Церковный календарь
Новости


2018-02-22 / russportal
"Тріодь Постная". Служба въ 1-ю недѣлю Великаго поста (1864)
2018-02-22 / russportal
"Тріодь Постная". Служба въ субботу 1-й седмицы поста (1864)
2018-02-22 / russportal
Книга «Златоустъ». Слово 12-е, въ четвертокъ 1-й недѣли поста (1910)
2018-02-22 / russportal
Книга «Златоустъ». Слово 11-е, въ среду 1-й недѣли поста (1910)
2018-02-21 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 26-я, утѣшеніе больному (1846)
2018-02-21 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 25-я, о милости и судѣ (1846)
2018-02-21 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 34-е, къ пришедшимъ изъ Египта (1844)
2018-02-21 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 33-е, противъ Аріанъ и о самомъ себѣ (1844)
2018-02-20 / russportal
Свт. Григорій. Слово 32-е, о томъ, что не всякой можетъ разсуждать о Богѣ (1844)
2018-02-20 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 31-е, о Богословіи пятое, о Святомъ Духѣ (1844)
2018-02-19 / russportal
"Тріодь Постная". Служба въ пятокъ 1-я седмицы поста (1864)
2018-02-19 / russportal
"Тріодь Постная". Служба въ четвертокъ 1-я седмицы поста (1864)
2018-02-19 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 24-я, противъ Савелліанъ, Арія и Аномеевъ (1846)
2018-02-19 / russportal
Свт. Василій Великій. Бесѣда 23-я, на святаго мученика Маманта (1846)
2018-02-18 / russportal
Книга «Златоустъ». Слово 10-е, во вторникъ 1-й недѣли поста (1910)
2018-02-18 / russportal
Книга «Златоустъ». Слово 9-е, въ понедѣльникъ 1-й недѣли поста (1910)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - четвергъ, 22 февраля 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 12.
Русскій Порталъ

Нашъ порталъ содержитъ тексты въ старой, или «царской» орѳографіи.

ПОРТАЛЪ ОСНОВАНЪ 1 СЕНТЯБРЯ 2005 г. (14 СЕНТЯБРЯ 2005 г. н. ст.) ВЪ ДЕНЬ ЦЕРКОВНАГО НОВОЛѢТІЯ.

О русскомъ правописаніи

Иван Александрович ИльинДивное орудіе создалъ себѣ русскій народъ, — орудіе мысли, орудіе душевнаго и духовнаго выраженія, орудіе устнаго и письменнаго общенія, орудіе литературы, поэзіи и театра, орудіе права и государственности, — нашъ чудесный, могучій и глубокомысленный русскій языкъ. Всякій иноземный языкъ будетъ имъ уловленъ и на немъ выраженъ; а его уловить и выразить не сможетъ ни одинъ. Онъ выразитъ точно — и легчайшее, и глубочайшее; и обыденную вещь, и религіозное пареніе; и безысходное уныніе, и беззавѣтное веселье; и лаконическій чеканъ, и зримую деталь, и неизреченную музыку; и ѣдкій юморъ, и нѣжную лирическую мечту...

А новое поколѣніе его не уберегло... Не только тѣмъ, что наполнило его неслыханно-уродливыми, «глухонѣмыми», безсмысленными словами, слѣпленными изъ обломковъ и обмылковъ революціонной пошлости, но еще особенно тѣмъ, что растерзало, изуродовало и снизило его письменное обличіе. И эту искажающую, смыслъ-убивающую, разрушительную для языка манеру писать — объявило «новымъ» «право-писаніемъ»... [Сіе-то] криво-писаніе погубило драгоцѣнную языковую работу цѣлыхъ поколѣній: оно сдѣлало все возможное, чтобы напустить въ русскій языкъ какъ можно больше безсмыслицы и недоразумѣній. И русскій народъ не можетъ и не долженъ мириться со вторженіемъ этого варварскаго упрощенія… (И. А. Ильинъ)

Анонсы обновленій

"ТРІОДЬ ПОСТНАЯ". СЛУЖБА ВЪ 1-Ю НЕДѢЛЮ ВЕЛИКАГО ПОСТА (1864)

Торжество Православия «Въ сíй де́нь, въ недѣ́лю пе́рвую святы́хъ посто́въ Правосла́вія, си́рѣчь возставле́ніе святы́хъ и честны́хъ ико́нъ Це́рковь Христо́ва пра́здновати прія́тъ, бы́вшее отъ Михаи́ла и Ѳеодо́ры, святы́я и блаже́ннѣйшія цари́цы, и свята́го Меѳо́дія, патріа́рха Константино́польскаго. Бы́сть же си́це: Льву́ Иса́вру, изъ ослятогоне́нія и свинопа́ственнаго житія́ ски́птры ца́рствія удержа́вшу, по Бо́жію попуще́нію. Во святы́хъ Ге́рманъ тогда́ корми́ла церко́вная объе́мъ, а́біе призыва́ется отъ о́наго и слы́шитъ: «я́ко мнѣ́ мни́тся, влады́ко, святы́мъ ико́намъ ничто́же ра́знствовати отъ и́доловъ. Повѣли́ у́бо ели́ко ско́ро извести́ сія́ отъ среды́. Аще и́стинніи су́ть святы́хъ зра́цы, но вы́шше да повѣ́сятся, да не со грѣхи́ валя́ющеся, сія́ всегда́ оскверня́емъ, цѣлу́юще». Патріа́рхъ же толи́кія ме́рзости царя́ отвраща́ше: «не ты́ ли, — глаго́ля, — о царю́, бѣснова́ти у́бо нѣ́коему нѣ́когда на святы́я ико́ны слы́шимъ, Ко́нону же бы́ти его́ проименова́нію?» Онъ же: «но а́зъ, — глаго́летъ, — еще́ младе́нецъ сы́й нарица́хся». Не повину́ющуся же у́бо послу́шати его́ патріа́рху, изгна́ его́ и единому́дренна себѣ́ возпоставля́етъ Анаста́сія, и та́ко тогда́ со святы́ми ико́нами бра́нь нача́ явля́ти. Глаго́лется же, евре́емъ пре́жде такову́ю не́нависть ему́ подложи́ти, отъ нѣ́коего волше́бства предре́кшимъ на ца́рство возведе́ніе, внегда́ убо́гъ сы́й, съ ни́ми ослятогоне́ніемъ жи́ти веществова́ше. Оному же злѣ́ житіе́ отто́ргшу, изъ о́наго суровѣ́йшій ски́менъ, Копрони́мъ Константи́нъ, нача́льства, наипа́че же на святы́я ико́ны бѣснова́нія прее́мникъ быва́етъ...» (Кіевъ, 1864.) далѣе...


"ТРІОДЬ ПОСТНАЯ". СЛУЖБА ВЪ СУББОТУ 1-Й СЕДМИЦЫ ПОСТА (1864)

Святой великомученик Феодор Тирон «Въ сíй де́нь, въ суббо́ту пе́рвую посто́въ, е́же ко́ливами пресла́вное чу́до свята́го и сла́внаго великому́ченика Ѳео́дора Ти́рона пра́зднуемъ, е́же имѣ́ нача́ло бы́ти си́це: Іуліа́ну престу́пнику, по Конста́нтіи, вели́каго Константи́на сы́нѣ, ски́птры ца́рствія удержа́вшу и отъ Христа́ во идолослуже́ніе прело́жшуся, гоне́ніе на христіа́ны воздвиза́ется преве́ліе — я́вѣ же вку́пѣ и не явле́ннѣ. Отре́клъ у́бо злочести́вый, е́же му́чити су́ровѣ, вку́пѣ же и объявле́нно безчеловѣ́чнѣ, та́ко искуша́ти христіа́ны — стыдя́ся же и обзира́я, да не прилага́ются множа́йшіи, сокрове́ннѣ нѣ́како оскверни́ти сія́ льсти́вый и скве́рный умы́сли. Отону́дуже и соблю́дъ, я́коже на́шъ язы́къ Христо́въ пе́рвую святы́хъ посто́въ седми́цу наипа́че очища́ется и внима́етъ Бо́гу, епа́рха гра́да призва́въ, повелѣ́ продае́мыя обы́чнѣ снѣ́ди отъ среды́ отнести́, другíя же снѣ́ди предложи́ти то́ржищу, си́рѣчь хлѣ́бы и питія́, отъ же́ртвъ его́ кровми́ сія́ пре́жде смѣси́вша и въ смѣше́ніи оскверни́вша, я́ко да у́бо отъ поста́ сія́ купу́ющіи па́че въ чистотѣ́ оскверни́лися бы́ша. Абіе у́бо епа́рхъ на дѣ́ло веде́ повелѣ́ное и предлага́етъ я́же отъ же́ртвъ и крове́й оскверне́нная бра́шна и питія́ во все́мъ то́ржищи. Но всеви́дящее Бо́жіе о́ко, запина́ющее прему́дрыя въ кова́рствѣ и́хъ, и о на́съ, рабѣ́хъ Свои́хъ, при́сно промышля́ющее, и гну́сная престу́пника на на́съ кова́рства разруши́. Гра́дскому бо архіере́ю Евдоксíю, а́ще и не пра́вому и не правосла́вному быва́ющу, посыла́етъ вели́каго Своего́ страстоте́рпца Ѳео́дора, отъ ти́ронскаго чи́на Ти́рона имену́ема...» (Кіевъ, 1864.) далѣе...


КНИГА «ЗЛАТОУСТЪ». СЛОВО 12-Е, ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ 1-Й НЕДѢЛИ ПОСТА (1910)

Святитель Иоанн Златоуст «Вопро́съ: Бо́гъ проро́комъ Агге́емъ глаго́летъ: "Мое́ зла́то, и Мое́ е́сть сребро́". То́ вся́къ ли человѣ́къ обогаща́ется о́тъ Бога? Отвѣ́тъ: Глаго́лютъ, е́сть напи́сано: ему́же хощу́ да́мъ. Се́ е́сть безу́мныхъ и златолюби́выхъ сло́во. Аще кто́ отъ ра́ти, или́ отъ разбо́я, и отъ татьбы́ и отъ непра́вды и грабле́нія, мзды́, и рѣзоима́нія, и отъ наси́лія собра́ бога́тство, ка́ко мо́жетъ рещи́, я́ко о́тъ Бога прія́хъ? Но то́ лука́вое собра́ніе е́сть на па́губу души́. Но а́ще кто́ отъ пра́выя жи́зни обогатѣ́лъ е́сть, я́коже Іовъ, и Авра́амъ, и про́чіи отъ своего́ труда́, мо́гутъ со Іовомъ рещи́: Госпо́дь да́лъ е́сть. Все́ бо имѣ́ніе непра́вое извѣ́ется, собира́яй бо о́ное, ины́мъ собира́етъ, а не себѣ́. Добро́ е́сть бога́тство, въ не́мъ же грѣха́ нѣ́сть. Рече́ Госпо́дь: Азъ е́смь любя́й пра́вду, и ненави́дяй грабле́нія и непра́вды. Аще ли Бо́гъ пра́вда, то не имѣ́йте непра́вды, и да не бу́детъ ти́ отъ чужди́хъ имѣ́ніе. Аще ти́ нѣ́сть отъ сле́зъ бога́тство, и а́ще нѣ́сть никто́ при твое́й сы́тости взалка́лъ, а́ще нѣ́сть никто́ при твое́мъ оби́ліи постона́лъ, то́ Бо́жій е́сть хлѣ́бъ, таковы́й пра́веденъ е́сть пло́дъ и ми́ренъ кла́съ. Аще кто́ пра́вое раздае́тъ имѣ́ніе не иму́щимъ, то́й пріи́метъ стокра́тное воздая́ніе о́тъ Бога. Аще же оста́витъ за собо́ю, то́ въ му́ку осу́дится. Ему́ же отъ того́ нѣ́сть ничто́ же бла́га, я́вѣ о нѣ́мъ спасе́нію вину́, своя́ труды́ оста́вивъ, а са́мъ себѣ́ окая́нный ничто́ же помо́же. До́брѣ Соломо́нъ рече́: я́ко непра́вдою имѣ́ніе собира́яй, и не ми́лующій убо́гія, себѣ́ му́ку вѣ́чную наси́лія ра́ди собира́етъ. Не ми́луя убо́гія, себѣ́ му́ку, а ино́му отда́ніе. Да что́ рече́...» (М., 1910.) далѣе...


КНИГА «ЗЛАТОУСТЪ». СЛОВО 11-Е, ВЪ СРЕДУ 1-Й НЕДѢЛИ ПОСТА (1910)

Святитель Иоанн Златоуст «Бра́тіе, приспѣ́ вре́мя до́браго исповѣ́данія и поспѣ́ха, и́же къ Бо́гу. И ны́нѣ наста́ го́дъ чистоты́, напая́ющъ жа́ждныя по́стники. Се́ прибли́жися цѣли́тель грѣхо́вныхъ вре́дъ: ле́сть отгоня́я и сла́сти плотскíя отсѣка́я. Тѣ́мъ же воспряну́вше, бра́тіе, и мы́сленный слу́хъ разве́рзше, я́сно во́нмемъ глаго́лемая на́мъ апо́столомъ, я́коже учи́тъ на́съ, глаго́ля: но́щь пре́йде, а де́нь прибли́жися. Но́щь бо е́сть житіе́ на́ше, мно́гъ мяте́жь и собла́зны имѣ́я въ себѣ́. Тѣ́мъ же рече́: отве́ржемъ дѣ́ла те́мная, и облеце́мся во ору́жіе свѣ́та, вѣ́чнаго живота́, въ воздержа́ніе, поще́ніе, и чистоту́. Не того́ бо ра́ди сотвори́ на́съ Бо́гъ, да ско́тски пожи́вше, въ вѣ́чную му́ку по́йдемъ, я́же е́сть угото́вана діа́волу и а́нгеломъ его́. Но малого́дно потруди́вшеся въ вѣ́цѣ се́мъ, пре́йдемъ въ вѣ́чную жи́знь, я́же обѣща́ прія́ти на́мъ, соблю́дшимъ за́повѣди Его́. Тѣ́мъ же не льсти́мся, бра́тіе, вдава́ющеся житію́ сему́: житіе́ бо се́ кра́тко е́сть, а му́ка долга́, никогда́ же поко́я, ни конца́ иму́щи. Да на кíй успѣ́хъ хо́щетъ бы́ти сла́дость житія́ сего́? То́кмо печа́ль мно́га и сле́зы. Дне́сь стона́ніе, а у́трѣ напа́сть, или́ болѣ́знь тяжка́. И па́ки въ другíй де́нь сме́рть, или́ себѣ́, или́ женѣ́, или́ дѣ́темъ, или́ у́жикомъ, или́ рабо́мъ, или́ тщета́ до́мови, или́ имѣ́нію, я́же вся́ сія́ су́ть печа́ль, а души́ поги́бель. Тѣ́мъ же рече́ Госпо́дь: не собира́йте себѣ́ сокро́вища на земли́, идѣ́же тля́ тли́тъ, и та́тіе кра́дутъ; но собира́йте себѣ́ сокро́вище на́ небесѣхъ, идѣ́же ни тля́ тли́тъ, ни та́тіе подко́пываютъ, ни кра́дутъ. Собира́емъ, бра́тіе, та́мо имѣ́нія себѣ́, а здѣ́ да раздае́мъ ни́щимъ...» (М., 1910.) далѣе...


