Церковный календарь
Новости


2019-08-25 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 2-й. Статья 138-я (1956)
2019-08-25 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 137-я (1956)
2019-08-25 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 10-е (1976)
2019-08-25 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 9-е (1976)
2019-08-25 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 16-я (1924)
2019-08-25 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 15-я (1924)
2019-08-24 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 14-я (1924)
2019-08-24 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 13-я (1924)
2019-08-23 / russportal
А. С. Пушкинъ. Исторія села Горюхина (1921)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 36-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 35-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 34-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 33-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 32-я (1922)
2019-08-23 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 136-я (1956)
2019-08-23 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 135-я (1956)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - понедѣльникъ, 26 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.
Церковно-богослужебныя книги

О Державной иконѣ Божіей Матери.

«Державная икона Божіей Матери явила себя русскому православному народу 2/15 марта 1917 года въ день отреченія Царя-Мученика Николая Александровича отъ Престола. Вскорѣ всю Россію облетѣло извѣстіе, что именно въ этотъ день въ селѣ Коломенскомъ подъ Москвой произошло чудесное явленіе новой иконы Божіей Матери, названной «Державной», т. к. Царица Небесная была изображена на этой иконѣ какъ Царица земная. Условія, при которыхъ явилась святая икона, были слѣдующія. Одной женщинѣ, крестьянкѣ Броницкаго уѣзда, Жирошкинской волости, деревни Починокъ, Евдокіи Андріановой, проживавшей въ слободѣ Перервѣ, были два сновидѣнія: первое 13-го февраля и второе 26-го февраля. — 13-го февраля Андріанова слышала таинственный голосъ: «Есть въ селѣ Коломенскомъ большая черная икона. Ее нужно взять, сдѣлать красной и пусть молятся». Сильное впечатлѣніе произвело на Андріанову это таинственное сообщеніе и, какъ женщину религіозную, побудило ее къ усиленной молитвѣ о полученіи болѣе ясныхъ указаній воли Божіей. Какъ бы въ отвѣтъ на усердную молитву, 26-го февраля Андріановой снится бѣлая церковь; и въ ней величественно возсѣдаетъ Женщина, въ Которой своимъ сердцемъ Андріанова признаетъ и чувствуетъ Царицу Небесную, хотя и не видитъ Ея святого лика...» далѣе>>

Минеи Богослужебныя (Сентябрь-Августъ).

Мѣ́сяца Ма́рта во 2-й де́нь.
Пра́зднованіе Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ въ че́сть чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя «Держа́вныя».

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 6:

Необори́мую стѣ́ну стяжа́вше, не я́ко міролю́бцы, но я́ко вѣ́рніи, припа́даемъ къ Влады́чицѣ Дѣ́вѣ и воспое́мъ, бра́тіе, предста́тельство Тоя́.

Яко раби́, Тебѣ́, Пречи́стая, взыва́емъ: не отве́ржи ны́, моля́щихся Ти́, но огради́ на́съ покро́вомъ Твои́мъ.

Потщи́ся, Цари́це Благода́тная, услы́ши моли́тву мою́, и пѣ́снь хвале́нія моего́ да пріи́детъ предъ Тя́.

Кто́ возглаго́летъ си́лы Твоя́, Пречи́стая? Имамы Тя́, Влады́чицу на́шу, и николи́же устраши́мся непокори́выхъ сыно́въ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 5:

Святѣ́йшая херуви́мъ и вы́сшая серафи́мъ вои́стинну, Богоро́дице, Ты́ еси́. Вѣ́мы Тя́, Засту́пницу на́шу, Ты́ же не преста́й о на́съ моля́щи, Держа́во и Прибѣ́жище душа́мъ на́шимъ.

Проки́менъ дне́.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 8:

Ди́вное ико́ны Твоея́ явле́ніе, Богоро́дице Пренепоро́чная, славосло́вимъ дне́сь и Твое́ заступле́ніе на́мъ пра́зднуемъ. Ма́ти бо су́щи Живота́, мо́лиши о на́съ Христа́, Бо́га на́шего, на Тя́ еди́ную наде́жду возложи́вшихъ, Путеводи́тельнице нело́жная на́шего спасе́нія.

Сти́хъ: Помяну́ и́мя Твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ.

Отложи́мъ, вѣ́рніи, печа́ль: се́ бо втора́я неопали́мая купина́, ико́на Богома́тере, людьми́ правосла́вными зри́мая, на спасе́ніе грѣ́шныхъ явля́ется.

Сти́хъ: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́.

Свѣти́ся, свѣти́ся, Но́вый Іерусали́ме, и ра́дуйтеся, убо́зіи, я́ко неруши́мъ е́сть Сіо́нъ и Ма́ти Бо́га на́шего посредѣ́ людíй Свои́хъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6:

Свѣ́тлое дне́сь Засту́пницы на́шея наста́ торжество́: да взыгра́ется тва́рь, да ликовству́ютъ человѣ́честіи собо́ри, созыва́етъ бо на́съ Свята́я Богоро́дица ви́дѣти ико́ну Свою́, луча́ми ми́лости вся́ правосла́вныя освѣща́ющую. Тѣ́мже, ра́дующеся, вопіе́мъ: спаси́ и на́съ, Пренепоро́чная, вѣ́рныхъ ча́дъ земли́ Твоея́.

