Церковный календарь
Новости


2019-05-25 / russportal
Октоихъ. Служба въ субботу 2-го гласа (1898)
2019-05-25 / russportal
Октоихъ. Служба въ субботу 1-го гласа (1898)
2019-05-24 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Богословское посланіе 2-е (1844)
2019-05-24 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Богословское посланіе 1-е (1844)
2019-05-24 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Противъ Аполлинарія книга 2-я (1903)
2019-05-24 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Противъ Аполлинарія книга 1-я (1903)
2019-05-23 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 146-й (1899)
2019-05-23 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 145-й (1899)
2019-05-23 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 11-я (1986)
2019-05-23 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 10-я (1986)
2019-05-22 / russportal
Минея Дополнительная (СПб., 1909)
2019-05-22 / russportal
Служба преп. Ѳеодосію, Тотемскому чудотворцу (1909)
2019-05-20 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 9-я (1986)
2019-05-20 / russportal
Митр. Антоній. "Ключъ къ твореніямъ Достоевскаго". Глава 8-я (1986)
2019-05-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). О путешествіи въ Космосѣ (1995)
2019-05-20 / russportal
Архіеп. Наѳанаилъ (Львовъ). Письмо студенту въ Россіи (1995)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - воскресенiе, 26 мая 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.
Русскій Порталъ

Нашъ порталъ содержитъ тексты въ старой, или «царской» орѳографіи.

ПОРТАЛЪ ОСНОВАНЪ 1 СЕНТЯБРЯ 2005 г. (14 СЕНТЯБРЯ 2005 г. н. ст.) ВЪ ДЕНЬ ЦЕРКОВНАГО НОВОЛѢТІЯ.

О русскомъ правописаніи

Иван Александрович ИльинДивное орудіе создалъ себѣ русскій народъ, — орудіе мысли, орудіе душевнаго и духовнаго выраженія, орудіе устнаго и письменнаго общенія, орудіе литературы, поэзіи и театра, орудіе права и государственности, — нашъ чудесный, могучій и глубокомысленный русскій языкъ. Всякій иноземный языкъ будетъ имъ уловленъ и на немъ выраженъ; а его уловить и выразить не сможетъ ни одинъ. Онъ выразитъ точно — и легчайшее, и глубочайшее; и обыденную вещь, и религіозное пареніе; и безысходное уныніе, и беззавѣтное веселье; и лаконическій чеканъ, и зримую деталь, и неизреченную музыку; и ѣдкій юморъ, и нѣжную лирическую мечту...

А новое поколѣніе его не уберегло... Не только тѣмъ, что наполнило его неслыханно-уродливыми, «глухонѣмыми», безсмысленными словами, слѣпленными изъ обломковъ и обмылковъ революціонной пошлости, но еще особенно тѣмъ, что растерзало, изуродовало и снизило его письменное обличіе. И эту искажающую, смыслъ-убивающую, разрушительную для языка манеру писать — объявило «новымъ» «право-писаніемъ»... [Сіе-то] криво-писаніе погубило драгоцѣнную языковую работу цѣлыхъ поколѣній: оно сдѣлало все возможное, чтобы напустить въ русскій языкъ какъ можно больше безсмыслицы и недоразумѣній. И русскій народъ не можетъ и не долженъ мириться со вторженіемъ этого варварскаго упрощенія… (И. А. Ильинъ)

Анонсы обновленій

ОКТОИХЪ. СЛУЖБА ВЪ СУББОТУ 2-ГО ГЛАСА (1898)

Преподобный Сысой Великий «Пло́ть предаю́ще ра́намъ, и горча́йшія му́ки терпя́ще, и ну́жную сме́рть, му́ченицы всехва́льніи, и мучи́телей посрами́сте, и че́сти и́дольскія вои́стинну потреби́ли есте́, Христа́ проповѣ́дающе, еди́наго Бо́га и Влады́ку, Ему́же со а́нгельскими ли́ки, вѣнцено́сцы сла́вніи, предстоите́. — Иже земны́я сла́сти не возлюби́вше, страстоте́рпцы, небе́снымъ благи́мъ сподо́бишася и а́нгеломъ согра́ждане бы́ша. Го́споди, моли́твами и́хъ поми́луй и спаси́ на́съ. — Ли́цы му́ченичестіи проти́вишася мучи́телемъ, глаго́люще: мы́ во́инствуемъ Царю́ си́ламъ, а́ще и огню́ и му́камъ предадите́ на́съ, не отмета́емся Тро́ическія си́лы. — Ве́лія сла́ва, ю́же стяжа́сте, святíи, вѣ́рою, не то́кмо бо въ страда́ніихъ врага́ побѣди́ли есте́, но и по сме́рти ду́хи прого́ните, неду́жныя исцѣля́ете, ду́шъ и тѣле́съ вра́чеве, моли́теся ко Го́споду поми́ловатися душа́мъ на́шимъ. — Ме́ртвенъ: Яко цвѣ́тъ увяда́етъ, и я́ко сѣ́нь ми́мо гряде́тъ, и разруша́ется вся́къ человѣ́къ; па́ки же глася́щей трубѣ́, ме́ртвіи я́ко въ тру́сѣ вси́ воста́нутъ ко Твоему́ срѣ́тенію, Христе́ Бо́же. Тогда́, Влады́ко, и́хже преста́вилъ еси́ отъ на́съ, во святы́хъ Твои́хъ учини́ кро́вѣхъ ду́хи ра́бъ Твои́хъ. — Ме́ртвенъ: Увы́ мнѣ́, коли́къ по́двигъ и́мать душа́ разлуча́ющися отъ тѣлесе́! Увы́ мнѣ́, тогда́ коли́ко слези́тъ и нѣ́сть и́же поми́луетъ ю́! Ко а́нгеломъ о́чи возводя́щи, бездѣ́льно мо́лится, къ человѣ́комъ ру́цѣ простира́ющи и не и́мать помога́ющаго. Тѣ́мже, возлю́бленная моя́ бра́тіе, разумѣ́вше кра́ткую на́шу жи́знь, преста́вленнымъ поко́я отъ Христа́ про́симъ и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость...» (М., 1898.) далѣе...


ОКТОИХЪ. СЛУЖБА ВЪ СУББОТУ 1-ГО ГЛАСА (1898)

Икона всех святых «Му́чениковъ еди́нственное торжество́ струя́ми свои́хъ крове́й мно́жество бѣсо́въ удави́ша и вся́кія уста́виша сту́дныя же́ртвы, и́дольскую разруши́ша пре́лесть, терпѣли́вно пострада́вше. И ны́нѣ мо́лятся Христу́ дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость. — Па́стыріе всесвяще́нніи му́дрыми словесы́ и уче́ніи всѣ́хъ научи́ша во Еди́нствѣ Божество́ Тро́ическое сла́вити, Ли́цъ слія́нія и раздѣле́нія Боже́ственнѣ убѣга́юще. И ны́нѣ мо́лятся дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость. — Преподо́бныхъ сосло́віе, плотска́я хотѣ́нія успи́ша и стремле́нія обузда́ша, житіе́ равноа́нгельное показа́вше. Тѣ́мже и въ жили́щахъ небе́сныхъ ны́нѣ ликовству́ютъ, Христу́ моля́щеся дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость. — Моли́твами, Го́споди, всѣ́хъ святы́хъ и Богоро́дицы Тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ и поми́луй на́съ, я́ко еди́нъ Ще́дръ. — Еже на суди́щи ва́ше исповѣ́даніе, святíи, де́моновъ оплева́ си́лу и отъ пре́лести человѣ́ки свободи́. Тѣ́мже и глава́мъ усѣка́емымъ, взыва́сте: да бу́детъ, Го́споди, же́ртва ду́шъ на́шихъ благопрія́тна предъ Тобо́ю, я́ко Тебе́ возлюби́вше, неради́хомъ о вре́меннѣй жи́зни, Человѣколю́бче. — О, до́брыя ва́шея ку́пли, святíи! Яко кро́ви да́сте и небеса́ наслѣ́довасте и, вре́менно искуси́вшеся, вѣ́чно ра́дуетеся. Вои́стинну добра́ ва́ша ку́пля, тлѣ́нная бо оста́вльше, нетлѣ́нная воспрія́сте и, со а́нгелы ликовству́юще, пое́те непреста́нно Тро́ицу Единосу́щную. — Прехва́льніи му́ченицы, ва́съ ни земля́ потаи́ла е́сть, но не́бо прія́тъ вы́, и отверзо́шася ва́мъ ра́йскія две́ри, и вну́трь бы́вше...» (М., 1898.) далѣе...


СВТ. ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВЪ. БОГОСЛОВСКОЕ ПОСЛАНІЕ 2-Е (1844)

Святитель Григорий Богослов «По-видимому, настоящая жизнь наша во всемъ оставлена безъ Божія попеченія, которое охраняло Церкви во времена, намъ предшествовавшія. И у меня до того упалъ духъ отъ бѣдствій, что я не считаю несчастіями собственныхъ скорбей въ жизни своей, хотя онѣ весьма тяжки и многочисленны и, приключившись кому иному, показались бы неудобовыносимыми, но смотрю на одни общія страданія Церквей, объ уврачеваніи которыхъ если не заботиться въ настоящее время, то дѣло дойдетъ постепенно до совершенной безнадежности. Еретики Аріане и Евдоксіане, не знаю кѣмъ подвигнутые къ безумію, какъ будто получивъ на то свободу, выставляютъ на показъ свой недугъ, собирая Церкви, какъ будто дѣлаютъ сіе по праву. А спорливые послѣдователи Македонія дошли до такого безумія, что, присвоивъ себѣ имя епископовъ, появляются въ нашихъ мѣстахъ, называя рукоположителемъ своихъ Елевсія. Домашнее же наше зло — Евномій не довольствуется чѣмъ-нибудь обыкновеннымъ, но считаетъ для себя потерею, если не всѣхъ увлекъ съ собою въ погибель. Но это еще сносно; всего же тягостнѣе въ церковныхъ бѣдствіяхъ дерзость Аполлинаристовъ, которымъ, не знаю какъ, твоя святость попустила присвоить себѣ наровнѣ съ нами власть имѣть свои собранія. Безъ сомнѣнія ты, по Божіей благодати, весьма свѣдущь въ божественныхъ таинствахъ, не только можешь защитить правое ученіе, но знаешь и то, чтó выдумано еретиками противъ здравой вѣры...» (М., 1844.) далѣе...


СВТ. ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВЪ. БОГОСЛОВСКОЕ ПОСЛАНІЕ 1-Е (1844)

Святитель Григорий Богослов «Весьма дивлюсь ясности твоего ума и прихожу въ крайнее изумленіе отъ того, что, чрезъ точные вопросы свои, дѣлаешься ты виновникомъ такихъ умозрѣній и столь важныхъ изслѣдованій, когда приводишь меня въ необходимость говорить и трудиться надъ доказательствами тѣмъ, что предлагаешь мнѣ необходимые и полезные вопросы. Ибо, послѣ твоихъ вопросовъ, и мнѣ совершенно необходимо дать ясные на нихъ отвѣты. Такъ и теперь предложенный тобою вопросъ былъ слѣдующаго содержанія: какъ представить себѣ естество (иный правильнѣе назвалъ бы сіе сущностію, а не естествомъ) Отца и Сына и Святаго Духа? простымъ, или сложнымъ? Если оно просто: то какъ заключаетъ въ себѣ Три — число наименованныхъ выше? Чтó просто, то одновидно и нечисленно; а чтó подлежитъ счисленію, то необходимо разсѣкается, хотя бы и не было счисляемо; и разсѣкаемое подлежитъ страданію: ибо сѣченіе есть страданіе. И такъ если естество Всесовершеннаго просто; то напрасно нареченіе Именъ: а если нареченіе Именъ истинно, и должно вѣровать въ Имена; то не имѣетъ уже мѣста одновидность и простота. Посему какое же естество Божіе? — спрашивалъ ты меня. Слово истины представитъ на сіе объясненія со всею тщательностію; оно не будетъ, по недостатку доказательствъ, неразумно замѣнять ихъ призракомъ безотчетной вѣры, не покусится нетвердость своего убѣжденія закрывать свидѣтельствами древнихъ басней: но точнымъ изслѣдованіемъ и прямыми заключеніями приведетъ въ ясность...» (М., 1844.) далѣе...


СВТ. АѲАНАСІЙ ВЕЛИКІЙ. ПРОТИВЪ АПОЛЛИНАРІЯ КНИГА 2-Я (1903)

Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский «Неисповѣдующіе, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ есть единъ отъ Бога и человѣка, по написанному въ Евангеліи: Адамовъ, Божій (Лук. 3, 38) пусть скажутъ, какъ представляютъ себѣ въ образѣ Божіемъ сущаго Бога и пріявшаго на Себя зракъ раба, или какъ разумѣютъ сказанное: Слово плоть бысть, и вселися въ ны (Іоан. 1, 14)? Ибо сказавшій: Слово плоть бысть, сказалъ также, что Христосъ душу Свою предалъ за насъ. Разумѣютъ ли претвореніе въ плоть или уподобленіе душѣ, такъ какбы Слово потерпѣло измѣненіе? Или представляютъ, что Слово произвело мечтательное явленіе человѣческаго образа, какъ утверждаютъ въ заблужденіи своемъ другіе еретики? Но сего не дозволяетъ Апостолъ, ясно сказавъ, Кто и что пріялъ. Ибо какъ подъ образомъ Божіимъ разумѣется полнота Божества въ Словѣ, такъ подъ рабіимъ зракомъ признается умное естество и членораздѣльный составъ существа человѣческаго, такъ чтобы при реченіи бѣ (Іоан. 1, 1) разумѣлось Слово, а при реченіи бысть (Іоан. 1, 14) признавались плоть и душа, чтó и называется рабіимъ зракомъ, нѣкіимъ умопредставляемымъ умнымъ существомъ. Посему-то умершій человѣкъ называется неимѣющимъ вида и весь разрушается, какъ-скоро разлучается съ тѣломъ душа, которой естество неразрушимо. Посему, Павелъ представляетъ свидѣтельство объ умномъ естествѣ, а Іоаннъ о членораздѣльныхъ признакахъ тѣла, оба же возвѣщаютъ все таинство домостроительства. Ибо явно, что Богъ-Слово, сущій до пришествія во плоти...» (Сергіевъ Посадъ, 1903.) далѣе...


