Церковный календарь
Новости


2019-06-18 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 122-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 121-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 4-е, о мірѣ (1844)
2019-06-18 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 3-е, о Святомъ Духѣ (1844)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 30-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 29-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 28-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 27-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 26-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 25-я (1956)
2019-06-17 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Посланіе къ Руфиніану (1903)
2019-06-17 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Изъ 39-го праздничнаго посланія (1903)
2019-06-16 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 120-е (1895)
2019-06-16 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 119-е (1895)
2019-06-15 / russportal
Преп. Антоній Великій. Письмо 14-е къ монахамъ (1829)
2019-06-15 / russportal
Преп. Антоній Великій. Письмо 13-е къ монахамъ (1829)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 18 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Церковно-богослужебныя книги

АКАѲИСТЫ РУССКИМЪ СВЯТЫМЪ.
Томъ 1-й: А-Г.
(СПб.: Издательство «Титулъ», 1995).

АКАѲИСТЪ
всѣ́мъ святы́мъ, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшимъ.

Конда́къ 1.

Избра́нніи отъ Бо́га святі́и уго́дницы, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи и Це́рковь на́шу, я́коже звѣзды́ свѣ́тлыя украси́вшіи, вѣ́рою соше́дшеся дне́сь восхваля́емъ пречестну́ю па́мять ва́шу. Вы́ же, я́ко иму́щіи дерзнове́ніе къ Спа́су, отъ вся́кихъ бѣ́дъ на́съ свободи́те зову́щихъ:

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Икосъ 1.

Ангеловъ и человѣ́ковъ Тво́рче и Царю́, отве́рзи ны́нѣ грѣ́шная уста́ досто́йно воспѣ́ти вся́ святы́я Твоя́, благода́тію Твое́ю въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшія и Тебе́, Бо́га на́шего, благоче́стіемъ свои́мъ просла́вившіи, да съ любо́вію зове́мъ и́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, священному́ченицы седмочи́сленніи, кровьми́ ва́шими въ Херсоне́сѣ Таври́честѣмъ Це́рковь Христо́ву утверди́вшіи, отъ нея́же и мы́ освяще́ніе прія́хомъ. Ра́дуйтеся, Ѳео́доре съ ю́нымъ Іоа́нномъ [1], первому́ченицы Россі́йстіи, пре́жде просвѣще́нія страны́ на́шея за Христа́ страда́вшіи. Ра́дуйся, Ольго равноапо́стольная, тму́ язы́чества свѣ́томъ Христо́вымъ озари́вшая. Ра́дуйся, равноапо́стольный Влади́міре, земли́ Россі́йскія сла́вный крести́телю. Ра́дуйся, Михаи́ле, Це́ркве Ру́сскія первосвяти́телю и правосла́внаго благоче́стія и чи́на въ земли́ на́шей насади́телю. Ра́дуйтеся, Ан/с. 23/то́ніе и Ѳеодо́сіе преподо́бніи, святы́я ла́вры Кі́ево-Пече́рскія устрои́теліе и житія́ и́ноческаго въ земли́ на́шей основа́теліе.

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Конда́къ 2.

Ви́дѣвъ Госпо́дь ско́рби и утѣсне́нія ма́лаго слове́снаго ста́да Своего́, въ земли́ на́шей отъ и́дольскаго злоче́стія озлобля́ема, крѣ́пкую по́мощь Свою́ дарова́, да посрами́вше прелще́ніе вра́жіе, въ вѣ́рѣ Христо́вой утверди́тся и непреста́нно пое́тъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ разу́мныхъ вѣ́ка сего́ отверга́я и объюро́дѣвшую прему́дрость прему́дрыхъ погубля́я, прія́лъ еси́, Го́споди, я́коже пло́дъ кра́сный отъ но́ваго вертогра́да Твоего́, вся́ святы́я, въ не́й просія́вшія. Ихже дѣ́ланія ны́нѣ восхваля́юще, ублажа́емъ и́хъ та́ко:

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, страстоте́рпцы святі́и, въ же́ртву чи́сту себе́ Бо́гови прине́сшіи. Ра́дуйтеся, Лео́нтіе священному́чениче, страны́ Росто́вскія просвѣти́телю, и Иса́іе, Игна́тіе, Ѳео́доре, Іа́кове, гра́да Росто́вскаго святи́теліе. Ра́дуйся, Ку́кшо, Вя́тскія земли́ благовѣ́стниче и священному́чениче. Ра́дуйтеся, Ники́то и Іоа́нне, зна́менію Богома́тере послужи́вшіи, и про́чіи святи́теліе Нова́града Вели́каго. Ра́дуйся, Кири́лле, святи́телю Ту́ровскій, словесе́ Бо́жія изря́дный проповѣ́дниче. Ра́дуйся, Ефре́ме преподо́бне, гра́да Торжка́ просвѣти́телю, со Арка́діемъ и Іуліані́ею дѣ́вою.

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго, въ не́мощехъ человѣ́ческихъ соверша́ющаяся, укрѣпля́ше ва́съ, святі́и уго́дницы Бо́жіи, въ земли́ на́шей Тому́ многообра́знѣ послужи́вшіи, Ему́же ку́пно съ ва́ми вы́ну пое́мъ: Аллилу́ія.

/с. 24/

Икосъ 3.

Иму́ще облежа́щъ на́съ толи́къ о́блакъ свѣдѣ́телей, все́ мно́жество святы́хъ въ земли́ на́шей просія́вшихъ, торжеству́емъ ра́достно и духо́вно весели́мся, принося́ще и́мъ хвале́бное пѣ́ніе сіе́:

Ра́дуйся, Си́моне, Влади́мірскія и Су́здальскія страны́ святи́телю и хра́мовъ Бо́жіихъ усе́рдный зда́телю. Ра́дуйтеся, Іоа́нне и Ѳео́доре, съ преподо́бнымъ Діони́сіемъ, Евѳи́міемъ и Евфроси́ніею, Су́здаля звѣзды́ пресвѣ́тлыя. Ра́дуйтеся, Му́ромскія страны́ просвяти́телю Константи́не со ча́ды твои́ми Михаи́ломъ и Ѳео́доромъ. Ра́дуйтеся, Пе́тре и Февро́ніе, Му́ромстіи чудотво́рцы, со Іуліані́ею пра́ведною и ми́лостивою. Ра́дуйся, Васи́ліе святи́телю, въ Му́ромѣ поноше́ніе ло́жное пріе́мый и въ Ряза́нь преесте́ственно преплы́вый. Ра́дуйтеся, Ники́то Сто́лпниче и Даніи́ле, ме́ртвыхъ погреба́телю, Переясла́вль-Залѣ́сскому украше́ніе.

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Конда́къ 4.

Бу́ря нече́стія идолобо́жнаго, а́ще и восстава́ше въ земли́ на́шей на Це́рковь Христо́ву Правосла́вную, оба́че потопи́ти ю́ не возмо́же: досе́лѣ бо стои́тъ въ чи́нѣ свое́мъ, побѣ́дно пою́щи Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шаша святі́и сладча́йшій гла́съ Христо́въ, ко спасе́нію призыва́ющій, и Того́ и́го благо́е чрезъ все́ житіе́ свое́ поне́сше, ны́нѣ поко́й безболѣ́зненный и вѣ́чный въ ра́йскихъ оби́телехъ обрѣто́ша. Сего́ ра́ди слы́шатъ отъ на́съ такова́я:

Ра́дуйтеся, Не́сторе, достопа́мятныхъ дѣя́ній списа́телю, Іоа́нне многострада́льный, Али́піе, святы́хъ ико́нъ живописа́телю и ве́сь безчи́сленный ли́къ про́чихъ преподо́бныхъ Пече́рскихъ, отъ Го́спода просла́вленныхъ. Ра́дуйся, Іове, ла́вры Поча́евскія украше́ніе, /с. 25/ со всѣ́ми уго́дники и чудотво́рцы Волы́нскими. Ра́дуйся, Евфроси́ніе, гра́ду По́лоцку ра́дованіе и дѣ́вамъ сія́ніе. Ра́дуйтеся, преподо́бне Авраа́міе и му́чениче Мерку́ріе, Смоле́нстіи чудотво́рцы. Ра́дуйтеся, Анто́ніе, Іоа́нне и Евста́ѳіе, Лито́встіи му́ченицы, огню́ служи́ти отве́ргшіися и страда́ньми свои́ми мно́гія лю́ди ко Христу́ приве́дшіи. Ра́дуйся, Иси́доре пресви́тере, со всѣ́мъ собо́ромъ му́ченикъ въ Юрьевѣ гра́дѣ Ливо́нстѣмъ, отъ лати́нъ за вѣ́ру пострада́вшіи.

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Конда́къ 5.

Боготе́чныя звѣзды́ зе́млю на́шу благода́тію озаря́ющія, восхваля́емъ ва́съ, уго́дницы Бо́жіи: о́віи во святи́телствѣ, друзі́и во и́ночествѣ, ині́и во юро́дствѣ Христа́ ра́ди подвиза́вшіися, вси́ же преподо́біемъ и пра́вдою Бо́гу послужи́вшіи, Ему́же согла́сно пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше просія́вшихъ въ земли́ Россі́йстѣй святы́хъ Бо́жіихъ неосла́бное терпѣ́ніе въ се́мъ вѣ́цѣ и неизрече́нную сла́ву на небесѣ́хъ, са́ми себе́ и дру́гъ дру́га къ подража́нію тѣ́хъ поощря́ти потщи́мся, зову́ще и́мъ:

Ра́дуйся, Се́ргіе Ра́донежскій чудотво́рче, основа́телю Свя́то-Тро́ицкія оби́тели, и́ноковъ первонача́лниче и за всю́ зе́млю на́шу те́плый моли́твенниче. Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане Валаа́мстіи и Арсе́ніе Коне́вскій, мона́ховъ наста́вницы и иновѣ́рныхъ просвѣти́теліе. Ра́дуйся, Анто́ніе, отъ ве́тхаго Ри́ма, земли́ твоея́, въ Новгра́дъ Вели́кій на ка́мени преплы́вый и здѣ́ о́бразъ и́ноческаго житія́ яви́вый. Ра́дуйся, Варлаа́ме, Ху́тынскій чудотво́рче, Нова́града похвало́ и всея́ страны́ на́шея свѣти́лниче. Ра́дуйтеся, Зоси́мо, Савва́тіе и Ге́рмане, звѣзды́ и́ночества пресвѣ́тлыя, со всѣ́ми преподо́бными Солове́цкими. /с. 26/ Ра́дуйся, и сія́ Ѳиваи́да Ру́сская: пусты́ни и де́бри Олоне́цкія, Бѣлоезе́рскія и Волого́дскія, святы́хъ и сла́вныхъ преподо́бныхъ отце́въ мно́жество возрасти́вшія.

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дницы вѣ́ры Христо́вы и благоче́стія христіа́нскаго бы́сте святі́и на земли́, тѣ́мже ны́нѣ на небесѣ́хъ съ весе́ліемъ предстоя́ще Христу́ велегла́сно пое́те Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́ли есте́ на́мъ святі́и, украше́нніи оби́лно многоразли́чными да́ры, и́миже вѣнча́ ва́съ подвигополо́жникъ Христо́съ. Прибѣга́юще бо къ ва́мъ не всу́е тружда́емся: Бо́жію благода́ть и ми́лость улуча́емъ моли́твами ва́шими. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, честні́и страда́льцы Черни́говстіи Михаи́ле и Ѳео́доре, веле́нію мучи́телеву не повину́вшіися и Еди́ному Бо́гу то́чію поклоня́тися изво́лившіи. Ра́дуйтеся, Алекса́ндре Не́вскій и Андре́е Боголю́бскій, Гео́ргіе и Глѣ́бе, Влади́мірстіи чудотво́рцы, вѣ́ры ревни́теліе и защи́тницы. Ра́дуйся, му́чениче Авраа́міе Бо́лгарскій, въ Каза́ни пострада́вый за Христа́ и гра́дъ Влади́міръ укра́сивый. Ра́дуйся, Даніи́ле, гра́да Москвы́ покрови́телю, роди́телскаго благоче́стія наслѣ́дниче. Ра́дуйтеся, Арсе́ніе, святи́телю Тферскі́й, кня́же Михаи́ле и Анно, Ка́шинстіи чудотво́рцы.

