Церковный календарь
Новости


2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 30-я (1922)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 29-я (1922)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 28-я (1922)
2019-07-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 27-я (1922)
2019-07-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 72-я (1956)
2019-07-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 71-я (1956)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 46-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 45-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 44-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 43-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 30-я (1921)
2019-07-21 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 29-я (1921)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 26-я (1922)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 25-я (1922)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 24-я (1922)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 23-я (1922)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - воскресенiе, 21 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Церковно-богослужебныя книги

ПЕНТИКОСТАРІОНЪ, ЕЖЕ ЕСТЬ ПЯТДЕСЯТНИЦА [ТРІОДЬ ЦВѢТНАЯ].
[Изданіе Кіево-Печерской Успенской Лавры. Кіевъ, 1864.]

СЛУЖБА ВЪ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ ПО ПЯТДЕСЯТНИЦѢ.
(ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА.)

ВЪ НЕДѢЛЮ ВЕЧЕРА СВЯТЫЯ ПЯТДЕСЯТНИЦЫ,
Зна́менаетъ послѣ́дованія ра́ди колѣнопреклоне́нія.

Начина́етъ іере́й: Благослове́нъ Бо́гъ на́шъ... И глаго́летъ учине́нный чте́цъ: Царю́ Небе́сный... и предначина́тельный псало́мъ.

Та́же діа́конъ, а́ще е́сть, а́ще же ни́, свяще́нникъ глаго́летъ ектенію́ вели́кую:

Ми́ромъ Го́споду помо́лимся.

О свы́шнѣмъ ми́рѣ, [и о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ, Го́споду помо́лимся].

О ми́рѣ всего́ мíра, [благостоя́ніи святы́хъ Бо́жіихъ церкве́й, и соедине́ніи всѣ́хъ, Го́споду помо́лимся].

О святѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, [и съ вѣ́рою, благоговѣ́ніемъ и стра́хомъ Бо́жіимъ входя́щихъ въ о́нь, Го́споду помо́лимся].

О Святѣ́йшемъ Прави́тельствующемъ Сѵно́дѣ, [и о митрополи́тѣ на́шемъ [и́мярекъ, его́же о́бласть], честнѣ́мъ пресви́терствѣ, во Христѣ́ діа́конствѣ, о все́мъ при́чтѣ и лю́дѣхъ, Го́споду помо́лимся].

О Благочести́вѣйшемъ, Самодержа́внѣйшемъ, Вели́комъ Госуда́рѣ на́шемъ ИМПЕРАТОРѢ АЛЕКСАНДРѢ НИКОЛАЕВИЧѢ всея́ Россíи, и о Супру́гѣ ЕГО, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНѢ; о Наслѣ́дникѣ ЕГО, Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Цесаре́вичѣ и Вели́комъ Кня́зѣ НИКОЛАѢ АЛЕКСАНДРОВИЧѢ; о Благовѣ́рныхъ Госуда́рѣхъ, Вели́кихъ Князѣ́хъ: АЛЕКСАНДРѢ, ВЛАДИМІРѢ, АЛЕКСІИ, СЕРГІИ и ПАВЛѢ АЛЕКСАНДРОВИЧАХЪ; о Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Вели́комъ Кня́зѣ КОНСТАНТИНѢ НИКОЛАЕВИЧѢ, и Супру́гѣ ЕГО, Благовѣ́рной Госуда́рынѣ, Вели́кой Княги́нѣ АЛЕКСАНДРѢ ІОСИФОВНѢ; о Благовѣ́рныхъ Госуда́рѣхъ, Вели́кихъ Князѣ́хъ: НИКОЛАѢ, КОНСТАНТИНѢ, ДИМИТРІИ и ВЕЧЕСЛАВѢ КОНСТАНТИНОВИЧАХЪ; о Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Вели́комъ Кня́зѣ НИКОЛАѢ НИКОЛАЕВИЧѢ, и Супру́гѣ ЕГО, Благовѣ́рной Госуда́рынѣ, Вели́кой Княги́нѣ АЛЕКСАНДРѢ ПЕТРОВНѢ; о Благовѣ́рныхъ Госуда́рѣхъ, Вели́кихъ Князѣ́хъ: НИКОЛАѢ и ПЕТРѢ НИКОЛАЕВИЧАХЪ; о Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Вели́комъ Кня́зѣ МИХАИЛѢ НИКОЛАЕВИЧѢ, и Супру́гѣ ЕГО, Благовѣ́рной Госуда́рынѣ, Вели́кой Княги́нѣ ОЛЬГѢ ѲЕОДОРОВНѢ; о Благовѣ́рныхъ Госуда́рѣхъ, Вели́кихъ Князѣ́хъ: НИКОЛАѢ, МИХАИЛѢ и ГЕОРГІИ МИХАЙЛОВИЧАХЪ; о Благовѣ́рной Госуда́рынѣ, Вели́кой Княги́нѣ ЕЛЕНѢ ПАВЛОВНѢ; о Благовѣ́рныхъ Госуда́рыняхъ, Вели́кихъ Княжна́хъ: МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНѢ; ОЛЬГѢ и ВѢРѢ КОНСТАНТИНОВНАХЪ; и АНАСТАСІИ МИХАЙЛОВНѢ; о Благовѣ́рныхъ Госуда́рыняхъ, Вели́кихъ Княги́няхъ: МАРІИ НИКОЛАЕВНѢ; ОЛЬГѢ НИКОЛАЕВНѢ и Супру́гѣ ЕЯ; ЕКАТЕРИНѢ МИХАЙЛОВНѢ и Супру́гѣ ЕЯ; и о Короле́вѣ Нидерла́ндской АННѢ ПАВЛОВНѢ; о все́й пала́тѣ, и во́инствѣ Ихъ, Го́споду помо́лимся [1].

О пособи́ти и покори́ти [подъ но́зѣ Ихъ вся́каго врага́ и супоста́та, Го́споду помо́лимся].

О гра́дѣ се́мъ, [(аще въ монастырѣ́: О святѣ́й оби́тели се́й,) вся́комъ гра́дѣ и странѣ́, и вѣ́рою живу́щихъ въ ни́хъ, Го́споду помо́лимся].

О благорастворе́ніи возду́ховъ, [о изоби́ліи плодо́въ земны́хъ, и вре́менѣхъ ми́рныхъ, Го́споду помо́лимся].

О пла́вающихъ, [путеше́ствующихъ, неду́гующихъ, стра́ждущихъ, плѣне́нныхъ, и о спасе́ніи и́хъ, Го́споду помо́лимся].

О предстоя́щихъ лю́дехъ и ожида́ющихъ благода́ти Свята́го Ду́ха, Го́споду помо́лимся.

О приклоня́ющихъ сердца́ своя́ предъ Го́сподемъ и колѣ́на, Го́споду помо́лимся.

О е́же укрѣпи́тися на́мъ къ соверше́нію богоуго́днѣ, Го́споду помо́лимся.

О е́же низпосла́тися бога́тымъ ми́лостемъ Его́ на ны́, Го́споду помо́лимся.

О е́же прія́ти колѣноприклоне́нія на́ша я́ко ѳиміа́мъ предъ Ни́мъ, Го́споду помо́лимся.

О тре́бующихъ отъ Него́ по́мощи, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися на́мъ [отъ вся́кія ско́рби, гнѣ́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся].

Заступи́, спаси́, [поми́луй и сохрани́ на́съ, Бо́же, Твое́ю благода́тію.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, [Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Приснодѣ́ву Марíю, со всѣ́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и другъ дру́га, и ве́сь живо́тъ на́шъ Христу́ Бо́гу предади́мъ].

Та́же свяще́нникъ возгла́съ: Яко подоба́етъ Тебѣ́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ.

Та́же пое́мъ: Го́споди воззва́хъ.., и поста́вимъ стихо́въ 6 и пое́мъ стихи́ры самогла́сны, гла́съ 4, повторя́юще я́:

Пресла́вная дне́сь.., повторя́юще. Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6: Царю́ Небе́сный... [пи́саны вы́ше на хвали́техъ.[2]

Вхо́дъ съ кади́ломъ. Свѣ́те Ти́хій...

Проки́менъ вели́кій, гла́съ 7: Кто́ Бо́гъ ве́лій, я́ко Бо́гъ на́шъ? Ты́ еси́ Бо́гъ творя́й чудеса́. Сти́хъ 1-й: Сказа́лъ еси́ въ лю́дехъ си́лу Твою́. Сти́хъ 2-й: И рѣ́хъ: ны́нѣ нача́хъ, сія́ измѣ́на десни́цы Вы́шняго. Сти́хъ 3-й: Помяну́хъ дѣла́ Госпо́дня, я́ко помяну́ отъ нача́ла чудеса́ Твоя́. И па́ки: Кто́ Бо́гъ ве́лій, [я́ко Бо́гъ на́шъ? Ли́къ: Ты́ еси́ Бо́гъ творя́й чудеса́].

Та́же возглаша́етъ свяще́нникъ или́ діа́конъ: Па́ки и па́ки, прикло́нше колѣ́на, Го́споду помо́лимся. Мы́ же: Го́споди, поми́луй, три́жды.