СВТ. АѲАНАСІЙ ВЕЛИКІЙ. ПРОТИВЪ АПОЛЛИНАРІЯ КНИГА 1-Я (1903)

Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский «Таковъ у благочестиваго неослабный образъ дѣйствованія, возлюбленный, — все чествовать молчаніемъ, и благодарными возглашеніями пѣснословить благодѣтеля Бога, по изреченію Писанія, которое говоритъ: сядетъ наединѣ, и умолкнетъ (Плач. Іер. 3, 28), и въ безмолвіи будетъ дѣлать свойственное себѣ. Слова же: наединѣ, и: свойственное себѣ — означаютъ, что и поведеніе свое взвѣшиваетъ онъ разсудительно, и прилагаетъ попеченіе о Божіей заповѣди. Но ты, усмотрѣвъ весьма тяжкое утомленіе въ тѣхъ, которые, по-видимому, говорятъ тó-же, спрашиваешь о вѣрѣ, какая у насъ, и желаешь знать, какова вина тѣхъ, которые, думая о себѣ, что мудрствуютъ право, не боятся съ великою неумѣренностію говорить недозволенное, чѣмъ увлекшись неутвержденные въ вѣрѣ даже не примѣчаютъ, что они въ заблужденіи. Ибо если бы утверждены были въ вѣрѣ, то не убѣдились бы такими словами. Но поелику не хотятъ подумать сами, то легко пріемлютъ такія преданія, отъ которыхъ прозябаютъ чрезмѣрная кичливость и многіе пороки. Отвращая же взоръ по ненависти, оставляютъ они безъ вниманія и Пророческія указанія, и Апостольскія заповѣди, и Отеческія вразумленія, даже самыя ясныя изреченія Владыки. Посему необходимо, по мѣрѣ силъ, обличить ихъ, чтобы — или изъ нихъ самихъ нѣкоторые образумившись прозрѣли, или не могли они обманывать другихъ, обѣщая имъ самое ясное понятіе о Христѣ, тогда какъ не разумѣютъ, ни яже глаголютъ, ни о нихже утверждаютъ...» (Сергіевъ Посадъ, 1903.) далѣе...


СВТ. ІОАННЪ ЗЛАТОУСТЪ. БЕСѢДА НА ПСАЛОМЪ 146-Й (1899)

Святитель Иоанн Златоуст «Хвалите Господа, яко благъ псаломъ (ст. 1). — Выше, въ сто сорокъ четвертомъ псалмѣ, пророкъ говорилъ: велій Господь и хваленъ зѣло (Пс. CXLIV, 3), и много бесѣдовалъ о славѣ Его, а здѣсь показываетъ, что и самое славословіе есть благо, и самое псалмопѣніе бываетъ источникомъ безчисленныхъ благъ. Оно отрѣшаетъ умъ отъ земли, окрыляетъ душу, облегчаетъ и возвышаетъ насъ. Поэтому и Павелъ говоритъ: воспѣвающе и поюще въ сердцахъ вашихъ Господеви (Ефес. V, 19). Богови нашему да усладится хваленіе. Другой переводчикъ говоритъ: аллилуіа, потому что благо — пѣснь Богу. Что значитъ: Богови нашему да усладится хваленіе? Да будетъ, говоритъ, благопріятно. Для того, чтобы хвала была пріятна Богу, недостаточно только пѣть, а нужны и добрая жизнь, и молитва, и вниманіе поющаго. Мнѣ кажется, что этотъ псаломъ относится къ возвращенію изъ плѣна вавилонскаго, какъ видно изъ дальнѣйшихъ словъ. Псалмопѣвецъ продолжаетъ: зиждай Іерусалима Господь: разсѣянія Исраилева соберетъ (ст. 2). Хотя отпустилъ ихъ Киръ, но все это совершилось не по его разсужденію, а по мановенію Божію. Другой переводчикъ, вмѣсто: зиждай, сказалъ: созиждетъ, а вмѣсто: разсѣянія — изгнанныхъ. Почему же пророкъ говоритъ такъ? Потому, что они не всѣ вдругъ возвратились, но собирались послѣ отпуска мало-по-малу. Исцѣляяй сокрушенныя сердцемъ, и обязуяй сокрушенія ихъ (ст. 3). Другой: поврежденія ихъ. Такъ какъ онъ не могъ съ дерзновеніемъ указать на жизнь свою...» (СПб., 1899.) далѣе...


СВТ. ІОАННЪ ЗЛАТОУСТЪ. БЕСѢДА НА ПСАЛОМЪ 145-Й (1899)

Святитель Иоанн Златоуст «Хвали душе моя Господа: восхвалю Господа въ животѣ моемъ, пою Богу моему, дондеже есмь (ст. 1, 2). — Пророкъ начинаетъ этотъ псаломъ тѣмъ, чѣмъ кончилъ предъидущій, — хвалою и славословіемъ. Это не мало способствуетъ очищенію души. Хвалою же, какъ я неоднократно говорилъ, онъ называетъ прославленіе посредствомъ дѣлъ, какъ и Христосъ говоритъ: да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ (Матѳ. V, 16); также и Павелъ: прославите убо Бога въ тѣлѣ вашемъ, и въ душѣ вашей (1 Кор. VI, 20). И какъ въ предъидущемъ псалмѣ пророкъ говорилъ: на всякъ день благословлю тя (Псал. CXLIV, 2), такъ и здѣсь: пою Богу моему, дондеже есмь. Потомъ, опять желая сдѣлать другихъ людей участниками въ славословіи, онъ начинаетъ повѣствовать о человѣколюбіи Божіемъ, горя и пламенѣя любовію, обозрѣвая всю вселенную, приглашая всѣхъ въ хоръ свой. Дѣйствительно, и это составляетъ великую хвалу и величайшую славу для Бога, когда Онъ призываетъ многихъ быть участниками Его спасенія. Не надѣйтеся на князи, на сыны человѣческія, въ нихже нѣсть спасенія (ст. 3). Другой переводчикъ говоритъ: на того, кто не можетъ спасти. Пусть выслушаютъ это увѣщаніе и совѣтъ тѣ, которые надѣются на человѣческое покровительство, непрочное и невѣрное. Что значитъ: въ нихже нѣсть спасенія? Они, говоритъ, не властны въ своемъ собственномъ спасеніи, не могутъ покровительствовать даже самимъ себѣ...» (СПб., 1899.) далѣе...


МИТР. АНТОНІЙ. "КЛЮЧЪ КЪ ТВОРЕНІЯМЪ ДОСТОЕВСКАГО". ГЛАВА 11-Я (1986)

Блаж. митр. Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ «Объявивъ себя другомъ Европы, ея исторіи и культуры, Достоевскій не закрывалъ, однако, глазъ передъ глубокимъ расхожденіемъ современныхъ, наличныхъ верховъ европейской жизни какъ съ ея прежними высоко-гуманными и просвѣщенными традиціями, такъ, въ особенности, съ культурой русской; не скрывалъ нашъ писатель, насколько насъ въ Европѣ ненавидятъ, какъ осторожно, и въ состояніи какой военной готовности должна себя держать Россія, какъ она должна цѣнить свои нравственныя преимущества передъ вырождающейся нравственной жизнью Европы и не увлекаться изящною внѣшностью послѣдней. Приводимъ изреченія автора, выражающія такія мысли. — Европа насъ очень не любитъ и считаетъ насъ революціонерами (20, 143, 203 — какъ римскіе язычники древнихъ христіанъ); поэтому намъ нельзя безнаказанно побѣждать въ Европѣ (20, 145; — вспомнимъ спасеніе Европы Александромъ I-мъ и затѣмъ столь унизительный для Россіи священный союзъ 1815 г. съ возвращеніемъ Австріи трехъ русско-галиційскихъ уѣздовъ съ полумилліоннымъ православнымъ населеніемъ, послѣ того насильно отторгнутымъ отъ Церкви; вспомнимъ позорный Берлинскій конгрессъ 1878 г. послѣ русскихъ побѣдъ въ Турціи). Посему Россія не должна довѣрять прямотѣ европейской дружбы, но должна быть въ состояніи военной готовности и усиливать армію, ибо она всегда не свободна отъ опасности на границахъ и на инородческихъ окраинахъ (19, 258)...» (Монреаль, 1986.) далѣе...


МИТР. АНТОНІЙ. "КЛЮЧЪ КЪ ТВОРЕНІЯМЪ ДОСТОЕВСКАГО". ГЛАВА 10-Я (1986)

Блаж. митр. Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ «Прежде всего должно указать, что Достоевскій, чуть-ли не первый вообще, громко и твердо возсталъ противъ нелѣпаго предразсудка, который въ его время и раньше повторяли съ настойчивостью тупого дятла наши либералы, даже вообще интеллигенты, — въ Германіи со времени Канта, а у насъ, вѣроятно, со времени вольтерьянства и особенно гегельянства. «Можно не вѣрить въ Бога и Христа и быть высоконравственнымъ человѣкомъ, благороднымъ, честнымъ и гуманнымъ, не исполняя никакихъ религіозныхъ обрядовъ и молитвъ». Тотъ, кто не на словахъ, а на дѣлѣ старался быть такимъ человѣкомъ, знаетъ по опыту, какъ трудно пребывать имъ даже и при искренней вѣрѣ и молитвахъ, какой борьбы съ самимъ собой это стоитъ. — Но не напрасно было написано въ одной заграничнаго изданія еврейской брошюрѣ, что достаточно любой парадоксъ смѣло и настойчиво трижды повторить во всеуслышаніе, чтобы не только люди, но и всѣ воробьи на крышахъ стали убѣжденно его повторять. Такъ и тотъ лживый и лицемѣрный парадоксъ о безрелигіозной добродѣтели стали громко и смѣло повторять не только публицисты и профессора, но и студенты, и офицеры, и гимназисты, и гимназистки, и уже такъ давно, что положительно запугали болѣе разумныхъ и искреннихъ людей, и они сами готовы были признать, что христіанская религія есть только собраніе отвлеченныхъ вѣрованій и условныхъ обрядовъ, и были благодарны, когда и за послѣдователями вѣры общественные авторитеты...» (Монреаль, 1986.) далѣе...


МИНЕЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ (СПБ., 1909)

Икона всех святых «Во сла́ву Святы́я, Единосу́щныя, Животворя́щія и Нераздѣли́мыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. При держа́вѣ Благочести́вѣйшаго, Самодержа́внѣйшаго, Вели́каго Госуда́ря на́шего, ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА всея́ Россíи; при Супру́гѣ ЕГО, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ, ИМПЕРАТРИЦѢ АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНѢ; при Ма́тери ЕГО, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ, ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ ѲЕОДОРОВНѢ; при Наслѣ́дникѣ ЕГО, Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Цесаре́вичѣ и Вели́комъ Кня́зѣ АЛЕКСІИ НИКОЛАЕВИЧѢ; при Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ и Вели́комъ Кня́зѣ МИХАИЛѢ АЛЕКСАНДРОВИЧѢ; при Благовѣ́рной Госуда́рынѣ, Вели́кой Княги́нѣ МАРІИ ПАВЛОВНѢ; при Благовѣ́рныхъ Госуда́рѣхъ, Вели́кихъ Князе́хъ: КИРИЛЛѢ, БОРИСѢ и АНДРЕѢ ВЛАДИМІРОВИЧАХЪ; при Благовѣ́рной Госуда́рынѣ, Вели́кой Княги́нѣ ЕЛИСАВЕТѢ ѲЕОДОРОВНѢ; при Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Вели́комъ Кня́зѣ ПАВЛѢ АЛЕКСАНДРОВИЧѢ; при Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Вели́комъ Кня́зѣ ДИМИТРІИ ПАВЛОВИЧѢ; при Благовѣ́рной Госуда́рынѣ, Вели́кой Княги́нѣ АЛЕКСАНДРѢ ІОСИФОВНѢ; при Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Вели́комъ Кня́зѣ НИКОЛАѢ КОНСТАНТИНОВИЧѢ; при Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Вели́комъ Кня́зѣ КОНСТАНТИНѢ КОНСТАНТИНОВИЧѢ, и при Супру́гѣ Его́, Госуда́рынѣ, Вели́кой Княги́нѣ ЕЛИСАВЕТѢ МАВРИКІЕВНѢ... Благослове́ніемъ Святѣ́йшаго Прави́тельствующаго Сѵно́да напеча́тася кни́га сія́, МИНІА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, въ Ца́рствующемъ гра́дѣ свята́го Петра́, въ Сѵнода́льной Тѵпогра́фіи, пе́рвымъ тисне́ніемъ, въ лѣ́то отъ сотворе́нія мíра 7418, отъ Рождества́ же по пло́ти Бо́га Сло́ва 1909, Инди́кта 8, Мѣ́сяца Септе́мврія...» (СПб., 1909.) далѣе...