Тропа́рь пи́санъ на вели́цѣй вече́рни.
НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 4:

И рыда́хъ, и взыва́хъ къ Тебѣ́, Влады́чице, но не возмо́глъ е́сть гла́съ мо́й, и заглуши́ся во́пль мо́й отъ пото́ка грѣ́хъ мои́хъ, и ка́ко умолю́ Тя́? Сама́ у́бо да́ждь ми́ моли́тву и сохрани́ раба́ Твоего́. Изсше се́рдце мое́ и стру́піемъ испещри́ся глава́ моя́, изнемо́гостѣ отъ мра́ка о́чи мои́, и уя́звенъ е́смь въ глежню́ мою́, но Ты́, я́ко Держа́вная, спаси́ мя́ и пода́ждь ми́ ве́лію ми́лость.

Ины стихи́ры, гла́съ то́йже:

Непра́вда, я́ко мо́ре, скры́ зе́млю Твою́, и ны́нѣ лю́тѣ потопля́еми есмы́, но Ты́ простри́ десни́цу Твою́, и, я́ко Всехва́льная, поста́ви ны́ на ка́мене вѣ́ры, и спаси́ ны́, Влады́чице, спаси́ ны́, и утверди́ посредѣ́ на́съ держа́ву Твою́.

Зміенра́вно дне́сь показу́ется ста́до Твое́, я́ко вѣ́тромъ, обурева́еми есмы́ и не мо́жемъ терпѣ́ти, но Ты́, я́ко Блага́я, ути́ши во́ды прерѣка́нія и не отве́ржи ра́бъ Свои́хъ, сохраня́я на́мъ и при́сно ми́лость Твою́. Аще не Ты́, Богороди́тельнице, па́че всѣ́хъ превознесе́нная, а́ще не Ты́, о Стѣно́ неруши́мая и мíрове Ра́досте, кто́ у́бо умо́литъ за ны́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, да поми́луетъ сокруше́нныхъ се́рдцемъ и ско́рбныхъ люде́й Свои́хъ. Предъ Тѣ́мъ же и бу́ди Хода́таица неусы́пная и спаси́ на́съ.

Пріиди́те, вси́ вѣ́рніи, и, ку́пно собо́ры сотво́рше, возопіи́мъ Держа́внѣй Влады́чицѣ и та́ко къ Не́й возглаго́лемъ: вси́ неключи́ми есмы́, и того́ ра́ди припа́даемъ къ Ти́, и мо́лимъ Тя́ со дерзнове́ніемъ и вѣ́рою, зову́ще: не пре́зри на́съ, окая́нныхъ, потщи́ся на умоле́ніе и спаси́ вся́ правосла́вныя.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Не надѣ́йтеся на кня́зи преходя́щія: ничесо́ бо возмо́гутъ и, сы́ны человѣ́честіи су́ть, изы́дутъ, я́ко бы́ліе, и никто́же и́хъ помя́нетъ, но моли́теся, бра́тіе, моли́теся, и пріи́метъ вы́ подъ кро́въ Сво́й Ма́терь Бо́га на́шего, и упоко́имся, лю́діе, подъ ри́зой Тоя́.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́ и чте́нія.

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 28.]

Изы́де Іа́ковъ отъ студенца́ кля́твеннаго и и́де въ Харра́нь. И обрѣ́те мѣ́сто, и спа́ та́мо, за́йде бо со́лнце; и взя́тъ отъ ка́менія мѣ́ста того́, и положи́ возгла́віе себѣ́, и спа́ на мѣ́стѣ о́номъ. И со́нъ ви́дѣ: и се́ лѣ́ствица утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́съ, и Ангели Бо́жіи восхожда́ху и низхожда́ху по не́й. Госпо́дь же утвержда́шеся на не́й, и рече́: Азъ Бо́гъ Авраа́мовъ, отца́ твоего́, и Бо́гъ Исаа́ковъ, не бо́йся: земля́, идѣ́же ты́ спи́ши на не́й, тебѣ́ да́мъ ю́ и сѣ́мени твоему́. И бу́детъ сѣ́мя твое́, я́ко песо́къ земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и сѣ́веръ, и на восто́ки, и возблагословя́тся о тебѣ́ вся́ колѣ́на земна́я и о сѣ́мени твое́мъ. И се́ Азъ съ тобо́ю, сохраня́яй тя́ на вся́комъ пути́, а́може а́ще по́йдеши, и возвращу́ тя́ въ зе́млю сію́, я́ко не и́мамъ тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми́ вся́, ели́ка глаго́лахъ тебѣ́. И воста́ Іа́ковъ отъ сна́ своего́, и рече́: я́ко éсть Госпо́дь на мѣ́стѣ се́мъ, а́зъ же не вѣ́дѣхъ. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно мѣ́сто сіе́, нѣ́сть сіе́, но до́мъ Бо́жій, и сія́ врата́ небе́сная.

