Церковный календарь
Новости


2019-08-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 29-я (1922)
2019-08-21 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 28-я (1922)
2019-08-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 4-е (1976)
2019-08-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 3-е (1976)
2019-08-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 132-я (1956)
2019-08-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 131-я (1956)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 27-я (1922)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 26-я (1922)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 25-я (1922)
2019-08-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 24-я (1922)
2019-08-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 2-е (1976)
2019-08-20 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 1-е (1976)
2019-08-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Собесѣдованіе о Псалмахъ (1899)
2019-08-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Предисловіе къ бесѣдамъ на Псалмы (1899)
2019-08-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда о Давидѣ царѣ и Павлѣ апостолѣ (1899)
2019-08-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда, сказанная въ великую седмицу (1899)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 22 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 15.
Акаѳисты

АКАѲИСТЪ СВЯТОМУ МУЧЕНИКУ ВАСИЛИСКУ КОМАНСКОМУ.

Конда́къ 1.

Избра́ннаго отъ Царя́ Небе́снаго, до́браго Христо́ва страстоте́рпца и чудотво́рца Васили́ска, похва́льными пѣ́сньми почти́мъ, я́ко христіа́нъ засту́пника, цѣлому́дрія блюсти́теля, стра́ждущихъ утѣ́шителя. То́й же, предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́твами свои́ми отъ вся́кихъ болѣ́зней и напа́стей да сохрани́тъ на́съ, вѣ́рою и любо́вію зову́щихъ ему́ си́це:

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Икосъ 1.

Арха́нгели и а́нгели съ любо́вію взира́ху на равноа́нгельское житіе́ твое́, му́чениче Васили́ске, ты́ бо пекíйся о Госпо́днихъ, ка́ко угоди́ти Го́сподеви, посто́мъ и моли́твою умерщвля́я пло́ть свою́ де́нь и но́щь, сохрани́лъ еси́ тѣ́ло свое́ въ цѣлому́дріи. Мы́ же таково́му житію́ твоему́ дивя́щеся, со умиле́ніемъ взыва́емъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, чистоту́ се́рдца и тѣ́ла до конца́ сохрани́вый; ра́дуйся, ду́шу свою́ за Христа́ положи́вый.

Ра́дуйся, дѣ́вственниковъ похвало́ и упокое́ніе; ра́дуйся, обличи́тель наруши́телей цѣлому́дрія.

Ра́дуйся, въ бѣда́хъ и ско́рбныхъ обстоя́ніихъ ско́рый помо́щниче; ра́дуйся, въ болѣ́знехъ и страда́ніихъ утѣ́шителю.

Ра́дуйся, му́чениковъ пречестны́хъ украше́ніе; ра́дуйся, вѣ́рныхъ въ ско́рбехъ укрѣпле́ніе.

Ра́дуйся, свѣти́льниче благоче́стія; ра́дуйся, Це́ркве Христо́вой утвержде́ніе.

Ра́дуйся, те́плый хода́таю за на́съ у Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, до́брый на́шъ къ Бо́гу моли́твенниче.

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 2.

Ви́дяще, я́ко христіа́не гони́ми су́ть, не убоя́стеся, святíи му́ченицы Евтро́піе, Клеони́ке и Васили́ске, преще́нія нечести́ваго гони́теля, но въ темни́цѣ, си́лою свы́ше укрѣпля́еміи, рѣ́ша дру́гъ ко дру́гу: «Мужа́йтеся, укрѣпля́йтеся въ вѣ́рѣ, да сподо́бимся всегда́ воспѣва́ти въ черто́зѣхъ небе́сныхъ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія».

Икосъ 2.

Имѣ́я въ се́рдцѣ свое́мъ тве́рдую вѣ́ру во Христа́ Бо́га, не убоя́лся еси́, му́чениче Васили́ске, гнѣ́ва нечести́ваго гони́теля, но, презрѣ́въ сла́ву мíра сего́, исповѣ́далъ еси́ себе́ христіа́нина бы́ти. Сего́ ра́ди отъ него́ побо́и претерпѣ́въ, я́ко злодѣ́й, въ темни́цу всажде́нъ бы́лъ еси́. Таково́му твоему́ дерзнове́нію и му́жеству дивя́щеся, глаго́лемъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, исповѣ́дниче Христо́въ преизря́дный; ра́дуйся, Христа́ па́че мíра возлюби́вый.

Ра́дуйся, въ заточе́ніи гла́дъ и наготу́ му́жественно претерпѣ́вый; ра́дуйся, у́зы и темни́цу за Христа́ ра́достно прія́вый.

Ра́дуйся, я́звы Го́спода своего́ на тѣ́лѣ свое́мъ носи́вый; ра́дуйся, ду́шу свою́ за Него́ положи́вый.

Ра́дуйся, я́ко отъ ю́ности своея́ Бо́га возлюби́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко въ ю́номъ тѣлеси́ му́жескую крѣ́пость яви́лъ еси́.

Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всѣ́мъ за вѣ́ру гони́мымъ; ра́дуйся ско́рбныхъ обстоя́ній ско́рый прогни́телю.

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы защи́тниче; ра́дуйся, всѣ́хъ правосла́вныхъ засту́пниче.

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 3.