СЛУЖБА ПРЕП. ѲЕОДОСІЮ, ТОТЕМСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ (1909)

Преподобный Феодосий, Тотемский чудотворец «Отъ ю́ности, преподо́бне Ѳеодо́сіе, жела́ніе свое́ ко Христу́ Бо́гу впери́въ, Его́же ра́ди гра́дъ и оте́чество оста́вль и сла́ву су́етную, я́ко пра́хъ, вмѣни́въ, послѣ́довалъ еси́ преподо́бному Дими́трію и оби́тели его́ сожи́тель бы́лъ еси́, пресели́вся ко гра́ду То́тьмѣ и въ междорѣ́чіе всели́вся, посто́мъ и бдѣ́ніемъ, и власяны́мъ одѣя́ніемъ, и вери́гами тѣ́ло свое́ удручи́лъ еси́. Сего́ ра́ди Бо́гъ, ви́дѣвъ твоя́ труды́, и по преставле́ніи чудесы́ обогати́ тя́: бѣ́сы изгоня́еши и слѣпы́я просвѣща́еши, отъ вся́кихъ неду́гъ и бѣ́дъ избавля́еши приходя́щихъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою и вопію́щія: сла́ва Да́вшему ти́ крѣ́пость, сла́ва Вѣнча́вшему тя́, сла́ва Даю́щему тобо́ю всѣ́мъ исцѣле́ніе. — Отъ мірска́го мяте́жа изше́дъ, преподо́бне о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, и въ ти́хое приста́нище дости́гъ, преподо́бному Дими́трію сожи́тель бы́лъ еси́, и отту́ду, Бо́жіимъ Ду́хомъ направля́емъ, во гра́дъ То́тьму пересели́лся еси́, и во ото́цѣхъ водны́хъ оби́тель себѣ́ воздви́глъ еси́, идѣ́же равноа́нгельное житіе́ пожи́въ, послѣ́довалъ еси́ Христу́, Его́же ра́ди влася́ну ри́зу и вери́ги на тѣ́лѣ свое́мъ носи́лъ еси́. Смире́ніемъ и нищелю́біемъ украси́вся, сла́ву су́етную презрѣ́лъ еси́ и оте́ческое имѣ́ніе до́брѣ расточи́лъ еси́, моле́ніемъ къ Бо́гу и сле́зными струя́ми бѣсо́въ посрами́лъ еси́, тѣ́мже по сме́рти Христо́съ чуде́съ да́ромъ обогати́ тя́. Имѣ́я у́бо дерзнове́ніе ко Го́споду, преподо́бне о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́тъ ду́ши на́ша. — Небе́сная возжелѣ́лъ еси́ ви́дѣти, до́лу влеку́щая презрѣ́лъ еси́, тве́рдымъ смы́сломъ чистоту́ соблю́дъ...» (СПб., 1909.) далѣе...


МИТР. АНТОНІЙ. "КЛЮЧЪ КЪ ТВОРЕНІЯМЪ ДОСТОЕВСКАГО". ГЛАВА 9-Я (1986)

Блаж. митр. Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ «Намъ могутъ сдѣлать касательно Достоевскаго возраженія съ другой стороны, и сказать такъ: — Допустимъ, что ты совершенно оправдалъ Достоевскаго отъ обвиненія въ партійности, хотя бы даже чисто идейной; мы готовы согласиться съ тобою и въ томъ, что государство не есть понятіе самой высшей цѣнности; но, если такое понятіе нельзя принимать, какъ конечную ссылку мысли, какъ ея ultima ratio, то справедливо ли ставить въ такое господствующее положеніе въ своей логикѣ и своей морали понятіе народа? Конечно, это понятіе болѣе симпатично, чемъ понятія республики или монархіи, и притомъ болѣе прочно сравнительно съ послѣдними; но вѣдь Достоевскій въ своихъ созерцаніяхъ и въ своихъ совѣтахъ восходилъ значительно выше идеи народа: онъ пишетъ о вѣчности, о Богѣ, о Христѣ и Церкви; законно ли призывать людей къ такимъ началамъ, исходя только изъ идеи единенія съ народомъ? Неужели всѣ эти начала не имѣли бы цѣнности и помимо русской народности? вѣдь онѣ существовали въ жизни, и притомъ со всею силою, еще тогда, когда русскій народъ вовсе не существовалъ, т. е. не былъ извѣстенъ. Наконецъ, если Достоевскій ко всѣмъ этимъ вершинамъ мысли и чувства знаетъ дорогу только черезъ любовь къ русскому народу, то какое значеніе можетъ имѣть онъ и его творенія для нѣмца и француза? На это мы отвѣтимъ, что Достоевскій вовсе не ставилъ религіозныхъ и нравственныхъ идей въ зависимость отъ началъ русско-національныхъ по существу...» (Монреаль, 1986.) далѣе...


МИТР. АНТОНІЙ. "КЛЮЧЪ КЪ ТВОРЕНІЯМЪ ДОСТОЕВСКАГО". ГЛАВА 8-Я (1986)

Блаж. митр. Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ «Мы остановились на монашествѣ съ нѣкоторою спеціальною цѣлью: мы желали показать, что даже о такомъ многовѣковомъ и не національномъ только, но древне-христіанскомъ учрежденіи, которое многіе почитаютъ отрѣшеннымъ отъ жизни, нашъ писатель разсуждаетъ все съ той же точки зрѣнія, какъ и о всѣхъ предметахъ своего наблюденія, — съ точки зрѣнія народной, съ точки зрѣнія служенія народу. Вотъ исходный центръ всей, такъ сказать, проповѣди Достоевскаго. Пишетъ ли онъ о Пушкинѣ, или о революціи, или по Восточному вопросу, или о просвѣщеніи, или о вѣрѣ и безвѣріи, или по вопросамъ педагогическимъ: все это его интересуетъ со стороны пользы для народа, со стороны тѣснѣйшаго общенія съ народомъ. — Совершенно не понимаютъ нашего писателя тѣ критики, которые хотѣли его представить поборникомъ того или иного политическаго направленія или партіи. Отзываясь на всѣ вопросы дня въ своемъ журналѣ и въ повѣстяхъ, онъ, конечно, долженъ былъ высказываться по многимъ предметамъ и вопросамъ, въ коихъ выражается то или иное политическое направленіе или даже партія. Но иное дѣло сужденія о семъ Достоевскаго, и сужденія партизановъ современныхъ лагерей. Для большинства послѣднихъ извѣстный политическій взглядъ является сущностью его міровоззрѣнія (напр. монархизмъ, или конституція, или панславизмъ, или украинофильство), съ точки зрѣнія которой онъ даетъ оцѣнку всѣмъ встрѣчающимся идеямъ, хотя бы послѣднія имѣли...» (Монреаль, 1986.) далѣе...


АРХІЕП. НАѲАНАИЛЪ (ЛЬВОВЪ). О ПУТЕШЕСТВІИ ВЪ КОСМОСѢ (1995)

Архиепископ Венский Нафанаил (Львов) «Въ наши дни первыхъ достиженій по освоенію космоса насъ часто спрашиваютъ: «А какъ Церковь относится къ проблемѣ межпланетныхъ путешествій, къ вступленію человѣка на поверхность Луны, и особенно къ проблемѣ существованія разумныхъ тварей на другихъ планетахъ?» Голосъ Церкви съ наибольшей безспорностью выражается въ голосѣ Ея святыхъ Отцовъ. Но святые Отцы молчатъ объ этомъ. И тутъ возникаетъ очень распространенное недоразумѣніе. Даже церковные люди часто думаютъ, что перечисленныя проблемы были совершенно невѣдомы святымъ Отцамъ Церкви, и ихъ молчаніе по этому предмету объясняется исключительно ихъ незнаніемъ его. Такое мнѣніе по меньшей мѣрѣ неточно. Да, во всей полнотѣ проблема межпланетныхъ путешествій, какъ и проблема разумной жизни на другихъ планетахъ, предъ святыми Отцами не вставала. У каждой исторической эпохи есть свои, присущія ей проблемы. Если первый вопросъ является задачей нашего времени, то второй и сейчасъ еще не поставленъ на повѣстку дня. И все же, въ какой-то мѣрѣ, значительно большей, чѣмъ обычно представляется, святые Отцы были знакомы съ начатками космонавтическихъ вопросовъ. Уже во второмъ вѣкѣ по Рождествѣ Христовомъ знаменитый, широко извѣстный въ античномъ мірѣ, писатель, Лукіанъ, въ своей фантастической повѣсти говоритъ о томъ, какъ нѣкій корабль, подхваченный сильнымъ вѣтромъ у Геркулесовыхъ Столбовъ, былъ поднятъ на Луну. Въ X вѣкѣ...» (Нью Іоркъ, 1995.) далѣе...


АРХІЕП. НАѲАНАИЛЪ (ЛЬВОВЪ). ПИСЬМО СТУДЕНТУ ВЪ РОССІИ (1995)

Архиепископ Венский Нафанаил (Львов) «Вы пишете, что васъ особенно интересуетъ вопросъ происхожденія жизни на землѣ. Размышляя объ исторіи вселенной, мы замѣчаемъ въ ней безперебойное развитіе, не требующее повидимому никакого вмѣшательства извнѣ. Когда Лапласъ излагалъ Наполеону свою теорію происхожденія солнечной системы, онъ на вопросъ Наполеона: «а гдѣ же тутъ участіе Господа Бога?» отвѣтилъ: «Моя теорія въ этомъ не нуждается». Это былъ религіозно дерзкій, неблагоговѣйный, но не безбожный отвѣтъ. Лапласъ былъ вѣрующимъ человѣкамъ. Его заявленіе болѣе благоговѣйно можно бы перефразировать такъ: законы, данные вселенной Господомъ Богомъ (ибо законовъ не бываетъ безъ Законодателя), дѣйствуютъ такъ совершенно, что вмѣшательство въ нихъ или исправленіе ихъ не нужно. Но если это вмѣшательство не нужно при развитіи и взаимодѣйствіи Богомъ созданныхъ природныхъ силъ и природнаго вещества, то для самого появленія того и другого такое вмѣшательство было необходимымъ. Матеріальная вселенная должна была получить начало отъ Чего-то нематеріальнаго. Она, конечно, не могла сама себя сотворить, но она не могла быть и вѣчной. Ежесекундно милліоны тоннъ вещества распадаются на атомы, и эти атомы превращаются въ заряды энергіи. Значитъ, и по современному научному представленію матеріальная вселенная должна была получить начало отъ Нематеріальной Причины, Которую мы называемъ Господомъ Богомъ и исповѣдуемъ по Библіи: "Въ началѣ сотворилъ Богъ"...» (Нью Іоркъ, 1995.) далѣе...


МИТР. АНТОНІЙ. "КЛЮЧЪ КЪ ТВОРЕНІЯМЪ ДОСТОЕВСКАГО". ГЛАВА 7-Я (1986)

Блаж. митр. Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ «Впрочемъ, вмѣсто того, чтобы обнадеживать читателя радостными ожиданіями, не лучше ли привести дѣйствительные примѣры изъ твореній Достоевскаго, примѣры душевнаго и бытового сліянія представителей общества съ жизнью народа. — За такими примѣрами дѣло не станетъ. Правда, не такъ ихъ много, но они разсѣяны по всѣмъ повѣстямъ нашего писателя и замѣчательно то, что объединенія съ народомъ герои Достоевскаго достигаютъ сразу же послѣ внутренняго перелома отъ роптанія и невѣрія къ вѣрѣ, и отъ европейской гордости къ христіанскому смиренію. Даже изъ этихъ двухъ условій — благочестія и смиреномудрія, — достаточно одного, чтобы сблизиться съ народомъ. Бабушка въ «Игрокѣ» была типичная помѣщица крѣпостническаго типа, но она была глубоко вѣрующей и безхитростнаго, прямого характера, и вотъ она своимъ прислугамъ — какъ своя, какъ родная, а ея лакеи и служанки для нея также родные люди, которыхъ она вводитъ въ свою личную жизнь, въ свои интересы, едва ли не съ большею интимностью, чѣмъ своихъ родственниковъ, чуждыхъ ей по нравственному настроенію. Степанъ Трофимовичъ въ «Бѣсахъ», убѣжденный западникъ и безрелигіозный презиратель Россіи, еще раньше, чемъ увѣровалъ въ Бога, чего онъ удостоился только въ смертный часъ, раскаялся въ своемъ сочувствіи революціонерамъ послѣ кровавыхъ картинъ ихъ жестокостей и рѣшилъ бѣжать отъ этихъ «омывающихъ руки въ крови» освободителей, бѣжать къ народу, котораго онъ прежде дичился...» (Монреаль, 1986.) далѣе...


МИТР. АНТОНІЙ. "КЛЮЧЪ КЪ ТВОРЕНІЯМЪ ДОСТОЕВСКАГО". ГЛАВА 6-Я (1986)

Блаж. митр. Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ «Гдѣ же авторъ находитъ болѣе оградное явленіе въ нашемъ обществѣ? Во-первыхъ, среди славянофиловъ, во-вторыхъ, въ юношествѣ и, въ третьихъ, въ нѣкоторыхъ свойствахъ даже самаго русскаго ренегатства. Слафянофилы, пишетъ онъ, во сто разъ образованнѣе западниковъ (20, 205). «Я во многомъ убѣжденій чисто славянофильскихъ», пишетъ Достоевскій. Подъ славянофильствомъ онъ разумѣетъ не шовинизмъ, какъ клевещутъ на это направленіе противники, а соединеніе патріотизма съ космополитизмомъ. «Наша партія, заявляетъ онъ, или русская партія признаетъ всеевропейское призваніе русскаго народа» (21, 428). Онъ превозноситъ симпатичнѣйшаго изъ славянофиловъ K. С. Аксакова (20, 48). При всемъ томъ знаменитая рѣчь, принесшая Достоевскому столько славы лѣтомъ 1880 года, съ выходомъ осеннихъ номеровъ толстыхъ западническихъ журналовъ была покрыта злобнымъ лаемъ журнальныхъ шавокъ, и авторъ сердечно скорбѣлъ объ этихъ людяхъ. «Теперь мажутъ меня грязью за Пушкинскую рѣчь, писалъ онъ незадолго до своей кончины, даже тѣ, которые тогда обнимали меня» (21, 518). — Таковы и тогда были литературные нравы. Не даромъ авторъ высказывается подчасъ довольно пессимистично о нашемъ обществѣ вообще: «если-бъ всѣ стали откровенны, то отъ великаго нравственнаго смрада жить нельзя стало бы» (7, 366). Видя въ славянофилахъ зарю будущаго свѣтлаго русскаго дня, Достоевскій, однако, почитаетъ необходимымъ, чтобы они еще изучали Россію...» (Монреаль, 1986.) далѣе...