Прoро́чества Іезекíилева чте́ніе. [Глава́ 43 и 44.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: бу́детъ отъ дне́ осма́го и про́чее, сотворя́тъ іере́и на олтари́ всесожже́нія ва́шего и я́же спасе́нія ва́шего, и пріиму́ вы́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя́ на пу́ть вра́тъ святы́хъ внѣ́шнихъ, зря́щихъ на восто́ки, и сія́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: врата́ сія́ затворе́на бу́дутъ, и не отве́рзутся, и никто́же про́йдетъ сквозѣ́ и́хъ, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ про́йдетъ и́ми, и бу́дутъ затворе́на. Яко игу́менъ ся́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ: по пути́ ела́мскихъ вра́тъ вни́детъ, и по пути́ его́ изы́детъ. И введе́ мя́ по пути́ вра́тъ святы́хъ, су́щихъ къ сѣ́веру, пря́мо хра́му, и ви́дѣхъ, и се́ испо́лнь сла́вы хра́мъ Госпо́день.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 9.]

Прему́дрость созда́ себѣ́ до́мъ и утверди́ столпо́въ се́дмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ въ ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи съ высо́кимъ проповѣ́даніемъ на ча́шу, глаго́лющи: и́же е́сть безу́менъ, да уклони́тся ко мнѣ́. И тре́бующимъ ума́ рече́: пріиди́те, яди́те мо́й хлѣ́бъ и пíйте вино́, е́же раствори́хъ ва́мъ. Оста́вите безу́міе, и жи́ви бу́дите, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зумъ въ вѣ́дѣніи. Наказу́яй злы́я, пріи́метъ себѣ́ безче́стіе, облича́яй же нечести́ваго опоро́читъ себе́. Обличе́нія бо нечести́вому — ра́ны ему́. Не облича́й злы́хъ, да не возненави́дятъ тебе́, облича́й прему́дра, и возлю́битъ тя́. Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дршій бу́детъ, сказу́й пра́ведному, и приложи́тъ пріима́ти. Нача́ло прему́дрости — стра́хъ Госпо́день, и совѣ́тъ святы́хъ — ра́зумъ. Разумѣ́ти бо зако́нъ по́мысла е́сть блага́го: си́мъ бо о́бразомъ мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебѣ́ лѣ́та живота́.

На литíи стихи́ры, гла́съ 1:

Стра́шенъ е́сть гнѣ́въ Госпо́день, на вся́ сме́ртныя належа́щь, но того́ ра́ди показу́ется дне́сь и заступле́ніе вѣ́рнымъ: се́ бо пріи́де Благода́тная во спасе́ніе лю́демъ Свои́мъ, и нѣ́сть возмогíй сокруши́ти ста́до Тоя́, зане́ всему́ мíрови Влады́чица е́сть.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Пра́вды вы́шнія ча́юще, не о се́мъ рыда́йте, я́ко истязу́еми есте́, и воскли́кните та́ко: вѣ́мы, я́ко окая́нни есмы́, но не до конца́ прогнѣ́вайся на ны́, моли́твами же Богоро́дицы спаси́ и вся́ правосла́вныя.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 6:

Дѣ́ва была́ еси́ Отрокови́ца смире́нна, дне́сь же показу́ешися на́мъ я́ко Цари́ца и Ма́терь вся́ческихъ, и, тому́ дивя́щеся, восклица́емъ Ти́: ка́ко стра́шна е́сть та́йна сія́, и ка́ко досто́йно восхва́лимъ Тя́, Преблагу́ю, но, я́ко небеса́ къ землѣ́ прикло́ньшая и зе́млю да́же до небе́съ возве́дшая, спаси́, Богоро́дице, лю́ди Твоя́ и Сама́ сохрани́ ста́до Твое́.

Сти́хъ: Пресла́вная глаго́лашася о Тебѣ́, Гра́де Бо́жій.

Испо́лнися, Благода́тная, ми́лости и услы́ши ны́, моля́щіяся Ти́ и та́ко Ти́ глаго́лющія: возра́дуйся, Христа́ Бо́га ро́ждшая, зане́ ублажа́тъ Тя́ вси́ ро́ди и восхва́лятъ Тя́ вся́ческая, вои́стинну бо несокруши́ма е́сть держа́ва Твоя́.

Сти́хъ: Яко избра́ Госпо́дь Сіо́на изво́ли и́ въ жили́ще Себѣ́.