Бу́рею помышле́ній сумни́тельныхъ не поколеба́стеся, святíи му́ченицы Евтро́піе, Клеони́ке и Васили́ске, егда́ узна́ли есте́ повелѣ́ніе нечести́ваго гони́теля, хотя́ща отврати́ти ва́съ отъ Христа́. «Аще отрече́мся отъ Христа́ и къ безду́шнымъ и́доломъ обрати́мся, на вѣ́чныя му́ки осужде́ни бу́демъ Го́сподемъ и яви́мся ра́дованіе бѣсо́мъ», глаго́лали есте́ ему́ со дерзнове́ніемъ. Оба́че, стра́хомъ Бо́жіимъ води́ми и си́лою свы́ше укрѣпля́еми, вѣ́ру Христо́ву въ сердца́хъ свои́хъ сохрани́ли есте́ да́же до злострада́ній и у́зъ темни́чныхъ, вопію́ще Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ подо́бенъ бы́лъ еси́, святы́й му́чениче Васили́ске, егда́ лю́діе вси́, ви́дя твое́ тве́рдое исповѣ́даніе Христа́ и да́нную тебѣ́ отъ Бо́га крѣ́пость терпѣ́ти муче́нія, вслѣ́дъ тебе́ поидо́ша и са́ми Христа́ исповѣ́даша. Ты́ же, благода́тію Бо́жіей укрѣпля́емый, му́жественно ве́лія страда́нія претерпѣ́лъ еси́ и отъ вѣ́ры во Христа́ ника́коже отступи́лъ еси́. Сего́ ра́ди велича́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, исповѣ́дниче вѣ́ры Христо́вой неустраши́мый; ра́дуйся, во́инъ Христо́въ непобѣди́мый.

Ра́дуйся, искуше́ній и собла́зновъ діа́вола избѣ́гнувый; ра́дуйся его́ немощну́ю терпѣ́ніемъ свои́мъ низложи́вый.

Ра́дуйся, кро́вь свою́ за Христа́ пролія́ти жела́вый; ра́дуйся, ду́шу свою́ за Христа́ положи́вый.

Ра́дуйся, адама́нте вѣ́ры Христо́вой; ра́дуйся, сто́лпе Це́ркве Бо́жія.

Ра́дуйся, вѣ́рныхъ наста́вниче; ра́дуйся, язы́ческаго нече́стія низложи́телю.

Ра́дуйся, ра́дованіе вѣ́рныхъ; ра́дуйся, посрамле́ніе нечести́выхъ.

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 4.

Бу́рею я́рости вознегодова́ мучи́тель ва́шъ, святíи му́ченицы Евтро́піе, Клеони́ке и Васили́ске, егда́ не возмо́же ва́съ отврати́ти отъ вѣ́ры во Христа́, и повелѣ́ ва́съ наги́хъ привяза́ти къ дре́ву и возлива́ти на ва́съ кипя́щую смолу́. Вы́ же, си́лою Бо́жіею отвяза́вше ру́ки своя́, взя́вше сосу́ды со смоло́ю у во́иновъ, са́ми возлива́сте ю́ дру́гъ на дру́га. Смола́ же кипя́щая, а́ки вода́, стека́ше съ тѣле́съ ва́шихъ, достига́ше мучи́телей и опаля́ше и́хъ смерте́льно. Мы́ же, дивя́щеся чудеси́ таково́му, воспѣва́емъ благода́рственную пѣ́снь Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Вѣтíи многовѣща́ніи не возмо́гутъ по достоя́нію восхвали́ти по́двиги и страда́нія твоя́, всехва́льный му́чениче Васили́ске. Са́мъ Госпо́дь, призрѣ́въ на страда́нія твоя́, съ со́нмомъ святы́хъ а́нгеловъ и со святы́мъ сро́дникомъ твои́мъ, Ѳео́доромъ Ти́рономъ, яви́ся ти́. Мы́ же, со стра́хомъ дивя́щеся сему́ явле́нію, во умиле́ніи прино́симъ ти́ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, похвало́ христіа́нъ доброзра́чная; ра́дуйся, вѣ́ру, наде́жду и любо́вь до конца́ сохрани́вый.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю и́мя Христо́во прославля́ется; ра́дуйся, я́ко ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ тобо́ю явля́ется.

Ра́дуйся, я́ко Са́мъ Госпо́дь призрѣ́ на страда́нія твоя́; ра́дуйся, я́ко Са́мъ Христо́съ со а́нгелы Свои́ми яви́ся ти́.

Ра́дуйся, нетлѣ́нія вѣне́цъ воспрія́вый; ра́дуйся, Кре́стъ Христо́въ съ терпѣ́ніемъ поне́сшій.

Ра́дуйся, а́нгеловъ сожи́телю; ра́дуйся серафи́мовъ собесѣ́дниче.

Ра́дуйся, страстоте́рпче, адама́нта твердѣ́йшій; ра́дуйся, щи́те вѣ́ры Христо́вой, желѣ́за крѣ́пльшій.

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 5.