ПЕЧЕРСКАЯ МИНЕЯ. БОГОРОДИЧНЫ ВОСКРЕСНЫ ОСМИ ГЛАСОВЪ (1855)

Печерская икона Божией Матери «Гла́съ 1. На Го́споди воззва́хъ: Всемíрную сла́ву, отъ человѣ́къ прозя́бшую и Влады́ку ро́ждшую, небе́сную две́рь воспои́мъ, Марíю Дѣ́ву, безпло́тныхъ пѣ́снь и вѣ́рныхъ удобре́ніе: Сія́ бо яви́ся не́бо и хра́мъ Божества́, Сія́, прегражде́ніе вражды́ разруши́вши, ми́ръ введе́ и Ца́рствіе отве́рзе. Сію́ у́бо иму́ще вѣ́ры утвержде́ніе, Побо́рника и́мамы изъ Нея́ ро́ждшагося Го́спода. Дерза́йте у́бо, дерза́йте, лю́діе Бо́жіи, и́бо То́й побѣди́тъ враги́, я́ко Всеси́ленъ. На стихо́внѣ богоро́диченъ: Се́ испо́лнися Иса́іино прорече́ніе: Дѣ́ва бо родила́ еси́ и по рождествѣ́, я́ко пре́жде рождества́, пребыла́ еси́, Бо́гъ бо бѣ́ Рожде́йся, тѣ́мже и естества́ новопресѣче́. Но, о Богома́ти, моле́нія Твои́хъ рабо́въ, въ Твое́мъ хра́мѣ приноси́мая Тебѣ́, не пре́зри, но я́ко Благоутро́бнаго Твои́ма рука́ма нося́щи, на Твоя́ рабы́ умилосе́рдися, и моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ. Гла́съ 2. Богоро́диченъ: Пре́йде сѣ́нь зако́нная, благода́ти прише́дши: я́коже бо купина́ не сгара́ше, опаля́ема, та́ко Дѣ́ва родила́ еси́ и Дѣ́ва пребыла́ еси́. Вмѣ́сто столпа́ о́гненнаго Пра́ведное возсія́ Со́лнце, вмѣ́сто Моисе́я — Христо́съ, спасе́ніе ду́шъ на́шихъ. На стихо́внѣ богоро́диченъ: О, чудесе́ но́ваго, всѣ́хъ дре́внихъ чуде́съ! Кто́ бо позна́ Ма́терь, безъ му́жа ро́ждшую и на руку́ нося́щую всю́ тва́рь Содержа́щаго? Бо́жіе е́сть изволе́ніе Ро́ждшееся. Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, Твои́ма рука́ма носи́вшая, и ма́тернее дерзнове́ніе къ Нему́ иму́щая, не преста́й моля́щи о чту́щихъ Тя́, уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша. Гла́съ 3. Богоро́диченъ: Ка́ко не диви́мся Богому́жному Рождеству́...» (Кіевъ, 1855.) далѣе...


ПЕЧЕРСКАЯ МИНЕЯ. СЛУЖБА ОБЩА ПРЕПОДОБНОМУ ЕДИНОМУ (1855)

Преподобный отец «Преподо́бенъ и че́стенъ свѣти́льникъ боже́ственный и свѣтоно́сный подъ спу́домъ жите́йскія толстоты́ никогда́же скрыва́ется, но на версѣ́ полага́етъ его́ высо́кихъ чуде́съ Человѣколю́бецъ. Того́ моли́твами, Христе́, да́руй лю́демъ Твои́мъ ве́лію ми́лость. — На ра́ло возложи́лъ еси́, всече́стне, дѣ́ланіе ру́къ твои́хъ, дѣ́лая всегда́ боже́ственная, и не возврати́лся еси́ зря́ вспя́ть, но бы́лъ еси́ упра́вленъ во Ца́рствіе Христа́, вопло́щшагося Бо́га, во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ. — Въ лодіи́ тѣле́снѣй вози́мь, кро́ткими дыха́ніи кро́ткаго ду́ха легко́ преше́лъ еси́ жите́йскую пучи́ну, му́дре, и, на Би́серѣ многоцѣ́ннѣмъ твоя́ имѣ́нія прода́въ и обрѣ́тъ Его́, въ себѣ́ удержа́лъ еси́, блаже́нъ бы́въ Боже́ственными добро́тами Его́. — Помышле́нія нечи́ста и устна́ льсти́ва, дѣла́ же моя́ вся́ оскверне́на, и что́ сотворю́? Ка́ко усря́щу Судію́? Влады́чице Дѣ́во, моли́ Сы́на Твоего́, и Зижди́теля, и Го́спода, я́ко да въ покая́ніи пріи́метъ ду́хъ мо́й, я́ко еди́нъ Благоутро́бенъ. — Еже по о́бразу соблю́дъ невреди́мо, у́мъ влады́ку на стра́сти па́губныя по́стнически поста́вивъ, во е́же по подо́бію, я́ко мо́щно, возше́лъ еси́, му́жески бо естество́ пону́дивъ, потща́лся еси́ ху́ждшее покори́ти лу́чшему и пло́ть порабо́тити ду́ху. Тѣ́мже мона́шествующихъ яви́лся еси́ наста́вникъ, жи́тель пусты́нный, благотеку́щихъ обучи́тель, пра́вило добродѣ́тели извѣ́стнѣйшее. И ны́нѣ на небесѣ́хъ, зерца́ломъ разрѣ́шшимся, о́тче на́шъ [и́мярекъ], чи́стѣ зри́ши Святу́ю Тро́ицу, моля́ся несре́дственнѣ о и́же вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́...» (Кіевъ, 1855.) далѣе...


ПЕЧЕРСКАЯ МИНЕЯ. СЛУЖБА СОБОРУ ПРЕПОД. ДАЛЬНИХЪ ПЕЩЕРЪ (1855)

Собор преподобных отцов Киево-Печерских «Мы́сленное со́лнце и свѣ́тлую луну́, первонача́льныхъ Пече́рскихъ, со всѣ́мъ собо́ромъ преподо́бныхъ дне́сь почти́мъ, тíи бо, церко́вную тве́рдь озаря́я, просвѣща́ютъ во тмѣ́ страсте́й бѣ́дствующихъ, и подаю́тъ отъ Христа́ Бо́га моли́твами свои́ми по́мощь во всѣ́хъ ско́рбехъ, и душа́мъ на́шимъ про́сятъ избавле́нія. — Небе́снаго Царя́ воево́да, Ѳеодо́сій богому́дрый, по́лкъ во́иновъ духо́вныхъ, преподо́бныхъ оте́цъ, собра́, и́хже по́двиги ублажа́юще, пѣ́сненныя похвалы́ и́мъ принесе́мъ, и возопіи́мъ, глаго́люще: я́ко иму́щіи дерзнове́ніе ко Влады́цѣ всѣ́хъ и Бо́гу, проси́те душа́мъ на́шимъ ве́лія ми́лости и мíру всему́ умире́нія. — Видѣ́ніе у́мнымъ очеса́мъ зри́тся чуде́сно: пламеноно́сныя крилѣ́ иму́ще во́ини духо́вніи, отъ небе́съ прихо́дятъ отцы́ всеблаже́нніи, и въ по́мощь на́шу ускоря́ютъ, на міроде́ржца ополча́ющеся. Къ ни́мже припаде́мъ, зову́ще: ва́съ призыва́емъ, неусы́пніи засту́пницы на́ши, потщи́теся изба́вити на́съ отъ находя́щихъ враго́въ на́шихъ и да́ти на́мъ отъ скорбе́й избавле́ніе. — Разруши́ нападе́нія вра́жія, преподо́бне о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, ста́до твое́ огражда́ющи во́и небе́сными, при́сно бо совѣ́туютъ нахожде́ніи злы́ми разори́ти е́, но ты́, я́ко ско́ръ сы́й въ по́мощь, да́ждь заступле́ніе къ тебѣ́ притѣка́ющимъ и прося́щимъ твоего́ избавле́нія и не отщети́ въ печа́лехъ посѣще́нія. — Престо́лу Трисо́лнечнаго Божества́ предстоя́щіи и бога́тно осіява́еми непристу́пными свѣ́тлостьми, отцы́ на́ши всеблаже́нніи, и́же на земли́ любе́зно предстоя́щихъ и собо́ръ ва́шъ дне́сь гла́сы воспѣва́ющихъ...» (Кіевъ, 1855.) далѣе...


ПЕЧЕРСКАЯ МИНЕЯ. СЛУЖБА ПРЕП. КУКШѢ И ПИМИНУ ПОСТНИКУ (1855)

Преподобный Кукша Постник, Печерский «Му́ченическою кро́вію, свяще́нне Ку́кшо, въ про́повѣди Ева́нгелія со ученико́мъ ти́ блаже́ннымъ, че́стнѣ украси́выйся, и Пи́мине, въ по́стничествѣ свѣтоза́рнѣ просія́вый, въ еди́нъ де́нь и ча́съ внидо́сте въ свѣ́тъ незаходи́мый, идѣ́же моли́теся Го́сподеви, да пода́стъ на́мъ ве́лію ми́лость. — Благо́е единогла́сіе созыва́етъ вѣ́рныхъ собо́ры благоче́стно му́дреннѣ восхвали́ти па́мять богоно́сныхъ оте́цъ, Ку́кши свяще́ннаго, и Пи́мина, по́стникомъ ревни́теля, я́ко те́плыя засту́пники съ вѣ́рою къ ни́мъ притѣка́ющимъ, предста́тельствуютъ бо вско́рѣ, при́сно моля́щеся, о любо́вію пою́щихъ святу́ю па́мять и́хъ. — Гла́съ ра́дованія и торжество́, пріиди́те ны́нѣ, празднолю́бніи лю́діе, соста́вимъ, сладкопѣ́сненными добро́тами восклица́юще, ди́внымъ отце́мъ вели́чествіе принесе́мъ, лѣ́тнія похвалы́ воздаю́ще и почита́юще де́нь отше́ствія и́хъ къ Бо́гу, Ему́же съ весе́ліемъ ны́нѣ предстоя́тъ и мо́лятся о душа́хъ на́шихъ. — Же́ртвы честны́я пе́рвѣе принося́ Бо́гови, Ку́кшо, всеблаже́ннѣйшій о́тче, послѣди́ же́ртву одушевле́нну и себе́ прине́слъ еси́, я́ко непоро́чное а́гня, со ученико́мъ ти́ честны́мъ, въ про́повѣди Ева́нгельскаго уче́нія мече́мъ посѣка́емь, о не́мже пострада́лъ еси́, ра́дуяся, и предстои́ши Христу́, всегда́ моля́ся о душа́хъ на́шихъ. — Единоу́мнымъ жела́ніемъ къ Бо́гу возве́дшеся, кора́бль души́ ва́шея добродѣ́тельми устро́ивше, отцы́ преподо́бніи, ле́гцѣ мíра волну́ющееся мо́ре преидо́сте и о посо́біи Ду́ха Свята́го, ти́хаго приста́нища достиго́сте, на не́мже су́ще, стра́сти плотскíя ду́ху покори́сте...» (Кіевъ, 1855.) далѣе...


МИТР. АНТОНІЙ. "КЛЮЧЪ КЪ ТВОРЕНІЯМЪ ДОСТОЕВСКАГО". ГЛАВА 5-Я (1986)

Блаж. митр. Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ «Пушкинъ и его идеалы есть тотъ мостъ, черезъ который наше денаціонализировавшееся общество можетъ возсоединиться съ народомъ. Мы упомянули уже о томъ, что разъединеніе это имѣетъ причиной разность душевныхъ расположеній: народъ православенъ и смиренъ сердцемъ, общество не любитъ своей церкви и гордо воспитано на рыцарскихъ романахъ. Позвольте, наконецъ, вскрикнетъ современный читатель: я понимаю, что идеализировать народъ могъ Достоевскій сорокъ лѣтъ тому назадъ, но идеализировать злодѣевъ, убійцъ, богохульниковъ, грабителей — вѣдь это дико, нелѣпо. Кажется, событія послѣднихъ двухъ лѣтъ должны навсегда похоронить славянофильскія фантазіи о Россіи и русскомъ мужикѣ. Но дѣло въ томъ, что и Достоевскій, какъ мы уже видѣли, не закрывалъ глазъ на возможность у насъ революціи и антропофагіи; мало того, онъ замѣчалъ, что "религія въ народѣ начинаетъ уже колебаться" (13, 40), что желѣзныя дороги оказываютъ развращающее вліяніе на народъ (20, 33), отвлекая его отъ земли и отъ семьи на легкіе заработки; онъ предупреждалъ отъ книжной идеализаціи народа, отъ любви не къ дѣйствительному народу, а къ созданному въ нашей фантазіи, въ чемъ небезгрѣшны даже славянофилы (20, 50); онъ прекрасно понималъ, что растлѣніе нигилизма возможно впустить не только въ Смердякова при помощи нѣмецкихъ милліоновъ, но и въ значительные слои народной молодежи, и, однако...» (Монреаль, 1986.) далѣе...


МИТР. АНТОНІЙ. "КЛЮЧЪ КЪ ТВОРЕНІЯМЪ ДОСТОЕВСКАГО". ГЛАВА 4-Я (1986)

Блаж. митр. Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ «"Русская идея, повторяетъ свою мысль Достоевскій въ другомъ мѣстѣ, — служеніе всему человѣчеству". Эту мысль онъ освѣщаетъ послѣсловіями, которыя можно найти у другихъ писателей, даже у Толстого. Русскій со всѣми уживется, заявляетъ авторъ: онъ всечеловѣкъ (19, 20). Русскій самый общительный и стадный народъ на всемъ земномъ шарѣ (19, 20). Мысль о томъ, что русскій народъ способенъ къ нравственному родству со всѣми народами міра, можетъ понять ихъ душу, можетъ какъ бы перевоплотиться въ нихъ, не измѣняя себѣ и своимъ началамъ жизни, Достоевскій повторяетъ неоднократно въ "Дневникѣ Писателя" и въ романахъ, но широко и блистательно развиваетъ ее въ своей Пушкинской рѣчи 1880 года, когда онъ на грандіозномъ общественномъ праздникѣ открытія Пушкинскаго памятника въ Москвѣ сдѣлался героемъ дня, даже не дня, а всего праздника. Представители литературы единодушно признали эту рѣчь событіемъ и средствомъ примиренія западниковъ съ славянофилами. Слушатели плакали отъ восторга и бросались другъ другу въ объятія; два человѣка, бывшіе 20 лѣтъ врагами, тутъ же примирились, о чемъ и заявили публично (21, 476). Достоевскій не прожилъ и года послѣ этого торжества, но успѣлъ издать вновь свой "Дневникъ Писателя" въ видѣ одного отдѣльнаго выпуска за 1880 годъ и перваго выпуска за 1881-ый; выпускъ этотъ былъ и послѣднимъ. 29 января его редакторъ и авторъ скончался въ дни самаго сильнаго расцвѣта своего таланта...» (Монреаль, 1986.) далѣе...