Свя́тъ еси́, Го́споди, и Ма́терь Твоя́, я́ко овча́, бы́сть смире́нна и того́ ра́ди красно́ дне́сь преукраси́ся, па́че всѣ́хъ безпло́тныхъ е́сть сла́ва Твоя́, не подви́жится у́бо и сохрани́тъ ны́, я́ко Всеси́льна.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Ка́ко воспое́мъ Тя́, Влады́чицу Дѣ́ву, и ка́ко нарече́мъ Тя́, Ма́терь Свѣ́та неизрече́нна и непристу́пна, но вои́стинну Богоро́дица Ты́ еси́, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ и ны́нѣ, и во вѣ́къ вѣко́въ, и по сконча́ніи вѣ́ка.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Гра́да Сіо́нска взыску́юще, подъ Тво́й покро́въ, Дѣ́во Чи́стая, дне́сь притека́емъ, и никто́же возмо́жетъ на ны́, я́ко нѣ́сть гра́дъ си́ленъ, а́ще не Су́щаго Бо́га, и нѣ́сть и́на крѣ́пость, а́ще не ми́лость Влады́чицы Дѣ́вы.НА УТРЕНИ,
По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 2:

Гла́съ пла́ча слы́шенъ е́сть на Сіо́нѣ, и рыда́ніе ве́ліе воздвиза́емо е́сть во сто́гнахъ святы́хъ. О, Влады́чице Дѣ́во, услы́ши я́, Твои́ми бо лю́ди излива́емы су́ть, и спаси́ гра́дъ опустоше́нный.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Въ поноше́ніи усте́нъ и во обдержа́ніи язы́комъ есмы́, вси́ бо преогорчи́хомъ Царя́, Сы́на Твоего́, и То́й посѣти́ ны́ преще́ніемъ Свои́мъ, но умоли́, Дѣ́во Пречи́стая, отъ Тя́ Ро́ждшагося, и, а́ще не до конца́ прогнѣ́вался е́сть, процвѣте́тъ гра́дъ опустоше́нный.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 7:

Воста́ни, Влады́чице, воста́ни, и облече́тся Сіо́нъ въ крѣ́пость свою́, и вода́ же́лчная бу́детъ на́мъ, я́ко ме́дъ, напита́емся, лю́діе, тесно́тами, и́же отъ Зижди́теля су́ть, и восхва́лимъ, пою́ще, Держа́ву Твою́, я́ко несконча́ема е́сть.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Стра́шно е́сть прираже́ніе змíя, клеветни́къ бо и убíйца е́сть искони́, и того́ ра́ди Тя́, о Цари́це и Дѣ́во, мо́лимъ и не преста́немъ моля́щи, зане́ вѣ́мы о Тебѣ́, я́ко о сѣ́мени Твое́мъ того́ глава́ блюде́тся и Держа́ва Твоя́ несконча́ема е́сть.

Велича́ніе:

Велича́емъ Тя́, Пресвята́я Дѣ́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чти́мъ Держа́вный о́бразъ святы́ни Твоея́, и́мже подае́ши ве́лію ми́лость всѣ́мъ, съ вѣ́рою къ нему́ притека́ющимъ.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Аще и еди́ну ка́плю ми́лости Твоея́ одожди́ши ми́, Всечи́стая, не возмо́жетъ язы́къ мо́й досто́йно Тя́ возвели́чити, но па́че мѣ́ры и неизрече́нна е́сть бла́гость Твоя́, и пою́ сла́ву Твою́, я́ко вои́стинну Ма́ти Бо́жія Ты́ еси́.

[Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже].

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Помяну́ и́мя Твое́* во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. Сти́хъ: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю а́зъ дѣла́ моя́ Царе́ви. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 4.

По 50-мъ псалмѣ́, стихи́ра, гла́съ 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́звѣ Тебе́, Влады́чице, Ты́ на́мъ помози́, на Тебе́ надѣ́емся и Тобо́ю хва́лимся, Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Кано́нъ, его́же краестро́чіе: Спаси́, Богоро́дице, правосла́вную зе́млю и сохрани́ лю́ди Твоя́. Гла́съ 4.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Самоизмышле́нная па́губа покры́ла е́сть всю́ зе́млю Твою́, и мра́къ ве́лій воцари́ся дне́сь въ вертогра́дѣ Твое́мъ. Тя́жко ми́ е́сть, и рыда́ю Тебѣ́, Ма́ти Пречи́стая, и, а́ще услы́шиши, ничесо́же устрашу́ся, и воспою́ и́мя Твое́, сла́вно бо просла́вися.

Покая́нію научи́ мя́, Влады́чице, да де́нь и но́щь излію́ сле́зы моя́ и да смире́нъ отъ вра́гъ мои́хъ воскли́кну Тебѣ́: никто́же чи́стъ, ра́звѣ Тебе́, Отрокови́це Чи́стая, и сохрани́тъ мя́ Держа́ва Твоя́, сла́вно бо просла́вися.