СВТ. ВАСИЛІЙ ВЕЛИКІЙ. БЕСѢДА 26-Я, УТѢШЕНІЕ БОЛЬНОМУ (1846)

Святитель Василий Великий «Жизнь человѣческая коротка, маловременныя радости многотруднаго житія — паутинная ткань, наружный блескъ жизни — сонъ. Но весьма блаженъ покой праведныхъ; упокоеніе на небесахъ безконечно. Подлинно, это — дары безсмертнаго Щедролюбца! Ибо Чье естество не измѣняемо, у Того и даяніе нескончаемо. Поэтому здѣшняя борьба праведныхъ временна; а побѣда и тамошнія награды вѣчны. Въ жизни, какъ въ училищѣ ратоборства, трудимся мы, борясь со скорбями; и природѣ нашей много противниковъ. Удовольствія отнимаютъ твердость, роскошь измѣняетъ мужество, уныніе разслабляетъ силы, клеветы наносятъ оскорбленія, лесть прикрываетъ собою злоумышленія, страхъ дѣлаетъ, что падаемъ въ отчаяніе; и въ такомъ-то треволненіи непрестанно обуревается наша природа. Не только горести жизни несносны, но и то самое, чтó, по видимому, пріятно, опечалтваетъ своею превратностію; и мы проходимъ жизнь почти полную скорбей и слезъ. И если угодно тебѣ знать, выслушай описаніе горестей жизни. Человѣкъ посѣянъ въ утробѣ матерней; но этому сѣянію предшествовала скорбь. Сѣмя брошено въ бразды естества; если только размыслимъ объ этомъ, то устыдимся началъ рожденія. Брошенное сѣмя измѣнилось въ кровь, кровь одебелѣла въ плоть, плоть со временемъ приняла на себя образъ; образовавшееся непонятнымъ для ума способомъ одушевилось; одушевленное воспиталось естественными средствами; стѣсняемый зародышъ скачетъ, негодуетъ на это узилище естества...» (М., 1846.) далѣе...


СВТ. ВАСИЛІЙ ВЕЛИКІЙ. БЕСѢДА 25-Я, О МИЛОСТИ И СУДѢ (1846)

Святитель Василий Великий «Міръ, забывшій Бога, преобладается, братія, несправедливостію къ ближнему и безчеловѣчіемъ къ малосильнымъ, какъ и божественный Апостолъ говоритъ: якоже не искусиша Бога имѣти въ разумѣ, предаде ихъ Богъ въ неискусенъ умъ, творити неподобная, исполненыхъ всякія неправды, лукавства, лихоиманія, злобы, исполненыхъ зависти, убійства, рвенія, льсти, злонравія: шепотники, клеветники, богомерзки, досадители, величавы, горды, обрѣтатели злыхъ, родителемъ непокоривы, неразумны, нелюбовны, немилостивны (Рим. 1, 28-31.). А кого Богъ возводитъ въ богочестіе, тѣхъ научаетъ и воздержанію отъ злыхъ дѣлъ, и попеченію о милости къ ближнему, какъ училъ пророкъ Исаія, говоря отъ лица Божія: престаните отъ лукавствъ вашихъ, научитеся добро творити (Иса. 1, 16. 17.). И въ Законѣ было много какъ повелѣній о томъ, чтобъ не дѣлать вреда ближнему, такъ и заповѣдей о томъ, чтобъ быть человѣколюбивымъ и милостивымъ. Если кто оставитъ одно что либо изъ этого, то другаго недостаточно къ исправности человѣка. Какъ благодѣяніе нуждающемуся, сдѣланное изъ неправедныхъ прибытковъ, непріятно Богу; такъ не похваленъ воздерживающійся отъ неправды, если никому не удѣляетъ изъ своей собственности. О тѣхъ, которые дѣлаютъ неправду, и намѣреваются приносить дары Богу, написано: жертва нечестивыхъ мерзость Господеви (Притч. 15, 8.). А о немилостивыхъ сказано: иже затыкаетъ ушеса своя, еже не послушати нищаго: и той призоветъ, и не будетъ послушаяй (21, 13.)...» (М., 1846.) далѣе...


СВТ. ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВЪ. СЛОВО 34-Е, КЪ ПРИШЕДШИМЪ ИЗЪ ЕГИПТА (1844)

Святитель Григорий Богослов «Скажу привѣтствіе пришедшимъ изъ Египта (чтó будетъ и справедливо, потому что они собрались охотно, преодолѣвъ зависть ревностію), пришедшимъ изъ того Египта, который обогащаетъ, правда, и рѣка (выражусь и самъ, подражая нѣсколько щедрымъ на выраженія такого рода, рѣка дождящая изъ земли, какъ море наводняющая окрестности, но болѣе обогащаетъ Христосъ мой, прежде бѣжавшій въ Египетъ, а нынѣ снабдѣвающій изъ Египта; тогда бѣжавшій отъ Иродова дѣтоубійства, а нынѣ снабдѣвающій по чадолюбію отцевъ, — Христосъ, новая пища для прекрасно алчущихъ, пшеница раздаваемая щедрѣе, нежели когда-нибудь по извѣстнымъ и достовѣрнымъ сказаніямъ Исторіи, хлѣбъ сходяй съ небесе и даяй животъ міру негибнущій и нескончаемый (Іоан. 6, 33.). О Немъ (какъ и теперь кажется, слышу) говоритъ Отецъ: изъ Египта воззвахъ Сына Моего (Осіи 11, 1.). Отъ васъ бо промчеся слово (1 Сол. 1, 8.) ко всѣмъ людямъ, здраво исповѣдуемое и проповѣдуемое; вы лучшіе плододѣлатели изъ всѣхъ, особливо нынѣ право вѣрующихъ, сколько знаю я, не любитель только, но и раздаятель такой пищи, и раздаятель не въ одномъ своемъ отечествѣ, но уже и за предѣлами онаго. Какъ тѣлесно питаете вы народы и города, на какіе только простирается ваше человѣколюбіе: такъ духовно питаете не одинъ народъ, и не тотъ или другой городъ, занимающій небольшое пространство, хотя и почитаемый очень знаменитымъ, но едва не цѣлую вселенную; утоляете не гладъ хлѣба, не жажду воды...» (М., 1844.) далѣе...


СВТ. ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВЪ. СЛОВО 33-Е, ПРОТИВЪ АРІАНЪ И О САМОМЪ СЕБѢ (1844)

Святитель Григорий Богослов «Гдѣ же тѣ, которые упрекаютъ насъ за бѣдность и гордятся богатствомъ; признакомъ Церкви поставляютъ многолюдство, и презираютъ малое стадо; измѣряютъ Божество и взвѣшиваютъ людей; высоко цѣнятъ песчинки, и унижаютъ свѣтила; собираютъ въ сокровищницу простые камни, и пренебрегаютъ жемчужины? Они не знаютъ, что не столько песокъ и простые камни обильнѣе звѣздъ и камней самоцвѣтныхъ, сколько послѣдніе чище и драгоцѣннѣе первыхъ. Опять негодуешь, опять вооружаешься, опять оскорбляешь, ты, новая вѣра! Удержи не надолго твои угрозы, дай мнѣ выговорить слово. Мы будемъ не оскорблять, но обличать, не угрожать, но укорять, не поражать, но врачевать. Тебѣ и это кажется оскорбленіемъ? Какое высокомѣріе! И здѣсь равночестное дѣлаешь рабомъ? А если нѣтъ, то дай мѣсто моему дерзновенію; ибо и братъ обманутый обличаетъ брата. Хочешь ли, скажу тебѣ то же, чтó говорилъ Богъ упорному и ожесточенному Израилю: людіе Мои, чтó сотворихъ вамъ: или чимъ обидѣхъ васъ, или чимъ стужихъ вамъ (Мих. 6, 3.)? Наипаче же къ тебѣ оскорбителю у меня слово. Правда, что мы худо наблюдаемъ другъ у друга обстоятельства каждаго, и расторгнувъ единодушіе разновѣріемъ, едва-ли не болѣе стали безчеловѣчны и жестоки одинъ къ другому, нежели самые варвары, которые нынѣ воюютъ съ нами, и которыхъ соединила раздѣляемая нынѣ Троица; не говорю уже, что поражаемъ не чужіе чужихъ, не иноязычные иноязычныхъ (чтó было бы хотя малымъ утѣшеніемъ въ бѣдствіи)...» (М., 1844.) далѣе...


СВТ. ГРИГОРІЙ. СЛОВО 32-Е, О ТОМЪ, ЧТО НЕ ВСЯКОЙ МОЖЕТЪ РАЗСУЖДАТЬ О БОГѢ (1844)

Святитель Григорий Богослов «Поелику вы стеклись усердно и собраніе многолюдно, а потому теперь самое лучшее время для дѣланія: то предложу вамъ нѣчто для купли, если и не стоющее общаго усердія, по крайней мѣрѣ не недостаточное по моимъ силамъ. Ваше усердіе требуетъ большаго, а мои силы предлагаютъ средственное; и лучше предложить, чтó можно, нежели отказать во всемъ. Ибо и въ Божественныхъ и въ человѣческихъ дѣлахъ равно не подлежитъ осужденію, кто чего-нибудь не могъ, но подвергается отвѣтственности, кто не хотѣлъ. Я — пастырь малый и бѣдный, даже другимъ пастырямъ (выражусь еще скромно) не угодный, по благомыслію ли и правому ученію, или по малодушію и спорамъ, не знаю сего, Богъ вѣсть, говоритъ божественный Апостолъ (1 Кор. 11, 11.), ясно же покажетъ день откровенія и послѣдній огонь, которымъ будутъ испытаны, или очищены всѣ наши дѣла; впрочемъ попытаюсь, по мѣрѣ силъ, не скрывать дарованія, не ставить свѣщника подъ спудомъ, не закапывать таланта въ землю (чтó все, какъ часто слышу, ставятъ мнѣ въ вину, порицая мое бездѣйствіе, гнѣваясь на мое молчаніе), но наставить васъ словомъ истины, и содѣлать сообразными Духу. Съ чего же начать мнѣ назиданіе ваше, братія? Какимъ словомъ почтить Подвижниковъ, для которыхъ установлено настоящее торжество? О чемъ сказать какъ о первомъ, или какъ о важнѣйшемъ? Чтó наипаче полезно для душъ вашихъ? Или чтó всего благоприличнѣе настоящему времени? Это узнаемъ слѣдующимъ образомъ...» (М., 1844.) далѣе...


СВТ. ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВЪ. СЛОВО 31-Е, О БОГОСЛОВІИ ПЯТОЕ, О СВЯТОМЪ ДУХѢ (1844)

Святитель Григорий Богослов «Таково слово о Сынѣ, и такъ избѣжало побивающихъ камнями, прошедъ посредѣ ихъ (Іоан. 8, 59.); потому что слово не побивается камнями, но само, когда хочетъ, и камнями и пращею поражаетъ звѣрей, то-есть ученія, съ злымъ умысломъ приступающія къ горѣ! Теперь спрашиваютъ: «Чтó жъ скажешь о Святомъ Духѣ? Откуда вводишь къ намъ чуждаго и незнаемаго по Писанію Бога?» И это говорятъ даже тѣ, которые умѣренно разсуждаютъ о Сынѣ! Ибо чтó видимъ въ дорогахъ и рѣкахъ, которыя и отдѣляются одна отъ другой и вмѣстѣ сходятся, то, по преизбытку нечестія, бываетъ и здѣсь; разнствующіе въ одномъ соглашаются въ другомъ; отъ-чего не возможно до подлинности узнать, чтó пріемлется ими согласно, и чтó оспоривается. Правда, что слово о Духѣ не безъ затрудненій, не только потому, что противники, обезсиленные словами о Сынѣ, тѣмъ съ большимъ жаромъ борются противъ Духа (а имъ непремѣнно надобно въ чемъ нибудь нечествовать, иначе и жизнь для нихъ безъ жизни), но и потому, что мы сами, подавленные множествомъ вопросовъ, находимся въ такомъ же положеніи, къ какомъ бываютъ люди, которые теряютъ охоту къ пищѣ, какъ скоро одна снѣдь возбудила въ нихъ къ себѣ отвращеніе, какъ для нихъ равно непріятна всякая пища, такъ и для насъ всякое слово. Впрочемъ подастъ Духъ; и слово потечетъ, и Богъ прославится. Но тщательно разыскивать и разбирать, въ сколькихъ значеніяхъ берутся и употребляются въ Божественномъ Писаніи слова: Духъ и Святый, собирать свидѣтельства...» (М., 1844.) далѣе...


"ТРІОДЬ ПОСТНАЯ". СЛУЖБА ВЪ ПЯТОКЪ 1-Я СЕДМИЦЫ ПОСТА (1864)

Монограмма Христа «Омраче́на мя́ пре́лестьми борца́, Христе́ мо́й, просвѣти́, омрачи́вый на Крестѣ́ ви́сяй со́лнце иногда́, и просвѣти́вый вѣ́рнымъ свѣ́тъ и́стинный оставле́нія я́вѣ, я́ко да ходя́й во свѣ́тѣ Твои́хъ повелѣ́ній, дости́гну чи́стѣ Воскресе́нія Твоего́ зарю́ спаси́тельную. — Якоже виногра́дъ на Дре́вѣ, Спа́се, ви́ся, вино́мъ напои́лъ еси́ нетлѣ́нія, Христе́, концы́. Тѣ́мже вопію́: пія́нствомъ мя́ грѣхо́внымъ лю́тѣ омрача́ема при́сно, сла́достію умиле́нія и́стиннаго напои́въ, пости́тися мя́ ны́нѣ отъ сласте́й укрѣпи́, Спа́се, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ. — О, Креста́ Твоего́ си́лы! Се́й процвѣте́ Це́ркви воздержа́ніе, во Еде́мѣ иногда́ Ада́мово невоздержа́ніе изъ ко́рене исто́ргъ: сме́рть у́бо о́ное принесе́ человѣ́комъ, но се́й нетлѣ́нно источа́етъ безсме́ртіе мíру, я́коже изъ исто́чника ина́го ра́йскаго, излія́ніемъ Твоея́ живото́чныя кро́ве, вку́пѣ же и воды́, отону́дуже вся́ оживотвори́шася. Имже на́мъ по́стную пи́щу услади́, Бо́же Изра́илевъ, имѣ́яй ве́лію ми́лость. — По́стное завѣща́ніе ра́достно воспріи́мемъ: а́ще бо бы́ сіе́ пра́отецъ сохрани́лъ, Еде́мскаго отпаде́нія не прія́ли бы́хомъ. Кра́сный бѣ́ въ видѣ́ніе и до́брый въ снѣ́дь, умори́вый мене́ пло́дъ; да не восхи́тимся вѣ́ждами, ни да услади́тся на́ша горта́нь почита́емыми бра́шны, по прія́тіи же безче́ствуемыми. Бѣжи́мъ невоздержа́нія, и по насыще́ніи страсте́мъ не покори́мся, назна́менаимся Кро́вію, о на́съ Веде́наго на сме́рть во́лею, и не ко́снется на́съ губи́тель, и снѣ́мы Па́сху Христо́ву свяще́ннѣйшую, во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ...» (Кіевъ, 1864.) далѣе...