ПЕЧЕРСКАЯ МИНЕЯ. СЛУЖБА ПР. АЛИПІЮ, ИКОНОПИСЦУ ПЕЧЕРСКОМУ (1855)

Преподобный Алипий, иконописец Печерский «Образъ сла́вы Бо́жія во умѣ́ свое́мъ имѣ́я вы́ну, преблаже́нне о́тче Али́піе, ду́шу свою́ образова́лъ еси́ добродѣ́тельными испещре́ньми, жела́я сію́ кра́сну Тро́ичнѣй сла́вѣ яви́ти, отню́дуже ша́ры пріе́мь духо́вныя благода́ти, бы́лъ еси́ чудотво́рецъ преизря́денъ, и Его́же лице́ въ се́рдцѣ твое́мъ начерта́лъ еси́, съ Ни́мъ и ца́рствуеши ны́нѣ; Того́ о на́съ моли́, преподо́бне, дарова́ти на́мъ ми́ръ, и сла́вы Своея́ наслажде́ніе. — Зри́тель лица́ Бо́жія хотя́ бы́ти, поста́вилъ еси́ во умѣ́ свое́мъ, о́тче, вы́ну зрѣ́ти сладча́йшій о́бразъ Іису́совъ; тѣ́мъ положи́въ ка́мень послѣ́дняго смире́нія, поте́ръ ва́пы безпреста́нныхъ моли́твъ, раствори́въ ты́я сле́зными пото́ки, написа́лъ еси́ на се́рдцѣ пло́тяномъ видѣ́ніе неви́димыя сла́вы Пресвяты́я Тро́ицы, Ейже ны́нѣ предстоя́, моли́ о на́съ, свя́те, улучи́ти ми́лость, и лица́ Бо́жія сла́дкое видѣ́ніе. — Напису́я зра́ки святы́хъ, неопи́санныя сла́вы Бо́жія жела́ніемъ распали́вся, напи́совалъ еси́ ша́рами благи́хъ дѣя́ній на скрижа́лѣхъ се́рдца своего́, зра́къ непреста́нныя любве́ къ Пречи́стой Богома́тери, Ейже худо́жествомъ твои́мъ послужи́въ, чудотвори́выя благода́ти сподо́блься, прія́лъ еси́ мзду́ безконе́чнаго воздая́нія; и ны́нѣ, со а́нгелы водворя́яся, моли́ о на́съ, преподо́бне, умири́ти мíръ и спасти́ ду́ши на́ша. — Образъ человѣ́ческій иногда́ ле́стію вкуше́нія змíй вселука́вый обезсла́вивый, ны́нѣ тебѣ́, о́тче, благода́ть отъ Бо́га пріе́мшу, испо́лнися сту́да, не стерпѣ́ бо на ико́ны твоего́ худо́жества взира́ти, я́же чудотво́рными луча́ми тму́ разгоня́ютъ, и подаю́тъ всѣ́мъ...» (Кіевъ, 1855.) далѣе...


ПЕЧЕРСКАЯ МИНЕЯ. СЛУЖБА ПРЕНЕСЕНІЮ МОЩЕЙ ПРЕП. ѲЕОДОСІЯ (1855)

Преподобный Феодосий Печерский «Егда́ о спасе́ніи твое́мъ по́двигъ воспрія́лъ еси́, и свѣ́томъ осія́лся еси́ отъ небе́съ неви́димо, преподо́бне, тогда́ лука́вымъ духо́мъ прогони́тель яви́ся, Бо́гомъ по́сланное же тебѣ́ зла́то пріе́мь, ми́лостыни ще́дрый бы́лъ еси́ пода́тель тре́бующимъ, пра́здныя сосу́ды жи́тницы напо́лнилъ еси́, оби́димымъ изба́витель гото́вѣйшій и проповѣ́дникъ вѣ́ры Христа́ Бо́га на́шего, Его́же моли́ спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша. — Зарю́ вели́кую я́ко ви́дѣ, я́вѣ а́нгельскую свѣ́тлость уразумѣ́въ бы́ти, явле́ніе честны́хъ твои́хъ моще́й, въ стра́сѣ и ра́дости притече́ ско́ро досточу́дный Стефа́нъ, пребыва́я издале́ча зря́, и ви́дѣ твоя́ соста́вы цѣ́лы и нетлѣ́нны пребы́вшія, прославля́ющу тя́ Христу́ Бо́гу на́шему, Его́же моли́ спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша. — Егда́ пріидо́ша въ пеще́ру твою́, преподо́бне, хотя́щіи пренести́ тѣ́ло твое́, тогда́, гро́бъ откры́вше, ра́дующеся, ви́дѣша лежа́щія твоя́ мо́щи святолѣ́пно, соста́вы вся́ цѣ́лы и тлѣ́нію неприча́стны, и главны́я власы́ присо́хша къ главѣ́, лице́ же свѣ́тлостно, о́чи и устнѣ́ богосло́вныя соедине́ны, прославля́ющу тя́ Христу́ Бо́гу на́шему, Его́же моли́ спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша. — Приспѣ́ дне́сь пра́здникъ пренесе́нія честны́хъ твои́хъ моще́й, преподо́бне о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, созыва́ющи всѣ́хъ вѣ́рно торжествова́ти, въ па́мять твою́ глаго́люще: ра́дуйся, Боже́ственнаго Ду́ха жили́ще всеосвяще́нное и сто́лпе благоче́стія; ра́дуйся, и́же Бо́гомъ да́нный тебѣ́ тала́нтъ умно́живый, преподо́бнымъ похвало́; ра́дуйся, мíру свѣти́льниче всесвѣ́тлый и на́ше утѣше́ніе...» (Кіевъ, 1855.) далѣе...


МИТР. АНТОНІЙ. "КЛЮЧЪ КЪ ТВОРЕНІЯМЪ ДОСТОЕВСКАГО". ГЛАВА 3-Я (1986)

Блаж. митр. Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ «Пусть, наконецъ, нашъ писатель заговоритъ самъ отъ себя. Отвлечемся, читатель, на время отъ гаданій о нашемъ будущемъ и обратимъ взоръ къ прошедшему. Отъ времени кончины Достоевскаго прошло уже 40 лѣтъ, а отъ его «Дневника Писателя», если не считать послѣднихъ двухъ брошюрокъ этого журнала, — 42 года. Тогда еще не совсѣмъ забыто было крѣпостное право, да и интеллигенція въ значительномъ большинствѣ была дворянскаго сословія. Понятія и симпатіи читателей, публики много разнились отъ современныхъ. И, однако, исходной точкой всѣхъ призывовъ, крайнимъ обоснованіемъ всякой мысли у Достоевскаго было то знамя, которое съ меньшей искренностью, но съ такимъ же постоянствомъ поднимаютъ и современные намъ устроители революціи: «народъ! для народа! за народъ!» Уже поэтому никто да не сочтетъ ученіе Достоевскаго несовременнымъ. Итакъ, начнемъ съ изложенія его центральной идеи, съ его ученія о русскомъ народѣ и объ отношеніи къ нему интеллигенціи и обратно. «Народъ нашъ есть богоносецъ», такъ приблизительно начинаетъ свою страстную рѣчь раскаявшійся соціалистъ Шатовъ въ «Бѣсахъ». «Велики и святы идеалы русскаго народа», поясняетъ Достоевскій въ «Дневникѣ Писателя» (20, 49). «Велика Россія своимъ смиреніемъ», пишетъ онъ въ другомъ мѣстѣ (17, 60). Жалкая критика высмѣивала эти выраженія, какъ будто бы общія и неопредѣленныя, но они не были таковы. Авторъ облекалъ ихъ въ весьма опредѣленную одежду и пояснялъ...» (Монреаль, 1986.) далѣе...


МИТР. АНТОНІЙ. "КЛЮЧЪ КЪ ТВОРЕНІЯМЪ ДОСТОЕВСКАГО". ГЛАВА 2-Я (1986)

Блаж. митр. Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ «Мы изложили главныя мысли Достоевскаго о русскихъ революціонерахъ и о послѣдствіяхъ ихъ дѣятельности, т. е. о характерѣ ожидавшейся имъ за 50-60 лѣтъ русской революціи. Нашей цѣлью было отнюдь не обличеніе кого-либо или чего-либо, потому что дѣйствительность обличала истину и ложь краснорѣчивѣе всякаго Савонаролы, и наши современники нуждаются теперь не въ обличеніяхъ, а въ ободреніи и утѣшеніи, съ каковою цѣлью и предпринята эта работа. Если же мы привели здѣсь мрачныя предсказанія нашего писателя, то для того, чтобы читатели, вспомнивъ послѣднія, убѣдились въ томъ, съ какой фотографической точностью Достоевскій предусмотрѣлъ постигшія нашу страну событія, отнеслись съ большимъ довѣріемъ, или точнѣе — вниманіемъ, къ тѣмъ любимѣйшимъ идеямъ Достоевскаго, изъ которыхъ могутъ почерпать и утѣшеніе въ настоящей бѣдѣ, и указанія, какъ ее избыть. Мы замѣняемъ слово довѣріе — словомъ вниманіе, потому что мы убѣждены, что воззрѣнія нашего писателя такъ правдивы, жизненны и въ такой степени подтверждаются наблюденіемъ надъ людьми и жизнью, что всякій искренній, не предубѣжденный человѣкъ съ ними согласится, если только вдумается внимательно въ дѣло. Читатель, конечно, понимаетъ, что ни Достоевскій, ни его истолкователь не имѣютъ притязаній прямо предложить выработанную программу дѣйствій для возстановленія нормальной жизни на равнинахъ нашего отечества. Нѣтъ, какъ причина его...» (Монреаль, 1986.) далѣе...


ПЕЧЕРСКАЯ МИНЕЯ. СЛУЖБА ПРЕП. ПИМИНУ МНОГОБОЛѢЗНЕННОМУ (1855)

Преподобный Пимен Многоболезненный, Печерский «Богоно́снаго Анто́нія смиренному́дріемъ подража́я, терпѣ́ніемъ Іову подо́бяся, не исцѣле́нія отъ болѣ́зни, но па́че протяже́нія тоя́ жела́лъ еси́ себѣ́, терпѣливоду́шне Пи́мине, да не ка́ко здра́въ бы́въ, и отъ мѣ́ста сего́ роди́телми исто́рженъ, сожи́тія преподо́бныхъ и чи́на и́хъ лиши́шися, тѣ́мъ па́че наде́жды отъ сами́хъ а́нгелъ постриже́нъ бы́лъ еси́, съ ни́миже моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ. — Иже Предвѣ́дый тя отъ утро́бы ма́тере въ блаже́нство, смотре́ніемъ Свои́мъ пода́лъ е́сть о́бразъ спасе́нія, Іовлю попусти́ на тя́ болѣ́знь, да то́ю искуси́шися, я́ко зла́то въ горни́лѣ, тѣ́ло твое́ уязви́въ многоболѣ́зненнѣ. И ны́нѣ въ неболѣ́зненномъ сы́й поко́и, помяни́ на́съ, душе́вными болѣ́знующихъ страстьми́, Пи́мине, о́тче всеблаже́нне. — Иже мíръ возненави́дѣвъ, преподо́бне, жи́знь, наслажде́ніемъ плотски́мъ до́лу влеку́щую, на многолѣ́тную болѣ́знь премѣни́ти себѣ́ у Го́спода проси́лъ еси́, въ не́йже благоду́шествуя, Бо́гови благода́рственная вы́ну возсыла́лъ еси́, псало́мнически рекíй: прильпе́ по Тебѣ́ душа́ моя́, я́ко да пріи́метъ мя́, Христе́, десни́ца Твоя́, наставля́ющая на пу́ть пра́въ и живо́тъ вѣ́чный. — Тебѣ́, преподо́бне о́тче Пи́мине, по мно́жеству болѣ́зненныхъ искуше́ній, я́же тѣ́ломъ вселюбе́зно подъя́лъ еси́, утѣше́нія ны́нѣ въ свѣ́тѣ непристу́пномъ увеселя́ютъ ду́шу, предстои́ши бо со а́нгельскими чи́ны престо́лу Влады́чню, идѣ́же и о на́съ помоли́ся улучи́ти свы́ше ми́ръ и отъ страсте́й свобожде́ніе. — Пріиди́те, и́ночествующихъ ли́цы, восхва́лимъ Пи́мина преподо́бнаго...» (Кіевъ, 1855.) далѣе...


