Церковный календарь
Новости


2019-07-16 / russportal
И. П. Якобій. "Имп. Николай II и революція". Военный заговоръ (1938)
2019-07-16 / russportal
И. П. Якобій. "Имп. Николай II и революція". Штурмъ власти (1938)
2019-07-16 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 22-я (1921)
2019-07-16 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 21-я (1921)
2019-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 14-я (1922)
2019-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 13-я (1922)
2019-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 12-я (1922)
2019-07-15 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 11-я (1922)
2019-07-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 60-я (1956)
2019-07-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 59-я (1956)
2019-07-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 58-я (1956)
2019-07-15 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 57-я (1956)
2019-07-15 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 34-е (1975)
2019-07-15 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 33-е (1975)
2019-07-15 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 32-е (1975)
2019-07-15 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 31-е (1975)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 16 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.
Церковно-богослужебныя книги

ПЕНТИКОСТАРІОНЪ, ЕЖЕ ЕСТЬ ПЯТДЕСЯТНИЦА [ТРІОДЬ ЦВѢТНАЯ].
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

СЛУЖБА ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ ПО ПЯТДЕСЯТНИЦѢ.

ВЪ ТУ ЖЕ СРЕДУ ПЯТДЕСЯТНУЮ ВЕЧЕРА,
На Го́споди воззва́хъ... поста́вимъ стихо́въ 6: пра́здника 3 и мине́и 3.

Стихи́ры пра́здника, гла́съ 4. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше.

Се́ де́нь ра́дости и весе́лія: свы́ше яви́ся свяще́ннымъ ученико́мъ Ду́хъ Святы́й дне́сь о́гненнымъ ви́домъ отъ Отца́ и всѣ́хъ просвѣти́; сказа́тели яви́ ры́бари мудрецы́, я́коже Лука́ написа́ богогла́сный, Ду́хомъ ну́жнымъ исполня́яй вся́ческая. Тѣ́мже, вѣ́рою ди́вящеся, восхваля́емъ Христа́ Бо́га на́шего мно́гую ми́лость и кра́йнее снизше́ствіе.

Пятдеся́тницу пра́зднуимъ святу́ю, и Ду́ха си́лу, и и́стинную ра́дость, Боже́ственныя наде́жди соверше́ніе, и та́инства, е́же отъ вѣ́ка яви́вшагося на́мъ. Тѣ́мже и вопіе́мъ Ти́: Содѣ́телю всѣ́хъ, не отыми́ Ду́ха Твоего́ отъ на́съ, Сло́ве, но съ небесе́, Спа́се, посли́ моли́твами святы́хъ и всесла́вныхъ, честны́хъ апо́столъ Твои́хъ, ми́ръ пода́ждь душа́мъ на́шимъ, мо́лимся.

Небеса́ одушевле́нная повѣ́даютъ дне́сь Спа́сова вели́чія, и ве́сь мíръ проидо́ша, я́сно проповѣ́дати Утѣ́шителеву Боже́ственную си́лу, и просвѣти́ша всю́ тва́рь уче́ньми, е́же воспѣва́ти нераздѣли́мую Тро́ицу Еди́ну, въ Три́ Ли́ца неслія́нну. Тѣ́мже вѣ́рою пра́зднуемъ Свята́го Ду́ха прише́ствіе, свы́ше яви́вшееся и просвѣща́ющее концы́.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 7:

Утѣ́шителя иму́ще ко Отцу́ — Христа́ Бо́га, Утѣ́шителю Ино́му, прише́дшему къ на́мъ на зе́млю дне́сь, Ду́ху Свято́му, вѣ́рою поклони́мся.

Та́же: Свѣ́те Ти́хій...

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Прехва́льніи му́ченцы.

Ду́ха Свята́го, отъ Отца́ исходя́щаго и въ Сы́нѣ прославля́емаго, Имже и но́сятся, и держа́тся вся́, и живото́мъ содержа́тся, и живу́тъ, и пребыва́ютъ, и спаса́ются, богосло́вимъ: Непостижи́мый Утѣ́шителю, ми́ръ мíрови Твоему́ да́руй!

Сти́хъ: Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ́, Бо́же, [и Ду́хъ пра́въ обнови́ во утро́бѣ мое́й].

Ду́хъ Святы́й, Исто́чникъ вся́кія бла́гости, су́щественнѣ пріи́де, земны́я концы́ небе́сною си́лою, апо́столъ ра́ди, испо́лнити и Боже́ственною бла́гостію. Тому́ возопіи́мъ: Несказа́нный Утѣ́шителю, ми́ръ мíрови Твоему́ да́руй!

