуде́и Бо́гъ, во Изра́или ве́ліе и́мя Его́. Апо́столъ къ Ри́мляномъ, зача́ло 112. Аллилу́ія, гла́съ 6: Бла́го е́сть исповѣ́датися Го́сподеви, и пѣ́ти и́мени Твоему́, Вы́шній. [Сти́хъ: Возвѣща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку но́щь]. Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 17. И Боже́ственная литургíя Златоу́стаго. Кинони́къ: Хвали́те Го́спода съ небе́съ, [хвали́те Его́ въ вы́шнихъ].

[Зри́:] Подоба́етъ вѣ́дати, я́ко отъ сея́ недѣ́ли да́же до Воздви́женія Честна́го Креста́, упраждня́ется поліеле́й. Пое́тся же то́кмо во бдѣ́ніихъ Влады́чнихъ пра́здниковъ и вели́кихъ святы́хъ.

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 58 об. – 64 об.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.