Азъ изъ глубины́ зо́лъ мои́хъ вопію́ Ти́, и не премолчи́тъ сто́нъ мо́й предъ Тобо́ю: ви́ждь, о, ви́ждь, Влады́чице Дѣ́во, и не отве́ржи мене́, услы́ши у́бо во́пль гла́са моего́ и покры́й мя́ ри́зою смиренному́дрія Твоего́, сла́вно бо просла́вися.

Су́дъ гнѣ́венъ пріи́де на ны́, и разсы́пася ра́дость люде́й Твои́хъ, вси́ бо пла́чемъ и рыда́емъ и та́ко глаго́лемъ: о мечу́ Бо́жій, доко́лѣ не упоко́ишися? Преста́ни у́бо, пощади́ ны́, и воспое́мъ Держа́ву Влады́чицы на́шея, сла́вно бо просла́вися.

Изъ но́щи дѣ́лъ пре́лести погуби́ша ны́, па́лъ е́сть Сіо́нъ, и заключе́ни есмы́. Іерусали́ме, Іерусали́ме, почто́ та́ко омрачи́лся еси́? Того́ же ра́ди и возопіи́мъ Влады́чице си́це: то́кмо Твоя́ Держа́ва сохрани́тъ ны́, сла́вно бо просла́вися.

Катава́сія по уста́ву.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Обольсти́ мя́ змíй, клеветни́къ бо е́сть, и, душевре́дное въ себѣ́ насажда́я, смути́лось се́рдце мое́. Яко ме́ртвъ, пребыва́ю и кíими словесы́ о себѣ́ возрыда́ю? Но Тя́ молю́, Влады́чице, молю́ и глаго́лю: облада́й надъ ни́мъ и отъ грѣха́ моего́ очи́сти мя́.

Го́рькимъ пла́чемъ мои́мъ, я́ко во́ду, излію́ се́рдце мое́, сокруше́ніе мое́ я́ко же́ртва Тебѣ́, и молю́ Тя́, Пречи́стая: е́й, не отврати́ мене́, раба́ Твоего́, сохрани́ у́бо и до послѣ́дняго дне́.

Очи мои́ поме́ркнустѣ отъ я́звы моея́, и утруди́ мя́ бре́мя мое́. Идѣ́же е́сть сла́ва моя́? И заключи́ мене́ не́другъ и вра́гъ, а́зъ же, я́ко ми́лость, пріе́млю у́зы моя́ и пою́, веселя́ся: никто́ у́бо, я́ко Бо́гъ, вознесе́тъ Сы́й Христа́ Своего́ и Ма́терь Его́, Влады́чицу на́шу.

Руковожде́ніе пода́ждь ми́, Нищепита́тельнице, и озари́ мя́ свѣ́томъ, е́же отъ Тебе́ во истоща́ніи просія́вшимъ. О, Богоро́дице и Ма́ти Бо́га моего́, бу́ди же и мнѣ́ заступле́ніемъ вѣ́рнымъ.

Душетлѣ́нными по́мыслы лю́тѣ стужа́емь е́смь, и тя́жко ми́ е́сть. Не ли пре́зриши раба́ Твоего́? Молю́ у́бо Тя́, Пречи́стая: изведи́ мя́ отъ гно́ища моего́, исцѣли́ ра́ны моя́ и спаси́ мя́, Влады́чице, спаси́ мя́.

Сѣда́ленъ, гла́съ 3:

О, Лѣ́ствице неизрече́нна и преизря́дна, я́ко же и лѣ́ствица, ю́же ви́дѣ пра́отецъ, съ небеси́ нисходя́щу, та́ко и Ты́, Богоневѣ́сто, не́бо и зе́млю сочета́вшая, Восхожде́ніе Ты́ еси́, и́мже и упасе́мся отъ бѣ́дъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Христа́ Бо́га и Сы́на Твоего́, между́ двою́ разбо́йнику на Крестѣ́ ви́сима, зря́ще, го́рько рыда́ла еси́, Ма́ти, и жа́ло вни́де въ се́рдце Твое́. О, Влады́чице Дѣ́во, болѣ́знующи у́бо Сама́, спаси́ дне́сь вся́ удруче́нныя, истязу́емыя лю́ди Твоя́.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ на Престо́лѣ Божества́ во о́блацѣ ле́гцѣ, прíиде Іису́съ Пребоже́ственный, Нетлѣ́нною Дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Истоща́ніе пріи́де на рабы́ Твоя́, и до́мъ на́шъ оста́вися пра́зденъ и пу́стъ. Хожду́ и взыва́ю, но нѣ́сть ми́ спаса́юща, еди́на у́бо сме́рть отвѣщава́етъ на гла́съ мо́й, и, рыда́я, молю́ Тя́ и глаго́лю: не отве́ржи мене́ и Ты́, Дѣ́во Чи́стая, да спасе́нъ бу́ду.

Цвѣтоно́сную простри́, Влады́чице, ру́ку Твою́, и оживе́тъ вертогра́дъ Тво́й, и ни́щіи обря́щутъ хлѣ́бы своя́, и убо́зіи ри́зы своя́, и вси́ восхва́лятъ и́мя Твое́, я́ко вои́стинну неизрече́нна е́сть ми́лость Твоя́.