На́мъ же, прикло́ншимъ колѣ́на на земли́ и непокрове́ннымъ су́щимъ, чте́тъ іере́й моли́твы во олтарѣ́ велегла́сно на лю́ди:

Пречи́сте, Нескве́рне, Безнача́льне, Неви́диме, Непостижи́ме, Неизслѣ́диме, Непремѣ́нне, Непобѣди́ме, Неизче́тне, Незло́биве Го́споди, Еди́нъ имѣ́яй безсме́ртіе, во свѣ́тѣ Живы́й непристу́пномъ, Сотвори́вый не́бо, и зе́млю, и мо́ре, и вся́ созда́нная на ни́хъ, пре́жде е́же проси́ти, всѣ́мъ проше́нія подава́яй, Тебѣ́ мо́лимся и Тебе́ про́симъ, Влады́ко Человѣколю́бче, Отца́ Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́, на́съ ра́ди человѣ́ковъ и на́шего ра́ди спасе́нія сше́дшаго съ небе́съ и воплоти́вшагося отъ Ду́ха Свята́го и Марíи Приснодѣ́вы и Пресла́вныя Богоро́дицы, Иже пе́рвѣе у́бо словесы́ уча́, послѣди́ же и дѣ́лы показу́я, егда́ спаси́тельную Стра́сть претерпѣ́, подаде́ на́мъ подписа́ніе смире́ннымъ, и грѣ́шнымъ, и недосто́йнымъ рабо́мъ Твои́мъ, мольбы́ приноси́ти Тебѣ́, въ вы́и и колѣ́нъ преклоне́ніихъ, о свои́хъ грѣсѣ́хъ и о людски́хъ невѣ́дѣніихъ. Са́мъ, Многоми́лостиве и Человѣколю́бче, услы́ши ны́, въ о́ньже а́ще де́нь призове́мъ Тя́, изря́днѣе же въ де́нь се́й пятдеся́тный, въ о́ньже по Вознесе́ніи Го́спода на́шего Іису́са Христа́ на небеса́ и сѣдѣ́ніи одесну́ю Тебе́, Бо́га и Отца́, низпосла́ Свята́го Ду́ха на святы́я Своя́ ученики́ и апо́столы, Иже и сѣ́де на еди́номъ коего́ждо и́хъ, и испо́лнишася вси неистощи́мыя благода́ти Его́, и глаго́лаша язы́ки ины́ми вели́чія Твоя́, и прореко́ша. Ны́нѣ у́бо моля́щихся Тебѣ́, услы́ши на́съ, и помяни́ на́съ, смире́нныхъ и осужде́нныхъ, и возврати́ плѣне́ніе ду́шъ на́шихъ, Твое́ ми́лованіе имѣ́я о на́съ моля́щееся. Пріими́ на́съ, припа́дающихъ Тебѣ́ и вопію́щихъ: согрѣши́хомъ, къ Тебѣ́ приве́ржени есмы́ отъ утро́бы, отъ чре́ва ма́тере на́шея Ты́ еси́ Богъ нашъ. Но я́ко исчезо́ша въ суетѣ́ днíе на́ши, обнажи́хомся Твоея́ по́мощи, лиши́хомся вся́каго отвѣ́та, но дерза́юще на щедро́ты Твоя́, зове́мъ: грѣхи́ ю́ности на́шея и невѣ́дѣнія не помяни́, и отъ та́йныхъ на́шихъ очи́сти на́съ, и не отри́ни на́съ во вре́мя ста́рости, внегда́ оскудѣ́ти крѣ́пости на́шей; не оста́ви на́съ, пре́жде да́же на́мъ въ зе́млю не возврати́тися, сподо́би къ Тебѣ́ возврати́тися, и вонми́ на́мъ благопрія́тіемъ и благода́тію. Возмѣ́ри беззако́нія на́ша щедро́тами Твои́ми, сопроти́въ поста́ви бе́здну щедро́тъ Твои́хъ мно́жеству согрѣше́ній на́шихъ. При́зри съ высоты́ святы́я Твоея́, Го́споди, на предстоя́щія лю́ди Твоя́ и ча́ющія е́же отъ Тебе́ бога́тыя ми́лости. Посѣти́ насъ бла́гостію Твое́ю, изба́ви на́съ отъ наси́льства діа́воля, утверди́ живо́тъ нашъ святы́ми Твои́ми и свяще́нными зако́ны. Ангела, вѣ́рна храни́теля, приста́ви лю́демъ Твои́мъ, всѣ́хъ собери́ въ Твое́ Ца́рствіе. Да́ждь проще́ніе упова́ющимъ на Тя́, оста́ви и́мъ и на́мъ грѣхи́. Очи́сти на́съ дѣ́йствомъ Свята́го Твоего́ Ду́ха, разруши́, я́же на на́съ, ко́зни вра́жія.

Присовокупля́етъ же и сію́ моли́тву:

Благослове́нъ еси́, Го́споди Влады́ко Вседержи́телю, просвѣти́вый де́нь свѣ́томъ со́лнечнымъ и но́щь уясни́вый заря́ми о́гненными, долготу́ дневну́ю преити́ на́мъ сподо́бивый и прибли́житися нача́ткомъ но́щи. Услы́ши моле́нія на́ша и всѣ́хъ люде́й Твои́хъ, и всѣ́мъ на́мъ прости́въ во́льныя и нево́льныя грѣхи́, пріими́ вече́рняя на́ша моле́нія, и низпосли́ мно́жество ми́лости Твоея́ и щедро́ты Твоя́ на достоя́ніе Твое́. Остѣни́ на́съ святы́ми а́нгелы Твои́ми, вооружи́ на́съ ору́жіемъ пра́вды Твоея́, огради́ на́съ и́стиною Твое́ю, соблюди́ на́съ си́лою Твое́ю, изба́ви на́съ отъ вся́каго обстоя́нія, вся́каго навѣ́та сопротиволежа́щаго. Пода́ждь же на́мъ и настоя́щій ве́черъ, съ приходя́щею но́щію, соверше́нъ, свя́тъ, ми́ренъ, безгрѣ́шенъ, безсобла́зненъ, безмечта́ненъ, и вся́ дни́ живота́ на́шего, моли́твами Святы́я Богоро́дицы и всѣ́хъ святы́хъ, отъ вѣ́ка Тебѣ́ благоугоди́вшихъ.

Абіе же глаго́летъ діа́конъ: Заступи́, спаси́, поми́луй, возста́ви и сохрани́ на́съ, Бо́же, Твое́ю благода́тію. И Го́споди, поми́луй, еди́ножды.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Приснодѣ́ву Марíю, со всѣ́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и другъ дру́га, и ве́сь живо́тъ на́шъ Христу́ Бо́гу предади́мъ.

Та́же іере́й возгла́съ: Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати, и спаса́ти на́съ, Го́споди Бо́же на́шъ, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ли́къ: Ами́нь.

Посе́мъ іере́й или́ діа́конъ глаго́летъ сія́:

Рце́мъ вси́ отъ всея́ души́, и отъ всего́ помышле́нія на́шего рце́мъ.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй.

Діа́конъ: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́цъ на́шихъ, мо́лимтися, услы́ши и поми́луй.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй.

Діа́конъ: Поми́луй на́съ, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости Твое́й, мо́лимтися, услы́ши и поми́луй.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Діа́конъ: Еще́ мо́лимся о Благочести́вѣйшемъ, Самодержа́внѣйшемъ Вели́комъ Госуда́рѣ на́шемъ, ИМПЕРАТОРѢ АЛЕКСАНДРѢ НИКОЛАЕВИЧѢ всея́ Россíи, о держа́вѣ, побѣ́дѣ, [пребыва́ніи, ми́рѣ, здра́віи, спасе́ніи ЕГО, и Го́споду Бо́гу на́шему наипа́че поспѣши́ти и пособи́ти ЕМУ во всѣ́хъ, и покори́ти подъ но́зѣ ЕГО вся́каго врага́ и супоста́та].

Ли́къ: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Діа́конъ: Еще́ мо́лимся о Супру́гѣ ЕГО, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНѢ.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Діа́конъ: Еще́ мо́лимся о Наслѣ́дникѣ ЕГО Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Цесаре́вичѣ и Вели́комъ Кня́зѣ НИКОЛАѢ АЛЕКСАНДРОВИЧѢ; о Благовѣ́рныхъ Госуда́рѣхъ, Вели́кихъ Князѣ́хъ: АЛЕКСАНДРѢ, ВЛАДИМІРѢ, АЛЕКСІИ, СЕРГІИ и ПАВЛѢ АЛЕКСАНДРОВИЧАХЪ; о Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Вели́комъ Кня́зѣ КОНСТАНТИНѢ НИКОЛАЕВИЧѢ, и о Супру́гѣ ЕГО, Благовѣ́рной Госуда́рынѣ, Вели́кой Княги́нѣ АЛЕКСАНДРѢ ІОСИФОВНѢ; о Благовѣ́рныхъ Госуда́рѣхъ, Вели́кихъ Князѣ́хъ: НИКОЛАѢ, КОНСТАНТИНѢ, ДИМИТРІИ и ВЕЧЕСЛАВѢ КОНСТАНТИНОВИЧАХЪ; о Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Вели́комъ Кня́зѣ НИКОЛАѢ НИКОЛАЕВИЧѢ, и Супру́гѣ ЕГО, Благовѣ́рной Госуда́рынѣ, Вели́кой Княги́нѣ АЛЕКСАНДРѢ ПЕТРОВНѢ; о Благовѣ́рныхъ Госуда́рѣхъ, Вели́кихъ Князѣ́хъ: НИКОЛАѢ и ПЕТРѢ НИКОЛАЕВИЧАХЪ; о Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Вели́комъ Кня́зѣ МИХАИЛѢ НИКОЛАЕВИЧѢ, и Супру́гѣ ЕГО, Благовѣ́рной Госуда́рынѣ, Вели́кой Княги́нѣ ОЛЬГѢ ѲЕОДОРОВНѢ; о Благовѣ́рныхъ Госуда́рѣхъ, Вели́кихъ Князѣ́хъ: НИКОЛАѢ, МИХАИЛѢ и ГЕОРГІИ МИХАЙЛОВИЧАХЪ; о Благовѣ́рной Госуда́рынѣ, Вели́кой Княги́нѣ ЕЛЕНѢ ПАВЛОВНѢ; о Благовѣ́рныхъ Госуда́рыняхъ, Вели́кихъ Княжна́хъ: МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНѢ; ОЛЬГѢ и ВѢРѢ КОНСТАНТИНОВНАХЪ; и АНАСТАСІИ МИХАЙЛОВНѢ; о Благовѣ́рныхъ Госуда́рыняхъ, Вели́кихъ Княги́няхъ: МАРІИ НИКОЛАЕВНѢ; ОЛЬГѢ НИКОЛАЕВНѢ и Супру́гѣ ЕЯ; ЕКАТЕРИНѢ МИХАЙЛОВНѢ и Супру́гѣ ЕЯ; и о Короле́вѣ Нидерла́ндской АННѢ ПАВЛОВНѢ.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Діа́конъ: Еще́ мо́лимся о Святѣ́йшемъ Прави́тельствующемъ Сѵно́дѣ, [а́ще подъ митрополи́томъ, приглаго́летъ: И о митрополи́тѣ на́шемъ, и́мярекъ, его́же о́бласть] и все́й во Христѣ́ бра́тіи на́шей.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Діа́конъ: Еще́ мо́лимся о все́мъ Ихъ христолюби́вомъ во́инствѣ.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Діа́конъ: Еще́ мо́лимся о блаже́нныхъ и приснопа́мятныхъ созда́телехъ святы́я оби́тели сея́.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Діа́конъ: Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́рѣ, здра́віи, спасе́ніи, посѣще́ніи, проще́ніи и оставле́ніи грѣхо́въ рабо́въ Бо́жіихъ, бра́тіи святы́я оби́тели сея́.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Діа́конъ: Еще́ мо́лимся о плодонося́щихъ и добродѣ́ющихъ во святѣ́мъ и всечестнѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, тружда́ющихся, пою́щихъ и предстоя́щихъ лю́дехъ, ожида́ющихъ отъ Тебе́ вели́кія и бога́тыя ми́лости.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Та́же свяще́нникъ, возгла́съ: Яко ми́лостивъ и человѣколю́бецъ Бо́гъ еси́, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ли́къ: Ами́нь.