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Конда́къ 7.

Хотя́ще спасе́ніе вѣ́чное улучи́ти, святі́и ско́рбнымъ и тѣ́снымъ путе́мъ Христу́ послѣ́доваша и еди́ному Бо́гу угожда́ти потщи́шася, и ны́нѣ, лице́мъ къ Лицу́ Того́ во сла́вѣ зря́ще, воспѣва́ютъ Ему́: Аллилу́ія.

/с. 27/

Икосъ 7.

Досто́йныя свѣти́лники, правосла́вную вѣ́ру и Це́рковь укрѣпля́ющія, зри́мъ вся́ святы́я на́ша: свои́ми бо прославле́ніи Творца́ утвержда́ютъ вѣ́ру на́шу и на́съ назида́ютъ къ радѣ́нію о спасе́ніи, хода́тайствующе за на́съ предъ Бо́гомъ, да благода́рнѣ вопіе́мъ и́мъ:

Ра́дуйся, Пе́тре, вели́кій святи́телю, первопресто́лниче Моско́вскій. Ра́дуйся, Алексі́е святи́телю, на́шъ драгі́й просвѣти́телю, горя́чій хода́таю свобожде́нія земли́ Ру́сскія и всего́ Правосла́вія досто́йная похвало́. Ра́дуйся, Іо́но, па́ствы правосла́вныя наста́вниче и предста́телю. Ра́дуйся, Фили́ппе, царя́ неи́стовства обличи́вый и лю́тѣ убіе́нный. Ра́дуйся, священному́чениче патріа́рше Ермоге́не, прославле́нію Каза́нскія ико́ны Богома́тере послужи́вый и за вѣ́ру правосла́вную ду́шу свою́ положи́вый. Ра́дуйтеся, Васи́ліе, Іоа́нне и Макси́ме, Моско́встіи чудотво́рцы, блаже́нніи юро́ди Христа́ ра́ди, подви́жницы нело́жніи и моли́твенницы те́пліи.

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Конда́къ 8.

Стра́нно е́сть невѣ́рнымъ ви́дѣти, ка́ко си́ла Бо́жія въ не́мощи соверша́ется. Мы́ же, и́стинную Христо́ву вѣ́ру тве́рдо держа́ще, сла́вѣ святы́хъ на́шихъ возра́дуемся, и Го́споду, прославля́ющему и́хъ, непреста́нно усе́рдно воспои́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Вся́ отло́жше попече́нія жите́йская и самѣ́хъ себе́ отве́ргшеся, неукло́нно Христу́ послѣ́довасте, присноблаже́нніи; не мо́жетъ язы́къ изобрази́ти и воспѣ́ти досто́йно труды́ и болѣ́зни, терпѣ́нія и страда́нія по вѣ́рѣ ва́шей и любви́ ко Го́споду, и́миже въ ра́дость Го́спода своего́ вошли́ есте́. Сего́ ра́ди восхваля́емъ ва́съ си́це:

Ра́дуйтеся, Ни́коне Ра́донежскій, преподо́бному Се́ргію прее́мниче, и Михе́е смире́нный, и друзі́и Ра́донеж/с. 28/стіи, и Са́вво Звенигоро́дскій, и Стефа́не Ма́хрищскій, и про́чіи ученицы́ Се́ргіевы, мно́гихъ оби́телей и́ноческихъ устрои́теліе. Ра́дуйтеся, Мака́ріе Каля́зинскій и Мака́ріе Унженскій Желтово́дскій, Бо́гу угоди́вшіи. Ра́дуйтеся, Ни́ле Столобе́нскій, въ моли́твахъ и трудѣ́хъ неусы́пно подвиза́выйся, и Ни́ле Со́рскій, ску́дость ски́тскую возлюби́вый. Ра́дуйся, Іо́сифе, о́тче Во́лоцкій, монасты́рскаго чи́на ревни́телю. Ра́дуйтеся, Пафну́тіе Бо́ровскій, па́дшихъ испра́вителю, съ Ти́хономъ Калу́жскимъ чудотво́рцемъ, внутри́ ду́ба сла́вившимъ Творца́.