Егда́ восхо́щеши, никто́же сокруши́тъ ны́, я́ко вели́кое дерзнове́ніе обрѣла́ еси́ у Христа́ Бо́га, Сы́на Твоего́, и, сіе́ зря́ще, вопіе́мъ Ти́, Влады́чице, да сохрани́ши и ны́ подъ кро́вомъ Твои́мъ.

Правосла́вніи христіа́ны, подъ Твою́ ми́лость дне́сь притека́емъ и, явле́ніе честны́я ико́ны Твоея́ свѣ́тло пра́зднующе, си́це глаго́лемъ Тебѣ́: простира́еши и на́мъ, Благода́тная, необори́мую ри́зу Свою́.

Разумѣ́йте, непокори́віи язы́цы, и не хвали́теся о мы́шцѣ свое́й, зане́ еди́нъ е́сть гра́дъ несокруши́мъ, и сія́ Твоя́, Приснодѣ́во Влады́чице, Держа́ва и Ца́рство, е́же и стои́тъ до сконча́нія вѣ́ка.

Азъ, егда́ и во у́зѣхъ, но Тобо́ю, Отрокови́це Чи́стая, вы́ну свобо́дь е́смь, и не въ стра́хъ ми́ умале́ніе мое́ е́сть, но я́ко зла́ту — горни́ло и о́гнь, сіе́ бо разумѣ́я, сла́влю у́зы моя́ и велича́ю Тя́, Непоро́чную Дѣ́ву.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ, воспѣва́ющимъ Тя́, ми́ръ подава́ющая.

Водворя́етъ ны́ змíй во юдо́ль пла́ча и ча́яній злы́хъ. Не мо́жемъ у́бо терпѣ́ти ско́рби своя́, но Ты́, Богороди́тельнице, простира́еши на́мъ покро́въ Сво́й, и спасе́ни бу́демъ отъ зо́лъ.

Отрокови́це Дѣ́во, спасла́ еси́ на́съ отъ рабо́ты вра́жія, и тѣ́мъ красно́ написа́ся и́мя Твое́: Цари́ца мíрови Ты́ еси́, и Держа́ва Твоя́ да́же до послѣ́дняго дне́.

Свѣ́та непристу́пна Ма́ти Ты́ еси́, и всу́е дне́сь подви́жися тма́ супроти́вная, никто́ же возмо́жетъ на ны́, я́ко съ на́ми Влады́чица на́ша, и сла́ва Твоя́ несконча́ема е́сть.

Лю́діе Бо́жіи, дру́зи моя́, увѣ́руйте во Христа́, Бо́га на́шего, и въ преди́вно Его́ Ро́ждшую, храня́ще у́бо за́повѣди Бо́га Вы́шняго и обря́щете душа́мъ ва́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Ангели, и тíи просла́виша Тя́, Влады́чицу вся́ческихъ и па́че не́ба Превознесе́нную, пою́тъ бо Христу́, Сы́ну Твоему́: искупи́лъ еси́ лю́ди Твоя́, и въ человѣ́цѣхъ благоволе́ніе.

Вели́чіе Твое́ кто́ исповѣ́сть, Богоро́дице, я́ко па́че смы́сла родила́ еси́ Бо́га Сло́ва, и не мо́жетъ язы́къ человѣ́чь досто́йно Тя́ пѣ́ти, но пріими́ ми́лостивно моли́тву мою́ и сохрани́ раба́ Твоего́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Но́щь, и мра́къ, и во́ды прерѣка́нія лю́тѣ истязу́ютъ зе́млю Твою́, се́ у́бо преще́ніе Бо́жіе и гнѣ́въ Того́ е́сть, но молю́ Тя́, Пречи́стая, молю́ и глаго́лю: а́ще хо́шеши — мо́жеши, и вѣ́мъ, я́ко умоли́тъ Отрокови́ца за Держа́ву Свою́.

Уязви́хомся отъ змíя, лю́ди Твоя́, и, я́ко изъ а́дова чре́ва, вопіе́мъ Ти́, Благода́тная Дѣ́во: не на́мъ, но ра́ди отъ Тебе́ избра́нныхъ и а́нгельское житіе́ возлюби́вшихъ, спаси́, Богоро́дице, и вся́ правосла́вныя.

Юзники окова́нныя, что́, о Цари́це, безъ Тебе́ возмо́жемъ и ка́ко отъ грѣ́хъ свои́хъ упасе́мся? Но Ты́, я́ко Блага́я, утверди́ въ на́съ святы́ню Свою́ и не отве́ржи моля́щихся Ти́.

Затми́ся со́лнце мое́ и ду́хъ мо́й изы́де въ непотре́біе земли́, но тѣ́мже и вознепщева́хъ о свѣ́тѣ Со́лнца Пра́вды и смири́хъ горды́ню мою́, Тебѣ́ взыва́ю, Дѣ́во Чи́стая, да спасе́ши раба́ Твоего́.