"ТРІОДЬ ПОСТНАЯ". СЛУЖБА ВО ЧЕТВЕРТОКЪ 1-Я СЕДМИЦЫ ПОСТА (1864)

Монограмма Христа «Постя́щеся, бра́тіе, тѣле́снѣ, пости́мся и духо́внѣ: разрѣши́мъ вся́кій сою́зъ непра́вды, расто́ргнемъ стропо́тная ну́ждныхъ измѣне́ній, вся́кое списа́ніе непра́ведное раздере́мъ, дади́мъ а́лчущимъ хлѣ́бъ и ни́щія безкро́вныя введе́мъ въ до́мы, да пріи́мемъ отъ Христа́ Бо́га ве́лію ми́лость. — Свѣтолу́чныя ва́съ, я́ко мо́лніи, въ ве́сь мíръ Іису́съ — мы́сленное вои́стинну Со́лнце, посла́въ, отгна́лъ е́сть свѣтлостьми́ ва́шея Боже́ственныя про́повѣди пре́лести тму́, богови́дцы апо́столи, и просвѣти́ во мра́цѣ невѣ́дѣнія держи́мыя лю́тѣ. Его́же у́бо моли́те низпосла́ти и на́мъ просвѣще́ніе и ве́лію ми́лость. — Добродѣ́тельми Илія́ возше́дъ на колесни́цу боже́ственную, посто́мъ просвѣти́вся, возноша́шеся на высоту́ небе́сную. Сему́ поревну́й, смире́нная душе́ моя́, и пости́ся отъ вся́кія зло́бы, и за́висти, и сва́ра, и сла́дости теку́щія и сла́стныя, я́ко да болѣ́зни лю́тыя избѣ́гнеши, вѣ́чнующія гее́нны, вопію́щи Христу́: Го́споди, сла́ва Тебѣ́. — Апо́столи боже́ственніи, мíру теплѣ́йшіи моли́твенницы и правосла́внымъ защити́теліе, иму́ще дерзнове́нія держа́ву ко Христу́ Бо́гу на́шему, о на́съ моли́теся, мо́лимъ вы́, всечестнíи, да посто́въ благо́е вре́мя свѣ́тло сотвори́мъ и Единосу́щныя Тро́ицы благода́ть пріи́мемъ. Великопроповѣ́дницы сла́вніи, моли́теся о душа́хъ на́шихъ. — Го́споди, мнѣ́ грѣ́шному положи́лъ еси́ покая́ніе, мене́ недосто́йнаго спасти́ хотя́ безмѣ́рною ми́лостію Твое́ю. Къ Тебѣ́ припа́даю, моля́ся: посто́мъ ду́шу мою́ приклони́, я́ко къ Тебѣ́ прибѣго́хъ, еди́ному Многоми́лостивому...» (Кіевъ, 1864.) далѣе...


СВТ. ВАСИЛІЙ ВЕЛИКІЙ. БЕСѢДА 24-Я, ПРОТИВЪ САВЕЛЛІАНЪ, АРІЯ И АНОМЕЕВЪ (1846)

Святитель Василий Великий «Іудейство враждуетъ съ язычествомъ, а то и другое враждуетъ съ христіанствомъ, какъ Египтяне и Ассиріане были врагами и другъ другу и Израилю, какъ и въ порокѣ находимъ, что робость и дерзость противоположны и одна другой и мужеству. Подобная какая-то брань съ двухъ сторонъ облежитъ и правое исповѣданіе, а именно — съ одной стороны отъ Савеллія, — съ другой отъ проповѣдающихъ неподобосущіе. Но мы, какъ бѣжали язычниковъ, удалились отъ лукаваго идолослуженія, и многобожіе ихъ признали безбожіемъ, такъ бѣжали и хулы Іудеевъ, отрицающихъ Сына Божія, устрашившись оной угрозы: иже отвержется Мене предъ человѣки, отвергуся его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, Иже на небесѣхъ (Матѳ. 10, 33.). Поэтому бѣжимъ, какъ и должно, еще тѣхъ, которые изобрѣтаютъ нѣчто сродное съ язычествомъ и іудействомъ вопреки слову истины. Поелику мудрый въ злотворствѣ діаволъ видѣлъ, что христіане чуждаются Іудеевъ и язычниковъ, и что самыя имена ихъ располагаютъ насъ ко враждѣ съ ними; то, придавъ наше имя тѣмъ и другимъ, старается такимъ образомъ снова ввести іудейское отреченіе и языческое многобожіе. Ибо одни, утверждая, что Единородный — Божіе дѣло и произведеніе, а потомъ покланяясь Ему и богословствуя о Немъ, служеніемъ своимъ твари, а не Творцу, открыто вводятъ ученія языческія; а другіе, отрицая Бога отъ Бога и признавая Сына по имени, на самомъ же дѣлѣ и по истинѣ отвергая существованіе Его, опять возобновляютъ іудейство...» (М., 1846.) далѣе...


СВТ. ВАСИЛІЙ ВЕЛИКІЙ. БЕСѢДА 23-Я, НА СВЯТАГО МУЧЕНИКА МАМАНТА (1846)

Святитель Василий Великий «Не безъизвѣстна мнѣ важность похвальныхъ рѣчей въ торжественныхъ собраніяхъ; но сколько знаю это, столько же сознаю и свою немощь. Ибо поводъ къ слову требуетъ, чтобъ сказано было нѣчто достойное собравшихся, достойное какъ той надежды, которую имѣютъ на меня, такъ и самаго повода. Поелику сегодня съ величайшимъ торжествомъ совершаемъ память мучениковъ; то всякій умъ напряженъ, всякій слухъ приготовленъ, ожидаетъ, что сказано будетъ нѣчто достойное мученика, и изъ любви къ мученику приходитъ въ собраніе. И благопризнательныя дѣти требуютъ великихъ похвалъ родителямъ, и не попустятъ, чтобъ малостію говорящаго подверглось опасности величіе хвалимыхъ. Поэтому чѣмъ больше усердія, тѣмъ больше опасность. Чтó жъ мнѣ дѣлать? Какъ и вашимъ желаніямъ удовлетворить, и самому не пойдти отсюда не воспользовавшись настоящимъ случаемъ? Посовѣтую каждой душѣ, съ какимъ запасомъ въ памяти пришла сюда, то и обновить въ мысли, и идти отсюда напитавшись этимъ, возвеселивъ себя собственнымъ своимъ напутствіемъ. Пусть воспомнятъ мученика всѣ тѣ, которые насладились имъ въ сновидѣніяхъ; которые, приходя на сіе мѣсто, имѣли его содѣйственниковъ въ молитвѣ; которымъ, будучи названъ по имени, предсталъ онъ самымъ дѣломъ; которыхъ привелъ въ домы изъ путешествія; которыхъ возставилъ отъ болѣзни; которымъ возвратилъ дѣтей уже умершихъ; которымъ продлилъ срокъ жизни. Собравъ все это, составьте похвальное слово изъ общихъ вкладовъ...» (М., 1846.) далѣе...


КНИГА «ЗЛАТОУСТЪ». СЛОВО 10-Е, ВО ВТОРНИКЪ 1-Й НЕДѢЛИ ПОСТА (1910)

Святитель Иоанн Златоуст «Мно́гу печа́ль и́мамъ въ се́рдцѣ свое́мъ ва́съ ра́ди, ча́да моя́, поне́же ви́жу вы́ ника́коже премѣни́вшася отъ дѣ́лъ свои́хъ неподо́бныхъ. Не та́ко бо скорби́тъ ма́ти, ви́дящи ча́да своя́ боля́ща, я́коже а́зъ грѣ́шный оте́цъ ва́шъ, ви́дя ва́съ, ча́да своя́, боля́ща беззако́нными дѣ́лы. Мно́гажды бо глаго́лахъ ва́мъ, хотя́ отвлещи́ ва́съ отъ злы́хъ обы́чаевъ ва́шихъ, но николи́же ви́жду вы́ премѣ́ньшася. Аще кто́ отъ ва́съ разбо́йникъ, разбо́я не оста́етъ; а́ще кто́ кра́детъ, татьбы́ не оста́етъ; а́ще кто́ не́нависть къ дру́гу и́мать, вражду́я не почива́етъ; а́ще ли кто́ восхища́я и гра́бя, не насы́тится; а́ще ли кто́ рѣ́зы е́млетъ, не преста́етъ; а́ще ли кто́ любы́ дѣ́я, прелюбодѣ́йства не отлуча́ется. То́ ка́ко утѣ́шуся, ви́дя вы́ о́тъ Бога отлу́чьшася и удали́вшася отъ до́брыхъ дѣ́лъ? Ка́ко обра́дуюся, сѣ́явъ до́брое сѣ́мя въ сердца́ ва́ша, Боже́ственнаго Писа́нія словеса́, и николи́же ва́съ ви́жу прозя́бша и плода́ добра́ породи́вша? Но молю́ вы́, бра́тіе и сы́нове, преста́ните отъ уны́нія, и обнови́теся до́брымъ обновле́ніемъ, преста́ните зла́я творя́ще, убо́йтеся Сотво́ршаго вы́, вострепещи́те суда́ стра́шнаго. Къ Кому́ гряде́мъ, и къ Кому́ приближа́емся отходя́ще свѣ́та сего́? Что́ рече́мъ и что́ отвѣща́емъ? Стра́шно бо е́сть, ча́да, впа́сти въ ру́цѣ Бо́га жи́ва! Или́ не ви́димъ, что́ въ се́мъ житіи́ пріи́де на ны́? И еще́ каковы́ о́тъ Бога на себе́ ка́зни не приведо́хомъ? Не плѣне́на ли бы́сть земля́ на́ша, и не взя́ти ли бы́ша гра́ды на́ша? Отцы́ же и бра́тія на́ша, не вско́рѣ ли тру́піемъ на́ землю падо́ша? Жены́ же и ча́да на́ша не веде́ны ли бы́ша въ плѣ́нъ, въ чужíя зе́мли?...» (М., 1910.) далѣе...


КНИГА «ЗЛАТОУСТЪ». СЛОВО 9-Е, ВЪ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ 1-Й НЕДѢЛИ ПОСТА (1910)

Святитель Иоанн Златоуст «До́браго и поле́знаго поста́ тече́ніе приспѣ́, не поскорби́мъ, ни облѣни́мся, бра́тіе, ниже́ да небреже́мъ о пре́данныхъ на́мъ за́повѣдехъ отъ святы́хъ апо́столъ и отъ святы́хъ оте́цъ. Не наче́ный бо до́брѣ, но и сконча́въ, — то́й иску́сенъ е́сть и вѣ́ренъ подви́жникъ. Всѣ́хъ бо на́ми твори́мыхъ благи́хъ дѣ́лъ, Бо́гъ не нача́ла, но конца́ зри́тъ. Тѣ́мъ же и глаго́лаше: никто́ же возложи́въ ру́ку на ра́ло, и зря́ вспя́ть, упра́вленъ е́сть въ Ца́рство. И па́ки рече́: человѣ́къ, ка́яйся грѣхо́въ свои́хъ, и па́ки та́яжде творя́й, моли́тву его́ кто́ услы́шитъ? И что́ по́льзова смире́ніе его́? Глаго́летъ же вели́кій Васи́лій: человѣ́къ, и́же въ поспѣше́ніи бы́въ до́брыхъ дѣ́лъ, и па́ки обрати́тся на пе́рвый о́бразъ, не то́кмо тру́дъ сво́й погуби́тъ, но и тяжча́йшее осужде́ніе пріи́метъ: не лѣ́тъ бо число́мъ покая́ніе разсужда́ется, но предложе́ніемъ души́. Что́ вы́сишися, о убо́гій человѣ́че, ка́лъ сы́й и гно́й? Что́ дме́шися и вы́ше о́блакъ вы́сишися? Помы́сли соста́въ сво́й, я́ко земля́ еси́ и па́ки въ зе́млю по́йдеши. Потщи́мся, бра́тіе, во́ время се́ о душа́хъ на́шихъ, не облѣни́мся, но всегда́ сме́ртный ча́съ помина́емъ. Что́ бо человѣ́къ? Ничто́же е́сть, но стѣ́нь, и пе́пелъ, смра́дъ, и ка́лъ, и че́рвь: бога́тый, благоро́дный, си́льный, го́рдый, напра́сный, во еди́нъ ча́съ овча́те кротча́е лежа́, и оты́де лежа́й а́ки неяви́вся. Держа́й держи́мь быва́етъ, роди́выйся а́ки не роди́вся. Вяжа́й вя́жемь быва́етъ, и ведо́мь быва́етъ а́ки осу́женикъ. Не глаго́ли: ю́нъ е́смь, наслажду́ся житія́ сего́, упита́юся въ мíрѣ се́мъ, угожду́ тѣ́лу, и пото́мъ пока́юся душе́ю...» (М., 1910.) далѣе...


СВТ. ГРИГОРІЙ ПАЛАМА. БЕСѢДА 7-Я, ИНАЯ О ПОСТѢ (1968)

Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский «Пріятенъ — для глазъ видъ спокойнаго моря, освѣщеннаго лучезарнымъ свѣтомъ и сіяющаго и озареннаго, и зеркальной поверхностью отражающаго свѣтъ. Но гораздо болѣе отрадно не только видѣть, но и говорить Церкви, собранной о Бозѣ, свободной отъ смятеній, и таинственно озаренной божественнымъ свѣтомъ, и къ оному Сіянію окрыленной и имѣющей горѣ и руки и очи и всѣ чувства и мысли. Итакъ, поскольку благодать Духа даровала мнѣ сегодня это отрадное зрѣлище и вы предстоите съ нами, проводя дни и ночи въ храмѣ Божіемъ и въ его, не имѣющемъ ни въ чемъ недостатка, заботливомъ попеченіи, то возможно представить себѣ васъ, какъ нѣкія древеса нездѣшняго міра, насажденныя у источниковъ водъ Духа. Вотъ, и я также посодѣйствую, по силѣ, оному орошенію, являя вамъ очевиднѣе на показъ тѣ ухищренія, которыми врагъ нашего спасенія тщится всевозможными способами сдѣлать негодными не только постъ, но и — молитву нашу. Итакъ, братіе, имѣется и иного рода пресыщеніе и дурное пьянство, которое бываетъ не отъ ѣды и не отъ напитковъ и проистекающихъ отъ нихъ удовольствій, но — отъ гнѣва на ближняго, и ненависти, и злоламятства и проистекающихъ отъ нихъ золъ, о которыхъ и Моисей говоритъ въ пѣснѣ: «Ярость зміевъ вино ихъ, и ярость аспидовъ неисцѣльна» (Втор. XXII, 33). Посему также и Пророкъ Исаія говоритъ: «Горе пьянымъ безъ вина» (Ис. XXVIII, 1); и еще онъ увѣщеваетъ, говоря такъ: «Не поститесь будучи въ ссорахъ» (LVIII, 4)...» (Монреаль, 1968.) далѣе...