Абіе же діа́конъ глаго́летъ: Па́ки и па́ки, прикло́нше колѣ́на, Го́споду помо́лимся. Мы́ же: Го́споди, поми́луй, три́жды. И приклоня́емъ колѣ́на по предпи́санному.

Чте́тъ іере́й 2-ю моли́тву во услы́шаніе всѣ́хъ:

Го́споди Іису́се Христе́, Бо́же на́шъ, ми́ръ Тво́й пода́вый человѣ́комъ, и Пресвята́го Ду́ха да́ръ, еще́ въ житіи́ и съ на́ми сы́й, въ наслѣ́діе неотъе́млемое вѣ́рнымъ при́сно подава́яй; явле́ннѣйше же сію́ благода́ть Твои́мъ ученико́мъ и апо́столомъ дне́сь низпосла́вый и си́хъ устнѣ́ о́гненными утверди́вый язы́ки, и́миже ве́сь ро́дъ человѣ́ческій боговѣ́дѣніе свои́мъ язы́комъ въ слу́хъ у́ха пріи́мше, свѣ́томъ Ду́ха просвѣти́хомся, и пре́лести, я́коже тмы́, измѣни́хомся, и чу́вственныхъ и о́гненныхъ язы́къ раздая́ніемъ и преесте́ственнымъ дѣ́йствомъ, е́же въ Тя́ вѣ́ры, научи́хомся, и Тебе́ богосло́вити со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ, во еди́номъ Божествѣ́ и си́лѣ и вла́сти, озари́хомся. Ты у́бо Отчее Сія́ніе, существа́ и естества́ Его́ неизмѣ́нное и недви́жимое Начерта́ніе, Исто́чниче прему́дрости и благода́ти, отве́рзи и мнѣ́ грѣ́шному устнѣ́ и научи́ мя́, ка́ко досто́итъ и о и́хже потре́ба моли́тися. Ты́ бо еси́ вѣ́дый мно́гое грѣхо́въ мои́хъ мно́жество, но Твое́ благоутро́біе побѣди́тъ си́хъ безмѣ́рное. Се́ бо стра́хомъ предстою́ Ти́, въ пучи́ну ми́лости Твоея́ отча́яніе души́ моея́ пове́ргъ. Окорми́ живо́тъ мо́й, сло́вомъ всю́ тва́рь неизрече́нною прему́дрости си́лою Управля́яй, ти́хое обурева́емыхъ Приста́нище, и скажи́ ми́ пу́ть, въ о́ньже пойду́. Духъ прему́дрости Твоея́ мои́мъ пода́ждь помышле́ніемъ, Ду́хъ ра́зума безу́мію моему́ да́руяй, Ду́хомъ стра́ха Твоего́ моя́ осѣни́ дѣла́, и Ду́хъ Пра́вый обнови́ во утро́бѣ мое́й, и Ду́хомъ Влады́чнимъ мы́слей мои́хъ поползнове́ніе утверди́. Да на вся́къ де́нь Ду́хомъ Твои́мъ Благи́мъ къ поле́зному наставля́емь, сподо́блюся твори́ти за́повѣди Твоя́ и Твое́ при́сно па́мятствовати сла́вное прише́ствіе и истяза́тельное содѣ́янныхъ на́ми. И да не пре́зриши мя́ тлѣ́нными сопрельща́тися мíра сего́ кра́сными, но бу́дущихъ воспрія́тія жела́ти укрѣпи́ сокро́вищъ. Ты́ бо реклъ еси́, Влады́ко, я́ко ели́ка а́ще кто́ про́ситъ о Твое́мъ и́мени, невозбра́нно пріе́млетъ отъ Твоего́ присносу́щнаго Бо́га и Отца́. Тѣ́мже и а́зъ, грѣ́шный, въ прише́ствіи Свята́го Твоего́ Ду́ха Твою́ молю́ бла́гость, ели́ка проси́хъ, возда́ждь ми́ во спасе́ніе. Ей, Го́споди, вся́каго благодѣя́нія бога́тый Да́телю и Пода́телю Благíй, я́ко Ты́ еси́ подава́яй преизоби́льно, и́хже про́симъ; Ты́ еси́ Сострада́теленъ и Ми́лостивый, Иже безгрѣ́шно бы́въ пло́ти на́шея о́бщникъ, и приклоня́ющимъ къ Тебѣ́ колѣ́на, приклоня́яйся любоблагоутро́бнѣ, очище́ніе же бы́въ грѣхо́въ на́шихъ. Да́ждь у́бо, Го́споди, лю́демъ Твои́мъ щедро́ты Твоя́, услы́ши на́съ съ небесе́ свята́го Твоего́, освяти́ на́съ си́лою спаси́тельныя десни́цы Твоея́, покры́й на́съ кро́вомъ крилу́ Твое́ю, да не пре́зриши дѣ́лъ руку́ Твое́ю. Тебѣ́ еди́ному согрѣша́емъ, но и Тебѣ́ еди́ному слу́жимъ. Не вѣ́мы кла́нятися бо́гу чужде́му, ниже́ простира́ти ру́ки на́ша, Влады́ко, къ бо́гу ино́му. Оста́ви на́мъ согрѣше́нія и, пріи́мъ на́ша колѣнопокло́нная моле́нія, простри́ всѣ́мъ на́мъ ру́ку по́мощи, пріими́ моли́тву всѣ́хъ, я́ко кади́ло прія́тное, воспріе́млемое предъ Твои́мъ преблаги́мъ Ца́рствомъ.

Присовокупля́етъ же и сію́:

Го́споди, Го́споди, избавле́й на́съ отъ вся́кія стрѣлы́ летя́щія во дни́, изба́ви на́съ и отъ вся́кія ве́щи, во тмѣ́ преходя́щія. Пріими́ же́ртву вече́рнюю — ру́къ на́шихъ воздѣя́нія. Сподо́би же на́съ и нощно́е по́прище безъ поро́ка прейти́ неискуше́ны отъ злы́хъ. И изба́ви на́съ отъ вся́каго смуще́нія и боя́зни, я́же отъ діа́вола на́мъ прибыва́ющія. Да́руй душа́мъ на́шимъ умиле́ніе и помысло́мъ на́шимъ попече́ніе, е́же на стра́шнѣмъ и пра́веднѣмъ Твое́мъ судѣ́ испыта́нія. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша, су́щія на земли́. Да и со́ннымъ безмо́лвіемъ просвѣти́мся зрѣ́ніемъ суде́бъ Твои́хъ. Отыми́ же отъ на́съ вся́кое мечта́ніе неподо́бное и по́хоть вре́дну. Возста́ви же на́съ во вре́мя моли́твы утвержде́ны въ вѣ́рѣ и преспѣва́ющія въ за́повѣдехъ Твои́хъ.

Діа́конъ же глаго́летъ: Заступи́, спаси́, поми́луй, возста́ви и сохрани́ на́съ, Бо́же... Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную...

Іере́й возгла́съ моли́твѣ: Благоволе́ніемъ и бла́гостію Единоро́днаго Сы́на Твоего́, съ Ни́мже благослове́нъ еси́, съ Пресвяты́мъ, и Благи́мъ, и Животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Та́же: Сподо́би, Го́споди, въ ве́черъ сей...


Посе́мъ же глаго́летъ діа́конъ: Па́ки и па́ки, прикло́нше колѣ́на, Го́споду помо́лимся. Го́споди, поми́луй, три́жды. И на́мъ та́кожде колѣ́на прикло́ншимъ,

Іере́й чте́тъ тре́тію моли́тву:

Приснотеку́щій, живо́тный и просвѣти́тельный Исто́чниче, соприсносу́щная Отцу́ содѣ́тельная Си́ло, все́ смотре́ніе за спасе́ніе человѣ́ческое прекра́снѣ испо́лнивый, Христе́ Бо́же на́шъ, сме́рти у́зы неразрѣши́мыя и закле́пы а́довы расто́ргнувый, лука́выхъ же духо́въ мно́жество попра́вый; приведы́й Себе́ о на́съ непоро́чное заколе́ніе и Тѣ́ло да́вый пречи́стое въ же́ртву, вся́каго грѣха́ неприкоснове́нное же и непрохо́дное, и стра́шнымъ си́мъ и неисповеди́мымъ священнодѣ́йствіемъ живо́тъ на́мъ вѣ́чный дарова́вый; во а́дъ сше́дый, и вереи́ вѣ́чныя сокруши́вый, и во тмѣ́ сѣдя́щимъ восхо́дъ показа́вый; началозло́бнаго же и глуби́ннаго змíя богому́дростнымъ льще́ніемъ улови́вый и вери́гами мра́ка связа́вый въ та́ртарѣ и огни́ негаси́момъ, и во тмѣ́ кромѣ́шнѣй неисчетноси́льною Твое́ю затверди́вый крѣ́постію, великоимени́тая Прему́дросте Отчая, напа́ствуемымъ вели́кій Помо́щникъ яви́выйся и просвѣти́вый сѣдя́щія во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй. Ты́, сла́вы присносу́щныя Го́споди и Отца́ Вы́шняго Сы́не возлю́бленный, присносу́щный Свѣ́те отъ присносу́щнаго Свѣ́та, Со́лнце Пра́вды, услы́ши на́съ, моля́щихся Тебѣ́, и упоко́й ду́ши рабо́въ Твои́хъ, пре́жде усо́пшихъ оте́цъ и бра́тій на́шихъ, и про́чіихъ сро́дникъ по пло́ти, и всѣ́хъ свои́хъ въ вѣ́рѣ, о ни́хже и па́мять твори́мъ ны́нѣ, я́ко въ Тебѣ́ всѣ́хъ держа́ва, и въ руцѣ́ Твое́й содержи́ши вся́ концы́ земли́. Влады́ко Вседержи́телю, Бо́же оте́цъ и Го́споди ми́лости, ро́да сме́ртнаго же и безсме́ртнаго и вся́каго естества́ человѣ́ческаго Содѣ́телю, составля́емаго же и па́ки разрѣша́емаго, живота́ же и сконча́нія, е́же здѣ́ пребыва́нія и е́же та́мо преложе́нія, лѣ́та измѣря́яй живы́мъ и времена́ уставля́яй сме́рти, низводя́й во а́дъ и возводя́й, связу́яй въ не́мощи и отпуща́яй въ си́лѣ, настоя́щая потре́бнѣ стро́яй и бу́дущая поле́зно управля́яй, сме́ртнымъ жа́ломъ уя́звенныхъ воскресе́нія наде́ждами веселя́яй. Са́мъ у́бо, Влады́ко всѣ́хъ, Бо́же Спаси́телю на́шъ, Наде́жде всѣ́хъ конце́въ земли́ и су́щихъ въ мо́ри дале́че, Иже и въ се́й послѣ́дній и вели́кій спаси́тельный де́нь Пятдеся́тницы пра́здника та́йну Святы́я, и Единосу́щныя, и Соприсносу́щныя, и Нераздѣли́мыя, и Неслія́нныя Тро́ицы показа́вый на́мъ, и наи́тіе и прише́ствіе Свята́го и Животворя́щаго Твоего́ Ду́ха въ ви́дѣ о́гненныхъ язы́ковъ на святы́я Твоя́ апо́столы излія́вый, и благовѣ́стники тѣ́хъ поста́вивый благочести́выя на́шея вѣ́ры, и исповѣ́дники и проповѣ́дники и́стиннаго богосло́вія показа́вый. Иже и въ се́й всесоверше́нный и спаси́тельный Пра́здникъ очище́нія у́бо моли́твенная о и́же во а́дѣ держи́мыхъ сподо́бивый пріима́ти, вели́кія же подава́яй на́мъ наде́жды, ослабле́нія содержи́мымъ отъ содержа́щихъ я́ сквернъ и утѣше́нію Тобо́ю низпосла́тися. Услы́ши на́съ смире́нныхъ и Твои́хъ ра́бъ моля́щихся Ти́ и упоко́й ду́ши рабо́въ Твои́хъ, пре́жде усо́пшихъ, на мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, на мѣ́стѣ зла́чнѣ, на мѣ́стѣ прохлажде́нія, отону́дуже отбѣже́ вся́кая болѣ́знь, печа́ль и воздыха́ніе; и учини́ ду́хи и́хъ въ селе́ніяхъ пра́ведныхъ, и ми́ра и ослабле́нія сподо́би и́хъ: я́ко не ме́ртвіи восхва́лятъ Тя́, Го́споди, ниже́ су́щіи во а́дѣ исповѣ́даніе дерзну́тъ принести́ Тебѣ́; но мы́, живíи, благослови́мъ Тя́, и мо́лимъ, и очисти́тельныя моли́твы и же́ртвы прино́симъ Тебѣ́ о душа́хъ и́хъ.

Присовокупля́етъ и сію́ моли́тву:

Бо́же Вели́кій и Вѣ́чный, Святы́й, Человѣколюби́вый, сподо́бивый на́съ въ се́й ча́съ ста́ти предъ непристу́пною Твое́ю сла́вою на пѣ́ніе и хвалу́ чуде́съ Твои́хъ! Очи́сти ны́, недосто́йныя рабы́ Твоя́, и пода́ждь благода́ть е́же сокруше́ннымъ се́рдцемъ невозноси́тельно приноси́ти Тебѣ́ трисвято́е славосло́віе и благодаре́ніе вели́кихъ Твои́хъ даро́въ, я́же сотвори́лъ еси́ къ на́мъ и твори́ши всегда́ въ на́съ. Помяни́, Го́споди, не́мощь на́шу, и да не погуби́ши на́съ со беззако́ніи на́шими, но сотвори́ вели́кую ми́лость со смире́ніемъ на́шимъ, да грѣхо́вныя тмы́ избѣжа́вше, во дни́ пра́вды ходи́ти бу́демъ и, одѣ́явшеся ору́жіемъ свѣ́та, ненавѣ́тно пребу́демъ отъ вся́кія ко́зни лука́ваго, и со дерзнове́ніемъ просла́вимъ о всѣ́хъ Тебе́, Еди́наго Истиннаго и Человѣколю́бца Бо́га. Твое́ бо я́ко вои́стинну и вели́кое врѣсноту́ та́инство, Влады́ко всѣ́хъ и Тво́рче, — вре́менное рѣше́ніе Твои́хъ тва́рей и е́же по си́хъ совокупле́ніе и упокое́ніе е́же во вѣ́ки. Тебѣ́ благода́ть о всѣ́хъ исповѣ́дуемъ: о вхо́дѣхъ на́шихъ я́же въ мíръ се́й и исхо́дѣхъ, наде́жды на́мъ воскресе́нія и жизни нетлѣ́нныя Твои́мъ нело́жнымъ обѣща́ніемъ предобруча́ютъ, я́же пріи́мемъ въ бу́дущемъ второ́мъ прише́ствіи Твое́мъ. Ты́ бо еси́ и воскресе́нія на́шего Нача́льникъ, и пожи́вшихъ неумы́тный и человѣколюби́вый Судія́, и мздовоздая́нія Влады́ка и Госпо́дь, Иже и приобщи́выйся на́мъ пріи́скренно пло́ти и кро́ве снизхожде́нія ра́ди кра́йняго, и на́ша стра́сти неотме́тныя, внегда́ во́лею во иску́съ поста́вити, пріи́мъ за милосе́рдіе щедро́тъ, и въ не́мже пострада́лъ еси́ Са́мъ искуси́вся, искуша́емымъ на́мъ бы́въ самообѣща́нный Помо́щникъ: тѣ́мже и совозве́лъ еси́ на́съ въ Твое́ безстра́стіе. Пріими́ у́бо, Влады́ко, мольбы́ и моле́нія на́ша, и упоко́й вся́ отцы́ коего́ждо, и ма́тери, и ча́да, и бра́тію, и сестры́ единоро́дныя и купноро́дныя, и вся́ пре́жде почи́вшія ду́ши въ наде́жди воскресе́нія жи́зни вѣ́чныя; учини́ ду́хи и́хъ и имена́ въ кни́зѣ живо́тнѣй, въ нѣ́дрѣхъ Авраа́ма, и Исаа́ка, и Іа́кова, въ странѣ́ живы́хъ, въ Ца́рствіи небе́снѣмъ, въ раи́ сла́дости, свѣ́тлыми а́нгелы Твои́ми вводя́ вся́ во святы́я Твоя́ оби́тели; совоздвиза́яй и тѣлеса́ на́ша въ де́нь, въ о́ньже опредѣли́лъ еси́ по святы́мъ Твои́мъ и нело́жнымъ обѣтова́ніемъ. Нѣ́сть у́бо, Го́споди, рабо́мъ Твои́мъ сме́рть, исходя́щимъ на́мъ отъ тѣ́ла, и къ Тебѣ́, Бо́гу на́шему, приходя́щимъ, но преставле́ніе отъ печа́льнѣйшихъ на поле́знѣйшая и сла́достнѣйшая, и на упокое́ніе и ра́дость. Аще же и что согрѣши́хомъ къ Тебѣ́, ми́лостивъ бу́ди на́мъ же и тѣ́мъ, зане́ ниеди́нъ е́сть чи́стъ предъ Тобо́ю отъ скве́рнъ, ниже́ а́ще еди́нъ де́нь живота́ его́ е́сть, ра́звѣ Ты́ то́чію еди́нъ, на земли́ яви́выйся безгрѣ́шный Госпо́дь на́шъ Іису́съ Христо́съ, Имже вси́ упова́емъ ми́лость получи́ти и оставле́ніе грѣхо́въ. Сего́ ра́ди на́мъ же и о́нѣмъ, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ Бо́гъ, осла́би, оста́ви, прости́ грѣхопаде́нія на́ша: во́льная и нево́льная, я́же въ вѣ́дѣніи и не въ вѣ́дѣніи, предъявле́нная и забыва́емая, я́же въ дѣя́ніи, я́же въ помышле́ніи, я́же въ словеси́, я́же во всѣ́хъ на́шихъ житія́хъ и движе́ніихъ. И отше́дшимъ у́бо свобо́ду и осла́бу да́руй, на́съ же су́щихъ здѣ́ благослови́, коне́цъ благíй и ми́рный да́руя на́мъ же и всѣ́мъ лю́демъ Твои́мъ, и ми́лости и человѣколю́бія утро́бу отверза́яй на́мъ на стра́шномъ и ужа́сномъ Твое́мъ прише́ствіи, и Ца́рствія Твоего́ досто́йныхъ на́съ сотвори́.

