Церковный календарь
Новости


2017-09-14 / russportal
Прот. Константинъ Зноско. "Истор. очеркъ церк. уніи". Часть 2-я. Глава 2-я (1993)
2017-09-14 / russportal
Прот. Константинъ Зноско. "Истор. очеркъ церк. уніи". Часть 2-я. Глава 1-я (1993)
2017-09-14 / russportal
Свт. Игнатій (Брянчаниновъ). Понятіе о ереси и расколѣ (1996)
2017-09-14 / russportal
Свт. Игнатій (Брянчаниновъ). Жизнь схимонаха Ѳеодора (1996)
2017-09-13 / russportal
Прот. Константинъ Зноско. Краткій обзоръ причинъ, пород. Литовскую церк. унію (1993)
2017-09-13 / russportal
Прот. Михаилъ Польскій. "О почитаніи Пресв. Дѣвы Маріи". Глава 10-я (1987)
2017-09-13 / russportal
Прот. Михаилъ Польскій. "О почитаніи Пресв. Дѣвы Маріи". Глава 9-я (1987)
2017-09-13 / russportal
Прот. Михаилъ Польскій. "О почитаніи Пресв. Дѣвы Маріи". Глава 8-я (1987)
2017-09-13 / russportal
Прот. Михаилъ Польскій. "О почитаніи Пресв. Дѣвы Маріи". Глава 7-я (1987)
2017-09-13 / russportal
Прот. Михаилъ Польскій. "О почитаніи Пресв. Дѣвы Маріи". Глава 6-я (1987)
2017-09-12 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). "Душа послѣ смерти". Глава 9-я (1991)
2017-09-12 / russportal
Іером. Серафимъ (Роузъ). "Душа послѣ смерти". Глава 8-я (1991)
2017-09-12 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поуч. (2-е) на пер. мощей св. бл. кн. Александра Невскаго (1900)
2017-09-12 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поуч. (1-е) на пер. мощей св. бл. кн. Александра Невскаго (1900)
2017-09-11 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе "Безмолвный обличитель убійцы" (1900)
2017-09-11 / russportal
Прот. Григорій Дьяченко. Поученіе "Возмездіе за грѣхъ" (1900)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - вторникъ, 19 сентября 2017 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.