СВТ. ГРИГОРІЙ ПАЛАМА. БЕСѢДА 6-Я, УВѢЩАТЕЛЬНАЯ КЪ ПОСТУ (1968)

Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский «Весьма искусенъ въ злѣ и многохитеръ — лучше сказать, многоопытенъ, — духовный и началозлобный змій. Одними способами онъ умѣетъ сковывать благое расположеніе и дѣланіе наше; а если бы не возмогъ воспрепятствовать началу сего, иныя измышляетъ уловки, которыми приводитъ въ негодность совершеніе сего; а если бы не возмогъ привести въ негодность совершеніе сего гдѣ-нибудь на серединѣ дороги, опять же онъ знаетъ иныя ухищренія и иные способы, которыми онъ и завершившееся дѣло сводитъ на нѣтъ и, болѣе того, приводитъ къ гибели тѣхъ, которые не бываютъ всецѣло внимательными къ дѣлу. И, прежде всего, онъ представляетъ намъ многотрудность и труднодостижимость, а посему наводитъ на насъ нераденіе и отчаяніе, какъ на стремящихся къ невозможному и слишкомъ трудному и поэтому, конечно, не могущихъ привести въ дѣло намѣреніе; кромѣ того, онъ внушаетъ подвизающимся и невѣріе относительно обѣтованныхъ Богомъ наградъ. Но мы, братіе, посредствомъ духовнаго мужества, и расположенія, и вѣры, миновавъ эту западню, примемъ на умъ, что какъ земля не воздаетъ полезныхъ плодовъ, если не трудиться на ней, такъ и душа, безъ наличія духовныхъ подвиговъ, не произведетъ ничего богоугоднаго и служащаго ко спасенію. Земля, дѣйствительно, тяжка для земледѣланія, но всякая разумная душа по природѣ благорасположена къ добродѣтели. Поскольку же, въ силу первичнаго осужденія, мы осуждены въ трудѣ и заботѣ проводить жизнь...» (Монреаль, 1968.) далѣе...


СВТ. ІОАННЪ ЗЛАТОУСТЪ. "БЕСѢДЫ О ПОКАЯНІИ". БЕСѢДА 7-Я (2006)

Святитель Иоанн Златоуст «Божественный апостолъ всегда говоритъ божественнымъ и небеснымъ языкомъ, и съ великимъ искусствомъ преподаетъ евангельское слово, изрекая правила вѣры не отъ собственнаго разума, а по царской своей власти. Преимущественно же онъ обнаруживаетъ такое искусство тогда, когда обращается съ рѣчью о покаяніи къ согрѣшающимъ. О томъ же самомъ предметѣ и я буду бесѣдовать съ вами. Итакъ, вы слышали, — коснусь сказаннаго лишь отчасти, — какъ этотъ доблестный и дивный мужъ, бесѣдуя съ коринѳянами, говорилъ: (боюсь) еда како пришедъ не восплачуся многихъ прежде согрѣшшихъ и не покаявшихся (2 Кор. XII, 20, 21). По природѣ этотъ великій учитель былъ человѣкъ, а по волѣ — Божій служитель, почему онъ и говоритъ какъ бы небеснымъ языкомъ, и какъ будто возглашая изъ самыхъ небесъ, и грѣшниковъ устрашаетъ угрозами, и кающимся обѣщаетъ прощеніе. Когда я говорю это, то приписываю власть не (личному) слову Павла, а возвожу все къ благодати Божіей, о чемъ говорилъ нынѣ онъ самъ: или вы искушенія ищете глаголющаго во мнѣ Христа (2 Кор. XIII, 3)? Итакъ, онъ предлагаетъ грѣшникамъ цѣлительное врачество и спасительное покаяніе. Но сегодня съ апостольскимъ чтеніемъ совпало и евангельское властное изреченіе Спасителя, изобильно дарующее отпущеніе грѣховъ. Исцѣляя разслабленнаго, Спаситель, какъ вы только что слышали, сказалъ: чадо, отпущаются тебѣ грѣси твои многи (Марк. II, 5), а отпущеніе грѣховъ — источникъ спасенія и воздаяніе покаянія...» (Jordanville, 2006.) далѣе...


СВТ. ІОАННЪ ЗЛАТОУСТЪ. "БЕСѢДЫ О ПОКАЯНІИ". БЕСѢДА 6-Я (2006)

Святитель Иоанн Златоуст «Какъ пріятны для насъ волны этого духовнаго моря, — пріятнѣе и волнъ морскихъ! Эти воздвигаются возмущеніемъ вѣтровъ, а тѣ желаніемъ слышать (поученіе); эти, воздымаясь, приводятъ кормчаго въ великій страхъ, а тѣ, появляясь, влагаютъ въ говорящаго великое дерзновеніе. Эти служатъ знáкомъ ярящагося моря, а тѣ признакомъ радостной души; эти ударяясь о камни, производятъ глухой шумъ, а тѣ, приражаясь къ слову ученія, издаютъ пріятный звукъ. Равнымъ образомъ и дуновеніе легкаго вѣтра, когда падаетъ на нивы и то приклоняетъ къ землѣ, то поднимаетъ вверхъ головки колосьевъ, — представляетъ на сушѣ подобіе морскихъ волнъ. Но и тѣхъ нивъ пріятнѣе эта нива, потому что не дуновеніе вѣтерка, а благодать Св. Духа возбудила и согрѣла души ваши; и огонь, о которомъ нѣкогда сказалъ Христосъ: огня пріидохъ воврещи на землю, и что хощу, аще уже возгорѣся (Лук. XII, 49), — этотъ огонь, вижу я, ввергнутъ и горитъ въ душахъ вашихъ. Поелику же страхъ Христовъ возжегъ для насъ столько лампадъ, то вольемъ въ нихъ елей ученія, дабы свѣтъ у насъ былъ продолжительнѣе. Вотъ уже время поста склоняется у насъ къ концу; дошедши до средины поприща, мы подошли уже къ концу (его), потому что, какъ тотъ, кто началъ, двинулся къ срединѣ, такъ тотъ, кто дошелъ до средины, касается конца. Итакъ, время (поста) склоняется къ концу, и ладья смотритъ уже въ пристань; но дѣло не въ томъ, чтобы войти въ пристань, а чтобы ввести (въ нее) ладью не безъ прибыли. Прошу всѣхъ васъ, и молю...» (Jordanville, 2006.) далѣе...


КНИГА «ЗЛАТОУСТЪ». СЛОВО 8-Е, ВЪ НЕДѢЛЮ СЫРОПУСТНУЮ (1910)

Святитель Иоанн Златоуст «Разу́мно и смы́сленно послу́шайте, бра́тіе, о святѣ́мъ се́мъ постѣ́. Проро́къ бо глаго́летъ о поще́ніи: во́ время прія́тно послу́шахъ тебе́, и въ де́нь спасе́нія помого́хъ ти́. Се́ ны́нѣ наста́ вре́мя прія́тно, се́ прибли́жися де́нь спасе́нія, святы́й се́й вели́кій по́стъ честны́й, прообразова́нный отъ Бо́га, въ о́ньже входя́ще очи́стимъ душа́ и тѣлеса́ отъ вся́каго зла́. Сíи бо дни́ очище́нія су́ть: отъ сва́ра и гнѣ́ва, лжи́ и клеветы́, за́висти и татьбы́, осужде́нія и пія́нства, блуда́ и объяде́нія. Вся́ та́, бра́тіе, зла́я сотворе́нія отве́ргше, воспріи́мемъ и́стинное покая́ніе, да прибли́жимся къ Бо́гу, ча́стыми моли́твами, слеза́ми и ми́лостынею; да омы́емъ прегрѣше́нія на́ша, не человѣ́комъ похвалу́ явля́юще поще́нія на́шего, но Бо́гу вѣ́дущему вся́. Десяти́на бо всего́ лѣ́та се́й по́стъ е́сть, да поне́ ту́ ча́сть отдади́мъ Бо́гу. Аще ли питія́ и яде́нія мно́га, и всегда́ сва́ра, и тя́жбы, и гнѣ́ва, и всея́ про́чія зло́бы, не оста́немся, то́ ка́ко мо́жемъ отда́ніе грѣхо́мъ прія́ти? Но слы́шимъ, что́ рече́ евангели́стъ? Рече́ Госпо́дь: а́ще отпу́стите человѣ́комъ согрѣше́нія и́хъ, отпу́ститъ и ва́мъ Оте́цъ ва́шъ Небе́сный прегрѣше́нія ва́ша. Высо́ко и стра́шно сло́во: на самѣ́хъ на́съ вла́сть полага́етъ: а́ще, рече́, отпу́стите, и отпу́стится ва́мъ; и а́ще поми́луеши, поми́лованъ бу́деши; не осужда́й, не осужде́нъ бу́деши. Бо́гъ сотвори́лъ тебе́ самовла́стна, о человѣ́че, оправда́тися, или́ осуди́тися, я́коже изво́лиши. Егда́ же постите́ся, не бу́дите дря́хли, я́коже лицемѣ́ри, и не осужда́йте никого́ же: мно́зи бо я́вѣ согрѣши́ша, а о́тай вельми́ пока́яшася. И ты́ у́бо, люби́миче, постя́ся, печа́луй о себѣ́...» (М., 1910.) далѣе...


КНИГА «ЗЛАТОУСТЪ». СЛОВО 7-Е, ВЪ СУББОТУ СЫРНУЮ (1910)

Святитель Иоанн Златоуст «Рече́ Госпо́дь: а́ще оставля́ете человѣ́комъ согрѣше́нія и́хъ, и ва́мъ оста́витъ Оте́цъ ва́шъ Небе́сный согрѣше́нія ва́ша; а́ще ли не оста́вите зло́ творя́щимъ согрѣше́нія и́хъ, не оста́вятся и ва́мъ согрѣше́нія ва́ша. Си́ми бо всѣ́ми Госпо́дь Бо́гъ я́ко чадолюби́вый Оте́цъ учи́тъ на́съ, да бы́хомъ спасли́ся. И вельми́ возлюби́ на́съ, па́че не́жели ма́терь младе́нца. Помы́слимъ у́бо, бра́тіе, ко́ль мно́го согрѣша́емъ, и безъ числа́ непра́вды твори́мъ, а Онъ терпи́тъ, и милосе́рдуетъ. Аще у́бо коего́ дни́ предъ Бо́гомъ согрѣше́нія сотвори́мъ, да разумѣ́емъ у́бо долготерпѣ́ніе Бо́жіе. О, человѣ́че, а́ще реку́ ти: да́й убо́гимъ пи́щу и одѣя́ніе? И ты́ рече́ши: себѣ́ ми тре́бѣ. Аще ли реку́ ти: пости́ся и бо́дръ бу́ди? И ты́ рече́ши: не́мощно ми́ тѣ́ло. Аще ли реку́ ти: не имѣ́й гнѣ́ва, и зла́ за зло́ не воздава́й, чужи́хъ грѣхо́въ не пыта́й. И что́ проти́ву сему́ отвѣща́ти и́маши? Ни тѣ́ла бо здѣ́ утруди́ти и́маши, ни имѣ́нія дая́ти, ни пути́ до́лга ше́ствовати, ни ми́лостыни дая́ти. Но моли́ Бо́га за творя́щія зло́, да Госпо́дь Бо́гъ и твоя́ оста́витъ согрѣше́нія. Аще ли не оставля́еши злотворя́щимъ согрѣше́нія, не мо́жеши спасти́ся. Якоже бо ко́рень добродѣ́тели — любо́вь, та́ко всѣ́мъ зло́бамъ ко́рень е́сть вражда́. Испе́рва бо рече́ Госпо́дь по Ада́мли согрѣше́ніи: положу́ вражду́ между́ діа́воломъ и человѣ́ки. Мно́зи бо любо́вь и́мутъ ко діа́волу и его́ во́лю творя́тъ, а со человѣ́ки вражду́ютъ. О, бра́тіе, а́ще мо́лимся Бо́гу, а зло́бы не оста́вимъ, то льсти́мся. Ка́ко мо́лимся, глаголюще: Отче на́шъ Иже еси́ на небесѣ́хъ, оста́ви на́мъ до́лги на́ша, я́коже и мы́ оставля́емъ...» (М., 1910.) далѣе...


"ТРІОДЬ ПОСТНАЯ". СЛУЖБА ВЪ СРЕДУ 1-Я СЕДМИЦЫ ПОСТА (1864)

Господь Вседержитель «Снѣ́дію дре́вле го́рькою изри́нувшеся изъ рая́, воздержа́ніемъ страсте́й потщи́мся вни́ти, взыва́юще Бо́гу на́шему: на Крестѣ́ простры́й дла́ни Твоя́, о́цетъ пи́вый и же́лчь вкуси́вый, и болѣ́зни претерпѣ́вый отъ гвозде́й, горча́йшія сла́сти вся́ отъ ду́шъ на́шихъ изгвозди́вый, ра́ди благоутро́бія щедро́тъ спаси́ рабы́ Твоя́. — Дре́ва снѣ́дію иногда́ изгна́ни бы́вше изъ рая́, Кресто́мъ Твои́мъ въ о́нь всели́хомся, его́же въ моли́тву Тебѣ́ приводя́ще, Многоми́лостиве, и вѣ́рно Ти́ вси́ мо́лимся: исто́чники сле́зъ ны́нѣ на́мъ низпосли́ во вре́мя воздержа́нія, скве́рну всю́ очища́ющія страсте́й и прегрѣше́ній на́шихъ, да вси́ Ти́ вопіе́мъ прилѣ́жно: Го́споди, сла́ва Тебѣ́. — Воздержа́нія наслажде́ніе и мнѣ́, Сло́ве, да́руй, я́коже Ада́му ра́й иногда́, отъ вся́кія Твоея́ вкуша́ти за́повѣди, Бо́же на́шъ, и оша́ятися при́сно плода́, его́же отре́клъ еси́ грѣха́, да живоно́сную Стра́сть Твою́ Кре́стную въ ра́дости предварю́. — По́стъ не оша́яніе бра́шенъ то́чію соверши́мъ, но вся́кія веще́ственныя стра́сти отчужде́ніе, да на на́съ мучи́тельствующую пло́ть порабо́тивше, досто́йни бу́демъ прича́стія Агнца, за мíръ закла́ннаго во́лею, Сы́на Бо́жія, и духо́вно пра́зднуемъ изъ ме́ртвыхъ Спа́сово Воскресе́ніе, на высоту́ взе́мшеся добродѣ́телей во свѣ́тлости и наслажде́ніи изря́дныхъ дѣ́лъ, веселя́ще Человѣколю́бца. — Посто́мъ помышле́ній стра́сти пріиди́те порабо́тимъ, духо́вными себе́ кри́лы покры́вше, да вра́жію дви́жимую бу́рю ле́гцѣ преше́дше, досто́йни бу́демъ кре́стнаго поклоне́нія, о мíрѣ закла́ннаго во́лею Сы́на Бо́жія, и духо́вно пра́зднуимъ...» (Кіевъ, 1864.) далѣе...