Безу́мный же мучи́тель не уразумѣ́ Бо́га чудодѣ́ющаго, повелѣ́ ины́мъ во́иномъ строга́ти тѣлеса́ ва́ша желѣ́зными когтьми́ и возлива́ти на ра́ны ва́ша горчи́цу и со́ль, со о́цтомъ смѣ́шанныя. Вы́ же съ ра́достію прія́сте и сіе́ муче́ніе, восклица́юще: «Кто́ ны́ разлучи́тъ отъ любве́ Бо́жія: ско́рбь или́ тѣснота́, или́ гоне́ніе, или́ гла́дъ, или́ нагота́, или́ бѣда́ или́ ме́чъ? Ни сме́рть, ни жи́знь, ни ина́я ка́я тва́рь не возмо́жетъ отлучи́ти на́съ отъ любве́ Бо́жія во Христѣ́ Іису́сѣ, Го́сподѣ на́шемъ!». Ему́ же всегда́ немо́лчными усты́ пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Имѣ́яй вы́ну предъ очесы́ свои́ми Христа́, неви́нно страда́вшаго, біе́ннаго, пору́ганнаго, распя́таго и Кро́вь Свою́ святу́ю за на́съ, грѣ́шныхъ, пролія́вшаго, ты́, святы́й му́чениче Васили́ске, подража́я Ему́ свои́ми страда́ньми, ра́достію ве́ліею ра́довался еси́, вопія́: «Тебе́ ра́ди, Го́споди, умервщля́ютъ мя́ вся́кій де́нь, вмѣни́хся бо, я́ко овча́ на заколе́ніе». За таково́е твое́ му́жественное терпѣ́ніе, непоколеби́мую вѣ́ру и неугаса́ющую любо́вь ко Го́споду, мы́, немощнíи и грѣ́шніи, дерза́емъ недосто́йными усты́ свои́ми глаго́лати ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, му́чениче, въ терпѣ́ніи непоколеби́мый бы́вый; ра́дуйся, во́льнымъ Христо́вымъ Страсте́мъ подража́тель я́вльшійся.

Ра́дуйся, я́ко за Христа́ многообра́зныя сме́рти гото́въ бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко въ же́ртву сама́го себе́ Бо́гу прине́слъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко во страда́ніихъ свои́хъ, я́ко а́гнецъ незло́бивъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко го́лубь кро́ткій за твори́вшихъ ти́ напа́сти моли́вый.

Ра́дуйся, во́ине Христо́въ непобѣди́мый; ра́дуйся Единосу́щныя Тро́ицы служи́телю.

Ра́дуйся, му́чениковъ удобре́ніе; ра́дуйся, пра́ведныхъ украше́ніе.

Ра́дуйся, благово́ніе Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, мѵрова́рнице благоуха́нная.

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 6.

Возсія́вше по́двигомъ свои́мъ всѣ́мъ лю́демъ Амасíйскимъ, святíи Евтро́піе и Клеони́ке, претерпѣ́ли есте́ кре́стная страда́нія. «Что́ добро́, или́ что́ красно́, но е́же жи́ти бра́тіи вку́пѣ», восклица́лъ еси́ ты́, му́чениче Васили́ске, егда́ увѣ́дѣлъ еси́, я́ко мучи́тель разлуча́етъ тя́ отъ друзе́й твои́хъ. Ты́ же умоля́лъ еси́ его́, да и тя́ умертви́тъ вку́пѣ съ ни́ми, да неразлу́чно въ тріеди́номъ сою́зѣ предста́нете предъ престо́ломъ Святы́я Тро́ицы. Оба́че злонра́вный епа́рхъ не испо́лни твоея́ во́ли, ты́ же, покоря́яся про́мыслу Бо́жію, со смире́ніемъ ре́клъ еси́: «Не моя́ во́ля, а Твоя́, Го́споди, да бу́детъ». И въ темни́цѣ, а́ки въ черто́зѣ кра́снѣмъ, лику́я, пѣ́лъ еси́ хвале́бную пѣ́снь Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Хотя́й отъ ма́тери своея́ получи́ти благослове́ніе на страда́нія ра́ди Христа́, ты́, му́чениче Васили́ске, упроси́лъ еси́ стра́жа темни́чнаго, да отпу́ститъ тя́ на нѣ́кія дни́ въ до́мъ отца́ твоего́. Злонра́вный же епа́рхъ, егда́ увѣ́дѣ сіе́, повелѣ́ во́иномъ связа́ти тя́ желѣ́зными у́зами, а но́зѣ твои́ обу́ти въ сапоги́ мѣ́дныя со вби́тыми въ ни́хъ гвоздьми́. Ты́ же, укрѣпля́емый си́лою Бо́жіею, истека́я кро́вію, тридне́венъ пу́ть отъ до́ма своего́ му́жественно проте́клъ еси́. Мы́ же, дивя́щеся твоему́ пачеесте́ственному терпѣ́нію, восхваля́юще по́двиги твоя́, вели́кій му́чениче Васили́ске, зове́мъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко ше́ствіемъ свои́мъ уподо́бился еси́ Христу́, ше́дшему на го́ру Голго́ѳскую; ра́дуйся, я́ко свя́занный у́зами желѣ́зными, претерпѣ́лъ еси́ поруга́ніе Христо́во.

Ра́дуйся, я́ко нося́ тя́жесть сапо́гъ мѣ́дныхъ, уподо́бился еси́ Христу́, не́сшему Кре́стъ Сво́й; ра́дуйся, я́ко пролія́въ кро́вь свою́, подо́бенъ бы́лъ еси́ Христу́, Кро́вію Свое́ю обагри́вшему сто́гны Іерусали́ма.

Ра́дуйся, я́ко сія́ страда́нія терпѣ́лъ ра́ди Христа́, за на́съ пострада́вшаго; ра́дуйся, я́ко терпѣ́ніемъ свои́мъ побѣди́лъ еси́ діа́вола.

Ра́дуйся, христіа́нскаго ро́да украше́ніе; ра́дуйся, всѣ́хъ христіа́нъ упова́ніе.

Ра́дуйся, засту́пниче си́рыхъ; ра́дуйся, пла́чущихъ утѣ́шителю.