Сти́хъ: Не отве́ржи мене́ отъ лица́ Твоего́ [и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми отъ мене́].

Ду́хъ Святы́й Бо́гъ, сра́сленъ и сопресто́ленъ Отцу́ и Сло́ву познава́ется, Свѣ́тъ пресоверше́нный отъ Свѣ́та просія́вый, отъ безнача́льнаго соверше́ннаго Отца́, и Сы́номъ происходя́й. Тому́ возопіи́мъ: Жизнода́вче Утѣ́шителю, ми́ръ мíрови Твоему́ да́руй!

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8:

Егда́ Ду́ха Твоего́ посла́лъ еси́, Го́споди, сѣдя́щимъ апо́столомъ, тогда́ евре́йскія дѣ́ти, зря́ще, ужаса́хуся у́жасомъ: слы́шаху бо я́, вѣща́юща ины́ми стра́нными язы́ки, я́коже Духъ подава́ше и́мъ. Невѣ́жди бо су́ще, умудри́шася, и язы́ки въ вѣ́ру улови́вше, боже́ственная вѣтíйствоваху. Тѣ́мже и мы́ вопіе́мъ Ти́: Иже на земли́ явле́йся и отъ пре́лести спасы́й на́съ, Го́споди, сла́ва Тебѣ́!

Та́же: Ны́нѣ отпуща́еши... Тропа́рь и отпу́стъ.
ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ ПЯТДЕСЯТНЫЯ НЕДѢЛИ, НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь... Тропа́рь пра́здника, три́жды.

По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й.

Се́ проро́ческая исполня́ются прорече́нія: сія́ бо заря́ми примра́чными покры́вый въ бу́дущихъ явле́ніе, я́ко Бо́гъ Утѣ́шитель, ны́нѣ излія́ся апо́столомъ бога́тно. Тѣ́миже и вѣ́рно покланя́ющимся Тро́ицѣ Несозда́ннѣй.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йно.

Спа́совы рачи́тиліе ра́дости испо́лнишася, и дерзнове́ніе прія́ша пре́жде боя́щіися: я́ко Ду́хъ Святы́й дне́сь свы́ше сни́де на до́мъ учени́ческій, и и́нъ ина́я глаго́лаше къ лю́демъ. Язы́цы бо разсѣ́яшася, ви́дими я́ко о́гнь, и си́хъ не опали́, но па́че ороси́.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Кано́нъ пра́здника, гла́съ 7 [1-й], со ирмосо́мъ, на 8 и свята́го въ мине́и на 4. По 9-й пѣ́сни ексапостила́рій пра́здника, два́жды.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 6. Подо́бенъ: Тридне́вно.

Ду́хъ Всесвяты́й, Отцу́ единосу́щенъ и Сло́ву, наше́дъ на ученики́, о́гненны бре́нныя содѣ́ла язы́ки, просвѣща́яй Боже́ственною благода́тію.

Сти́хъ: Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ́, Бо́же, [и Ду́хъ пра́въ обнови́ во утро́бѣ мое́й].

Ду́хъ Всесвяты́й обнови́ въ на́съ, Бо́же, Его́же дре́вле посла́лъ еси́ ученико́мъ Твои́мъ, Ще́дре, укрѣпи́лъ еси́ испо́лнити въ мíрѣ Твоя́ спаси́тельная хотѣ́нія.

Сти́хъ: Не отве́ржи мене́ отъ лица́ Твоего́ [и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми отъ мене́].

Глаго́лавый во проро́цѣхъ иногда́, Утѣ́шителю, содѣ́лалъ еси́ ны́нѣ небеса́, вѣща́ющія сла́ву Бо́жію — Боже́ственныя апо́столы, и́миже пода́ждь на́мъ очище́ніе и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 2:

Во дво́рѣхъ Твои́хъ, Го́споди, вѣ́рніи, колѣ́на ду́шъ и тѣле́съ прекло́нше, воспѣва́емъ Тя́, Безнача́льнаго Отца́, и Собезнача́льнаго Сы́на, и Соприсносу́щнаго и Пресвята́го Ду́ха, просвѣща́ющаго и освяща́ющаго ду́ши на́ша.

Та́же ча́съ 1-й. И отпу́стъ.
НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на пра́здника обои́хъ творцо́въ, пѣ́снь 5-я, на 6.

Источникъ: Пентикоста́ріонъ, е́же е́сть Пятдеся́тница [Тріо́дь Цвѣтна́я]. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́вры, 1864. — Л. 210 об. – 212.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.