Новости. Страница - 154

 • Въ субботу, ближ. къ 19-му Іюня. Служба свт. Іоанну, архіеп. Шанхайскому и Санъ-Францисскому, чудотворцу - 2011-06-30 / russportal
 • Въ недѣлю, ближ. къ 25-му Января. Служба святымъ Новомученикомъ и Исповѣдникомъ Россійскимъ - 2011-06-30 / russportal
 • Блаж. Августинъ Иппонійскій († 430 г.): «Исповѣдь». (Книга первая) - 2011-06-29 / russportal
 • Блаж. Іеронимъ Стридонскій († 419 г.): Письмо къ папѣ Дамасу. О Серафимѣхъ и углѣ (Ис. гл.6-я) - 2011-06-29 / russportal
 • Молитва Н. В. Гоголя о созданіи поэмы «Мертвыя души» - 2011-06-28 / russportal
 • Н. В. Гоголь († 1852 г.): «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями» (Гл.XI) - 2011-06-28 / russportal
 • Преподобнаго Ѳеогноста о священствѣ. (Въ переводѣ преп. Паисія Величковскаго) - 2011-06-26 / russportal
 • Свт. Василій Великій († 379 г.): Бесѣда на двадцать девятый псаломъ - 2011-06-26 / russportal
 • Первое посланіе Апостола Іоанна Богослова въ переводѣ К.П. Побѣдоносцева - 2011-06-25 / russportal
 • Пѣснь пѣсней въ переводѣ С.-Петербургской Д. А. - 2011-06-25 / russportal
 • Архіеп. Сиракузскій Аверкій (Таушевъ) († 1976 г.): Была ли у насъ Святая Русь? - 2011-06-24 / russportal
 • Архіеп. Никонъ (Рклицкій) († 1976 г.): Почитаніе Святыхъ въ Землѣ Русской просіявшихъ - 2011-06-24 / russportal
 • Въ недѣлю 2-ю по Пятидесятницѣ. Служба всѣмъ святымъ, въ земли Россійстѣй просіявшимъ - 2011-06-23 / russportal
 • Мѣсяца Іунія, въ 11-й день. Служба святымъ 222-мъ первомученикомъ земли Китайскія - 2011-06-23 / russportal
 • Мѣсяца Ноемврія въ 26-й день. Служба святителю Иннокентію, епископу Иркутскому, чудотворцу - 2011-06-17 / russportal
 • Мѣсяца Октоврія въ 21-й день. Служба святителю Иларіону, епископу Меглинскому - 2011-06-17 / russportal
 • Мѣсяца Февруарія въ 1-й день. Служба святому мученику Трифону - 2011-06-15 / russportal
 • Мѣсяца Іаннуарія въ 28-й день. Служба преподобному отцу нашему Ефрему Сирину - 2011-06-15 / russportal
 • Архіеп. Сиракузскій Аверкій (Таушевъ) († 1976 г.): Что намъ необходимо знать и помнить? - 2011-06-13 / russportal
 • Еп. Костромской Виссаріонъ (Нечаевъ) († 1905 г.): Поученіе въ день Святаго Духа - 2011-06-13 / russportal
 • Архіеп. Сиракузскій Аверкій (Таушевъ) († 1976 г.): День Святой Троицы - 2011-06-12 / russportal
 • Свт. Филаретъ (Вознесенскій), митр. Нью-Іоркскій († 1985 г.): Слово на Троицу - 2011-06-12 / russportal
 • Прав. Іоаннъ Кронштадтскій († 1908 г.): Слово въ день Святыя Троицы - 2011-06-11 / russportal
 • Свщмч. Іоаннъ Восторговъ († 1918 г.): Поученіе въ день Пятидесятницы - 2011-06-11 / russportal
 • Мѣсяца Іунія въ 9-й день. Служба святителю Кириллу, архіепископу Александрійскому - 2011-06-10 / russportal
 • Мѣсяца Іунія въ 1-й день. Служба преподобному Агапиту Печерскому, врачу безмездному - 2011-06-10 / russportal
 • Мѣсяца Маія въ 25-й день. Служба на третіе обрѣтеніе честныя главы св. Іоанна Предтечи - 2011-06-04 / russportal
 • Мѣсяца Маія въ 22-й день. Служба святому мученику Василиску Команскому - 2011-06-04 / russportal
 • Митр. Московскій Макарій (Булгаковъ) († 1882 г.): Слово въ недѣлю св. отецъ - 2011-06-03 / russportal
 • Прав. Іоаннъ Кронштадтскій († 1908 г.): Слово въ недѣлю святыхъ отецъ - 2011-06-03 / russportal
 • Свт. Филаретъ, архіеп. Черниговскій († 1866 г.): Слово въ день Вознесенія Господня - 2011-06-02 / russportal
 • Свт. Филаретъ, митр. Московскій († 1867 г.): Бесѣда въ день Вознесенія Господня - 2011-06-02 / russportal
 • Архіеп. Сиракузскій Аверкій (Таушевъ) († 1976 г.): Особенно яркій симптомъ приближенія конца - 2011-06-01 / russportal
 • Свт. Филаретъ (Вознесенскій), митр. Нью-Іоркскій († 1985 г.): Слово въ праздникъ Вознесенія Господня - 2011-06-01 / russportal
 • Прав. Іоаннъ Кронштадтскій († 1908 г.): Слово на день преславнаго Вознесенія Господня - 2011-05-31 / russportal
 • Митр. Кіевскій Арсеній (Москвинъ) († 1876 г.): Слово въ день Вознесенія Господня - 2011-05-31 / russportal
 • Книга молебныхъ пѣній: Благодарственное моленіе, совершаемое во дни Священнаго Коронованія - 2011-05-30 / russportal
 • Книга молебныхъ пѣній: Чинъ Священнаго Коронованія - 2011-05-30 / russportal
 • Митр. Московскій Макарій (Булгаковъ) († 1882 г.): Рѣчь въ недѣлю о слѣпомъ - 2011-05-29 / russportal
 • Еп. Костромской Виссаріонъ (Нечаевъ) († 1905 г.): Поученіе въ недѣлю о слѣпомъ - 2011-05-29 / russportal

  Всего сообщений: 8442, показано: 56.
  Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]

  Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

  Наверхъ

  0 • «Слава Россіи»
  Малый герб Российской империи
  Помощь Порталу
  Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
  © 2004-2017 г.