Присовокупля́етъ и сію́ моли́тву:

Бо́же Вели́кій и Вы́шній, Еди́не имѣ́яй безсме́ртіе, во свѣ́тѣ Живы́й непристу́пномъ, всю́ тва́рь му́дростію Созда́вый, Раздѣли́вый посредѣ́ свѣ́та и посредѣ́ тмы; и со́лнце у́бо положи́вый во о́бласть дне́, луну́ же и звѣ́зды во о́бласть но́щи. Сподо́бивый на́съ, грѣ́шныхъ, и въ настоя́щій де́нь предвари́ти лице́ Твое́ во исповѣ́даніи, и вече́рнюю Тебѣ́ слу́жбу принести́. Са́мъ Человѣ́колю́бче Го́споди, испра́ви моли́тву на́шу, я́ко кади́ло предъ Тобо́ю, и пріими́ ю́ въ воню́ благоуха́нія. Пода́ждь же на́мъ настоя́щій ве́черъ и приходя́щую но́щь ми́рну, облецы́ ны́ ору́жіемъ свѣ́та, изба́ви на́съ отъ стра́ха нощна́го и отъ вся́кія ве́щи, во тмѣ́ преходя́щія. И да́руй на́мъ со́нъ, и́же во упокое́ніе не́мощи на́шей дарова́лъ еси́, отъ вся́каго діа́вольскаго мечта́нія измѣне́нъ. Ей, Влады́ко, всѣ́хъ благи́хъ Пода́телю, я́ко да и на ло́жахъ на́шихъ умиля́ющеся, воспомя́немъ и въ нощи́ пресвято́е и́мя Твое́. И поуче́ніемъ Твои́хъ за́повѣдей озаря́еми, въ ра́дости душе́вной воста́немъ къ славосло́вію Твоея́ бла́гости, моли́твы и моле́нія Твоему́ благоутро́бію принося́ще о свои́хъ грѣсѣ́хъ и о всѣ́хъ лю́дехъ Твои́хъ, и́хже моли́твами Пресвяты́я Богоро́дицы въ ми́лости посѣти́.

Діа́конъ глаго́летъ: Заступи́, спаси́, поми́луй, возста́ви и сохрани́ на́съ, Бо́же, Твое́ю благода́тію. Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу...

Іере́й возглаша́етъ: Ты́ бо еси́ упокое́ніе ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ.

Та́же діа́конъ: Испо́лнимъ вече́рнюю моли́тву на́шу... Заступи́, спаси́... Ве́чера всего́ соверше́нна... Ангела ми́рна... Проще́нія и оставле́нія... До́брыхъ и поле́зныхъ... Про́чее вре́мя живота́... Христіа́нскія кончи́ны... Пресвяту́ю, Пречи́стую...

Іере́й возглаша́етъ: Яко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ... Лю́діе: Ами́нь. Іере́й: Ми́ръ всѣ́мъ. Лю́діе: И ду́хови твоему́. Діа́конъ: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́нимъ.

Іере́й глаго́летъ моли́тву обы́чную вта́й:

Го́споди Бо́же на́шъ, приклони́вый небеса́ и сше́дый на спасе́ніе ро́да человѣ́ческаго, при́зри на рабы́ Твоя́ и на достоя́ніе Твое́! Тебѣ́ бо, Стра́шному и Человѣколю́бцу Судіи́, Твои́ раби́ своя́ приклони́ша главы́ и своя́ покори́ша вы́и, не отъ человѣ́къ ожида́юще по́мощи, но Твоея́ ожида́юще ми́лости и Твоего́ ча́юще спасе́нія, я́же сохрани́ на вся́кое вре́мя, и въ настоя́щемъ часѣ́ же, и ве́черѣ, и въ приходя́щую но́щь отъ вся́каго врага́, отъ вся́каго сопротиволежа́щаго дѣ́йства діа́вольскаго, помышле́ній су́етныхъ и воспомина́ній лука́выхъ.

Та́же возглаша́етъ: Бу́ди держа́ва [Ца́рствія Твоего́ благослове́нна и препросла́вленна, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ].

И посе́мъ, соше́дшеся о́ба ли́ка, пое́мъ на стихо́внѣ стихи́ры самогла́сны, гла́съ 3:

Ны́нѣ въ зна́меніе всѣ́мъ я́вѣ язы́цы бы́ша: іуде́и бо, отъ ни́хже по пло́ти Христо́съ, невѣ́ріемъ неду́говавше, Бо́жія благода́ти отпадо́ша; и Боже́ственнаго свѣ́та, су́щіи отъ язы́ковъ, сподо́бихомся, утверди́вшеся словесы́ ученико́въ, вѣща́ющихъ сла́ву Благодѣ́теля всѣ́хъ Бо́га. Съ ни́миже сердца́ съ колѣ́нами прикло́нше, вѣ́рою поклони́мся Свято́му Ду́ху, утверди́вшеся Спаси́телемъ душъ на́шихъ.

Сти́хъ: Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ́, Бо́же, и Ду́хъ пра́въ обнови́ во утро́бѣ мое́й.

Ны́нѣ Утѣ́шительный Ду́хъ на вся́кую пло́ть излія́ся: отъ апо́стольскихъ бо лико́въ наче́ншій, отъ тѣ́хъ по прича́стію вѣ́рнымъ благода́ть простре́, и увѣря́етъ Свое́ держа́вное наи́тіе во о́гненномъ ви́дѣ, ученико́мъ раздая́й язы́ки въ пѣснопѣ́ніе и сла́ву Бо́жію. Тѣ́мже сердцы́ у́мно просвѣща́еми, въ вѣ́рѣ утверди́вшеся Святы́мъ Ду́хомъ, мо́лимся спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Не отве́ржи мене́ отъ лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми отъ мене́.

Ны́нѣ облача́тся держа́вою Христо́вою съ высоты́ апо́столи: обновля́етъ бо и́хъ Утѣ́шитель, въ ни́хъ обновля́яся та́инственнымъ обновле́ніемъ ра́зума: и́же стра́нными гла́сы и высокоглаго́ливыми проповѣ́дающе Присносу́щное Естество́ же и Про́стое, Тріѵпоста́сное почита́ти, Благодѣ́теля всѣ́хъ Бо́га. Тѣ́мже просвѣти́вшеся о́ныхъ уче́ньми, Отцу́ поклони́мся съ Сы́номъ и Ду́хомъ, моля́щеся спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8:

Пріиди́те, лю́діе, Тріѵпоста́сному Божеству́ поклони́мся, Сы́ну во Отцѣ́ со Святы́мъ Ду́хомъ: Оте́цъ бо безлѣ́тно роди́ Сы́на Соприсносу́щна и Сопресто́льна, и Ду́хъ Святы́й бѣ́ во Отцѣ́ съ Сы́номъ прославля́емь — Еди́на Си́ла, Еди́но Существо́, Еди́но Божество́. Ему́же покланя́ющеся, вси́ глаго́лемъ: Святы́й Бо́же, вся́ содѣ́явый Сы́номъ содѣ́йствомъ Свята́го Ду́ха; Святы́й Крѣ́пкій, Имже Отца́ позна́хомъ и Ду́хъ Святы́й пріи́де въ мíръ; Святы́й Безсме́ртный, Утѣ́шительный Ду́ше, отъ Отца́ исходя́й и въ Сы́не почива́яй: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебѣ́!

Та́же: Ны́нѣ отпуща́еши... Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... Отче на́шъ... Тропа́рь, гла́съ 8: Благослове́нъ еси́, Христе́ Бо́же на́шъ...

Та́же свяще́нникъ твори́тъ отпу́стъ си́це:

Иже отъ Отчихъ и Боже́ственныхъ нѣ́дръ истощи́вый Себе́, и съ небесе́ на зе́млю соше́дый, и на́ше все́ воспріе́мый естество́ и обожи́вый е́, по си́хъ же на небеса́ па́ки возше́дый и одесну́ю сѣ́дый Бо́га и Отца́, Боже́ственнаго же и Свята́го, и Единосу́щнаго, и Единоси́льнаго, и Единосла́внаго, и Соприсносу́щнаго Ду́ха низпосла́вый на святы́я Своя́ ученики́ и апо́столы, и Си́мъ просвѣти́вый у́бо и́хъ, тѣ́ми же всю́ вселе́нную, Христо́съ, и́стинный Бо́гъ на́шъ, моли́твами Пречи́стыя и Пренепоро́чныя Святы́я Своея́ Ма́тере, святы́хъ сла́вныхъ, прехва́льныхъ, богопроповѣ́дниковъ и духоно́сныхъ апо́столовъ, и всѣ́хъ святы́хъ, поми́луетъ и спасе́тъ на́съ, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ.ВЪ ТУЖЕ НЕДѢЛЮ 8-Ю, НА ПОВЕЧЕРІИ,

Пое́мъ кано́нъ Свято́му Ду́ху. Творе́ніе Ѳеофа́ново. Ирмо́съ по два́жды, тропари́ на 4. Его́же краестро́чіе: Ду́ха пою́, созда́вшаго всю́ тва́рь. Гла́съ 1.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Го́рькія рабо́ты изба́влься Изра́иль, непроходи́мое про́йде, я́ко су́шу, врага́ зря́ потопля́ема, пѣ́снь я́ко Благодѣ́телю пое́тъ Бо́гу, чудодѣ́ющему мы́шцею высо́кою, я́ко просла́вися.

Припѣ́въ: Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Боже́ственный Ду́ше Святы́й, Иже всѣ́мъ раздѣля́яй дарова́нія и вся́ творя́й во́лею, вдохни́ ми́ свѣтоно́сное Твое́ дарова́ніе, я́ко да сла́влю Тя́, Отцу́ и Сы́ну совокупля́ема.

Иже небе́снымъ си́ламъ свя́тостнаго дохнове́нія Твоего́ благода́ть дая́й, Утѣ́шителю, моего́ смы́сла, я́ко Бла́гъ, скве́рну исчи́стивъ, свя́тости Твоея́ покажи́ испо́лнена.

Сла́ва: Исто́чниче жи́зни вѣ́руемый и Струя́ есте́ственныя бла́гости, Ду́ше Бо́жій Святы́й, у́мъ мо́й умерщвле́нный оживотвори́въ, Твои́мъ дѣ́йствомъ возста́ви пѣ́ти Твое́ Божество́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Хра́мъ, Дѣ́во, бы́вши Бо́жій, наше́ствіемъ Ду́ха, содѣ́тельною си́лою Его́, си́лу да́рующа рожде́ственну, Благода́тная, е́юже родила́ еси́ пло́тію Сло́во Безнача́льное.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Пре́жде вѣ́къ отъ Отца́ рожде́нному нетлѣ́нно Сы́ну и въ послѣ́дняя отъ Дѣ́вы воплоще́нному безсѣ́менно, Христу́ Бо́гу возопіи́мъ: вознесы́й ро́гъ на́шъ, Свя́тъ еси́, Го́споди.

Имѣ́я по естеству́ хотѣ́нія си́лу сте́чну, небе́сныя премíрныя, я́ко Бо́гъ, содѣ́тельствуя, Ду́хъ Святы́й непреста́нно учи́тъ вопи́ти: Свя́тъ еси́, Го́споди!