"ТРІОДЬ ПОСТНАЯ". СЛУЖБА ВО ВТОРНИКЪ 1-Я СЕДМИЦЫ ПОСТА (1864)

Господь Вседержитель «Вся́кій грѣ́хъ содѣ́яхъ, всѣ́хъ преидо́хъ блудо́мъ; а́ще восхощу́ пока́ятися, не и́мамъ сле́зъ то́ки; аще лѣ́ностно и ны́нѣ поживу́, му́цѣ пови́ненъ е́смь! Но да́ждь ми́ исправле́ніе, еди́не благíй Бо́же, и поми́луй мя́. — Ту́чи ми́ пода́ждь, Христе́, сле́зъ, въ поста́ кра́сный де́нь, я́ко да воспла́чу, и отмы́ю скве́рну, я́же отъ сласте́й, и явлю́ся Тебѣ́ очище́нъ, егда́, Судіе́, съ небеси́ и́маши пріити́, Го́споди, суди́ти человѣ́комъ, я́ко Судія́, и Пра́ведный еди́нъ. — Пріиди́те усе́рдно, тве́рдое ору́жіе поста́ иму́ще я́ко щи́тъ, вся́кую ко́знь пре́лести вра́жія отврати́мъ, вѣ́рніи. Не опали́мся сладостьми́ страсте́й, ни огня́ искуше́ній убои́мся, и́миже Христо́съ Человѣколю́бецъ почестьми́ терпѣ́нія вѣнча́етъ на́съ. Тѣ́мже со дерзнове́ніемъ моля́щеся, припа́даемъ зову́ще, прося́ще ми́ра и душа́мъ на́шимъ ве́лія ми́лости. — Пости́мся посто́мъ прія́тнымъ, благоуго́днымъ Го́сподеви! Истинный по́стъ е́сть злы́хъ отчужде́ніе, воздержа́ніе язы́ка, я́рости отложе́ніе, по́хотей отлуче́ніе, оглаго́ланія, лжи́ и клятвопреступле́нія. Си́хъ оскуде́ніе — по́стъ и́стинный е́сть и благопрія́тный. — Преблагослове́нна благода́ть всечестна́го поста́: Моисе́й бо тѣ́мъ просла́вися и зако́нъ въ пи́смени на скрижа́лехъ прія́тъ; огня́ си́льнѣйшіи о́троцы ю́ніи яви́шася. Въ то́мъ у́бо погаси́мъ плотскíя стра́сти пламенѣ́ющія, Христу́ Спа́су вопію́ще: обраще́ніе на́мъ всѣ́мъ да́руй и изба́ви гее́нны. — Покая́нія наста́ вре́мя, воздержа́нія покажи́ плоды́, о душе́ моя́, воззри́ къ преждепока́явшимся, воззови́ Христу́: согрѣши́хъ, спаси́ мя́, я́коже спа́слъ еси́, Влады́ко, мытаря́, воздохну́вша отъ се́рдца...» (Кіевъ, 1864.) далѣе...


ДѢЯНІЯ 2-ГО ВСЕЗАРУБ. СОБОРА 1938 Г. ДОКЛАДЪ Б. Р. ГЕРШЕЛЬМАНА (1939)

Члены Архиерейского Собора РПЦЗ «Ни одно общественное движеніе нельзя правильно оцѣнить, не изслѣдовавши его истоковъ и тѣхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, а еще болѣе нравственныхъ идей, подъ вліяніемъ которыхъ оно возникло. Поэтому, прежде, чѣмъ говорить о современныхъ общественныхъ теченіяхъ въ Русскомъ Зарубежьѣ, необходимо еще и еще разъ бросить взглядъ на ту страшную, не только внѣшнюю, но и глубокую духовную катастрофу, которая поразила наше Отечество и обусловила собою самое явленіе русскаго зарубежнаго разсѣянія. По ученію апостольскому, каждый народъ имѣетъ свою особую часть въ общечеловѣческомъ дѣланіи, свой особый участокъ нивы Божіей, который онъ воздѣлываетъ въ согласіи съ его особенностями. Этотъ взглядъ въ настоящее время раздѣляется и точною историческою наукою. И она утверждаетъ, что всякій народъ, а, слѣдовательно и государство имѣютъ свою особую историческую миссію и особые пути ея исполненія, и народъ и государства живы только до тѣхъ поръ, пока они исполняютъ именно эту миссію и идутъ именно этими путями: измѣнивъ своему назначенію, сойдя съ положенныхъ для него путей, они гибнутъ, или физически или духовно, обращаясь въ другой народъ, внутренно не имѣющій ничего общаго съ прежнимъ, несмотря на кровную связь. Наше образованное общество очень мало занималось воросомъ объ историческомъ назначеніи Россіи. Оно было ясно лишь нашей Церкви, нашимъ Государямъ...» (Бѣлградъ, 1939.) далѣе...


ДѢЯНІЯ 2-ГО ВСЕЗАРУБ. СОБОРА 1938 Г. ДОКЛАДЪ ИГУМЕНА ФИЛИППА (1939)

Члены Архиерейского Собора РПЦЗ «Условія быта русского юношества, живущаго въ инославной средѣ, заставляютъ насъ сильно опасаться за сохраненіе Православной вѣры и православнаго міровоззрѣнія, а слѣдовательно и русского національного облика. Жизнь настоятельно выдвигаетъ вопросъ объ углубленіи православнаго міровоззрѣнія и яснаго сознанія разницы православнаго міровоззрѣнія отъ инославнаго. При этомъ нужно имѣть въ виду, что вопросы объ этой разницѣ назрѣваютъ у учениковъ весьма рано, съ первыхъ же шаговъ ихъ обращенія въ средѣ неправославныхъ соучениковъ и иногда даже у болѣе любознательныхъ и развитыхъ дѣтей и раньше того. Мы не намѣрены критиковать тѣ методы или тѣ учебники, которые вполнѣ отвѣчаютъ своему заданію тамъ, гдѣ дѣти живутъ въ средѣ православной, гдѣ для нихъ инославное богослуженіе, неправославное міровоззрѣніе являются чѣмъ-то чуждымъ, рѣдкостнымъ, выходящимъ изъ обычной колеи общаго тока жизни. Мы будемъ говорить о результатахъ наблюденій нашихъ послѣ извѣстнаго опыта работы по преподаванію Закона Божія въ странахъ съ преобладающимъ католическимъ населеніемъ. Мы пришли къ глубокому убѣжденію, что эти условія, которыя наблюдаются въ этой обстановкѣ самымъ настоятельнымъ образомъ, требуютъ особаго подхода къ преподаванію Закона Божія и къ выработкѣ спеціального типа учебниковъ, которые бы съ первыхъ же шаговъ объясняли разницу между Православіемъ...» (Бѣлградъ, 1939.) далѣе...


"ТРІОДЬ ПОСТНАЯ". СЛУЖБА ВЪ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ 1-Я СЕДМИЦЫ ПОСТА (1864)

Господь Вседержитель «Поста́ боже́ственнымъ нача́ткомъ умиле́ніе стя́жимъ, отъ души́ вопію́ще: Влады́ко Христе́, моли́тву на́шу пріими́, я́ко избра́нное кади́ло, и изба́ви на́съ, мо́лимся, злосмра́дныя тли́ и му́ки стра́шныя, я́ко еди́нъ Сы́й Благоувѣ́тливый. — Всечестно́е воздержа́ніе начне́мъ свѣ́тло, луча́ми сія́юще святы́хъ за́повѣдей Христа́ Бо́га на́шего, любве́ свѣ́тлостію, моли́твы блиста́ніемъ, чистоты́ очище́ніемъ, благому́жества крѣ́постію, я́ко да свѣтоно́сни предвари́мъ во свято́е и тридне́вное Воскресе́ніе, осіява́ющее нетлѣ́ніе мíру. — Пріи́де по́стъ, ма́ти цѣлому́дрія, обличи́тель грѣхо́въ, проповѣ́дникъ покая́нія, жи́тельство а́нгеловъ, и спасе́ніе человѣ́ковъ, вѣ́рніи, возопіи́мъ: Бо́же, поми́луй на́съ. — Ка́ко ны́нѣ моего́ воспла́чу отпаде́нія? Ко́е нача́ло сотворю́ спасе́нія моего́, блу́дно пожи́вый? Ще́дре, и́миже судьба́ми вѣ́си, спаси́ мя́. — Се́ вре́мя покая́нія, се́ де́нь спаси́тельный, поще́нія вхо́дъ, душе́, бо́дрствуй и страсте́й вхо́ды затвори́, ко Го́споду взира́ющи. — Грѣхо́въ треволне́ніе буря́щееся во глубину́ низвлачи́тъ мя́ отча́янія, но къ Твое́й прибѣга́ю пучи́нѣ ми́лости, спаси́ мя́, Го́споди. — Еди́нъ а́зъ грѣху́ порабо́тихся, еди́нъ а́зъ страсте́мъ две́ри отверзо́хъ, благоувѣ́тливе Сло́ве, обрати́ мя́, Спа́се, благоутро́біемъ Твои́мъ. — Приспѣ́ ны́нѣ, введе́ся по́двиговъ вре́мя, поста́ по́прище, усе́рдно вси́ начне́мъ се́й, добродѣ́тели Го́сподеви, я́ко да́ры, нося́ще. —Бра́шно Ада́мъ яде́ и отъ рая́ того́ невоздержа́ніе изри́ну, на́съ же, Го́споди, по́стъ пріи́мый, досто́йны покая́нія покажи́, Человѣколю́бче...» (Кіевъ, 1864.) далѣе...


"ТРІОДЬ ПОСТНАЯ". СЛУЖБА ВЪ НЕДѢЛЮ СЫРОПУСТНУЮ (1864)

Господь Вседержитель «Въ сíй де́нь воспомина́ніе твори́мъ отъ ра́йскія пи́щи испаде́нія первозда́ннаго Ада́ма, е́же боже́ственніи святíи отцы́ на́ши пре́жде святы́я Четыредеся́тницы вчини́ша, я́коже тѣ́ми показу́юще вещьми́, ели́ка по́стная лѣчьба́ человѣ́ческому естеству́ поле́зная, и ели́ко па́ки, е́же отъ ла́комства и непослуша́нія гну́сно. Оста́вльше у́бо отцы́, я́же по ча́сти въ мíрѣ, си́ми бы́вшая повѣствова́ти безчи́сленна су́ща, первозда́ннаго Ада́ма предлага́ютъ, ели́ко зло́ пострада́, отъ е́же ни вма́лѣ пости́тися, отону́ду и на́шему приведе́ естеству́, я́вѣ предпоказу́юще. И я́коже пе́рвое въ человѣ́цѣхъ Бо́жіе заповѣ́даніе поста́ до́брое, е́же не сохрани́въ о́нъ, но чре́ву поко́рься, па́че же преле́стнику змíю Евою, не то́кмо Бо́гъ не бы́сть, но и сме́рть привлече́ и па́губу всему́ ро́ду подаде́. Пи́щи у́бо ра́ди пе́рваго Ада́ма Госпо́дь дне́й пости́ся четы́редесять и послушли́въ бы́сть; его́же ра́ди и настоя́щая свята́я Четыредеся́тница святы́ми апо́столы умы́слися, да е́же не сохрани́въ о́нъ, пострада́, погуби́въ нетлѣ́ніе, сохрани́вше мы́ воспріи́мемъ посто́мъ. Инако же, я́коже и предреко́хомъ, намѣ́реніе святы́хъ сіе́ е́сть — да я́же изъ нача́ла да́же до конца́ дѣла́ бы́вшая Бо́гомъ, вкра́тцѣ обы́мутъ. Елма́ же всѣ́хъ по на́мъ вино́вно преступле́ніе и отъ пи́щи испаде́ніе Ада́мово, — по сему́ сло́ву сіе́ ны́нѣ предлага́ютъ, па́мять на́мъ творя́щимъ: о́наго да убѣжи́мъ, па́че же невоздержа́нію во все́мъ да не ревну́емъ. Въ шесты́й у́бо де́нь Ада́мъ созда́ся руко́ю Бо́жіею, почте́нъ бы́въ и о́бразомъ, вдуновле́ніемъ. И, взе́мъ за́повѣдь, а́біе да́же до шеста́го часа́ въ раи́ поживе́...» (Кіевъ, 1864.) далѣе...