Ра́дуйся въ бѣда́хъ су́щихъ засту́пниче; ра́дуйся въ болѣ́знехъ су́щихъ цѣли́телю.

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 7.

Хотя́ще усугу́бити твоя́ страда́нія, во́ини привяза́ша тя́, му́чениче Васили́ске, къ ду́бу, да зно́й и жа́жду терпи́ши. Ты́ же воззва́лъ еси́ къ Бо́гу та́ко: «Го́споди, посѣти́ мя́, я́ко посѣти́лъ еси́ Іо́сифа въ темни́цѣ, и Даніи́ла въ ро́вѣ со львы́, и тріе́хъ отроко́въ въ пещи́ Вавило́нстѣй». И услы́ша Госпо́дь моли́тву твою́. И бы́сть гла́съ съ небесе́ и ве́ліе земли́ трясе́ніе. Во́ини же въ стра́сѣ бѣжа́ша изъ дому́ и уви́дѣша, я́ко сапоги́ твои́ мѣ́дныя Бо́жіимъ велѣ́ніемъ распадо́шася, и но́зѣ твои́ исцѣлѣ́ша, и исто́чникъ воды́ изъ ка́мене яви́ся, и сухо́е дре́во израсти́ ли́ствіе свое́, и́мже отъ зно́я покры́ тя́ Госпо́дь. Вси́ же, зря́щіи чу́до сіе́, устраши́шася зѣло́ и просла́виша Бо́га чудодѣ́ющаго, пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Ди́вное терпѣ́ніе твое́ во страда́ніихъ и непоколеби́мую вѣ́ру ви́дя Госпо́дь и услы́шавъ твою́ мольбу́, дарова́ тебѣ́, му́чениче Васили́ске, исцѣле́ніе, и́бо Са́мъ рече́, я́ко «вся́, ели́ко про́сите во и́мя Мое́, то́ сотворю́ ва́мъ». И яви́ Госпо́дь си́лу Свою́ и сотвори́ чу́до тебе́ ра́ди, дабы́ ви́дящіи просла́вили Отца́ Небе́снаго. Мы́ же, дивя́щеся таково́му твоему́ дерзнове́нію ко Го́споду, глаго́лемъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся терпѣ́ніемъ свои́мъ ми́лость Го́спода улучи́вый; ра́дуйся, я́ко привя́занный ко дре́ву, подража́лъ еси́ Христу́, отъ во́инъ Привя́заннаго къ столпу́ бичева́нія.

Ра́дуйся, я́ко Госпо́дь, услы́шавъ моли́тву твою́, призрѣ́ на страда́нія твоя́ и исцѣли́ ра́ны твоя́; ра́дуйся, я́ко Онъ, любя́ пра́ведники Своя́, повелѣ́ сухо́му дре́ву произрасти́ти ли́ствіе свое́.

Ра́дуйся, я́ко за любо́вь твою́ къ Нему́ источи́ во́ду изъ ка́мене, е́же утоли́ти жа́жду твою́; ра́дуйся, я́ко Его́ повелѣ́ніемъ исцѣлѣ́ша ра́ны твоя́.

Ра́дуйся, смиренному́дріемъ свои́мъ врага́ низложи́вый; ра́дуйся, терпѣ́ніемъ свои́мъ діа́вола побѣди́вый.

Ра́дуйся, Ца́рствіе Небе́сное стяжа́вый; ра́дуйся, въ дому́ Отца́ Небе́снаго оби́тель себѣ́ сотвори́вый.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го сотаи́нниче; ра́дуйся, Святы́я Тро́ицы проповѣ́дниче.

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 8.

Ви́дѣша сія́ ве́лія чудеса́, тебе́ ра́ди Бо́гомъ явле́нная по моли́твѣ твое́й, преди́вный му́чениче Васили́ске, лю́діе кома́нстіи проси́ша тя́, да научи́ши и́хъ позна́нію Бо́га и́стиннаго. Ты́ же, отве́рзъ уста́ своя́, поуча́лъ еси́ и́хъ вѣ́ровати въ Тро́ицу Единосу́щную и Нераздѣ́льную, да ку́пно съ тобо́ю воспою́тъ и они́ чудодѣ́ющему Бо́гу хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Увѣ́ровавше въ Бо́га и́стиннаго по словеси́ твоему́, святы́й му́чениче Васили́ске, вси́ лю́діе кома́нстіи, проси́ша тя́ крести́ти и́хъ во и́мя Святы́я Тро́ицы. Во́ини же со старѣ́йшиною свои́мъ, раска́явшеся въ жесто́кости свое́й, проси́ша у тебе́ проще́нія. Ты́ же, подража́я незло́бію своего́ Учи́теля, всѣ́мъ вся́ прости́лъ еси́. Мы́ же, дивя́ся незло́бію твоему́, со умиле́ніемъ зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами мно́зи лю́ди обрати́шася къ вѣ́рѣ во Христа́; ра́дуйся, я́ко про́повѣдію свое́ю уподо́бился еси́ святы́мъ апо́столомъ.

Ра́дуйся, я́ко просвѣти́лъ еси́ му́жествомъ свои́мъ лю́ди заблу́ждшія; ра́дуйся, я́ко ре́вностію свое́ю о сла́вѣ Бо́жіей всѣ́хъ науча́еши возвѣща́ти и́мя Христо́во.