Единому́дренни да пребу́демъ, лю́діе, и да возра́дуемся о ра́нахъ, и́же отъ Сотво́ршаго су́ть, я́ко, наказу́я, наказа́ ны́ Госпо́дь, не сме́рти у́бо предаде́ и научи́ разумѣ́ти во́лю Свою́.

Ме́ртвіи возста́нутъ, и изве́ржетъ земля́ ко́сти своя́, зане́ всѣ́хъ совоскреси́тъ на́съ истоща́ніе Претерпѣ́вый, и Се́й е́сть Ца́рь мíрови, и Ма́терь Его́ — Влады́чица на́ша.

Конда́къ, гла́съ 8:

Взбра́нной Воево́дѣ побѣди́тельныя пѣ́сни прино́симъ, я́ко дарова́ся на́мъ Держа́ва Твоя́, и ничесо́же устраши́мся, не отъ мíра бо спасе́ніе на́ше, но Превознесе́нныя Влады́чицы милосе́рдіемъ огражда́емся и тому́ дне́сь ра́дуемся, я́ко пріи́де Засту́пница на стра́жу земли́ Своея́.

Икосъ:

Зря́ще ико́ну Твою́: во о́блацѣхъ — Бо́га и Отца́ и на ру́цѣхъ Твои́хъ — Христа́ Бо́га, Сы́на Твоего́ и Спа́са мíрови, покланя́емся ко хра́му Твоему́ и, лобыза́я честны́я но́зи Твоя́, взыва́емъ Ти́ си́це: вои́стинну дарова́ся на́мъ спасе́ніе ве́ліе и наде́жда на́ша вы́ну предъ на́ми, я́ко пріи́де Влады́чица на стра́жу земли́ Своея́.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Ликовству́йте, вѣ́рнихъ собо́ри, и по́йте Царе́ви, Иже на го́рнихъ сѣдя́щу, я́ко благослове́нъ и ди́венъ е́сть Бо́гъ на́шъ, Ве́лій Ревни́тель, и стра́шенъ Го́рній Сіо́нъ и просла́вленъ во вѣ́ки.

Юдолію пла́ча земля́ показа́ся Твоя́, о́гнь паля́щь пріи́де и объя́тъ ю́, но не рыда́йте, бра́тіе, и́бо, я́ко купина́ неопали́ма, хра́мъ отъ Сіо́на и просла́вленъ во вѣ́ки.

Имамы Тя́, Росода́тельницу, и николи́же устраши́мся вѣ́тровъ, отъ пусты́нь воздвиза́емыхъ, Тя́ бо, Пречи́стую, мо́лимъ и та́ко зове́мъ Ти́: оживи́ вертогра́дъ Тво́й, и бу́детъ просла́вленъ во вѣ́ки.

Сло́во ле́стче положи́ша на мнѣ́ врази́ моя́, и сокруша́етъ мя́ ро́гъ непокори́выхъ. Дру́зи мои́, и тíи оста́виша мя́; но не оста́ви мене́ и Ты́, Влады́чице, и спаси́ мя́, я́ко Ма́ти Бо́га моего́ Ты́ еси́, и хра́мъ Тво́й просла́вленъ во вѣ́ки.

Обручи́ мя́, о Приснодѣ́во, святы́нѣ Свое́й, и не убою́ся отъ те́мъ вра́гъ мои́хъ, лю́тѣ напа́дшихъ на мя́, и та́ко возопію́ Ти́: Іерусали́ме, Іерусали́ме, святы́й еси́ гра́дъ и просла́вленъ во вѣ́ки.

Херуви́ми, и серафи́ми, и вся́ небе́сныя во́и пою́тъ Тя́, Преблагослове́нную, и, вопію́ще, глаго́лютъ: нѣ́сть хра́мъ ины́й, ра́звѣ Тебе́, и се́й препросла́вленъ во вѣ́ки.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Рыда́ніе мое́ пріими́, Влады́чице моя́, и угаси́ о́гнь, е́же отъ супоста́тъ разжже́нъ е́сть, да позна́ю Бо́га моего́ и со тща́ніемъ воскли́кну Ему́: по́йте и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Алчущь е́смь, и взыва́ю Ти́, Влады́чице, и молю́ Тя́, да не истлѣ́ніе бу́детъ ми́ въ че́сть, но ми́лость Твоя́, та́ко о не́й возглаго́лю: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вѣ́ки.

Непрестаю́щу горды́ню отжени́ отъ мене́, Благода́тная, и угаси́ о́гнь я́звы моея́, и, не я́ко ды́мъ, но я́ко благоуха́ніе Го́сподеви, воспою́ бра́тіемъ мои́мъ: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, по́йте, лю́діе, превозноси́те Го́спода во вѣ́ки.