"ТРІОДЬ ПОСТНАЯ". СЛУЖБА ВЪ СУББОТУ СЫРНЫЯ СЕДМИЦЫ (1864)

Господь Вседержитель «Въ сíй де́нь па́мять соверша́емъ всѣ́хъ въ поще́ніи просія́вшихъ святы́хъ, муже́й же и же́нъ: пома́лу бо предводи́тельными на́съ пра́здники, богоно́сніи отцы́ наста́вивше, и гото́вы предустро́ивше въ по́прище, и пи́щи и сы́тости отве́дше, и бу́дущаго суда́ стра́хомъ на́съ наказа́вше, сыроя́стною же седми́цею я́ко до́лжно предочи́стивше, прія́тно и два́ поще́нія положи́ша посредѣ́, да по ма́лу на́съ къ нему́ возбу́дятъ. Се́ и преподо́бно вся́ пожи́вшія, и и́нако, болѣ́зньми мно́гими и труды́, му́жи же вку́пѣ и жены́, посредѣ́ предпоста́виша, я́ко да па́мятію тѣ́хъ и боре́ніи си́льнѣйша на́съ сотворя́тъ къ по́прищу, иму́щихъ о́нѣхъ житіе́, о́бразъ нѣ́кій и пу́ть. И е́же отъ о́нѣхъ посо́біе и по́мощь пріе́млюще, къ духо́внымъ подвиго́мъ влече́мся, помышля́юще, я́ко и тíи того́жде на́мъ естества́ общи́шася. Якоже бо воево́ды во́инствомъ ополче́ннымъ и уже́ по чино́мъ стоя́щимъ, словесы́, и образы́, и дре́внихъ муже́й помина́ніи, изря́дно воева́вшихъ и хра́бровавшихъ своя́ во́и обощря́ютъ, и отсю́ду они́ укрѣпля́еми, побѣ́ды наде́ждею вседу́шно ополча́ются. Та́ко и ны́нѣ богоно́сніи отцы́ му́дрѣ содѣва́ютъ: му́жескій бо по́лъ и же́нскій, преподо́бнѣ пожи́вшими, къ духо́внымъ подвиго́мъ укрѣ́пльше, си́це къ по́стному предво́дятъ по́прищу, я́ко да къ первообра́зному, незло́бивому о́нѣхъ мы́ взира́юще житію́, многови́дныя и разли́чныя дѣ́лаемъ добродѣ́тели, я́коже кому́ждо си́ла е́сть. Предводи́тельнѣ у́бо любо́вь, и е́же со умо́мъ быва́емое оша́яніе безче́стныхъ дѣ́лъ и дѣя́ній. И по́стъ се́й, не снѣде́ній у́бо то́чію, но и язы́ка, и я́рости, и о́чію...» (Кіевъ, 1864.) далѣе...


"ТРІОДЬ ПОСТНАЯ". СЛУЖБА ВЪ ПЯТОКЪ СЫРНЫЯ СЕДМИЦЫ (1864)

Господь Вседержитель «Покая́нія пе́щь усе́рдно возжже́мъ и сла́сти въ не́й попали́мъ вся́ тѣле́сныя, и огня́ бу́дущаго иску́съ не прія́ти Бога́таго въ ми́лости про́симъ, вопію́ще: свяще́нницы, благослови́те, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки. — Вхо́дное вре́мя поста́ на́мъ бу́детъ вся́каго грѣха́ отложе́нія вино́вное, да не до́лу преклони́мся, ниже́ уны́ло теце́мъ, я́ко да въ кра́ткихъ и ма́лыхъ дне́хъ мно́гія скве́рны умиле́ніемъ се́рдца измы́емъ, еди́наго Бо́га на́шего пою́ще. — Ангельстіи чи́ни, му́ченикъ собра́ніе, боже́ственныхъ апо́столъ ли́къ святы́й, преподо́бныхъ собо́ръ, святи́телей же и проро́ковъ, Тебе́ мо́лятся, Благíй Человѣколю́бче, покая́ніе и́стинное Твои́мъ рабо́мъ пода́ждь, во вре́мя воздержа́нія ны́нѣ вводи́маго. — Ле́стно змíй лука́вый стра́сти наложи́въ ми́ душе́вныя, отъ рая́ изгна́; Ты́ же дла́ни на Крестѣ́ пригвозди́въ, къ высотѣ́ нетлѣ́нія, Спа́се, привле́клъ еси́. — Поста́ боже́ственное вре́мя, стра́сти очища́ющее душе́вныя и тѣле́сныя омыва́ющее я́звы, пріи́де ны́нѣ, наста́, вѣ́рніи, стеце́мся и сіе́ любому́дренно пріи́мемъ. — Вре́мя яви́ся благо́е, въ боже́ственное души́ весе́ліе, вся́кое лице́ облача́ющее, пріиди́те, ве́село сіе́ пріи́мемъ, посто́мъ и моли́твою предочища́ющеся. — По́стъ, сле́зы, моли́тву, обы́чай смире́нный, на́съ ра́ди смири́вшемуся принесе́мъ, я́ко да въ де́нь воздержа́нія проще́ніе пода́стъ прегрѣше́ній на́шихъ. — Се́ свѣтоно́сное пріи́де вре́мя, святы́й де́нь просія́, мра́чныхъ страсте́й твои́хъ отбѣ́гни, о душе́, и зари́ воспріими́ наставля́ющія тя́ къ свѣ́ту, умиле́ніе, я́ко вино́, пію́щи весе́лися, и сласте́й пія́нство возненави́ждь...» (Кіевъ, 1864.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. РОМАНЪ "НЕНАВИСТЬ". ЧАСТЬ 2-Я. ГЛАВА 18-Я (1934)

Атаман Всевеликого Войска Донского Генерал Петр Николаевич Краснов «Въ эти зимніе дни 1918-го года вся Россія карежилась, какъ береста на раскаленной плитѣ. На югѣ шла настоящая война, и совѣтскія газеты пестрѣли извѣстіями подъ заголовками: — «на внутреннемъ фронтѣ». По Россіи судорогой проходили крестьянскія возстанія и бунты рабочихъ. Въ Москвѣ, Ярославлѣ, въ Тамбовской и Саратовской губерніяхъ, въ низовьяхъ Волги, на Уралѣ — вездѣ народъ сопротивлялся большевикамъ, захватившимъ власть. На сѣверѣ англичане и генералъ Миллеръ образовали Сѣверный или Архангельскій фронтъ, на западѣ подъ Ямбургомъ генералъ Юденичъ угрожалъ самому красному Петрограду, на югѣ казаки и генералъ Деникинъ съ Антантой, въ Сибири адмиралъ Колчакъ и чехословаки... Народъ не принималъ чужой и чуждой ему власти третьяго интернаціонала и всѣми силами боролся противъ большевиковъ. Въ эти дни пролетарская власть спѣшно создавала красную армію для защиты революціи и посылала полки на всѣ фронты борьбы. Въ Петроградѣ была объявлена регистрація офицеровъ и жестокими карами грозила совѣтская власть тѣмъ, кто посмѣетъ уклониться. Брали въ заложники женъ и дѣтей офицеровъ и заставляли идти и сражаться за большевиковъ. Въ семьѣ Жильцовыхъ была страшная тревога. Гурочка былъ — офицеръ!.. Его произвели незадолго до прихода къ власти большевиковъ, онъ не успѣлъ получить назначенія въ полкъ и остался дома офицеромъ. Онъ не пошелъ на регистрацію. Онъ искалъ случая пробраться на югъ, чтобы тамъ — въ «бѣлой» арміи...» (Парижъ, 1934.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. РОМАНЪ "НЕНАВИСТЬ". ЧАСТЬ 2-Я. ГЛАВА 17-Я (1934)

Атаман Всевеликого Войска Донского Генерал Петр Николаевич Краснов «Въ большой открытой машинѣ, взятой изъ Царскаго гаража, покачиваясь на глубокихъ кожаныхъ подушкахъ, Володя этимъ вечеромъ ѣхалъ, на Петроградскую сторону въ циркъ "Модернъ". У цирка ярко горѣли большіе круглые фонари. Густая толпа народа тѣснилась у дверей. Володя подъѣхалъ къ боковому входу и по тѣсной ярко освѣщенной лѣстницѣ прошелъ въ циркъ. Все было полно — яблоку некуда было упасть. И не было въ циркѣ обычнаго циркового запаха — запаха конюшни, конскаго пота и навоза, лаковыхъ красокъ, газа и духовъ, что волнуетъ и возбуждаетъ любителей цирковой потѣхи, но воняло кислымъ запахомъ мокрыхъ, заношенныхъ солдатскихъ шинелей, людскимъ нездоровымъ дыханіемъ и смрадомъ давно немытыхъ мужскихъ тѣлъ. Сверху до низу, отъ "райка" до барьерныхъ ложъ, на самой аренѣ — солдатскія сѣрыя шинели, рваныя папахи съ вымазанными красными чернилами — подъ кровь — кокардами, кое гдѣ перемежаемыя черными шинелями матросовъ, шубками и пальтишками какихъ-то толстомордыхъ, весело грызущихъ сѣмечки молодыхъ женщинъ. И все молодежь, весело скалящая зубы — толпа побѣдительница, толпа — теперешній хозяинъ Петрограда, возможно, въ будущемъ — всей Россіи! Пришли слушать своего вождя Троцкаго, побѣдившаго Керенскаго и уничтожившаго сопротивленіе юнкеровъ и женскаго батальона, послѣдняго оплота "капиталистической" Россіи. Драчъ ожидалъ Володю въ бывшей Царской ложѣ. Онъ толкнулъ Володю въ бокъ кулакомъ и сказалъ...» (Парижъ, 1934.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. РОМАНЪ "НЕНАВИСТЬ". ЧАСТЬ 2-Я. ГЛАВА 16-Я (1934)

Атаман Всевеликого Войска Донского Генерал Петр Николаевич Краснов «Матвѣй Трофимовичъ былъ вызванъ въ гимназію на общее собраніе. Повѣстка была подписана: — "Революціонный комитетъ Н-ской гимназіи". Онъ пришелъ съ опозданіемъ. Если-бы то, что онъ увидѣлъ въ актовомъ залѣ ему приснилось — онъ почелъ-бы тотъ сонъ за кошмарный... Если-бы увидалъ онъ это на сценѣ — онъ сказалъ-бы — что это издѣвательство надъ школой, надъ наукой, ученіемъ, учителями и воспитателями. Въ большомъ залѣ, гдѣ всегда было какъ-то парадно и подтянуто, гдѣ висѣли въ золотыхъ богатыхъ рамахъ портреты Государей и фотографіи попечителей учебнаго округа и директоровъ гимназіи, гдѣ ярко, до прозрачности, былъ натертъ красивый паркетъ, въ которомъ, какъ въ дымной рѣкѣ отражались стоявшіе вдоль стѣнъ новенькіе буковые стулья — было грязно, неуютно и заброшенно... Портреты и фотографіи были сняты, и ихъ мѣста обозначались пятнами выцвѣтшихъ обоевъ то овальными, то длинными, прямоугольными. Мутныя, съ самой революціи не протиравшіяся стекла оконъ пропускали скупой, печальный свѣтъ. Паркетъ былъ заплеванъ и засоренъ... Залъ былъ уставленъ длинными рядами стульевъ и скамеекъ, принесенныхъ изъ классовъ, и на нихъ сидѣли люди, совсѣмъ не подходящіе для гимназіи, для ея параднаго актоваго зала. Точно улица ворвалась въ гимназію. На невысокой эстрадѣ, подъ пустымъ пьедесталомъ, гдѣ раньше стоялъ мраморный бюстъ Императора Александра I, основателя гимназіи и гдѣ теперь безпорядочно были навалены шапки...» (Парижъ, 1934.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. РОМАНЪ "НЕНАВИСТЬ". ЧАСТЬ 2-Я. ГЛАВА 15-Я (1934)

Атаман Всевеликого Войска Донского Генерал Петр Николаевич Краснов «И вотъ загорѣлось. Въ Петроградѣ стали открыто говорить о надвигающемся голодѣ. Гдѣ то на окраинахъ не хватило муки, и у пекарень стояли очереди. Борисъ Николаевичъ шелъ по Невскому проспекту. Въ громадныхъ зеркальныхъ окнахъ рыбной торговли Баракова лежали огромные осетры, балыки, горами былъ наваленъ рыбецъ и шамая, дюжинами подняли золотыя брюха копченые сиги, икра чернѣла въ бочкахъ, живая стерлядь и форель плавали въ стеклянномъ бассейнѣ. Голодъ?!. Борисъ Николаевичъ зашелъ въ булочную Филиппова на углу Невскаго и Троицкой. Въ двери — не протолкаться. Въ булочной — дымно, парно, угарно и жарко. Солдаты, гимназисты, студенты, учащаяся молодежь, дѣвушки, въ шляпкахъ и платочкахъ. У кассы, гдѣ продаютъ «квитки» — давка. За прилавками, заваленными калачами, мучными, пеклеванными, витыми, солеными, сайками заварными и простыми, выборгскими кренделями, бубликами, сушками, крендельками, сухариками, лимонными и ванильными темно-коричневыми въ золотой крошкѣ большими сухарями — мечутся сытые, бѣлые, проворные молодцы. Носятъ на доскахъ изъ пекарни свѣжіе пирожки, съ мясомъ, съ лукомъ, съ повидломъ, съ яблочнымъ кремомъ. Покупаютъ, въ желтоватую, хрустящую бумагу заворачиваютъ вкусно пахнущія булки и тутъ же ѣдятъ, нѣтъ — жрутъ — пирожки и пирожныя. По грязнымъ пальцамъ течетъ варенье или яблочное пюре, чавкаютъ, жарко дышутъ въ лицо другъ другу и говорятъ, говорятъ... Голодъ??...» (Парижъ, 1934.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. РОМАНЪ "НЕНАВИСТЬ". ЧАСТЬ 2-Я. ГЛАВА 14-Я (1934)

Атаман Всевеликого Войска Донского Генерал Петр Николаевич Краснов «По утрамъ похоронный звонъ стономъ стоялъ надъ Петроградомъ. Газеты приходили въ длинныхъ столбцахъ черныхъ рамокъ объявленій о покойникахъ. Убитъ... умеръ отъ ранъ... убиты... убиты... убиты... Объявляли вдовы, родители, дѣти, полки... По вечерамъ столица пылала потѣшными огнями, разъухабистые куплеты неслись изъ кабарэ, въ кинематографахъ гремѣли оркестры, слышались пѣсни и игра на гармоникѣ. Точно съ ума сходили люди, точно пиръ во время чумы шелъ. И вдругъ... откуда?.. какъ?.., — Матвѣй Трофимовичъ не могъ услѣдить за этимъ, сначала шопотомъ, довѣрительно, потомъ громче, потомъ съ народной Думской трибуны, стали говорить страшныя слова. Соберутся въ перемѣну въ учительской учителя, задымятъ папиросы и кто-нибудь скажетъ, ни къ кому не обращаясь: "У меня сына убили". — "Какъ можно... Силъ нѣтъ... Такая война..." — "Нѣтъ снарядовъ. Голыми руками дерутся. Писали: — на Карпатахъ наши камнями отбивали атаки австрійцевъ. Не было вовсе патроновъ". — "Клялись драться союзникамъ до послѣдняго Русскаго солдата, до послѣдняго Русскаго рубля". — "А намъ что?" — "Благодарность потомства". — "Очень она намъ нужна". — "Напрасно Государь сталъ во главѣ армій. Теперь Императрица дѣлаетъ все, что хочетъ". — "Какія дикія назначенія... Все отъ Распутина". — "Надо, господа, отвѣтственное передъ Думой министерство. Можетъ быть это насъ спасетъ". — "Милюковъ правъ: глупость или измѣна". — "Я думаю — и то и другое"...» (Парижъ, 1934.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. РОМАНЪ "НЕНАВИСТЬ". ЧАСТЬ 2-Я. ГЛАВА 13-Я (1934)

Атаман Всевеликого Войска Донского Генерал Петр Николаевич Краснов «На Рождество, какъ и въ прошлые годы, подгородные крестьяне понавезли на рынки елки. Мягокъ былъ зимній вечерній сумракъ и въ немъ особенно сильно почувствовали Женя и Гурочка терпкій, смолистый запахъ елокъ, такъ многое имъ напомнившій. И хотя и говорила Ольга Петровна, что не время теперь елки устраивать, когда война столько горя несетъ — не могла устоять просьбамъ дѣтей, и у Жильцовыхъ готовилась елка. Только на этотъ разъ подарки готовили не другъ для друга, но для "солдатиковъ", которыхъ должна была привести на елку изъ своего лазарета Шура. Каждому готовили тарелку со сластями, пакетъ съ табакомъ, пачку папиросъ, портъ-сигаръ, стальную зажигалку, теплую шерстяную фуфайку, двѣ рубашки и вязаный шарфъ. Но по прежнему дѣлали это все любовно и по указанію Шуры надписывали каждому солдату его подарокъ. Шура привела солдатиковъ и въ церковь ко всенощной, гдѣ имъ уступили первыя мѣста. Потомъ всѣ пришли на елку и, какъ и всегда, Женя, Гурочка, Ваня, Мура и Нина зажигали елку, немного стѣсняясь солдатъ. Въ бѣломъ апостольникѣ, скрывшемъ золото волосъ, Шура была прелестна. Точно еще нѣжнѣе и миловиднѣе стало ея лицо и въ глазахъ появился какой-то особенный блескъ христіанской любви и самопожертвованія. На груди на бѣломъ передникѣ ярокъ былъ красный крестъ и напоминалъ о войнѣ. "Солдатики" — ихъ было пять — стѣснялись "господъ". Они тихо сѣли вдоль стѣны противъ елки...» (Парижъ, 1934.) далѣе...