Пѣ́сньми немо́лчными облиста́вшую благода́ть Ду́ха богоглаго́ливыхъ апо́столъ въ дыха́ніи бу́рнѣ согла́сно сла́вимъ, со безпло́тными вопію́ще ли́ки: Свя́тъ еси́, Го́споди!

Сла́ва: Еди́ну Вла́сть, и Божество́ еди́но, и Си́лу, еди́но Нача́ло и Ца́рство Святы́я Тро́ицы му́дрствующе пое́мъ, въ трисвято́мъ гла́сѣ вопію́ще: Свя́тъ еси́, Го́споди!

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Колесни́це свѣтоно́сная и свѣ́тлое Пребыва́лище, Всечи́стая, херуви́мъ вы́шши су́щи, Бо́га бо на руку́ носи́вшая. Тѣ́мже Ти́ вси́ вопіе́мъ, Чи́стая: ра́дуйся, Всеблаже́нная!

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Же́злъ изъ ко́рене Іессе́ева и цвѣ́тъ отъ него́, Христе́, отъ Дѣ́вы прозя́блъ еси́, изъ горы́, Хва́льный, приосѣне́нныя ча́щи прише́лъ еси́, вопло́щся отъ Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же. Сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Вели́кая да́руяй на́мъ, Ду́хъ Всесвяты́й на апо́столы на́йде, я́ко Боже́ственъ, я́ко Бла́гъ, я́ко Исполня́я вся́ческая, я́ко Боготворя́, я́ко Освяща́я, я́ко всѣ́хъ Твори́теленъ, Влады́ческій и Самовла́стенъ.

На престо́лѣ, Христе, Оте́ческомъ сѣ́дъ, низпосла́лъ еси́ ученико́мъ Твои́мъ Утѣ́шителя, я́коже обѣща́лся еси́, Спа́се, я́ко Бо́га гряду́ща, посыла́я же несопроти́вна, я́ко всѣ́хъ Содѣ́теля, изъ Отца́ исходя́ща.

Сла́ва: Глаго́лати язы́ки проро́къ бу́дущая научи́ Ду́хъ дре́вле Всесвяты́й; язы́ки же прему́дрыхъ апо́столъ вѣща́етъ вели́чія Бо́жія во гла́сѣ дыха́нія бу́рнѣйша, ны́нѣ су́щественнѣ спребыва́яй.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Врата́ Умнаго Свѣ́та имену́емъ Тебе́, Богома́ти, и́миже вни́де къ на́мъ Христо́съ, красе́нъ яви́ся блиста́ньми Божества́, въ пло́тстѣмъ одѣя́ніи покрове́нъ, неви́димь, я́ко Богъ, ны́нѣ же по на́мъ ви́димь.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Бо́гъ Сы́й мíра, Оте́цъ щедро́тъ, Вели́каго Совѣ́та Твоего́ Ангела, ми́ръ подава́юща, посла́лъ еси́ на́мъ; тѣ́мъ, богоразу́мія къ свѣ́ту наста́вльшеся, отъ но́щи у́тренююще, славосло́вимъ Тя́, Человѣколю́бче.

О, Ду́ше прему́дрости и стра́ха Бо́жія, и́стины, совѣ́та и ра́зума, ми́ръ подава́яй, всели́ся въ ны́, я́ко да освяти́вшеся Твои́мъ вселе́ніемъ, изъ но́щи у́тренююще, славосло́вимъ Тя́, Человѣколю́бче.

Иже вся́ содержа́й и всѣ́хъ сы́й Госпо́дь, Иже тва́рь соблюда́яй непа́даему, пода́ждь святьбу́ на́мъ и просвѣще́ніе, я́ко да насы́тившеся Твоего́ свѣтода́тельства, изъ но́щи у́тренююще, славосло́вимъ Тя́, Человѣколю́бче.

Сла́ва: Иже дре́вле зако́нъ начерта́вый Моисе́ю, Но́ваго Завѣ́та велѣ́нія и зако́нъ благода́ти излага́етъ я́сно, во апо́стольскихъ сердца́хъ написа́въ, Боже́ственный Утѣ́шитель наше́дъ, я́ко Человѣколю́бецъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Кля́тву Евину, всѣ́хъ ма́тере, Твои́мъ Рождество́мъ, Дѣ́во, упраздни́ла еси́, мíру благослове́ніе возсія́вши — Христа́. Тѣ́мже ра́дующеся, усты́ и ра́зумомъ Богоро́дицу, вои́стинну Тя́ исповѣ́дающе, блажи́мъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Изъ утро́бы Іо́ну младе́нца изблева́ морскíй звѣ́рь, якова́ прія́тъ; въ Дѣ́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть пріе́мшее про́йде, сохра́ншее нетлѣ́нну: Его́же, бо не пострада́ нетлѣ́нія, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Твои́мъ ученико́мъ исполня́я обѣща́ніе, Ду́ха, Христе́, си́мъ посла́лъ еси́, дѣ́йство вели́кихъ чуде́съ да́рующа и язы́ки огнезра́чныя да́рствующа, да Твоего́ позна́нія язы́къ стада́ испо́лнятъ.

Пріиди́ къ на́мъ, Ду́ше Святы́й, прича́стники Твоея́ содѣва́я свя́тости, и свѣ́та невече́рняго, и Боже́ственныя жи́зни, и благоуха́ннѣйшаго раздая́нія: Ты́ бо — рѣка́ Божества́, изъ Отца́ Сы́номъ происходя́щій.

Сла́ва: Спаси́, Утѣ́шителю, вѣ́рно пою́щихъ боголѣ́пное прише́ствіе Твое́, и очи́сти отъ вся́кія скве́рны, я́ко благоутро́бенъ, и покажи́ досто́йны Твоего́ осія́нія, и свѣ́томъ Твои́мъ богови́днѣйшимъ сотвори́ я́ нескве́рненна зерца́ла.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Ве́сь ли́къ проро́ческій, отъ Бо́га тайнонаучи́мь, предглаго́ла та́инство неизрече́ннаго и Боже́ственнаго воплоще́нія Бо́га Сло́ва изъ Тебе́, Дѣ́во Ма́ти: Ты́ бо и́стиннѣйшій и дре́вній Совѣ́тъ яви́ла еси́.

[Го́споди, поми́луй, три́жды. Сла́ва, и ны́нѣ.]

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости Сло́ва.

Всесвяты́й Ду́хъ, ны́нѣ соше́дъ на апо́столы ви́домъ о́гненнымъ, у́жасомъ испо́лни язы́ковъ собра́нія: язы́ки бо глаго́лющихъ о́гненными, Человѣколю́бче, свою́ кíйждо бесѣ́ду слы́шаше. Тѣ́мже и чу́до невѣ́рнымъ, я́ко пія́нство, вѣ́рнымъ же — спаси́тельное вои́стинну познава́шеся. Сего́ ра́ди сла́вимъ держа́ву Твою́, Христе́ Бо́же, прегрѣше́ній оставле́нія прося́ще низпосла́ти бога́тно рабо́мъ Твои́мъ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отроцы, благоче́стію совоспита́ни, злочести́ваго велѣ́нія небре́гше, о́гненнаго преще́нія не убоя́шася, но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Ны́нѣ обѣтова́нія предложе́ніе Христо́ва исполня́ется: раздѣле́нія бо язы́ковъ Ду́ха прише́ствіе показа́ ученико́мъ, облиста́вшее отъ Тро́ицы Еди́наго Пребоже́ственнаго.

Дре́вле у́бо раздѣли́ся согла́сіе язы́ковъ безслове́сное; ны́нѣ же ко еди́ному сли́честву я́вѣ собра́шася, самодѣ́йствующу Честно́му и Боже́ственному Ду́ху, отъ Тро́ицы Пребоже́ственныя Еди́ному.

Сла́ва: Свы́ше носи́му дохнове́нію Свята́го Ду́ха, вели́чія Бо́жія пресла́вно вѣща́ху апо́столи Христо́вы, согла́сно пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́!

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Образъ Твоего́ Рождества́ тріе́ о́троцы въ пещи́ показа́ша: я́ко бо пребы́ша огне́мъ невреди́ми, сохрани́лася еси́ чиста́, пріе́мши во чре́вѣ Огнь Нестерпи́мый — отце́въ Бо́га Благослове́ннаго.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́бразъ: не бо́, я́же прія́тъ, пали́тъ ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Дѣ́вы, въ Ню́же вни́де утро́бу. Тѣ́мъ, воспѣва́юще, воспое́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Святы́й Ду́ше, происходя́й отъ Бо́га, свя́тость всѣ́мъ пода́ждь въ Тя́ вѣ́рующимъ: Свя́тъ бо и пода́теленъ человѣ́комъ свя́тости Ты́ еси́. Тѣ́мъ воспѣва́юще воспое́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́кая Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Дае́ши пода́тельнѣ, я́ко Благодѣ́тель, да́ръ бла́гости Тебе́ пою́щимъ, Утѣ́шителю: благи́хъ бо пода́теленъ еси́ и бла́гости Пучи́на. Тѣ́мъ воспѣва́юще воспое́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́кая Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Сла́ва: Госпо́дь Животворя́щь е́сть Ду́хъ, Самодви́жимь, Самовла́стенъ, раздѣля́я, я́коже хо́щетъ, даро́въ раздая́нія, Самовлады́ченъ, Самоповели́теленъ, Безнача́ленъ. Тѣ́мъ воспѣва́юще воспои́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́кая Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Кто Твоему́ премно́жеству благоутро́бія не диви́тся, Безнача́льне Сло́ве? На́съ бо ра́ди обнища́лъ еси́, Бога́тъ сы́й, и во чре́вѣ Дѣ́вы Святы́я всели́лся еси́. Тѣ́мъ воспѣва́юще воспои́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́кая Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ра́дуйся, дѣ́вственная похвало́, ра́дуйся, Ма́ти Пречи́стая, Юже вся́ тва́рь боже́ственными пѣ́сньми велича́емъ.

Се́ къ на́мъ Утѣ́шителя Ино́го низпосла́лъ еси́, Единосу́щна Тебѣ́, Сло́ве, и Отцу́ Твоему́ Сопресто́льна.