Ра́дуйся, я́ко незло́біемъ свои́мъ увѣща́еши на́съ проща́ти враго́въ свои́хъ; ра́дуйся, я́ко безро́потнымъ терпѣ́ніемъ свои́мъ наставля́еши на́съ терпѣ́ти вся́ страда́нія на́ша.

Ра́дуйся, свѣти́льниче благоче́стія; ра́дуйся, обличи́тель нече́стія.

Ра́дуйся, наста́вниче и́стиннаго богопочита́нія; ра́дуйся, и́дольскія пре́лести низложи́телю.

Ра́дуйся, гони́телей вразуми́телю; ра́дуйся, побо́рниче вѣ́ры во Христа́ неустраши́мый.

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 9.

Вся́кое дыха́ніе хва́литъ Творца́ своего́, и ты́, благодаря́ Го́спода за Его́ вели́кую ми́лость къ тебѣ́, святы́й му́чениче Васили́ске, ре́клъ еси́ усты́ свои́ми: «Го́споди Іису́се! Кíими словесы́ воспою́ Тя́ а́зъ многогрѣ́шный?» И не то́кмо лю́діе, но и ско́ти безслове́сніи благоговѣ́юще предъ твои́мъ смире́ніемъ, сла́вный му́чениче Васили́ске, падо́ша на колѣ́на своя́ предъ тобо́ю, прославля́юще си́мъ тя́, вели́каго уго́дника Бо́жія, неуста́нно пою́щаго Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Благода́ть твори́ти чудеса́ прія́лъ еси́ отъ Бо́га, сла́вный му́чениче Васили́ске, тебѣ́ бо рече́ Са́мъ Госпо́дь: «Не бо́йся, Азъ е́смь съ тобо́ю во вся́ вѣ́ки». Ты́ же, надѣ́яся на всемогу́щую си́лу Бо́жію, мно́гія сотвори́лъ еси́ чудеса́ лю́демъ кома́нстимъ. И ны́нѣ повсю́ду моли́твами твои́ми хро́міи хо́дятъ, слѣпíи прозираютъ, глусíи слы́шатъ, бѣснíи исцѣлева́ютъ. Мы́ же тебѣ́, я́ко ди́вному чудотво́рцу, зове́мъ сицева́я:

Ра́дуйся, я́ко тебѣ́ даде́ся вла́сть отъ Бо́га цѣли́ти неду́ги душе́вныя и тѣле́сныя; ра́дуйся, я́ко и́менемъ твои́мъ бѣ́си исчеза́ютъ.

Ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми разсла́бленніи возстаю́тъ; ра́дуйся, я́ко па́мятію твое́ю прокаже́нніи очища́ются.

Ра́дуйся, я́ко моли́твою твое́ю вся́кія неисцѣ́льныя болѣ́зни исцѣлева́ютъ; ра́дуйся, я́ко и ны́нѣ въ вода́хъ исто́чника твоего́ мно́зи, съ вѣ́рою въ не́мъ омыва́ющіися, пріе́млютъ исцѣле́нія.

Ра́дуйся, исцѣле́ній благода́тныхъ исто́чниче; ра́дуйся, врачу́ ду́шъ и тѣле́съ.

Ра́дуйся, о на́съ къ Бо́гу непреста́нный моли́твенниче; ра́дуйся, ско́рый засту́пниче на́шъ и наста́вниче.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го свяще́нное жили́ще; ра́дуйся, благода́ти Христо́вой сла́вное вмѣсти́лище.

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́й отъ идолослуже́нія люде́й кома́нскихъ, ослѣпле́нныхъ невѣ́дѣніемъ, егда́ богопроти́вный прави́тель Агри́ппа повелѣ́ привести́ тя́ въ и́дольское ка́пище, да же́ртву та́мо принесе́ши, си́лою Бо́жіею и́доловъ сокруши́лъ еси́ и и́дольское ка́пище моли́твою твое́ю попали́лъ еси́. Ви́дя же чу́до сіе́, нечести́вый гони́тель разъяри́ся зѣло́ и повелѣ́ усѣ́кнути мече́мъ твою́ святу́ю главу́. Ты́ же, прія́въ вѣ́сть сію́, ра́достно воспѣ́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стра́шное видѣ́ніе ви́дѣша лю́діе, бы́вшіи на мѣ́стѣ усѣче́нія главы́ твоея́, сла́вный му́чениче Васили́ске, я́ко небеса́ отверзо́шася и мно́жество святы́хъ а́нгелъ яви́шася прія́ти ду́шу твою́. И егда́ она́ несе́на бы́сть а́нгелы на не́бо, Са́мъ Госпо́дь на́шъ Іису́съ Христо́съ яви́ся срѣ́сти тя́ та́мо привѣ́тствіи си́ми: «Пріиди́, до́брый и вѣ́рный ра́бе Мо́й Васили́ске, вни́ди въ Ца́рствіе Мое́, идѣ́же пребыва́ютъ вси́ раби́ Мои́, пострада́вшій Мене́ ра́ди». Мы́ же, ра́достно соверша́юще па́мять твою́, вопіе́мъ си́це:

Ра́дуйся, по́двигомъ свои́мъ Бо́гу угоди́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди отъ Него́ просла́вленный.

Ра́дуйся, жи́знь свою́ за Христа́ положи́вый; ра́дуйся, кро́вь свою́ за Христа́ пролія́вый.

Ра́дуйся, мече́мъ за Христа́ усѣ́ченный; ра́дуйся, вѣнце́мъ му́ченическимъ отъ Него́ украше́нный.