ПЕЧЕРСКАЯ МИНЕЯ. СЛУЖБА ПРЕПОДОБНОМУЧ. ѲЕОДОРУ И ВАСИЛІЮ (1855)

Преподобный Моисей Угрин, Печерский «Сою́зомъ любве́ связа́вшеся, преподо́бніи, вся́къ сою́зъ ко́зней вра́жіихъ попра́сте, страда́ніе же и сме́рть непови́ннѣ отъ сребролюби́ваго кня́зя претерпѣ́сте до́блѣ, тѣ́мъ мо́лимъ ва́съ, вку́пѣ пожи́вшихъ и вѣнцы́ муче́нія пріе́мшихъ, моли́теся Го́сподеви о на́съ, я́ко да во мно́зѣй любвѣ́, вѣ́рѣ и наде́ждѣ до́брѣ пожи́вше, всегда́ ублажа́емъ ва́съ, Ѳео́доре и Васи́ліе добропобѣ́дніи. — Все́ собра́лъ еси́ тлѣ́нное сокро́вище, и Христо́ву послѣ́дуя рече́нію, о́тче на́шъ Ѳео́доре блаже́ннѣйшій, разда́лъ еси́ то́ тре́бующимъ, и си́хъ рука́ми вне́слъ еси́ на мѣ́сто некра́домо, отню́дуже свѣ́томъ благода́ти обогати́вся, просія́лъ еси́ въ мíрѣ, а́ки со́лнце; и ны́нѣ предстоя́ со дерзнове́ніемъ Влады́цѣ, свѣ́тлыхъ твои́хъ дарова́ній луча́ми просвѣти́ пою́щія па́мять твою́. — Жела́я у́мное воспрія́ти бога́тство, о чу́вственномъ неради́лъ еси́, е́же преда́въ въ ру́цѣ ни́щихъ, са́мъ изво́лилъ еси́ въ нищетѣ́ обнища́вшему на́съ ра́ди Христу́ послѣ́довати, и Того́ кре́стъ на ра́мо воспріе́мь, тѣ́сный пу́ть проше́лъ еси́, и по кончи́нѣ блаже́ннѣй простра́нная мѣста́ наслѣ́довалъ, идѣ́же со а́нгелы водворя́яся, моли́ о восхваля́ющихъ тя́, Ѳео́доре преблаже́нне. — Треблаже́нніи отцы́, до́бліи ору́жницы Христо́вы, вы́ глаго́ломъ непреста́нныя моли́твы, воспріе́мше щи́тъ несумнѣ́нныя вѣ́ры, упова́ніемъ же на Бо́га препоя́савшеся, побѣди́ли есте́ де́монскія полки́, и въ кро́ви муче́ній свои́хъ ри́зы испра́вше, внидо́сте въ Черто́гъ небе́сный, отню́дуже и на́съ не забу́дите, но уще́дрите ны́, прося́ще на́мъ у Христа́ Бо́га ми́ра и ве́лія ми́лости...» (Кіевъ, 1855.) далѣе...


ЕП. МИТРОФАНЪ (ЗНОСКО-БОРОВСКІЙ). "ВЪ ЗАЩИТУ ПРАВДЫ". СТАТЬЯ 22-Я (1983)

Епископ Бостонский Митрофан (Зноско-Боровский) «Въ книгѣ «Путь моей жизни», изданной Имка-Прессъ, митрополитъ Евлогій говоритъ: — «Изъ Чехословакіи о. Владиміръ Соколовъ явился ко мнѣ въ Парижъ и просилъ принять его въ МОЮ юрисдикцію» (стр. 551). — «Свою позицію я объяснилъ и своей паствѣ. Такъ на общемъ собраніи приходовъ МОЕЙ юрисдикціи въ Лондонѣ»... (стр. 620). «Когда возникъ у МЕНЯ конфликтъ съ митрополитомъ Сергіемъ» (стр. 519). «О. Алексій Селезневъ... держится крѣпко со своей маленькой паствой, противостоя «карловчанину» Остроумову, настоятелю каннской церкви, котораго «карловчане» въ 1936 году СДѢЛАЛИ архіереемъ. Въ этомъ году я СДѢЛАЛЪ о. Алексія Протоіереемъ» (стр. 536). «Можно сказать безъ преувеличенія, — наши дѣвочки СВОИМИ НОЖКАМИ ВЫТАНЦОВАЛИ — выстроили чудный храмъ въ Рабатѣ» (стр. 551). «Моя юрисдикція», «моей юрисдикціи «сдѣлали архіереемъ», «сдѣлалъ протоіереемъ», «храмъ ножками вытанцовали» — въ этихъ выраженіяхъ ярко и предѣльно точно отражена бездуховность создателя церковнаго раскола и порочныя основы отъ Единой Заграничной Русской Церкви отколовшихся юрисдикціи. — Въ обширной статьѣ «Возрожденіе и Бѣлая Идея» Г. Мейера, напечатанной въ тетради журнала «Возрожденіе» № 42 за 1955 г., привлекаютъ наше вниманіе слѣдующія слова автора статьи: — "Милюковская партія ПОМОГАЛА НѢКОТОРЫМЪ ИНОСТРАННЫМЪ СООБЩЕСТВАМЪ, проводившимъ исподволь въ эмиграціи"...» (New York, 1983.) далѣе...


ЕП. МИТРОФАНЪ (ЗНОСКО-БОРОВСКІЙ). "ВЪ ЗАЩИТУ ПРАВДЫ". СТАТЬЯ 21-Я (1983)

Епископ Бостонский Митрофан (Зноско-Боровский) «Дорогіе братья страждущей Руси, вновь, по милости Божіей, привѣтствуемъ мы васъ со свѣтлыми днями Рождества Христова. «Христосъ Іисусъ пришелъ въ міръ» — «Слово стало плотью» — возглашаютъ Апостолы: — «мы видѣли, мы разсматривали нашими глазами, руки наши осязали», — «Жизнь явилась, и мы видѣли и свидѣтельствуемъ и возвѣщаемъ вамъ сію вѣчную Жизнь, которая была у Отца и теперь открылась намъ». Привѣтствуя васъ, мы зовемъ васъ, братья, къ радости: радуйтесь и бодрствуйте! — ибо къ намъ сошелъ Непобѣдимый, къ намъ снизошла спасающая Любовь Божія, во Христѣ открытъ смыслъ жизни, лучами снизошедшей Любви освѣщается жизнь наша. Васъ смущаютъ нѣкоторые успѣхи «міровой закулисы» въ ея походѣ противъ Христа и Церкви Его? Дѣйствительно, мы наблюдаемъ не только раздѣленія въ нашей средѣ; мы видимъ, какъ — осторожно и незамѣтно, но настойчиво и планомѣрно — лукавствомъ новозавѣтныхъ жрецовъ, объединенныхъ въ «Міровомъ Совѣтѣ Церквей», подъ руку идущихъ съ Іудой и съ Иродомъ, изгоняютъ изъ храмовъ христіанскихъ Христа — Сына Божія и силятся Церковь Христову превратить во всемірный храмъ культа. Соціализмъ–интернаціоналъ–экуменизмъ. Есть нѣчто существенно общее въ этихъ теченіяхъ нашего вѣка, одинъ у нихъ корень. Это — вѣтви одного ствола. НО не страшны они для Христа и Церкви Его. Не впервые, въ рубищахъ, стоитъ Христосъ предъ "княземъ міра сего"...» (New York, 1983.) далѣе...


МИТР. АНТОНІЙ. "КЛЮЧЪ КЪ ТВОРЕНІЯМЪ ДОСТОЕВСКАГО". ГЛАВА 1-Я (1986)

Блаж. митр. Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ «Итакъ, Достоевскій предсказалъ то, что совершается предъ нашими глазами вотъ уже болѣе двухъ лѣтъ. Мы не будемъ воспроизводить того плана русской революціи, которая изложена въ "Бѣсахъ" ея поборниками, ни того разительнаго сходства ея первыхъ пріемовъ и послѣдствій съ тѣмъ, что произошло теперь, на 50 лѣтъ позднѣе; но все же приведемъ изъ нашего ключа нѣсколько изреченій автора о характерѣ будущихъ бунтовъ въ Европѣ и въ частности въ Россіи. Достоевскій признаетъ нигилизмъ и революцію явленіемъ въ Россіи совершенно наноснымъ, выросшимъ въ Западной Европѣ на почвѣ борьбы буржуазіи съ пролетаріями при потерѣ тою и другими высшихъ цѣлей жизни, кромѣ исканія удобствъ и наслажденій. Россіи эта борьба чужда; втравить въ нее, какъ во все скверное, можно народъ только со внѣ, путемъ настойчиваго развращенія его, но и то ненадолго. Затѣмъ народъ опомнится и не только самъ возродится нравственно, но возродитъ собою и Европу, которая и теперь наканунѣ своей гибели, гибели своей цивилизаціи. — При всемъ томъ Достоевскій утверждалъ, что эта общеевропейская революція начнется въ Россіи. "Европейская революція", говоритъ Достоевскій, "начнется съ Россіи, ибо нѣтъ у насъ для нея надежнаго отпора ни въ управленіи (правительствѣ), ни въ обществѣ" (13, 40). "Безбожный анархизмъ близокъ: наши дѣти увидятъ его" (19, 344). "Интернаціоналка распорядилась, чтобы европейская революція началась въ Россіи (13, 90)"...» (Монреаль, 1986.) далѣе...


МИТР. АНТОНІЙ. "КЛЮЧЪ КЪ ТВОРЕНІЯМЪ ДОСТОЕВСКАГО". ВВЕДЕНІЕ (1986)

Блаж. митр. Антоний (Храповицкий), Первоиерарх РПЦЗ «Когда люди впадаютъ въ тяжелую бѣду и не видятъ выхода изъ нея ни въ окружающихъ условіяхъ жизни, ни въ тѣхъ ученіяхъ и идеяхъ, коими они привыкли руководиться, то, оглядываясь туда и сюда, они силятся вспомнить тѣхъ учителей и пророковъ, которые въ свое время старались вразумить ихъ, угрожая въ противномъ случаѣ грядущими бѣдствіями, на что, однако, люди не обращали въ свое время должнаго вниманія или даже отзывались насмѣшками и бранью. Но вотъ грозныя предсказанія сбылись во всей точности: народъ потонулъ въ крови, исчахъ отъ голода и холода, сгнилъ отъ болѣзней; всѣ возненавидѣли другъ друга и другъ друга трепещутъ. Хватаясь за голову и ломая руки, они восклицаютъ: вѣдь все это намъ предсказано; все это вслухъ всей странѣ возвѣщалось въ книгахъ, которыя мы всѣ читали; но мы, безумные, смѣялись надъ нашимъ пророкомъ именно за эти предсказанія, хотя и благоговѣли передъ его геніальнымъ умомъ и талантомъ. А теперь то, что казалось намъ тогда, т. е. 50 лѣтъ тому назадъ и даже 5 лѣтъ тому назадъ, плодомъ мрачной фантазіи великаго человѣка, теперь сбылось съ такой ужасающей точностью, что мы готовы признать эти предсказанія за непосредственныя откровенія Божіи, хотя самъ авторъ и не думалъ выдавать ихъ за таковыя, а представлялъ ихъ какъ плодъ своихъ наблюденій надъ жизнью Россіи и Европы, надъ исторіей человѣчества и надъ русскимъ характеромъ. Просвѣщенный читатель, конечно, понимаетъ, что я разумѣю...» (Монреаль, 1986.) далѣе...


ЕП. МИТРОФАНЪ (ЗНОСКО-БОРОВСКІЙ). "ВЪ ЗАЩИТУ ПРАВДЫ". СТАТЬЯ 20-Я (1983)

Епископ Бостонский Митрофан (Зноско-Боровский) «На основаніи лично пережитаго писалъ я въ 1962 году, посвящая строки памяти б. п. митрополита Николая (Ярушевича), какъ тяжело нести въ СССР подвигъ пастырскаго служенія. Сейчасъ же, прочитавъ въ «Открытомъ письмѣ патріарху Алексію» свидѣтельство московскихъ батюшекъ о томъ, что «со времени мѣстоблюстительства митроп. Сергія (Старгородскаго) высшее церковное управленіе... пошло по пути прямой ликвидаціи церковной свободы», что Московской Патріархіей фактически управляютъ атеисты — члены Ком. Партіи, чиновники, припомнились мнѣ встрѣчи съ почившимъ митрополитомъ Пантелеймономъ (Рожновскимъ), неустрашимымъ исповѣдникомъ Православія въ Польшѣ, бывшимъ, въ періодъ 2-ой міровой войны, митрополитомъ Минскимъ и Бѣлорусскимъ. Считаю долгомъ моей совѣсти передъ всей Церковью сообщить о томъ, что лично пришлось мнѣ слышать отъ старца м. Пантелеймона. Назначенный въ 1939 г. Москвой, съ занятіемъ Красной Арміей Западныхъ Бѣлоруссіи и Украины, экзархомъ этихъ областей, митроп. Пантелеймонъ дважды, по вызову изъ Москвы, посѣтилъ Первопрестольную. Возвращался онъ оттуда пасмурный и безмолвный. Ничего не говорило своихъ оффиціальныхъ встрѣчахъ и бесѣдахъ съ м. Сергіемъ, очень скупъ былъ въ разсказахъ о посѣщеніи Москвы, но съ радостью на лицѣ говорилъ о Свѣтѣ Христовомъ, излучающемся изъ сердецъ богомольцевъ, народа-страдальца, и съ усмѣшкой щедро повѣствовалъ о богатыхъ угощеніяхъ...» (New York, 1983.) далѣе...