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Конда́къ 9.

Вся́къ по́двигъ и вся́ку добродѣ́тель, вся́ко спра́висте, святі́и, о́бразъ христіа́нскаго благоче́стія лю́демъ Творе́цъ въ ва́съ показа́лъ е́сть, я́ко да ви́дяще ва́ша до́брая дѣла́, просла́вятъ Отца́ на́шего, Иже на Небесѣ́хъ, пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣті́и худо́жество превзоше́дшіи святі́и, благода́тную си́лу вѣ́ры Христо́вы житіе́мъ и по́двиги свои́ми всѣму́ мі́ру яви́ша, благода́тію Бо́жіею неуста́нно неви́димаго врага́ попира́юще, сего́ ра́ди зове́мъ:

Ра́дуйся, Стефа́не, святи́телю Пе́рмскія страны́, въ трудѣ́хъ апо́стольскихъ сла́вно просія́вый. Ра́дуйтеся, того́ прее́мницы Гера́симе, Питири́ме священному́чениче и Іо́но Усть-Вы́мскій чудотво́рцы. Ра́дуйся, Три́фоне препо́добне, страну́ Вя́тскую отъ зловѣ́рія и́дольскаго ко Христу́ приведы́й. Ра́дуйся, Три́фоне Пече́нгскій, оби́тели твоея́ похвало́, во тму́ язы́ческую стра́нъ полу́нощныхъ свѣ́тъ вѣ́ры Христо́вы прнесы́й. Ра́дуйтеся, Гу́ріе, Варсоно́фіе и Ге́рмане, гра́да Каза́ни и всѣ́хъ окре́стныхъ стра́нъ свѣти́ла пресвѣ́тлая. Ра́дуйтеся, равноапо́столно просія́вшіи въ Сиби́ри Инноке́нтіе Ирку́тскій, пе́рвый епи́скопе, съ Софро́ніемъ прему́дрымъ и Іоа́нномъ Тобо́льскимъ, /с. 29/ добродѣ́телми ва́шими вся́ Сиби́рскія страны́ озари́вшіи.

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ лю́ди земли́ на́шея, дарова́лъ еси́ на́мъ, Го́споди, вся́ святы́я въ не́й просія́вшія, я́ко о́бразы житія́ спаси́телнаго, и я́ко хода́таи за на́съ и помо́щники, да благодаря́ще Тебе́ вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ есте́ и заступле́ніе всѣ́мъ съ вѣ́рою къ ва́мъ прибѣга́ющимъ, святі́и, ва́мъ бо даде́ся благода́ть всѣ́мъ тре́бующимъ поле́зная дарова́ти: неду́жнымъ исцѣле́ніе, въ напа́стехъ су́щимъ избавле́ніе, да воспое́мъ ва́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, Все́володе кро́ткій и До́вмонте, гра́ду Пско́ву стѣны́ необори́мыя. Ра́дуйтеся, Ника́ндре пустынножи́телю и Евфроси́ніе преподо́бная, во странѣ́ Пско́встѣй подвиза́вшіися. Ра́дуйся, Проко́піе блаже́нне, гра́дъ тво́й Устюгъ отъ каменноме́тныя ту́чи изба́вивый. Ра́дуйся, Симео́не пра́ведный, Верхоту́рскій моли́твенниче и всему́ Ура́лу утвержде́ніе. Ра́дуйтеся, блаже́нніи юро́ди Христа́ ра́ди: Нико́лае Коча́новъ и Ѳео́доре Но́вградстіи, и Иси́доре Росто́вскій, непра́вды обличи́теліе и прему́дрости вѣ́ка сего́ посрами́теліе. Ра́дуйся, и ты́, Россі́йстій Златоу́сте Росто́вскій святи́телю Дими́тріе, житія́ святы́хъ собра́вый и въ назида́ніе всѣ́мъ на́мъ сло́вомъ твои́мъ живописа́вый.