Ра́дуйся, вѣ́рнымъ рабо́мъ отъ Христа́ именова́нный; ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди предстои́ши у престо́ла Святы́я Тро́ицы.

Ра́дуйся, исповѣ́дниче вѣ́ры во Христа́ неустраши́мый; ра́дуйся, во́инъ Христо́въ непобѣди́мый.

Ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми спасе́ніе улучи́ти ча́емъ; ра́дуйся, я́ко мо́лишися о всѣ́хъ, чту́щихъ па́мять твою́.

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніемъ возвели́чиша па́мять твою́, му́чениче Васили́ске, лю́діе кома́нстіи и упроси́ша во́ина, да отда́стъ о́нъ и́мъ тѣ́ло твое́ за мзду́ вели́кую. Въ нощи́ же тя́ погреба́юще, возжела́ша утоли́ти жа́жду свою́, и не бѣ́ о́крестъ воды́ и́мъ испи́ти, но по моли́твѣ твое́й, изъ ка́мене яви́ и́мъ Госпо́дь исто́чникъ воды́ чудодѣ́йственный. Ны́нѣ же вси́ пріе́млющіе съ вѣ́рою во́ду сію́, улуча́юще исцѣле́нія, Бо́гу пою́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Но́вую показа́ благода́ть Человѣколю́бецъ Госпо́дь, егда́ благоволи́ просла́вити тя́, му́чениче Васили́ске, чудесы́ на мѣ́стѣ, идѣ́же бѣ́ погребе́но тѣ́ло твое́. Земля́, идѣ́же бя́ху сокры́ты мо́щи твоя́, во еди́ну но́щь израсти́ зла́ки хлѣ́бныя. Мучи́тель же тво́й Агри́ппа, пораже́нный лю́тою болѣ́знію, къ твоему́ заступле́нію обрати́вся, приложи́ зе́млю, кро́вію твое́ю ороше́нную, и прія́тъ исцѣле́ніе свои́мъ неисцѣ́льнымъ ра́намъ. Его́ повелѣ́ніемъ обрѣ́тено бы́сть тѣ́ло твое́, и надъ гро́бомъ твои́мъ хра́мъ воздви́гнутъ во и́мя твое́. Мы́ же таково́му о и́мени твое́мъ промышле́нію Бо́жію ра́дующеся, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, вмѣсти́лище благода́ти Бо́жія; ра́дуйся, чудотво́рче преди́вный.

Ра́дуйся, притека́ющимъ къ тебѣ́ ско́рую по́мощь подаю́щій; ра́дуйся, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ цѣли́телю.

Ра́дуйся, въ ско́рбехъ и напа́стехъ пребыва́ющимъ ско́рый засту́пниче; ра́дуйся, заблу́ждшихъ на пу́ть и́стинный приводя́щій.

Ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры и кро́тости; ра́дуйся, учи́телю благоче́стія.

Ра́дуйся, му́чениковъ украше́ніе; ра́дуйся, страстоте́рпцевъ ве́лія сла́во.

Ра́дуйся, избра́нниче Бо́жій; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го собесѣ́дниче.

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 12.

Егда́ нечести́віи ага́ряне зе́млю кома́нскую покори́ша, хра́мъ во и́мя твое́ разори́ша и мо́щи твоя́ забве́нію преда́ша, Человѣколю́бецъ Госпо́дь благоволи́ па́ки просла́вити тя́, святы́й му́чениче Васили́ске. Свѣще́ю, горя́щею въ нощи́ верху́ горы́ показа́ Онъ мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ сокры́то тѣ́ло твое́. Оба́че егда́ раскопа́ша то мѣ́сто, отту́ду па́ки и па́ки изы́де о́блако, я́ко пла́мень горя́щій. И позна́ша вси́ лю́діе кома́нстіи, я́ко Госпо́дь не благоволи́тъ, да тѣ́ло твое́ па́ки на поруга́ніе богопроти́внымъ обрѣ́тено бу́детъ. Мы́ же, дивя́щеся таково́му благоволе́нію Бо́жію къ тебѣ́, святы́й му́чениче Васили́ске, со умиле́ніемъ пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пѣ́ніе похва́льное прино́симъ ти́, святы́й му́чениче Христо́въ Васили́ске, ты́ бо еси́ стѣна́ и прибѣ́жище непоколеби́мое всѣ́мъ съ вѣ́рою къ тебѣ́ прибѣга́ющимъ. Во хра́мѣ твое́мъ обрѣ́те ти́хое приста́нище вели́кій святи́тель Христо́въ Іоа́ннъ Златоу́стъ. Егда́ въ ди́вномъ видѣ́ніи ты́ бо яви́лся еси́ ему́ возвѣща́я, я́ко вско́рѣ на Небеси́ и́мать съ тобо́ю вку́пѣ предстоя́ти у Престо́ла Святы́я Тро́ицы. Иму́ще у́бо такова́го предъ Бо́гомъ хода́тая и засту́пника, ра́дующеся, ублажа́емъ тя́ похвала́ми си́ми:

Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всѣ́мъ чту́щимъ па́мять твою́; ра́дуйся, я́ко на мѣ́стѣ, идѣ́же тѣ́ло твое́ пребыва́етъ, мно́гая и ди́вная чудеса́ на́мъ явля́еши.

Ра́дуйся, о на́съ предъ Бо́гомъ хода́тай всеси́льный; ра́дуйся, утѣ́шителю скорбя́щихъ.