ЕП. МИТРОФАНЪ (ЗНОСКО-БОРОВСКІЙ). "ВЪ ЗАЩИТУ ПРАВДЫ". СТАТЬЯ 19-Я (1983)

Епископ Бостонский Митрофан (Зноско-Боровский) «Пало въ сентябрѣ 1939 г. государство Польское. Вошли нѣмцы. Слѣдомъ за ними вступила на территорію восточной Польши Красная Армія. Когда-нибудь подѣлимся съ читателями впечатлѣніями отъ встрѣчи этой арміи православно-русскимъ населеніемъ Польши, сейчасъ же внезапная смерть въ Москвѣ митрополита Николая (Ярушевича), б. Крутицкаго, побуждаетъ насъ кратко подѣлиться съ Русскимъ Зарубежьемъ скромными воспоминаніями о встрѣчахъ съ этимъ іерархомъ въ годы, предшествовавшіе лживымъ сталинско-хрущевскимъ деклараціямъ 1943 и 1954 г.г. о «дарованіи свободъ Церкви» и возможности съ нею «мирнаго сосуществованія». Съ занятіемъ Красной Арміей территоріи Западной Украины и Бѣлоруссіи, съ вхожденіемъ этой территоріи въ составъ области Церкви Россійской, мѣстоблюститель Патріаршаго Престола м. Сергія назначилъ своимъ экзархомъ для западныхъ Украины и Бѣлоруссіи митрополита Пантелеймона, извѣстнаго исповѣдника Православія, гонимаго польскимъ правительствомъ. Не долго оставался м. Пантелеймонъ на этомъ посту. Къ началу 1940 года онъ уже былъ правящимъ Гродненскимъ архипастыремъ, а на постъ экзарха Украины и Бѣлоруссіи прибылъ къ намъ митрополитъ Николай Ярушевичъ. Помню торжественную встрѣчу его въ нашемъ соборѣ. Храмъ до отказа переполненъ. Яблоку негдѣ упасть. Великій сонмъ духовенства. Всѣ въ трепетномъ ожиданіи прибытія архипастыря гонимой церкви Россійской, представителя страдалицы Матери-Церкви...» (New York, 1983.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. "ОТЪ ДВУГЛАВАГО ОРЛА..." ТОМЪ II-Й, Ч. 3-Я, ГЛАВЫ 26-30 (1922)

Двуглавый Орел. Малый Герб Российской Империи «Весь вечеръ и всю ночь казаки и гусары собирали оружіе и вывозили раненыхъ изъ дефиле. 2-й австрійскій полкъ былъ уничтоженъ. Наступленіе австрійцевъ остановилось и пѣхота въ Заболотьи спокойно закончила мобилизацію и стала отходить къ Комарову. Тамъ собирался армейскій корпусъ. Пять дней простояли казаки и гусары въ окрестностяхъ Томашова. Каждый день у нихъ были стычки, то съ конницей, то съ пѣхотой. Противникъ усиливался противъ нихъ. Вся армія Ауфенберга, наконецъ, обрушилась на N-скую кавалерійскую дивизію и она начала отходить. Карповъ съ донцами прикрылъ ее. Онъ вспомнилъ уроки исторіи, безсмертную Платовскую, лаву, которою Платовъ сокрушалъ французовъ, и онъ примѣнилъ ее теперь, въ вѣкъ пулеметовъ, скорострѣльныхъ пушекъ и аэроплановъ. Семь сутокъ почти не разсѣдлывали, семь сутокъ не спали и толкомъ не ѣли, но за то и армія Ауфенберга подавалась эти семь сутокъ, едва дѣлая по восьми верстъ въ сутки. Было, какъ при Платовѣ. "Они лишь къ лѣсу — ожилъ лѣсъ/ Деревья мечутъ стрѣлы,/ Они лишь къ мосту — мостъ исчезъ,/ Лишь къ селамъ — пышутъ села". Жаркій іюльскій полдень. Сотня Траилина спѣшилась и залегла по опушкѣ лѣса. Казакъ лежитъ отъ казака далеко, шаговъ на тридцать. Два взвода въ лѣсу, два взвода въ верстѣ вправо у фольварка Чертовчикъ. Тамъ же и толстый Ильинъ съ пулеметами. Верстахъ въ двухъ показывается австрійскій эскадронъ на вороныхъ лошадяхъ. Четыре бѣлыя лошади четко рисуются въ его рядахъ...» (Берлинъ, 1922.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. "ОТЪ ДВУГЛАВАГО ОРЛА..." ТОМЪ II-Й, Ч. 3-Я, ГЛАВЫ 21-25 (1922)

Двуглавый Орел. Малый Герб Российской Империи «Чистенькій маленькій городъ какъ бы вымеръ. Пустыя стояли виллы, окруженныя садами съ желѣзными рѣшетками на каменномъ фундаментѣ. Изъ садовъ яблони и груши свѣшивали свои вѣтви, отягченныя плодами, пестрые цвѣты цвѣли въ грядкахъ. Шоссе вилось между домами и уходило въ улицы. Въ домахъ никого не было. Наконецъ, гдѣ то въ подвалѣ, разыскали старика еврея съ длинною сѣдою бородою, въ черномъ сюртукѣ ниже колѣнъ и потащили для допроса къ Карпову. Но старикъ мало что зналъ. По его словамъ здѣсь утромъ высадился одинъ батальонъ австрійской пѣхоты, хотѣли подавать второй, но въ это время загремѣла артиллерія и все побѣжало изъ города. Разсказъ походилъ на правду. Старика отпустили. Станція была пуста. — "Смотрите", — крикнулъ адъютантъ Карпову, высовываясь изъ окна станціоннаго дома. — "Какъ поспѣшно они бѣжали. Хотите закусить? Завтракъ готовъ". Карповъ зашелъ на квартиру начальника станціи. Онъ былъ знакомъ съ нимъ. Онъ не разъ пріѣзжалъ сюда изъ Заболотья пить австрійское пиво. Начальникъ станціи, нѣмецъ, всего полъ года, какъ женился на бѣлокурой чистенькой нѣмочкѣ и они любили разсказывать Карпову, что они выписали себѣ для хозяйства изъ Вѣны. На кухнѣ, въ плитѣ, ярко горѣли дрова. На сковородкѣ были уже готовы четыре котлеты, яичница пригорала. Закипѣвшее молоко вылилось на плиту и испарялось. Кошка съ комода испуганно смотрѣла на вошедшихъ. Рядомъ, въ столовой, былъ накрытъ столъ...» (Берлинъ, 1922.) далѣе...


ЖИТІЕ СВЯТ. ВАСИЛІЯ КИНЕШЕМСКАГО (1988)

Святитель Василий, епископ Кинешемский «Послѣ десятилѣтій духовнаго застоя среди епископата русской Православной Церкви, когда выдающіеся въ духовномъ отношеніи святители были подобны яркимъ, но рѣдкимъ цвѣтамъ, разбросаннымъ по огромнымъ пространствамъ православной Руси, теперь, въ годы гоненій, появилось множество цвѣтовъ духовно благоуханныхъ, которые для однихъ становились запахомъ смертоноснымъ на смерть, а для другихъ запахомъ живительнымъ на жизнь (2 Кор. 2, 16). Однимъ изъ такихъ святителей былъ епископъ Василій Кинешемскій, викарій Костромской епархіи (въ міру — Веніаминъ Сергѣевичъ Преображенскій, род. въ 1875 г.). Но и среди благоуханнаго сада трудно растетъ цвѣтокъ особеннаго цвѣта и запаха, ибо даже и въ ухоженномъ, но земномъ саду, неизбѣжно окружаютъ его терніи соблазновъ, грѣховъ и страстей. Своимъ христіанскимъ воспитаніемъ Василій Кинешемскій былъ обязанъ родителямъ. Въ тѣ годы многіе изъ духовенства сближались съ мірской средой, перенимая отъ нея наклонности и умонастроеніе. Но не таковы были о. Сергій Преображенскій и его супруга Павла. Ничего свѣтскаго ни изъ вещей, ни изъ предметовъ свѣтской культуры не было въ ихъ домѣ. Да и что свѣтское можетъ сравниться со Священнымъ Писаніемъ. Отецъ Сергій не принималъ въ своемъ домѣ гостей, имѣвшихъ своей цѣлью праздную бесѣду. Очищеніе ума и сердца молитвой и таинствами — въ этомъ былъ весь смыслъ и цѣль земной жизни супруговъ. А очищенное сердце уже лучше различало...» (Монреаль, 1988.) далѣе...


НОРМАЛЬНЫЙ ПРИХОДСКІЙ УСТАВЪ (1971)

Логотип типографии преп. Иова Почаевского в Джорданвилле «§ 1. Приходъ носитъ названіе ............ Онъ является составной частью ............ епархіи Русской Православной Церкви Заграницей и находится въ каноническомъ управленіи своего епархіальнаго Архіерея, подъ непосредственнымъ руководствомъ поставленнаго послѣднимъ настоятеля. Примѣчаніе: Въ виду того, что, согласно I-го параграфа Нормальнаго Приходского Устава, приходы находятся въ каноническомъ управленіи Епархіальнаго Архіерея, согласно священныхъ каноновъ, которыми руководствуются православные приходы, какъ основными священными законами своего бытія, Епархіальному Архіерею, какъ предстоятелю мѣстной Церкви (Епархіи), принадлежитъ право, въ случаѣ серьезныхъ со стороны священнослужителей епархіи преступленій или проступковъ, отрѣшеніе ихъ отъ занимаемыхъ ими должностей или переводъ ихъ, для пользы церковной службы, на другія мѣста. Епархіальному Архіерею также принадлежитъ право отрѣшенія отъ должностей всѣхъ лицъ приходского управленія, а также удаленіе изъ состава прихода лицъ, оказывающихъ противленіе церковной власти или ведущихъ въ приходѣ разрушительную работу или уличенныхъ въ преступленіяхъ или серьезныхъ проступкахъ, опасныхъ для мирной жизни прихода. Епархіальному Архіерею также принадлежитъ право запрещенія въ священнослуженіи и отлученія отъ Святаго Причастія мірянъ, въ случаѣ серьезнаго нарушенія церковнаго порядка и дисциплины. Рѣшенія о семъ Епархіальнаго Архіерея объявляются...» (Jordanville, 1971.) далѣе...


И. А. ИЛЬИНЪ. "НАШИ ЗАДАЧИ". ТОМЪ 1-Й. СТАТЬИ 11-20 (1956)

Иван Александрович Ильин «Мы строго и послѣдовательно отличаемъ Національную Россію отъ того интернаціональнаго, тоталитарнаго государства, которое называетъ себя Совѣтскимъ Союзомъ. Историческая трагедія Россіи состоитъ въ томъ, что III-й Интернаціоналъ завладѣлъ при помощи соціальнаго соблазна (1917-20), террора (1918-48), голода (1921-48), монополіи работодательства (1920-29-33-48) и навязанной народу безчестной практики повальныхъ доносовъ (1928-48) — территоріей, хозяйствомъ, властью, арміей и культурой русскаго народа. Но цѣли этого государства не суть русскія цѣли и успѣхи Третьяго Интернаціонала, не суть русскіе національные успѣхи. Мы неотрывны отъ Россіи: ея судьба — наша судьба; ея свобода — наша свобода; ея спасеніе — наше спасеніе. Мы живемъ вмѣстѣ съ нею и завѣщаемъ нашимъ дѣтямъ бороться за нее. Мы будемъ до конца беречь ея интересъ, хранить ей вѣрность и служить ей. Но Совѣтскому Союзу мы неповинны ни лояльностью, ни вѣрностью, ни служеніемъ. Напротивъ: чѣмъ скорѣе и чѣмъ послѣдовательнѣе русскому народу удастся отказать Третьему Интернаціоналу въ повиновеніи, въ содѣйствіи и въ службѣ, тѣмъ лучше. Правда, во время второй міровой войны русскій человѣкъ былъ поставленъ между двумя безпощадными врагами: внутреннимъ вампиромъ и внѣшнимъ завоевателемъ-истребителемъ; послѣдняго онъ сначала принялъ за «друга» и «культурнаго освободителя», — и жестоко за это поплатился. Это была русская трагедія, выросшая изъ революціи...» (Парижъ, 1956.) далѣе...


И. А. ИЛЬИНЪ. "НАШИ ЗАДАЧИ". ТОМЪ 1-Й. СТАТЬИ 1-10 (1956)

Иван Александрович Ильин «НАШИ ЗАДАЧИ, заочныя чтенія только для единомышленниковъ, которыя въ теченіе шести лѣтъ разсылались (безплатно) руководствомъ Русскаго Обще-Воинскаго Союза, выходятъ въ свѣтъ типографскимъ изданіемъ. Осуществлены тѣ надежды, которыя были высказаны А. фонъ-ЛАМПЕ, въ его статьѣ, посвященной памяти почившаго Друга Русскаго Обще-Воинскаго Союза профессора Ивана Александровича ИЛЬИНА. Осуществлено и большее — само изданіе «Наши Задачи», которыя къ безвременной кончинѣ автора ихъ, 24 декабря 1954 г., были доведены до номера двѣсти пятнадцатаго, были продлены до двѣсти двадцать третьяго номера и удалось опубликовать не только списокъ всѣхъ трудовъ, оставшихся послѣ кончины нашею геніальнаго мыслителя, но и привести всѣ отзывы о немъ, которые такъ или иначе дошли до издательства. Удалось опубликовать въ послѣднемъ номерѣ «Нашихъ Задачъ» и знаменитую статью И. А. ИЛЬИНА «БѢЛАЯ ИДЕЯ», когда-то въ видѣ предисловія помѣщенную въ изданіи «БѢЛОЕ ДѢЛО» (Лѣтопись Бѣлой Борьбы). Удалось опубликовать и «Предметный указатель къ "Нашимъ Задачамъ"», составленный до двухсотаго выпуска еженедѣльника самимъ авторомъ статей и послѣ его кончины только дополненный издательствомъ. Всѣми этими достиженіями издательство обязано широкой помощи швейцарскихъ друзей И. А. Ильина и усиліямъ русскихъ единомышленниковъ, которымъ издательство приноситъ свою искреннюю признательность. Обсуждая планъ изданія...» (Парижъ, 1956.) далѣе...