"ТРІОДЬ ПОСТНАЯ". СЛУЖБА ВЪ НЕДѢЛЮ МЯСОПУСТНУЮ (1864)

Икона Страшного Суда «Въ сíй де́нь втора́го и неумы́тнаго прише́ствія Христо́ва па́мять твори́мъ, ю́же боже́ственнѣйшіи отцы́ по двою́ при́тчу положи́ша, я́ко да не кто́ во о́ну Бо́жіе человѣколю́біе увѣ́давъ, лѣ́ностно поживе́тъ, глаго́ля: человѣколюби́въ е́сть Бо́гъ, и егда́ грѣ́ха отлучу́ся, гото́во и́мамъ все́ соверши́ти. Се́й стра́шный де́нь здѣ́ учини́ша, да сме́ртію и ча́яніемъ бу́дущихъ злы́хъ устраши́вше, лѣ́ностно живу́щія къ добродѣ́тели возведу́тъ, не надѣ́ющіяся къ человѣколю́бному то́чію, но взира́ти я́ко и пра́веденъ е́сть Судія́ и отдае́тъ кому́ждо по дѣло́мъ его́. Ина́ко же, и душа́мъ преше́дшимъ, подоба́ше пріити́ и Судіи́: о́бразъ же нѣ́кій, и настоя́щій пра́здникъ, поне́же у́бо коне́цъ всѣ́хъ пра́здниковъ полага́ется ны́нѣ, я́коже и о́нъ всѣ́хъ бу́детъ по на́мъ коне́чный. Подоба́етъ бо смотри́ти, я́ко въ бу́дущую недѣ́лю нача́ло мíра, и са́мое отъ рая́ паде́ніе положа́тъ Ада́мово: настоя́щій же всѣ́хъ дне́й коне́цъ, и мíру самому́. Въ мясопу́стѣ же сію́ положи́ша, сокраща́юще, мню́, пи́щу и объяде́ніе стра́ха ра́ди пра́здника, и къ ми́лости бли́жняго на́съ созыва́юще. И ина́ко: поне́же пита́вшеся изгна́хомся изъ Еде́ма, и подъ судо́мъ бы́хомъ и кля́твою, посему́ здѣ́ настоя́щій положи́ша пра́здникъ, и я́ко хо́щемъ [и́мамы] въ другу́ю недѣ́лю Ада́момъ, по о́бразу Еде́мскому изгна́тися, до́ндеже Христо́съ прише́дъ, па́ки на́съ возведе́тъ къ раю́. Второ́е же прише́ствіе рече́ся, зане́ и пе́рвѣе пло́тію къ на́мъ пріи́де, но ти́хо и безъ сла́вы. Ны́нѣ же съ преесте́ственными чудесы́ пріи́детъ, и съ явле́нною свѣ́тлостію съ небе́съ и съ тѣ́ломъ, я́ко да позна́нъ бу́детъ всѣ́ми...» (Кіевъ, 1864.) далѣе...


"ТРІОДЬ ПОСТНАЯ". СЛУЖБА ВЪ СУББОТУ МЯСОПУСТНУЮ (1864)

Поминовение усопших «Въ сíй де́нь па́мять отъ вѣ́ка благоче́стно сконча́вшихся человѣ́ковъ всѣ́хъ боже́ственнѣйшіи отцы́ узако́ниша соверша́ти, вины́ ра́ди сицевы́. Поне́же бо нѣ́цыи безго́дную мно́гажды на стра́нствѣ подъя́ша сме́рть: въ мо́ри же и непрохо́дныхъ гора́хъ, стремни́нахъ же и про́пастехъ, и па́губахъ, и гла́дѣхъ, и запале́ніяхъ, и ле́дахъ, и бра́нехъ, и сту́деняхъ, и ины́я вся́кія сме́рти претерпѣ́вше, ра́вно же и убо́зіи су́ще и немощнíи, и узако́ненныхъ псалмо́въ и пѣ́сней па́мяти не получи́ша, человѣколю́бнѣ боже́ственніи отцы́ дви́жими, о́бщно па́мять си́хъ всѣ́хъ твори́ти собо́рнѣй Це́ркви узако́ниша, отъ свяще́нныхъ апо́столъ пріе́мше, да и узако́ненныхъ по ча́сти нѣ́кимъ слу́чаемъ не получи́вше, ны́нѣ о́бщею па́мятію и сíи помина́ются, показу́юще, я́ко и я́же о ни́хъ быва́емая, вели́ку тѣ́мъ хода́тайствуютъ по́льзу. По еди́ному у́бо о́бразу си́це Бо́жія Це́рковь па́мять сотворя́етъ душа́мъ. Второ́е же, поне́же второ́е Христо́во прише́ствіе положи́ти на у́трешній де́нь хотя́ху, прили́чно и душа́мъ па́мять сотворя́ютъ, я́коже у́бо стра́шнаго Судію́ и необинове́ннаго умоля́юще, обы́чную ми́лость къ ни́мъ употреби́ти и обѣтова́ннѣй тѣ́хъ учини́ти пи́щи. Ина́ко же, и Ада́мово изгна́ніе святíи хотя́ще въ пріиду́щую изложи́ти недѣ́лю, я́коже нѣ́кое поко́ище предумышля́ютъ. И коне́чнѣе всѣ́хъ, е́же по на́мъ, настоя́щимъ ны́нѣ упокое́ніемъ, да отту́ду я́ко изъ нача́ла на́чнутъ. Еже бо послѣ́днѣйшее всѣ́хъ отъ на́съ, пожи́вшихъ, отъ неумы́тнаго Судіи́ бу́детъ испыта́ніе...» (Кіевъ, 1864.) далѣе...


ТЕРТУЛЛІАНЪ. ПОСЛАНІЕ КЪ СКАПУЛѢ, АФРИКАНСКОМУ ПРОКОНСУЛУ (1847)

Монограмма Христа «Никогда не страшились, никогда не боялись мы гоненій, грозящихъ намъ мученіями со стороны тѣхъ людей, которые не видятъ свѣта истины. Пріявши нашу Религію, мы пріяли вмѣстѣ и всѣ ея условія; и такимъ образомъ, принеся въ жертву жизнь свою вполнѣ, шествуемъ на сраженіе. Мы не желаемъ иныхъ благъ, кромѣ тѣхъ, которыя Богъ обѣтовалъ вѣрнымъ своимъ служителямъ; не боимся иныхъ золъ, кромѣ тѣхъ, которыми Онъ грозитъ отступникамъ Своимъ. Вся ваша жестокость служитъ единственно къ возбужденію нашего мужества: мы сами спѣшимъ на казнь, и предпочитаемъ скорѣе быть отъ васъ осужденными, нежели отпущенными. И такъ, отправляя посланіе сіе, мы тутъ не оказываемъ страха ни за себя, ни за своихъ сотоварищей; но боимся паче за васъ и за всѣхъ нашихъ враговъ. Законъ нашъ повелѣваетъ намъ любить нашихъ враговъ и молиться за гонящихъ насъ: любовь сія составляетъ наше совершенство, она есть удѣлъ нашъ, въ которомъ другіе люди не участвуютъ. Любить друзей могутъ и всѣ люди; но любить враговъ свойственно однимъ Христіанамъ. Такимъ образомъ жалѣя о вашемъ невѣжествѣ, сострадая къ человѣческимъ заблужденіямъ, предвидя будущее, и распознавая знаки усиливающейся ежедневно противъ васъ грозы, мы обязаны были избрать путь письменнаго объясненія, чтобы предъувѣдомить васъ о многихь такихъ вещахъ, которыхъ вы лицемъ къ лицу слышать не хотите. Мы покланяемся единому Богу. Это тотъ Богъ, котораго...» (СПб., 1847.) далѣе...


ТЕРТУЛЛІАНЪ. АПОЛОГІЯ ИЛИ ЗАЩИЩЕНІЕ ХРИСТІАНЪ ПРОТИВЪ ЯЗЫЧНИКОВЪ (1847)

Тертуллиан «Если вы, верховные правители Римской Имперіи, изрекающіе судъ публично, занимая высшія мѣста въ государствѣ, не имѣете власти предъ очами народа производить точныхъ изысканій относительно Христіанъ; если страхъ или другія человѣческія уваженія заставляютъ васъ въ семъ единственно случаѣ отступать отъ строгихъ правилъ правосудія; если ненависть къ Христіанскому имени, удобопреклонная къ пріятію, какъ недавно случилось, домашнихъ извѣтовъ, заграждаетъ вамъ путь ко всякому судебному разбирательству: то по крайней мѣрѣ да достигнетъ истина до слуха вашего посредствомъ скромныхъ моихъ письменныхъ изъясненій. Истина не требуетъ милости, потому что гоненіе ее не удивляетъ. Чуждая на землѣ, она не сомнѣвается найти себѣ здѣсь враговъ. Дщерь неба, она тамъ имѣетъ свой престолъ, тамъ обрѣтаетъ свои надежды, должное къ себѣ довѣріе и свою славу. Здѣсь желаетъ она только одного: не быть осужденною, прежде нежели будетъ выслушана. Какое опасеніе можете вы имѣть на счетъ вашихъ законовъ, дозволивъ истинѣ защищаться на сѣдалищѣ ихъ владычества? Неужели власть сихъ законовъ возвеличится, когда вы станете осуждать истину, не выслушавъ ее? Но кромѣ ненависти, возбуждаемой столь вопіющею несправедливостію, вамъ предстоитъ еще опасность, чтобы не подать людямъ повода къ подозрѣнію, не потому ли вы отказываетесь выслушать ее, что сами увѣрены въ невозможности ее осудить, когда бы вздумали ее выслушать...» (СПб., 1847.) далѣе...


ГЕН. П. Н. КРАСНОВЪ. "ОТЪ ДВУГЛАВАГО ОРЛА..." ТОМЪ I-Й, Ч. 1-Я, ГЛ. 36-Я (1922)

Двуглавый Орел. Малый Герб Российской Империи «Саблинъ оглянулъ все общество. Онъ уже раздѣлилъ его въ своемъ умѣ на людей, ему сочувствующихъ, въ которыхъ онъ почему-либо сумѣлъ возбудить къ себѣ симпатію, и на людей непримиримыхъ, возненавидѣвшихъ его съ перваго взгляда за его мундиръ, за погоны, за шпагу, за цвѣтную фуражку. Онъ понялъ, что этихъ людей ему не свернуть и имъ не доказать правоту своего мнѣнія. Къ первымъ принадлежала дочь хозяйки. Олицетворенное непротивленіе злу, она стала на его сторону лишь потому, что увидала, что на него напало большинство, а онъ не готовъ къ защитѣ. На его сторонѣ, очевидно, была и молчавшая все время Маруся Любовина. Такая красавица не могла не быть доброй. Этого требовала гармонія. Красота невольно тянулась къ красотѣ, а Саблинъ зналъ, что онъ красивъ. Онъ принялъ вызовъ ради нея. Онъ все время чувствовалъ на себѣ взглядъ темно-синихъ глазъ Маруси, хотѣлъ блеснуть передъ нею умомъ и не ударить лицомъ въ грязь. Онъ чувствовалъ, что она, все время молчавшая, волновала своимъ взглядомъ всю молодежь, и она сталкивалась мнѣніями ради нея. Союзникомъ была и бѣлобрысая съ прыщами на лбу дѣвушка, и красивая барышня, сидѣвшая рядомъ съ madame Мартовой. Одна была слишкомъ некрасива, другая, напротивъ, хороша собою, и потому обѣ, навѣрно, имѣли добрыя сердца. Вихрастый гимназистъ открыто сталъ на сторону Саблина, студентъ съ кованымъ воротникомъ тоже ободрительно смотрѣлъ изъ своего угла. Онъ былъ, видимо, свой...» (Берлинъ, 1922.) далѣе...


И. С. ШМЕЛЕВЪ. "ЛѢТО ГОСПОДНЕ". ИМЕНИНЫ - ПРЕДДВЕРІЕ (1948)

Иван Сергеевич Шмелев «Сидимъ въ мастерской, надумываемъ, чего поднести хозяину. По случаю именинъ, Василь-Василичъ ужъ воротился изъ деревни, Покровъ справилъ. Сидитъ съ нами. Тутъ и другой Василь-Василичъ, скорнякъ, который всѣ священныя книги прочиталъ, и у него хорошія мысли въ головѣ, и Домна Панферовна, — изъ бань прислали пообдумать, обстоятельная она, умный совѣтъ подастъ. Горкинъ и Ондрейку кликнулъ, который по художеству умѣетъ, святого голубка-то на сѣнь придѣлалъ изъ лучиновъ, когда Царицу Небесную принимали, святили на лѣто дворъ. Ну, и меня позвалъ, только велѣлъ таиться, ни слова никому, папашенька чтобы не узналъ до времени. Скорнякъ икону совѣтовалъ, а икону ужъ подносили. Домна Панферовна про Четьи-Минеи помянула, а Четьи-Минеи отъ прабабушки остались. Василь-Василичъ присовѣтовалъ такую флягу-бутылочку изъ серебра, — часто, молъ, хозяинъ по дѣламъ верхомъ отлучается въ лѣса-рощи, — для дорожки-то хорошо. Горкинъ на-смѣхъ его — «кто-что, а ты все свое... "на дорожку!"» Да отецъ и въ ротъ не беретъ по этой части. Домна Панферовна думала-думала да и бухни: "просфору серебреную, у Хлѣбникова видала, архіерею заказана". Архіерею — другое дѣло. Горкинъ лобъ потиралъ, а не могъ ничего придумать. И я не могъ. Придумалъ — золотое бы порт-монэ, а сказать побоялся, стыдно. Ондрейка тутъ всѣхъ и подивилъ: "А я, говоритъ, знаю, чего надо... вся улица подивится, какъ понесемъ, всѣ хозяева позавиствуютъ, какая слава!"...» (Парижъ, 1948.) далѣе...