Ра́дуйся, моли́твенниче предъ Бо́гомъ о на́съ всехва́льный; ра́дуйся, Святы́я Тро́ицы о на́съ умилостиви́телю.

Ра́дуйся, Еди́наго Истиннаго Бо́га проповѣ́дниче; ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы вѣ́рный служи́телю.

Ра́дуйся, ди́вный неду́говъ цѣли́телю; ра́дуйся, ду́шъ на́шихъ вѣ́рный храни́телю.

Ра́дуйся, го́рдыхъ смири́телю; ра́дуйся, кро́ткихъ весе́ліе.

Ра́дуйся, Васили́ске, святы́й му́чениче и чудотво́рче преди́вный

Конда́къ 13.

О, святíи уго́дницы Христо́вы, му́ченицы Евтро́піе, Клеони́ке и Васили́ске! Пріими́те сіе́ хвале́бное пѣ́ніе, ва́мъ приноси́мое, и благопрія́тнымъ ва́шимъ хода́тайствомъ къ Бо́гу изба́вите на́съ отъ вся́кихъ зо́лъ и болѣ́зней, злы́хъ обстоя́ній и вѣ́чныхъ муче́ній, и Небе́снаго Влады́ку умоли́те, да и мы́ сподо́бимся въ небе́сныхъ селе́ніихъ ку́пно съ ва́ми воспѣва́ти Всеси́льному Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лемъ три́жды, затѣ́мъ и́косъ 1-й и конда́къ 1-й.

Моли́тва му́ченику Васили́ску Кома́нскому.

О, пресла́вный му́чениче и вели́кій цѣле́бниче Васили́ске! Тѣ́ломъ на горѣ́ въ Кома́нѣхъ почива́я, душе́ю же предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы и въ Ея́ оби́телехъ пребыва́яй, при́зри на лю́ди, къ тебѣ́ прибѣга́ющія и твоея́ по́мощи прося́щія. Испроси́ душа́мъ на́шимъ оставле́ніе согрѣше́ній на́шихъ, вознеси́ гла́съ моле́бный ко Христу́ Бо́гу о на́съ, многогрѣ́шныхъ, я́ко да хода́тая тя́ ми́лостива ко Влады́цѣ имѣ́емъ. Про́симъ и мо́лимъ тя́, святы́й му́чениче Христо́въ Васили́ске, не пре́зри на́съ, недосто́йныхъ, моля́щихся тебѣ́. Бу́ди на́мъ въ печа́лехъ утѣ́шитель, въ неду́зѣхъ стра́ждущимъ вра́чъ, въ напа́стехъ ско́рый покрови́тель, всѣ́мъ христіа́номъ предста́тель и исцѣли́тель. Испроси́ всѣ́мъ вся́, я́же ко спасе́нію поле́зная, твои́ми благопрія́тными къ Бо́гу моли́твами, да просла́вимъ всѣ́хъ благи́хъ пода́теля Бо́га, Еди́наго въ Тро́ицѣ Святѣ́й сла́вимаго и покланя́емаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́ же подоба́етъ сла́ва, че́сть и поклоне́ніе всегда́, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Му́ченикъ Тво́й, Го́споди, Васили́скъ во страда́ніи свое́мъ вѣне́цъ прія́тъ нетлѣ́нный отъ Тебе́, Бо́га на́шего: имѣ́яй бо крѣ́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́моновъ немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 8:

Во страда́ніи крѣ́покъ и му́жественъ яви́лся еси́ и въ чудесѣ́хъ преди́венъ, явле́нно Христо́во и́мя преднося́, мучи́теля посрами́лъ еси́. Тѣ́мъ тя́ почита́емъ, Васили́ске, при́сно зову́ще, всече́стне: ра́дуйся, му́чениковъ свѣ́тлая добро́то.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святы́й му́чениче Васили́ске, и чте́мъ честна́я страда́нія твоя́, я́же за Христа́ претерпѣ́лъ еси́.


ЖИТІЕ МУЧЕНИКА ВАСИЛИСКА КОМАНСКАГО.

Святой Василискъ, племянникъ святого великомученика Ѳеодора Тирона, родился въ городѣ Амасіи, въ благочестивой семьѣ. Въ селеніи Куміальскомъ проживала его семья: мать съ тремя братьями.

Правитель, осудившій святого Ѳеодора Тирона на смерть въ 306 году, скончался, и на его мѣсто былъ назначенъ Агриппа, который съ той же жестокостью сталъ преслѣдовать христіанъ. Онъ повелѣлъ привести къ себѣ двухъ братьевъ, Евтропія и Клеоника, которые особенно были дружны со святымъ великомученикомъ Ѳеодоромъ Тирономъ, а также его племянника Василиска. Эти христіане во время своего заключенія въ темницѣ обратили ко Христу много язычниковъ, содержавшихся вмѣстѣ съ ними.

Правитель подвергалъ Евтропія и Клеоника пыткамъ, но они доблестно все терпѣли и послѣ многочисленныхъ мученій были осуждены на крестную казнь. Василиска бросили въ темницу для того, чтобы не сбылось желаніе друзей предстать передъ Господомъ вмѣстѣ.

Въ темницѣ святой Василискъ со слезами просилъ Господа послать ему вѣнецъ мученія. Господь явился ему въ сонномъ видѣніи и предсказалъ мученическую смерть и погребеніе въ Команахъ. Пробудившись, святой Василискъ преисполнился радости и возблагодарилъ Бога. Затѣмъ онъ увидѣлъ, что двери темницы открыты, но сталъ ждать разсвѣта, когда пробудится стража. Василискъ попросилъ стражниковъ отпустить его на 4 дня въ родное селеніе попрощаться съ родней. Воины уступили его просьбѣ и нѣсколько стражниковъ пошли вмѣстѣ съ Василискомъ въ его селеніе.

