Церковный календарь
Новости


2017-02-27 / russportal
Еп. Виссаріонъ (Нечаевъ). «Уроки покаянія». Угрозы нераскаяннымъ (1897)
2017-02-27 / russportal
Еп. Виссаріонъ (Нечаевъ). «Уроки покаянія». Чудесныя знаменія (1897)
2017-02-27 / russportal
И. С. Шмелевъ. «Старый Валаамъ». Глава 2-я (1936)
2017-02-27 / russportal
И. С. Шмелевъ. «Старый Валаамъ». Глава 1-я (1936)
2017-02-27 / russportal
Еп. Виссаріонъ (Нечаевъ). «Уроки покаянія». Увѣровавшій разбойникъ (1897)
2017-02-27 / russportal
Еп. Виссаріонъ (Нечаевъ). «Уроки покаянія». Распятіе и смерть Христова (1897)
2017-02-27 / russportal
Н. В. Гоголь. «Выбр. мѣста изъ переп. съ друзьями». Предисловіе (1921)
2017-02-27 / russportal
И. С. Шмелевъ. «Старый Валаамъ». Предисловіе (1936)
2017-02-27 / russportal
Еп. Виссаріонъ (Нечаевъ). «Уроки покаянія». Слезы Петра (1897)
2017-02-27 / russportal
Еп. Виссаріонъ (Нечаевъ). «Уроки покаянія». Страшный судъ (1897)
2017-02-26 / russportal
Свт. Ѳеофанъ Затворникъ. Слово (3-е) въ недѣлю сыропустную (1869)
2017-02-26 / russportal
Свт. Ѳеофанъ Затворникъ. Слово (2-е) въ недѣлю сыропустную (1869)
2017-02-26 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слово (4-е) въ недѣлю сыропустную (1894)
2017-02-26 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слово (3-е) въ недѣлю сыропустную (1894)
2017-02-26 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слово (2-е) въ недѣлю сыропустную (1894)
2017-02-26 / russportal
Прав. Іоаннъ Кронштадтскій. Слово (1-е) въ недѣлю сыропустную (1894)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - понедѣльникъ, 27 февраля 2017 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 21.

Греческая Библія. Книга пророка Іоны (Ἰωνᾶς)

Греческая Библія. Книга пророка Іоны (Ἰωνᾶς)
Русская Библія / russportal, 2014-10-07 19:36:46
прочитано: 692

Греческая Библія.
Книга пророка Іоны (Ἰωνᾶς) [Αθήνησι, 1849].
Святой пророк Иона«Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἰωνᾶν ἐκ δευτέρου, λέγων· ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευὴ τὴν πόλιν τὴν μεγάλην, καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ κήρυγμα τὸ ἔμπροσθεν, ὃ ἐγὼ ἐλάλησα πρὸς σε. Καὶ ἀνέστη Ἰωνᾶς, καὶ ἐπορεύθη εἰς Νινευὴ, καθὼς ἐλάλησε Κύριος· ἡ δὲ Νινευὴ ἦν πόλις μεγάλη τῷ Θεῷ, ὡσεὶ πορείας ὁδοῦ ἡμερῶν τριῶν. Καὶ ἤρξατο Ἰωνᾶς τοῦ εἰσπορεύεσθαι εἰς τὴν πόλιν, ὡσεὶ πορείαν ἡμέρας μιᾶς, καὶ ἐκήρυξε, καὶ εἶπεν· ἔτι τρεῖς ἡμέραι, καὶ Νινευὴ καταστραφήσεται. Καὶ ἐπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ, καὶ ἐκήρυξαν νηστείαν, καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους ἀπὸ μεγάλου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν. Καὶ ἤγγισεν ὁ λόγος πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Νινευή· καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ περιείλετο τὴν στολὴν αὐτοῦ ἀφ’ ἑαυτοῦ, καὶ περιεβάλετο σάκκον, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ σποδοῦ. Καὶ ἐκηρύχθη, καὶ ἐῤῥέθη ἐν τῇ Νινευὴ παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ παρὰ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ, λέγων· οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη, καὶ οἱ βόες, καὶ τὰ πρόβατα μὴ γευσάσθωσαν μηθὲν, μηδὲ νεμέσθωσαν, μηδὲ ὕδωρ πιέτωσαν. Καὶ περιεβάλλοντο σάκκους οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη, καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν Θεὸν ἐκτενῶς. Καὶ ἀπέστρεψαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς, καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας τῆς ἐν χερσὶν αὐτῶν...»

Перейти по ссылке - Русская Библія

2014-10-07    

Вы можете также подписаться на разсылку новостей нашего портала.

Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2017 г.