МОН. ТАИСІЯ. ЖИТІЯ РУССКИХЪ СВЯТЫХЪ. МѢСЯЦЕСЛОВЪ ЯНВАРЯ (1983)

Святые Новомученики и Исповедники Российские «"Благословенъ Богъ! И въ нашъ вѣкъ произрасли мученики, и мы удостоились видѣть людей закалываемыхъ за Христа, людей проливающихъ святую кровь, которая орошаетъ всю Церковь" (Бесѣда 3-я на 1-ю книгу Паралипоменонъ св. Іоанна Златоуста). И мы въ наше время вмѣстѣ съ златоустымъ проповѣдникомъ можемъ сказать то же о Новыхъ Мученикахъ и Исповѣдникахъ Россійскихъ, предстоящихъ нынѣ въ ликѣ угодниковъ Божіихъ предъ престоломъ Царя Славы и ходатайствующихъ за родъ нашъ. Сонмъ Новыхъ Мучениковъ Россійскихъ состоитъ изъ представителей всѣхъ сословій и званій Земли Русской — начиная отъ царя-мученика и до послѣдняго бездомнаго странника, лучшихъ чадъ нашего Отечества, которымъ суждено было своей святой кровью оросить всю Русскую Церковь. Гоненіе на Церковь Христову въ Россіи началось еще до захвата власти богоборцами. Уже съ 1905 года въ газетахъ стали появляться сообщенія о первыхъ жертвахъ грядущаго гоненія. Въ Ялтѣ, въ 1905 г., за безстрашныя обличенія царившихъ тогда въ городѣ революціонныхъ настроеній, въ своемъ домѣ, на глазахъ у жены и трехъ малолѣтнихъ сыновей, былъ заколотъ кинжалами священникъ о. Владиміръ Троепольскій. Его послѣднія слова, обращенныя къ убійцамъ, были: «Богъ проститъ!» Въ селѣ Городищи Царицынской обл., 30 ноября 1906 г., также въ своемъ домѣ, былъ убитъ священникъ о. Константинъ Хитровъ. Убійцы не пощадили никого изъ его домашнихъ: о. Константинъ, его матушка, пятилѣтній сынъ...» (Jordanville, 1983.) далѣе...


МОН. ТАИСІЯ. ЖИТІЯ РУССКИХЪ СВЯТЫХЪ. ОТЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА (1983)

Собор всех русских святых «Русская Православная Церковь черезъ пять лѣтъ будетъ праздновать свой славный юбилей — 1000-лѣтіе Крещенія Руси. Въ то же самое время это есть и юбилей 1000-лѣтней русской святости. Готовясь къ этому великому событію, мы и предлагаемъ сей цѣнный трудъ Монахини Таисіи для широкаго круга благочестивыхъ русскихъ православныхъ людей. Дабы всѣ, читая и назидаясь подвигами и чудесами сихъ Божіихъ Избранниковъ, подражали бы жизни и вѣрѣ своихъ соотечественныхъ Небесныхъ Покровителей. Нашъ современникъ, праведной и святой жизни, приснопамятный Владыка Архіепископъ Іоаннъ Шанхайскій, говоритъ: «Святость есть не просто праведность, за которую праведники удостоиваются наслажденіемъ блаженства въ Царствѣ Божіемъ, но такая высота праведности, что люди настолько наполняются благодатію Божіей, что она отъ нихъ течетъ и на тѣхъ, кто съ ними общается. Велико ихъ блаженство, происходящее отъ лицезрѣнія славы Божіей. Будучи преисполнены и любви къ людямъ, происходящей отъ любви къ Богу, они отзывчивы на людскія нужды и на ихъ моленія и являются и предстателями за нихъ предъ Богомъ». Вотъ, будемъ общаться съ нашими отечественными Угодниками черезъ молитву къ нимъ, черезъ обращеніе къ нимъ за помощію, черезъ подражаніе имъ въ богоугодной ихъ жизни. За это сподобимся и благодати Божіей черезъ нихъ и ихъ помощи и предстательства. По молитвамъ всѣхъ Святыхъ въ Землѣ Россійской просіявшихъ...» (Jordanville, 1983.) далѣе...


СВОДЪ ОСНОВНЫХЪ ГОСУД. ЗАКОНОВЪ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ (1912)

Царские Регалии «Ст. 1. Государство Россійское едино и нераздѣльно. 2. Великое Княжество Финляндское, составляя нераздѣльную часть Государства Россійскаго, во внутреннихъ своихъ дѣлахъ управляется особыми установленіями на основаніи особаго законодательства. 3. Русскій языкъ есть языкъ общегосударственный и обязателенъ въ арміи, во флотѣ и во всѣхъ государственныхъ и общественныхъ установленіяхъ. Употребленіе мѣстныхъ языковъ и нарѣчій въ государственныхъ и общественныхъ установленіяхъ опредѣляется особыми законами. 4. Императору Всероссійскому принадлежитъ Верховная Самодержавная власть. Повиноваться власти Его, не только за страхъ, но и за совѣсть, Самъ Богъ повелѣваетъ. 5. Особа Государя Императора священна и неприкосновенна. 6. Та же Верховная Самодержавная власть принадлежитъ Государынѣ Императрицѣ, когда наслѣдство Престола въ порядкѣ, для сего установленномъ, дойдетъ до лица женскаго; но супругъ Ея не почитается Государемъ: онъ пользуется почестями и преимуществами, наравнѣ съ супругами Государей, кромѣ титула. 7. Государь Императоръ осуществляетъ законодательную власть въ единеніи съ Государственнымъ Совѣтомъ и Государственною Думою. 8. Государю Императору принадлежитъ починъ по всѣмъ предметамъ законодательства. Единственно по Его почину Основные Государственные Законы могутъ подлежать пересмотру въ Государственномъ Совѣтѣ и Государственной Думѣ...» (СПб., 1912.) далѣе...


ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ИЗДАНІЮ СВОДА ЗАКОНОВЪ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ (1912)

Двуглавый Орел. Малый Герб Российской Империи «Всякому лицу, которому приходится имѣть дѣло съ нашимъ дѣйствующимъ законодательствомъ, хорошо извѣстно, насколько трудно въ немъ правильно оріентироваться. Трудность эта обусловливается отнюдь не недостатками принятой у насъ системы кодификаціи, а исключительно тѣмъ вполнѣ понятнымъ и неизбѣжнымъ обстоятельствомъ, что кодификаціонныя учрежденія, даже при самой большой ихъ производительности, никогда не въ состояніи поспѣть за быстро идущею впередъ законодательною работою. Послѣдствіемъ этого оказывается, что оффиціальный текстъ послѣднихъ изданій отдѣльныхъ томовъ Свода Законовъ уже въ скоромъ сравнительно времени послѣ ихъ появленія оказывается устарѣвшимъ, въ виду необходимости примѣненія его на практикѣ въ связи съ выходящими періодически Продолженіями и издаваемыми послѣ ихъ выхода новыми узаконеніями. Вытекающія изъ сказаннаго затрудненія при примѣненіи Свода Законовъ особенно чувствительны въ настоящее время. Дѣло въ томъ, что огромное большинство частей Свода издано въ послѣдній разъ до 1906 г., а потому при ихъ примѣненіи приходится руководствоваться не только текстомъ ихъ послѣднихъ изданій, но и сразу тремя Продолженіями: своднымъ Продолженіемъ 1906 г., изданнымъ въ пяти объемистыхъ томахъ, и очередными 1908 и 1909 гг. Сверхъ того приходится имѣть въ виду цѣлый рядъ новѣйшихъ узаконеній, появившихся въ теченіе всего 1910 и первыхъ мѣсяцевъ 1911 гг. Наконецъ, необходимо сообразоваться...» (СПб., 1912.) далѣе...


ГЕН.-МАІОРЪ М. М. ЗИНКЕВИЧЪ. "ОСНОВАНІЕ И ПУТЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМІИ" (СОФІЯ, 1930)

Генерал-майор Михаил Михайлович Зинкевич «Большевики докончивъ дѣло Временнаго Правительства по развалу Императорской Арміи, вычеркнувъ слово Россія, предавая ея интересы на каждомъ шагу, потворствуя низкимъ инстинктамъ массъ, превратили великую страну въ тьму насилія, возведеннаго въ законъ, въ свободу убійствъ, грабежей, надругательствъ надъ всѣмъ святымъ. И это во имя свободы, во имя человѣческихъ правъ! Все культурное, все, что имѣло связь съ великимъ прошлымъ подлежало просто истребленію. Слово «патріотъ» сдѣлано смѣшнымъ, враждебнымъ. И естественна спѣшка, съ которой большевики вели наступленіе противъ неожиданно выросшаго очага борьбы съ ними въ видѣ Добровольческой Арміи. Наступленіе велось на Новочеркасскъ и Ростовъ со всѣхъ сторонъ вновь сформированными красными частями. 1-го января большевики заняли Батайскъ, 9-го января, прикрывавшіе Ростовъ, наши части были оттѣснены къ самому Ростову. Городъ обстрѣливался артиллерійскимъ огнемъ съ разныхъ сторонъ, въ томъ числѣ и съ юга, со стороны Батайска. Въ этотъ день ген. Корниловъ отдалъ приказъ отходить за Донъ, въ станицу Ольгинскую. Съ наступленіемъ темноты 9-го февраля 1918 года Добровольческая Армія въ составѣ всего около 4.000 человѣкъ выступила на востокъ, въ направленіи на станицу Аксайскую...» (Софія, 1930.) далѣе...


СВТ. ІОАННЪ ШАНХАЙСКІЙ († 1966 Г.). ПРОИСХОЖДЕНІЕ ЗАКОНА О ПРЕСТОЛОНАСЛѢДІИ ВЪ РОССІИ

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский «Въ началѣ 1925 года Блаженнѣйшій Митрополитъ Антоній поручилъ мнѣ, проходившему тогда Богословскій факультетъ Бѣлградскаго Университета, составить докладъ О происхожденіи закона о престолонаслѣдіи въ Россіи для выясненія того, насколько данный законъ соотвѣтствуетъ духу русскаго народа и вытекаетъ изъ его исторіи. Получивъ благословеніе отъ Владыки Митрополита и имѣя горячее желаніе точно освѣтить вопросъ, я приступилъ къ работѣ въ день памяти св. Филиппа, Митрополита Московскаго, 9-го января 1925 года и закончилъ таковую 14-го августа того же года, въ канунъ праздника Успенія Богородицы — храмового дня Московскаго Успенскаго Собора и Кіево-Печерской Лавры, имѣвшихъ величайшее значеніе въ исторіи русскаго народа. Вмѣсто короткой докладной записки получилось довольно большое изслѣдованіе, содержаніе котораго было мною изложено тогда въ краткой статьѣ, напечатанной въ Бѣлградѣ. Самый же трудъ въ цѣломъ не былъ напечатанъ до сего времени. Ввиду просьбы о его напечатаніи призываю Божіе благословеніе на его изданіе, желая, чтобы читающіе его почерпнули себѣ пользу и назиданіе...» (Шанхай, 1936.) далѣе...


В. ПЕРЕМИЛОВСКІЙ. НОВОЕ ИЛИ СТАРОЕ ПРАВОПИСАНІЕ?

Герб Российской Империи «Было на Руси время, когда по одному бѣглому взгляду на письмо можно было почти безошибочно опредѣлить, какой политической оріентаціи держится пишущій. Такимъ знакомъ и признакомъ въ нашемъ письмѣ служили «твердый знакъ», «еръ» и «ять». Писалъ человѣкъ безъ ера и ятя, и можно было поручиться, что у этого человѣка «идеи въ головѣ». Это былъ настолько вѣрный знакъ и признакъ, что имъ руководствовались и тѣ, «кому вѣдать надлежитъ». — Не даромъ вѣдь всѣ студенты и курсистки — этотъ авангардъ революціи въ старое время — писали безъ ятя и ера, а наиболѣе радикально настроенные — даже безъ еря въ концѣ словъ! Не даромъ также и твердая власть такъ ревниво оберегала неприкосновенность «твердаго знака»! А въ сущности, ни той, ни другой сторонѣ никакого дѣла не было до самого твердаго знака: и для однихъ и для другихъ это былъ не «твердый знакъ», какъ таковой, какъ элементъ русскаго правописанія, — это былъ только условный знакъ извѣстнаго политическаго міросозерцанія, за которое стояли одни, разрушить которое старались другіе. Что это именно такъ и было, можно привести факты...» (Jordanville, 1962) далѣе...


П. М. ВАСИЛЬЕВЪ. РУССКАЯ ИЛИ СОВѢТСКАЯ ОРѲОГРАФІЯ?

Страница из азбуки в картинках Бенуа «Существуетъ нѣсколько различныхъ мнѣній по этому вопросу. Одни утверждаютъ, что упрощенная совѣтская орѳографія, къ которой уже привыкло цѣлое поколѣніе, должна быть принята всѣми, кто такъ или иначе соприкасается, по своей дѣятельности, съ народными массами. Другіе, въ томъ числѣ нѣкоторые видные ученые зарубежья и даже Совѣтскаго Союза, считаютъ, что реформа сдѣлана слишкомъ поспѣшно и ненаучно. Наконецъ, третьи, отмѣчая ошибки и даже нелѣпости совѣтской орѳографіи, вносятъ свои собственныя поправки, создавая, такимъ образомъ, «среднюю» орѳографію, не отвѣчающую вполнѣ ни старой, ни новой. Къ характеристикѣ этого послѣдняго направленія и его оправданія приводимъ слѣдующіе примѣры. Ни одинъ, говорятъ они, мыслящій человѣкъ не станетъ писать слово «Богъ» съ маленькой буквы, какъ это принято въ совѣтской грамматикѣ. Твердый знакъ «ъ» — нѣкоторые упраздняютъ въ концѣ слова ради экономіи мѣста, но сохраняютъ его тамъ, гдѣ совѣтское правописаніе ставитъ апострофъ...» («Православная жизнь». Jordanville, 1987) далѣе...

Просьба о молитвенной поддержкѣ

Просимъ молитвъ нашихъ читателей о здравіи и спасеніи рабовъ Божіихъ, Евгенія, Алексѣя, Александра, Александра, Александра, Анны, Татіаны, чьими трудами созданъ и поддерживается нашъ порталъ.

Нашъ баннеръ

Мы будемъ благодарны если вы установите на своемъ сайтѣ нашъ баннеръ:

Баннеръ Размѣры Кодъ баннера
88 x 31 <!--russportal.ru-->
<a href=http://www.russportal.ru><img src=http://www.russportal.ru/image/russportal88x31.gif width="88" height="31" border=0 title='Тексты в старой или царской орфографии'></a>
<!--russportal.ru-->
Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.