Собралъ Василискъ утромъ всѣхъ родственниковъ и наставлялъ ихъ въ истинахъ христіанскаго ученія: объяснялъ, что только путемъ скорбей можно войти въ царство Христово. Когда святой окончилъ свою рѣчь, поднялся сильный плачъ и рыданье, и люди стали просить святого молиться о нихъ Господу.

Получивъ благословеніе на смерть отъ матери своей, Василискъ съ воинами отправился въ обратный путь, въ темницу. Въ это время въ городъ Амасію прибылъ правитель Агриппа и, созвавъ всѣхъ «почетнѣйшихъ» гражданъ, вошелъ въ храмъ языческій и принесъ жертву своимъ нечистымъ богамъ.

На слѣдующее утро правитель потребовалъ къ себѣ Василиска, такъ какъ слышалъ о немъ и хотѣлъ свой судъ начать съ него. Градоначальникъ не нашелъ святого въ темницѣ и привелъ стражника на судъ. И тотчасъ правитель послалъ съ тѣмъ стражемъ магистріана — помощника правителя области — и далъ ему порученіе схватить Василиска и направить его въ Команы, куда отправляется самъ правитель.

Магистріанъ велѣлъ сдѣлать мѣдные сапоги со множествомъ острыхъ желѣзныхъ гвоздей внутри и отправился въ селеніе Василиска. Прибывъ въ селеніе, воины схватили Василиска, связали его двойными цѣпями, а на ноги надѣли мѣдные сапоги съ гвоздями внутри. Въ пути къ Команамъ мучители сильно били святого. Съ плачемъ провожали его мать, братья и множество народа.

Достигнувъ селенія Дакозарія, магистріанъ и воины захотѣли отдохнуть. Владѣлица того селенія пригласила ихъ въ свой домъ, предложивъ имъ обильное угощеніе. Они ѣли, пили, а Василискъ стоялъ привязанный къ сухому дубу. Возлѣ него собралось множество народа. Видя мученія святого, всѣ умилялись и выражали ему соболѣзнованіе.

Святой молился Богу, взывая явить чудеса и показать милость. Внезапно произошло землетрясеніе и мѣдные сапоги на ногахъ мученика растаяли, а вериги спали. Сухой дубъ зазеленѣлъ, а на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ святой, и гдѣ земля обагрилась его кровью, потекъ источникъ воды.

Послѣ этого многіе увѣровали во Христа и привели больныхъ и прокаженныхъ, которыхъ святой исцѣлялъ прикосновеніемъ руки и словомъ. Въ тотъ же вечеръ стадо воловъ, шедшее съ пастбища въ селеніе, пало передъ Василискомъ на колѣни. Магистріанъ и его воины, увидѣвъ чудеса, раскаялись въ содѣянномъ.

На слѣдующій день путники вышли изъ селенія и продолжили путь въ Команы. Во время шествія святой на каждомъ высокомъ и красивомъ мѣстѣ преклонялъ колѣни и молился Господу. Василискъ отказывался отъ пищи и воды, говоря, что его питаетъ небесное слово Божіе и благодать Святаго Духа.

Достигнувъ города Команы, путники услышали, что правитель казнитъ всѣхъ, кто не согласится принести жертву идоламъ. Правитель приказалъ привести святого Василиска въ храмъ Аполлона. Вошедши въ храмъ, Василискъ помолился Богу, попросивъ его сокрушить идола. Въ тотъ же мигъ земля затряслась и идолъ разбился. Всѣ выбѣжали изъ храма, а Василискъ опять помолился и на этотъ разъ храмъ сгорѣлъ.

Правитель разгнѣвался на Василиска и приказалъ усѣчь главу его мечомъ и бросить тѣло въ рѣку. Святой Евсигій повѣствуетъ, что когда Христовъ мученикъ былъ убитъ, явилось много ангеловъ, вознесшихъ его душу на небо. Христіане подкупили палача, чтобъ онъ не сбрасывалъ тѣло Василиска въ рѣку. Ночью святыя мощи вынесли на вспаханное поле и похоронили. Когда копавшіе могилу захотѣли пить воды, они помолились святому Василиску, и тотчасъ близъ могилы показался источникъ. Источникъ этотъ существуетъ и по сей день, вода въ немъ считается цѣлебной.

Послѣ этого на Агриппу напалъ нечистый духъ, и правитель отправился на мѣсто, гдѣ былъ усѣченъ Христовъ мученикъ, нашелъ тамъ нѣсколько капель его крови и, собравъ ее своими руками вмѣстѣ съ земной пылью, завязалъ ее въ свой поясъ. Въ тотъ же мигъ Агриппа излѣчился и увѣровалъ въ Іисуса Христа.

Спустя нѣкоторое время гражданинъ Комана, Маринъ, построилъ церковь во имя святого мученика Василиска и, вынувъ изъ земли его святыя мощи, перенесъ ихъ въ эту церковь.

День Василиска Команскаго въ Православной Церкви празднуется 22 мая [(4 іюня) и 3 (16) марта].

Источникъ: Акаѳистъ Святому мученику Василиску Команскому. Житіе. — Майкопъ, 2013. — 20 с.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.