Церковный календарь
Новости


2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 66-я (1956)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 65-я (1956)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 64-я (1956)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 63-я (1956)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 62-я (1956)
2019-07-18 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 61-я (1956)
2019-07-18 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 38-е (1975)
2019-07-18 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 37-е (1975)
2019-07-18 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 36-е (1975)
2019-07-18 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 35-е (1975)
2019-07-18 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 24-я (1921)
2019-07-18 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 23-я (1921)
2019-07-17 / russportal
Якобій. "Имп. Николай II и революція". Екатеринбург. трагедія (§4-6) (1938)
2019-07-17 / russportal
Якобій. "Имп. Николай II и революція". Екатеринбург. трагедія (§1-3) (1938)
2019-07-17 / russportal
И. П. Якобій. "Имп. Николай II и революція". Миссія ген. Иванова (1938)
2019-07-17 / russportal
И. П. Якобій. "Имп. Николай II и революція". Измѣна, трусость и обманъ (1938)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 17.
Церковно-богослужебныя книги

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

ОГЛАВЛЕНІЕ.
 • Во сла́ву Святы́я, Единосу́щныя, Животворя́щія и Нераздѣли́мыя Тро́ицы... [Кіевъ, 1864].

  Недѣля о мытарѣ и фарисеѣ.
 • Слу́жба въ недѣ́лю, въ ню́же чте́тся свяще́нное и свято́е Ева́нгеліе при́тчи мытаря́ и фарисе́я [Кіевъ, 1864].

  Недѣля о блудномъ сынѣ.
 • Слу́жба въ недѣ́лю, въ ню́же чте́тся свяще́нное и свято́е Ева́нгеліе, при́тчи блу́днаго сы́на [Кіевъ, 1864].

  Недѣля мясопустная.
 • Слу́жба въ суббо́ту мясопу́стную, въ ню́же соверша́емъ па́мять всѣ́хъ отъ вѣ́ка усо́пшихъ правосла́вныхъ христіа́нъ, оте́цъ и бра́тій на́шихъ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ недѣлю мясопу́стную, о Стра́шномъ судѣ́ [Кіевъ, 1864].

  Недѣля сыропустная.
 • Слу́жба въ понедѣ́льникъ сы́рныя седми́цы [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во вто́рникъ сы́рныя седми́цы [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ сре́ду сы́рныя седми́цы [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ четверто́къ сы́рныя седми́цы [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ пято́къ сы́рныя седми́цы [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ суббо́ту сы́рныя седми́цы, въ ню́же соверша́емъ па́мять всѣ́хъ преподо́бныхъ и богоно́сныхъ оте́цъ, въ по́двизѣ просія́вшихъ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ недѣ́лю сыропу́стную, въ ню́же воспомина́ніе твори́мъ изгна́нія Ада́мова [Кіевъ, 1864].

  Недѣля 1-я Великаго поста.
 • Слу́жба въ понедѣ́льникъ пе́рвыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 •                 Вели́кій кано́нъ свята́го Андре́я Кри́тскаго (ча́сть 1-я) [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во вто́рникъ пе́рвыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 •                 Вели́кій кано́нъ свята́го Андре́я Кри́тскаго (ча́сть 2-я) [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ сре́ду пе́рвыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 •                 Вели́кій кано́нъ свята́го Андре́я Кри́тскаго (ча́сть 3-я) [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ въ четверто́къ пе́рвыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 •                 Вели́кій кано́нъ свята́го Андре́я Кри́тскаго (ча́сть 4-я) [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ пято́къ пе́рвыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ суббо́ту пе́рвыя седми́цы Вели́каго поста́, въ ню́же соверша́емъ па́мять свята́го Ѳео́дора Ти́рона [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ недѣ́лю пе́рвую Вели́каго поста́, въ ню́же Правосла́віе воспомина́ется [Кіевъ, 1864].

  Недѣля 2-я Великаго поста.
 • Слу́жба въ понедѣ́льникъ вторы́я седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во вто́рникъ вторы́я седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ сре́ду вторы́я седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ четверто́къ вторы́я седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ пято́къ вторы́я седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ суббо́ту вторы́я седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ недѣ́лю втору́ю Вели́каго поста́, въ ню́же соверша́емъ па́мять святи́теля Григо́рія Пала́мы, архіепи́скопа Ѳессалони́тскаго [Кіевъ, 1864].

  Недѣля 3-я Великаго поста.
 • Слу́жба въ понедѣ́льникъ тре́тія седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во вто́рникъ тре́тія седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ сре́ду тре́тія седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ четверто́къ тре́тія седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ пято́къ тре́тія седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ суббо́ту тре́тія седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ недѣ́лю тре́тію Вели́каго поста́, въ ню́же твори́мъ поклоне́ніе Честно́му и Животворя́щему Кресту́ Госпо́дню [Кіевъ, 1864].

  Недѣля 4-я Великаго поста.
 • Слу́жба въ понедѣ́льникъ четве́ртыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во вто́рникъ четве́ртыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ сре́ду четве́ртыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ четверто́къ четве́ртыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ пято́къ четве́ртыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ суббо́ту четве́ртыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ недѣ́лю четве́ртую Вели́каго поста́, въ ню́же соверша́емъ па́мять преподо́бнаго Іоа́нна Лѣ́ствичника [Кіевъ, 1864].

  Недѣля 5-я Великаго поста.
 • Слу́жба въ понедѣ́льникъ пя́тыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во вто́рникъ пя́тыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ сре́ду пя́тыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ четверто́къ пя́тыя седми́цы Вели́каго поста́ (Марíино стоя́ніе) [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ пято́къ пя́тыя седми́цы Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ суббо́ту пя́тыя седми́цы Вели́каго поста́ (суббо́ту Ака́ѳиста) [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ недѣ́лю пя́тую Вели́каго поста́ [Кіевъ, 1864].

  Недѣля 6-я Великаго поста (ва́ій).
 • Слу́жба въ понедѣ́льникъ шесты́я седми́цы Вели́каго поста́ (ва́ій) [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во вто́рникъ шесты́я седми́цы Вели́каго поста́ (ва́ій) [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ сре́ду шесты́я седми́цы Вели́каго поста́ (ва́ій) [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ четверто́къ шесты́я седми́цы Вели́каго поста́ (ва́ій) [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ пято́къ шесты́я седми́цы Вели́каго поста́ (ва́ій) [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ суббо́ту свята́го и пра́веднаго Ла́заря (Ла́зареву суббо́ту) [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба въ недѣ́лю Ва́ій (Вхо́дъ Госпо́день въ Іерусали́мъ) [Кіевъ, 1864].

  Страстная седмица.
 • Слу́жба во святы́й и Вели́кій понедѣ́льникъ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во святы́й и Вели́кій вто́рникъ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во святу́ю и Вели́кую сре́ду [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во святы́й и Вели́кій четверто́къ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во святы́й и Вели́кій пято́къ. Послѣ́дованіе святы́хъ и спаси́тельныхъ Страсте́й Го́спода на́шего Іису́са Христа́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во святы́й и Вели́кій пято́къ. Послѣ́дованіе часо́въ свята́го и Вели́каго пятка́ [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во святу́ю и Вели́кую суббо́ту [Кіевъ, 1864].
 • Слу́жба во святу́ю и Вели́кую суббо́ту ве́чера [Кіевъ, 1864].

  Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — 474 л.

  / Къ оглавленію раздѣла /


 • Наверхъ / Къ титульной страницѣ

  0  «Слава Россіи»
  Малый герб Российской империи
  Помощь Порталу
  Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
  © 2004-2019 г.