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе хвале́бное сіе́ благода́рственно пріими́те отъ на́съ уго́дницы Бо́жіи: къ ва́мъ бо прибѣга́юще, упова́ніе на́ше на предста́телство и по́мощь ва́шу возлага́емъ, Бо́гу же вопіе́мъ: Аллилу́ія.

/с. 30/

Икосъ 11.

Свѣтоза́рніи лучи́ многообра́зныхъ по́двигъ ва́шихъ, святі́и, вся́ку ду́шу христіа́нскую ко умиле́нію и ре́вности о спасе́ніи побужда́ютъ, ва́мъ же пѣ́ти подвиза́ютъ такова́я:

Ра́дуйся, Митрофа́не, Воро́нежская похвало́, святи́телю препро́стый и душеводи́телю ко Христу́ прему́дрый. Ра́дуйся, Ти́хоне, Задо́нскій чудотво́рче, медоточи́вая уста́, Христо́ва Ева́нгелія вѣща́телю сладча́йшій. Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, святи́телю Черни́говскій, свѣти́лниче преизря́дный. Ра́дуйся, Іоаса́фе, моли́твенниче Бѣлогра́дскій и благоче́стія ревни́телю вели́кій. Ра́дуйся, Питири́ме, страны́ Тамбо́вскія предстоя́телю и хода́таю предъ Бо́гомъ нелѣ́ностный. Ра́дуйся, и ты́, Серафи́ме преподо́бне, Саро́вскій подви́жниче и Дивѣ́евскій нача́лниче и всѣ́мъ правосла́внымъ предста́телю и чудотво́рче.

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Конда́къ 12.

Благода́ть Го́спода на́шего Іису́са Христа́ и любо́вь Бо́га и Отца́ и прича́стіе Свята́го Ду́ха испроси́те на́мъ, святі́и уго́дницы Бо́жіи, да си́лою и дѣ́йствіемъ Пресвяты́я Тро́ицы огражда́еми, избѣ́гнемъ па́губы, ересе́й и раско́ла, правосла́вно пою́ще всегда́: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще вели́кій и пресвѣ́тлый по́лкъ ва́шъ, вси́ святі́и въ земли́ на́шей просія́вшіи, благода́рно велича́емъ просла́вльшаго ва́съ Го́спода, Его́же ми́лость и проще́ніе на́мъ грѣ́шнымъ испроси́те, да усе́рдно воспѣва́емъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, святі́и земли́ на́шея во благовѣ́стіи Христо́вѣ подвиза́вшіися и Це́рковь Правосла́вную въ Сиби́ри, Кита́и, Япо́ніи, Аме́рицѣ и Инді́и насади́вшіи. Ра́дуйтеся, вси́ благовѣ́стническій по́двигъ свое́ю кро́вію запечатлѣ́вшіи и за исповѣ́даніе Христа́ ду́ши положи́вшіи. Ра́дуйтеся, и вси́ про́чіи земли́ на́шея святі́и, /с. 31/ здѣ́ на́ми не поимено́ванніи, Бо́гу же зна́еміи, Це́ркви явле́нніи и еще́ не явле́нніи, но при́сно моля́щіися о на́съ. Ра́дуйтеся, Ни́но равноапо́столная со мно́жествомъ правосла́вныхъ му́ченикъ и преподо́бныхъ Грузи́нскихъ. Ра́дуйтеся, апо́столи Христо́ви Варѳоломе́е и Си́моне Канани́те, до предѣ́лъ на́шихъ доше́дшіи. Ра́дуйся, Кли́менте Ри́мскій, священному́чениче, по́двигъ тво́й въ земли́ на́шей сконча́вый. Ра́дуйся, Аѳана́сіе Царьгра́дскій, къ на́мъ прише́дый и во гра́дѣ Лу́бнахъ мо́щи своя́ во благовѣ́стіе на́мъ оста́вивый. Ра́дуйся, и ты́, Це́ркве Россі́йскія первонача́лниче Андре́е, апо́столе Первозва́нный, на оби́лный пло́дъ первосѣ́янія твоего́ ны́нѣ взира́емъ.