Спаси́ отъ искуше́нія, Утѣ́шителю, Бо́га му́дрствующія Тя́ и славосло́вящія Твое́ превѣ́чное бытіе́.

Сла́ва: Пріиди́ къ на́мъ, Утѣ́шителю, Твоего́ утѣше́нія исполня́яй сла́вою Твое́ю неизрече́нною богосло́вящія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Невѣ́сто Бо́жія Всенепоро́чная, славосло́вящія Тя́ и чту́щія досто́йно изба́ви отъ искуше́ній моли́твами Твои́ми.

Вмѣ́сто Досто́йна... пое́мъ ирмосъ то́йже. По трисвято́мъ конда́къ пра́здника.
ВЪ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ СВЯТАГО ДУХА, НА ПОЛУНОЩНИЦѢ.

По 1-мъ трисвято́мъ глаго́лемъ тропа́рь пра́здника. По 2-мъ трисвято́мъ глаго́лемъ конда́къ пра́здника. Го́споди, поми́луй, 12. И отпу́стъ. Моли́твы же за упоко́й не глаго́лемъ.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь... Тропа́рь пра́здника, три́жды.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Попра́зднственный, вѣ́рніи, и коне́чный пра́здникъ пра́зднуимъ свѣ́тло: се́й е́сть Пятдеся́тница, обѣща́нія исполне́ніе и предложе́нія. Въ се́й бо о́гнь Утѣ́шителевъ сни́де на зе́млю, я́ко въ ви́дѣ язы́къ, и ученики́ просвѣти́, и сія́ неботаи́нники показа́. Свѣ́тъ пріи́де Утѣ́шителя и мíръ просвѣти́. [Два́жды.]

По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Ду́ха исто́чникъ, прише́дъ на зе́млю, во о́гненныя рѣ́ки раздѣля́яся мы́сленно, апо́столы ороша́ше просвѣща́я: и бы́сть и́мъ о́блакъ ороша́яй — о́гнь, просвѣща́яй тѣ́хъ и одождя́яй пла́мень, и́миже мы́ прія́хомъ благода́ть огне́мъ же и водо́ю. Свѣ́тъ пріи́де Утѣ́шителя и мíръ просвѣти́. [Два́жды.]

Та́же о́ба кано́на пра́здника: 7-го гла́са, со ирмосо́мъ, на 8, и 4-го гла́са, со ирмосомъ, на 6. Катава́сія: Боже́ственнымъ покрове́нъ.., о́ба ли́ка вку́пѣ.

По 3-й пѣ́сни, сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости Сло́ва.

Всесвяты́й Ду́хъ, ны́нѣ соше́дъ на апо́столы ви́домъ о́гненнымъ, у́жасомъ испо́лни язы́ковъ собра́нія: язы́ки бо глаго́лющихъ о́гненными, Человѣколю́бче, свою́ кíйждо бесѣ́ду слы́шаше. Тѣ́мже и чу́до невѣ́рнымъ, я́ко пія́нство, вѣ́рнымъ же — спаси́тельное вои́стинну познава́шеся. Сего́ ра́ди сла́вимъ держа́ву Твою́, Христе́ Бо́же, прегрѣше́ній оставле́нія прося́ще низпосла́ти бога́тно рабо́мъ Твои́мъ. [Два́жды.]

По 6-й пѣ́сни, конда́къ и и́косъ пра́здника.

Синакса́рій въ понедѣ́льникъ по Пятде́сятницѣ, сíесть Свята́го Ду́ха.

Стихи́: Вся́кое дыха́ніе просла́ви Ду́ха Госпо́дня,
                  Имже лука́выхъ духо́въ всу́е де́рзости.

Въ сíй де́нь, въ понедѣ́льникъ Пятдеся́тницы, Того́ Всесвята́го, и Животворя́щаго, и Всеси́льнаго Ду́ха пра́зднуемъ, Еди́наго отъ Тро́ицы Бо́га, Единоче́стна и Единосу́щна и Единосла́вна Отцу́ и Сы́ну. Въ сíй у́бо де́нь Пятдеся́тницы святы́мъ апо́столомъ су́щественнѣ на́йде, въ ви́дѣ о́гненныхъ язы́ковъ, сѣ́дъ на еди́наго коего́ждо и́хъ въ го́рницѣ, въ не́йже бя́ху пребыва́юще.

Че́сти же ра́ди ко Всесвято́му Ду́ху, и раздѣ́льнѣ, и въ се́й Пятдеся́тницѣ узако́ниша пра́здновати Ему́, и́же вся́ до́брѣ разчини́вше боже́ственніи отцы́. Обѣща́вый бо Спа́съ пре́жде Стра́сти Утѣ́шителя прише́ствіе, ре́къ [Іоан. Зач. 53]: «поле́зно е́сть, да Азъ иду́, а́ще бо Азъ не иду́, Утѣ́шитель не пріи́детъ». И па́ки: «егда́ же пріи́детъ Оный, научи́тъ ва́съ и наста́витъ ва́съ на вся́кую и́стину». И па́ки: «умолю́ Отца́, и Ино́го Утѣ́шителя по́слетъ ва́мъ, Ду́ха и́стины, Иже отъ Отца́ исхо́дитъ». И по Стра́сти же, егда́ и на не́бо восходя́, рече́: «вы́ же пребу́дите во Іерусали́мѣ, до́ндеже облече́теся си́лою съ высоты́», посыла́етъ Его́. Пребыва́ющимъ бо и́мъ, внегда́ испо́лнитися дню́ Пятдеся́тницы, объ часѣ́ тре́тіемъ дне́, на го́рницѣ, внеза́пу гро́мъ съ небесе́ бы́сть, я́ко и мно́жеству вселе́нныя притещи́, и въ ви́дѣ о́гненныхъ язы́къ яви́ся Ду́хъ Святы́й, еди́ному и́хъ коему́ждо, не то́кмо двана́десятимъ, но и седми́десятимъ. И глаго́лаху стра́нными язы́ки, си́рѣчь, еди́нъ кíйждо отъ апо́столовъ всѣ́ми язы́ки язы́ковъ глаго́лаше. Не у́бо свои́мъ язы́комъ апо́столу глаго́лющу, иноплеме́нникъ слы́шаше, но коего́ждо язы́ка язы́къ апо́столъ слы́шаше и глаго́лаше, отону́дуже и собра́вшимся наро́домъ пія́нствовати возмнѣ́шася. Не вѣ́дый бо кíйждо, ка́ко апо́столъ осо́бно всѣ́ми язы́ки глаго́лаше, пія́нствовати тому́ непщева́ху. Инíи же дивля́хуся, глаго́люще: «что́ у́бо хо́щетъ сіе́ бы́ти?» Бя́ху же сíи отъ всея́ земли́ со́брани пра́здника ра́ди: па́рѳяне, ми́дяне и елами́те, пре́жде ма́ла отъ Антіо́ха плѣне́ни бы́вшіи.

По Вознесе́ніи у́бо десяти́мъ дне́мъ мину́вшимъ, прихо́дитъ Ду́хъ Святы́й, и не а́біе вознести́ся Христу́, да па́че теплѣ́йшія сотвори́тъ ученики́, ожида́ющія Его́. Глаго́лютъ же нѣ́цыи: я́ко на кíйждо отъ дне́й, еди́нъ кíйждо а́нгельскихъ чино́въ приходя́, обоже́нной пло́ти о́ной покланя́шеся. Девяти́ у́бо дне́мъ испо́лншимся, въ деся́тый де́нь Утѣ́шитель пріи́де, примире́нію бы́вшу Сы́номъ. По пяти́десятихъ же дне́хъ отъ Па́схи — въ воспомина́ніе ве́тхаго Зако́на; Изра́иль бо отне́лиже Чермно́е мо́ре про́йде, пяти́десятимъ дне́мъ мимоше́дшимъ, Десятосло́віе прія́тъ. Зри́ же и зна́менія: та́мо гора́ — здѣ́ го́рница; та́мо о́гнь — здѣ́ язы́цы о́гненніи; вмѣ́сто же громо́въ и мра́ка — дыха́ніе зѣ́льное здѣ́.

Въ ви́дѣ у́бо язы́ковъ сни́де Ду́хъ Святы́й, я́ко сво́йственно имѣ́ти къ Живо́му Сло́ву явля́етъ, или́ и я́ко апо́столи научи́ти и приводи́ти язы́ки язы́комъ имя́ху. Огненныхъ же, за́не Бо́гъ — Огнь пояда́яй е́сть, и очище́нія ра́ди; раздѣля́емыхъ же — дарова́нія ра́ди. И я́коже иногда́ еди́нъ язы́къ вѣ́дущихъ, на мно́гія раздѣли́ и размѣси́, та́ко и ны́нѣ, вѣ́дущихъ еди́нъ язы́къ на мно́гія раздѣли́, да собере́тъ отъ о́нѣхъ язы́ковъ по конца́мъ вселе́нныя разсѣ́янныя. Въ пра́здникъ же быва́етъ, да мно́жайшимъ собра́вшимся, повсю́ду ве́щь возгласи́тся, и да и́же въ Па́схѣ прилучи́вшіися и я́же о Христѣ́ бы́вшая ви́дѣвше, чуди́тися и́мутъ. Въ Пятдеся́тницѣ же, зане́ подоба́ше въ не́же вре́мя дре́вле зако́нъ да́нъ бы́сть, по нему́же и Ду́ха благода́ти излія́тися, я́коже и Христо́съ сотвори́ въ зако́нной Па́схѣ, Свою́ Па́сху соверши́въ — и́стинную Па́сху. Не на уста́ же сѣ́де Ду́хъ Святы́й, но на глава́хъ апо́столовъ, влады́чественное обыма́я, и бо́льшее тѣлесе́, и са́мый у́мъ, отъ него́же и язы́къ, е́же глаго́лати и́мать. Или́ я́ко о́бразъ нѣ́кій гла́съ язы́комъ Ду́хъ испуща́етъ, я́ко рукополага́ти апо́столы чрезъ главы́, всея́ поднебе́сныя учи́тели: рукоположе́ніе бо на версѣ́ гла́въ быва́етъ. Гла́съ же и о́гнь, зане́же и въ Сина́и сія́ бы́ша, я́ко да яви́тся То́йжде Ду́хъ, и тогда́ и ны́нѣ законополага́яй и вся́ разчиня́яй.