А. С. ПУШКИНЪ. "ПОВѢСТИ БѢЛКИНА". БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (1921)

Александр Сергеевич Пушкин «Въ одной изъ отдаленныхъ нашихъ губерній находилось имѣніе Ивана Петровича Берестова. Въ молодости своей служилъ онъ въ гвардіи, вышелъ въ отставку въ началѣ 1797 года, уѣхалъ въ свою деревню и съ тѣхъ поръ оттуда не выѣзжалъ. Онъ былъ женатъ на бѣдной дворянкѣ, которая умерла въ родахъ, въ то время, какъ онъ находился въ отъѣзжемъ полѣ. Хозяйственныя упражненія скоро его утѣшили. Онъ выстроилъ домъ по собственному плану, завелъ у себя суконную фабрику, устроилъ доходы и сталъ почитать себя умнѣйшимъ человѣкомъ во всемъ околодкѣ, въ чемъ и не прекословили ему сосѣды, пріѣзжавшіе къ нему гостить съ своими семействами и собаками. Въ будни ходилъ онъ въ плисовой курткѣ, по праздникамъ надѣвалъ сюртукъ изъ сукна домашней работы, самъ записывалъ расходъ и ничего не читалъ, кромѣ Сенатскихъ Вѣдомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордымъ. Не ладилъ съ нимъ одинъ Григорій Ивановичъ Муромскій, ближайшій его сосѣдъ. Этотъ былъ настоящій русскій баринъ. Промотавъ въ Москвѣ большую часть имѣнія своего, и на ту пору овдовѣвъ, уѣхалъ онъ въ послѣднюю свою деревню, гдѣ продолжалъ проказничать, но уже въ новомъ родѣ. Развелъ онъ англійскій садъ...» (Берлинъ, 1921.) далѣе...


Н. В. ГОГОЛЬ. МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА (1921)

Николай Васильевич Гоголь «Звонкая пѣсня лилась рѣкою по улицамъ села ***. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и дѣвушки шумно собирались въ кружокъ, въ блескѣ чистаго вечера, выливать свое веселье въ звуки, всегда неразлучные съ уныньемъ. И задумавшійся вечеръ мечтательно обнималъ синее небо, превращая все въ неопредѣленность и даль. Уже и сумерки, а пѣсни все не утихали. Съ бандурою въ рукахъ, пробирался ускользнувшій отъ пѣсельниковъ молодой козакъ Левко, сынъ сельскаго головы. На козакѣ рѣшетиловская шапка. Козакъ идетъ по улицѣ, бренчитъ рукою по струнамъ и подплясываетъ. Вотъ онъ тихо остановился передъ дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заигралъ онъ и запѣлъ: "Сонце нызенько, вечеръ блызенько,/ Выйды до мене, мое серденько!" — "Нѣтъ, видно, крѣпко заснула моя ясноокая красавица", сказалъ козакъ, окончивши пѣсню и приближаясь къ окну. "Галю! Галю! ты спишь, или не хочешь ко мнѣ выйти? Ты боишься, вѣрно, чтобы насъ кто не увидѣлъ, или не хочешь, можетъ-быть, показать бѣлое личико на холодъ? Не бойся: никого нѣтъ; вечеръ тепелъ"...» (Берлинъ, 1921.) далѣе...


ПОМѢСТНЫЙ СОБОРЪ 1917-1918 ГГ. ДѢЯНІЕ 22-Е (2 ОКТЯБРЯ 1917 Г.)

Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 гг. «Богомудрые Архипастыри, высокочтимые отцы и братіе. Воистину «сила Божія, воскрешающая мертвыя, вновь соберетъ во едино распавшееся тѣло народное», какъ вѣрно сказали Вы намъ въ своемъ посланіи. Жива русская земля, и зовъ соборный силенъ и находитъ живые отклики въ сердцахъ нашихъ. Встали православные люди Нижегородскіе и безъ различія званій и состояній, безъ различія профессій и политическихъ партій собрались вмѣстѣ, чтобы засвидѣтельствовать живую вѣру во всемогущую силу Божію и горячую любовь къ родной землѣ. Вѣримъ, что просвѣтлѣетъ лицо нашей родины, теперь затемненное скорбью, запачканное кровью и опозоренное грязью. Вѣримъ, что бредущіе розно люди русскіе, омраченные злобой и разъединенные враждой, сомкнутся дружно въ братской любви и двинутся единодушно спасать свои святыни. Великій подвигъ передъ нами: отразить врага и начать новую жизнь. Мы понесемъ, каждый по своей силѣ, камни на построеніе великаго храма, соборной отнынѣ, Православной Церкви Россійской, великаго дома обновленной Россіи. Свидѣтельствуемъ это не только словомъ нашимъ, но и дѣломъ общественнымъ, начало которому полагается сегодня настоящимъ нашимъ собраніемъ...» (Пг., 1918.) далѣе...


«СЛѢДОВАННАЯ ПСАЛТИРЬ». КАѲИСМА 5-Я (1874)

Святой пророк, псалмопевец и царь Давид «Ра́дуйтеся, пра́ведніи, о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́. Исповѣ́дайтеся Го́сподеви въ гу́слехъ, во псалти́ри десятостру́ннѣмъ по́йте Ему́. Воспо́йте Ему́ пѣ́снь но́ву, до́брѣ по́йте Ему́ со восклица́ніемъ. Яко пра́во сло́во Госпо́дне и вся́ дѣла́ Его́ въ вѣ́рѣ. Лю́битъ ми́лостыню и су́дъ Госпо́дь, ми́лости Госпо́дни испо́лнь земля́. Сло́вомъ Госпо́днимъ небеса́ утверди́шася и Ду́хомъ у́стъ Его́ вся́ си́ла и́хъ. Собира́яй, я́ко мѣ́хъ, во́ды морскíя, полага́яй въ сокро́вищихъ бе́здны. Да убои́тся Го́спода вся́ земля́, отъ Него́же да подви́жутся вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй. Яко То́й рече́, и бы́ша, То́й повелѣ́, и созда́шася. Госпо́дь разоря́етъ совѣ́ты язы́ковъ, отмета́етъ же мы́сли люде́й, и отмета́етъ совѣ́ты князе́й. Совѣ́тъ же Госпо́день во вѣ́къ пребыва́етъ, помышле́нія се́рдца Его́ въ ро́дъ и ро́дъ. Блаже́нъ язы́къ, ему́же е́сть Госпо́дь Бо́гъ его́, лю́діе, я́же избра́ въ наслѣ́діе Себѣ́. Съ небесе́ призрѣ́ Госпо́дь, ви́дѣ вся́ сы́ны человѣ́ческія. Отъ гото́ваго жили́ща Своего́ призрѣ́ на вся́ живу́щія на земли́. Созда́вый на еди́нѣ сердца́ и́хъ, разумѣва́яй на вся́ дѣла́ и́хъ. Не спаса́ется ца́рь мно́гою си́лою, и исполи́нъ не спасе́тся мно́жествомъ крѣ́пости своея́. Ло́жь ко́нь во спасе́ніе, во мно́жествѣ же си́лы своея́ не спасе́тся...» (М., 1874.) далѣе...


ГЕН.-МАІОРЪ М. М. ЗИНКЕВИЧЪ. "ОСНОВАНІЕ И ПУТЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМІИ" (СОФІЯ, 1930)

Генерал-майор Михаил Михайлович Зинкевич «Большевики докончивъ дѣло Временнаго Правительства по развалу Императорской Арміи, вычеркнувъ слово Россія, предавая ея интересы на каждомъ шагу, потворствуя низкимъ инстинктамъ массъ, превратили великую страну въ тьму насилія, возведеннаго въ законъ, въ свободу убійствъ, грабежей, надругательствъ надъ всѣмъ святымъ. И это во имя свободы, во имя человѣческихъ правъ! Все культурное, все, что имѣло связь съ великимъ прошлымъ подлежало просто истребленію. Слово «патріотъ» сдѣлано смѣшнымъ, враждебнымъ. И естественна спѣшка, съ которой большевики вели наступленіе противъ неожиданно выросшаго очага борьбы съ ними въ видѣ Добровольческой Арміи. Наступленіе велось на Новочеркасскъ и Ростовъ со всѣхъ сторонъ вновь сформированными красными частями. 1-го января большевики заняли Батайскъ, 9-го января, прикрывавшіе Ростовъ, наши части были оттѣснены къ самому Ростову. Городъ обстрѣливался артиллерійскимъ огнемъ съ разныхъ сторонъ, въ томъ числѣ и съ юга, со стороны Батайска. Въ этотъ день ген. Корниловъ отдалъ приказъ отходить за Донъ, въ станицу Ольгинскую. Съ наступленіемъ темноты 9-го февраля 1918 года Добровольческая Армія въ составѣ всего около 4.000 человѣкъ выступила на востокъ, въ направленіи на станицу Аксайскую...» (Софія, 1930.) далѣе...


СВТ. ІОАННЪ ШАНХАЙСКІЙ († 1966 Г.). ПРОИСХОЖДЕНІЕ ЗАКОНА О ПРЕСТОЛОНАСЛѢДІИ ВЪ РОССІИ

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский «Въ началѣ 1925 года Блаженнѣйшій Митрополитъ Антоній поручилъ мнѣ, проходившему тогда Богословскій факультетъ Бѣлградскаго Университета, составить докладъ О происхожденіи закона о престолонаслѣдіи въ Россіи для выясненія того, насколько данный законъ соотвѣтствуетъ духу русскаго народа и вытекаетъ изъ его исторіи. Получивъ благословеніе отъ Владыки Митрополита и имѣя горячее желаніе точно освѣтить вопросъ, я приступилъ къ работѣ въ день памяти св. Филиппа, Митрополита Московскаго, 9-го января 1925 года и закончилъ таковую 14-го августа того же года, въ канунъ праздника Успенія Богородицы — храмового дня Московскаго Успенскаго Собора и Кіево-Печерской Лавры, имѣвшихъ величайшее значеніе въ исторіи русскаго народа. Вмѣсто короткой докладной записки получилось довольно большое изслѣдованіе, содержаніе котораго было мною изложено тогда въ краткой статьѣ, напечатанной въ Бѣлградѣ. Самый же трудъ въ цѣломъ не былъ напечатанъ до сего времени. Ввиду просьбы о его напечатаніи призываю Божіе благословеніе на его изданіе, желая, чтобы читающіе его почерпнули себѣ пользу и назиданіе...» (Шанхай, 1936.) далѣе...


В. ПЕРЕМИЛОВСКІЙ. НОВОЕ ИЛИ СТАРОЕ ПРАВОПИСАНІЕ?

Герб Российской Империи «Было на Руси время, когда по одному бѣглому взгляду на письмо можно было почти безошибочно опредѣлить, какой политической оріентаціи держится пишущій. Такимъ знакомъ и признакомъ въ нашемъ письмѣ служили «твердый знакъ», «еръ» и «ять». Писалъ человѣкъ безъ ера и ятя, и можно было поручиться, что у этого человѣка «идеи въ головѣ». Это былъ настолько вѣрный знакъ и признакъ, что имъ руководствовались и тѣ, «кому вѣдать надлежитъ». — Не даромъ вѣдь всѣ студенты и курсистки — этотъ авангардъ революціи въ старое время — писали безъ ятя и ера, а наиболѣе радикально настроенные — даже безъ еря въ концѣ словъ! Не даромъ также и твердая власть такъ ревниво оберегала неприкосновенность «твердаго знака»! А въ сущности, ни той, ни другой сторонѣ никакого дѣла не было до самого твердаго знака: и для однихъ и для другихъ это былъ не «твердый знакъ», какъ таковой, какъ элементъ русскаго правописанія, — это былъ только условный знакъ извѣстнаго политическаго міросозерцанія, за которое стояли одни, разрушить которое старались другіе. Что это именно такъ и было, можно привести факты...» (Jordanville, 1962) далѣе...


П. М. ВАСИЛЬЕВЪ. РУССКАЯ ИЛИ СОВѢТСКАЯ ОРѲОГРАФІЯ?

Страница из азбуки в картинках Бенуа «Существуетъ нѣсколько различныхъ мнѣній по этому вопросу. Одни утверждаютъ, что упрощенная совѣтская орѳографія, къ которой уже привыкло цѣлое поколѣніе, должна быть принята всѣми, кто такъ или иначе соприкасается, по своей дѣятельности, съ народными массами. Другіе, въ томъ числѣ нѣкоторые видные ученые зарубежья и даже Совѣтскаго Союза, считаютъ, что реформа сдѣлана слишкомъ поспѣшно и ненаучно. Наконецъ, третьи, отмѣчая ошибки и даже нелѣпости совѣтской орѳографіи, вносятъ свои собственныя поправки, создавая, такимъ образомъ, «среднюю» орѳографію, не отвѣчающую вполнѣ ни старой, ни новой. Къ характеристикѣ этого послѣдняго направленія и его оправданія приводимъ слѣдующіе примѣры. Ни одинъ, говорятъ они, мыслящій человѣкъ не станетъ писать слово «Богъ» съ маленькой буквы, какъ это принято въ совѣтской грамматикѣ. Твердый знакъ «ъ» — нѣкоторые упраздняютъ въ концѣ слова ради экономіи мѣста, но сохраняютъ его тамъ, гдѣ совѣтское правописаніе ставитъ апострофъ...» («Православная жизнь». Jordanville, 1987) далѣе...

Просьба о молитвенной поддержкѣ

Просимъ молитвъ нашихъ читателей о здравіи и спасеніи рабовъ Божіихъ, Евгенія, Алексѣя, Александра, Александра, Александра, Анны, Татіаны, чьими трудами созданъ и поддерживается нашъ порталъ.

Нашъ баннеръ

Мы будемъ благодарны если вы установите на своемъ сайтѣ нашъ баннеръ:

Баннеръ Размѣры Кодъ баннера
88 x 31 <!--russportal.ru-->
<a href=http://www.russportal.ru><img src=http://www.russportal.ru/image/russportal88x31.gif width="88" height="31" border=0 title='Тексты в старой или царской орфографии'></a>
<!--russportal.ru-->
Наверхъ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.