Ра́дуйтеся, святі́и вси́, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи.

Конда́къ 13.

О, уго́дницы Бо́жіи святі́и, въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи! Всечестну́ю па́мять ва́шу ны́нѣ любо́вію пра́зднующе, къ ва́шему моли́твенному предста́телству и заступле́нію прибѣга́емъ, я́ко да ва́шими моли́твами изба́вимся въ се́мъ вѣ́цѣ отъ паде́ній грѣхо́вныхъ, отъ навѣ́та злы́хъ человѣ́къ и напра́сныя сме́рти, и въ бу́дущемъ спасе́ніе улучи́ти и вѣ́чныхъ бла́гъ наслажде́нія сподо́бимся, ку́пно съ ва́ми а́нгелски пою́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Конда́къ се́й глаго́ли 3-жды, та́же и́косъ 1-й и конда́къ 1-й.

Моли́тва.

О, пресла́вніи и всехва́лніи уго́дницы Бо́жіи, святі́и вси́ въ земли́ Россі́йстѣй просія́вшіи! Мно́гая ва́ша имена́ и бо́лшая дарова́нія! Свяще́нную и всепра́здственную па́мять ва́шу ны́нѣ соверша́юще, велича́емъ возвели́чившаго ва́съ Христа́ Бо́га на́шего: Ему́ же вѣ́рою и любо́вію чрезъ все́ житіе́ до́брѣ послужи́сте и многообра́зными труды́ и по́двиги свои́ми угоди́сте и сла́внѣ Его́ просла́висте; свя́тостію житія́ ва́шего /с. 32/ Це́рковь Христо́ва укрѣпля́ется и украша́ется, вѣ́ра правосла́вная утвержда́ется, вся́ земля́ на́ша Россі́йская освяща́ется, и мы́, я́ко духо́вная ча́да ва́ша, свѣ́тло торжеству́емъ, я́ко вои́стинну отъ восто́къ со́лнца до за́падъ, по все́й земли́ на́шей хва́льно и́мя Го́спода. Оба́че вѣ́дуще безмѣ́рная беззако́нія на́ша, са́ми себе́ осужда́емъ и къ ва́мъ, я́ко те́плымъ хода́таемъ на́шимъ, съ любо́вію прибѣга́емъ и смире́нно мо́лимся: да ва́шими благопрія́тными моли́твами, оба́че же Свои́мъ человѣколю́біемъ Христо́съ Бо́гъ стра́ждущую страну́ Россі́йскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ свободи́тъ, и возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й. Вѣ́рныхъ рабо́въ Свои́хъ, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зненный во́пль услы́шитъ, и изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ. Да да́руетъ всѣ́мъ на́мъ ти́хое и безмо́лвное житіе́ въ вѣ́цѣ се́мъ пожи́ти во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́, избавля́я на́съ отъ искуше́ній и собла́зновъ лука́ваго врага́, отъ бѣ́дъ и напа́стей, и отъ вся́каго зла́; на стра́шнѣмъ же судѣ́ Свое́мъ да сподо́битъ на́съ десна́го стоя́нія, и наслѣ́дники Ца́рства Небе́снаго да сотвори́тъ, я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великолѣ́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Примѣчаніе:
[1] Въ текстѣ ошибочно: «Ра́дуйтеся, Іоа́нне съ ю́нымъ Ѳео́доромъ...». См. житіе ихъ.

Источникъ: Акаѳисты русскимъ святымъ. / [Отв. ред. Наталія Николаевна Шумскихъ]. — Томъ 1-й: А-Г. — СПб.: Издательство «Титулъ», 1995. — С. 22-32.

«Отъ всѣхъ предѣлъ земли нашея» // Къ оглавленію 1-го тома (А-Г) // Акаѳистъ преп. Аврамію Ростовскому


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.