Церковный календарь
Новости


2019-02-23 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 4-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-02-23 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 3-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-02-23 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 2-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-02-23 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 1-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-02-22 / russportal
Житіе свят. Василія Кинешемскаго (1988)
2019-02-22 / russportal
Нормальный Приходскій Уставъ (1971)
2019-02-21 / russportal
Преп. Антоній Великій. Письмо 8-е къ монахамъ (1828)
2019-02-21 / russportal
Преп. Антоній Великій. Письмо 7-е къ монахамъ (1828)
2019-02-21 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Посланіе къ аввѣ Орсисію (1903)
2019-02-21 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Посланіе къ Максиму философу (1903)
2019-02-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 140-й (1899)
2019-02-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 139-й (1899)
2019-02-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). "За все благодарите" (1985)
2019-02-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). "Слава Богу за все!" (1985)
2019-02-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). День Благодаренія (1985)
2019-02-19 / russportal
Еп. Митрофанъ. Слово на крещеніи А. В. Алферьевой (1985)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - воскресенiе, 24 февраля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.

"Тріодь Постная". Служба въ недѣлю мытаря и фарисея (1864)

"Тріодь Постная". Служба въ недѣлю мытаря и фарисея (1864)
Русскій Порталъ / russportal, 2018-01-23 14:10:58
прочитано: 128

Тріодь Постная
«Тріо́дь По́стная». Слу́жба въ недѣ́лю, въ ню́же чте́тся свяще́нное и свято́е Ева́нгеліе при́тчи мытаря́ и фарисе́я [Кіевъ, 1864].
Евангельская притча о мытаре и фарисее«Въ настоя́щій же де́нь, съ Бо́гомъ и тріо́дь начина́емъ, ю́же у́бо мно́зи отъ святы́хъ и богоно́сныхъ красотодѣ́тель на́шихъ оте́цъ, до́брѣ и я́ко досто́яше, отъ Свята́го дви́жими Ду́ха, сложи́вше пѣсносодѣ́лаша. Пе́рвый же всѣ́хъ сіе́ умы́сли, три́ глаго́лю пѣ́сни, во о́бразъ, мню́, Святы́я и Живонача́льныя Тро́ицы, вели́кій творе́цъ Косма́, въ вели́кой и свято́й Страсте́й Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́ седми́цѣ, по именова́нію вкра́тцѣ, коего́ждо дне́ краегране́сьми умы́сливъ пѣ́сни. Отъ него́же и про́чіи отъ оте́цъ, па́че же ины́хъ, Ѳео́доръ и Іо́сифъ Студи́те, по ре́вности о́наго, и про́чимъ недѣ́лямъ [седми́цамъ] святы́я и вели́кія Четыредеся́тницы счини́вше, тѣ́хъ оби́тели Студíйстѣй пе́рвѣе преда́ша. Наипа́че пѣ́сни учини́вше, и уста́вивше, и друга́я кни́зѣ, отону́дуже и когда́, отъ оте́цъ собра́вше и сниска́вше. И поне́же у́бо пе́рвый дне́й недѣ́ля заключа́етъ я́ко воскре́сна, пе́рвая су́щи, и осма́я, и коне́чная, изря́дно содѣ́лающе второ́му дню́, ре́кше, понедѣ́льнику, пе́рвую уста́виша пѣ́снь. Абіе же тре́тіему дню́, ре́кше, вто́рнику, пѣ́снь втору́ю. Четве́ртому, ре́кше, средѣ́, тре́тію. Пя́тому — четве́ртую, е́же е́сть, четвертку́. И шесто́му дню́, ре́кше, пятку́, пя́тую пѣ́снь. Шесту́ю же, суббо́тѣ, я́вѣ у́бо и седьму́ю, и про́чія двѣ́, осму́ю и девя́тую, я́же о́бщно вси́ дни́ я́ко и́стиннѣйша и́мутъ. Якоже у́бо боже́ственный Косма́, въ Вели́цѣй Суббо́тѣ положи́ четверопѣ́снецъ, та́мо сотвори́въ, а́ще и по́слѣжде прему́дрѣйшій ца́рь Ле́въ, повелѣ́въ въ соверше́ніе кано́нъ епи́скопомъ Идру́нскимъ, мона́ха Ма́рка, содѣ́ла...»

Перейти по ссылке - Русскій Порталъ

2018-01-23    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.