Изъ пещи́ разжже́нія моего́, я́ко изъ а́дова пла́мени, вопію́ Ти́: о Влады́чице Дѣ́во, окропи́ мя́ росо́ю сле́зъ Твои́хъ, у Креста́ Сы́на Твоего́ излія́нныхъ, и воскли́кну, взыва́я: благослови́те Ма́терь Бо́га Вы́шняго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вѣ́ки.

Любомра́чное о́ко мое́ просвѣти́ свѣ́томъ смиренному́дрія Твоего́, и позна́ю во́лю Сотвори́вшаго мя́, и не отъ мудрова́нія моего́, но се́рдцемъ мои́мъ воскли́кну о Не́мъ: Его́ по́йте и превозноси́те во вѣ́ки.

Юдуже грѣ́хъ, та́мо и скре́жетъ зубо́мъ, но не премолчи́, Дѣ́во Чи́стая, и да́ждь ми́ глаго́лъ разумѣ́нія, да потерплю́ бре́мя мое́ и воскли́кну о Бо́зѣ, Спа́сѣ мое́мъ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хомъ просвѣща́емь, да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопіе́тъ: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Приснодѣ́во.

Дыха́ніе бу́рное не сокруши́тъ и еди́наго отъ забра́лъ стѣны́ Твоея́. Хра́мъ Тво́й утвержде́нъ е́сть и не подви́жится вы́ну, и, тому́ ра́дующеся, пое́мъ Ти́: сла́ва Держа́вѣ Твое́й.

Та́йная вся́ обнаже́нни показу́ются дне́сь. Свя́тъ е́сть су́дъ Тво́й, о Го́споди, и свя́то и́мя Твое́; но ви́ждь, Бо́же, я́ко среди́ бра́тіи мои́хъ Ма́терь Твоя́, и преложи́ гнѣ́въ Тво́й.

Всеору́жіемъ вѣ́ры опоя́ши мене́, Благода́тная, и смиренному́дріемъ укрѣпи́ десни́цу мою́, да, я́ко стра́жъ, пребу́ду, воспѣва́я и́мя Твое́, и, а́ще помо́жеши ми́, не подви́жуся да́же до сме́рти.

Огнезра́чный же́злъ Тво́й, я́ко пла́мень чи́стъ, и си́мъ веде́ши, Путеводи́тельнице, лю́ди Твоя́, да соблюду́тся отъ бѣ́дъ христіа́ны.

Ярость а́дова и та́ не возмо́жетъ на ны́, зане́ свя́тъ е́сть хра́мъ Тво́й и о се́мени Твое́мъ кля́тся Дави́дъ, непрестаю́ща хвала́ Твоя́ и Держа́ва Твоя́ до сконча́нія вѣ́ка.

Свѣти́ленъ:

Ублажа́тъ Тя́, Богороди́тельнице, вси́ ро́ди, я́ко смире́ніе Твое́ па́че всѣ́хъ предукраси́ся, и увѣнча́ся и́мя Твое́, и просла́ви Тя́ Бо́гъ, я́ко Ма́терь Свою́.

На хвали́техъ, стихи́ры, гла́съ 5:

Сѣдя́щаго на херуви́мѣхъ носи́ла еси́ ма́терними объя́тіи, и То́й сотвори́ Держа́ву Твою́, и, сему́ ра́дующеся, пое́мъ Ти́: оса́нна, Ма́ти Христа́.

Приснодѣ́вство Твое́, я́ко сто́лпъ недви́жимъ, и глава́ его́ превы́ше небе́съ, и сотвори́ Ти́ вели́чіе Си́льный, дне́сь мíрови Влады́чица Ты́ еси́, и пое́мъ Ти́: оса́нна, Ма́ти Христа́.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Вои́стинну Богоро́дица Ты́ еси́, неизрече́нна е́сть сла́ва Твоя́, и того́ ра́ди велича́емъ Тя́, со херуви́мы и серафи́мы зову́ще: оса́нна, Ма́ти Христа́.

Славосло́віе вели́кое и отпу́стъ.
НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на, пѣ́снь 3-я и 6-я, на о́смь. Проки́менъ, гла́съ 3, пѣ́снь Богоро́дицы: Вели́читъ душа́ Моя́ Го́спода,* и возра́довася ду́хъ Мо́й о Бо́зѣ, Спа́сѣ Мое́мъ. Сти́хъ: Яко призрѣ́ на смире́ніе рабы́ Своея́, се́ бо отны́нѣ ублажа́тъ Мя́ вси́ ро́ди. Апо́столъ къ Филипписíемъ, зача́ло 240. Аллилу́ія, гла́съ 8: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тіи лю́дстіи. Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 54. Прича́стенъ: Ча́шу спасе́нія пріиму́, [и и́мя Госпо́дне призову́.]

Источникъ: Мине́я Ма́ртъ. Ча́сть пе́рвая. — М.: Издательскій совѣтъ Русской Православной Церкви, 2002. — С. 16-28.

/ Ина служба /
Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.