Смяте́ся же мно́жество шу́момъ дыха́нія, поне́же мня́ху концу́ бы́ти, ели́ка іуде́омъ Христо́съ о разруше́ніи и́хъ провозвѣсти́. Якоже о́гненны рече́, да никто́же тѣле́сно что́ о Ду́сѣ Свято́мъ смы́слитъ. Пія́нствомъ у́бо осужда́ются апо́столи, но Пе́тръ, ста́въ и провѣща́въ посредѣ́ наро́да, сіе́ обличи́, не и́стиною держи́мое, Іо́илево проро́чество въ словеси́ приве́дъ и покори́ отъ ни́хъ я́ко три́ ты́сящи.

Утѣ́шитель же Ду́хъ Святы́й глаго́лется, я́ко утѣша́ти и поко́ити на́съ могíй: вмѣ́сто бо Христа́ Сего́ прія́хомъ, и Онаго Тѣ́мъ имѣ́юще, я́ко и хода́тайствуетъ о на́съ гла́сы неизглаго́ланными къ Бо́гу, я́ко Человѣколю́бецъ на́шъ предстоя́й, я́коже и Христо́съ, Утѣ́шитель бо и Онъ. Сего́ ра́ди и Иный Утѣ́шитель Ду́хъ Святы́й глаго́лется. Глаго́летъ бо апо́столъ: «и́мамы Утѣ́шителя Іису́са къ Бо́гу». Ины́й же рече́ся — за единосу́щное: е́же бо рещи́, «ины́й» и «ины́й», о тождесу́щественныхъ и купноесте́ственныхъ; а е́же «и́но» и «и́но» — о разли́чныхъ вѣ́мы естества́хъ.

Се́й Святы́й Духъ еди́нъ е́сть и Отцу́ и Сы́ну во всѣ́хъ: тѣ́мже и содѣ́ловаетъ ку́пно съ Ни́ма все́, и то́е са́мое иму́щее бы́ти воскресе́ніе. И ели́ка хо́щетъ, твори́тъ: освяща́етъ, раздѣля́етъ, новотвори́тъ, спосыла́етъ, умудря́етъ, помазу́етъ проро́ки; про́сто рещи́ — во все́мъ самовла́стный е́сть, всеси́льный, благíй, пра́вый, влады́чествуяй. Тѣ́мъ вся́ прему́дрость, живо́тъ, движе́ніе, вся́ко прича́стный святы́ни и вся́кому животу́; про́сто — в́ся и́мать, ели́ка Оте́цъ и Сы́нъ, кромѣ́ нерожде́нія и рожде́нія, отъ Отца́ еди́наго исходя́й. Излія́вшуся у́бо на вся́кую пло́ть Ду́ху Свято́му, мíръ вся́кими дарова́нми испо́лнися, и Тѣ́мъ вси́ язы́цы къ боговѣ́дѣнію руково́дствовашася, и вся́кій неду́гъ и вся́кая я́зя прогна́на бы́сть.

Трегу́бо же отъ Христа́ ученико́мъ да́нъ бы́сть Ду́хъ Святы́й: пре́жде Стра́сти — не я́вѣ зѣло́; по Воскресе́ніи — дунове́ніемъ я́вственнѣе. Ны́нѣ же низпосла́ Сего́ су́щественно, па́че же Са́мъ сни́де соверше́нный, просвѣща́яй и освяща́яй и́хъ, и тѣ́мъ па́ки концы́ вселе́нныя приводя́й прише́ствіемъ Свята́го Ду́ха.

Моли́твами святы́хъ апо́столъ, Христе́ Бо́же на́шъ, поми́луй на́съ. [Ами́нь.]

Честнѣ́йшую... не пое́мъ.

По 9-й пѣ́сни: ексапостила́рій пра́здника два́жды, другíй еди́ножды.

На хвали́техъ: Вся́кое дыха́ніе... поста́вимъ стихи́ 4 и пое́мъ стихи́ры самогла́сны, гла́съ 2:

Во проро́цѣхъ возвѣсти́лъ еси́ на́мъ пу́ть спасе́нія, и во апо́столѣхъ возсія́, Спа́се на́шъ, благода́ть Ду́ха Твоего́: Ты́ еси́ Бо́гъ пе́рвый, Ты́ и по си́хъ, и во вѣ́ки Ты́ еси́ Бо́гъ на́шъ. [Два́жды.]

Во дво́рѣхъ Твои́хъ воспою́ Тя́, Спа́са мíра, и прекло́нь колѣ́на, поклоню́ся Твое́й непобѣди́мѣй си́лѣ, ве́черъ, и у́тро, и полу́дне, и на вся́кое вре́мя благословлю́ Тя́, Го́споди.

Во дво́рѣхъ Твои́хъ, Го́споди, вѣ́рніи, колѣ́на ду́шъ и тѣле́съ прекло́нше, воспѣва́емъ Тя́, Безнача́льнаго Отца́, и Собезнача́льнаго Сы́на, и Соприсносу́щнаго и Пресвята́го Ду́ха, просвѣща́ющаго и освяща́ющаго ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8:

Язы́цы иногда́ размѣси́шася де́рзости ра́ди столпотворе́нія, язы́цы же ны́нѣ умудри́шася сла́вы ра́ди боговѣ́дѣнія. Та́мо осуди́ нечести́выя погрѣше́ніемъ, здѣ́ просвѣти́лъ е́сть Христо́съ ры́бари Ду́хомъ. Тогда́ упраздни́ся безгла́сіе къ муче́нію, ны́нѣ обновля́ется согла́сіе ко спасе́нію ду́шъ на́шихъ.

Славосло́віе вели́кое. Тропа́рь пра́здника, ектеніи́. И отпу́стъ глаго́лемъ пра́здника: Иже въ ви́дѣ о́гненныхъ язы́къ... И ча́съ 1-й.НА ЛИТУРГІИ,

Изобрази́тельная. И отъ кано́на пра́здника, пѣ́снь 3-я и 6-я [на 8]. Та́же іере́й или діа́конъ: Прему́дрость, про́сти. И входно́е: Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́мъ и пое́мъ си́лы Твоя́. Тропа́рь, гла́съ 8: Благослове́нъ еси́, Христе́ Бо́же на́шъ... Сла́ва, и ны́нѣ, конда́къ, гла́съ 8: Егда́ снизше́дъ... Трисвято́е. Проки́менъ Апо́стола, гла́съ 6: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́* и благослови́ достоя́ніе Твое́. Сти́хъ: Къ Тебѣ́, Го́споди, воззову́, Бо́же мо́й, да не премолчи́ши отъ мене́. Апо́столъ ко Ефесе́емъ, зача́ло 229: Яко ча́да свѣ́та ходи́те... Аллилу́ія, гла́съ 2: Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости Твое́й. Сти́хъ: Не отве́ржи мене́ отъ лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ отъ мене́. Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 75: Блюди́те, да не пре́зрите еди́наго отъ ма́лыхъ... Прича́стный: Ду́хъ Тво́й Благíй наста́витъ мя́ на зе́млю пра́ву. Аллилу́ія, три́жды.

[Зри́:] Вѣ́домо же бу́ди, я́ко седми́ца сія́ Святы́я Пентико́стіи разрѣша́ема е́сть на сы́ръ, ры́бы, вино́ и еле́й.

[Зри́:] Оставля́ются же и междоча́сія часо́въ, и и́же въ Повече́ріахъ пѣва́емый кано́нъ Пресвяты́я Богоро́дицы.

Примѣчанія:
[1] Такъ совершалось поминовеніе на ектеніяхъ въ 1864 году (время изданія книги).

[2] Пресла́вная дне́сь ви́дѣша вси́ язы́цы во гра́дѣ Дави́довѣ, егда́ Ду́хъ сни́де Святы́й во о́гненныхъ язы́цѣхъ, я́коже богоглаго́ливый Лука́ повѣству́етъ, глаго́летъ бо: собра́ннымъ ученико́мъ Христо́вымъ, бы́сть шу́мъ, я́коже носи́му дыха́нію бу́рну, и испо́лни до́мъ, идѣ́же бя́ху сѣдя́ще; и вси́ нача́ша глаго́лати стра́нными глаго́лы, стра́нными уче́ніи, стра́нными повелѣ́ніи Святы́я Тро́ицы. [Два́жды.]
     Ду́хъ Святы́й бѣ́ у́бо при́сно, и е́сть, и бу́детъ, ниже́ начина́емь, ниже́ престая́й, но при́сно Отцу́ и Сы́ну счине́нъ и счисля́емь: Живо́тъ и Животворя́й; Свѣ́тъ и свѣ́та Пода́тель; Самоблагíй и Исто́чникъ благосты́ни; Имже Оте́цъ познава́ется и Сы́нъ прославля́ется, и отъ всѣ́хъ познава́ется еди́на си́ла, еди́но счета́ніе, еди́но поклоне́ніе Святы́я Тро́ицы. [Два́жды.]
     Ду́хъ Святы́й — Свѣ́тъ, и Живо́тъ, и Живы́й Исто́чникъ у́мный; Ду́хъ прему́дрости, Ду́хъ ра́зума, Благíй, Пра́вый, Умный, облада́яй, очища́яй прегрѣше́нія; Бо́гъ и Боготворя́й; Огнь и отъ Огня́ происходя́й, глаго́ляй, дѣ́яй, раздѣля́яй дарова́нія, Имже проро́цы вси́ и боже́ственніи апо́столи съ му́ченики вѣнча́шася. Стра́нное слы́шаніе, стра́нное видѣ́ніе: Огнь раздѣля́яйся въ подая́ніе дарова́ній. [Два́жды.]
     Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6: Царю́ Небе́сный, Утѣ́шителю, Ду́ше и́стины, Иже вездѣ́ Сы́й и вся́ Исполня́яй, Сокро́вище благи́хъ и жи́зни Пода́телю, пріиди́ и всели́ся въ ны́, и очи́сти ны́ отъ вся́кія скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Источникъ: Пентикоста́ріонъ, е́же е́сть Пятдеся́тница [Тріо́дь Цвѣтна́я]. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́вры, 1864. — Л. 198 об. – 208.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.